__MAIN_TEXT__

Page 1

MEMÒRIA AFEV BARCELONA Curs 2015 - 2016

AFEV - c/ Avinyó, 44 2n – 08002 Barcelona (Spain) - T. 931258654 / 633264626 – voluntariat@afev.org - barcelona.afev.org


ÍNDEX

1-Introducció

2- Quatre números del projecte enTàndem

3- Acompanyaments artístics

4- Voluntariat

5- Resultats global sobre els infants/joves (segons els diferents agents)

6- Àmbit institucional, actors i col·laboracions

7- Activitats i sortides dels acompanyaments enTàndem

8- Comunicació

AFEV - c/ Avinyó, 44 2n – 08002 Barcelona (Spain) - T. 931258654 / 633264626 – voluntariat@afev.org - barcelona.afev.org


1- Introducció L’AFEV és una entitat sòcio-educativa que treballa per fomentar el VOLUNTARIAT universitari i per APAIVAGAR les DESIGUALTATS SOCIALS. El projecte principal de l’entitat és enTàndem (mentoria social per a joves i infants), el qual es basa en acompanyaments individuals 1+1:

EnTàndem és un projecte de mentoria social i educativa que treballa per fomentar el desenvolupament integral d'infants i joves i fomentar el voluntariat universitari. , El projecte consisteix en un acompanyament individual durant dues hores a la setmana entre un voluntari/ària universitari/a (mentor/a) i un infant/jove (de 7 a 16 anys) en situació d’exclusió social o que passa per un moment difícil per motivar-lo, donar-li confiança, fomentar l’autonomia i recolzar-lo al màxim. La sessió d’acompanyament és un espai per compartir, parlar, sortir del barri i fer diferents activitats culturals i educatives, no és un reforç escolar.

AFEV - c/ Avinyó, 44 2n – 08002 Barcelona (Spain) - T. 931258654 / 633264626 – voluntariat@afev.org - barcelona.afev.org


2- Quatre números del projecte enTàndem TOTAL de tàndems (parelles de mentoria) Equipament públic / artístic A domicili Equipament públic

91 19 7 65

Número de tàndems

BESÒS EL CLOT BARCELONETA POBLENOU BARÓ DE VIVER CIUTAT MERIDIANA VERNEDA CIUTAT VELLA BADALONA Sta. COLOMA de GRAMENET Total  

Dia Dilluns Dimarts Dimarts Dimarts Dimecres Dijous Dijous Divendres Divendres Dimecres

Baixes voluntaris 2 1 0 1 2 1 1 1 1 2 12

Baixes infants/joves 0 0 0 1 2 0 1 3 7 3 17

Nº de tàndems que han acabat al juny 9 10 7 3 10 3 6 7 10 12 77

Nº de tàndems total 9 10 7 4 12 3 7 10 14 15 91

Lleuger augment dels acompanyaments en relació el curs anterior: hem passat de 85 (2014-15) a 91 (2015-16) tàndems. Lleuger augment dels acompanyaments a domicili (del 3% al 8%) i disminució dels acompanyaments artístics (del 32% al 21%) respecte l’anterior curs acadèmic.

Nous territoris de cara el curs 2016-17: Barberà del Vallès i el barri de Bon Pastor (Amics i Circ). 3- Acompanyaments artístics A continuació es descriuen els dos acompanyaments artístics: -Taller de circ “Amics i Circ” (21 sessions, una formació circense i 3 mostres). Ateneu Popular 9 barris -Taller de xilòfon “Batubambam” (24 sessions i 1 mostra). Xamfrà (centre de música i escena del Raval) De cara l’any que ve es preveu l’ampliació d’Amics i Circ al barri del Bon Pastor (fins l’actualitat han estat els nois i noies de Baró de Viver els que han participat d’aquest projecte, que compta amb un tàndem setmanal més un taller circense a l’Ateneu Popular de Nou Barris).

AFEV - c/ Avinyó, 44 2n – 08002 Barcelona (Spain) - T. 931258654 / 633264626 – voluntariat@afev.org - barcelona.afev.org


L’objectiu dels acompanyaments artístics és treballar pel desenvolupament integral de l’infant/joves a través d’eines artístiques. La idea és donar a conèixer algun tipus d’expressió artística com pot ser el circ o la percussió per tal que facin un tastet, experimentin el que són els tallers, les mostres artístiques i s’animin a apuntar-s’hi de forma individual de cara el pròxim curs. En aquest sentit, la idea no és assolir objectius artístics molt ambiciosos, sinó “posar el caramelet a la boca” per tal que s’animin a continuar i sobretot, fomentar hàbits saludables. L'avaluació realitzada amb els infants que van participar als acompanyaments artístics, corrobora que el els tallers són una eina molt eficaç per contribuir al seu desenvolupament integral, i sobretot pel que fa l'autoestima i motivació. En relació l'índex de satisfacció dels tallers, ha estat molt positiu, ja què tres quartes parts del infants els encantaria continuar el taller de circ/percussió de cara el pròxim curs i els ha encantat fer la mostra artística. 4- Voluntariat El voluntariat és el pilar fonamental del projecte de l'AFEV. Per això, com s'ha esmentat anteriorment, des del principi treballem estretament amb les diferents universitats. MOBILITZACIÓ Principals universitats on es fa mobilització (cerca de voluntariat) UPF, UB, Blanquerna, UAB, Toulouse Business School, Institut del Teatre, ESMUC, UOC, Pere Tarrés. Treball Social.

FORMACIÓ OBLIGATÒRIA enTàndem (12 hores) AFEV - c/ Avinyó, 44 2n – 08002 Barcelona (Spain) - T. 931258654 / 633264626 – voluntariat@afev.org - barcelona.afev.org


Formació inicial (8 hores) Aquesta formació es fa abans d’iniciar els acompanyaments. -Voluntariat i compromís social: formació bàsica sobre voluntariat, context de l’acció de l’AFEV, infància, adolescència, les famílies i la persona voluntària. -Acompanyaments individuals: formació bàsica sobre l’acompanyament.

Formació post-acompanyaments (4 hores) Després de dos mesos d’haver iniciat els acompanyaments, es fa la segona formació obligatòria pel voluntariat amb els següents continguts:

-L’art de marcar límits: recursos i eines pel voluntariat per tal de posar límits als infants des de l’afecte, en el marc dels acompanyaments.

De cada formació aquest curs s’han fet 7 edicions i la valoració dels participants ha estat bona. Enguany s’ha començat a certificar la formació inicial de l’AFEV dins el Pla de formació del Pla Nacional de Voluntariat de la Generalitat de Catalunya. Quatre dades sobre el voluntariat AFEV Al curs 2015-16 hem tingut un total de 103 voluntaris/àries inscrits, que es divideixen en diverses funcions i característiques:

AFEV - c/ Avinyó, 44 2n – 08002 Barcelona (Spain) - T. 931258654 / 633264626 – voluntariat@afev.org - barcelona.afev.org


AFEV - c/ Avinyó, 44 2n – 08002 Barcelona (Spain) - T. 931258654 / 633264626 – voluntariat@afev.org - barcelona.afev.org


Al llarg d’aquest curs acadèmic han convalidat crèdits un 10% del voluntariat (principalment procedents de la UPF).

El 91% dels voluntaris/àries afirmen estar satisfets amb la seva participació al projecte

5- Resultats global sobre els infants/joves (segons els diferents agents) 

Segons els referents de territori (educadors socials, mestres i professors), dos terceres parts dels infants i adolescents que han participat al projecte han millorat, sobretot pel que fa l'autoestima, la motivació i les habilitats de relació.

Font: enquesta als referents de territori.

APRENENTATGES ADQUIRITS

Pràcticament la meitat (48%) dels infants/joves han millorat en autoestima, motivació i autonomia.

Les habilitats social i/o de relació és una de les competències que els infants i joves desenvolupen amb més intensitat (18%).

AFEV - c/ Avinyó, 44 2n – 08002 Barcelona (Spain) - T. 931258654 / 633264626 – voluntariat@afev.org - barcelona.afev.org


El voluntariat també adquireix competències en l’experiència de mentoria:

Font: enquesta als referents de territori 

Un 82% dels voluntaris han establert un vincle important amb els seus infants/joves

El 98% dels infants/adolescents estan satisfets en relació a l’acompanyament

Font: enquesta als infants/joves del projecte

AFEV - c/ Avinyó, 44 2n – 08002 Barcelona (Spain) - T. 931258654 / 633264626 – voluntariat@afev.org - barcelona.afev.org


El 79% de les famílies pensen que l’acompanyament ha sigut molt positiu pel seu fill/a

Font: enquesta a les famílies 6- Àmbit institucional, actors i col·laboracions Durant els nou anys de projecte s'han establer relacions amb diferents actors institucionals per tal de comunicar i difondre la nostra activitat. A. Contactes institucionals i col·laboracions (agents indirectes) Durant aquest curs hem mantingut contacte amb diferents actors institucionals que han contribuït al desenvolupament de l'entitat al territori. Estem parlant d'agents que han contribuït econòmicament amb l'entitat (a través de subvencions i/o finançaments), de possibles col·laboradors en un futur, i la introducció a noves xarxes d'entitats socials. Administracions públiques - Generalitat de Catalunya: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Direcció d’Acció Cívica i Comunitària, DGAIA, DG de Joventut i DG Immigració). - Agència de Salut Pública de Barcelona (projecte Amics i Circ). - Pla de Barris. - Ajuntament de Barcelona (ICUB, Districte de Ciutat Vella, Districte de Sant Martí i Districte de Nou Barris). - Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet - Ajuntament de Badalona - Ajuntament de Badia del Vallès - Ajuntament de Barberà del Vallès - Ajuntament de Sant Cugat del Vallès - Diputació de Barcelona. - Consell Comarcal del Barcelonès AFEV - c/ Avinyó, 44 2n – 08002 Barcelona (Spain) - T. 931258654 / 633264626 – voluntariat@afev.org - barcelona.afev.org


Entitats privades: -Obra Social La Caixa . -Fundació KPMG. -Fundació La Marató de TV3 - Olimpiada Interempresarial Solidària Entitats socials: -Centre Obert l’Esquitx -Ateneu Popular de Nou barris - XAMFRA, centre de música i escena - ECAS (Entitats Catalanes de Voluntariat Social). - FCVS (Federació Catalana de Voluntariat Social). - Coordinadora de Mentoria per la Inclusió Altres entitats i/o col·laboradors : - TMB: s’arribà a un acord per a la col·laboració en la difusió del projecte durant el curs 2013-2014. - Fundació Marató per la pobresa (2012)

7- Activitats i sortides dels acompanyaments enTàndem Participació a l’espectacle al “Circ d’hivern” de l’Ateneu Popular de Nou Barris. Gener de 2016. Un grup de nens i voluntaris del barri Baró de Viver van assistir a l’espectacle “Garbuix” Sortida a un partit del Camp del Barça. Desembre de 2016. La FCVS ens va regalar 20 entrades per anar a veure un partit del Barça i nens i voluntaris de Ciutat Vella i del Poblenou hi van anar. Sopar i concert amb el voluntariat AFEV. 24 de febrer de 2016 a les 20h a Rai. Paradeta a l’Av. de la catedral per St. Jordi, venda de roses, amb la participació del voluntariat de l’entitat:

AFEV - c/ Avinyó, 44 2n – 08002 Barcelona (Spain) - T. 931258654 / 633264626 – voluntariat@afev.org - barcelona.afev.org


SUPER HEROI/NES: diumenge 8 de maig a les 10h a les fonts de Montjuïc (http://www.superheroisbcn.cat/)

TALLER “T’IMAGINES?” amb els tàndems. Taller de postals de viatge a partir del collage (es basaran en artistes i creadors d’estètica del moment). Formadora: Anna Llàcer (http://pixtin.es) Dia: 20 d’abril a Santa Coloma de Gramenet.

AFEV - c/ Avinyó, 44 2n – 08002 Barcelona (Spain) - T. 931258654 / 633264626 – voluntariat@afev.org - barcelona.afev.org


TALLER “Teatre social” amb els Dia: 22 d’abril, 20 de maig i 10 de juny.

tàndems

de

Badalona.

Formadora:

Efrat

Sharabi

Jornada de clausura dels acompanyaments ACOMPANY’ART (4a edició): diumenge 29 de maig Lloc: Institut del Teatre (http://afevbarcelona.wix.com/afevbarcelona#!not%C3%ADcies). La jornada del compromís social “Acompany’Art” és una trobada dedicada als voluntaris universitaris, infants i joves i famílies del projecte dels acompanyaments AFEV. La jornada consta d’un conjunt de mostres artístiques (dansa, percussió i circ), testimonis del projecte, projeccions audiovisuals, una exposició fotogràfica dels acompanyaments, i un pica-pica amb tots els participants del projecte.

8- Comunicació AFEV - c/ Avinyó, 44 2n – 08002 Barcelona (Spain) - T. 931258654 / 633264626 – voluntariat@afev.org - barcelona.afev.org


Consolidació de la Newsletter http://us9.campaign-archive2.com/?u=2ab2ca20319f9d236c524df15&id=c1c52dea66&e=a38e73e8f8 Vídeos http://www.btv.cat/btvnoticies/2015/12/05/voluntariat-afev-mentor-educacio-educadors/ http://tvbadalona.xiptv.cat/noticiesteleb/capitol/23-de-marc-de-2016 (del minut 12,20’ al 14,18’) Premsa escrita http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/cinco-oenegesorganizan-una-fiesta-solidaria-pararecaudar-fondos-para-proyectos-inclusion-social-5114191 Ràdio L'Espai Solidari de Ràdio Gràcia Barcelona: http://dev-gracia.bcn.cat/…/20…/2016_05_23_espaisolidari.mp3 El Suplement” de Catalunya ràdio: http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/elsuplement/ el-suplement-de-8-a-9-h/audio/920637/ (a partir minut 57, a l’espai de l’agenda cultural) Web de l’AFEV http://barcelona.afev.org http://entandem.afev.org (nova, en construcció) Xarxes socials https://www.facebook.com/afevcat/ https://www.facebook.com/EnTandem https://twitter.com/afevcat https://www.instagram.com/afevcat/

Nova imatge i grafisme pel curs 2016-17:

AFEV - c/ Avinyó, 44 2n – 08002 Barcelona (Spain) - T. 931258654 / 633264626 – voluntariat@afev.org - barcelona.afev.org


GRÀCIES A TOTES I A TOTS PER FER POSSIBLE EL PROJECTE! SEGUIREM LLUITANT DIA A DIA CONTRA LES DESIGUALTATS!

L’Equip de l’AFEV Catalunya

AFEV - c/ Avinyó, 44 2n – 08002 Barcelona (Spain) - T. 931258654 / 633264626 – voluntariat@afev.org - barcelona.afev.org

Profile for Laura AFEV

Memoria AFEV enTàndem 2015 16  

Memoria AFEV enTàndem 2015 16  

Profile for lauraafev
Advertisement