Page 1


5M - Deficienţe ale

sistemului informaţional

5M – Deficienţe ale sistemului informaţional

-2-


Sistemul informaţional Definiţie: • este alcătuit din date, informaţii, circuite informaţionale, fluxuri şi proceduri, mijloace de tratare a informaţiilor.

5M – Deficienţe ale sistemului informaţional

-3-


Greşeli apărute în circuitul informaţiei • • • •

Distorsiunea Filtrajul Scurtcircuitarea Suprainformarea

5M – Deficienţe ale sistemului informaţional

-4-


1. Distorsiunea Definiţie: • Formă de dezinformare prin care se culeg, prelucrează şi se transmit, în mod neintenţionat, mesaje eronate.

5M – Deficienţe ale sistemului informaţional

-5-


Cauzele distorsiunii • Structura organizatorică – modul de proiectare a relaţiilor organizaţionale • Modul de proiectare şi funcţionare a sistemului informaţional – nivel tehnic scăzut al mijloacelor de tratare care favorizează apariţia erorilor • Stilul de management – stilul autoritar poate duce la dificultăţi în comunicare 5M – Deficienţe ale sistemului informaţional

-6-


2. Filtrajul Definiţie: • formă a dezinformării prin care se modifică mesajul, parţial sau total, pe parcursul transmiterii, înregistrării şi prelucrării informaţiei.

5M – Deficienţe ale sistemului informaţional

-7-


Situaţii de filtraj • Asumarea de rezultate din partea angajaţilor cărora nu le aparţin • Dorinţa de protecţie împotriva unei sancţiuni • Anularea sau micşorarea prestigiului unei persoane • Anularea unei decizii potrivnice intereselor personale

5M – Deficienţe ale sistemului informaţional

-8-


3. Scurtcircuitarea Definiţie • formă subtilă a dezinformării, prin care se elimină intenţionat din circuitul informaţional anumite persoane sau subdiviziuni organizatorice.

5M – Deficienţe ale sistemului informaţional

-9-


Cauzele scurtcircuitării • Mărirea vitezei de deplasare a informaţiei sau deciziei • Păreri preconcepute sau antipatii faţă de anumite persoane • Sentimente negative

5M – Deficienţe ale sistemului informaţional

- 10 -


4. Suprainformarea Forme de manifestare: • 1. Redundanţa – procesul de înregistrare, prelucrare şi transmitere repetată a unor date şi informaţii.

Principala cauză a supraîncărcării este redundanţa! 5M – Deficienţe ale sistemului informaţional

- 11 -


• 2. Supraîncărcarea canalelor de comunicare – este procesul prin care se culeg, prelucrează şi transmit date şi informaţii inutile.

5M – Deficienţe ale sistemului informaţional

- 12 -


Concluzii

• De modul în care este proiectat şi funcţionează sistemul informaţional depind, direct şi indirect, performanţele organizaţiei

5M – Deficienţe ale sistemului informaţional

- 13 -

F iii 5m deficiente ale sistemului informational  
F iii 5m deficiente ale sistemului informational  
Advertisement