Page 1


6M - Criterii de evaluare pentru competiţia „negociere/vânzare“ la târgul firmelor de exerciţiu 6M – Criterii de evaluare pentru competiţia „negociere/vânzare“ la târgul firmelor de exerciţiu

-2-


Nr. crt.

Criterii

Detaliere criterii

1.

Stabilirea contactului 10 p.

Salutul, tonul folosit să fie puternic, primitor

2.

Ținută 5 p.

Vestimentaţie unitară, frizură, însemnele firmei existente

3.

Limbaj 10 p.

Limbaj de specialitate, fără repetări de cuvinte, fără cuvinte de umplutură, formulări scurte

6M – Criterii de evaluare pentru competiţia „negociere/vânzare“ la târgul firmelor de exerciţiu

Contact stabilit de client sau de personal, prezentarea funcţiei

-3-


Nr. Criterii crt. 4.

Detaliere criterii

Cunoștințe Poate să dea informații complete despre produs despre produse 20 p. Să știe să răspundă la întrebările suplimentare Să știe să găsească produsele în catalog

5.

Completarea facturilor 15 p.

Facturi întocmite corect, fără greșeli de calcul; este posibilă și facturarea în euro

6M – Criterii de evaluare pentru competiţia „negociere/vânzare“ la târgul firmelor de exerciţiu

-4-


Nr. Criterii crt.

Detaliere criterii

6.

Tehnica întrebărilor este utilizată cu succes, foarte convingător

Abilități de negociere 15 p.

Prețurile şi caracteristicile produselor sunt bine argumentate 7.

Completarea OP 15 p.

OP întocmite corect, fără greșeli de calcul; este posibilă și completarea în euro

6M – Criterii de evaluare pentru competiţia „negociere/vânzare“ la târgul firmelor de exerciţiu

-5-


Nr. Criterii crt.

Detaliere criterii

8.

Comportamentul Exprimare sinceră a după vânzare gratitudinii 5 p.

9.

Profesionalism general 5 p.

6M – Criterii de evaluare pentru competiţia „negociere/vânzare“ la târgul firmelor de exerciţiu

Dă dovadă de profesionalism

-6-

F iii 6m criterii evaluare competitia vanzare