Page 1

Pagina 1 din 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMANIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

OIPOSDRU

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

Titlul proiectului: „Formarea cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic-profil SERVICII, pentru extinderea metodei moderne interactive de învăţare firmă de exerciţiu” ID 33440 Numărul de identificare al contractului: POSDRU/57/1.3/S/33440 Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

4FM - Structurarea activităţii în FE Obiective: •

să structureze activităţile unei zile de lucru / ale unei săptămâni;

să realizeze o agendă de lucru pentru o săptămână în vederea participării la un târg internaţional;

să verifice experienţa participanţilor cu privire la stadiul activităţilor pe departamente.

Competenţe vizate: Elevul poate

Comunicare Comunicare Bază în Competenţe Competenţe Competenţe Competenţe în limba în limba matematică, TIC de învăţare civile şi antreprenomaternă străină ştiinţe, sociale riale tehnologie X

X

X

X

X

Competenţe de exprimare culturală X

Posibilităţi de utilizare: •

în exersarea unor activităţi specifice planificării şi managementului timpului.

Mod de organizare a activităţilor: •

activitate pe grupe / în plen, cadrul didactic având calitatea de moderator.

Resurse materiale: •

flipchart, markere.

Durată: Pregatire: ½ oră înaintea zilei de firmă de exerciţiu. Realizare: 3 ore. Evaluare şi feedback: ½ oră în ziua de firmă de exerciţiu.

Desfăşurare: Pregătire •

se planifică activitățile și se pregătesc materialele necesare.

Realizare •

se formează 6 grupe conform celor şase departamente (achiziţii, vânzări, marketing, personal, secretariat, contabilitate); Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013


Pagina 2 din 2

se transmite sarcina de lucru: realizarea agendei de lucru pentru o săptămână în vederea participării la un târg internaţional;

şeful de departament, responsabil al fiecărei grupe, comunică subalternilor ce s-a stabilit la şedinţa operativă;

fiecare grup scrie pe cartonaş activitatea specifică (sarcini, responsabilităţi, persoane, termene);

se trasează pe flipchart de către formator 6 coloane corespunzătoare celor 6 grupe;

reprezentantul desemnat de fiecare grupă fixează cartonaşele pe flipchart, stabileşte termenul de realizare: Detalierea activităţilor

Termen

argumentează conţinutul şi

Responsabilităţi

au loc prezentări, discuţii, analize, se stabilesc sarcini;

se întocmeşte agenda de lucru.

Evaluare şi feedback •

realizarea feedback-ului reciproc şi de către moderator.

Alternative de lucru: •

elaborarea unui grafic de activităţi, a unui plan de muncă cu termene, etc.

Recomandări: •

participanţii îşi stabilesc priorităţile şi necesităţile;

se poate face evaluare (puncte tari şi puncte slabe);

se poate desfăşura şi sub forma unei şedinţe de lucru folosind jocul de rol.

Soluţie-model: Etape

Acţiuni posibile

1. Şedinţă operativă cu şefii de departamente

prezentarea stadiului activităţilor;

stabilirea obiectivului principal;

stabilirea sarcinilor departament.

şeful de departament comunică salariaţilor sarcinile de la şedinţa operativă;

se afişează sarcinile cu responsabilităţi şi termene;

şeful de departament informează că s-a lucrat în ziua respectivă;

se realizează feedback-ul reciproc;

se stabilesc priorităţile activităţii viitoare prin realizarea agendei de lucru pentru o săptămână.

2. Activităţi pe departamente

3. Raportări în plen

pentru

fiecare

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

F ii 4fm structurarea activitatii in firma de exercitiu  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you