Page 1

Pagina 1 din 1

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMANIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

OIPOSDRU

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

Titlul proiectului: „Formarea cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic-profil SERVICII, pentru extinderea metodei moderne interactive de învăţare firmă de exerciţiu” ID 33440 Numărul de identificare al contractului: POSDRU/57/1.3/S/33440 Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

3FL - Cum îmi caut informaţiile necesare?

Căutarea informaţiilor presupune identificarea surselor utile de informaţie pentru o sarcină dată. Precizaţi ce tipuri şi surse de informaţii sunt folosite în cadrul firmei de exerciţiu. Tipuri de informaţie: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

Surse de informare: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

Timp de lucru: 20 minute.

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

F ii 3fl cum imi caut informatiile necesare