Page 1

y

Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme Zilverstraat 26 8000 Brugge Leercoach: Mevrouw Van der meersch

Ge誰ntegreerde proef

Laura De Souter Maison Cuberdon 2013-2014

2013- 2014


Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme Zilverstraat 26 8000 Brugge Leercoach: Mevrouw Van der Meersch

Ge誰ntegreerde proef

Laura De Souter Maison Cuberdon 2013-2014

2013- 2014


1

Woord vooraf

Mijn naam is Laura De Souter en ik ben achttien jaar oud. Ik volg de richting Handel in het Sint-Jozefsinstituut te Brugge. Om ons diploma te kunnen behalen in het zesde Handel wordt er van ons verwacht om een geïntegreerde proef op te stellen. De geïntegreerde proef is een vakoverschrijdende opdracht waarbij de vakken Nederlands, Engels, Duits, Frans, bedrijfseconomie en toegepaste informatica een onderdeel uit maken. De meeste opdrachten van onze geïntegreerde proef staan in verband met onze minionderneming ‘Maison Cuberdon’. Ten slotte wil ik graag een paar leerkrachten bedanken. Eerst en vooral mevrouw Van der Meersch, mijn leerkracht economie die ons het hele project heeft bijgestaan. Daarnaast wil ik mevrouw Vandewalle, mevrouw Demeulder en meneer Punie bedanken om mij taalkundige wat kennis bij te brengen. Ook wil ik mijn leercoach mevrouw Demeyer bedanken. Informatica speelt een grote rol in deze proef, daarom wil ik meneer De Smet bedanken voor de goede en uitgebreide uitleg. Zeker niet te vergeten, wil ik graag onze directeur bedanken voor de toelating van dit project op onze school en VLAJO omdat zij ons de kans gaven om aan dit project mee te werken. Als laatste wil ik het team van Maison Cuberdon bedanken voor de goeie samenwerking en de toffe momenten die we samen hebben meegemaakt.

1


2

Inleiding

De geïntegreerde proef is een taak die in verband staat met de minionderneming Maison Cuberdon. Doorheen het schooljaar hebben we voor de vakken Nederlands, Engels, Frans, bedrijfseconomie en toegepaste informatica verschillende deeltaken gekregen. Om te beginnen kreeg iedereen een functie toegewezen binnen de minionderneming. Voor het vak bedrijfseconomie moesten we een organogram opstellen van het team, wat ook de eerst taak was binnen de gip. Vervolgens moesten we 5 facturen opstellen en ze daarna inboeken. Nadien hebben per 2 een marketingsmix opgesteld over onze minionderneming. Later op het jaar hebben we in de les bedrijfseconomie geleerd hoe we analyses van de jaarrekening moeten maken binnen een bedrijf, dit werd dan ook onze volgende opdracht. De eerste opdracht voor het vak Nederlands was het opmaken van een enquête die nadien te analyseren. Op het einde van het jaar moeste we verslagen ingediend hebben over de vergaderingen binnen de minionderneming. Vervolgens kregen we ook de eerste taak voor het vak Frans toegewezen, we moesten ons assortiment voorstellen. Nadien hebben we een affiche,slogan en filmpje gemaakt om één product voor te stellen. In het Duits hebben we dan ook onze minionderneming voorgesteld, wat vervolgens onze eerste taak was voor het vak Duits. De taken waren niet altijd voor één bepaald vak. Voor de aandeelhoudersvergadering van start kon gaan hebben we uitnodigingen gemaakt, dit was een opdracht die gequoteerd werd voor zowel Nederland als toegepaste informatica. Voor de vakken Nederlands, Engels en Frans hebben we een curriculum vitae opgesteld, die we dan konden gebruiken voor ons sollicitatiegesprek. Voor het vak Engels hadden we per twee een onderwerp gekregen waarvan we een presentatie moesten voorbeiden. Deze opdracht diende als voorbereiding voor Zweden, een paar leerlingen moesten dan hun presentatie voorstellen aan de Zweedse studenten. Één van de grootste taken was ‘Starting up a new business in the UK’. Per twee moesten we een nieuwe onderneming opstarten in Engeland, we moesten ons houden aan een stappenplan om een onderneming te kunnen opstarten. Als laatste taak voor informatica hebben we een tweede uitnodiging gemaakt voor de slotvergadering. Voor het vak Frans hebben we per twee een verkoopsgesprek opgesteld en we hebben ook nog een aanvraag voor het vak Duits geschreven. In de gip- bundel staan alle taken verwerkt.

2


3

Inhoud

1

Woord vooraf ........................................................................................................................................... 1

2

Inleiding...................................................................................................................................................... 2

4

Overzicht van de bijlagen .................................................................................................................... 5

5

Bibliografie ................................................................................................................................................ 6

6

Deelopdrachten ....................................................................................................................................... 7

6.1

Organogram ..................................................................................................................................... 7

6.1.1

Organogram eerste semester ........................................................................................... 7

6.1.2

Organogram tweede semester ......................................................................................... 7

6.2

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering ............................................................................. 8

6.3

Afdrukken aandelen ...................................................................................................................... 8

6.4

Online registratie aandeelhoudersvergadering ................................................................. 9

6.5

Website minionderneming...................................................................................................... 10

6.6

Marktonderzoek : enquête + analyse .................................................................................. 11

6.7

Boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen ........................................................... 15

6.8

Présenter l’assortiment de votre mini-entreprise ......................................................... 16

6.9

Powerpoint / Prezi-presentation / film ............................................................................. 17

6.10

Vorstellung des Mini-Unternehmens .............................................................................. 19

6.11

Marketingmix ........................................................................................................................... 20

6.12

Une campagne publicitaire ................................................................................................. 26

6.13

Sollicitatiebrief en CV ............................................................................................................ 27

6.14

Sollicitatiegesprek .................................................................................................................. 29

6.15

Analyse van de jaarrekening .............................................................................................. 30

6.16

File : ‘Starting up a new business in the UK’................................................................. 36

6.17

La conversation de Vente .................................................................................................... 40

6.18

Ondernemer voor de klas .................................................................................................... 42

6.19

Geschäftsbrief (Anfrage) ...................................................................................................... 43

6.20

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 2 .................................................................. 44

6.21

Bedrijfsbezoeken .................................................................................................................... 45

7

Conclusie ................................................................................................................................................. 47

8

Bijlagen .................................................................................................................................................... 48

8.1

Bijlage 1: uitnodiging aandeelhoudersvergadering ...................................................... 48

8.2

Bijlage 2 : voorbeeldenquête .................................................................................................. 50

8.3

Bijlage 3: 4 verkoopfacturen................................................................................................... 52

8.4

Bijlage 4:Lettre commerciale.................................................................................................. 56

8.5

Bijlage 5 : Affiche (campagne publicitaire) ....................................................................... 57 3


8.6

Bijlage 6: sollicitatiebrief en CV Nederlands .................................................................... 58

8.7

Bijlage 7: CV in Frans, Engels, Duits ..................................................................................... 61

8.8

Bijlage 8: Berekeningen, balans, resultatenrekening .................................................... 68

8.9

Bijlage 9: e-mails/ letters ......................................................................................................... 75

8.10

Bijlage 10: verslag bestuursvergadering ........................................................................... 78

4


4

Overzicht van de bijlagen

Bijlage 1 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Bijlage 2 VoorbeeldenquĂŞte Bijlage 3 4 verkoopfacturen Bijlage 4 Lettre commerciale Bijlage 5 Affiche (campagne publicitaire) Bijlage 6 Sollicitatiebrief en CV Nederlands Bijlage 7 CV in Frans, Engels, Duits Bijlage 8 Berekeningen, balans, resultatenrekening Bijlage 9 Contact details: emails/ letters Bijlage 10 Verslag bestuursvergadering

5


5

Bibliografie

Boeken Devriendt, D. (2007) Word 2007- 2010 voor wie écht met Word wil werken. Oostkamp: Soft GCV Van haesendonck, J., Vannobel, J., Helsen, K., Huyse, A., Van Calster, I., Vandenberghe, B., s.d.Branché atelier TSO X-tra. Wommelgem: Van In. Van de Cruys, V., Van de Sijpe, P., Van der Streeck, O., Van Doorne, O.(2013) Handelzes module 6, sociale zekerheid en verzekeringen, fiscaliteit, Human resources. Berchem: De Boeck nv Van de Cruys, V., Van de Sijpe, P., Van der Streeck, O., Van Doorne, O.(2013) Handelzes module 7, commercieel beleid, buitenlands beleid. Berchem: De Boeck nv Van de Cruys, V., Van de Sijpe, P., Van der Streeck, O., Van Doorne, O.(2013) Handelzes module 8, de boekhouding als beleidsinstrument, investeringsbeleid, financieel beleid. Berchem: De Boeck nv Jacobs, L. (2011) Alles klar 3, Arbeitsbuch. Wommelgem: Van In Internet Confiserie Geldhof, onze leverancier http://www.conf-geldhof.be/ Google, wereldwijde zoekmachine https://www.google.be/ Nationale bank van België, taak analyse van de jaarrekening http://www.nbb.be/ Wereldwijde zoekmachine http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina

6


6

Deelopdrachten

6.1

Organogram

6.1.1

Organogram eerste semester

Gedelegeerd bestuurder Lore De Roo Secretaresse Toon Louagie

HR- manager en faciliteiten-manager Luk Landuyt Technisch directeur Thibault Cloet

Assistent Laurent Debruyne

Assistent Damien Maes

Financieel directeur Laura De Souter

Administratief directeur Sharon jastrzebski

Assistent Marie Vanthuyne

Assistent AurĂŠlie Derinck

Kassabeheerder Jasper Kinds

Boekhouder Lore Van Acker

Commercieel directeur Emma Lien Van Vynckt Verantwoordelijk e aankoop Laura Van Haelen Verantwoordelijke marketing Isabelle Wittevrongel

ICT- manager Thibault Sys

7


6.1.2

Organogram tweede semester

Gedelegeerd bestuurder Lore De Roo

HR- manager en faciliteiten-manager Laura De Souter

Technisch directeur Sharon Jastrzebski

Assistent Thibault Cloet

Assistent Toon Louagie

Financieel directeur Luk Landuyt

Administratief directeur AurĂŠlie Derinck

Kassabeheerder Damien Maes

Assistent Marie Vanthuyne

Boekhouder Jasper Kinds en Laura Van Haelen

Assistent Laurent Debruyne

Commercieel directeur Thibault Sys

Verantwoordelijke aankoop Lore Van Acker

Verantwoordelijke marketing Emma Lien Van Vynckt

ICT- manager Isabelle Wittevrongel

7


6.2

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering

Op het begin van het jaar hebben we een aandeelhoudersvergadering georganiseerd Door middel van een gepersonaliseerde brief kregen onze aandeelhouders de nodige informatie. In de les informatica hebben we geleerd om barcodes en QR- codes te maken, door de barcode die vermeld stond op de brief konden we de aanwezigen registreren. 

6.3

In bijlage 1 vindt u de gepersonaliseerde brief met het ontvangstrookje terug.

Afdrukken aandelen

In Word hebben we ‘certificaat van aandeel op naam’ van VLAJO als watermerk ingevoegd en gekoppeld met een Excel lijst van alle aandeelhouders. Vervolgens hebben we de gepersonaliseerde aandelen afgedrukt en het strookje bezorgd bij de aandeelhouders. Zelf hebben we ook een strookje bijgehouden voor de administratie.

8


6.4

Online registratie aandeelhoudersvergadering

Via de site of QR- code die op de brief vermeld stond, kon men zich aan de hand van een eigen wachtwoord registreren. De aandeelhouders konden zich op af- of aanwezig zetten en aanduiden met hoeveel personen ze aanwezig zouden zijn. Zo kregen we op voorhand een goed overzicht hoeveel mensen we konden verwachten. Link: http://mini.jozefienen.be Screenshot 1: homepage

screenshot 2: registratie

9


6.5

Website minionderneming

In samenwerking met 6BI is de website van Maison Cuberdon tot stand gekomen. Het doel van deze website was om onze minionderneming online te kunnen voorstellen. 6BI is een richting die gericht is op het vak informatica en daarom hebben zij ons het gedurende jaar bijgestaan en gezorgd voor een goede website, die ge端pdatet werd. De communicatie met de klas is zeer goed verlopen. Link: www.maisoncuberdon.be. Op de website kunt u informatie over de onderneming, ons team, assortiment, media, sponsors en onze verkoopmomenten op terugvinden. Screenshot 1: Homepage

Screenshot 2: Sponsors

10


6.6

Marktonderzoek : enquĂŞte + analyse

In samenwerking met Lore Van Acker heb ik deze opdracht uitgevoerd. Inleiding Tijdens de lessen Nederlands hebben wij de opdracht gekregen om een marktonderzoek af te in het centrum van Brugge. We hebben mensen op straat aangesproken en we zijn ook in de winkels gegaan om enquĂŞtes af te nemen. Bent u man of vrouw? we hebben 30 mensen ondervraagd op straat, waaronder ongeveer evenveel mannen als vrouwen. Dit hebben we gedaan zodat we geen partij zouden uitluiten en dat de cijfers betrouwbaar zijn voor zowel mannen als vrouwen.

tot welke leeftijdscategorie behoort u?

20%

17%

0- 18 j. 19- 30 j.

27% 36%

31- 50 j. 50 +

Ons doel was om evenveel mensen van dezelfde leeftijdscategorie te ondervragen, wat relatief goed gelukt is. Iedereen vond het een origineel idee om te werken met cuberdons. Het Sint- Jozefsinstituut te Brugge was bij de meerderheid van de ondervraagden zeer bekend.

11


Vindt u cuberdons lekker? 73,3 %

25 20 15 10 5 0

20 % 6,7 % Ja

Neen

Nog nooit gegeten

Uit deze grafiek kunnen we concluderen dat de meerderheid van de ondervraagden wel te vinden is voor dit snoepgoed. Slechts 2 van de 30 ondervraagden weet niet wat een cuberdon is. 93,9 % van hen zijn wel bekend met het product, waaronder 73,3% het een zeer lekker snoepje vinden. De resultaten tonen aan dat dit snoepje bij meerdere mensen gekend is en dat ze het ook lekker vinden. Dit is zeer voordelig voor Maison Cuberdon, want we zijn alleen gespecialiseerd in het verkopen van cuberdons, zo verliezen we geen potentiële klanten

koopt u regelmatig cuberdons ? Soms Nee Ja 0 Verkoop

2

4

6

8

Ja 9

Nee 15

10

12

14

16

Soms 14

Het kopen van cuberdons ligt in de minderheid. Slechts 9 van de 30 ondervraagden kopen regelmatig cuberdons aan, wat zeer weinig is. Dit ligt voornamelijk omdat cuberdons meer bekend zijn als ‘ het Gentse neusjes’, waardoor het product meer gekend is in Gent. Maison Cuberdon ligt in het centrum van Brugge, waar de ondervraagden en andere potentiële klanten onze cuberdons kunnen aankopen. Hoeveel geld zou u spenderen aan een zakje cuberdons? 65% van de ondervraagden was bereid om 5 euro te betalen, maar zeker niet meer. Dit bedrag hoeven we zeker niet te verhogen, want slechts 1 iemand zou meer geven. Dit is zeer positief voor ons, want onze verkoopprijs is 5 euro.

12


Zou u meer uitgeven als er speciale promoties zijn?

ja; 86,7 % 30 Nee ; 13,3

20 10

0

De ondervraagden waren zeer enthousiast over onze promoties. Met onze promoties is het de bedoeling potentiële klanten te overhalen om onze cuberdons te kopen. We denken dat dit goed overkomt bij de mensen aangezien slechts 13,3 % van de ondervraagden niet meer zouden uitgeven vermits er speciale promoties zijn. Zou u meer betalen als er een deel van de winst naar een goed doel gaat? 63,3% van de ondervraagden vindt het een goed idee dat we onze minionderneming associëren met een goed doel. Dit wil niet zeggen dat ze allemaal voorstander zijn van ons goede doel. 33,3 % is geen voorstander van het goede doel ‘Cliniclowns’, wat redelijk veel is in vergelijking met het aantal die wel bereid zijn om meer te betalen.. Is het dan nog een goed idee om het aan Cliniclowns te geven? Dit is misschien een puntje waar we eens over moeten vergaderen.

kent u confiserie Geldhof? ja

neen

13%

87%

Geldhof is bekend bij 87 % van de ondervraagden. Dit is zeer positief, want zo weten we dat we met onze minionderneming goed zitten bij Geldhof en dat we geen andere leveranciers nodig hebben. Kent u het begrip minionderneming? 85% van de ondervraagden kent het begrip. Tijdens het afleggen van de enquêtes hebben we ondervonden dat dit geen goede vraag is. De ondervraagden wisten niet 13


goed wat we met deze vraag wilden bereiken. Deze vraag was zeer nutteloos, wat opmerkbaar was bij de ondervraagden. De overige 15 % vroeg zich zelf niet af wat het begrip inhield. Zou u cuberdons kopen in een minionderneming? Tot onze verbazing was er niemand die neen antwoordde. 26,7% die geen cuberdons lusten of het nog nooit gegeten hebben, zijn toch bereid om ze bij ons te kopen. De reden waarom ze dit zouden doen is om ons te steunen. Een groot deel van de ondervraagden vinden cuberdons een leuk idee om te geven als cadeau. Dit kunnen we misschien doen met onze volgende acties? Pakketjes maken voor de feestdagen.

Conclusie Na het analyseren van deze enquête kunnen we ervan uitgaan dat ons gekozen product zeer populair is, waarmee we een grote doelgroep kunnen bereiken. Door dit marktonderzoek achterhaalden we dat cuberdons een goed product is om mee te werken binnen een minionderneming. 

In bijlage 2 vindt u een voorbeeldenquête terug.

14


6.7

Boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen

We hebben de opdracht gekregen om 5 verschillende facturen op te stellen in verband met Maison Cuberdon en ze daarna in te boeken. A/P K/O

+/-

D/C

A P O

+ + +

D C C

A P O

+ + +

D C C

A O P O

+ + +

D D C C

A P O O

+ + + +

D C C C

Rek. nr.

Rekeningen

07/02/2014 40000 Handelsdebiteuren 45110 Verschuldigde btw 70400 Verkopen handelsgoederen VF/001 11/01/2014 40000 Handelsdebiteuren 45110 Verschuldigde btw 70400 Verkopen handelsgoederen VF/002 28/01/2014 400000 Handelsdebiteuren 70402 Handelskorting 45110 Verschuldigde btw 70400 Verkopen handelsgoederen VF/003 07/01/2014 40000 Handelsdebiteuren 45110 Verschuldigde BTW 70400 Verkopen handelsgoederen 74600 Doorgerekende kosten VF/004

A

+

D

40010

P

+

C

44010

4/02/2014 Handelsdebiteuren ICL Verkopen HG ICL

€ 460,00 € 26,04 € 433,96 € 3 097,50 € 203,11 € 2894,39 € 522,00 € 54,72 € 29,55 € 547,17 € 3 203,00 € 181,30 € 2971,70 € 50,00

€ 8 000,00 € 8 000,0

VF/ 005

Bedrag in EUR D C

In bijlage 3 Vindt u 4 verkoopfacturen terug.

15


6.8

Présenter l’assortiment de votre mini-entreprise

Deze opdracht heb ik in samenwerking met Laurent Debruyne gemaakt. Screenshot 1: voorpagina

Screenshot 2: assortiment

In bijlage 4 vindt u lettre commerciale terug.

16


6.9

Powerpoint / Prezi-presentation / film

I worked together with Laura Van Haelen for this assignment. We talked about our school and the school system of Belgium.

17


18


6.10

Vorstellung des Mini-Unternehmens Geschäftsführerin Lore De Roo

Sekretär Toon Louagie

HR- Manager Luk Landuyt

Technischer Direktor Thibault Cloet

Verwaltungsdirektorin Sharon jastrzebski

Finanz Direktorin Laura De Souter

Assistent Laurent Debruyne

Assistentin Marie Vanthuyne

Assistent Damien Maes

Assistentin Aurélie derinck

Kassierer Jasper Kinds

Buchhalter Lore Van Acker

Kommerziele Direktorin Emma Lien Van Vynckt

Einkauf Laura Van Haelen

Marketing Isabelle Wittevrongel

EDV- Manager Thibault Sys

Wir sind Studenten in der sechste Klasse des Sint- Jozefsinstituut von Brügge. Wir haben ein Mini- Unternehmen, Maison Cuberdon genannt. Wir verkaufen belgische Spezialitäten nämlich cuberdons, das sind Süßigkeiten in einer dreieckigen Form. Wir sind mit einem Startkapital von € 800 begonnen, die wir bei unseren Aktionären gesammelt haben. Danach mussten wir Sponsors für ein größeres Kapital finden. So konnten wir unsere Produkte einkaufen. Wir verweisen sie auch gern an unsere Webseite www.maisoncuberdon.be.

19


6.11

Marketingmix

1. Product Productkeuze Vorig jaar waren we gestart met de voorbereidingen van onze minionderneming. Per twee hadden we elk ons eigen idee uitgevoerd en uitgewerkt, waarbij we niet meteen tot een eindconclusies konden komen. Bij de stemming van welk product we tot uitvoering gingen brengen kwamen we uit op een ex aequo, namelijk cuberdons en Amerikaanse producten. Vervolgens werd de klas in twee groepen gesplitst, waarbij de ene groep een marketingmix opstelde over Amerikaanse producten en de andere over cuberdons. Na het onderzoek kwam heel de klas in overeenstemming dat cuberdons het beste idee was. Cuberdons zijn een Vlaamse specialiteit, waarmee we een grote doelgroep mee kunnen bereiken. Naast de originele ambachtelijke cuberdon, verkopen wij ook cuberdonkoekjes en sneeuwballen. Wij denken dat wij met onze snoepen ook de leerlingen zullen aantrekken tijdens onze verkoopmomenten gedurende de pauzes. Leveranciers Wij werken met de leverancier: Confiserie Geldhof, die bekend staat voor zijn beste cuberdons. Het is een risico om met ĂŠĂŠn leverancier te werken, want indien het fout loopt hebben we geen alternatief. Tot nu toe zijn we tevreden over onze samenwerking met Geldhof, alhoewel er een probleem was bij onze eerste bestelling. De machine die de dozen fabriceert was namelijk defect. Het was even zenuwslopend, want onze bestelling kwam pas een paar uur op voorhand toe voor ons eerste verkoopmoment tijdens de aandeelhoudersvergadering.

Duurzame of niet duurzame goederen Onze producten vallen onder de categorie voeding, wat een niet duurzaam product is. Eenmaal je het hebt opgegeten, heb je het niet meer. Waardoor de consumenten de producten steeds zullen aankopen. Soort product Onze producten zijn preference goods. De mensen verkiezen ons product bewust, omdat het een kwalitatief streekproduct is. Ze moeten echter meer moeite doen om ze te kunnen aanschaffen. Grote hoeveelheden cuberdons zijn niet verkrijgbaar in lokale supermarkten.

20


Productassortiment Product

Gram/milliliter

Prijs

Cuberdons

200 g

€ 5,00

1,5 kg

€ 20,00

2kg

€ 25,00

Cuberdonkoekjes

100 g

€ 5,00

Sneeuwballen

150 g

€ 4,00

Cub-O-creme

250 ml

€ 4,00

Productielevensyclus

21


De introductie van de cuberdon neemt plaats in de 19de eeuw, wanneer het recept van de cuberdons werd aangeleerd door de kleinzoon van de oorspronkelijke uitvinder van het snoepje. Er bestaan vandaag de dag al variaties op de originele cuberdon zoals fruitcuberdons, cuberdonstroop (Cub-O-creme), en dergelijke. Waarschijnlijk zullen ze varianten op de cuberdon nog verder uitbreiden, daarom bevindt dit product zich in de rijping. Cuberdonkoekjes zijn recent uitgevonden, waarbij het plaats vindt in de groei, net zoals de sneeuwballen. Service Maison Cuberdon heeft oog voor goede levering en communicatie. Het team zorgt dat alles duidelijk is en dat de klanten met vragen goed begeleid worden. We werken met bestelbonnen, zodat we de behoeften van onze klant zo snel mogelijk kunnen vervullen. Functie van de verpakking De bedoeling was om onze producten zelf te verpakken, maar helaas is dat niet toegestaan vanwege hygiĂŤnische reden (Codex Alimentarius). Gelukkig spraken de verpakkingen van Geldhof zelf ons aan. Om ons product toch nog te personaliseren, dachten we aan stickers die we op elke verpakking zouden plakken. Dit idee is helaas nog niet tot realisatie gekomen.

2. Plaats Verkoopmomenten Ons eerste verkoopmoment nam plaats op de aandeelhoudersvergadering. Na alle voorbereidingen waren we opgelucht dat de avond vlot verlopen was en het merendeel van de producten verkocht was. Overzicht van de verkoopmomenten doorheen het jaar: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

23-10-2013 25-10-2013 20-12-2013 22-12-2014 05-02-2014 14-02-2014 04-04-2014 26-04-2014

Aandeelhoudervergadering, Sint- Jozefsinstituut te Brugge Oudercontact, Sint- Jozefsinstituut te Brugge Oudercontact Kerst, Sint- Jozefsinstituut te Brugge Markt te Brugge Beurs in winkelgalerij in Tibro (Zweden) Valentijnsactie, Sint- Jozefsinstituut te Brugge Oudercontact Pasen, Sint- Jozefsinstituut te Brugge Opendeurdag, Sint- Jozefsinstituut te Brugge

Daarnaast hebben we aan de hand van bestelbonnen het hele jaar door bestelling van klanten kunnen opnemen. Met het team waren we heel het jaar door actief bezig met het verkopen van onze goederen.

22


Verkoopplaatsen Jammer genoeg kunnen er geen bestellingen geplaatst worden via onze website (www.maisoncuberdon.be), omdat het nog steeds een samenwerking is met een andere klas en wij willen misverstanden met onze klanten vermijden. We maken gebruik van bestelbonnen die verkrijgbaar zijn bij ons team. Organisatie magazijn Wij verkopen voedingswaren die een houdbaarheidsdatum hebben van slechts drie weken. Het is zeer belangrijk dat we de ‘First in, First out’ strategie toepassen. Dit houdt in dat de eerst aangekochte goederen als eerste verkocht moeten worden. Laurent Debruyne en Damien Maes zijn de verantwoordelijken voor het magazijn. Per wijziging noteren zij hoeveel goederen er nog aanwezig zijn in het magazijn. Vervolgens geven zij dar door aan Laura Van Haelen, de verantwoordelijke van de aankopen om het magazijn terug aan te vullen.

3. Prijs Marketingdoelstelling We werken met het AIDA-model. We trekken de aandacht van de consument via onze Facebookpagina, ons Twitteraccount, onze website en natuurlijk mond-aanmond reclame. Vervolgens wekken we de interesse van de klant door de kwaliteit van ons product in de kijker te zetten. We laten onze potentiële klanten verlangen naar het product door proevertjes aan te bieden. Ten slotte hopen we de klant te kunnen overtuigen om onze producten aan te kopen. Ons team van Maison Cuberdon heeft als doel om een hoge kwaliteit te leveren. De cuberdons die verkocht worden bij ons zijn authentieke, originele cuberdons van de hoogste kwaliteit. Daarnaast streven wij ook naar winstmaximalisatie. Aan het einde van het schooljaar hopen wij dat we onze aandeelhouders tevreden kunnen stellen met een zo groot mogelijk dividend. We zetten ons ook in voor het goede doel ‘Cliniclowns’, door een derde van ons winst te doneren, dat is een reden meer om extra goed te presteren. Kostengerichte prijszetting We hebben geen gebruik gemaakt van een bepaalde prijszetting, onze verantwoordelijke van de aankopen heeft de prijzen bedacht zodat iedereen zich het kan permitteren om onze producten aan te kopen. Imagoprijszetting De cuberdons die we aanbieden zijn van hoogste kwaliteit. Het snoepje is een kwalitatief product in België. Doordat de cuberdons van Geldhof vers geproduceerd worden , kunnen wij deze producten aan een hogere prijs verkopen. Psychologische prijszetting Maison Cuberdon maakt geen gebruik van psychologische prijszetting, maar van ronde prijzen. Het maakt het onze klanten, maar ook ons een stuk makkelijker om af te rekenen.

23


4. Promotie Doelgroep Onze doelgroep bestaat voornamelijk uit mensen die graag snoepen. Bij onze goederen maakt leeftijd of geslacht echter weinig uit, waardoor we een groot bereik hebben. Slogan, logo en huisstijl Onze slogan ‘ Een neus voor smaak’ is kort en krachtig. Cuberdons worden ook wel neuzen genoemd, vandaar de link. Ons team vond dit een gepaste en originele slogan. Het logo is geschetst door Isabelle Wittevrongel. Vervolgens is het logo afgewerkt door een oud-leerling van het Sint-Jozefshumaniora, Louis Devreese. Als huisstijl hebben wij gekozen voor het kleur paars, de kleur van de cuberdon met roze accenten. Deze huisstijl wordt onder andere toegepast op onze stand en brieven gericht aan onze klanten, aandeelhouders, leveranciers en sponsors.

Catalogus en website Onze catalogus kan digitaal bekeken worden op onze website. De website www.maisoncuberdon.be is een onderdeel die samen wordt verwezenlijkt door de richting Informaticabeheer. Jammer genoeg verloopt de communicatie tussen de twee klassen niet altijd even vlot. Doorheen het schooljaar zullen we de site up-todate proberen te houden door foto’s te plaatsen van onze verkoopmomenten en groepsactiviteiten die worden georganiseerd door onze HR-manager, Luk Landuyt.

24


Stand Na vele uren heeft ons technisch departement het voor elkaar gekregen om een indrukwekkende stand in elkaar te zetten. We zijn de enige minionderneming die zelf een stand heeft opgebouwd. De directeur heeft ons op de aandeelhoudersvergadering gecomplimenteerd met de stand

25


6.12

Une campagne publicitaire

Deze opdracht heb ik in samenwerking gemaakt met Laurent Debruyne.

Vous avez essayé plusieurs fois de trouver le bonbon idéal pour servir avec le café, mais toujours sans succès ? Nous avons la meilleure solution pour vous: Maison Cuberdon! Découvrez nos cuberdons artisanaux. Nous avons un assortiment de cuberdons frais. Nos cuberdons de Geldhof sont irrésistibles avec leur goût doux, donc n’hésitez pas à goûter. Nous sommes spécialisés dans la vente de cuberdons. Nous les vendons en quantités différentes. N’hésitez pas à goûter et à vous faire dorloter chez Maison Cuberdon!

In bijlage 5 vindt u de affiche terug.

26


6.13

Sollicitatiebrief en CV

Laura De Souter Kamperfoeliestraat 30 8200 SINT- ANDRIES 7 januari 2014 Mevrouw Victoria Van der Meersch Maison Cuberdon zilverstraat 26 8000 BRUGGE

Solliciatatie Human Resource Manager

Geachte Mevrouw Van der Meersch Als financieel directeur van Maison Cuberdon heb ik veel bijgeleerd op vlak van het beheren van geld en verantwoordelijkheid opnemen. Het was een leuke ervaring, maar ik ben meer aangelegd om te communiceren met anderen. Daarom zou ik graag solliciteren naar de functie Human Resource manager. Ik ben een optimistisch en sociaal persoon, deze eigenschappen zijn cruciaal om aan deze job te voldoen. Ik help graag anderen en sta klaar om elk probleem op te lossen. Ik kan het met iedereen vinden, wat een zeer belangrijk aspect is voor deze job. Ik ben bereid om een aangename groepssfeer te creĂŤren. Het organiseren van activiteiten behoort ook tot mijn verantwoordelijkheid. Daarnaast ben ik zeer gemotiveerd om de CEO te ondersteunen. Voor een eventuele verdere samenwerking zou erg graag een afspraak willen maken met u. Als bijlage kunt u mijn curriculum Vitae terugvinden waarin de nodige informatie staat. Met vriendelijke groeten

Laura De Souter Bijlage: curriculum Vitae

27


Screenshot : CV Nederlands

ď ś

In bijlage 6 vindt u de sollicitatiebrief en CV terug.

28


6.14

Sollicitatiegesprek

Het sollicitatiegesprek vond plaats op 28 januari 2014 in het Sint- Jozefsinstituut te Brugge in het lokaal E204. Ik solliciteerde voor de functie Human Resource Manager. Mijnheer Decock, H., mijnheer Van Daele, J. en mevrouw Vandewalle, D hebben mijn sollicitatie afgenomen en beoordeeld.

29


6.15

Analyse van de jaarrekening

Deze opdracht heb ik samen met Sharon Jastrzebski vervult. Waarom Chocolate Line? Belgische chocolade staat bekend als beste chocolade van de wereld, daarom hebben wij gekozen voor The Chocolate Line. Deze producten hebben te maken met versnaperingen, net zoals onze cuberdons. Info The Chocolate Line is een gekende chocolatier, die Belgische chocolade van een hoge kwaliteit aanbied. Je kan de verschillende vestigingen enkel vinden in het historische Brugge of Antwerpen. Deze winkel draagt ambachtelijke sfeer met zich. Door een raam in de winkel zelf zie je de chocolatiers aan het werk in het atelier. What you see is what you get.

Ligging: The chocolate- Line Brugge Simon Stevenplein 19 8000 Brugge Belgium Website: http://www.thechocolateline.be/

30


Liquiditeit in ruime zin of de current ratio De liquiditeit in ruime zin kunnen we meten door de vlottende activa te delen door het vreemd vermogen. Formule

(aangepaste) Vlottende activa

Liquiditeit in ruime zin =

Vreemd vermogen op korte termijn

604 989,00 = 1,03 584732,00

Besluit: Liquiditeit in ruime zin bedraagt 1,03, wat goed is dit wilt zeggen dat het bedrijf beschikt over voldoende vlottende activa om het vreemd vermogen op korte termijn terug te betalen. Het bedrijf is een liquide onderneming, wat positief is. Als we vergelijken met het volgende boekjaar is dit niet goed want het is kleiner dan 1, waardoor de onderneming niet in staat is om het vreemd vermogen terug te kunnen betalen.

31


Liquiditeit in enge zin of quick ratio De voorraden moeten echter eerst omgezet worden in vorderingen. Later worden deze vorderingen in liquide vorm beschikbaar. Om een goed beeld te kunnen geven van de liquiditeit van een onderneming zal de quick ratio geen rekening houden met de voorraden van de onderneming. Formule Vlottende activa – voorraden Liquiditeit in enge zin = Vreemd vermogen op korte termijn (+ overlopende rekeningen 360 099,00 = 1,03 584732,00

Besluit: Bij liquiditeit in enge zin zien we dat er een daling is van 0.04% dit niet positief want de onderneming zit al onder 1. De onderneming heeft te veel voorraad, waardoor ze het vreemd vermogen op korte termijn niet kunnen terug betalen. Deze berekening heeft een beter beeld weer van de onderneming, er wordt hier geen rekening gehouden met de voorraden.

32


Solvabiliteit via solvabiliteit gaan we na of een onderneming in staat is haar schulden (zowel op korte als op lange termijn) te voldoen. Hierdoor krijgen we een inzicht in de financieringspolitiek van een bedrijf. Formule:

Solvabiliteit =

Eigen vermogen

X 100

Totaal vermogen

154 992,00 X 100 = 8,18 % 1 895 130,00

Besluit: Een goede onderneming beschikt minimaal over 1/3 van het eigen vermogen en maximaal 2/3 van het vreemd vermogen. Chocolat Line zit niet in de beurt van 33%, dit wil zeggen dat ze hun schulden op zowel korte als lange termijn niet kunnen terugbetalen . Dit is niet goed voor de onderneming. De onderneming is zeker niet kredietwaardig.

33


Rendabiliteit of winstgevendheid Het rendement van het eigen vermogen geeft de verhouding weer tussen de winst of verlies van het boekjaar na belastingen en het eigen vermogen. Formule: Winst (verlies) van het boekjaar na belastingen REV =

X 100

Eigen vermogen

- 9 040,00 X 100 = 5,83% 154 992,00

Besluit: De onderneming is heel erg zwaar achteruit gegaan tegenover het jaar voordien. Dit is niet goed voor de onderneming, want de aandeelhouders willen een goed rendement ontvangen voor hun ge誰nvesteerde middelen. Dit is helemaal niet het geval. Voor de aandeelhouders was het veel interessanter om het jaar voordien te investeren, toen ontvingen ze nog een goed rendement. Aandeelhouders die veel vertrouwen hebben gestoken in het bedrijf, hebben verlies gemaakt.

34


EBIT EBIT is de Engelse afkorting voor Earnings Before Intrest and taks. . Deze berekening wordt gebruikt als maatschap om de gang van zaken te bepalen binnen een onderneming. Er wordt geen rekening gehouden met de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Formule: Winst (verlies) van het boekjaar voor belastingen (code 9903) - Opbrengsten uit vlottende activa ( code 751) - Andere financiĂŤle opbrengsten ( code 752/9) + Kosten van schulden ( code 752/9) + Andere financiĂŤle kosten (code 652/9) = EBIT

Besluit: Chocolat Line heeft geen schulden en kosten gemaakt waardoor de uitkomst gelijk is aan het verlies van het boekjaar voor belastingen. Het bedrijf heeft een groot verlies tegenover vorig jaar. Nu staat de onderneming zelf op negatief wat zeker niet positief is. Het bedrijf heeft in boekjaar 1 veel minder omzet omdat de bedrijfsopbrengsten van dit boekjaar veel lager ligt van boekjaar 2. Van boekjaar1 is de bedrijfswinst 182732,00 en van boekjaar 2 is dat 1225840,00.

35


6.16

File : ‘Starting up a new business in the UK’

Deze opdracht heb ik samen met sharon Jastrzebski uitgevoerd. About us We are Laura De Souter and Sharon Jastrzebski. We both have a diploma of Commerce, so we have the adequate training to run a business. We are a great team, because Laura is a social type who can communicate very well with others and Sharon is someone who is responsible and can take care of all the administrative work that has to be done. Information about our business The name of our enterprise is “Fresh Splash”. The name of our bar had to be attractive, refreshing and hip. We used ‘happy’ colours for our logo. We want to create a place where people will come to have a talk, to rest on a hot summer’s day or have a healthy drink after a long day’s shopping. We mainly focus on the youth because, we want to promote a healthy lifestyle. Why the UK? We chose the United Kingdom, because we love the environment, culture and people over there. We want to open our juice bar, called “Fresh Splash” in the centre of London. Namely, 185-187 Oxford St, London W1D 2JU. That is a place in the heart of London, so there are a couple of juice bars, drinking bars, cafés but we hope to stand out from the crowd by our own idea. About the product We want to sell self-made, fresh and healthy smoothies and juices. The drinks will be prepared the moment itself. The smoothies will boost up your energy. The drinks will be made from fresh fruit and vegetables that will be delivered every morning from a fruit and vegetable farmer. We offer a wide selection of exotic fruit juices and cocktails to make your mouth water. Moreover, they are nutritious and contain essential vitamins and minerals. Description of the juice bar We both believe that a juice bar should be a refreshing place, where people come to consume a healthy drink. There should be a cheerful atmosphere, that is why we chose the colours orange and yellow to design our bar. The place will look modern, hip and innovative. There will be some background music.

36


How to start a business in the UK We tried contacting many government services and chambers of commerce in the United Kingdom, but no one responded to our e-mails. On the internet we found a couple of sources with the information we needed to know how to start up our business in the UK. After you come up with an idea for a business there are a couple more steps you have to accomplish before you can get started. Step 1: Write a business plan A business plan is a plan in which the desired development and goals of a company, for a certain period of time, are recorded and substantiated. An entrepreneur writes a business plan not only for himself but also for a potential lender. Because after all he has to base himself on realistic numbers. A business plan includes background information about your company, a marketing plan, an operational plan, a financial plan and an approval of your own business plan. Step 2: Choose a business structure In the UK you have different business structures. The most common businesses in the UK are: Sole traders, Limited companies and partnership. We have chosen the business structure sole trader. When you’re a ‘sole trader’ it means that you’re running your own business as an individual. Yet that doesn’t mean you have to work alone, you an take on staff, but you’re the responsible one. As you are a sole trader you are personally responsible for any losses your business makes, the bills for things you buy for your business (stock, equipment) and keeping records of your business’ sales and spending. Step 3: Register our juice bar Since we have chosen the sole trader business structure, the first thing we have to do is to register one person of our team with HMRC. Here you register for the SelfAssessment (in this procedure we will have to calculate our own tax) and that will get you a Unique Taxpayer Reference (UTR) number. That number will give you the opportunity to send your tax-return to HMRC. Because we are a new sole trader we have to register on this link: https://online.hmrc.gov.uk/registration/newbusiness. To register we need a National Insurance number, personal contact details (address) and business details (address, date you started self-employment) To receive a national insurance number we need to call: 0845 600 0643 and make an appointment. Step 4: Licences 1. We will need a couple licences, to do everything legally. Food business registration We need this licence, because we are carrying out ‘food operations’ and our smoothies won’t be pre-packaged from a supplier 2. Licence to play background music (PRS) We want to play recorded music in public 37


3. Marketing food notification We need this licence if we want to import food that is sold for particular nutritional uses 4. Permission to place tables and chairs on the pavement. We want to place furniture on the pavement 5. Pavement or street display licence We want to put advertising signs on the road or pavement Step 5: Setting up a bank account We chose to create a bank account in The United Kingdom, to avoid exchange costs. We searched for a bank that fit us and our bar perfectly. The Lloyds bank supports young people to start their own business. In this bank there’s a Business Management Team to support us. The team will guide us to have a good start. We receive 18 months free day-to-day banking. That’s a system that is made to spend less time worrying about your banking and more time building your business. Step 6: National insurance and VAT The juice bar has to be registered on one of the persons in our team therefore, we will have to pay national insurance depending on how much we earn. If we will have employees we will also need to subtract a National Insurance contribution and pay those as well. We also must register for VAT if we expect our turnover will be more than £ 79000 a year, but that is a worry for the future. Even if we won’t have such a success, you can register voluntarily. When we register we will receive a VAT number, it will confirm when to submit our first VAT Return and payment and our ‘effective date of registration’ (date we asked to register). Our VAT goes together with some responsibilities. From the effective date of registration we have to charge the right amount of VAT, pay any VAT due to HMRC, submit VAT returns and keep VAT records and a VAT account. Step 7: Support for business in the UK You can find government-backed support and finance for business, including grants, finance and loans, mentoring… By the use of filters the government shows you schemes that you are eligible for. You have to fill in 4 simple questions and select the available supports you need. If we want support for the pre-start of our juice bar, that takes place in London, has 0-9 employees and is located in the sector ‘hospitality and catering’, we have up to 41 schemes that help to develop our juice bar. There’ s also a Business Finance Guide where you can look for the most suitable finance option for your business that depends on how much funding you need, whether or not you’re willing to sell shares… This guide explains the different types of funding available.

38


Conclusion To start up a business there is certainly much to be done. You should already start with a perfect worked out idea of your enterprise. After much brainwork there is a lot of paperwork that needs to be filled in. This assignment gives us the idea how much time and effort you have to put in a business before you even can open it, not only in the UK. Sources https://www.gov.uk/browse/business/setting-up https://www.gov.uk/starting-up-a-business http://www.lloydsbankbusiness.com/accounts/businessaccountforstartups.asp?WT. mc_id=57074904|230526331|0 http://www.zestjuices.com/du/index.html ď ś

In bijlage 9 vindt u de e-mails terug.

39


6.17

La conversation de Vente

Emma Lien: Bonjour Mademoiselle, bienvenue à notre firme Maison Cuberdon! Laura: Bonjour, enchantée! Je suis Laura De Souter et j’ai ma propre boulangerie à Bruges au nom de ‘Pain Ture’. Emma Lien: Bonjour Laura, je suis la responsable des vente de nos produits ! Je peux vous aider? Laura: Oui, je voudrais étendre mon assortiment. Emma Lien: A quoi avez-vous pensé? Laura: J’ai pensé à quelques bonbons. Emma Lien: Oui, bien sûr, je crois que j’ai exactement ce qu’il vous faut. Laura: Très bien. Emma lien: Suivez-moi dans mon bureau, je vais vous présenter le catalogue. Laura: Je vous suis ! … Emma Lien: Voilà, j’ai trois bonbons différents, qui se vendent très bien en ce moment. Laura: Lesquels ? Emma Lien: Des cuberdons artisanaux, des biscuits avec des morceaux de cuberdon et des boules de neige. Laura: Je peux déguster ? Emma lien: Oui, bien sûr ! Voilà. Emma lien: Quels sont les avantages de ces bonbons ? Laura: Les biscuits et les boules de neige n’ont pas de durée de conservation. Mais les cuberdons ont une durée de conservation de trois semaines. Emma Lien: Et qu’est- ce qui se passe après trois semaines ? Laura: La gélatine va se cristalliser Emma Lien: Mais trois semaines, ce n’est vraiment pas longtemps. Laura: Oui, c’est exact. Mais les cuberdons sont nos produits qui se vendent le mieux. Emma Lien: Je vous crois, parce que le goût est très excellent !. 40


Emma Lien: vous avez encore d’autres couleurs ou dimensions? Laura: Nous avons 3 couleurs et 2 dimensions, les petits et les grands. Je vous donne notre catalogue. Emma Lien: D’accord, je voudrais 5 boîtes de chaque produit. Ensemble, ça coûte combien? Laura: Une boîte de cuberdons coûte 16 (seize) euros, les boules de neige coûtent 12 (douze) euros et les biscuits coûtent 10 euros. Alors, ça fait 190 euros au total. Emma Lien: Serait-il possible d’obtenir une réduction ? Laura: Oui, on peut vous accorder une réduction de 5 % parce qu’il s’agit d’une première commande. Emma Lien: Quel est le délai et le monde de livraison ? Laura: Nous effectuons la livraison franco à domicile et le délai de livraison est de 3 semaines . Emma Lien: Quelles sont les modalités de paiement ? Laura: Vous payez par virement sur notre compte en banque. La facture est payable dans les 15 jours Emma Lien: D’accord, c’est très bien. Merci de votre temps. Laura: Avec plaisir, à bientôt !

41


6.18

Ondernemer voor de klas

Deze opdracht is niet tot uitvoering gekomen.

42


6.19

Geschäftsbrief (Anfrage)

Alfred OehmSpezial- Gebäck Erzgebigstr. 13 DE- 90402 Neurenberg Brügge, den 20.04.2014 Anfrage für Angebot

Sehr geehrte Damen und Herren,

In der Zeitschrift ‚Njam‘ haben wir erfahren, dass Sie ein führender Gebäckhersteller sind und dass Sie über ein breites Angebot an Gebäck verfügen. Da wir ein neue Filiale haben, bitten wir Sie um Zusendung Ihres ausführlichen illustrieren Katalogs sowie Ihrer aktuellen Preisliste uns um Angabe Ihrer Liefer- und Zahlungsbedingungen. Wir möchten Sie bitten, uns die günstigsten Preise zu nennen, da es sich um einen Auftrag größeren Umfangs handelt. Falls die Qualität Ihrer Gebäck unseren Erwartungen entspricht, werden wir auch in Zukunft bei Ihnen bestellen. Wir hoffen auf eine baldige Antwort. Mit freundliche Grüßen

Laurent Debruyne & Laura De Souter Abteilungsleitern Ankauf

43


6.20

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 2

44


6.21

Bedrijfsbezoeken

Bedrijfsbezoek: DANA Spicer Vrijdag 15/04/2014 zijn we te fiets naar het bedrijf DANA Spicer in ter Briele gegaan op bedrijfsbezoek. We mochten meteen mee naar een vergaderruimte waar we een algemene uitleg kregen over het bedrijf DANA Spicer. DANA Spicer is een bedrijf gespecialiseerd in het maken van aandrijflijnen voor gemotoriseerde voertuigen zoals auto’s, camions en tractors. Het merk Volvo is daarbij ook één van hun klanten waarvoor zij aandrijfassen voor maken. DANA Spicer is een Amerikaans bedrijf die behoord tot een multinational en al bestaat sinds 1903. Het bedrijf is opgericht in Ohio door Clarence Spicer, hij was de uitvinder van het aandrijfsysteem en later werd Charles Dana medebestuurder van het bedrijf en werd het bedrijf dus DANA Spicer genoemd. Het bedrijf doet aan Care Technology Expertise wat inhoud dat ze voor deze categorieën aandrijflijnen produceren:  Driveline (aandrijflijnen)  Sealing (zeilen)  Thermal mangement (termisch beleid)

Het Dana bedrijf dat we in Brugge bezochten heeft in totaal 550 werknemers en heeft een oppervlakte van 30700 vierkante meter. Zij werken vooral naar het systeem ‘ontdekken van nieuwe transmissies’ zoals transmissies naar China, het bedrijf dus eigenlijk bekend maken bij de mensen en uiteindelijk lukt dat goed want het bedrijf heeft meerdere zusterbedrijven in het buitenland. 26 landen hebben een DANA Spicerbedrijf en 125 landen kopen producten van hun. Mijn besluit? DANA Spicer is een groot bedrijf die zeker niet mag ontbreken!

45


Bedrijfsbezoek Tectubes Wanneer we in Zweden waren, gingen we in opgesplitste groepen naar het bedrijf Tectubes. Het is een bedrijf die zich specialiseert in het maken van tubes. Wanneer we toekwamen kregen we een hartelijke verwelkoming en kregen we direct wat uitleg over het bedrijf. Na de uitleg mochten we alles gaan bekijken in de fabriek. Vooraleer we de fabriek binnen mochten moesten we aan de hygiëne voldoen, dit hield in dat we een plastieken netje en een jasje moesten aantrekken. In 1917 Kungsör, Sweden is het bedrijf Tectubes geboren. Het bedrijf telt ondertussen al 190 werknemers. Het bedrijf is begonnen met lead tubes. In 1949 werden de eerste aluminium tubes geproduceerd , 30 jaar later en in 2010 kwamen de eerste biografische tubes tot stand. Slechts 3 jaar geleden kwamen de groene tubes tot groei. Hun grootste afzetmarkt is de farmaceutica,voeding en persoonlijke verzorging. De productie bestaat in 3 landen: Zweden, Polen en USA. De tubes bestaan in veel verschillende varianten, je hebt grote, kleine, dikke, dunne... Vooraleer de consument een ontwerp inlevert wordt er vooral onderhandeld over de kleuren. De kleuren zijn heel erg belangrijk om de tube aan te trekken. In het bedrijf houden 2 werknemers zich bezig met de kleuren. Dit gebeurdt in 3 fasen: eerst zegt de consument welke kleuren ze graag willen. Daarna worden de kleuren gemengd tot dat ze het goede kleur bereikt hebben. Ten laatste wordt de consument uitgenodigd om de kleuren te bekijken of sturen ze foto’s. Vooraleer de kleuren in productie gaan is er goedkeuring nodig van de klant. In de fabriek zagen we hoe de procedure van een plastieken munt werd omgevormd tot een tube, hetzelfde voor aluminium. De munt werd eerst verhit en in vorm gebracht, daarna werd het etiket op de tubes geplaatst. Wanneer ze klaar waren werden ze in grote hoeveelheden naar de klant gestuurd zodat zij die kunnen opvullen met hun producten. Hun doel is om samen te werken aan nieuwe duurzame concepten. Ik vond het zeer indrukwekkend bezoek want het was leuk om eens te zien hoe ze tubes maken. Het is opmerkelijk hoe ze van een munt zo een tubes kunnen maken.

46


7

Conclusie

Het zesde handel in het Sint- Jozefsinstituut is een zeer leerrijk, maar druk jaar. Om te beginnen hebben we ervaringen opgedaan binnen een onderneming. Deze richting heeft ons de kans gegeven om een minionderneming op te richten. Dit project heeft ons laten inzien hoe het er dagelijks aan toe gaat in een onderneming, wat een zeer goede voorbereiding is voor later. We stonden oog in oog met de verschillende functies binnen een bedrijf en we geleerd hoe we problemen op een juiste manier kunnen aanpakken. Naast de minionderneming kregen we ook een geïntegreerde proef. De gip- opdrachten waren zeer variërend. We leerden brieven schrijven in andere talen waaronder Frans, Engels en Duits. Het is noodzakelijk om correcte brieven te kunnen schrijven, zodat er gecommuniceerd kan worden binnen het bedrijfsleven. Aan de hand van een sollicitatiegesprek en curriculum vitae weten we nu hoe er op een juiste manier gesolliciteerd moet worden. Het is noodzakelijk dat je een goede indruk achterlaat bij de persoon die je sollicitatie afneemt. Met heel het team hebben is er het gedurende jaar hard gewerkt geweest om de minionderneming in goede banen te leiden. Na vele uren inzet, kan er besloten worden dat we het project op een succesvolle manier konden ervaren. Op de slotvergadering van 21 mei hebben we onze aandeelhouders tevreden gesteld met een mooi dividend van € 10,70.

47


8

Bijlagen

8.1

Bijlage 1: uitnodiging aandeelhoudersvergadering

Maison Cuberdon Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGGE Tel. 050 33 19 43 Fax. 050 34 30 51 De heer Laurent Debruyne Kamperfoeliestraat 30 8200 SINT-ANDRIES uw bericht van

uw kenmerk

ons kenmerk 765825

Brugge 2013-10-18

Aandeelhoudersvergadering Geachte heer Laurent Debruyne Wij, leerlingen van het zesde jaar Handel van het Sint- Jozefsinstituut te Brugge, nodigen u uit op onze eerste aandeelhoudersvergadering. Dit schooljaar zijn 3 miniondernemingen van start gegaan waaronder Pétivo, De Oor@zaak en Maison Cuberdon, waarvoor u gekozen hebt. De vergadering zal plaats vinden op 23 oktober om 19.30 u. in de schilderskapel. (Zilverstraat 26, 8000 Brugge) Op de aandeelhoudersvergadering zullen de volgende zaken aan bod komen:  Verwelkoming  Voorstelling van onze minionderneming  Verkoopmomenten  Bedanking Nadien is er een receptie waar jullie kunnen genieten van een hapje en een drankje. Zo hebben jullie een eerste kennismaking met Maison Cuberdon en de andere mini’s. We hopen dat we u op 23 oktober hartelijk welkom mogen heten op onze aandeelhoudersvergadering. Mogen wij er de nadruk op leggen om u aan te melden op onze website http://mini.jozefienen.be, ook voor degene die niet aanwezig kunnen zijn op de aandeelhoudersvergadering.

Met vriendelijke groeten Laura De Souter Financieel directeur 48


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aandeelhoudersvergadering 23 oktober 2013 Ontvangst aandeelbewijs Laurent Debruyne verklaart zijn/haar aandeelbewijs van Maison Cuberdon ontvangen te hebben op de aandeelhoudervergadering van 23 oktober 2013 Sint- Jozefsinstituut Handels –en toerismeonderwijs Zilverstraat 26 • BE- 8000 Brugge

QR- code

Handtekening

Barcode

49


8.2

Bijlage 2 : voorbeeldenquête

Enquête cuberdons Wij zijn leerlingen van het Sint-Jozefsinstituut te Brugge. Wij hebben een minionderneming opgericht genaamd Maison Cuberdon. Tijdens het jaar zullen wij cuberdons verkopen. Wij hebben de opdracht gekregen om een enquête af te nemen zodat we een goede prijs kunnen plaatsen op onze producten. U bent man/vrouw (schrappen wat niet past) 1. Tot welke leeftijdscategorie behoort u? o 0-18 j. o 18-30 j. o 30-50 j. o 50+ 2. Vindt u cuberdons lekker? o Ja o Nee o Ik weet het niet, ik heb dat nog nooit gegeten. 3. Koopt u veel cuberdons? o Ja o Soms o Helemaal niet 4. Hoeveel zou u spenderen voor een zakje van 200gram? o 3 euro o 4 euro o 5 euro o Meer dan 5euro 5. Bent u bereid om meer cuberdons te kopen als er promoties zijn? (bv. 2+1 gratis) o Ja o Nee 6. Kent u het goede doel Cliniclowns? o Ja o Nee 7. Bent u bereid om meer te betalen als er een deel van de winst naar een goed doel gaat? (In dit geval Cliniclowns) o Ja o Nee 8. Kent u confiserie Geldhof? o Ja o Nee

50


9. Kent u het begrip minionderneming? o Ja o Nee 10. Zou u cuberdons kopen in een minionderneming? o Ja o Nee

51


8.3

Bijlage 3: 4 verkoopfacturen

Factuur Klantnr: 01 Floris Geuns Karel Van Manderstraat 101 8310 SINT-KRUIS BE95063449975658 Factuurnummer Leverdatum VF/001 7/01/2014

Aantal

Product

Maison Cuberdon Zilverstraat 26 8200 Brugge Tel. 050 33 19 43

Factuurdatum 16/01/2014

Vervaldatum 30/01/2014

Eenheidsprijs

Btw-percentage

Totaal excl btw

20

kl rode cub. (1,5kg)

€ 18,87

6%

€ 377,36

15

cuberdonkoekjes

€ 3,77

6%

€ 56,60

Subtotaal Btw 6%

€ 433,96 € 26,04

Totaal

€ 460,00

Vrijstelling van BTW ingevolge art 44 §2,4° BTW-wetboek; beslissing ET 60.276 van 20 december 1989 – BTW niet aftrekbaar.

52


Factuur Klantnr: 03 Laura De Souter Kamerfoeliestraat 30 8200 SINT-ANDRIES BE49779596340371 Factuurnummer VF/003

Aantal 25 20

Maison Cuberdon Zilverstraat 26 8200 Brugge Tel. 050 33 19 43

Leverdatum 28/01/2014

Factuurdatum 16/01/2014

Vervaldatum 31/01/2014

Product Eenheidsprijs kleine rode cub. € 18,87 cubderdonkoekjes € 3,77

Btw-percentage 6% 6%

Totaal excl btw € 471,70 € 75,47

Subtotaal handelskorting 10% Mvh Btw 6%

€ 547,17 € 54,72 € 492,45 € 29,55

Totaal

€ 522,00

Vrijstelling van BTW ingevolge art 44 §2,4° BTW-wetboek; beslissing ET 60.276 van 20 december 1989 – BTW niet aftrekbaar.

53


Factuur Klantnr: 04 Lisa De Souter Kamperfoeliestraat 30 8200 BRUGGE BE49779596340371

Maison Cuberdon Zilverstraat 26 8200 Brugge Tel. 050 33 19 43

Factuurnummer Leverdatum VF/004 7/01/2014

Factuurdatum 16/01/2014

Vervaldatum 30/01/2014

Aantal 60 50 70

Eenheidsprijs € 18,87 € 3,77 € 23,58

Btw-percentage Totaal excl btw 6% € 1.132,08 6% € 188,68 6% € 1.650,94

Product kl rode cub. (1,5kg) cuberdonkoekjes grote rode cub.

Subtotaal Transportkosten Mvh Btw 6%

€ 2.971,70 € 50,00 € 3.021,70 € 181,30

Totaal

€ 3.203,00

Vrijstelling van BTW ingevolge art 44 §2,4° BTW-wetboek; beslissing ET 60.276 van 20 december 1989 – BTW niet aftrekbaar.

54


Factuur Klantnr: 05 Inge Desmedt Aafgje Dekenstraat 51 Zwolle

Maison Cuberdon Zilverstraat 26 8200 Brugge Tel. 050 33 19 43

Factuurnummer Leverdatum VF/005 7/01/2014

Aantal 150 120 200

Factuurdatum Vervaldatum 16/01/2014 30/01/2014

Product Eenheidsprijs kleine rode cub. € 18,87 cubderdonkoekjes € 3,77 grote rode cub. € 23,58

art. 39, § 1, 4° W. BTW. Vrijstelling btw voor ICL

Btw-percentage 6% 6% 6%

Totaal excl btw € 2.830,19 € 452,83 € 4.716,98

Subtotaal vrijstelling btw(6%)

Totaal Vrijstelling van BTW ingevolge art 44 §2,4° BTW-wetboek; beslissing ET 60.276 van 20 december 1989 – BTW niet aftrekbaar.

55

€ 8.000,00 € 0,00 € 8.000,00


8.4

Bijlage 4:Lettre commerciale

Maison Cuberdon Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGES Tél. 050 33 19 43 Fax 050 34 30 51

Monsieur Floris Geuns Karel van Manderstraat 16 8310 SINT-KRUIS

Votre lettre du

Vos références

Nos références M3A01

Bruges 2014-04-14

Monsieur Nous sommes des élèves de l’Institut Saint-Joseph à Bruges. Nous avons une minientreprise qui se spécialise dans la vente de cuberdons. Le cuberdon est une délicatesse, un bonbon typique de Belgique. Vous pouvez visiter notre site web : www.maisoncuberdon.be pour en savoir plus. Nous avons le plaisir de vous envoyer notre dernier catalogue. Nous vous invitons au moment de vente du 25 octobre de 17 heures à 19 heures à l’Institut Saint-Joseph à Bruges, Zilverstraat 26. Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments dévoués.

Laurent Debruyne et Laura De Souter Responsables service des Achats

P.J. : notre dernier catalogue

56


8.5

Bijlage 5 : Affiche (campagne publicitaire)

57


8.6

Bijlage 6: sollicitatiebrief en CV Nederlands

Laura De Souter Kamperfoeliestraat 30 8200 SINT- ANDRIES 7 januari 2014 Mevrouw Victoria Van der Meersch Maison Cuberdon zilverstraat 26 8000 BRUGGE Solliciatatie Human Resource Manager

Geachte Mevrouw Van der Meersch Als financieel directeur van Maison Cuberdon heb ik veel bijgeleerd op vlak van het beheren van geld en verantwoordelijkheid opnemen. Het was een leuke ervaring, maar ik ben meer aangelegd om te communiceren met anderen. Daarom zou ik graag solliciteren naar de functie Human Resource manager. Ik ben een optimistisch en sociaal persoon en deze eigenschappen zijn cruciaal om aan deze job te voldoen. Ik help graag anderen en sta klaar om elk probleem op te lossen. Ik kan het met iedereen vinden, wat een zeer belangrijk aspect is voor deze job. Ik ben bereid om een aangename groepssfeer te creĂŤren. Het organiseren van activiteiten behoort ook tot mijn verantwoordelijkheid. Daarnaast ben ik zeer gemotiveerd om de CEO te ondersteunen. Voor een eventuele verdere samenwerking zou erg graag een afspraak willen maken met u. Als bijlage kunt u mijn curriculum Vitae terugvinden waarin de nodige informatie staat. Met vriendelijke groeten

Laura De Souter Bijlage: curriculum Vitae

58


Laura De Souter

Curriculum Vitae

Persoonlijke gegevens Naam Voornaam Adres Gsm E-mailadres Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Burgerlijke staat

De Souter Laura Kamperfoeliestraat 30 8200 SINT- ANDRIES 0471 08 52 43 laura.de.souter@hotmail.com 17/04/1996 Brugge Belg Niet getrouwd

Opleidingen 2012- 2014

Handel  2e en 3e graad Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26 8200 Brugge

2008- 2010

Moderne  1e graad Sint- Lodewijkscollege Magdalenastraat 8200 Brugge

Werkervaring Huidige job

Financieel Directeur Maison Cuberdon

2012- 2013

Serveuse A l’improviste Restaurant

2011- 2012

Verkoopster Beenhouwerij Degrande

2011

Boekhoudster Centum

59


Talenkennis Nederlands Engels Frans Duits

Moedertaal Praten Goed Matig Matig

Schrijven Goed Matig Matig

Computerkennis Microsoft Office o Word o Excel o Publisher o PowerPoint 

Andere activiteiten  Boeken lezen  Sporten

Voor verdere informatie kunt u www.mytaggle.nl/lauradesouter bezoeken

60


8.7

Bijlage 7: CV in Frans, Engels, Duits

61


Laura De Souter Curriculum Vitae

Données personnelles Prénom Nom Adresse Numéro de portable Adresse e-mail Date de naissance Lieu de naissance Nationalité État civil

Laura De Souter Kamperfoeliestraat 30 8200 SINT- ANDRIES 0471 08 52 43 laura.de.souter@hotmail.com le 17 avril 1996 Bruges Belge Non mariée

Formation 2010- 2014

Commerce Sint-Jozefsinstituut 8200 Bruges

2008- 2010

Enseignement général Sint-Lodewijkscollege 8200 Bruges

Expérience 2014

2012- 2013 2012- 2011

2012- 2011

2011

Directeur des finances gérer l'argent de la mini- entreprise Maison Cuberdon 8000 Bruges Serveuse Den entree principale 8000 Bruges Serveuse A l’Improviste Restaurant 8301 Knokke Heist Vendeuse Boucher Degrande 8490 Varsenare Comptable  le travail administratif Centum 8301 Knokke- Heist

62


Connaissance des langues Microsoft Office o o o o

Word  bonne maîtrise Excel  bonnes bases Publisher  bonne maîtrise PowerPoint  bonne maîtrise

Connaissances informatiques néerlandais anglais français allemand

langue maternelle Connaissance parlée bon bonnes bases bon

Hobbys  Lire des livres  Voyager

Pour plus d'informations, visitez www.mytaggle.nl/lauradesouter.

63

Connaissance écrite bon bonnes bases bonnes bases


Laura De Souter

Curriculum Vitae

Personal details Surname First name Address Mobile number Email Birth date Birth place Nationality

De Souter Laura Kamperfoeliestraat 30 8200 SINT- ANDRIES 0471 08 52 43 laura.de.souter@hotmail.com 17/04/1996 Brugge Belgian

Education 2010- 2014

Trade Sint-Jozefsinstituut 8200 Bruges

2008- 2010

General education Sint-Lodewijkscollege 8200 Bruges

Experience Current job

Financial director ďƒ managing money Maison Cuberdon 8000 Bruges

2012- 2013

Waitress restaurant Den entree principale 8000 Bruges

2011- 2012

Waitress Restaurant A l’Improviste 8301 Knokke heist

2011- 2012

Saleswoman Butcher Degrande

2011

Accountant Centum

64


Languages skills Dutch

native language Speaking knowledge

Writing knowledge

English

Good

Good

French

Moderate

Moderate

German

moderate

Moderate

Computer skills Microsoft Office o o o o

Word Excel Publisher PowerPoint

Hobbies

ďƒź Read books ďƒź Travel

For more information, please visit www.mytaggle.nl/lauradesouter.

65


Laura De Souter

Lebenslauf

Persönliche Informationen Name Vorname Adresse Handynummer E-Mail Geburtsdatum Geburtsort Staatsangehörigkeit Familienstand

De Souter Laura Kamperfoeliestraat 30 8200 SINT- ANDRIES 0471 08 52 43 laura.de.souter@hotmail.com 17.April.1996 Brügge belgisch ledig

Berufsausbildung 2012- 2014

Handel

Sint-Jozefsinstituut

8000 Brügge

2008- 2010

Moderne Wissenschaften Sint- Lodewijkscollege 8200 Brügge

Berufserfahrung 2014

Finanz Direktorin  Geld verwalten Maison Cuberdon 8000 Brügge

2012- 2013

Kellnerin Restaurant Den entree principal 8000 Brügge

2012- 2013

Kellnerin Restaurant A l’Improviste 8301 Knokke- Heist

2011- 2012

Verkäuferin Metzger Degrande 8490 Varsenare

2011

Buchhalterin Centum 8301 Knokke- Heist

66


Sprachkenntnisse Niederländisch

Muttersprache Sprechen Kenntnisse

Schreiben Kentnisse

Deutsch

Beschränkt

Beschränkt

Französisch

Beschränkt

Beschränkt

Englisch

Gut

Gut

EDV- kenntnisse Microsoft Office o o o o

Word Excel Publisher PowerPoint

Freizeit  Bücher lesen  Reisen

Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte www.mytaggle.nl/lauradesouter.

67


8.8

Bijlage 8: Berekeningen, balans, resultatenrekening

Berekeningen 1. Liquiditeit

68


2. Solvabibliteit

3. Rendabiliteit

4. EBIT

69


Balans ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten .................................................................... Immateriële vaste activa .......................................................... Materiële vaste activa .............................................................. Terreinen en gebouwen ......................................................... Installaties, machines en uitrusting ........................................ Meubilair en rollend materieel ............................................... Leasing en soortgelijke rechten ............................................. Overige materiële vaste activa .............................................. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ................................ Financiële vaste activa ............................................................ Verbonden ondernemingen ................................................... Deelnemingen ................................................................... Vorderingen ...................................................................... Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat ................................................................................... Deelnemingen ................................................................... Vorderingen ...................................................................... Andere financiële vaste activa ............................................... Aandelen ........................................................................... Vorderingen en borgtochten in contanten .........................

Codes 20/28 20 21 22/27 22 23

boekjaar 1 Boekjaar2 1.310.141,00 546.564,00

24

41.957,00

VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op meer dan één jaar ......................................... Handelsvorderingen .............................................................. Overige vorderingen .............................................................. Voorraden en bestellingen in uitvoering ................................ Voorraden .............................................................................. Grond- en hulpstoffen ....................................................... Goederen in bewerking ..................................................... Gereed product ................................................................. Handelsgoederen ............................................................. Onroerende goederen bestemd voor verkoop .................. Vooruitbetalingen .............................................................. Bestellingen in uitvoering .......................................................

29/58 29

70

1.309.100,00 545.523,00 365.190,00

168.233,00 40.461,00

25 26 27

901.953,00

336.829,00

28 280/1 280 281

1.041,00

1.041,00

584.989,00

618.419,00

282/3 282 283 284/8 284 285/8

290 291 3 30/36 30/31 32 33 34 35 36 37

244.890,00 244.890,00

244.078,00 244.078,00


Vorderingen op ten hoogste één jaar ..................................... Handelsvorderingen .............................................................. Overige vorderingen .............................................................. Geldbeleggingen ...................................................................... Eigen aandelen ...................................................................... Overige beleggingen ............................................................. Liquide middelen ...................................................................... Overlopende rekeningen ......................................................... TOTAAL VAN DE ACTIVA ........................................................

40/41

133.265,00

40 41 50/53 50 51/53 54/58 490/1 20/58

39.791,00 73.473,00

PASSIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal ..................................................................................... Geplaatst kapitaal .................................................................. Niet-opgevraagd kapitaal ....................................................... Uitgiftepremies ......................................................................... Herwaarderingsmeerwaarden ................................................. Reserves ................................................................................... Wettelijke reserve .................................................................. Onbeschikbare reserves ........................................................ Voor eigen aandelen ......................................................... Andere .............................................................................. Belastingvrije reserves .......................................................... Beschikbare reserves ............................................................ Overgedragen winst (verlies) Kapitaalsubsidies ..................................................................... Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief ................................................................................ VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN Voorzieningen voor risico's en kosten ................................... Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ............................ Belastingen ............................................................................ Grote herstellings- en onderhoudswerken ............................. Overige risico's en kosten ...................................................... Uitgestelde belastingen ........................................................... SCHULDEN Schulden op meer dan één jaar .............................................. Financiële schulden ............................................................... Achtergestelde leningen ...................................................

Codes 10/15 10 100 101 11 12

boekjaar 1 154.992,00 62.000,00 62.000,00

boekjaar2 164.033,00 62.000,00 62.000,00

13 130 131 1310 1311 132 133 14 15

6.411,00 6.200,00

6.316,00 6.200,00

211,00

211,00

86.581,00

95.716,00

71

126.405,00 49.167,00 77.237,00

194.485,00 243.274,00 32.349,00 4.662,00 1.895.130,00 1.164.982,00

19 16 160/5 160 161 162 163/5 168 17/49 17 170/4 170

1.740.137,00 1.000.950,00 1.155.405,00 350.707,00 1.155.405,00 350.707,00


Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................... Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................... Kredietinstellingen ............................................................ Overige leningen ............................................................... Handelsschulden ................................................................... Leveranciers ..................................................................... Te betalen wissels ............................................................ Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... Overige schulden ................................................................... Schulden op ten hoogste één jaar .......................................... Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden ............................................................... Kredietinstellingen ............................................................ Overige leningen ............................................................... Handelsschulden ................................................................... Leveranciers ..................................................................... Te betalen wissels ............................................................ Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ......................................................................... Belastingen ....................................................................... Bezoldigingen en sociale lasten ....................................... Overige schulden ................................................................... Overlopende rekeningen ......................................................... TOTAAL VAN DE PASSIVA .....................................................

72

171 172

980.405,00

350.707,00

175.000,00

173 174 175 1750 1751 176 178/9 42/48 42 43 430/8 439 44 440/4 441 46

45 450/3 454/9 47/48 492/3 10/49

584.483,00

645.046,00

91.704,00

49.982,00 40.000,00 40.000,00

52.109,00 52.109,00

20.277,00 20.277,00

44,00

223,00

130.273,00 33.175,00 97.099,00 310.353,00 249,00 1.895.130,00

144.335,00 65.171,00 79.163,00 390.230,00 5.196,00 1.164.982,00


Resultatenrekening boekjaar 1

boekjaar 2

code Bedrijfsopbrengsten

70/74

Omzet

70

Wijziging in de voorraad goederen in bewerking en gereed product en in de bestellingen in uitvoering (toename +, afname -)

71

Geproduceerde vaste activa

72

Andere bedrijfsopbrengsten

74

Bedrijfskosten ( - )

182.732,00

1.225.840,00

60/64

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

60

1. Aankopen

600/8

2. Wijzigingen in de voorraad (toename -, afname +) 609 Diensten en diverse goederen

61

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op IVA en MVA

62

881.367,00

812.873,00

630

259.145,00

144.022,00

9901

6.264,00 35.975,00

5.430,00 263.514,00

75

18.714,00

8.774,00

58.277,00

40.858,00

-3.588,00

231.430,00

Waardeverminderingen op voorraden,biu en handels- (+) toevoeging (-)terugneming vorderingen

631/4

Voorzieningen voor risico's en kosten

635/7

Andere bedrijfskosten

640/8

Bedrijfswinst ( + ) Financiële opbrengsten Opbrengsten uit financiële vaste activa

750

Opbrengsten uit vlottende activa

751

Andere financiële opbrengsten

752/9

Financiële kosten ( - )

65

Kosten van schulden waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden en biu en handelsvord

650 651

Andere financiële kosten Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting ( + )

652/9 9902

Uitzonderlijke opbrengsten Terugneming van afschrijvingen en van waarde verminderingen op IVA en mva terugneming vn waardeverminderingen op financiële VA

760

meerwaarde bij realisatie vaste activa

763

andere uitzonderlijke opbrengsten

76

761

764/9

Uitzonderlijke kosten ( - ) uiz afschrijvingen en waardeverm op oprkosten, iva en mva

66 660

Waardeverminderingen op financiële vaste activa

661

73

1.780,00


voorzieningen voor uitz risico's en kosten

662

Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa

663

andere uit kosten

664/8

Winst van het boekjaar v贸贸r belastingen

9903

Ontrekking aan de uitgestelde belastingen

780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen Belastingen op het resultaat ( - ) ( + )

680 67/77

Belastingen ( - ) Regularisatie van belastingen en terugneming van voorzieningen van belastingen Winst van het boekjaar ( + )

-3.588,00

233.210,00

5.452,00

66.295,00

-9.040,00

166.915,00

6703 77 9904

Ontrekking aan de belastingvrije reserves

789

Overboeking naar de belastinvrije reserves Te bestemmen winst van het boekjaar

689

95,00

116,00

9905

-9.135,00

166.799,00

74


8.9 ď ś

Bijlage 9: e-mails/ letters E-mail 1

British Chambers of Commerce London office 65 Petty France London SW1H 9EU Tel.: +44 (0)20 7654 5800 Fax: +44 (0)20 7654 5819 Send on: 28th February 2014 This mail could only be send through the website of the British Chambers of Commerce (http://www.britishchambers.org.uk/contact-the-bcc/).

Dear Sir or Madam, Business support We are Belgian students from the Saint Joseph's Institute of Bruges. We study Commerce and therefore we have to start up a fictive enterprise in the United Kingdom. The idea is taht we will start up as a sole trader and open up a juice bar in the centre of London. We would be pleased to receive information about how to register with HMRC, because we want to calculate our own tax with the Self-Assessment. We look forward to receiving your early reply.

Yours faithfully,

Laura De Souter and Sharon Jastrzebski

75


E- mail 2

Dover District Chamber of Commerce & Industry White Cliffs Business Centre Honeywood Road Whitfield Dover Kent CT16 3EH Tel.: 01304 824955 Fax: 01304 822354 Mail: mail@doverchamber.co.uk Send on: 28th February 2014

Dear Sir or Madam, Business Support We are two last-years students from the Saint Joseph’s Institute of Bruges. We have entrusted the task to start up a fictive enterprise in the United Kingdom. Our enterprise will be a juice bar called ‘Fresh Splash’ and it will be situated in the heart of London. We chose the business structure of a sole trader. We would be pleased if we could receive some general information about how to start up a business in the UK. We would also like to receive information about the registration procedure with HMRC, to calculate our own tax with the Self-Assessment and about the national insurance (when you have to pay it, how much you will have to pay depending on your income). We look forward to hearing from you soon.

Yours faithfully,

Laura De Souter and Sharon Jastrzebski

76


E-mail 3

Belgian-Luxembourg Chamber of Commerce in Great-Britain Westwood House Annie Med Lane South Cave HU15 2HG UK Tel.: +44 (0)20 7127 4292 Mail: legal@blcc.co.uk Send on: 28th February 2014

Dear Sir or Madam, Business support We are two Belgian students from the Saint Joseph’s Institute of Bruges. We are follow the direction Commerce, where they focus on the entrepreneurship. Therefor we have to start up a fictive enterprise in the United Kingdom. We would start up as a sole trader and open up a juice bar named ‘Fresh Splash’ in the centre of London. We want to sell self-made smoothies and juices to encourage a healthy lifestyle, especially among the youth. We would be honoured to receive general information about how to start up an enterprise in the United Kingdom. We also would appreciate to receive more information about how to receive a National Insurance number. We look forward to receiving your early reply.

Yours faithfully,

Laura De Souter and Sharon Jastrzebski

77


8.10

Bijlage 10: verslag bestuursvergadering

Maison Cuberdon Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGGE Tel. 050 33 19 43 Fax. 050 34 30 51

Verslag personeelsbeleid SJZ/MC/01 Verslag vergadering Maison Cuberdon 2014-02-23

Datum en uur Plaats Aanwezigen

Verontschuldigd Aantal pagina’s

2014-02-23, 15.00-16.40 u. Sint- Jozefsinstituut, Zilverstraat 26, 8000 Brugge, lokaal E301 Thibault Cloet, Laurent Debruyne, Aurélie Derinck, Lore De Roo, Laura De Souter, Sharon Jastrzebski, Jasper Kinds, Luk Landuyt, Toon Louagie, Damien Maes, Thibault Sys, Lore Van Acker, Laura Van Haelen, Marie Vanthuyne, Emma Lien Van Vynckyt, Isabelle Wittevrongel / 2

Agendapunten Kassa tellen Voorbereiden Zweden Voorbereiden ‘Valentijnverkoop’ Stand om mee te nemen naar Zweden Actie? Bellen naar Geldhof voor nieuwe bestelling

De vergadering is van start gegaan met de voorbereiding voor Zweden. We hebben direct alle taken verdeeld en we zijn er direct ingevlogen. Eerst en vooral werd de kassa geteld door onze kassabeheerder Jasper Kinds. Hij besliste ook hoeveel geld we gingen meenemen naar zweden. De week nadien was het Zwedenproject, alles moest nog geregeld worden. Emma Lien Van Vynckt en Isabelle Wittevrongel hebben samen gewerkt aan de affiches. Lore De Roo heeft gezorgd dat de prijskaartjes in orde werden gebracht en ik heb samen met Sharon Jastrzebski beslist dat we 35 doosjes cuberdons, 12 doosjes cuberdonkoekjes en sneeuwballen mee gingen doen naar Zweden. Vervolgens moesten we nadenken over een alternatief voor de stand, want die konden we niet meenemen naar Zweden. We hadden besloten om kaarsen en pluimen mee te nemen en zo de stand te versieren. 78


Naast het Zwedenproject moesten we er ook voor zorgen dat alle voorbereidingen klaar waren voor de ‘Valentijnverkoop’ die doorging de week na Zweden. Tijdens de uren van de mini ging ik samen met Emma Lien Van Vynckt naar de blokker. We hadden ballonnen en harten gekocht om de stand te versieren. Aangezien het Valentijn was, vonden we dat we er een actie rond moesten doen. Isabelle Wittevrongel had gekeken op de site van Geldhof en kwam met het idee om snoepjes te geven bij aankoop van een doosje cuberdons. Daarna heeft het Lore Van Acker, verantwoordelijke van de aankoop beslist dat we 1 grote zak rode snoepjes gingen bijbestellen. Als laatste agendapunt heeft Laura Van Haelen gebeld naar Geldhof om een bestelling te plaatsen.

79


Maison Cuberdon Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGGE Tel. 050 33 19 43 Fax. 050 34 30 51

Verslag personeelsbeleid

SJZ/MC/02

Verslag vergadering Maison Cuberdon 2014-05-06

Datum en uur Plaats Aanwezigen

Verontschuldigd Aantal pagina’s

2014-05-06, 10.00-11.55 u. Sint- Jozefsinstituut, Zilverstraat 26, 8000 Brugge, lokaal E301 Thibault Cloet, Laurent Debruyne, Aurélie Derinck, Lore De Roo, Laura De Souter, Sharon Jastrzebski, Jasper Kinds, Luk Landuyt, Toon Louagie, Damien Maes, Thibault Sys, Lore Van Acker, Laura Van Haelen, Marie Vanthuyne, Emma Lien Van Vynckyt, Isabelle Wittevrongel / 2

Agendapunten Boekhouding Flyers aandeelhoudersvergadering Filmen aandeelhoudervergadering Draaiboek Magazijn opruimen We zijn direct met de vergadering begonnen, want er moest nog veel gebeuren in verband met de slotvergadering. Ten eerste heeft Jasper Kinds met begeleiding van onze coach Mevrouw Van der Meerch ervoor gezorgd de boekhouding in orde komt, dat houdt in dat alle facturen goed ingeboekt moeten worden en dat de boekhouding bij VLAJO klopt. Het administratief departement (Aurélie Derinck, Laurent Debruyne en Marie Vanthuyne) hebben onder begeleiding van mevouw Van der Meersch beslist dat de fiche van Aurélie Derinck de mooiste was en van Lore De Roo inhoudelijk de beste was. Deze hebben ze dan samengevoegd tot 1 flyer. Daarna hebben ze de uitnodigingen gepersonaliseerd en nadien werden ze naar de drukker gebracht, zodat we ze konden geven aan onze aandeelhouders. Voor de aandeelhoudersvergadering moest ‘safety sirst’ nog gefilmd worden. Het idee was beslist in de vorige vergadering. Het enige wat er moest gebeuren, was het filmen zelf. Bob De Becker, Lisa Vanhalewijn en ikzelf waren hierin de hoofdrolspelers. Thibault Cloet was de filmman. Michelle Lambert had voor een eerste versie van het draaiboek gezorgd voor de aandeelhoudersvergadering. In een draaiboek staat concreet wat er moet gebeuren, dit houdt in dat alle teksten uitgeschreven moeten worden, wanneer de muziek komt, 80


hoe de spotlichten gericht moeten worden‌ Dit is een hele belangrijke taak want een draaiboek is het verloop van de hele avond. Na het laatste verkoopmoment op het oudercontact op 26 mei stonden alle producten van de 3 miniondernemingen in ons magazijn. Het technisch departement (Sharon Jastrzebski, Damien Maes en Toon Louagie) hebben gezorgd dat alles terug op de juiste plaatst terecht kwam.

81


Schooljaar

2013- 2014

Maison Cuberdon

82

Gip Laura De Souter  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you