Page 1


4M - Ciclul de funcţionare PDCA

4M - Ciclul de funcţionare PDCA

-2-


4M - Ciclul de funcĹŁionare PDCA

-3-


Ciclul PDCA – model de îmbunătăţire continuă • Instrument de ghidare pe întreg parcursul unui proces de îmbunătăţire sau pentru dezvoltarea unor proiecte specifice atunci cand s-au identificat ariile ce necesită îmbunătăţiri • Un model dinamic - completarea uneia dintre etapele ciclului duce automat la începerea următoarei etape • Ciclul se parcurge în mod repetat pâna la obţinerea rezultatelor dorite 4M - Ciclul de funcţionare PDCA

-4-


Etapele ciclului • P (Plan) - Planifică: stabileşte obiectivele şi procesele necesare obţinerii rezultatelor • D (Do) - Efectuează: implementează procesele • C (Check) - Verifică: monitorizează şi măsoară procesele şi raportează rezultatele • A (Act) - Acţionează: întreprinde acţiuni pentru îmbunătăţirea continuă a performanţelor proceselor 4M - Ciclul de funcţionare PDCA

-5-


Principiile lui Deming • Abordarea ciclului PDCA se bazează pe trei principii de bază, definite de Deming: 1. satisfacerea clienţilor: principiul de bază pentru toţi membrii organizaţiei; 2. managementul obiectiv: deciziile luate pe baza datelor colectate din operaţiuni; abordare ştiinţifică în rezolvarea problemelor; 3. Respect pentru oameni: îmbunătăţirea continuă a procesului prin decizii sustenabile bazate pe convingerea că angajaţii sunt conştienţi şi motivaţi, capabili să se implice şi să aducă idei eficiente şi creative. 4M - Ciclul de funcţionare PDCA

-6-


Beneficiile aplicării ciclului Deming • Crearea unei rutine zilnice pentru individ şi echipă • Structurarea procesului de rezolvare a problemelor • Control în Project Management • Stimularea dezvoltării continue • Dezvoltarea echilibrată a resurselor umane • Utilitatea în dezvoltarea de noi produse • Testarea proceselor

4M - Ciclul de funcţionare PDCA

-7-


Aplicaţie la FE Kultur BIO SRL Plan - planificarea: • S-a identificat în urma cercetărilor de marketing o oportunitate de diversificare a ofertei: comercializarea de fructe confiate, uscate, deshidratate • Se întocmeşte un plan operaţional centrat pe obiective: o creşterea cotei de piaţă cu 20 % până în anul 2013; o creşterea profitului firmei cu 12 % anual. 4M - Ciclul de funcţionare PDCA

-8-


Plan operaţional Departament

Activitate

Resurse

Marketing

Întocmire plan de marketing

Rapoarte, statistici

Comercialachiziţii

Identificare furnizori

Comercialvânzări

Studiul pieţei şi al concurenţei Atragerea de noi segmente

Manager marketing

Mai 2011

Date de la ROCT

Şef birou achiziţii

Iunie 2011

Date ROCT, cercetare de piaţă

Şef birou vânzări

Iunie 2011

de piaţă 4M - Ciclul de funcţionare PDCA

Responsa- Termen bilitate

-9-


Departament

Activitate

Resurse umane

Financiarcontabil

Responsabilitate

Termen

Elaborarea şi Personaimplementa- lul din rea politicii firmă de personal adcvate

Manager resurse umane

Mai 2011

Gestionarea actelor contabile, asigurarea fondurilor

Baze de date, fluxuri băneşti

Manager economic

Permanent

Documente

Asistent manager

Permanent

Secretariat Circulaţia optimă a documentelor 4M - Ciclul de funcţionare PDCA

Resurse

- 10 -


Lista sarcinilor departamentul de marketing Sarcini

Rezultate

Realizarea noii Cataloage, oferte pliante

Data Mai 2011

Stabilirea preţurilor

Liste de preţuri Mai 2011

Identificarea formelor de promovare

Materiale Permanent publicitare, stimulente de vânzare, relaţii publice

4M - Ciclul de funcţionare PDCA

- 11 -

Obs.


Do - implementarea: • Lansarea pe piaţă a noii game de produse eşalonat • Cu ocazia sărbătorilor, oferte speciale

4M - Ciclul de funcţionare PDCA

- 12 -


Check - verificarea • Volumul încasărilor • Feedback-ul din partea clienţilor: formulare, email, site, telefon, evenimente • Reclamaţii şi sesizări

4M - Ciclul de funcţionare PDCA

- 13 -


Act - Acţiune • Dacă nu se obţin rezultatele scontate Un nou plan de măsuri şi se reia ciclul!!!

4M - Ciclul de funcţionare PDCA

- 14 -

F ii 4m ciclul de functionare pdca  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you