Page 1

Pagina 1 din 1

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMANIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

OIPOSDRU

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

Titlul proiectului: „Formarea cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic-profil SERVICII, pentru extinderea metodei moderne interactive de învăţare firmă de exerciţiu” ID 33440 Numărul de identificare al contractului: POSDRU/57/1.3/S/33440 Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

1FL - Tehnici de prezentare – pinwall

Media de prezentare A3, pătrat 6 – 12 cm, sunt posibile propoziţii, cartonaşe negre + colorate Schimbare de pagini, fără baston de indicare, cartonaşele sunt bileţele cu cuvinte-cheie 14 – 26 pt, cuvinte-cheie Prezentare pe monitor Identificarea deciziilor, soluţionarea problemelor, interconexiuni complexe Formă Utilizare A4 - format transversal Enumerări, dezvoltare de structuri, interconexiuni Întocmire Flipchart Scriere de mână: ABC def ghi Proiect preliminar La dreapta celor care scriu cu mâna dreaptă, la stânga celor care scriu cu mâna stângă, nu se va acoperi, se răsfoieşte pagina Scriere de mână: ABC def ghi Derularea prezentării A4 - format vertical 6 – 12 cm, cuvinte-cheie, 2 + 1 culori PowerPoint Impuls, priviri de ansamblu, diagrame Nu se va privi la prezentări, se vor folosi tastele de cursor Pinwall

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

F i 1fl tehnici de prezentare pinwall  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you