Page 1

Pagina 1 din 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMANIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

OIPOSDRU

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

Titlul proiectului: „Formarea cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic-profil SERVICII, pentru extinderea metodei moderne interactive de învăţare firmă de exerciţiu” ID 33440 Numărul de identificare al contractului: POSDRU/57/1.3/S/33440 Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

1FM - Rolul profesorului în firma de exerciţiu - analiză SWOT Obiective: •

să înţeleagă şi să analizeze rolul profesorului în firma de exerciţiu;

să exerseze tehnici de moderare;

să exerseze cooperarea în derularea activităţilor.

Competenţe vizate: Elevul poate

Comunicare Comunicare Bază în Competenţe Competenţe Competenţe Competenţe în limba în limba matematică, TIC de învăţare civile şi antreprenomaternă străină ştiinţe, sociale riale tehnologie

Competenţe de exprimare culturală

X

X

X

X

X

Posibilităţi de utilizare: •

la simularea tuturor activităţilor care necesită un moderator;

ca percepţie proprie şi a celorlalţi: autoevaluare şi evaluare a celorlalţi în raport cu aşteptările;

pentru înregistrarea şi confruntarea aşteptărilor/obiectivelor individuale.

Mod de organizare a activităţilor: •

activitate pe grupe, cu cadrul didactic (referentul) în calitate de moderator.

Resurse materiale: •

flipchart;

markere;

cartonaşe colorate;

lozuri numerotate.

Durată: Pregătire: 3 minute. Realizare: aprox. 15 minute. Evaluare şi feedback: 10 minute.

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013


Pagina 2 din 2

Desfăşurare: Pregătire •

se împart participanţii în 4 grupe în mod aleator prin tragere la sorţi pe bază de lozuri care au specificate în interiorul lor 4 culori diferite.

Realizare •

se împart participanţilor cartonaşe de culori diferite, pe grupe;

sunt distribuite markerele şi foile de flipchart elevilor;

aceştia sunt rugaţi să realizeze cadranul analizei SWOT;

profesorul spune sarcina de lucru elevilor: “Stabiliţi cu ajutorul analizei Swot rolul profesorului coordonator în firma de exerciţiu”;

elevii din firma de exerciţiu completează cadranul pe echipe;

profesorul se deplasează printre echipele de elevi pentru a observa derularea activităţii.

Evaluare şi feedback •

se evaluează activitatea pe bază de aprecieri scurte - tehnica băţului de chibrit - ce a plăcut, ce nu a fost bine.

Alternative de lucru: •

modificarea cadranului pentru fiecare elev/compartiment/post din cadrul firmei de exerciţiu.

Recomandări: •

activitatea este foarte potrivită pentru analiza unei situaţii din perspective diferite (oferite de rolurile jucate);

stimulează creativitatea şi comunicarea.

Soluţii-model: PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Experienţă

Resurse limitate de timp

Comunicare

Resurse limitate de materiale

Pregătire profesională Empatie Obiectivitate OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

Proiecte europene

Legislaţia şi politica statului

Colaborare cu firme din străinatate

Numărul de elevi în scădere

Existenţa centralei ROCT Interesul elevilor

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

F i 1fm rolul profesorului in firma de exercitiu analiza swot  
F i 1fm rolul profesorului in firma de exercitiu analiza swot  
Advertisement