Page 1

Pagina 1 din 3

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMANIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

OIPOSDRU

Titlul proiectului: „Formarea cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic-profil SERVICII, pentru extinderea metodei moderne interactive de învăţare firmă de exerciţiu” ID 33440 Numărul de identificare al contractului: POSDRU/57/1.3/S/33440 Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

1FM - Alegerea tipului de societate comercială pentru înființarea F.E. (în lumina blitz-ului) Obiective: •

să evalueze avantajele înființării unei societăți cu răspundere limitată comparativ cu societatea comercială pe acțiuni;

să înregistreze şi să valorifice opiniile participanților pentru adoptarea argumentată a deciziei de către toţi participanţii;

să aleagă tipul de societate și să utilizeze documentația adecvată formei juridice;

să exprime ideile scurt şi sistematizat.

Competenţe vizate: Elevul poate

Comunic are în limba maternă

Comunic are în limba străină

Bază în Compete matemati nţe TIC că, ştiinţe, tehnologi e

x

Compete Compete Compete nţe de nţe civile nţe învăţare şi sociale antrepren o-riale

x

Compete nţe de exprimar e culturală

x

Posibilităţi de utilizare: •

pentru înregistrarea şi confruntarea avantajelor/argumentelor;

alte posibilităţi de aplicare: în evaluare, ca chestionar, fișă de lucru - dar implică existența unor cunoştinţe prealabile; ca evaluări de rezultate ale predării, de proiect, etc.

Mod de organizare a activităţilor: •

plen sau 2 grupuri de participanţi cu sarcini diferite (SA respectiv SRL).

Resurse materiale: •

post-it-uri (minim 3 culori), 3 cartonașe scrise (SA, SRL, Tip SC ales), hârtie de împachetat sau hârtie de flipchart sau cel puţin coli A3 pentru grupurile mici;

creioane colorate sau carioci de flipchart;

aparat foto pentru documentare.

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013


Pagina 2 din 3

Durată: Pregătire: fără pregătire pentru blitz-uri spontane. Realizare: aprox. 5-10 minute (completarea paper-it-urilor de moderare și plasarea pe flipchart/pinwall la SA și SRL). Evaluare și feedback: aprox. 15 minute (în funcţie de dimensiunea grupului şi discutarea, notarea și plasarea rezultatului la Tip de SC ales).

Desfăşurare: Pregătire •

se anunţă tema și se pregăteşte flipchart-ul/pinwall-ul cu schemă;

se distribuie materialele (paper-it-urile, minim 3 culori); eventual se face o împărţire pe grupuri (cu bilețele în 2 culori, se distribuie materialul);

se alocă sarcinile de lucru; exemplu: „Scrieţi pe culoarea .... cel mai important avantaj pe care l-ar avea constituirea FE ca SRL, iar pe culoarea ... pentru SA.“

Realizare •

fiecare participant îşi exprimă opinia personală (fie anonim fie vizibil/audibil pentru toţi) și o plasează;

se discută opiniile în vederea stabilirii avantajelor tipului de SC care va fi ales pentru firma de exercițiu; în acest sens există mai multe metode respectiv variante: Verbal

Scris

Variante:

Variante:

în ordine prestabilită;

cuvinte scrise pe paper-it-uri/cartonaşe de moderaţie – vor fi rezumate pe pinwall;

în ordine aleatorie.

cuvinte scrise de către participanți pe cel de-al treilea paper-it.

Evaluare și feedback •

se face o grupare în formă de „ciorchini“ pe flipchart/pinwall (se grupează paper-it-urile cu opiniile asemănătoare împreună);

se face o prezentare şi au loc discuţii în plen privind documentația (ce trebuie descărcată de pe www.roct.ro și completată) pentru înființarea respectivului tip de SC ales; sunt asumate sarcini individuale.

Alternative de lucru: Se pregătesc în prealabil cartonașe scrise cu avantajele SA/SRL neparticularizate în vederea grupării lor de către participanți. Se trage la sorți de către participanți câte un cartonaș și se plasează pe categorii (SA/SRL). Au loc marcarea cu buline (o bulină de participant) a tipului de societate preferat și redactarea avantajelor tipului de SC ales împreună cu participanții pe flipchart/pinwall.

Recomandări: •

se va stabili eventual ordinea în cadrul grupurilor mai mari (ex.: ordinea scaunelor), iar la grupurile mai mici – în mod spontan;

nu se vor exprima prea multe opinii – ci doar cele mai importante;

nu se admit discuţii pe durata stabilirii rezultatelor; dacă acestea sunt necesare, vor fi admise abia ulterior;

se va aloca timp pentru discuţii/motivaţii/interpretări; nu se va face însă uz de acestea foarte frecvent;

se iau în considerare rezultatele la activitatea ulterioară (întocmirea documentației de constituire).

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013


Pagina 3 din 3

Soluţie-model: Societăți comerciale

Exemple de avantaje

Societate cu răspundere limitată

• răspunderea asociaţilor este numai în limita aportului social;

(S.R.L.) S.C.-S.R.L.

• în cazul dispariţiei unui asociat, societatea nu se dizolvă, ci se încheie un nou acord.

Societate pe

• permite constituirea unui capital important ca volum;

acţiuni (S.A.)

• acţiunile sunt transmisibile;

S.C.-S.A.

• societatea poate funcţiona chiar dacă unii acţionari îşi vând acţiunile.

(Opiniile participanţilor la seminar/curs privind tipul de societate comercială adecvat FE.)

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

F i 1fm alegere tip societate  
F i 1fm alegere tip societate