Page 1

Pagina 1 din 1

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMANIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

OIPOSDRU

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

Titlul proiectului: „Formarea cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic-profil SERVICII, pentru extinderea metodei moderne interactive de învăţare firmă de exerciţiu” ID 33440 Numărul de identificare al contractului: POSDRU/57/1.3/S/33440 Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

6FL - Grilă de evaluare a elevilor la stand

Fişă de lucru

Criterii de elaborare a instrumentului de evaluare: •

atingerea obiectivelor: „Au fost efectuate toate activităţile conform obiectivelor?“;

respectarea termenelor: „Au fost efectuate la timp activităţile vizate?“

independenţă: „Există o anumită independenţă sau a fost nevoie ca greşeli similare să fie discutate de mai multe ori?“

angajament/implicare: „S-a putut constata o anumită implicare din partea elevului?“

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

F iii 6fl grila de evaluare a elevilor la stand  
F iii 6fl grila de evaluare a elevilor la stand  
Advertisement