Page 1

Pagina 1 din 1

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMANIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

OIPOSDRU

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

Titlul proiectului: „Formarea cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic-profil SERVICII, pentru extinderea metodei moderne interactive de învăţare firmă de exerciţiu” ID 33440 Numărul de identificare al contractului: POSDRU/57/1.3/S/33440 Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

1FL - Munca în echipă Întrebări de reflecţie Se referă la rezultatele echipei (activitate şi decizie sub presiunea timpului) – eventual cu următoarea fişă de lucru (părţi preluate din: Hergovich, Doris: Teamarbeit, ISBN3-7058-5818-1): Întrebări de reflecţie pentru mine ca persoană individuală: 1. Mi-am luat timp pentru a analiza această problemă cu exactitate. 2. Am căutat diferite căi de soluţionare. 3. M-am delimitat de acestea şi nu m-am asociat imediat altor păreri. 4. Mi-am exprimat soluţia propusă foarte clar. 5. Mi-am luat sentimentele în serios şi le-am exprimat. 6. M-am implicat cu concentrare asupra obiectivului. 7. Am preluat răspunderea şi mi-am îndeplinit sarcina. 8. M-am străduit şi am rezistat. 9. Am argumentat într-un mod inteligibil şi clar. Întrebări de reflecţie pentru mine ca membru al grupului: 1. Am contribuit la planificare. 2. Am ţinut seama de părerile altora. 3. Am participat la decizii. 4. I-am susţinut pe ceilalţi. 5. Am acceptat alte păreri şi propuneri. 6. Am discutat despre perturbări. 7. Am colaborat cu ceilalţi. 8. Am folosit în mod constructiv conflictele. 9. Am ascultat ce spuneau ceilalţi. 10. Am fost de acord cu ceilalţi.

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

F i 1fl munca in echipa  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you