Page 1


6M - Diagrama Ishikawa, graficul Gantt - instrumente ĂŽn managementul proiectului 6M - Diagrama Ishikawa, graficul Gantt - instrumente ĂŽn managementul proiectului

-2-


1. Identificarea problemei/nevoii Diagrama Ishikawa Definiţie: Instrument grafic folosit pentru a explora şi prezenta păreri în legătură cu cauzele de variaţie pentru un proces. (Mai poartă denumirea de diagramă cauză-efect sau diagrama „os de peşte“). Scop: Identificarea principalelor cauze care contribuie la existenţa unei probleme identificate. Aceste cauze sunt apoi analizate pentru a fi îndepărtate. De asemenea, diagrama ilustrează relaţiile care se stabilesc între cauzele determinante pentru un anumit efect. 6M - Diagrama Ishikawa, graficul Gantt - instrumente în managementul proiectului

-3-


2. Elaborarea diagramei 1. Identificarea problemei (efectului) – situaţie negativă cu care se confruntă regiunea/instituţia/o categorie socio-economică etc.: ○ trebuie formulată în termeni clari. 2. Problema devine „capul peştelui“: ○ se desenează coloana vertebrală. 3. Stabilirea cauzelor principale/secundare ale problemei: ○ prin brainstorming. 4. Conectarea cauzelor principale la coloana vertebrală a peştelui prin săgeţi. 5. Analizarea şi evaluarea cauzelor şi sub-cauzelor. 6. Adoptarea de decizii. 6M - Diagrama Ishikawa, graficul Gantt - instrumente în managementul proiectului

-4-


Diagrama Ishikawa

6M - Diagrama Ishikawa, graficul Gantt - instrumente ĂŽn managementul proiectului

-5-


3. Exemplu

6M - Diagrama Ishikawa, graficul Gantt - instrumente ĂŽn managementul proiectului

-6-


4. De ce este importantă definirea corectă a obiectivelor? • O definire neadecvată poate conduce la: ○ creşteri ale costurilor; ○ efectuarea de activităţi suprapuse; ○ inducerea necesităţii de schimbări premature în planul de lucru; ○ productivitate scăzută; ○ impact negativ asupra moralului şi coeziunii echipei de proiect. 6M - Diagrama Ishikawa, graficul Gantt - instrumente în managementul proiectului

-7-


5. Graficul (Diagrama) Gantt • Diagramele cu bare sau diagramele Gantt reprezintă o modalitate uzuală de reprezentare a unui program de activităţi si presupun enumerarea activităţilor pe o pagină, de sus în jos, şi, utilizând o scară temporală, desenarea unei bare orizontale pentru fiecare activitate - fiecare bară reprezentând durata de realizare a activităţii respective. • Diagrama Gantt este un instrument necesar pentru analizarea și planificarea proiectelor mai complexe. • Graficul Gantt este un instrument util pentru planificarea proiectului şi pentru monitorizarea evoluţiei acestuia. 6M - Diagrama Ishikawa, graficul Gantt - instrumente în managementul proiectului

-8-


6M - Diagrama Ishikawa, graficul Gantt - instrumente ĂŽn managementul proiectului

-9-


6. Utilitate Graficul Gantt vă permite: • evaluarea duratei unui proiect; • determinarea resurselor necesare; • planificarea alocării resurselor în timp; • gestionarea legăturilor dintre sarcini; • planificarea sarcinilor care trebuie finalizate înainte de începerea altor activităţi; • planificarea activităţilor de raportare şi monitorizare. 6M - Diagrama Ishikawa, graficul Gantt - instrumente în managementul proiectului

- 10 -


7. Indicatori de măsurare a progresului şi evaluare • Indicatori de eficienţă: rezultat/cost • Indicatori de eficacitate - rezultat realizat/rezultat planificat: ○ gradul de îndeplinire a obiectivelor; ○ gradul de satisfacere a nevoilor identificate.

6M - Diagrama Ishikawa, graficul Gantt - instrumente în managementul proiectului

- 11 -


În loc de concluzie... Fazele proiectului Faza de analiză

Faza de proiectare

Faza de construcţie Faza de evaluare impact 6M - Diagrama Ishikawa, graficul Gantt - instrumente în managementul proiectului

Faza de implementare - 12 -


Vă mulţumim!

6M - Diagrama Ishikawa, graficul Gantt - instrumente în managementul proiectului

- 13 -

F iii 6m diagrama ishikawa graficul gantt  
Advertisement