Page 1

ge誰ntegreerde proef

Marie Vanthuyne Sint-jozefinstituut Brugge Mentor: Mevrouw Van der Meersch

20132014


ge誰ntegreerde proef

Marie Vanthuyne Sint-jozefinstituut Brugge Mentor: Mevrouw Van der Meersch

20132014


1

Woord vooraf

Mijn naam is Marie Vanthuyne, studente laatste jaar aan het Sint-Jozefsinstituut te Brugge. Deze ge誰ntegreerde proef werd gemaakt in het kader van de opleiding Handel. Dit eindwerk is verplicht als je je diploma wilt behalen. Doorheen het schooljaar werden we ook ge誰nformeerd over het bedrijfsleven en mochten we er ook eens van mee proeven. We richtten namelijk een minionderneming op, genaamd Maison Cuberdon. De voorbereidingen van deze minionderneming startten al in het vijfde jaar. Dit is ook een voorbereiding op onze toekomst. We hebben doorheen het jaar ook heel veel deeltaken moeten maken voor onze ge誰ntegreerde proef, die stonden natuurlijk bijna allemaal in het teken van Maison Cuberdon. Dankzij mevrouw Demeyer, mevrouw Vandermeersch en meneer Decock kregen we enkele verkoopmomenten op school, maar ook buiten school zoals op onze studiereis in Zweden. Mijn dank gaat ook uit naar onze taalleerkrachten die ons ook doorheen heel het jaar met raad en daad hebben bijgestaan, maar vooral naar mijn medeleerlingen, zonder hun was het niet mogelijk geweest om een succes van onze minionderneming te maken. Tot slot wil ik ook de directie bedanken die ons de kans geeft om ons al eens te laten proeven van het echte bedrijfsleven.

3


2

Inleiding

Onze minionderneming Maison Cuberdon is het onderwerp van mijn eindwerk. In mijn geïntegreerde proef vindt u dan ook alle opdrachten terug van doorheen het hele jaar. In de allereerste opdracht staat een organogram, daar krijgt u iets meer informatie over de leden en die functies waarvoor ze moesten solliciteren. Om onze minionderneming in goede banen te kunnen leiden hadden we natuurlijk ook aandeelhouders nodig. Om onszelf en onze minionderneming voortestellen aan hen hebben we een aandeelhoudersavond georganiseerd hiervoor hebben we dan ook aandeelhoudersbrief moeten schrijven. Hierbij kregen we ook de opdracht om gepersonaliseerde aandelen te maken en aftedrukken. We wouden natuurlijk ook weten hoe ons product in de markt lag bij de bevolking. Hiervoor maakten we een enquête waarmee we dan een marktonderzoek deden. Voor onze leerkracht Frans moesten we ook een commerciële brief schrijven en 10 producten uit ons assortiment voorstellen. Aangezien wij niet zo een uitgebreid assortiment hebben werd deze opdracht aangepast voor ons. We moesten namelijk ook informatie verzamelen over onze school, Brugge, België … Elk groepje moest hun opdracht eerst presenteren voor de leerkracht in de klas. De beste groepjes mochten hun reisgids voorstelen tijdens onze studiereis in Zweden. Om meer duidelijkheid te geven over onze minionderneming moesten we een marketingmix opstellen. Dit gaf meer informatie over de prijs, plaats, product en promotie. Voor Frans moesten we ook een reclamecampagne maken. Hierbij moesten we een originele affiche maken en slogan bedanken, maar ook een filmpje maken. In het tweede semester moest er in de minionderneming gewisseld worden van functie. Voor onze nieuwe functie moesten we solliciteren. Hiervoor moesten we een cv opstellen voor Frans, Nederlands, Duits en Engels en ook sollicitatiebrief maken voor Nederlands en Engels. Bij onze cv hoorde ook een digitale appsite. Als we onze nieuwe functie toegewezen hadden gekregen moesten we natuurlijk ook een nieuw organogram maken. We moeten natuurlijk ook in staat zijn om een bedrijf op te starten in het buitenland. Hiervoor kregen we een opdracht van Mevrouw Demulder, om een fictief bedrijf op te richten in het Verenigd-Koninkrijk. Doorheen het jaar moesten we ook twee verslagen maken van onze vergadering tijdens de uren minionderneming. Ten slotte hebben we nog eens een aandeelhoudersbrief gemaakt om onze aandeelhouders uit te nodigen voor de laatste aandeelhoudersvergadering.

4


3

Inhoudsopgave

1 2 3 4 5 6

Woord vooraf .............................................................................................................................. 3 Inleiding ....................................................................................................................................... 4 Inhoudsopgave ............................................................................................................................ 5 Overzicht van bijlagen ................................................................................................................. 7 Bibliografie................................................................................................................................... 8 Eigenlijke inhoud eindwerk ......................................................................................................... 9

6.1

Organogram................................................................................................................................. 9

6.1.1 6.1.2

Organogram eerste semester.................................................................................................. 9 Organogram tweede semester.............................................................................................. 10

6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering .................................................................................. 11 Afdrukken aandelen .................................................................................................................. 11 Online registratie aandeelhoudersvergadering ........................................................................ 12 Website minionderneming ........................................................................................................ 13 Marktonderzoek: enquête + analyse ........................................................................................ 14 Boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen ....................................................................... 17 Présenter l’assortiment de votre mini-entreprise..................................................................... 19 Travel Guide ‘The best of Belgium and Bruges’ ........................................................................ 20 Vorstellung des Mini-Unternehmens ........................................................................................ 21 Marketingmix ............................................................................................................................ 23 Une campagne publicitaire ....................................................................................................... 31 Solicitatiebrief en CV ................................................................................................................. 32

6.13.1 6.13.2 6.13.3

Postuler ................................................................................................................................. 32 Letter of application and curriculum vitae ............................................................................ 32 Sich bewerben ....................................................................................................................... 32

6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20

Sollicitatiegesprek ..................................................................................................................... 32 Analyse van de jaarrekening ..................................................................................................... 33 File: ‘Starting up a new business in the UK’ .............................................................................. 38 La conversation de vente .......................................................................................................... 44 Ondernemer voor de klas .......................................................................................................... 46 Geschäftsbrief (Anfrage) ........................................................................................................... 46 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 2 ............................................................................... 47

7

Doorlopende opdrachten .......................................................................................................... 48

7.1 7.2

Verslag bestuursvergadering minionderneming ....................................................................... 48 Bedrijfsbezoeken ....................................................................................................................... 49

7.2.1 7.2.2

Tectubes ................................................................................................................................ 49 Dana Spicer Off-Highway....................................................................................................... 50

8 9

Conclusie ................................................................................................................................... 51 Bijlagen ...................................................................................................................................... 51

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7

Bijlage 1: uitnodiging aandeelhoudersvergadering................................................................... 52 Bijlage 2: voorbeeldenquête ..................................................................................................... 53 Bijlage 3: 4 verkoopfacturen ..................................................................................................... 56 Bijlage 4: Lettre commercial ...................................................................................................... 60 Bijlage 5 : affiche (campagne publicitaire) ................................................................................ 61 Bijlage 6 : sollicitatiebrief en CV Nederlands............................................................................. 62 Bijlage 7: CV Frans, Engels, Duits ............................................................................................... 65 5


9.8

Bijlage 8: Berekeningen, balans, resultatenrekening ................................................................ 68

9.8.1 9.8.2 9.8.3

Berekeningen......................................................................................................................... 68 Balans .................................................................................................................................... 70 Resultatenrekening ............................................................................................................... 74

9.9 9.10

Bijlage 9: Contact details: emails / letters ................................................................................. 76 Bijlage 10: Verslag bestuursvergadering ................................................................................... 77

6


4

Overzicht van bijlagen

Bijlage 1. Bijlage 2. Bijlage 3. Bijlage 4. Bijlage 5. Bijlage 6. Bijlage 7. Bijlage 8. Bijlage 9. Bijlage 10. Bijlage 11.

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering (6.2) Voorbeeld enquĂŞtes (6.6) Verkoopfacturen (6.7) Lettre commerciale (6.8) Campagne publicitaire Sollicitatiebrief en CV Nederlands (6.13) CV Frans, Engels en Duits (6.13) Berekeningen, balans, resultatenrekening (6.15) Contact details: emails Lettre commercial (6.17) Verslag bestuursvergadering (7.2)

7


5

Bibliografie

Boeken Devriendt, D. WORD 2007-2010, 1 basis, voor wie écht met Word wil werken, Soft GCV, Oostkamp 2007 Devriendt, D. WORD 2007-2012, 2 gevorderd, voor wie écht met Word wil werken, Soft GCV, Oostkamp 2007 Van de Cruys V., Van de Sijpe P., Van der Streeck G., Van Doorne O., Handelzes module 7, commercieel beleid, buitenlands beleid, duurzaam beleid, De Boeck NV, Berchem 2013 Van Haesendonck J. Branché atelier X-tra 6 TSO, Van In, Wommelgem 2007 Internetbronnen BEDRIJFSBEZOEK DANA SPICER (http://www.dana.be/)

BEDRIJFSBEZOEK INREDIA (http://www.inredia.se/) JAARREKENING (http://www.nbb.be/pub/App/Search/Search.aspx?l=nl&q=jaarrekening) STARTING UP A NEW BUSINESS IN THE UK

http://www.sba.gov/content/follow-these-steps-starting-business https://www.gov.uk/set-up-business-uk http://www.bellaonline.com/articles/art35924.asp http://www.britishchambers.org.uk/

8


6

Eigenlijke inhoud eindwerk

6.1

Organogram

Zie submap: Organogram

6.1.1

Organogram eerste semester

9


6.1.2

Organogram tweede semester

10


6.2

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering

Zie bijlage 1: Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Zie submap: Aandeelhoudersvergadering We hoopten natuurlijk op een goed verloop op onze eerste aandeelhoudersvergadering, hiervoor hadden we elke uitnodiging voor de aandeelhoudersvergadering gepersonaliseerd. Dankzij een code op deze brief kon je je aanwezigheid bevestigen via de website http://mini.jozefienen.be/. Door een barcode die we moesten scannen, konden we ook makkelijk zien wie al dan niet aanwezig was op de aandeelhoudersvergadering.

6.3

Afdrukken aandelen

Zie submap: Aandeelhoudersvergadering De aandelen werden allemaal gepersonaliseerd via een Excel lijst. Dit heb ik op een eenvoudige manier gedaan. Ik plaatste het aandeel in een word document als achtergrond en voegde er zo via verzendlijsten de nodige tekstvakken in.

11


6.4

Online registratie aandeelhoudersvergadering

Elke aandeelhouder kreeg op zijn uitnodiging een persoonlijke inlogcode. Met deze code kon je je aanwezigheid bevestigen op de website http://mini.jozefienen.be/ .

12


6.5

Website minionderneming

Voor de website moesten we doorheen het jaar samen werken met een leerling uit 6 IB. Onze site werd vooral gemaakt door onze ICT-manager en medeleerling Thibault Sys. Op onze website kan je onder andere ons team en hun functies terug vinden, de sponsors, maar ook de verkoopmomenten en nog veel meer. Via deze link kan je onze website bezoeken: http://www.maisoncuberdon.be/ .

13


6.6

Marktonderzoek: enquête + analyse

Zie bijlage 2: Voorbeeldenquête Op vrijdag 22 november 2013 hebben wij, Marie Vanthuyne en Aurélie Derinck onderzoek gedaan naar de populariteit van de cuberdon bij de bevolking. Dit hebben we gedaan in het centrum van Brugge door enkele willekeurige mensen op straat een enquête te laten invullen. Deze enquête is niet representatief want we hebben maar 17 mensen ondervraagd en de meerderheid van de werkende populatie en studenten konden op dat moment niet aanwezig zijn. Van de 17 ondervraagde mensen zijn er 6 mensen die in Brugge zelf wonen, 9 mensen zijn zelf niet van Brugge, maar komen hier dikwijls en dan zijn er 2 mensen die anders geantwoord hebben. Wat blijkt dat de mensen die afkomstig zijn van Brugge en omstreken, zij veel bekender zijn met de cuberdon dan mensen die anders geantwoord hebben. Zoals we bijvoorbeeld een Nederlander ondervraagd hebben die in Brugge was voor studies en niet wist wat een cuberdon was. Daaruit stellen wij vast dat we het best verkopen in Brugge zodat we niet geconfronteerd geraken met mensen die ons product niet kennen. Onder omstreken verstaan wij West-Vlaanderen, maar ook heel Vlaanderen kent de cuberdon en dat kan in ons voordeel spelen. Hierboven vindt u een grafiek die ons toont hoeveel ondervraagden er van Brugge zelf zijn, de omstreken van Brugge of anders. Hieruit leiden we ook af dat de meeste mensen van de niet van Brugge zelf afkomstig zijn toch Brugge komen bezoeken tijdens de werkuren en dat is interessant voor onze verkoopmomenten. We moeten dus rekening houden met de mensen die op deze momenten aanwezig zullen zijn in het centrum van Brugge. Van de 17 deelnemers, hebben 10 mensen een positief beeld van de cuberdon. De meerderheid van de ondervraagden vindt de cuberdon wel lekker, maar 6 daarvan plaatsten het tussen zeer slecht en matig. Voor de meerderheid is de cuberdon te zoet en is dat de reden waarom ze niet geïnteresseerd zijn. Daaruit stellen we vast dat wanneer we enkel cuberdons zouden verkopen, er geen grote winstmarge zou zijn. Wij hebben dan ook gekozen om varianten te verkopen, zoals de sneeuwballen en de cuberdon koeken. Voor ieder wat wils, en wat uitwijst dat het wel degelijk de perfecte oplossing is. De sneeuwballen zijn de perfecte zoetigheden voor de studenten. Zij zijn niet enthousiast over de cuberdons, maar de sneeuwballen zijn een perfect alternatief. Zo blijkt uit onze enquête dat de leeftijdscategorie van 15 tot 30 jaar totaal niet geïnteresseerd zijn in de cuberdons. Tot we over onze sneeuwballen begonnen waren ze duidelijk enthousiaster.

14


MENING 7 6 5 4 3 2 1 0 zeer slecht

slecht

matig

goed

zeer goed

Na verder ondervragen kwamen wij tot de conclusie dat wanneer we een goed doel sponsoren, alle 17 ondervraagden sneller de neiging zouden hebben om iets te kopen. Zo vroegen we ook of ze bereid zouden zijn om iets meer te betalen. Ook alle mensen reageerden vol lof en vonden dit een goed idee. Wij denken dat we meer reclame zouden moeten maken rondom het goede doel, want het spreekt echt mensen aan en ze zullen sneller overgaan tot kopen.

GOEDE DOEL

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 ja

nee

15


De populatie die wij voornamelijk ondervraagd hebben zijn de oudere generaties. Mensen die tijdens de werkuren hun vrije tijd gaan benuttigen. Daaronder valt de leeftijdscategorie vanaf 50 tot 70 jaar oud. Deze generatie staat er ook om bekend dat zij opgegroeid zijn met de cuberdon. Waardoor de meerderheid er zeker en vast geĂŻnteresseerd in was. Wanneer we begonnen over enkele varianten waren ze daar niet vertrouwd mee (in tegenstelling tot de jongere generaties). De oudere generatie hield het bij de cuberdon. Daaruit hebben we geleerd dat we alle soorten generaties of doelgroepen moeten kunnen aanspreken en zeker ons assortiment behouden zoals het nu is.

Leeftijdscategorie ouder 6% 50-70 24%

15-30 35%

30-50 35% 15-30

30-50

50-70

ouder

Wanneer de verschillende hoeveelheden van de cuberdons aan bod kwam, gingen van alle ondervraagden hun voorkeur uit naar een kleine hoeveelheid. 200 gram was voldoende en 10 mensen van de 17 ondervraagden stemde in met een prijs van 5 euro voor een doos van 200 gram. Dit is fantastisch voor ons. De prijs voor een doos van 200 gram is net 5 euro, wat een redelijke prijs is en dit vindt de ondervraagde ook. Wij hebben geleerd uit onze analyse dat wij alvast op de goede weg zijn met onze minionderneming Maison Cuberdon want qua prijs, hoeveelheid en assortiment zijn alle ondervraagden het ermee eens. De ondervraagden zijn enthousiast en zijn waarschijnlijk potentiĂŤle kopers.

12

GEMIDDELDE PRIJS

10 8 6 4 2 0 4euro

5euro

6euro

16


6.7

Boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen

Zie bijlage 3: 4 verkoopfacturen Zie submap : Verkoopfacturen

17


A/P +/- D/C K/O A O P

+ + +

Volgnr. 1

D C C

Rek. nr.

40000 70400 45110

19/10 HD VERKOPEN HG0 VERSCHULDIGDE BTW VK/1

40000 70402 70400 45110

20/10 HD HK OP AK (-) VERKOPEN HG0 VERSCHULDIGDE BTW HK EN VK/2

40000 70402 70400 45110 74600

20/10 HD HK OP AK (-) VERKOPEN HG0 VERSCHULDIGDE BTW DOORGEREKENDE KOSTEN HK VH FK /3

2 A O O P

+ + +

D D C C

3 A O O P O

+ + + +

D D C C C

4 A O P

+ + +

D C C

+ + +

D C C

Bedrag in EUR D C 255.00 240.57 14.43

324.10 15.57 311.32 18.35

717.09 49.06 613.21 39.82 15.00

20/10 40000 70400 45110

5 A O P

Rekeningen

40000 70400 45110

HD VERKOPEN HG0 VERSCHULDIGDE BTW 6% en 21% vk/4 20/10 HD VERKOPEN HG0 VERSCHULDIGDE BTW Vk/5

2200.00 2052.08 147.92

700.00 660.38 39.62

18


6.8

PrÊsenter l’assortiment de votre mini-entreprise

Zie bijlage 4: Lettre commerciale Zie submap: Assortiment

19


6.9

Travel Guide ‘The best of Belgium and Bruges’

Zie submap: Presentation

20


6.10

Vorstellung des Mini-Unternehmens

Zie submap: Deutsch

21


Wir haben mit unserer Klasse eine Mini Gesellschaft. Wir verkaufen hauptsächlich Cuberdons und andere Varianten. Wir verkaufen das original Cubderdons. Cubderons ist ein lokales Produkt. Unser Lieferant ist Geldhof. Wir hatten bereits zwei Verkäufe Momente. Unser erstes Mal war auf der Hauptversammlung und das zweite Mal auf den Kontakt zu den Eltern. Wir verkaufen auch einen Nachmittag in der Schule und Nachdem die Prüfungen zu Weihnachten gehen wir verkaufen auf dem Weihnachtsmarkt in Roeselare. Die technische Abteilung kümmern sich uber der Stand und das Lager. Die Administrative Abteilung halte Kontakt mit den Aktionären. Die Finanz Abteilung haltet Kontakt mit der Bank und sorgt für die Buchhaltung. Die Handelsabteilung behandelt den Beschaffung und Verkauf und die Website.

22


6.11

Marketingmix

Product Productkeuze Onze gewaagde productkeuze zijn cuberdons. Ons hoofdproduct is cuberdons, we hebben ons gericht op maar 1 product waarmee we alles mee uit de kast willen halen, want dit is een echt streekproduct! We verkopen kleine rode cuberdons (200gram) aan een prijs van 5 euro, middelgrote rode cuberdons (1.5kg) voor slechts 20 euro en grote cuberdons (2kg) voor 25 euro. Als nevenproducten hebben wij ook nog Cub-O-crème en sneeuwballen voor 4 euro. Ons product heeft zijn voor en nadelen. Ondanks we voeding verkopen hebben de cuberdons toch een houdbaarheidsdatum van maar liefst 6 weken.

Leverancier Onze leverancier is Geldhof. Dit bedrijf is gespecialiseerd in cuberdons, een confiserie in het Gentse. Het begon allemaal toen Antoine Geldhof als kleine jongen van 14 jaar ging werken in Gent. Hij kreeg daar het geheime recept van de cuberdons aangeleerd door de kleinzoon van de oorspronkelijke uitvinder. Toen Antoine vernam dat hij vader werd van een zoon startte hij zijn eigen productiebedrijf op en was het eigenlijk al van zelfsprekend dat zijn zoon ‘Tony’ in zijn voetstappen zou treden.

Niet-duurzame goederen Het zijn niet duurzame goederen, omdat ze in één keer opgebruikt worden.

Preference goods Cuberons zijn preference goods, omdat ze regelmatig aangekocht worden en de klant er eigenlijk toch weinig bij betrokken is, maar toch hoge eisen stelt. Meestal spelen merken hier ook een doorslaggevende rol bij. Daarom hebben wij gekozen voor cubderons van Geldhof, de originele cubderons.

23


Productassortiment breedte

Diepte

Cubderons Cubderdon koekjes Cuberdons  Kleine rode  Middelgrote rode  Grote rode Cub-O-Crème

De breedte van ons assortiment wordt bepaald door het aantal opgenomen productgroepen, in ons geval is dat aantal dus maar 1. Ondanks het smal assortiment hebben we toch enkele varianten van ons product, die we de diepte kunnen gaan noemen. Onze conclusie is dus dat de lengte van het totale aantal producten 5 is.

Productlevenscyclus

Cub-ospread Kleine cuberdons

Introductie

Snelle groei

rijping

Grote cuberdons

Verzadi -ging

Neergang

24


Service Bij het verkopen van cuberdons is het product niet altijd alles wat telt, maar de manier waarop het personeel u het product voorstelt, aanraad en tentoonstelt. Dat moet op een vriendelijk en geduldige manier gebeuren. Want dat bepaalt ook hoe de klant de kwaliteit van het product ervaart. De kwaliteit wordt dus meestal geleverd door het personeel CONCLUSIE:

GOEDE SERVICE  STIJGING KLANTENWAARDE  STIJGING KLANTENTEVREDENHEID  STIJGING KLANTENTROUWHEID

Functies van de verpakking De verpakking heeft meestal informatie over het product aan de consument. Die informatie is meestal terug te vinden op het etiket of op het label. Op onze verpakking kan je duidelijk de herkomst van het product en de merknaam zien.     

Zichtbaarheid Bescherming Hanteerbaarheid Informatie Emotionele aanspreekbaarheid

25


Prijs Marketingdoelstellingen Er zijn een aantal marketingdoelstellingen die binnen een bedrijf kunnen worden nagestreefd. 1. Overleven 2. Winstmaximalisatie 3. Marktaandeel 4. Productkwaliteit Wij passen eigenlijke meerdere marketing doelstelling toe. De eerste marketing doelstelling ‘overleven’ geld voor ons, omdat we een kleinere onderneming zijn die moet concurreren met grote ondernemingen. Onze prioriteit is dus eerst te overleven en daarna winst te maximaliseren. We hopen natuurlijk wel op langere termijn voldoende winst gemaximaliseerd te hebben, zodat we het kunnen schenken aan Cliniclowns. Productkwaliteit is voor ons ook heel belangrijk, want in heel wat speciaalzaken en grootwarenhuizen kan je nu al cuberdons kopen. In onze onderneming staat cuberdons centraal. En dankzij de superieure kwaliteit van onze cuberdons kunnen wij ook hogere prijzen hanteren dan cuberdons van een ander merk.

Kostengerichte prijszetting Hierbij is de kostprijs van cuberdons van groot belang. De kostprijs is immers de basis voor de berekening waartegen we onze cuberdons willen verkopen. Wij doen niet aan Cost Plus Pricing, maar zorgen toch dat we net voldoende winst hebben zodat we kunnen overleven.

Imagoprijszetting De prijs is een weerspiegeling tussen imago en kwaliteit. Een hoge prijs staat gelijk met goede kwaliteit en een goed imago. Het imago van cubderons is zeer goed. Als mensen het woord cuberdons horen denken ze meestal aan een sjiek product. Onze kwaliteit is ook zeer goed doordat voor de originele cubderons van Geldhof hebben gekozen.

Psychologische prijszetting Bepaalde prijzen en afrondingen van prijzen hebben soms een betere werking om de klant aan te zetten tot kopen. Heel wat mensen laten hen prijzen eindigen op een 5 of een 9, omdat dat een psychologisch sterke getallen zijn. Wij hebben voor ronde prijzen gekozen, omdat het makkelijker is voor zowel de consument als voor de onderneming en verkopers. 26


Plaats Verkoopmomenten We zullen op verschillende plaatsen enkele verkoopmomenten houden zoals op de kerstmarkt van Roeselare, enkele keren op de grote speelplaats van onze school in de voor- en namiddag en in Brugge enz. We hopen er veel winst uit te halen want cuberdons zijn wel een typische lekkernij voor tijdens de feestdagen.

Verkoopplaatsen We zullen vooral in Brugge cuberdons verkopen en tijdens de pauzes op school, de verdere verkoopplaatsen zijn nog niet allemaal bekend maar jullie zullen ons ook kunnen bewonderen op de kerstmarkt van Roeselare.

27


Promotie Doelgroep Door het kiezen van je product bepaal je eigenlijk al groot en deels je doelgroep. Hoe beter je doelgroep bepaald is, hoe gemakkelijker je kan communiceren. Wij hebben voor een product gekozen dat eigenlijk bestemd is voor bijna elke doelgroep: jongeren, studenten, volwassenen en ouderen.

Boodschap Onze slogan is ‘een neusje voor smaak’ . Dit komt omdat cuberdons ook wel vaak neusjes worden genoemd. Hiermee willen we eigenlijk zeggen: een cuberdon bestaat uit Arabische gom en smelt in de mond door de soort van gelei, een neusje voor smaak wil eigenlijk zeggen een cuberdon voor de aparte smaak dat je niet veel tegenkomt want deze smaak is alleen gekend bij de cuberdons, een apart snoepje van talloze smaken!

Een neusje voor smaak

28


Logo bespreken We hebben lang over ons logo nagedacht maar uiteindelijk zijn we er wel uitgeraakt en mogen we spreken van een prachtig logo dat tot uiting is gekomen. De kleuren die we gebruiken om ons logo te versterken zijn de kleuren van cuberdon, paars. De persoon straalt een middeleeuwse vrouw uit met een klein knotje in haar haar, in haar hand heeft ze een cuberdon en zie je de beweging van een vrouw die de cuberdon naar haar mond wil brengen, het is een rond logo en in de ronde staat onderaan staat de boodschap: ‘ een neusje voor smaak’. Ons logo komt ook talrijk aanwezig in onze stand waardoor je er zeker niet naast kunt kijken!

Huisstijl De huisstijl van ons logo is natuurlijk ook afgewerkt met paars en donker rood en ons logo vind je altijd bovenaan in de hoek. Voorbeeld bestelbon:

29


Folder en catalogus Onze catalogus bevat ons hele assortiment waaruit u een aanbod hebt van al onze producten die wij verkopen. Daar kunt u de verschillende prijzen en producten in terugvinden wat natuurlijk heel erg handig is. Dit is dus een kleine voorstelling van ons hele product aanbod!

Website Thibault Sys heeft deze website tot stand gebracht omdat hij natuurlijk ook verantwoordelijke ICT is, we mogen de leerlingen van BI ook hartelijk bedanken omdat zij deze hele website ontworpen hebben. Wanneer je naar onze website surft: www.maisoncuberdon.be dan komt u op onze homepagina waar dat u alle sponsors zal vinden die ons steunen. Op het menuscherm kan je kiezen uit 5 verschillende rubrieken namelijk, Home, Ons team, Ons assortiment, Filmpjes en foto’s en Sponsors. Links op de homepage vindt u 2 links waar u op kunt doorklinken met name Facebook en Twitter 2 pagina’s waar alles van informatie van onze minionderneming op komt.

Stand De stand hebben wij te danken aan de mensen van het technisch departement namelijk, Laurent Debruyne, Damien Maes en Thibault Cloet. Zij zijn bij het ontwerp van een openklapbare stand gekomen met foto’s van de sponsors in kadertjes en 2 displays aan de stand. Om de stand nog wat specialer te maken hebben we ook 2 staande displays naast de stand geplaatst zodat de klanten er zeker niet naast zouden kunnen kijken en dat onze stand direct opvalt want dat was ons voornaamste idee en doel. Een geniaal idee dus! Ze hebben er voor gezorgd dat dit allemaal tot uiting kon komen en dat is hen dus ook gelukt want het is een stand om trots op te zijn! Om onze stand nog een beetje af te werken hebben we als decoratie 2 glazen bokalen op onze toonbank geplaatst. Om het nog een beetje sprookjesachtig te laten lijken hebben we een verweerde kist laten plaatsen waarin ons assortiment wordt voorgesteld die een extraatje geeft aan onze stand.

30


6.12

Une campagne publicitaire

Zie bijlage 5 : Affiche (campagne publicitaire) Zie submap : Campagne publicitaire

Texte publicitaire Avez-vous déjà goûté une boule de neige? Si non, puis aller très vite à Maison Cuberdon. Les boules de neige ne sont pas seulement rafraîchissantes, mais ils ont aussi un savoureux incroyable. Ils sont tout à fait appropriés en cette période de l'année mais aussi géantes en été. Vous pouvez comparer le sucre en poudre avec la neige et la vanille à l'intérieur ce qui la rend super. Il n'est pas seulement délicieux, mais nous pouvons vous assurer que ce sont les meilleurs bonbons de partout du monde. Prend une bouchée et vous serez que tous dans le ciel, parce que c'est une gourmandise rafraîchissant.

31


6.13

Solicitatiebrief en CV

Zie bijlage 6: NL: sollicitatiebrief en CV Nederlands Zie bijlage 7: CV IN Frans, Engels, Duits Zie submap: Sollicitatie Link naar appsite: http://www.mytaggle.nl/marievanthuyne/

6.13.1 6.13.2 6.13.3

Postuler Letter of application and curriculum vitae Sich bewerben

6.14

Sollicitatiegesprek

Op 28 januari 2014 moesten we op sollicitatiegesprek voor enkele vakleerkrachten voor een nieuwe functie binnen onze minionderneming. Deze vakleerkrachten waren mevrouw D. Vandewalle, meneer K. Punie en meneer H. De Cock. Ik heb gesolliciteerd voor administratief bediende. Dit is dezelfde functie die ik al reeds in het eerste semester uitoefende.

32


6.15

Analyse van de jaarrekening

Zie bijlage 8: Berekeningen, Balans, Resultatenrekening Zie submap: analyse jaarrekening

Voor deze opdracht moesten wij een gelijkaardig bedrijf zoeken die snoepgoed verkoopt, zoals Maison Cuberdon. Hiervoor vonden wij dus Neuhaus de gepaste firma. Zij verkopen namelijk chocolade en pralines, gelijkaardige producten als de Cuberdons. Wij hebben ook voor Neuhaus gekozen omdat zij net als Maison Cuberdon een typische Belgische specialiteit verkopen. Neuhaus staat niet alleen bekend voor hun lekkernijen, maar ook omdat hun producten zeer luxueus zijn. Hier kunnen wij cuberdons dus ook mee vergelijken. De stichter van Neuhaus opende een apotheek waar hij allerlei hoestpastilles, drop en tabletten bittere chocolade verkocht. De cuberdons werden ook ontdekt door een Gentse apotheker. Net zoals de lekkernijen van Neuhaus werden ontdekt en gebruikt als geneesmiddel door een apotheker. Langzaam verschoof de activiteit van apotheek naar een snoepwinkel, zoals we het de dag van vandaag kennen.

33


LIQUIDITEIT Liquiditeit in ruime zin

Liquiditeit in ruime zin

2,23 Boekjaar 2013

Vlottende activa VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

X. Overlopende rekeningen Totaal

6.375.472,00

22.749.448,00

20.903.994,00

0,00

1.000.000,00

2.057.089,00

1.459.442,00

201.228,00

239.606,00

31.378.124,00

29.978.514,00

Boekjaar 1

Vreemd vermogen op KT IX. Schulden op ten hoogste één jaar X. Overlopende rekeningen Totaal

Formule liquiditeit in ruime zin:

Boekjaar 2012

6.370.359,00

VIII. Geldbeleggingen IX. Liquide middelen

2,27

13.950.775,00

Boekjaar 2

13.064.368,00

105.179,00

124.340,00

14.055.954,00

13.188.708,00

Vlottende activa Vreemd vermogen op korte termijn

Bij de Liquiditeit in ruime zin zie je een kleine daling met het vorige boekjaar. Maar we zien dat het nog altijd groter is dan één, dit is een goed teken voor de onderneming. Het toont aan dat de onderneming liquide is

34


Liquiditeit in enge zin

Liquiditeit in enge zin

1,78 Boekjaar 2013

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

X. Overlopende rekeningen Totaal

20.903.994,00

0,00

1.000.000,00

2.057.089,00 201.228,00 25.007.765,00

1.459.442,00 239.606,00 23.603.042,00

Boekjaar 1 Schulden op ten hoogste één jaar Overlopende rekeningen Totaal

Formule liquiditeit in enge zin:

Boekjaar 2012

22.749.448,00

VIII. Geldbeleggingen

IX. Liquide middelen

1,79

13.950.775,00 105.179,00 14.055.954,00

Boekjaar 2 13.064.368,00 124.340,00 13.188.708,00

Vlottende activa - Voorraden Vreemd vermogen op korte termijn

Bij de liquiditeit in enge zin zien we een daling van 0,01. Dit is zeer klein en brengt zeker geen problemen met zich mee. Deze berekening heeft nog een beter beeld van de onderneming want hierbij wordt geen rekening gehouden met de voorraden. Aan de hand van deze berekening kunnen we zien dat de onderneming in staat is om met zijn vreemd vermogen de schulden op kort termijn te vereffenen. Deze onderneming is zeker liquide maar de liquiditeit is iets te groot. Dit kan komen doordat ze te weinig werken met vreemd vermogen en te veel met eigen middelen.

35


SOLVABILITEIT Boekjaar 2013 Boekjaar 2012 Eigen vermogen 30.756.799,00 28.018.997,00 Totaal vermogen 45.011.926,00 41.392.628,00 solvabiliteit 68% 68% Formule Solvabiliteit:

Eigen vermogen Totaal Vermogen

Deze berekening heeft inzicht in de financieringspolitiek van een onderneming. Door de verhouding van het eigen vermogen tegenover het totaal vermogen te meten kunnen we zien of de onderneming in staat is om haar schulden op zowel korte als lange termijn te voldoen. Het percentage van de solvabiliteit blijft hetzelfde als het vorige jaar. Dit is een goed teken want zolang het percentage boven de 33% blijft, is de onderneming kredietwaardig.

RENDABILITEIT boekjaar 2013 boekjaar 2012 Winst van het boekjaar na belastingen 5.737.802,00 5.408.481,00 Eigen vermogen 30.756.799,00 28.018.997,00 REV 18,66% 19,30% Formule REV:

Winst van het boekjaar na belastingen Eigen vermogen

Er is een kleine daling, maar deze daling brengt zeker geen problemen mee. Het is zeker de moeite om te investeren in deze onderneming.

36


EBIT

Winst (verlies) van het boekjaar voor belasting (code 9903) - Opbrengsten uit vlottende activa (code 751) - Andere financiĂŤle opbrengsten (code 752/9) + Kosten van schulden (code 650) + Andere financiĂŤle kosten (code 652/9) = EBIT

Boekjaar Boekjaar 2013 2012 8.506.679,00 7.827.201,00 113.264,00 36.957,00 360.719,00 185.395,00 343.263,00 200.379,00 539.604,00 305.881,00 8.915.563,00 8.111.109,00

Deze berekening wordt gebruikt als maatstaf voor de operationele gang van zaken in het bedrijf aan te duiden. Ze houden geen rekening met de verhouding tussen wat een onderneming met eigen vermogen en wat een onderneming met vreemd vermogen heeft gefinancierd en de diverse aspecten die worden opgenomen in de resultatenrekening. Het bedrijf heeft een kleine winst tegenover het vorig boekjaar gemaakt. De onderneming blijft positief, dit is een goed teken voor de onderneming.

37


6.16

File: ‘Starting up a new business in the UK’

Zie bijlage 9: Contact details Zie submap: Business in the UK

Introduction We are lore and Marie. We were asked to start up a business in the UK and after a lot of brainstorming we made a conclusion that we both are in love with coffee. We both already have been to London and we were disappointed off the amount of coffee shops that we have seen with different kinds of coffees. So we taught it would be a great idea to settle our international coffee shop down in London. London is an international city with a lot of tourists. That is also one of the reasons why we want to sell so many different flavors from all over the world. So the tourists feel a little like home. We will also sell some appropriate cookies. We both love to drink coffee so we are prepared to visit coffee shops all over the world to find the coffees with the best flavors. I can guarantee that we will only serve the best coffees. There are a lot of Starbucks in London but that is a coffees shop with the typical English and American coffees so we don’t expect many currency from them because our shop will be unique and you only will be able to drink our coffees in London.

Steps and preparation Steps 1. Write a business plan 2. Get business assistance and training 3. Choose a business location 4. Finance your business 5. Determine the legal structure of your business 6. Register a business name 7. Get a tax identification number 8. Register for state a local taxes 9. Obtain business licenses and permits 10. Understands employers responsibilities 38


Preparation Mail We wanted to make sure we were aware of everything so we have sent a mail to the chamber of commerce in Great-Britain and Belgium. We still had many questions especially about the environment and the financial affairs.

39


Location

Full description

40


Floor plan

Assortment Most exclusive coffees worldwide NAME

COUNTRY/STATE

Kopi Luwak

Indonesia

La Esmeralda

West-Panama

St. Helena Coffee

St. Helena

Fazenda Santa Ines Coffee

Brasilia

Blue Mountain Coffee

Jamaica

El Injerto

Guatemala

Kona

Hawaii

Yauco Selecto AA

Puerto Rico

41


Future plan/ambition For the future we do not want expand. We want to stay the only unique international coffee shop in London but also in the world. What we would like to do in the future is extending our range. So we can also expand our coffee shop and make a tasting at the shop.

Name Choose a suitable name for your business is very important. The name of your business has a tremendous impact on how customers and investors view you.

Slogan Bean’s for queens

The structure for your business Most businesses in the UK are:   

sole traders limited companies partnerships

You must register as ‘self-employed’ if you are a sole trader - this means that you are working for yourself, not for someone else. What ‘sole trader’ means You’re a sole trader if you’re running your own business as an individual. You can keep all your business’ profits after you’ve paid tax on them. You can take on staff - ‘sole trader’ means you’re responsible for the business, not that you have to work alone.

Legal responsibilities You’re personally responsible for:   

any losses your business makes bills for things you buy for your business, like stock or equipment keeping records of your business’ sales and spending

42


How to set up as sole trader You must register with HM Revenue & Customs (HMRC) as soon as you can after starting your business. If you register later than 5 October in your business’ second tax year, you could be charged a penalty.

Tax responsibilities You must:

Send a Self Assessment tax return every year

Pay Income Tax on the profits your business makes

Pay National Insurance

Register for VAT If you expect your business’ takings to be more than £79,000 a year.

Team Our team will consist of 2 people. Lore and Marie. For the future we can still hire some personnel. We also have an accountant and a manager who helps us with all the difficult decisions and helps us in business so we would not make stupid mistakes. He also negotiates with the suppliers

Conclusion

Sources http://www.sba.gov/content/follow-these-steps-starting-business https://www.gov.uk/set-up-business-uk http://www.bellaonline.com/articles/art35924.asp

43


6.17

La conversation de vente

Client

Vendeur

Mes excuses, Monsieur, êtes-vous le responsable des ventes de Maison Cuberdon? Oui, je peux vous aidez ? J’ai ouvert un restaurant typiquement belge il y a quelques semaines. Je voudrais servir des cuberdons à mes clients. Je n'ai jamais goûté. Je pourrais goûter s'il vous plaît?

Avec plaisir! Suivez-moi à la salle d’exposition. Vous avez un restaurant où? Ah c’est à Bruges, il s’appelle MarieLore. Il est situé le long des Reien. Ah oui, ça semble agréable Je vais certainement venir avec mon mari. Vous êtes toujours les bienvenus. Ici vous pouvez le voir, nous avons aussi des produits à base de cuberdon, mais je suppose que vous vous intéressez aux cuberdons luimême ? La Cub-O-crème m’intéresse également. Est-il possible de déguster un cuberdon et la Cub-OCrème? Mais bien sûr, madame ! Ici vous avez un cuberdon. Il y a un intérieur gélatineux et un extérieur dur. L’intérieur est fait de gomme d’Arabie. Ça goûte les framboises et les fruits rouges. Je vous sers ausssi un peu de Cub-OCrème sur une cuillère. Ça goûte comme l’intérieur des cuberdons. Hmm, c'est fantastique ! Oui, je sais, Madame. Quelle est la durée de conservation des cuberdons ? Si vous les gardez au frais, environ 6 semaines. Combien coûtent des cuberdons ? Une boîte de 200g de cuberdons coûte 3,5€, une boîte de 1,5kg coûte 20€ et une boîte de 2kg coûte 25€. Tous les prix sont TVA incluse. Je ne suis pas entièrement convaincue par la Cub-O-Crème, mais je commanderai certainement des cuberdons. Serait-il possible d’obtenir une remise ? J’ai une proposition pour vous. Si vous prenez aussi la Cub-O-Crème, vous obtiendrez une remise de 10 %. 44


D’accord, Je vais faire une commande d'essai de 15 boîtes de 20 kg et de 10 flacons de Cub-OCrème. Quel est le délai et le mode de livraison s’il vous plaît ? Si vous voulez juste encore noter vos coordonnées. La commande sera livrée dans les 10 jours et nous effectuons la livraison France de port d’emballage J’ai encore une petite question. Quelles sont les modalités de paiement ? La facture est payable à 30 jours de date de la facture. Merci de toutes les informations. Nous nous réjouissons d’une bonne coopération. Pareillement, madame. Au revoir. Au revoir.

45


6.18

Ondernemer voor de klas

Deze opdracht hebben wij niet uitgevoerd.

6.19

Geschäftsbrief (Anfrage)

Zie submap: Deutsch

Marie Vanthuyne Schrijversveld 16 8822 TORHOUT Mobil 0032477052012 E-Mail marie.vanthuyne@hotmail.com Haribo Hans-Riegel-Strae 1 DE – 53129 Bonn Anfrage Sehr geehrte Damen und Herren, Ich schreibe in Reaktion auf Ihren Artikel in Die Zeit. Ich wende mich aus folgendem Grund an Sie. Diesem Sommer geben wir eine Süßigkeitenparty und ich will nur die besten Süßigkeiten geben. Wir empfangen gern einen Katalog und die allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen. Einmal ich den Katalog erhalten habe, möchte ich einen Probeauftrag machen. So könnte ich erfahren, wenn Ihr Produkt meine Erwartungen entspricht, nach der vielleicht eine größere Entscheidung folgt. Ich sehe Ihrer Antwort mit Interesse entgegen.

Mit freundlichen Grüßen

Maison Cuberdon Marie Vanthuyne

46


6.20

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 2

Zie submap: Aandeelhoudersvergadering

47


7

Doorlopende opdrachten

7.1

Verslag bestuursvergadering minionderneming

Zie bijlage 10: Verslag bestuursvergadering Zie submap: Bestuursvergadering

48


7.2

Bedrijfsbezoeken

7.2.1

Tectubes

Tectubes is een bedrijf die zich specialiseert in het maken van tubes. Het eerste bedrijf vestigde zich in KungsĂśr in 1917 en erna in Hjo in 1949. Het bedrijf in Hjo is ook het bedrijf dat wij hebben bezocht. In 1980 produceerde Tectubes voor het eerst plastieken tubes. Nu produceren ze plastieken en aluminium tubes. Ondertussen hebben ze ook al een bedrijven in de Verenigde Staten en Polen. Ze hebben klanten wereldwijd zoals Abba Seafood, Unilever, Orion en Casco. De voor hun belangrijke markten zijn op volgende plaatsen gelokaliseerd: - ScandinaviĂŤ: 47% - Rest van Europa: 45% - USA: 4% - Rest van de wereld: 4% Ze zijn ook een van de grootste fabrikanten in het maken van farmaceutische tubes. Er worden ongeveer 280 miljoen tubes per jaar geproduceerd. Het bedrijf telt momenteel 190 werknemers. Er zijn verschillende soorten tubes: - Aluminium tubes - Plastiek tubes - Green PE tubes - Hype tubes - Gegoten tubes Ik vond dit bedrijfsbezoek zeer interessant en leerrijk. We konden ook meemaken hoe het er dagelijks aan toe ging.

49


7.2.2

Dana Spicer Off-Highway

Dana Spicer Off-Highway Algemene informatie Op vrijdag 4 april bezochten wij een bedrijf in Ten Briele genaamd Dana Spicer off-Highway. Dana is een Amerikaanse multinational . Het is gesticht in 1904 door Clarence Spicer en gevestigd in Ohio. Clarence Spicer was het brein achter alle ideeën, maar in 1914 kwam Charles Dana en hij zorgde voor het financiële. De Dana Off-Highway Products Group doet aan onderzoek en ontwikkeling en productieactiviteiten in België, Brazilië, China, Hongarije, India, Italië, Mexico, het Verenigd Koninkrijk, en de Verenigde Staten. Het ontwerpt, produceert, assembleert en verkoopt Spicer assen en transaxles, aandrijfassen en end-fittingen, transmissies, koppelomvormers, elektronische regelingen, en remmen. De groep biedt ook vervangende onderdelen en service. Ze hebben bijna 23000 werknemers en klanten in 125 verschillende landen. Brugge specifiek De afdeling in Brugge is opgericht in 1968 en had eerst de naam Clark Automotive Europe gekregen, maar werd achteraf overgenomen door Dana Holding Corporation. Het bedrijf in Brugge is zo een 30700 m² groot en er zijn zo gemiddeld een 550-tal werknemers te werk gesteld. In Brugge is hun hoofddoel vooral het ontdekken van nieuwe transmissies. De gemiddelde prijs per jaar om daar een lab te doen draaien is 2 miljoen euro waarvan er al 1 miljoen naar brandstof gaat. HUN KLANTEN 14% 9% 9% 5% 5% 39%

John Deere AGCO FIAT Manitou Sandvik Andere

50


8

Conclusie

Het zesde jaar Handel zit er bijna op. Dankzij de minionderneming dit jaar hebben ik zeer veel bijgeleerd over het bedrijfsleven. Na een jaar in gewerkt te hebben in Maison Cuberdon is het mij vooral doorgedrongen dat je niets kan bereiken zonder teamwork en teamspirit. Mijn functie binnen de minionderneming was administratief assistent. Het was de bedoeling dat ik contact hield met de leveranciers, aandeelhouders en sponsors. De gip-opdrachten en de taken die wij gekregen hebben tijdens de minionderneming, maar ook tijdens de lessen Nederlands, Frans, Duits, Engels en toegepaste informatie zijn een heel goede voorbereiding geweest naar later toe. Deze kennis zal mij zeker altijd bij blijven.

Dankzij deze gip-opdrachten zijn wij goed voorbereid op het bedrijfsleven.

9

Bijlagen 51


9.1

Bijlage 1: uitnodiging aandeelhoudersvergadering

Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGGE Tel. 050 33 19 43 Fax. 050 34 50 51 Maison-cuberdon@hotmail.com www.maisoncuberdon.be

Mevrouw Sara De Meyer Melkerijstraat 19 9880 Lotenhulle

uw bericht van

uw kenmerk

ons kenmerk 7689

Brugge 2013-10-18

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 23 oktober Geachte Mevrouw Sara De Meyer De leerlingen uit het 6e jaar handel van het Sint-Jozefsinstituut te Brugge nodigen u uit op de aandeelhoudersvergadering van hun minionderneming. Wij verwelkomen u graag op woensdag 23 oktober 2013 vanaf 19.30 u. in het Sint-Jozefsinstituut te Brugge (Zilverstraat 26), waar de drie miniondernemingen zich aan u zullen voorstellen: Maison Cuberdon, Pétivo en De Oorzaak. Zoals u reeds kunt afleiden uit onze naam zullen wij cuberdons verkopen en staan wij de hele avond klaar om u iets aan te bieden. Wat zal er op het programma staan?    

Verwelkoming van de aandeelhouders Kennismaking met de ondernemingen Eerste verkoopmoment Receptie

Wij hopen alvast op uw komst! Gelieve u aan te melden op de website www.mini.jozefienen.be met als wachtwoord 3THfKf om u aanwezigheid te bevestigen (via uw smartphone of tablet kunt u de qr-code inscannen en komt u automatisch op de site). Gelieve het strookje in de bijlage ondertekend mee te brengen op de aandeelhoudersvergadering. Met vriendelijke groeten

Marie Vanthuyne Administratief assistent

Maison Cuberdon 52


Bevestingsstrookje aandeelhoudersvergadering Naam en Voornaam _______________________________________ Adres ___________________________________________________ Postcode + Gemeente ______________________________________ Handtekening aandeelhouder

!2000004284466!

9.2

Bijlage 2: voorbeeldenquĂŞte

53


Marktonderzoek cuberdons Hallo, wij zijn twee leerlingen van het Sint-Jozefsinstituut te Brugge. Wij runnen dit jaar een minionderneming, genaamd Maison Cuberdon. Wij verkopen cuberdons en verianten ervan. Wij zouden u graag enkele vragen stellen in verband met uw interesse voor cuberdons.

Geslacht

leeftijdscategorie

 Man

   

 Vrouw

15-30 30-50 50-70 Ouder

woonplaats  Brugge  omstreken  Anders

Om welke reden bent u in Brugge?  School  Werk  Vrije tijd

1. Hebt u al eens een cuberdon geproefd?  

Ja Nee

2. Wat vond u ervan? Zeer slecht

slecht

matig

goed

Zeer goed

veel

Altijd in huis

(indien zeer slecht of slecht, ga over naar vraag 5 )

3. Hoe vaak koop u cuberdons? Nooit

zelden

vaak

( indien nooit of zelden, ga over naar vraag 5 )

4. Welk bedrag geeft u uit of zou u uitgeven aan cuberdons?

54


€1-5

€ 5 - 10

€ 10 - 20

€ 20 of meer

5. In welke hoeveelheden koopt u cuberdons? 200 gram

1,5 kg

2 kg

anders

6. Als er u een doos cuberdons en / of cuberdonkoeken zou aangeboden worden en er zou van de opbrengst een deel naar het goed doel gaan, zou u dan sneller overtuigd zijn om een doos of meerdere dozen te kopen?  

Ja Nee

7. Zou u dan ook bereid zijn om iets meer te betalen?  

Ja Nee

8. Hoeveel zou u maximum betalen voor een doos cuberdons van 200 gram?   

4 euro 5 euro 6 euro

Bedankt voor uw deelname!

55


9.3

Bijlage 3: 4 verkoopfacturen

56


57


58


59


9.4

MAISON CUBERDON Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGES

Bijlage 4: Lettre commercial

Madame Dominique Vandewalle Muilaardstraat 46 BE-9000 GENT

votre lettre du

vos références

nos références

Brugge 2013-10-17

Mis à l’honneur de Maison Cuberdon Madame Nous sommes des élèves de l’institute St. – Joseph de la 6e année commerce à Bruges. Nous avons une mini fondé une mini-entreprise, appelé Maison Cuberdon. Nos mini-entreprise vend des cuberdons mais aussi des produits à base de cuberdon. Nous vous prions de visiter notre site: www.maison-cuberdon.be . Nous vous demandons aussi de ouvrir notre nouvelle catalogue si vous trouvez en annexe avec tous les prix et toutes informations sur des produits. Nous avons aussi des moments de vente. Nos dates de ventes seront le 23 octobre à 19 heures 30 et le 25 octorbre à l’institute St. – Joseph à Bruges. Pour plus d’informations, n'hésitez pas de nous contacter sur l’adresse e-mail : maison-cuberdon@hotmail.com

Veuillez agreér, Madame, l’expression de mes sentiments distingués

Lore Van Acker et Marie Vanthuyne Comptable et assistante Administrative

60


En annexe : notre nouvelle catalogue

9.5

Bijlage 5 : affiche (campagne publicitaire)

61


9.6

Bijlage 6 : sollicitatiebrief en CV Nederlands

Vanthuyne Marie Schrijversveld 16 8820 TORHOUT Victoria Van der Meersch Zilverstraat 16 8000 BRUGGE Brugge, 2 Januari 2014

Sollicitatie administratief assistent Geachte mevrouw Van der Meersch Op het internet kwam ik onlangs uw vacature tegen, waarin vermeld staat dat u opzoek bent naar een administratief assistent. Ik kan mij goed vinden in de genoemde takenpakketten en functies. Bovendien kan ik ook goed overweg met klanten en heb ik ook de nodige ervaring met boekhouding, waarmee ik dus ook af en toe zou kunnen inspringen voor het financiële departement. Omdat deze job inhoud mij bijzonder aanspreekt, wil ik graag naar deze functie solliciteren. Tot december hield ik mij ook bezig met het administratieve takenpakket waar ik vooral moest zorgen voor het nodige contact met de klanten, aandeelhouders en leveranciers. Maar ik hielp echter ook af en toe met het financiële departement waarbij ik o.a. facturen moest opmaken en ingeven. Ik volg een opleiding Handel in het Sint-Jozefsinstituut te Brugge waar ik in mijn 6e jaar zit. Zowel mijn mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid zijn goed. Ook heb ik ervaring met Word, Excel, Acces, PowerPoint en Outlook. Ik ben zeer nauwkeurig en kan zowel zelfstandig als in teamverband werken en ik ben ook in staat om onder druk te presteren. Deze functie zou een enorme boost betekenen voor mijn carrière en om die reden hoop ik dat deze brief u kan overtuigen mij uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek. Voor meer informatie verwijs ik u graag door naar mijn curriculum vitae, die ik als bijlage aan deze brief heb toegevoegd. Ik zie uw reactie graag tegemoet. Met vriendelijke groet

Vanthuyne Marie

Bijlage: curriculum vitae

62


63


64


9.7

Bijlage 7: CV Frans, Engels, Duits

65


66


67


9.8

Bijlage 8: Berekeningen, balans, resultatenrekening

9.8.1

Berekeningen

LIQUIDITEIT Liquiditeit in ruime zin

Boekjaar 2013

Vlottende activa VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

6.370.359,00

6.375.472,00

22.749.448,00

20.903.994,00

0,00

1.000.000,00

2.057.089,00

1.459.442,00

201.228,00

239.606,00

31.378.124,00

29.978.514,00

VIII. Geldbeleggingen IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen Totaal

Boekjaar 2012

Boekjaar 1

Vreemd vermogen op KT

Boekjaar 2

13.950.775,00

IX. Schulden op ten hoogste één jaar X. Overlopende rekeningen Totaal

13.064.368,00

105.179,00

124.340,00

14.055.954,00

13.188.708,00

Liquiditeit in enge zin

Boekjaar 2013 VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

22.749.448,00

20.903.994,00

0,00

1.000.000,00

2.057.089,00 201.228,00 25.007.765,00

1.459.442,00 239.606,00 23.603.042,00

VIII. Geldbeleggingen

IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen Totaal

Boekjaar 1 Schulden op ten hoogste één jaar Overlopende rekeningen Totaal

Boekjaar 2012

13.950.775,00 105.179,00 14.055.954,00

Boekjaar 2 13.064.368,00 124.340,00 13.188.708,00

68


SOLVABILITEIT Boekjaar 2013 Boekjaar 2012 Eigen vermogen 30.756.799,00 28.018.997,00 Totaal vermogen 45.011.926,00 41.392.628,00 solvabiliteit 68% 68%

RENDABILITEIT boekjaar 2013 boekjaar 2012 Winst van het boekjaar na belastingen 5.737.802,00 5.408.481,00 Eigen vermogen 30.756.799,00 28.018.997,00 REV 18,66% 19,30%

EBIT

Winst (verlies) van het boekjaar voor belasting (code 9903) - Opbrengsten uit vlottende activa (code 751) - Andere financiële opbrengsten (code 752/9) + Kosten van schulden (code 650) + Andere financiële kosten (code 652/9) = EBIT

Boekjaar Boekjaar 2013 2012 8.506.679,00 7.827.201,00 113.264,00 36.957,00 360.719,00 185.395,00 343.263,00 200.379,00 539.604,00 305.881,00 8.915.563,00 8.111.109,00

69


9.8.2

Balans 2013

ACTIVA

Codes

VASTE ACTIVA

20/28

Oprichtingskosten .................................................................... Immateriële vaste activa .......................................................... Materiële vaste activa .............................................................. Terreinen en gebouwen .........................................................

20

Boekjaar 12.040.490,00

2012 Vorig Boekjaar 11.414.114,00

21

1698 3984 818.751,00 954.554,00

22/27

10.468.910

9.838.872

22

2.591.254

2.754.739

Installaties, machines en uitrusting ........................................

23

5.204.520

3.837.318

Meubilair en rollend materieel ...............................................

24

334.189,00

303.444,00

Leasing en soortgelijke rechten .............................................

25

Overige materiële vaste activa ..............................................

26

2.329.194,00

2.943.371,00

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ................................ Financiële vaste activa ............................................................ Verbonden ondernemingen ...................................................

27

9.753,00

28

751.131,00

6.116.704,00

280/1

7.000.000,00

569.910,00

Deelnemingen ...................................................................

280

Vorderingen ......................................................................

281

569.910,00 700.000,00

Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat ...................................................................................

282/3

Deelnemingen ...................................................................

282

Vorderingen ......................................................................

283

Andere financiële vaste activa ...............................................

284/8

Aandelen ...........................................................................

284

Vorderingen en borgtochten in contanten .........................

285/8

51.131,00

46.794,00

51.131,00

46.794,00

70


VLOTTENDE ACTIVA

29/58

Vorderingen op meer dan één jaar ......................................... Handelsvorderingen ..............................................................

29

Overige vorderingen .............................................................. Voorraden en bestellingen in uitvoering ................................ Voorraden ..............................................................................

291

1.593.312,00

3

6.370.359

6.375.472

30/36

6.370.359

6.375.472

Grond- en hulpstoffen .......................................................

30/31

2.609.949

2.547.131

Goederen in bewerking .....................................................

32

259.542,00

366.044,00

Gereed product .................................................................

33

3.303.969

3.292.563

Handelsgoederen .............................................................

34

196.899,00

169.734,00

Onroerende goederen bestemd voor verkoop ..................

35

Vooruitbetalingen ..............................................................

36

Bestellingen in uitvoering ....................................................... Vorderingen op ten hoogste één jaar ..................................... Handelsvorderingen ..............................................................

37 40/41

22.749.448

20.903.994

40

22.169.699

19.893.464

Overige vorderingen .............................................................. Geldbeleggingen ...................................................................... Eigen aandelen ......................................................................

41

579.749,00

1.010.530,00

Overige beleggingen ............................................................. Liquide middelen ...................................................................... Overlopende rekeningen ......................................................... TOTAAL VAN DE ACTIVA ........................................................

51/53

32.971.436,00 1.593.312,00

29.978.514,00

290

50/53

1.000.000,00

50 1.000.000,00

54/58

2.057.089

1.459.442,00

490/1

201.228,00

239.606,00

20/58

45.011.926

41.392.628

71


PASSIVA

Codes

boekjaar1

EIGEN VERMOGEN

10/15

Kapitaal ..................................................................................... Geplaatst kapitaal ..................................................................

10

30.756.799,00 28.018.997,00 13.122.863 13.122.863

100

13.122.863

Niet-opgevraagd kapitaal ....................................................... Uitgiftepremies ......................................................................... Herwaarderingsmeerwaarden ................................................. Reserves ................................................................................... Wettelijke reserve ..................................................................

101

Onbeschikbare reserves ........................................................

131

Voor eigen aandelen .........................................................

1310

Andere ..............................................................................

1311

Belastingvrije reserves ..........................................................

132

173.454,00

201.460,00

Beschikbare reserves ............................................................ Overgedragen winst (verlies)

133

692.548,00

692.548,00

14

15.455.648

12.689.840

Kapitaalsubsidies ..................................................................... Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het

15

netto-actief ................................................................................ VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

19 199.173,00

184.923,00

Voorzieningen voor risico's en kosten ................................... Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ............................

160/5

Belastingen ............................................................................

161

Grote herstellings- en onderhoudswerken .............................

162

boekjaar2

13.122.863

11 12 13 130

16

160

Overige risico's en kosten ...................................................... 163/5 Uitgestelde belastingen.......................................................... 168

2.178.288,00 2.206.294,00 1.312.286,00 1.312.286,00

112.649,00 83.979,00 87.649,00 58.979,00

25.000,00

25.000,00

86.524,00

100.944,00

72


SCHULDEN

17/49

Schulden op meer dan één jaar .............................................. Financiële schulden ...............................................................

17

Achtergestelde leningen ...................................................

170

Niet-achtergestelde obligatieleningen ...............................

171

Leasingschulden en soortgelijke schulden .......................

172

Kredietinstellingen ............................................................

173

Overige leningen ...............................................................

174

Handelsschulden ...................................................................

175

Leveranciers .....................................................................

1750

Te betalen wissels ............................................................

1751

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .......................

176

Overige schulden ................................................................... Schulden op ten hoogste één jaar .......................................... Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

178/9

Financiële schulden ...............................................................

43

Kredietinstellingen ............................................................

430/8

Overige leningen ...............................................................

439

Handelsschulden ...................................................................

44

6.208.242

5.992.924

Leveranciers .....................................................................

440/4

6.208.242

5.992.924

Te betalen wissels ............................................................

441

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .......................

46

14.055.954,00

13.188.708,00

13.950.775

13.064.368

170/4

42/48 42

52660

2035

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten .........................................................................

45

3.260.747,00

3.177.355,00

Belastingen .......................................................................

450/3

564.141,00

871.355,00

Bezoldigingen en sociale lasten .......................................

454/9

2.696.606,00

2.306.307,00

Overige schulden ................................................................... Overlopende rekeningen ......................................................... TOTAAL VAN DE PASSIVA .....................................................

47/48

4.429.126,00

3.892.054,00

492/3

105.179,00

124.340,00

10/49 45.011.926,00

41.392.628,00

73


9.8.3

Resultatenrekening boekjaar 2013

RESULTATENREKENING

boekjaar 2012

code

Bedrijfsopbrengsten

70/74

Omzet

70

Wijziging in de voorraad goederen in bewerking en gereed product en in de bestellingen in uitvoering (toename +, afname -)

71

Geproduceerde vaste activa

72

Andere bedrijfsopbrengsten

74

63.574.686,00 58.746.063,00 62.459.430,00 57.104.212,00

-78.096,00

556.752,00 1.085.099,00 50.606.465,00 19.782.358,00 20.229.806,00 -447.448,00 14.575.358,00 13.314.761,00

Diensten en diverse goederen

61

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

1.193.352,00 54.646.127,00 20.994.186,00 21.162.169,00 -167.983,00 13.117.569,00 14.316.755,00

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op IVA en MVA

630

2.824.849,00

2.626.171,00

105.457,00 28.670,00 258.641,00 8.928.559,00 474.181,00 198,00 113.264,00 360.719,00 882.867,00 343.263,00

41.022,00 -33.673,00 300.468,00 8.139.598,00 222.547,00 195,00 36.957,00 185.395,00 506.260,00 200.379,00

539.604,00

305.881,00

8.519.873,00 1.450.773,00

7.855.885,00

Bedrijfskosten ( - )

60/64

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

60

1. Aankopen

600/8

2. Wijzigingen in de voorraad (toename -, afname +)

609

Waardeverminderingen op voorraden,biu en handels- (+) toevoeging (-)terugneming vorderingen

631/4

Voorzieningen voor risico's en kosten

635/7

Andere bedrijfskosten

640/8

Bedrijfswinst ( + )

9901

Financiële opbrengsten

75

Opbrengsten uit financiële vaste activa

750

Opbrengsten uit vlottende activa

751

Andere financiële opbrengsten

752/9

Financiële kosten ( - )

65

Kosten van schulden

650

waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden en biu en handelsvord

651

Andere financiële kosten

652/9

Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting ( + )

9902

Uitzonderlijke opbrengsten

76

Terugneming van afschrijvingen en van waarde verminderingen op IVA en mva

760

terugneming vn waardeverminderingen op financiële VA

761

1.449.523,00

meerwaarde bij realisatie vaste activa

763

1.250,00

66

1.463.967,00

andere uitzonderlijke opbrengsten

Uitzonderlijke kosten ( - )

764/9

uiz afschrijvingen en waardeverm op oprkosten, iva en mva

660

Waardeverminderingen op financiële vaste activa

661

voorzieningen voor uitz risico's en kosten

662

28.684,00

74


Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa andere uit kosten

663 664/8

Winst van het boekjaar v贸贸r belastingen

9903

Ontrekking aan de uitgestelde belastingen

780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen

Belastingen op het resultaat ( - ) ( + ) Belastingen ( - ) Regularisatie van belastingen en terugneming van voorzieningen van belastingen

Winst van het boekjaar ( + )

1.460.987,00 2.980,00 8.506.679,00 14.420,00

28.684,00 7.827.201,00 14.421,00

2.783.297,00 2.783.297,00

2.433.141,00 2.577.205,00

5.737.802,00 28.006,00 0,00 5.765.808,00

144.064,00 5.408.481,00 28.005,00 0,00 5.436.486,00

680

67/77 6703 77

9904

Ontrekking aan de belastingvrije reserves

789

Overboeking naar de belastinvrije reserves

689

Te bestemmen winst van het boekjaar

9905

75


9.9

Bijlage 9: Contact details: emails / letters

British Chamber of Commerce Brussels

British Chamber of Commerce London

76


9.10

Bijlage 10: Verslag bestuursvergadering

Datum Plaats Uur Aanwezigen

verontschuldigd Aantal pagina’s

22-04-2014 Sint-Jozefsinstituut, Zilverstraat 26 8000 BRUGGE, lokaal E 302 10.15–11u55u. Cloet Thibault, Debruyne Laurent, Derinck Aurelie, De Souter Laura, De Roo Lore, Jastrzebski Sharon, Jasper Kinds, Landuyt Luk, Toon Louagie, Maes Damien, Sys Thibault, Van Acker Lore, Van Haelen Laura, Vanthuyne Marie, Van Vynckt Emma Lien, Wittewrongel Isabelle / 2

Verslag aandeelhoudersvergadering Agendapunten:       

Opendeurdag organiseren Bespreken verkoopmoment oudercontact Kassa in orde brengen Naar bank gaan Facturen betalen Strookjes aandeelhoudersvergadering zoeken Indienen verslag bedrijfsbezoek

De vergadering is gestart met organiseren van de opendeurdag. Wij begonnen met het herverdelen van de uren voor het verkoopmoment op de opendeurdag. Al snel was er een discussie, want de opendeurdag op onze school vindt toevallig plaats op dezelfde datum als de opendeurdagen van de meeste hogescholen en universiteiten. Dus de leerlingen waren niet akkoord met hun uren, want ze gingen hun toekomstige school niet kunnen bezoeken. Door de te grote discussie hebben we door een leerling onze namen op blaadjes laten schrijven, en als je naam getrokken werd, mocht je kiezen welk uur je wou staan.

77


Hierna hebben we vorige verkoopmoment besproken ‘het oudercontact’. De verkochte dozen Cuberdons en dergelijke moesten geteld worden en we kwamen tot de conclusie dat we op vier dozen na volledig uitverkocht waren. De andere klassen kwamen vragen of wij wouden deelnamen aan het allerlaatste verkoopmoment op de speelplaats maar dat was voor ons aangezien wij volledig uitverkocht waren niet meer mogelijk. Bovendien moesten we ook het geld in de kassa tellen, om te zien om de kassa klopt in verhouding met de verkochte goederen. Een deel van het geld bracht onze financieel directeur Luk Landuyt dan naar de bank en met het andere deel moesten we nog enkele openstaande facturen betalen aan Geldhof. KAS: 432.47 + BANK: 2161.09 = 2593.56 – 186.18 ( aan Geldhof factuur) = 2407.38 We kregen ook nog uitleg over de uitnodiging van de laatste aandeelhoudersvergadering en we kregen nog even de tijd om te werken aan de aandeelhoudersuitnodiging en moesten we alle aandeelhouderstrookjes bijeen zoeken. Juist voor de bel ging was er ook nog een kleine bespreking wie er ging deelnemen aan het filmpje step, voor de minionderneming. Ten slotte moesten we ook nog onze verslagen indienen van het bedrijfsbezoek aan DANA Spicer voor we de klas verlieten.

78


Datum Plaats Uur aanwezigheden

verontschuldigd Aantal pagina’s

07-01-2014 Sint-jozefsinstituut, Zilverstraat 26 8000 BRUGGE, lokaal E 301 15.00 – 16.40 u. Cloet Thibault, Debruyne Laurent, Derinck Aurelie, De Souter Laura, De Roo Lore, Jastrzebski Sharon, Jasper Kinds, Landuyt Luk, Toon Louagie, Maes Damien, Sys Thibault, Van Acker Lore, Van Haelen Laura, Vanthuyne Marie, Van Vynckt Emma Lien, Wittewrongel Isabelle / 2

Verslag vergadering Agendapunten:  Bespreking van het vorig verkoopmoment ‘oudercontact’  Stock tellen  Naar de bank gaan  Voorbereiding Zweden  Wanneer bestellen + hoeveel  Bespreking voor nieuwe verkoopmomenten  Verbetering businessplan  Facturen betalen + controleren We zijn de les begonnen met het bespreken van het vorige verkoopmoment dat plaats vond tijdens het oudercontact op school. Daar hadden we voor €649.50 verkocht, we waren bijna volledig uitverkocht. Om dit te weten tekomen moesten Emma Lien en Thibault Cloet natuurlijk eerst de stock tellen en daar waren ze tot de conclusie gekomen dat we nog maar 52 sneeuwballen, 5 flesjes Cub-O-spread en 40 dozen met koeken over hadden. Op het oudercontact hadden we onze kopers ook de mogelijkheid geboden om de cuberdons te laten verpakken als een eventueel kerstcadeautje. Hiervoor hadden we natuurlijk cadeaupapier nodig en daar waren Emma Lien en Aurélie omgegaan. Deze leerlingen werden dan tijdens deze les ook terugbetaald. Mevrouw Van der Meersch vertelde ook over het verloop van het verkoopmoment op de kerstmarkt in Roeselare waar de twee andere mini’s aan deelgenomen habben. Dit was een echte flop. Ook de financiële gegevens worden besproken en Laura De Souter is ook nog een stuk van het inkomen van in december op de bank gaan zetten. 31 Januari vertrekken wij voor één week naar Zweden, hiervoor hebben we ook de nodige voorbereiding nodig, want wij gaan er namelijk ook cuberdons verkopen. Bovendien is het ook nodig dat we weten hoeveel dozen cuberdons we zullen

79


meenemen en wanneer we die moeten bestellen. Dit is een belangrijk punt op de agenda, want de cuberdons moeten op tijd kunnen worden geleverd. uiteindelijk zijn we tot het besluit gekomen dat we twee weken voor zweden en twee weken na zweden zullen bestellen. We kregen ook te horen dat we onze stand jammer genoeg niet zullen kunnen meenemen naar Zweden. Uit dankbaarheid voor de mensen die ons willen ontvangen in Zweden hebben we ook als cadeau 3 dozen cuberdons van 2kg mee. Wij betalen deze dozen zelf en verdelen het onder de klas, maar dan wel aan de aankoopprijs. Er wordt ook opnieuw gediscussieerd aan welke prijs we de cuberdons opnieuw zullen verkopen. Er wordt gerekend en alles wordt opnieuw berekend. We willen een ideale verkoopprijs vinden. De meerderheid van de klas wil graag terug een promotie doen, maar dat zal jammer genoeg niet meer lukken. Er wordt gepraat over de verkoopmomenten op de speelplaats. We moeten er op hameren bij de directie dat we meer verkoopmomenten willen krijgen. Wij zouden ook graag een Valentijn actie doen. Iedereen is hier super enthousiast over. Er wordt ook al volop gediscussieerd over de decoratie van de stand. Op het einde van de vergadering krijgen we ons businessplan terug dat we tegen eind januari terug moeten indienen. Ten slotte moeten Laura De Souter en Lore Van Acker kijken of de boekingen allemaal zijn ingegeven op Vlajo. De facturen worden gecontroleerd, het geld wordt opgehaald bij de nog niet betaalde facturen. De leerkracht geeft aan iedereen een taak en gaat uitleg geven aan elke departement over hun fouten uit het businessplan. Lore De Roo is weer volop bezig aan het werken voor de groep en maakt al plannen voor in zweden.

80


Schooljaar 2013 - 2014

Gip marie vanthuyne  
Gip marie vanthuyne  
Advertisement