Page 1


6M - Criterii de evaluare a siteului FE la târgul firmelor de exerciţiu

6M – Criterii de evaluare a site-ului FE la târgul firmelor de exerciţiu

-2-


Nr. crt. 1.

Criterii

Detaliere criterii

Elemente de identificare a FE 35 p.

Numele firmei, logo-ul, mottoul, oferta, sigla, lista de preţuri, organigrama, datele de contact, noutăţi, situare geografică Elementele aşezate în pagină să fie scoase în evidenţă în mod clar, legătura dintre elemente să fie subliniată şi evidentă, text structurat

6M – Criterii de evaluare a site-ului FE la târgul firmelor de exerciţiu

-3-


Nr. crt. 1.

Criterii Elemente de identificare a FE

Detaliere criterii Elemente grafice, culori folosite; fotografiile să fie de calitate, clare, explicate în comentarii Să existe legătură între teme, oferta de informaţii să fie departajată de domeniul de navigaţie

6M – Criterii de evaluare a site-ului FE la târgul firmelor de exerciţiu

-4-


Nr. crt. 2.

Criterii

Navigare 35 p.

Detaliere criterii

Pagina se încarcă rapid, revenirea la pagina de start se face cu un click pe o siglă animată de pe fiecare pagină Elementele de navigare să fie clare, explicite; se oferă un ghid „al site-ului“ Câmpul de navigare să fie în permanenţă disponibil şi vizibil

6M – Criterii de evaluare a site-ului FE la târgul firmelor de exerciţiu

-5-


Nr. crt.

2.

Criterii

Detaliere criterii

Navigare Link-urile să poată fi uşor identificate şi accesate, să se deschidă în aceeaşi fereastră Se indică data la care s-a efectuat ultima actualizare

6M – Criterii de evaluare a site-ului FE la târgul firmelor de exerciţiu

-6-


Nr. crt. 3.

Criterii Grafica 15 p.

Detaliere criterii Originalitate Apelarea diferitelor pagini se face în mod consecvent Elementele de navigare şi cele grafice să fie aşezate în acelaşi loc pe pagină

6M – Criterii de evaluare a site-ului FE la târgul firmelor de exerciţiu

-7-


Nr. crt. 3.

Criterii Grafica

Detaliere criterii Există un forum de discuţii / o funcţie de chat, chestionare online, o aplicaţie ecommerce Paginile dispun de o configuraţie grafică unitară, să poată fi citite şi în alte limbi

6M – Criterii de evaluare a site-ului FE la târgul firmelor de exerciţiu

-8-


Nr. crt. 4.

Criterii

Detaliere criterii

Cumpărături Ofertantul este identificat clar online cu denumirea firmei, adresă, număr de telefon, eventual 15 p. persoană de contact (cod fiscal, etc.) Se confirmă prin e-mail fiecare comandă primită şi termenul de livrare Ofertele se formulează în limba ţării clientului

6M – Criterii de evaluare a site-ului FE la târgul firmelor de exerciţiu

-9-


Nr. crt. 4.

Criterii

Detaliere criterii

Cumpărături Preţul de vânzare al online produselor oferite este vizibil Se specifică costurile suplimentare Modalitatea de plată este facilă şi sigură

6M – Criterii de evaluare a site-ului FE la târgul firmelor de exerciţiu

- 10 -

F iii 6m criterii evaluare site  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you