Page 1


Per borrar el disc es crema la superficie a mes de 150ºc durant un temps de 30 minuts fent que torni al seu estat inicial. Deberíam poder borrar la superficie uns 1000 cops, però amb el temps el mes probable es que s’espatlli el CD i tinguis que tirar.


El podcast es la distribuci贸 de arxius a traves de un sistema que deixa fer servir un programa per que el senti en el moment que vulgui.


El so es transmet en format analògic que va a través de l’aire. El so arriba a l’oïda fa vibrar la membrana timpànica i arriba a una cadena de petits ossos i finalment arriba al cervell.


Al setembre de 1998 a l‘Institut Fraunhofer ,Karlheinz Brandenburg va inventar el format mp3.


El watt (símbol: W) és la unitat de potència de l’altaveu és la quantitat de joules/per segon que és convertida, o bé dissipada en segon.


Vas a el teu bloc selecciones penjar un podcast agafes el podcast que vols penjar i el poses .


http://ca.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A0tica_m F F

hardware per 1r eso index informatic.htm 2.htm como gravar un cd

laura alsius

Àudio  

Treball sobre l'àudio

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you