Page 1


6M - Transmiterea cunoştinţelor în FE

6M - Transmiterea cunoştinţelor în FE

-2-


Obiectivul vizat de managementul cunoştinţelor „Cunoştinţele nu trebuie să se piardă, chiar şi atunci când se schimbă angajaţii!“ În cadrul firmei de exerciţiu cunoştinţele trebuie păstrate (şi nu pierdute) prin: • transmiterea eficientă a cunoştinţelor către viitorii salariaţi; • transmiterea eficientă a cunoştinţelor în momentul rotaţiei locurilor de muncă; • transmiterea eficientă a cunoştinţelor între conducere şi salariaţi. 6M - Transmiterea cunoştinţelor în FE

-3-


Aşa nu:

După primul an de activitate în firma de exerciţiu … 6M - Transmiterea cunoştinţelor în FE

-4-


… şi in cel de-al doilea an o luăm de la capăt ... … şi în al treilea an din nou etc.

6M - Transmiterea cunoştinţelor în FE

-5-


Transmiterea cunoştinţelor de la firma-mamă

Transmiterea eficientă a cunoştinţelor către viitorii salariaţi: – vizitarea firmei cu susţinerea unei prezentări; – instruirea noilor salariaţi prin intermediul foştilor salariaţi foştii angajaţi vin la începutul anului şcolar benevol şi le explică noilor angajaţi sarcinile lor; – quiz (jocuri cu întrebări şi răspunsuri); – programe didactice; – fişe de instruire a personalului; – „Fişă de management al cunoştinţelor“; – planificarea proceselor, dosare cu contracte, dosar Marca de calitate, etc.; – coaching/îndrumare sau scurte ateliere de lucru; – stabilirea obiectivelor; – managementul calităţii (inclusiv evidenţierea rezultatelor); – intranet. -66M - Transmiterea cunoştinţelor în FE


Transmiterea cunoştinţelor prin rotaţia posturilor • Transmiterea eficientă a cunoştinţelor în momentul rotaţiei locurilor de muncă: – rotaţia succesivă a locurilor de muncă (prin elaborarea unei planificări); – procese verbale de predare-primire; – programe didactice; – fişe de instruire a personalului; – intranet; – instrucțiuni de lucru; – proceduri; – fluxuri informaționale; – etc. 6M - Transmiterea cunoştinţelor în FE

-7-


Transmiterea cunoştinţelor ierarhic • Transmiterea eficientă a cunoştinţelor între conducere şi salariaţi: – – – – – –

business meeting; însemnări la dosarele de lucru; scurte ateliere de lucru; dosare pentru fiecare departament; intranet; etc.

6M - Transmiterea cunoştinţelor în FE

-8-


Structură arhivă a MNG cunoștințelor

• În subfişierul „FE KBioSRL…/ Managementul cunoştinţelor“ sunt salvate toate documentele care îi sprijină/ajută pe angajaţi/colaboratori în activitatea firmei de exerciţiu. • Exemple: – planuri de desfăşurare pentru toate procesele importante, cum ar fi: comenzile primite, comenzile proprii, etc.; – formulare: hârtie de scris cu antet, formular de fax, comandă, factură de trimitere, etc.; – programe de învăţare; – fişe de pregătire a personalului; -9– fişe de descriere a posturilor. 6M - Transmiterea cunoştinţelor în FE


Organizarea arhivei • Achiziţii: comenzi finalizate (A-Z), comenzi în evidenţă (timp), gestiunea stocurilor, cataloage a altor firme de exerciţiu • Vânzări: comenzi clienţi (A-Z) rezolvate, comenzi clienţi în evidenţă (timp), evaluări, transport • Marketing: arhivarea tuturor cataloagelor, mapa curentă • Contabilitate: documente justificative curente, evaluări, corespondenţă cu autorităţi • Secretariat: corespondenţă (intrări şi ieşiri poştă), contracte şi documente importante (manualul de organizare, contract de închiriere contract de societate, etc.) • Personal: fişe de personal (A-Z), salarizare curentă, cumpărături efectuate de personal (A-Z) rezolvate, comenzi date- 10de - personal – în curs 6M - Transmiterea cunoştinţelor în FE


Scopul activităţii de management al cunoştinţelor •

Motivaţia pentru firma de exerciţiu: „Managementul calităţii şi managementul cunoştinţelor sunt elemente care permit firmei de exerciţiu să-şi îmbunătăţească activitatea şi să prezinte succesele şi spre exterior.“ • Determinarea nevoii de cunoştinţe de asimilat în cadrul firmei de exerciţiu: – – – –

„knowledge keeping“ – păstrarea cunoştinţelor; managementul proceselor interne; apropierea de practică; efectul spre exterior.

• Internaţionalizare • Colaborare interdisciplinară 6M - Transmiterea cunoştinţelor în FE

- 11 -


Bilanţul cunoştinţelor în cadrul firmei de exerciţiu Posibili indicatori în cadrul firmei de exerciţiu • Unităţile de lecţie de firmă de exerciţiu parcurse • Tranzacţii încheiate cu firme de exerciţiu din ţară şi din străinătate • Contacte economice, oaspeţi, … (numărul acestora, intensitatea contactelor) • Activităţi de instruire a noilor salariaţi • Procentajul de greşeli • Numărul de activităţi în public • Contacte cu firma parteneră • Economisire de costuri • Obiectivele atinse - 12 6M - Transmiterea cunoştinţelor în FE


Bibliografie: Krauskopf, Peter: Din viață în școală...., 2004

6M - Transmiterea cunoştinţelor în FE

- 13 -

F iii 5m transmiterea cunostintelor in fe  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you