Page 1

Disseny d’un Portfoli: Elecció de l’entorn i suport web on realitzar el eportfoli/blog

Laura Franco Ruano Metodología del Disseny Març 2013


AV10: Disseny d’un portfoli

1. Comparativa entre diferents espais web. Definició de les necessitats Per tal de decidir el suport web més adient pel portfoli, primer he fet un petit anàlisi de les necessitats que es volia cobrir. -

L’objectiu principal d’un portfoli és donar a conèixer el teu treball mitjançant fotografies, comentaris,... dels teus projectes o treballs. No és tant explicació d’experiències, articles... més pròpies dels blogs, sinó que és més il·lustratiu.

-

Ha de ser creatiu, intuïtiu i funcional, per tal de que sigui vist pel major nombre de persones possible. També ha de ser interactiu.

-

Ha de tenir consistència estètica i funcional, és adir, que se segueixi un patró de color, tipografia i una organització clara.

-

Ha de ser fàcilment editable, degut a que no disposo de prou coneixement sobre prototipatge web.

-

La plataforma ha de ser flexible, que es pugui personalitzar. Es vol trobar un perfil de plataforma que doni una imatge més informal, no tant dedicada a professionals, sinó a estudiants o a aficionats del disseny industrial i de producte. Ha de poder oferir una imatge atractiva (interfície atractiva).

Un cop analitzades les principals necessitats que ha de tenir la plataforma, s’ha fet una taula comparativa dels principals suports web que existeixen.

Imatge Interfície Fàcil Suficient espai Gratuït Elecció Accepta Atractiva flexible usabilitat d’emmagatzematge d’idioma comentaris/foro Mahara

5

7

6

Si

Si

No

Si

Blogger

6

6

7

Si (1 Gb)

Si

Si

Si

Wordpress

7

6

7

Si (3 Gb)

Si

Si

Si

Tumbrl

7

8

7

Si (1 Gb)

Si

Si

Si

Wix

9

8

9

Si (500 Mb)

Si

Si

Si

Coroflot

9

8

8

Si

Si

Si

Si

2


AV10: Disseny d’un portfoli

2. Conclusions La plataforma escollida ha estat WIX, ja que té una gran oferta de plantilles que es poden personalitzar. A més a més, és intuïtiu i fàcil d’utilitzar. Tot i que Coroflot també oferia característiques semblants a les de WIX, crec que està més orientat a professionals. Les altres plataformes s’adeqüen més a perfils de blogs i no tant de portfoli, ja que si disposen de molt espai per incloure articles, descripcions... i no resulten tan atractives. A més, ja havia treballat amb Wix anteriorment i aquest fet també m’ha fet decantarme per aquesta plataforma.

3. Confecció, elecció o modificació d’una plantilla pròpia per l’entorn seleccionat L’estructura del portfoli es dividirà en quatre parts: la pàgina principal, la pàgina de presentació, la pàgina d’entregues i treball realitzats (part de metodologia i part d’altres assignatures) i la pàgina de contacte. Els colors utilitzats són quatre: blanc, gris, groc i negre, i totes les pàgines tenen una mateixa estructura.

El resultat final és el següent: http://blue8927.wix.com/laurafr

3

Disseny d'un E-portfoli  
Disseny d'un E-portfoli  

Elecció de l'entorn web

Advertisement