Page 1


6M – Finanţarea afacerii

3M – FINANŢAREA AFACERII 6M - Finanţarea afacerii


Finanţarea unei afaceri Surse străine • Datorii faţă de terţi • Împrumuturi pe termen scurt şi lung • Provizioane şi ajustări privind depreciarea activelor • Finanţare nerambursabilă 6M - Finanţarea afacerii

Surse proprii • Autofinanţare • Aport la capital • Amortizare


Paralelă între cele două surse de finanţare • Surse proprii

• Surse străine

• •

Este cea mai sigură sursă de finanţare Autonomie financiară

6M - Finanţarea afacerii

Îndatorare Costuri suplimentare


Împrumuturi pe termen scurt, mediu şi lung Creditul • Proprietar • ------------• ------------• ------------• -------------

6M - Finanţarea afacerii

Leasing • Chiriaş • ………. • ………. • ………. • ……….

F ii 6m finantarea afacerii  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you