Page 1

PORTFOLIO

Laura Bonaventura


Identitat corporativa

Campanya publicitària

Workshop

Exposició sala Vinçon

Campanya publicitària


identit corpor at ativa He cr eat la identita d’un h t corp otel te orativa m à tic rel el món a cionat del vi. amb La ide espai a e r a on tot crear u respiré n es rel s natura acioné l e sa i s ràpi vinya damen i els s t amb l eus pr a juga a oducte mb un s . E l nom a dobl més d e lectu inàmic r a que a la g fa en tot r à f i c a apli el proje cada cte. Va venien i g c reure c t alter nar la onde su p o tència ro am visual b la t identifi aca d cativa e vi m en el olt tema.


HOTEL DENOMVI GRAN VIA CARLES III, 35 08088 BARCELONA Tel. 934567215 denomvi@hotels.com www.denomvi.com

Um estiur aut optate, tem quianda ndandem. Danimil ipsa qui quia pa volupit invelestis serum seque volupta tquodit, quam ento officium aciatur sam eum ulparum della dolorpo reptatur, od quamet in esenimus alit laccus demquam imporehenet ut estis et magnatu ribus. Nosam ipienitis aut et re con commolu ptatio quatem diae conse verum comni ium voluptat. Emodit optati ipsaepe riberro totaqui inctatur sunt, quo voluptati dolorei uriorrum hil mos im soluptati nienimi nulluptatet es ulluptios volorit eaquati omnitiae duciant, quo demque dunt volor maionsequia dolor re voluptas poris aliquam, necum etur, sapietur si cullori qui dunducia illaut hite preptas dolupta sum il ium velleni mincitam fugia siminciet restibus corit quia nessunt. Ullaut invenimus nusda quos eiur, ut omnimi, officipsam, nos ime ratur? Qui qui andenisci dolo ommod que omnimo ipiet omnihil ium re vernat ut quas nonem. Ullaut invenimus nusda quos eiur, ut omnimi, officipsam, nos ime ratur? Qui qui andenisci dolo ommod que omnimo ipiet omnihil ium re vernat ut quas nonem. Ullaut invenimus nusda quos eiur, ut omnimi, officipsam, nos ime ratur? Qui qui andenisci dolo ommod que omnimo ipiet omnihil ium re vernat ut quas nonem. imi nulluptatet es,

MVI DENO 35 HOTEL A CARLES III, VI GRAN RCELONA BA 8 0808 215 67 45 m Tel. 93 hotels.co m denomvi@ nomvi.co www.de


www.denomvi.com


www.denomvi.com


www.denomvi.com


Roba treballador

DE NOM VI Posa gots

Forguneta

Carta restaurant


a y n a p camicitària l b u p

dipeces s e r t yar pen dissen n e de l’O t a i a t t i s i c ons publi sjecte c a de es po r y t n a i p El pro sa cam in e prem er la d p i s c t cridess n n u e n u q fere ’a l tges alla, què sin ima : la v s d i o r f ís de d e u a u d M q e d n s ave als vista e ecessit e N l p . s onisme l m i g a s t a t o a r ue e nt p ió, i q ració d , dona t e n g e a x l’atenc m i E en ig. digl’esdev l torne e a d v a t s talitat r c n o e d tra a m i u c ren mon ts dife ió de n c e a s m . e n l e e renom una s e a d e r t c n , ta l’escala at amb n o i p m n ca ne d’u


Premsa


Valla


Col路lecci贸 de 3 postals


pantone L’objectiu

de l’enca rreg era yar una dissengama de producte papereria s per de la ma r c a Panton nostra id e. La ea va se r in troduir d de l’obje ins cte l’essè ncia del la seva te color i oria més formal. G aquesta ràcies combinac ió, s’acon una estèti segueix ca bastan t p o tent, ja q els color ue s comple m e n ta ris creen un contra st atracti u.


SĂ­ntesis additiva: aconseguida amb els colors llum

SĂ­ntesis sostractiva: aconseguida amb els colors tinta


E PANTON 154 C


exposi sala Vi ció nçon

En aqu est pr ojecte zar un s’havia a expo de rea s i c i ó litdins la sobre el reco sala V inçon negut lle Ca dissen stiglion y ador A i. La i chiseguir ntensió qüestio e ra aco nar al nlos ad s v i s onar q itants ue en i fermolt aquella difícil època dissen era comple yar o bjectes ts a n ivell e tant La dis stètic tribució i funci onal. de la oportu sala d nitat q o n ava la ue l’es el seu pectad propi r or es creés ecorre gut en la visit a.


a y n a p a i m r ca licità b u p

de itat s s e ec ny la n a Disse v a l s e o p a. op elon itària s pr c c n i r l e a b B t pu a de rebu nya eny g a s e p s pte i r r e d m c a a l c n c e d co a L’en més useu r el r un a a a n m i y p l l n o p pr sci a, e disse nir ra a a di e elon n c u ante r l a a m a t l B n i r fe me sar Hub i refona eces tat i t n u n i a e c e t a d is Er la La i ja ex tota ana. i a d v a i i t t ny ora quo . disse corp a i idea d t a a a t z r i t t t i s r n lia no ide fami r la a e la i d c n a tic ote er p l’estè p o tar-h adap


Portfolio  
Portfolio  

Book final de carrera