Page 1

Pagina 1 din 3

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMANIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

OIPOSDRU

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

Titlul proiectului: „Formarea cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic-profil SERVICII, pentru extinderea metodei moderne interactive de învăţare firmă de exerciţiu” ID 33440 Numărul de identificare al contractului: POSDRU/57/1.3/S/33440 Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

6FM - Organizarea de evenimente de informare în şcoală Lista de făcut Obiective: •

să crească şi să consolideze notorietatea firmei de exerciţiu;

să informeze publicului-ţintă: profesori din şcoală, firme de exerciţiu din şcoală, consiliul reprezentativ al părinţilor, etc.;

să lanseze într-o manieră originală noi produse şi servicii;

să motiveze personalul firmei de exerciţiu.

Competenţe vizate: Elevul poate

Comunicare Comunicare Bază în Competenţe Competenţe Competenţe Competenţe în limba în limba matematică, TIC de învăţare civile şi antreprenomaternă străină ştiinţe, sociale riale tehnologie X

X

X

X

X

X

X

Competenţe de exprimare culturală X

Posibilităţi de utilizare: •

la înfiinţarea firmei de exerciţiu;

în derularea activităţilor curente din firma de exerciţiu;

la stabilirea obiectivelor şi evaluarea rezultatelor.

Mod de organizare a activităţilor: •

pe echipe, pe grupe;

profesorul coordonator are rolul de moderator al activităţii.

Resurse materiale: •

foi de hârtie;

pinwall;

creioane colorate sau carioci.

Durată: Pregătire: timp de aprox. 5 min, cursanţilor li se propune tema supusă discuţiei. Realizare: aprox. 25 minute pentru rezolvarea problemei în cadrul grupului. Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013


Pagina 2 din 3

Evaluare: aprox. 15 min (în funcţie de dimensiunea grupului) pentru discutarea şi comunicarea rezultatelor.

Desfăşurare: Pregătire •

se împart cursanţii în 4 echipe de lucru;

se prezintă tema discuţiei: „Derularea activităţilor necesare inaugurării firmei de exericiţiu în şcoală“.

Realizare •

se distribuie sarcini diferite fiecărei echipe de lucru;

cursanţii dintr-o echipă sunt lăsaţi să rezolve împreună sarcina dată;

pe flipchart se realizează lista de făcut (to do) şi fiecare echipă va desemna un reprezentant care va nota pe listă rezultatele.

Evaluare şi feedback •

se acordă feedback din partea unui reprezentant al fiecărui grup constituit.

Alternative de lucru: •

se poate utiliza şi pentru pregatirea firmei pentru participarea la un târg, la planificarea activităţilor din firma de exerciţiu.

Recomandări: •

activitate foarte potrivită pentru grupuri care lucrează împreună pe o perioadă mai lungă;

stimulează cooperarea în cadrul unui grup şi motivaţia intrinsecă.

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013


Pagina 3 din 3

Soluţie-model: Lansarea firmei de exerciţiu în 15 octombrie 2011 Lista de făcut Nr.

Ce este de făcut?

Cine se implică?

Ce este necesar?

Gata până în:

Ce trebuie să se întâmple înainte de asta?

1.

Manager

05.10.2011

Secretariat

Marketing

• Se verifică disponibilitatea spaţiului în ziua respectivă

• Resurse materiale, umane, financiare

10.10.2011

• Realizarea pe suport electonic a materialelor promoţionale

• Oferta de produse şi preţ

10.10.2011

• Stabilirea preţului produselor

2.

3.

Stabilirea datei şi locului organizării evenimentului

Întocmirea şi transmiterea formularului de organizare eveniment la ROCT

Redactarea şi trimiterea invitaţiilor şi informarea massmedia

Elaborarea agendei activităţii

• Secretariat

Realizarea afişelor, materialelor promoţionale

Elaborarea ofertei de produse şi servicii

Financiarcontabil

Lansarea unui nou produs pe piaţă

Marketing

Informatică

Identificarea nevoilor clienţilor şi modul în care acestea sunt satisfăcute

• Marketing

Resurse materiale, umane, de timp

• Prezentare PPT

• Elaborarea chestionarelor

• Mostre, pliante, degustări • Chestionare

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

F iii 6fm organizarea de evenimente de informare in scoala