Page 1

Pagina 1 din 1

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMANIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

OIPOSDRU

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

Titlul proiectului: „Formarea cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic-profil SERVICII, pentru extinderea metodei moderne interactive de învăţare firmă de exerciţiu” ID 33440 Numărul de identificare al contractului: POSDRU/57/1.3/S/33440 Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

3FL - Soluţii creative „Telefonul mobil“

1. Găsiţi modalităţi de îmbunătăţire a unui produs (telefonul mobil), luând în considerare următoarele întrebări: •

Ce s-ar putea adăuga?

Ce s-ar putea elimina?

Cum s-ar putea mări/micşora?

Ce s-ar întâmpla daca am extrage ceva şi am pune în loc altceva?

Cu ce se poate asemăna/deosebi?

Ce altă întrebuinţare am putea găsi? 2. Grupaţi soluţiile date în funcţie de următoarele categorii:

soluţii estetice;

soluţii economice;

soluţii tehnice.

Timp de lucru: 20 minute.

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

F i 3fl solutii creative  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you