Page 1


4M - Managementul timpului prin diagrama Gantt

4M - Managementul timpului prin diagrama Gantt

-2-


Obiectivul diagramei Gantt • Stabilirea timpului necesar desfăşurării unui proiect şi stabilirea ordinii în care trebuie să se desfăşoare sarcinile

4M - Managementul timpului prin diagrama Gantt

-3-


Rolul diagramei Gantt • Ajută la planificarea sarcinilor • Întocmeşte un program referitor la perioada în care sarcinile vor fi realizate • Planifică distribuirea resurselor necesare proiectului • Ajută la depăşirea momentelor critice ale unui proiect 4M - Managementul timpului prin diagrama Gantt

-4-


Diagrama Gantt – modalitate de autoevaluare permanentă • Utilă în monitorizarea progresului făcut • Sunt mijloace de control şi evaluare • Ajută la rezolvarea interdependenţei temporale a sarcinilor

4M - Managementul timpului prin diagrama Gantt

-5-


Ce am de facut • Faceţi o listă cu toate activităţile incluse în plan • Notaţi pe fişă zilele sau săptămânile până la finalizarea planului • Inseraţi fiecare sarcină, arătând care este prima dată la care poate începe • Luaţi schiţa de bază a diagramei Gantt şi folosiţi-o pentru a planifica activităţile • Prezentaţi analiza 4M - Managementul timpului prin diagrama Gantt

-6-


Cum realizăm o diagramă Gantt • Este posibilă imprimarea unei vizualizări de diagramă Gantt fără informații de tabel • Se aplică un tabel care are toate lățimile de coloană setate la zero

4M - Managementul timpului prin diagrama Gantt

-7-


Crearea unui tabel fără coloane Paşii care trebuie urmaţi: • în meniul „View“, faceți clic pe „Table“, apoi pe „More Tables“; • pentru „Tables“: faceți clic pe „Task“; • faceți clic pe butonul „New“; • în caseta „Name“, introduceți „No Table Info“; 4M - Managementul timpului prin diagrama Gantt

-8-


Crearea unui tabel fără coloane (continuare) • în primul rând, sub „Field Name“, introduceți ID, iar în primul rând sub „Width“, introduceți un zero (0); • faceți clic pentru a selecta „Show In Menu“; • faceți clic pe „OK“, apoi pe „Close“.

4M - Managementul timpului prin diagrama Gantt

-9-


Realizarea diagramei Gantt Paşii care trebuie urmaţi: • în meniul „View“, faceți clic pe „More Views“; • selectați „Gantt Chart“, apoi faceți clic pe „Apply“; • în meniul „View“, faceți clic pe „Table“, apoi pe „No Table Info“; 4M - Managementul timpului prin diagrama Gantt

- 10 -


Realizarea diagramei Gantt (continuare) • în meniul „File“, faceți clic pe „Print“ sau pe „Print Preview“; • rețineți că rezultatul imprimat sau examinarea afișează numai partea cu scala de timp a diagramei Gantt, fără informații de tabel în partea stângă!

4M - Managementul timpului prin diagrama Gantt

- 11 -


Model de diagramă Gantt

4M - Managementul timpului prin diagrama Gantt

- 12 -


Model de diagramă Gantt

4M - Managementul timpului prin diagrama Gantt

- 13 -

F ii 4m managementul timpului prin diagrama gantt  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you