Page 1

Pagina 1 din 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMANIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

OIPOSDRU

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

Titlul proiectului: „Formarea cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic-profil SERVICII, pentru extinderea metodei moderne interactive de învăţare firmă de exerciţiu” ID 33440 Numărul de identificare al contractului: POSDRU/57/1.3/S/33440 Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

3FM - Cum îmi caut informaţiile necesare? Obiective: •

identificarea şi căutarea informaţiilor;

evaluarea şi prelucrarea informaţiei;

utilizarea eficientă a informaţiei;

adaptare şi deschidere la noi tipuri de învăţare.

Competenţe vizate: Elevul poate

Comunicare Comunicare Bază în Competenţe Competenţe Competenţe Competenţe în limba în limba matematică, TIC de învăţare civile şi antreprenomaternă străină ştiinţe, sociale riale tehnologie X

X

X

X

Competenţe de exprimare culturală

X

Posibilităţi de utilizare: •

la elaborarea planului de afaceri: ca tehnică de creativitate, pentru găsirea de idei, în munca departamentului de marketing.

Mod de organizare a activităţilor: •

se împart cursanţii pe grupe în funcţie de firmele de exerciţiu înfiinţate.

Resurse materiale: •

se tipăreşte o fişă de lucru „Cum îmi caut informaţiile necesare pentru a realiza un plan de afacere?...” pe o foaie de hârtie;

markere;

foaie de flipchart pentru raportare.

Durată: Pregătire: 5 minute. Realizare: 20 minute. Evaluare şi feedback: 10 minute.

Desfăşurare: Pregătire

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013


Pagina 2 din 2

se grupează participanţii în grupe în funcţie de firma de exerciţiu înfiinţată; li se distribuie fişa de lucru, markere, foaie de flipchart pentru raportare şi li se explică cerinţele din fişă şi modul de raportare.

Realizare •

se împart fişele de lucru grupurilor formate;

li se va cere cursanţilor să caute cât mai multe tipuri şi surse de informaţii despre o nouă idee de afacere;

se precizează faptul că fiecare grup trebuie să îşi desemneze un raportor;

după ce se va lucra pe grupe, se va face raportarea pentru a se observa asemănările şi deosebirile legate de modul în care au căutat informaţiile. FIŞĂ DE LUCRU - „Cum îmi caut informaţiile necesare?“ Căutarea informaţiilor presupune identificarea surselor utile de informaţie şi descoperirea în cadrul

acestora a informaţiilor relevante pentru o sarcină dată. Tipuri de informaţie: __________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Surse de informare: __________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Evaluare şi feedback •

reprezentantul desemnat de către grupă va prezenta rezultatele lucrului pe gupe.

Alternative de lucru: •

se poate modifica întrebarea astfel: „Cum îmi caut informaţii la locul meu de muncă? Care sunt sursele de informaţii pe care le pot utiliza pentru a realiza activitatea X?”

Recomandări: •

este o metodă foarte potrivită pentru grupuri care lucrează împreună pe o perioadă mai lungă;

sursele de informaţie joacă un rol important în activitatea firmei de exercitiu.

Soluţii-model: Tipuri de informaţie: •

informaţie pe suport scris: cărţi, reviste, broşuri, pliante, culegeri de texte, etc.;

informaţie orală: receptată prin participarea la prelegeri, cursuri, întâlniri pentru discuţii, ascultarea casetelor;

informaţie în format electronic: suport magnetic (dischetă, CD), internet.

Surse de informare: •

surse formale: manuale şcolare, biblioteci, programe mass-media;

surse informale: emisiuni de divertisment, experienţă directă, reţeaua socială (prieteni, rude, specialişti întrun domeniu).

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

F ii 3fm cum imi caut informatiile necesare  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you