Page 1

Cicle urbà de l’aigua LAI A BARANGÉ, LAURA BELTRÁN, ONA LASALLE


CONSUM

Quan obriu l'aixeta per dutxar-vos, beure aigua, o rentar les plats, us heu preguntat algun cop d'on surt aquesta aigua? O sempre heu pensat que ĂŠs per art de mĂ gia?


2 3

7

1

4

6 5


EL CICLE BIOLÒGIC DE L’AIGUA


CAPTACIÓ DE L’AIGUA A BARCELONA Un altra font important són els aqüífers Una altra forma de captació és la utilització de les.....

Barcelona s’abasteix d’aigua de sis pantants: La Baells, la Llosa del Cavall i Sant Ponç de la conca del riu Llobregat; i Sau, Susqueda i el Pasteral, de la conca del riu Ter.


DESSALINITZADORES

La dessalinització consisteix en separar les sals que hi ha presents en l’aigua de mar. Així s’obté una aigua apta per al consum humà o el regadiu. L’osmosi inversa és el procés més eficaç per dessalinitzar l’aigua marina. El procés es duu a terme amb la captació de l’aigua gràcies a uns pous situats paral·lelament a la costa del mar. Després es produeix el procés químic.

Inconvenients: • Degut al car procés d’extracció de sals minerals, i l’alt gastament d’energia, l’aigua que en surt és cara. • Produeix residus com clorur sòdic o altres.


L’aigua dels rius i dels aqüífers no es pot beure directament, s`ha de desinfectar i tractar. D’això se n’encarreguen ......


LES POTABILITZADORES

Procés físic • Sedimentació, filtració i decantació • Eliminar la matèria orgànica i les partícules nocives Procés químic • Eliminar altres elements • Precipitació de sals minerals i cloració

Les potabilitzadores tenen la funció de transformar les aigües naturals a potables, aptes per la consum. Es fa a través de processos que eliminen o ajusten concentracions dels seus components perquè no suposin un risc per als humans.


Municipio / Comarca Barcelona

2.005

2.006

2.007

2.008

2.009

2.010

2.011

2.012

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

124.326.429

100.438.988

111.451.498

77.145.445

88.445.118

74.904.475

69.259.345

97.031.127


De l’aixeta surt aigua neta, però quan l’utilitzem sovint l’embrutem amb diverses substàncies i objectes: sabons, pèls, detergents, sorra, terra, restes de menjar, olis, detergents. Totes aquestes substàncies van a parar al clavegueram.

Quan plou, l’aigua arrossega tots els residus que hi ha pel carrer fins al clavegueram.

Tota aquesta aigua no la podem tornar directament als rius o al mar , perquè els residus i materials que porta són contaminants. Aleshores haurem de fer servir ......


DIPÒSITS DE RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS


DEPURADORES

Depuradores físiques • Processos químics i físics per netejar l’aigua Depuradores biològiques • Éssers vius per a millorar la depuració de l’aigua

Instal·lacions on l’aigua bruta és sotmesa a uns tractaments que n’eliminen la matèria en suspensió i les substàncies dissoltes.

Cicle urbà de l’aigua  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you