Utenos rajono savivaldybės 2020 m. veiklos ataskaita

Page 1


Mieli gimtojo krašto žmonės!

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, teikiu savivaldybės 2020 m. veiklos ataskaitą. 2020-ieji mus išbandė daug kuo: koronavirusu, karantinu, nuotoliniu darbu ir mokymusi, atskirtimi nuo artimųjų ir kitomis „staigmenomis“. Bet, kaip sakė Frydrichas Nyčė, „tai, kas neužmuša, padaro mus stipresnius“. Neabejoju, kad koronaviruso „pamokas“ jau spėjome išmokti ir tapome stipresni, drąsesni, išmintingesni. Nepasidavėme ir nepalūžome. Už tai visiems Utenos rajono gyventojams nuoširdžiai dėkoju. Dėkoju ir už darbus, idėjas, pasiūlymus bei paraginimus, teiktus Utenos rajono savivaldybei. Visi Jūsų siekiai ir pastangos kurti LAIMĘ Utenos rajone, taip pat savivaldybės nuveikti darbai ir planai – čia, ataskaitoje. Norintiems su jais susipažinti greitai, teikiu pluoštelį statistikos. Koronavirusas pakoregavo ir ataskaitos pateikimą: šiemet leidinio nebus, ataskaitą pateiksime savivaldybės interneto tinklalapyje www.utena.lt ir facebook paskyroje.

Alvydas Katinas, Jūsų meras


UTENOS RAJONAS 2020-AISIAIS: Utenos rajone gyveno 37114 gyventojų. Gimė 258 vaikai (kitose valstybėse gimė 46 uteniškių vaikai. Iš viso - 304). Iš 304 – 172 berniukai ir 132 mergaitės. Mieste gimė 186, seniūnijose - 11, kituose rajonuose – 61. 2020 m. įvyko 11 tarybos posėdžių. Priimti 338 sprendimai. Savivaldybės biudžeto pajamos - 47029,2 tūkst. Eur. Sausio 1 d. duomenimis Utenos rajone veikė 710 mažų ir vidutinių įmonių. Utenos rajono savivaldybės taryba 2020 m. gegužės 28 d. patvirtino finansinės paramos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, kurių ūkinė veikla iki karantino paskelbimo buvo vykdyta nuomojamose arba reziduojamose patalpose ir karantino metu buvo draudžiama arba ribojama, teikimo tvarką. Tradiciškai Utenos rajono savivaldybėje būstų šildymo kaina buvo mažiausia Lietuvoje. Savivaldybė iki 2020 metų pabaigos vykdė 59 Europos Sąjungos, valstybės biudžeto, tarptautinių bendradarbiavimo per sieną programų, savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamus viešosios infrastruktūros modernizavimo ir plėtros, gyvenimo sąlygų gerinimo, socialinės atskirties ir sveikatos netolygumų mažinimo mieste ir kaime, viešųjų paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo projektus. Įrengtos trys elektromobilių įkrovimo stotelės (Maironio g. 6A, Utenio a. 4A ir K. Donelaičio g. 38) su galimybe įkrauti po du elektromobilius vienu metu. ES struktūrinių fondų lėšomis iš viso įrengtos 6 prieigos. Finansinė paskata jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti suteikta 25 šeimoms, išmokėta 63,2 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų. Finansinę paramą Utenos rajone gavo 291 pirmokas, išmokėta 14,55 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų. Įteikti 388 naujagimio kraiteliai, panaudota 58,2 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų. Kovo mėnesį šalyje paskelbus karantiną, kovo 25 d. įsteigtas mobilus patikros punktas. Iki 2020 m. gruodžio 31 d. tyrimui mobiliame punkte užsiregistravo 9936 asmenys, jame buvo paimti 9748 tepinėliai. Įgyvendinant Trūkstamų specialybių gydytojų motyvavimo dirbti Utenos rajono savivaldybės asmens sveikatos

priežiūros įstaigose tvarkos aprašą, VšĮ Utenos ligoninėje pradėjo dirbti trys jauni gydytojai. Birželio–rugpjūčio mėnesiais pagal Jaunimo integracijos į darbo rinką skatinimo programą į darbą buvo priimti 67 jaunuoliai (19 merginų ir 48 vaikinai). Programoje dalyvavo 27 Utenos rajono įmonės. Utenos krašto garbės piliečių vardai suteikti Daugailių Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonui Sauliui Kalvaičiui ir gydytojui odontologui Kazimierui Preikšai. 2020 metų vasario 21 d. Vilniaus knygų mugėje paskelbtos geriausios Metų knygos suaugusiems bei vaikams. Geriausia poezijos knyga buvo pripažinta Vytauto Kazelos „Alyvmedžiai“. Aštuonioliktoji Antano Miškinio literatūrinė premija įteikta pasvalietei poetei, prozininkei Agnei Žagrakalytei už eilėraščių knygą „Bu bu itis: Alisa Meler išeina pro duris“. Dešimtąja „Atokių stočių“ premija apdovanotas poetas Tomas Vyšniauskas. Mažosios Lietuvos kultūros sostinės vardu didžiavosi ir džiaugėsi Tauragnai. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos veikla gyventojų skaitmeninių kompetencijų ugdymo srityje įvertinta reikšmingu prizu – tarptautinio fondo Elektroninė informacija bibliotekoms EIFL (Electronic Information for Libraries) viešųjų bibliotekų inovacijų apdovanojimu ir 1500 JAV dolerių prizu. Bendrojo ugdymo mokyklose mokėsi 3616 mokinių. Miesto mokyklose – 3294, kaimo mokyklose – 322. Lietuvos čempionėmis tapo Ieva Zarankaitė – lengvoji atletika (disko metimas, rutulio stūmimas), Martyna Biliūnaitė ir Samanta Grigorjeva – slidinėjimas. XIII Lietuvos seniūnijų sporto žaidynėse uteniškiai tapo žaidynių prizininkais absoliučioje miestų ir rajonų savivaldybių įskaitoje, o Utenos miesto seniūnija buvo geriausia tarp visų šalies seniūnijų. Įvairiose varžybose uteniškiai iškovojo 73 medalius. Utenos „Juventus“ 3x3 komanda iškovojo pirmą vietą „Hoptrans 3x3“ turnyre ir antrąją vietą pirmajame pasaulio 3x3 čempionato etape, vykusiame Debrecene (Vengrija). Beisbolo klubas Utenos Titanai tapo 2020 m. Lietuvos čempionais.


TURINYS Utenos rajono savivaldybės taryba / 5 Covid-19 / 8 Susitikimai, vizitai / 12 Nauja Utenos rajono savivaldybės administracijos struktūra / 15 Tarptautiniai ryšiai / 16 Biudžetas / 17 Investicijos / 20 Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programa / 21 Parama smulkiajam ir vidutiniam verslui / 22 Verslo liudijimų kainos ir taikomos lengvatos / 23 Utenos pramonės parko kūrimas / 24 Teritorijos investavimui / 25 „Spiečius“ / 26 Tiesioginės materialinės ir užsienio investicijos / 27 Investiciniai projektai / 28 2020 metais užbaigti darbai ir projektai / 29 2020 metais vykdyti ir toliau tęsiami projektai / 30 2020 metais pradėti darbai ir projektai / 32 Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenės veiklos stiprinimo projektai / 33 Viešasis transportas / 34 Darnaus judumo planas / 36 Utena tvarkosi / 37 Keliai / 41 Daugiabučių namų renovacija / 43 Aplinkosauga / 44 Socialinė apsauga / 49 Sveikatos apsauga / 55 Vaikų dienos centrai / 62 Šeimos komisija / 63 Gyventojai / 64 Jaunimas / 67 Švietimas / 71 Sportas / 78 Kultūra / 80 Religinių bendruomenių veikla / 89 Paminklotvarka / 90 Turizmas / 92 Turto valdymas / 94 Šilumos ūkis / 98 Kaimo ir bendruomenių reikalai / 99 Viešoji tvarka / 105 Civilinė sauga / 107 Priešgaisrinė tarnyba / 108 E.paslaugos / 109 Seniūnijos / 110 - 4 -


UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA ĮDOMIOJI UTENOS RAJONO STATISTIKA

2020 m. vyko 11 tarybos posėdžių

Priimti 338 sprendimai

- 5 -


UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA KOMITETAI

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO REIKALŲ KOMITETAS

APLINKOS APSAUGOS, SOCIALINIŲ, SVEIKATOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETAS Arvydas Paleckis – komiteto pirmininkas, el. p. arvydas.paleckis@utena.lt Albinas Grincevičius – komiteto pirmininko pavaduotojas, el. p. albinas.grincevicius@utena.lt NARIAI: Jurijus Blakunovas Linas Bražionis Kęstutis Udras Žydrūnas Urbonas EKONOMIKOS, FINANSŲ, BIUDŽETO IR TURTO VALDYMO REIKALŲ KOMITETAS Vaidas Lankauskas – komiteto pirmininkas, el. p. vaidas.lankauskas@utena.lt Rimantas Dijokas – komiteto pirmininko pavaduotojas, el. p. rimantas.dijokas@utena.lt NARIAI: Paulius Čyvas Robertas Miliauskas Mindaugas Ramelis Jonas Slapšinskas

Raimundas Čepukas – komiteto pirmininkas, el. p. raimundas.cepukas@utena.lt Daiva Pečionė – komiteto pirmininko pavaduotoja, el. p. daiva.pecione@utena.lt NARIAI: Vytautas Kazela Roberta Macelienė Sigitas Mecelica Eglė Zarankaitė TERITORIJŲ PLANAVIMO, STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS REIKALŲ KOMITETAS Egidijus Puodžiukas – komiteto pirmininkas, el. p. egidijus.puodziukas@utena.lt Vitalijus Šeršniovas – komiteto pirmininko pavaduotojas, el. p. vitalijus.sersniovas@utena.lt NARIAI: Marijus Kaukėnas Raimundas Kelevišius Virginijus Keraminas Liuonius Purvinis

- 6 -


UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA FRAKCIJOS

KOMISIJOS

1. Socialdemokratų ir Darbo partijų frakcija A. Katinas V. Šeršniovas R. Čepukas L. Bražionis R. Macelienė Ž. Urbonas V. Keraminas P. Čyvas V. Lankauskas

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA Raimundas Kelevišius – tarybos narys, komisijos pirmininkas, el. p. raimundas.kelevisius@utena.lt Vytautas Kazela – tarybos narys, komisijos pirmininko pavaduotojas, el. p. vytautas.kazela@utena.lt Dovydas Datenis – Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistas Vida Maišėnienė – Utenos miesto seniūnijos Grybelių seniūnaitijos seniūnaitė Edgaras Skardžius – Utenos miesto seniūnijos Joneliškio seniūnaitijos seniūnaitis ETIKOS KOMISIJA Sigitas Mecelica – tarybos narys, komisijos pirmininkas, el. p. sigitas.mecelica@utena.lt Linas Bražionis – tarybos narys, komisijos pirmininko pavaduotojas, el. p. linas.brazionis@utena.lt Albinas Grincevičius, tarybos narys Kęstutis Udras, tarybos narys Valdemaras Žvirblis, Utenos miesto seniūnijos Dauniškio ežero seniūnaitijos seniūnaitis Arvydas Ramelis, Utenos miesto seniūnijos Vyžuonaičio ežero seniūnaitis

2. Valstiečių–žaliųjų sąjungos ir Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) frakcija J. Slapšinskas V. Kazela A. Grincevičius L. Purvinis 3. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija R. Dijokas K. Udras R. Kelevišius E. Puodžiukas E. Zarankaitė M. Ramelis 4. Frakcija „Kartu už Utenos kraštą“ M. Kaukėnas D. Pečionė J. Blakunovas A. Paleckis, R. Miliauskas 5. Opozicinė koalicija „Už pokyčius Utenoje“ E. Puodžiukas M. Kaukėnas S. Mecelica

- 7 -


COVID-19 Paskelbus ekstremalią situaciją dėl koronaviruso infekcijos plitimo Utenos rajono savivaldybėje:

Kovo 30 d. Psichikos dienos stacionaro patalpose buvo įsteigta Karščiavimo klinika. Joje buvo priimti • Iš Vilniaus ir Kauno oro uostų, Klaipėdos vals- 33 pacientai, COVID-19 liga nenustatybinio jūrų uosto ir Saločių pasienio punkto buvo tyta nei vienam iš jų. pervežti 35 žmonės. Siekiant užtikrinti vaikų prie• Į mobilų patikros punktą buvo nuvežti 225 as- žiūrą karantino metu, jei tėvai ekstremenys. malios situacijos metu privalėjo dirbti • Gruodžio mėnesį iš Vilniaus universiteto San- ir neturėjo galimybių vaikų prižiūrėti taros klinikų, Respublikinės Panevėžio ligoninės ir namuose (statutiniai pareigūnai, medicinos darbuotojai ir Utenos ligoninės tolimesniam gydymuisi namuose kt.), kovo 16 Utenos vaikų lopšelyje-darželyje „Gandrelis“ buvo pervežti 5 žmonės. įkurta budinti grupė. • Už transportavimą patirtos išlaidos – 2260 eurų. Siekiant suvaldyti COVID-19 ligą, Utenos rajono savivaldybės administracija įsigijo spiritinių dezinfekavi Atidarytas mobilus koronaviruso patikros mo priemonių, paviršių dezinfekavimo servetėlių, vienpunktas. Birželio 2 d. punktas pradėjo veikti naujoje kartinių pirštinių, antbačių, kepuraičių, prijuosčių, vienvietoje – automobilių stovėjimo aikštelėje šalia „Ute- kartinių kombinezonų, respiratorių, medicininių kaukių, nio“ stadiono. apsauginių veido Atsakinga įstaiga skydelių, bekonIzoliavimo patalpos ir maitinimas suuž tepinėlio iš asmens takčių termometrų, teiktas 57 žmonėms. Daugumos izoliavimonosiaryklės ir ryklės paįrengtos organinio si laikotarpis truko 14 dienų. Tai savivaldyėmimą COVID-19 ligos stiklo pertvaros ir bei kainavo 37 009 eurus. laboratoriniams tyrimams stovai rankų dezinatlikti paskirta VšĮ Utenos fekciniam skysčiui. ligoninė. Visos šios priemonės buvo įsigytos už 40390 eurų. Mobiliame punkte budėjo savanoriai: Lietuvos Iš valstybės rezervo buvo gauta 900 litrų rankų šaulių sąjungos plk. Prano Saladžiaus šaulių 9-osios dezinfekavimo skysčio, vienkartinių apsauginių kombinerinktinės šauliai, Utenos rajono savivaldybės visuo- zonų ir chalatų, respiratorių, apsauginių akinių, antbačių, menės sveikatos biuro, Utenos kultūros centro, VšĮ vienkartinių pirštinių, medicininių kaukių, vienkartinių futbolo klubo „Utenos Utenis“ ir Utenos rajono savi- medicininių kepuraičių. valdybės administracijos darbuotojai. Iš Utenos miesto partnerio Džiningo (Kinija) Iki 2020 m. gruodžio 31 d. tyrimui mobilia- balandžio 16 d. buvo atsiųstos 57 medicinos pagalbos me punkte užsiregistravo 9936 asmenys, jame buvo priemonių dėžės, kuriose buvo 27500 vienetų įvairių paimti 9748 tepinėliai, iš jų 8479 nerasta COVID-19 apsaugos priemonių: medicininių kaukių (20000 vnt.), viruso, 1252 – rasta. Tyrimų atlikimo priežastys: 4053 akinių (500 vnt.), vienkartinių kepuraičių (1000 vnt.), me– profilaktiniai tyrimai, 2224 – tiriamas asmuo, turintis dicininių pirštinių (1000 vnt.), FFP2 respiratorių (1000 simptomų, 2305 – kai asmuo turėjo kontaktą (ar ga- vnt.), daugkartinių pirštinių (1000 vnt.), antbačių (1000 limą kontaktą), 304 – kai pacientui, kuriam nustatyta vnt.), prijuosčių (1000 vnt.), kombinezonų (1000 vnt.). COVID-19, tyrimai atliekami pakartotinai, 862 – nenu Rugpjūčio 19 d. buvo gauta parama iš kito Kinijos rodyta priežastis. miesto partnerio Džinano - 5000 vnt. medicininių kaukių. - 8 -


- 9 -


COVID-19

ĮVAIRIĄ PARAMĄ TEIKĖ IR UTENOJE VEIKIANČIOS ĮMONĖS BEI PAVIENIAI UTENOS RAJONO GYVENTOJAI: - UAB „Utenos trikotažas“ – 2600 vnt. daugkartinių medžiaginių veido kaukių. Utenos ligoninei įmonė pristatė 10 tūkst. vnt. geriamo vandens ir gaiviųjų gėrimų bei 500 vnt. respiratorių FFP2. - UAB „Umaras“ – polietileninės plėvelės, kuri buvo panaudota automobiliuose įrengiant pertvaras tarp vairuotojų ir keleivių. - UAB „Aukštaitijos traktas“ – 400 vnt. respiratorių ir 80 vnt. vienkartinių kombinezonų. - UAB „Utenos prekyba“ Utenos rajono socialines ir medicinos paslaugas teikiančioms įstaigoms skyrė 10000 kaukių, kurios buvo išdalintos: Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei – 2000 vnt. Utenos socialinės globos namams – 2000 vnt. VšĮ Utenos ligoninei – 1000 vnt. Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui – 1000 vnt. Utenos rajono socialinių paslaugų centrui – 1000 vnt. Utenos žmonių su negalia sąjungai – 500 vnt. Utenos specialiajai mokyklai – daugiafunkciam centrui – 500 vnt. Utenos neįgaliųjų draugijai – 500 vnt. Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijai – 500 vnt. Leliūnų socialinės globos namams – 500 vnt. VŠĮ Krizių centrui „Angelų pieva“ – 500 vnt. - verslininkas Agnius Berniūnas dovanojo naujų apsauginių kombinezonų, akinių, veido kaukių, filtrų kaukėms ir kitų priemonių. - kepyklėlės „Vanilinis dangus“ kolektyvas iki pirmojo karantino pabaigos kasdien kiekvieną mobilaus punkto pamainą vaišino kava, arbata ir sausainiais. Picerija „Uno pica“ mobilaus punkto darbuotojams pristatydavo įvairaus ir skanaus maisto kiekvieną dieną. - UAB „Sporto gama“ įteikė slidinėjimo striukių/kelnių komplektų. - UAB „Vediva“ padovanojo 400 vnt. kombinezonų. - keramikas, Utenos meno mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Giedrius Mazuras pristatė 20 vnt. antbačių ir rankogalių. - Jurgita Jakubauskaitė – 12 vnt. chalatų ir kombinezonų. - Nerijus Šapola – 5 vnt. apsauginių skydelių. - 10 -


COVID-19 UAB „Utenos komunalininkas“ ir UAB „Utenos deratizacija“ vykdė vidaus patalpų bei lauko teritorijų dezinfekavimo darbus. UAB „Utenos deratizacija“ iki 2020 m. gruodžio 31 d. atliko dezinfekavimo darbų už 32462,90 Eur. UAB „Utenos komunalininkas“ - už 4249,50 Eur. Balandžio–gegužės mėnesiais buvo atliekamas daugiabučių namų laiptinių bei dažniausiai liečiamų paviršių profilaktinis valymas dezinfekcinėmis priemonėmis. Bendrovių „Utenos butų ūkis“ ir „Utenos komunalininkas“ šių atliktų darbų vertė – 40616,59 Eur.

Utenos rajone VAKCINACIJA BUVO PRADĖTA VYKDYTI nuo 2020 m. gruodžio 28 d. Vakcinaciją organizuojančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga paskirta VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras.

Viešose erdvėse gyventojams buvo išdalinta per 17000 vnt. apsauginių veido kaukių.

Kontroliuojant numatytų karantino reikalavimų laikymąsi, atlikta 330 patikrinimų, iš jų - 54 dėl saviizoliacijos reikalavimų laikymosi, 71 - dėl nustatytų reikalavimų laikymosi vykdant prekybą, patikrinti 81 paslaugas teikiantys asmenys, atlikta 10 patikrinimų maitinimo įstaigose, 58 patikrinimai viešose erdvėse, 19 keleivių vežėjų.

Atlikti patikrinimai dėl nustatytų reikalavimų laikymosi Dėl saviizoliacijos 54

58 37

Dėl prekybos vykdymo 71

19 10

Dėl paslaugų teikimo Dėl maitinimo teikimo Dėl keleivių vežimo

81

Dėl apgyvendinimo paslaugų Patikrinimai viešose erdvėse - 11 -


SUSITIKIMAI, VIZITAI Koronaviruso pandemijos paženklinti 2020-ieji pateikė daug iššūkių, su kuriais anksčiau susidurti neteko, ir stipriai paveikė įstaigų, įmonių, bendrovių veiklą. Iššūkių netrūko ir Utenos rajono savivaldybės administracijai bei Utenos rajono savivaldybės merui Alvydui Katinui, sprendusiam su koronaviruso pandemija ir karantino paskelbimu susijusius klausimus, rengusiam susitikimus su Utenos rajono biudžetinių įstaigų, pramonės įmonių vadovais ir specialistais, dalyvavusiam kontaktiniuose ir nuotoliniuose susitikimuose su valstybės vadovais, ministerijų, kitų šalies įstaigų atstovais. Laikotarpis tarp dviejų karantinų suteikė galimybę Utenos rajono savivaldybės merui dalyvauti įvairiuose renginiuose, pasveikinti nugalėtojus, apsilankyti mieste ir seniūnijose, susitikti su gyventojais. Pirmasis metų pradžios vizitas, sausio 14 d., – į LR Prezidentūrą, kurioje meras susitiko su Prezidento patarėjais ir aptarė pramonės parko Utenoje steigimą. Sausio 16 d. meras susitiko su Kario - partizano Antano Kraujelio atminimo įamžinimo labdaros ir paramos fondo direktoriumi Viliumi Maslausku ir aptarė paskutinio Aukštaitijos partizano žūties 55-erių metų sukakties paminėjimo organizavimą. Sausio 17 d. meras susitiko su Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) viršininku Vytautu Vaiškūnu. Susitikimai su Utenos apskrities VPK viršininku vyko ir birželio 4 d. bei spalio 5 d. Sausio 28 d. meras dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) valdybos posėdyje, vykusiame Vilniuje. Į LSA valdybos bei tarybos posėdžius per praėjusius metus meras vyko ne kartą, o paskelbus karantiną, posėdžiai buvo rengiami nuotoliniu būdu (vasario 25 d., balandžio 10 d., gegužės 22 d., rugsėjo 15 d., lapkričio 6 d., lapkričio 27 d.). Vasario 5 d. ir rugsėjo 15 d. įvyko susitikimai su lenktynininku Benediktu Vanagu ir jo komanda. Susitikimuose buvo kalbama apie galimybes transformuoti žiemos ralį į vasaros ralį. Kovo 10 d. A. Katinas dalyvavo Kovo 11-osios minėjime, vykusiame Utenos kultūros centre. Nusipelniusiems Utenos rajonui žmonėms meras įteikė Utenos krašto garbės piliečio regalijas. Garbės piliečių vardai suteikti Daugailių Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonui, kunigui Sauliui Kalvaičiui ir gydytojui odontologui Kazimierui Preikšai. Gegužės 27-ąją meras dalyvavo LR Vidaus reikalų ministerijos surengtoje nuotolinėje vaizdo konfe-

rencijoje su šalies savivaldybių merais. Birželio 27-ąją Leliūnuose vykusiame Molio kermošiuje Utenos rajono savivaldybės meras 70-ies metų sukakties proga pasveikino keramikos muziejaus įkūrėją, puodžių karalių Vytautą Valiušį. Birželio 29-ąją Utenoje lankėsi kaimyninės – Ukmergės rajono savivaldybės – delegacija, kartu su Ukmergės rajono savivaldybės meru Rolandu Janicku. Vizitas į Uteną buvo surengtas Deltuvos miestelyje 1812 m. birželio 28 d. vykusiam istoriniam Vilkmergės (Deltuvos) mūšiui paminėti. Ta proga ukmergiškiai surengė rekonstrukcinį žygį Utena–Deltuva. A. Katinas pasveikino Ukmergės rajono savivaldybės merą R. Janicką ir žygio dalyvius.

- 12 -


SUSITIKIMAI, VIZITAI Birželio 30 d. meras dalyvavo kasmetiniame Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavime, kuris vyko Skuodo rajone, Vaclovo Into akmenų muziejaus parko teritorijoje. Liepos 3-ąją meras dalyvavo Lietuvos žemės ūkio rūmų XIX suvažiavime, kuris buvo surengtas Utenos rajone, Saldutiškyje. Rugpjūčio 2 d. Antano ir Motiejaus Miškinių etnografinėje-literatūrinėje sodyboje Juknėnuose ir Utenoje buvo surengta Antano Miškinio literatūrinės premijos įteikimo ceremonija. Surengti šios poezijos šventės pavasarį neleido COVID-19 ir karantinas, tad ji buvo nukelta į rugpjūtį. Premijos įteikimą pasivijo ir kita pavasarinė šventė – Poezijos pavasaris, tad sulipdžius dvi vėluojančias šventes gimė Poezijos festivalis. A. Katinas Antano Miškinio literatūrinę premiją įteikė aštuonioliktą kartą. Ji buvo skirta pasvalietei poetei Agnei Žagrakalytei už eilėraščių knygą „Bu bu itis: Alisa Meler išeina pro duris“.

Rugsėjo 3 d. meras vyko į Regionų forumą, surengtą Vilniuje, LR Prezidentūroje ir LDK Valdovų rūmuose. Rugsėjo 7-ąją meras susitiko su LR Seimo etninės kultūros globos tarybos pirmininke Dalia Urbona-

vičiene, Lietuvių etninės kultūros draugijos nariu Petru Tikuišiu, Užpalių bendruomenės nariais dėl projekto įgyvendinimo, siekiant plėsti veiklas Užpalių dvaro pastatuose, priklausomuose žirgininkei Viktorijai Jovarienei. Rugsėjo 11 d. meras seselės Dominykos Violetos Slepikaitės kvietimu lankėsi renovuotame Dievo Apvaizdos seserų kongregacijos vienuolyne.

Rugsėjo 11-ąją meras dalyvavo Žydų gatvėje vykusioje lentelės su šios gatvės pavadinimu jidiš ir hebrajų kalbomis atidengimo ceremonijoje. Prieš kurį laiką gatvėje ant pastato sienos atsirado šocheto Kavinskio, realiai gyvenusio asmens, atvaizdas. Tai Marianos Veriovkinos draugijos projektas Utena/Utyan. Į Žydų gatvės pavadinimo lentelės atidengimo ceremoniją atvyko Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky, LR Seimo narys Emanuelis Zingeris. Rugsėjo 13 d. meras dalyvavo dešimtosiose poezijos almanacho „Atokios stotys“ sutiktuvėse, kurios vyko Utenos kultūros centre, sveikino 2020 m. „Atokių stočių“ literatūrinės premijos laureatą poetą Tomą Vyšniauską.

- 13 -


SUSITIKIMAI, VIZITAI Rugsėjo 16 d. į Utenos rajono savivaldybę rinkosi Utenos apskrities rajonų savivaldybių merai. Vyko pasitarimas dėl Utenos rajono atliekų tvarkymo centro.

Rugsėjo 22 d. meras pagerbė ir pasveikino beisbolo klubo Utenos Titanai beisbolininkus, tapusius 2020 m. Lietuvos čempionais (nuotr. apačioje). Rugsėjo 26 d. Utenos daugiafunkciame sporto centre, „Juventus“ krepšinio komandos susitikimo su Prienų „CBet“ metu, meras pasveikino „Juventus“ 3x3 komandos narius ir trenerius iškovotų pirmosios vietos „Hoptrans 3x3“ turnyre ir antrosios vietos pirmajame pasaulio 3x3 čempionato etape, vykusiame Debrecene (Vengrija), proga.

Rugsėjo 25 d. vyko susitikimas su VĮ Turto banko generaliniu direktoriumi Mindaugu Sinkevičiumi ir Turto strategijos ir plėtros departamento Strategijos ir analizės skyriaus vadove Živile Ričkiene dėl šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės patalpų plėtros, perduodant savivaldybei buvusios Valstybinės mokesčių inspekcijos patalpas. Rugsėjo 29 d. susitikti su meru A. Katinu atvyko du garsūs uteniškiai – krepšininkas Jonas Valančiūnas ir krepšinio komentatorius Linas Kunigėlis. Susitikime buvo kalbama apie vaikų ir paauglių nuo 14 iki 18 metų dienos centro įkūrimą Utenoje.

Spalio 8 d. meras dalyvavo Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje vykusiame IQ forume „Utena globaliame pasaulyje: grėsmės ir iššūkiai“.

- 14 -


NAUJA SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA 2020 m. keitėsi Utenos rajono savivaldybės administracijos struktūra. Birželio mėnesį Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius tapo Švietimo ir sporto skyriumi. Lapkričio mėnesį Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyrius tapo Aplinkos apsaugos skyriumi. Civilinės saugos, radiacinės saugos ir priešgaisrinės saugos, mobilizacijos, demobilizacijos ir (ar) priimančiosios šalies paramos funkcijų organizavimo savivaldybės teritorijoje funkcijos, vykdytos Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus, perėjo Viešosios tvarkos skyriui. Teritorijų planavimo ir statybos skyrius išskirtas į du skyrius: Statybos ir infrastruktūros plėtros bei Architektūros ir teritorijų planavimo. Pastarasis vykdo funkcijas, susijusias su architektūros, teritorijų planavimo, kraštovaizdžio, želdynų, statybų, žemėtvarkos, georeferencinės sistemos priežiūros veikla. Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius įgyvendina savivaldybei priskirtas funkcijas statybos, infrastruktūros plėtros srityse. 2020 m. Utenos rajono savivaldybės administracijos vadovai: direktorius Audrius Remeikis

direktoriaus pavaduotoja Zita Ringelevičienė

Utenos rajono savivaldybės mero Alvydo Katino komandą sudaro: pavaduotojas Vitalijus Šeršniovas, patarėjai Henrikas Zabiela ir Vidmantas Valinčius

- 15 -


TARPTAUTINIAI RYŠIAI Utenos rajono savivaldybė bendradarbiauja su 11 miestų–partnerių:

Lotynų Patriarchalinės gimnazijos bendradarbiavimo sutartis, pradėta rengti Utenos šokių ir dainų kolektyvo „Vieversa“ ir Beit Sahour miesto jaunimo šokių • Beit Sahour miestas (Palestina) kolektyvo bendradarbiavimo sutartis, remiantis 2019 • Chelmo miestas (Lenkija) m. gruodžio mėnesį pasirašyta Utenos kraštotyros • Glubokoje miestas (Baltarusija) muziejaus („Svirnas“) sutartimi su Beit Sahour miesto • Kovelio miestas (Ukraina) Holy Land Handicraft Society Organization tautodaili• Lidkopingo miestas (Švedija) ninkų organizacija. • Pontinijos miestas (Italija) 2019 metų pabaigoje buvo pareng• Preilių miestas (Latvija) ta bendradarbiavimo sutartis su Jiningo Lietuvoje Utenos • Rezeknės miestas (Latvija) (Džiningo) miestu (Kinijos Liaudies Respurajono savivaldybės • Trebono miestas (Čekija) blika), tačiau dėl kilusios COVID-19 panpartneris – Lietuvos • Jinano miestas (Kinija) demijos ji nebuvo pasirašyta. Karinio jūrų laivyno • Gorio miestas (Sakartvelas) Prasidėjus pandemijai, 2020 m. balanlaivo „Sėlis“ įgula. džio mėnesį, remiantis bendradarbiavi2020 m. COVID-19 pandemija gemo sutartimi su Jinano (Džinano) miestu rokai sustabdė Utenos rajono savival(Kinijos Liaudies Respublika) labdaros ir dybės tarptautinį bendradarbiavimą paramos pagrindu, buvo gautos medicisu miestais partneriais. Bendradarbiavimas vyko nuo- ninių pagalbos priemonių (veido apsauginės kaukės, toliniu būdu, buvo keičiamasi informacija, vykdomas respiratoriai, apsauginės pirštinės, kitos medicininės dalyvavimas įvairiuose projektuose (Rezeknės mies- pagalbos priemonės) siuntos kovai su COVID-19 pantas (Latvija), Chelmo miestas (Lenkija), vyko kiti pa- demija Utenoje. Tokios pačios medicininių pagalbos rengiamieji bendradarbiavimo darbai. Buvo parengta priemonių siuntos buvo gautos ir iš būsimo miesto Utenos Dauniškio gimnazijos ir Beit Sahour miesto partnerio Jiningo miesto.

- 16 -


BIUDŽETAS 2020 metų Utenos rajono savivaldybės biudžetas patvirtintas 2020 m. vasario 27 d. rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-44 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“. Jį sudaro 40952,4 tūkst. Eur pajamų. 2020 m. biudžetas, paskelbus ekstremaliąją situaciją, buvo tikslinamas dėl papildomų tikslinių dotacijų ir lėšų skyrimo iš valstybės ir savivaldybės biudžetų išlaidoms, susijusioms su ekstremaliąja situacija dėl koronaviruso infekcijos plitimu, apmokėti. Patikslintas biudžeto pajamų planas - 48409,7 tūkst. Eur., faktiškai gauta – 47029,2 tūkst. Eur, negauta 1380,5 tūkst. Eur, iš kurių gyventojų pajamų mokesčio – 1141 tūkst. Eur. 2020 m. pajamos ir kiti pajamų šaltiniai - 47029,2 tūkst. Eur Apyvartinės lėšos 2% Kitos pajamos 5%

Didžiausią dalį pajamų biudžete sudaro gyventojų pajamų mokestis. Utenos rajono biudžete jis sudaro 82 proc. arba 20100 tūkst. Eur.

Skolintos lėšos 4%

Mokesčiai 46%

Dotacijos 43%

2020 m. mokestinių pajamų struktūra - 24081,4 tūkst. Eur

Turto mokesčiai 6% 1694,4

Gautos pajamos – 47029,2 tūkst. Eur – paskirstytos pagal pajamų šaltinius

Didžiausią gautų biudžeto pajamų dalį sudaro pajamos iš mokesčių savarankiškoms funkcijoms vykdyti – 46 proc. ir dotacijos iš valstybės biudžeto – 43 proc.

Ne vienus metus Utenos rajono savivaldybės biudžeto pajamos (tiek planuojamos, tiek faktiškai gaunamos) DIDĖJA.

40000 30000

41075,8 31567 31368

20000

32926

32112

33371 32937,2

36374,8 36431

40420,1

Gyventojų pajamų mokestis 82% 20100

Savivaldybės biudžeto mokestinių pajamų struktūra

25000

10000

47029,2

5000 0

Gyventoj Žemės Paveldi Nekilnoj Dividend Žemės Valstybė Pajamos Kitos ų pajamų mokestis mo turto amojo ai nuomos s iš baudų neišvardi mokestis mokestis turto mokestis rinkliava nto mokestis pajamos Planas 21241 610 15 800 468 160 40 10 5 Faktas 20100 756 26,5 912 468 197 56,9 22,6 8,3

10000

0

2015

2016

2017

Patikslintas pajamų planas

2020 m. biudžeto prognozuojamų pajamų įvykdymas, palyginti su planuotomis

15000

48409,7

50000

Pajamos iš materialiojo turto pardavimo 1% 117,5

20000

Biudžeto pajamos 2015–2020 m.

60000

Kitos pajamos 11% 2169,5

2018

2019 Gauta pajamų

2020

Prognozuojamų pajamų įvykdymas, palyginti su planuotomis: - 17 -


BIUDŽETAS Visų prognozuojamų pajamų planai įvykdyti, išskyrus gyventojų pajamų mokestį, kurio negauta 1141 tūkst. Eur, tačiau gyventojų pajamų mokesčio įplaukos 2015–2019 m. laikotarpiu kasmet augo, ne išimtis ir 2020 metai. 20100 19892

18635

20000

15348

13827

14953

25000

15000

10000

Iš pateiktos diagramos matyti, kad 2020 metais, palyginti su 2019 metais, suteiktų mokesčių lengvatų padidėjo 44,9 tūkst. Eur, nes savivaldybės taryba, vertindama valstybės lygiu paskelbtos ekstremaliosios situacijos pasekmes, patikslino mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašą verslo subjektams, suteikdama papildomų mokesčio lengvatų. Savivaldybės planavimo dokumentuose suformuluotiems tikslams pasiekti buvo patvirtinta 10 programų. Taigi, įvertinus finansines galimybes, 2020 metų biudžeto asignavimai paskirstyti asignavimų valdytojams programoms vykdyti.

5000

0

2020 m. patvirtintas asignavimų planas 42766 tūkst. Eur

2015

2016

2017

2018

2019

Informacinės Ekonomiko skatinimo ir visuomenės plėtra turizmo plėtojimo 1% 2%

2020

Socialinės apsaugos plėtojimas 13%

Gyventojų pajamų mokesčio dinamika

Sveikatos apsaugos 2%

Gyventojų pajamų mokestis, palyginti su 2015 m., išaugo 45 proc. arba 6273 tūkst. Eur. Metų eigoje savivaldybės taryboje buvo svarstomi prašymai biudžeto sąskaita suteikti mokesčių lengvatas. Priimti 28 sprendimai, kuriais suteikta 203,4 tūkst. Eur mokesčių lengvatų. Pagal pajamų rūšis suteikta lengvatų: • Nekilnojamojo turto mokesčio - 141,4 tūkst. Eur, • Žemės nuomos mokesčio - 41,0 tūkst. Eur, • Žemės mokesčio - 21,0 tūkst. Eur.

Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymas 14%

Kaimo plėtra 1%

Aplinkos apsauga 5%

Kultūrinė veiklos plėtra 7% Infrastruktūros objektų plėtra 10% Kokybiškos švietimo sistemos kūrimas ir jaunimo užimtumo 45%

2020 m. Utenos rajono savivaldybės patvirtinto biudžeto išlaidų struktūra pagal programas

Didžiausia biudžeto lėšų dalis skirta kokybiškos ir efektyvios švietimo sistemos kūrimo programai - 45 proc., socialinės apsaugos plėtojimo programai - 13 proc., savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programai – 14 proc., infrastruktūros plėtros programai – 10 proc.

Suteiktų mokesčių lengvatų pokytis 2015–2020 m. tūkst. Eur 250 200 150

158,5

132,1

132,5

166,2

203,4

136

100 50 0

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

- 18 -

Patikslintas savivaldybės biudžeto išlaidų planas - 48409,7 tūkst. Eur, panaudota – 47292,1 tūkst. Eur. Visoms programoms vykdyti panaudoti visi skirti asignavimai, išskyrus ES finansinės paramos ir dotacijų iš valstybės biudžeto lėšas.


BIUDŽETAS Tikslinės lėšos

Savivaldybės administracija 2020 m. gavo ir panaudojo tiesiogiai valstybės lėšas – 282,74 tūkst. Eur šioms funkcijoms vykdyti:

Savivaldybės administracijos tikslinių lėšų dinamika 2018–2020 m., tūkst. Eur

282,74

2020

262,96

2019

259,4

2018 240

250

260

270

280

290

Utenos rajono savivaldybės administracijos 2020 m. gautos ir panaudotos valstybės lėšos, palyginti su 2019 m., padidėjo 7,5 proc.

- 19 -


INVESTICIJOS 2020 m. buvo papildytos Investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklės. Jose patvirtintas esminis pakeitimas - savivaldybės tarybos sprendimais investuotojams gali būti teikiamos žemės, žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių, rinkliavų ir kitos įstatymų nustatytos lengvatos savivaldybės biudžeto sąskaita, kai investuotojai yra nekilnojamojo turto statytojai ir/ar vystytojai.

Taisyklėse nustatyta, kad investuotojui, kuriančiam ne mažiau kaip 10 naujų darbo vietų arba bendruomenei sukuriančiam visuomeninę naudą ir investuojančiam daugiau kaip 1,45 mln. Eur, savivaldybė gali: įrengti ir/ar sutvarkyti viešąją inžinerinę infrastruktūrą iki investuotojo valdomo (naudojamo) žemės sklypo ribos; bendradarbiauti su investuotoju ir savivaldybės teritorijoje veikiančiomis švietimo institucijomis, sprendžiant klausimus dėl atitinkamos kvalifikacijos specialistų pagal planuojamos vykdyti ūkinės veiklos poreikius; užtikrinti savivaldybės vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršruto trasą iki investuotojo darbuotojų darbo vietos pagal su investuotoju suderintą reguliaraus susisiekimo maršruto tvarkaraštį.

- 20 -


SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO PROGRAMA 2021 m. sausio 1 d. Lietuvos statistikos departamento duomenimis Utenos rajono savivaldybėje veikė 710 mažos ir vidutinės įmonės, iš jų 72 buvo naujai įregistruotos.

Veikiančių mažų ir vidutinių ir naujai įregistruotų įmonių skaičius Utenos rajono savivaldybėje 2019 m.–2021 m. pradžioje

2020 metais Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programai buvo gautos 64 paraiškos. Programos finansavimas buvo skirtas 55 smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų projektams. Tačiau dėl situacijos, susidariusios dėl karantino draudimų ir veiklos ribojimų, 6 projektai buvo neįgyvendinti – pareiškėjai atsisakė skirto finansavimo arba pasirašytos sutartys buvo nutrauktos. Sėkmingai buvo įvykdyti 49 programos lėšomis finansuoti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų projektai, sukurta 50 naujų darbo vietų.

2020 metais projektams įgyvendinti išmokėta 63,1 tūkst. Eur. Iš viso iš savivaldybės biudžeto programai įgyvendinti jau yra išmokėta 297,1 tūkst. Eur. - 21 -


PARAMA SMULKIAJAM IR VIDUTINIAM VERSLUI Siekiant sušvelninti dėl COVID-19 nustatytus ribojimų ir draudimų ekonominės veiklos vykdymui pasekmes, išlaikyti ekonominės veiklos tęstinumą bei išsaugoti sukurtas darbo vietas, savivaldybės taryba patvirtino finansinės paramos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, kurių ūkinė veikla iki karantino paskelbimo buvo vykdyta nuomojamose arba reziduojamose patalpose ir karantino metu buvo draudžiama arba ribojama, teikimo tvarką. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams buvo teikiama finansinė parama - ne daugiau kaip iki 20 proc. mėnesio išlaidų už patalpų nuomą ar rezidavimo paslaugų išlaidų. Finansinė parama buvo mokama už laikotarpį nuo 2020 m. kovo 16 d. iki karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje pabaigos, įskaitant karantino galiojimo pabaigos mėnesį, t. y. 2020 m. birželio 30 d.

Iki 2020 metų pabaigos 37 verslo subjektams buvo skirta ir išmokėta 19 761,0 Eur finansinė parama

Kreipėsi dėl finansinės paramos ir ją gavo: 57 proc. – ūkio subjektai, užsiimantys prekyba ne maisto produktais. 22 proc. – ūkio subjektai, teikiantys maitinimo paslaugas. Kiti – laisvalaikio, poilsio ir sporto paslaugų ir grožio paslaugų srityje veikiantys ūkio subjektai.

- 22 -


VERSLO LIUDIJIMŲ KAINOS IR TAIKOMOS LENGVATOS Savivaldybėje fiksuotas pajamų dydis, taikomas įsigyjant verslo liudijimus 2020 metais:

Utenos rajono savivaldybės teritorijoje vykdomai veiklai, priklausomai nuo vykdomos veiklos rūšies, kainavo nuo 10 iki 170 Eur metams; veiklai, neribojant veiklos teritorijos, - 300 Eur metams; Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus miestus, - nuo 20 iki 220 Eur metams. Verslo liudijimą įsigiję asmenys galėjo pasinaudoti ir siūlomomis 40 proc., 50 proc., 70 proc. arba 100 proc. lengvatomis. 2020 m. populiariausios veiklos su verslo liudijimu buvo: specialieji statybos darbai (statybvietės paruošimas, stogų dengimas, pamatų klojimas, mūrijimo, betonavimo, hidroizoliaciniai darbai, pastolių ir darbo platformų statymas ir ardymas, dūmtraukių įrengimas), prekyba (ne maisto produktais), kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veikla, gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, prekyba, variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas.

2021 metams Utenos rajono savivaldybės taryba paliko galioti tuos pačius 2020 m. fiksuotus pajamų mokesčio dydžius ir lengvatas.

Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, skaičius 2018–2020 m. - 23 -


UTENOS PRAMONĖS PARKO KŪRIMAS 2020 metais, atsižvelgus į Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir VšĮ „Investuok Lietuvoje“ pateiktas ekspertų pastabas dėl planuojamos Utenos pramonės parko teritorijos, buvo: patikslinta kuriamo pramonės parko teritorija. Dabar ši teritorija atitinka Utenos rajono bendrojo plano sprendinius, kuriuose yra numatyta preliminari pramonės parko teritorija; patikslintas atrinkto Utenos rajono ekonominės plėtros varianto įgyvendinimo planas, kuriame išskirti I ir II pramonės parko vystymo etapai. I etape yra 3 valstybiniai žemės sklypai - Pramonės g. 20, Ribnikų g. 4 ir Aukštaičių g. 16. Pramonės parko steigimas galėtų būti pradėtas nuo šių sklypų vystymo. II etape numatyta galima pramonės parko teritorijos plėtra (teritoriją sudaro 38 privatūs žemės sklypai ir 3 valstybiniai žemės sklypai); 2020 m. gruodžio 4 d. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai išsiųstas raštas dėl Utenos pramonės parko ribų nustatymo ir valstybei svarbaus projekto statuso suteikimo.

Planuojama, kad Ekonomikos ir inovacijų ministerija 2021 metais baigs vertinti jiems pateiktus dokumentus ir inicijuos, o Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtins būsimo Utenos pramonės parko ribas bei suteiks valstybei svarbaus projekto statusą, kad būtų galima derinti su atsakingomis institucijomis steigimo dokumentus ir pradėti rengti Utenos pramonės parko plėtros planą. - 24 -


TERITORIJOS INVESTAVIMUI

2020 m. dar kartą atnaujinti septyni Utenos rajono savivaldybės teritorijoje esančių laisvų sklypų investiciniai žemės sklypų aprašai lietuvių, anglų ir rusų kalbomis ir parengti trys laisvų sklypų investiciniai žemės sklypų aprašai lietuvių ir anglų kalbomis.

• 46 ha laisvo žemės ploto, tinkamo investavimui • Sklypų dydis - nuo 0,4 iki 13,8 ha

Sklypų aprašai yra skelbiami: www.utena.lt skyrelyje Verslui. Ekonomika ir investicijos. Teritorijos investavimui Utenos mieste www.utenosvic.lt skyrelyje Investuotojams globali.utena.lt skyrelyje Investuoti VšĮ „Investuok Lietuvoje“ duomenų bazėje

- 25 -


„SPIEČIUS“ „Spiečius“ - netradicinio tipo verslo vystymo- zuojami verslo ugdymo mokymai ir įgyvendinamos si erdvė, pritaikyta smulkiojo ir vidutinio verslo su- kitos verslo skatinimo ir plėtros iniciatyvos. bjektams, vykdantiems Kūrybinių industrijų veiklą ne ilgiau kaip 5 centre „Taurapilis“ įsiSiekiant skatinti verslumą ir sudaryti pametus, bendradarbiauti kursiančiame „Spiečiulankias sąlygas plėtoti ir pradėti verslą, Utetarpusavyje ir plėstis. je“ bus įrengtos 5 darbo noje steigiamas Bendradarbystės centras Bendradarbystės vietos, kuriose veiklą „Spiečius“ centre „Spiečius“ vers24/7 režimu galės vyklininkams bus suteikiamos nemokamos kompiuteri- dyti ne mažiau kaip 15 atrinktų motyvuotų verslą prazuotos darbo vietos su įranga, teikiamos skaitmeninio, dedančių asmenų. kūrybinių industrijų vystymo, socialinio verslo konsulProjekto vykdytojas - Utenos rajono savivaldybės tacijos, vykdomos praktinės mentorių sesijos, organi- administracija, partneris - VšĮ „Versli Lietuva“.

Bendradarbystės centras „Spiečius“ įkurtas Kūrybinių industrijų centre „Taurapilis“ - 26 -


TIESIOGINĖS MATERIALINĖS IR UŽSIENIO INVESTICIJOS

Tiesioginės užsienio investicijos laikotarpio pabaigoje, mln. EUR

Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui, laikotarpio pabaigoje, EUR

2019 m. tiesioginės užsienio investicijos buvo 155,11 mln. Eur ir, palyginti su 2018 m., padidėjo nežymiai - 0,38 mln. Eur arba 0,2 proc. 86 proc. visų Utenos regiono tiesioginių užsienio

investicijų yra investicijos į Utenos rajoną. Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui, 2019 m. buvo 4171 Eur ir, palyginti su 2018 m., padidėjo 38 Eur arba 0,9 proc.

Materialinės investicijos to meto kainomis, tūkst. EUR

Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui, EUR

2019 m. materialinės investicijos sumažėjo 3,8 proc. arba 2,2 tūkst. Eur. Iš viso į ilgalaikį materialųjį turtą investuota 55,854 tūkst. Eur. Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui, 2019 m. sudarė 1497 Eur ir, palyginti su 2018 metais, sumažėjo 2,9

proc. arba 45 Eur. Trečdalis (34,5 proc.) materialinių investicijų buvo nukreipta į investicijas apdirbamojoje pramonėje. Elektros, dujų, vandens tiekimas ir atliekų tvarkymui teko penktadalis (21 proc.) investicijų.

- 27 -


INVESTICINIAI PROJEKTAI Savivaldybė iki 2020 metų pabaigos vykdė 59 Europos Sąjungos, valstybės biudžeto, tarptautinių bendradarbiavimo per sieną programų, savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamus viešosios infrastruktūros modernizavimo ir plėtros, gyvenimo sąlygų gerinimo, socialinės atskirties ir sveikatos netolygumų mažinimo mieste ir kaime, viešųjų paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo projektus. Pagal 2020 metais vykdytų investicijų projektų sritis didžiausias Utenos rajono savivaldybės investicijų projektų dalis (po 27 proc.) sudarė sveikatos ir socialinių problemų sprendimo ir viešosios infrastruktūros ir kelių ES investicijų projektai. Penktadalis (22 proc.) vykdytų projektų buvo aplinkosaugos ir energetikos ES investicijų projektai.

2020 metais buvo baigti įgyvendinti 22 projektai, 25 projektų veiklos buvo tęsiamos, pradėta įgyvendinti 12 naujų projektų.

Iš viso investicijų vertė 6 629,1 tūkst. Eur.

- 28 -


2020 METAIS UŽBAIGTI DARBAI IR PROJEKTAI

2020 METAIS UŽBAIGTI DARBAI IR PROJEKTAI

Eil. Nr.

1.

Darbų ir objektų pavadinimas

8.

Šilumos tiekimo tinklų ruožo nuo ŠK-25-21 iki ŠK-25-22-9 ir šilumos tiekimo atšakos iki Vilniaus g. 26 rekonstrukcija Utenos m. Projekto vykdytojas - UAB „Utenos šilumos tinklai“ Aukštakalnio mikrorajono centralizuotų šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija Utenos mieste Projekto vykdytojas - UAB „Utenos šilumos tinklai“ 100 kW galios saulės fotovoltinės elektrinės įdiegimas UAB „Utenos šilumos tinklai“ Projekto vykdytojas - UAB „Utenos šilumos tinklai“ Paviršinių nuotekų tinklų ir jiems priklausančios infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Utenos mieste Projekto vykdytojas - UAB „Utenos komunalininkas“ Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k.) Projekto vykdytojas - UAB „Utenos vandenys“ Sinerginės saugumo platformos sukūrimas Rytų Latvijos ir Lietuvos pasienyje Utenos rajono seniūnijos administracijos pastato Vaikutėnų kaime vidaus patalpų sutvarkymas Viešosios infrastruktūros prie Krokulės šaltinio sukūrimas

9.

Parko g. Vyžuonėlių kaime rekonstravimas

10.

Galvos smegenų kraujotakos ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Utenos ligoninėje Projekto vykdytojas - VšĮ Utenos ligoninė Prisidėta prie Utenos kraštotyros muziejaus projekto „Šviesioji gyvenimo pusė“ įgyvendinimo piniginiu įnašu Prisidėta prie Utenos apskrities darbdavių asociacijos projekto „Verslas lengvai ir greitai“ piniginiu įnašu o projekto Prisidėta prie VšĮ Utenos verslo informacijos centras „Ateities verslas“ (Business of future) piniginiu įnašu Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo Projekto partneris - Utenos regiono vietos veiklos grupė Projekto vykdytojas - Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė Prisidėta prie Aukštaitijos krepšinio mėgėjų asociacijos projekto „Pažink ir tobulėk“ įgyvendinimo piniginiu įnašu „Utenos informacijos centras“ (2018–2020 COOMM/VIL/2018–2020)

2. 3. 4. 5. 6. 7.

11. 12. 13. 14.

15. 16.

Iš viso: - 29 -

2020 metais atliktų darbų/ įgyvendintų veiklų vertė (tūkst. Eur) Savivaldybės/įstaigos Iš viso įnašo dalis 199,0

486,0 104,0 65,4

Įmonės įnašo dalis

114,0

Įmonės įnašo dalis

247,0

Įmonės įnašo dalis

66,0

Įmonės įnašo dalis

10,6

102,0

Įmonės įnašo dalis

39,3

9,0

99,0

19,8

42,9

8,6

32,6

16,5

940,5

-

9,8

1,0

38,2

3,7

6,85

1,0

32,0

-

14,1

1,4

16,8

-

3651,3

1174,9

20,0


2020 METAIS VYKDYTI IR TOLIAU TĘSIAMI PROJEKTAI Eil. Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Darbų ir objektų pavadinimas Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone Želdynų teritorijos formavimas ir kraštovaizdžio būklės gerinimas Utenos mieste Informacinės infrastruktūros plėtra Ignalinos, Molėtų ir Utenos rajonuose Užpalių dvaro išorės ir dalies vidaus patalpų rekonstrukcijos darbai, pritaikant patalpas kaimo bendruomenės poreikiams Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba Projekto vykdytojas – UAB „Utenos vandenys“ Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k. II etapas) Projekto vykdytojas - UAB „Utenos vandenys“ Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centro plėtra Prisidėta prie VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro projekto „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Utenos rajone“ piniginiu įnašu Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Utenos rajone Projekto vykdytojas - VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras Prisidėta prie Utenos mokyklos-vaikų darželio „Varpelis“ projekto „Inovatyvios ugdymo(si) veiklos lauko aplinkose kiekvieno vaiko pažangai“ įgyvendinimo piniginiu įnašu Prisidėta prie Utenos vaikų lopšelio-darželio Želmenėlis projekto „Virtualus voratinklis“ piniginiu įnašu Prisidėta prie Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos projekto „Utenos miesto socialinės rizikos vaikų atskirties mažinimas per kultūrines ir edukacines veiklas“ piniginiu įnašu Prisidėta prie Utenos švietimo centro projekto „Kūrybiškumo erdvė“ įgyvendinimo piniginiu įnašu Prisidėta prie VšĮ futbolo klubo „Utenos Utenis“ projekto „Atviras futbolas“ įgyvendinimo piniginiu įnašu Prisidėta prie Utenos visuomenės sveikatos biuro projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Utenos rajone“ piniginiu įnašu Prisidėta prie Utenos kultūros centras projekto „Utenos kultūros - 30 centro scenos ir žiūrovų aptarnavimo įrangos įsigijimas Kultūros centro paslaugų plėtrai“ piniginiu įnašu

2020 metais atliktų darbų/ įgyvendintų veiklų vertė (tūkst. Eur) Savivaldybės/įstaigos Iš viso įnašo dalis 4,5 335,3

47,9

2,5

0,4

18,8

3,8

620,0 65,0

Įmonės įnašo dalis

93,0

Įmonės įnašo dalis

13,0

154,0

21,5

163,0

12,0

0,3

-

66,0

1,3

66,7

1,3

20,7

2,1

35,4

3,5

8,5

0,5

83,1

6,2

274,7

71,5


Prisidėta prie Utenos švietimo centro projekto „Kūrybiškumo 35,4 erdvė“ įgyvendinimo piniginiu įnašu 2020 METAIS IR TOLIAU TĘSIAMI PROJEKTAI 8,5 Prisidėta prieVYKDYTI VšĮ futbolo klubo „Utenos Utenis“ projekto 14. „Atviras futbolas“ įgyvendinimo piniginiu įnašu Prisidėta prie Utenos visuomenės sveikatos biuro projekto 15. 83,1 „Sveikos gyvensenos skatinimas Utenos rajone“ piniginiu įnašu Prisidėta prie Utenos kultūros centras o projekto „Utenos kultūros 16. 274,7 centro scenos ir žiūrovų aptarnavimo įrangos įsigijimas Kultūros centro paslaugų plėtrai“ piniginiu įnašu Prisidėta prie Utenos miesto veiklos grupės projekto „Utenos 17. miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ 12,0 piniginiu įnašu Prisidėta prie Utenos miesto veiklos grupės bendradarbiavimo 18. 19,5 projekto „Laikas verslui“ piniginiu įnašu Prisidėta prie Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro projekto 19. 19,0 „Pokyčių keliu“ piniginiu įnašu Prisidėta prie Utenos regiono vietos veiklos grupės projekto 20. 8,6 „Aktyvaus ir sveiko gyvenimo būdo skatinimas gerinant vaikų ir paauglių sveikatą Utenos regione“ piniginiu įnašu Iš viso: 2712,2 13.

Vyžuonaičio ežere įrengtas pantoninis tiltas

3,5 0,5 6,2 71,5 1,2 1,95 1,9 3,2 320,45

Utenos vaikų lopšelyje – darželyje „Šaltinėlis“ naujai įrengtos vaikų ugdymo grupės

- 31 -


2020 METAIS PRADĖTI DARBAI IR PROJEKTAI

2020 METAIS PRADĖTI DARBAI IR PROJEKTAI Eil. Nr. 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12.

Darbų ir objektų pavadinimas Liepų gatvės, Joneliškių kaime, Utenos rajone, sutvarkymas, siekiant išplėsti viešąją susisiekimo infrastruktūrą. Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Utenos rajono seniūnijose Utenos miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas Projekto vykdytojas - UAB „Utenos komunalininkas“ Specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas Gardino ir Utenos apskričių vyresnio amžiaus gyventojams Projekto vykdytojas - VšĮ Utenos ligoninė Geriatrijos stacionarinio skyriaus įkūrimas VšĮ Utenos ligoninėje Projekto vykdytojas - VšĮ Utenos ligoninė Asmens sveikatos priežiūros kokybės gerinimas Utenos rajono gyventojams Projekto vykdytojas - UAB Šeimos klinika „Hiperika“ Prisidėta prie Utenos regiono vietos veiklos grupės projekto „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ piniginiu įnašu Žvaigždžių akademija (Dark Sky International – Argo Navis – Follow the Stars) Projekto vykdytojas - Utenos regiono vietos veiklos grupė Keturios gamtos stichijos mokinių pažangai Projekto vykdytojas - Utenos Krašuonos progimnazija Prisidėta prie Asociacijos „Aukštaitijos rakta“ projekto „Senjorų klubas“ įgyvendinimo piniginiu įnašu Prisidėta prie Utenos Vyturių progimnazijos projekto „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ įgyvendinimo piniginiu įnašu Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui Projekto vykdytojas - Utenos Dauniškio gimnazija Iš viso:

- 32 -

2020 metais atliktų darbų/ įgyvendintų veiklų vertė (tūkst. Eur) Savivaldybės/įmonės Iš viso įnašo dalis 1,8 5,8

1,6

27,3

27,3

19,9

-

10,0

-

16,6

Įmonės įnašo dalis 1,7

68,7

3,0

5,8

-

21,5

-

47,6

4,8

31,4

9,9

9,2

-

265,5

48,3


NVO IR BENDRUOMENĖS VEIKLOS STIPRINIMO PROJEKTAI 2020 m. Utenos rajono savivaldybėje buvo įgyvendinami Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojami projektai. Jiems įgyvendinti skirta 26 743,00 Eur.

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas

1.

Utenos rajono Daugailių bendruomenė

2.

Kuktiškių moterų klubas „Kuksa“

3.

Kuktiškių seniūnijos bendruomenė

4. 5. 6. 7. 8.

Leliūnų seniūnijos bendruomenė Pakalnių moterų užimtumo centras Saldutiškio bendruomenė Kirdeikių krašto bendruomenė Sudeikių bendruomenė

9.

Utenos rajono Klykių bendruomenė

10. 11.

Tauragnų krašto bendruomenė Pačkėnų krašto bendruomenė

12.

Medenių krašto bendruomenė

13.

Utenos krašto žmonių su negalia sąjunga

14.

VšĮ „Mano ir tavo“

15.

Maltos ordino pagalbos tarnyba

16.

Bendruomenės „Užpalėnų krivulė“

17.

Vyžuoniškių bendrija „Vyžuona“

Projekto pavadinimas „Daugailių, Radeikių, Juknėnų bendruomenes vienijančios tradicijos“ „Kitokios Šv. Kalėdos Kuktiškėse“ „Pabūkim kartu, pamiršę rūpesčius, vargus...“ „Mes komanda“ „Žaidimo ir poilsio zonų kūrimas“ „Pažintinė kelionė į Pakruojo dvarą“ „Viešųjų erdvių atnaujinimas“ „Bendraujame ir mokomės“ „Bendruomeniškumas – kaimo ateities garantas“ „Kultūrą kuriame patys“ „Pažinkime savo kaimyną“ „Bendruomenių saugumui vaizdo kamerų įrengimas“ „Socialinės atskirties mažinimas bendruomenėje visaverčiam gyvenimui“ „Lauko darželio „Prinokę obuoliukai“ veiklos tęstinumas“ „Aš ne vienas ir ne vienišas - 2019“ „Kelionė + edukacija + kūryba = vieninga bendruomenė“ „Vyžuonų Šv. Jurgio bažnyčios bokšto apšvietimas ir Sprakšių kaimo senųjų kapinaičių tvoros rekonstrukcija“ - 33 -

Skirtos lėšos projektui (Eur) 1 132,01 300,00 593,58 647,70 1 372,91 453,00 469,00 1 186,00 454,98 646,64 818,80 820,00 3 031,58 5 900,00 5 789,00 1 347,40 1 242,07


VIEŠASIS TRANSPORTAS

UAB „Utenos autobusų parkas“ 2020 m. įmonė eksploatavo 30 autobusų, aptarnavo 42 priemiesčio maršrutus, 14 maršrutų mieste ir 7 tarpmiestinio susisiekimo maršrutus. 2020 m. balandžio 30 d. Utenos rajono savivaldybės taryba bendrovei UAB „Utenos autobusų parkas“ naujiems autobusams įsigyti ir nuomoti skyrė 59976,16 Eur. 2020 metais įmonės keleivinio transporto parką papildė 50 vietų autobusas Setra ir 3 Mercedes-Benz Sprinter 22 vietų autobusai. Miesto maršrutus aptarnauja 22 vietų Euro6 klasės autobusai su specialiomis vietomis, skirtomis neįgaliesiems, įrengtomis informacinėmis švieslentėmis, neribotu Wi-fi, šildymo ir kondicionavimo sistemomis.

Mieste

Tarpmiestyje

Priemiestyje Užsakomieji reisai - 34 -


VIEŠASIS TRANSPORTAS Keleivių vežimas autobusais – vienas iš labiausiai Labai nukentėjo ir užsakomieji vežimai - keleidėl paskelbtos ekstremalios situacijos bei koronavi- vių skaičius sumažėjo daugiau kaip 60 proc. Beveik ruso pandemijos nukentėjęs ekonominės veiklos sek- trečdaliu (27 proc.) mažiau gyventojų važiavo Utenos torius. mieste vykdomais maršrutais. Karantino laikotarpiu dėl sugriežtintų reikalavimų keleivių vežimui (keleivių buvo galima vežti du kartus mažiau nei telpa autobuse), taikomų asmenų judėjimo ribojimų, nuotolinio moksleivių ir studentų mokymo, nuotolinio darbo organizavimo įmonėse keleivių skaičius labai sumažėjo. Beveik per pusę (46,2 proc.) mažiau buvo pervežta keleivių priemiesčio maršrutuose. Taip pat ženklus keleivių skaičiaus sumažėjimas buvo tarpmiestinio susisiekimo maršrutuose - 44,3 proc.

2020 metų rugsėjo 22 dieną uteniškiams buvo suteikta galimybė važiuoti miesto autobusais nemokamai. Tądien nemokamai važiavo 534 keleiviai ir tai buvo dvigubai daugiau nei vidutiniškai per dieną 2020 metais vykdavo keleivių.

- 35 -


DARNAUS JUDUMO PLANAS Vykdant darnaus judumo planą, 2020 metais buvo įgyvendinti ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojami projektai: „Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Utenos mieste“. 2020 m. įrengtos trys elektromobilių įkrovimo stotelės (Maironio g. 6A, Utenio a. 4A ir K. Donelaičio g. 38) su galimybe įkrauti po du elektromobilius vienu metu. Maironio g. 6A ir Utenio a. 4A įrengtos greito įkrovimo stotelės, Donelaičio g. 38 įrengta viena įprasto galingumo įkrovimo stotelę. Iš viso projekto metu įrengtos 6 prieigos. Utenos rajono gyventojai ir svečiai gali įkrauti savo elektromobilius nemokamai. Stotelės pritaikytos specialiųjų poreikių turintiems vairuotojams. „Aušros gatvės dalies nuo Gedimino ir Tauragnų gatvių sankryžos iki Žaliosios gatvės Utenoje rekonstrukcija“. 2020 m. projekto metu buvo pabaigta rekonstruoti apie 0,8 km Aušros gatvės dalis, atlikti ženklinimo darbai, sumontuoti viešojo transporto paviljonai. Projekto išlaidų suma – 923,5 tūkst. Eur.

2020 m., siekiant prisidėti prie Utenos miesto darnaus judumo plano tikslo – „Viešojo transporto skatinimas“, buvo: pateikta projekto „Utenos miesto darnaus judumo plano priemonių diegimas“ paraiška ES struktūrinių fondų finansavimui gauti. Projekto metu numatomas 21 viešojo susisiekimo stotelės kapitalinis remontas, infrastruktūrą pritaikant žmonių su negalia poreikiams. sudaryta projekto „Utenos rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ sutartis. Projekto metu numatoma įsigyti 4 elektrinės traukos autobusus, pritaikytus žmonėms su negalia, kuriuose bus įrengta ne mažiau kaip 16 sėdimųjų vietų keleiviams, vežti.

- 36 -


UTENA TVARKOSI

2020 METŲ STATYBOS DARBAI: Atlikta dalis vaikų lopšelio – darželio „Pasaka“ pastato rekonstravimo darbų. Įvykdytų darbų vertė: 821, 387 tūkst. Eur.

Pritaikyti 5 butai ir 3 gyvenamieji namai žmonių su negalia poreikiams. Atlikti Utenos rajono kraštovaizdžio estetinio potencialo didinimo darbai, likviduojant bešeimininkius pastatus: kiaulides, fermas, veršidę ir sandėlį. Įvykdytų darbų vertė: 44,647 tūkst. Eur.

Įrengtas pandusas žmonių su negalia patekimui į Vilučių bendruomenės namus Atlikti gaisrinės pastato Saldutiškyje rekonstravimo darbai. Įvykdytų darbų vertė: 150,5 tūkst. Eur.

Atlikti Biliakiemio VDC patalpų remonto dar Vykdoma 12 daugiabučių namų renovacija bai, įgyvendinant projektą „Bendruomeninių vaiUtenos mieste Taikos, Vaižganto, Sėlių, Tauragnų ir kų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Aušros gatvėse. Užbaigta 3 daugiabučių namų Taikos Utenos rajono savivaldybėje“. Įvykdytų darbų vertė: ir Vaižganto gatvėse renovacija. 95,416 tūkst. Eur. - 37 -


UTENA TVARKOSI Atlikta dalis projekto „Želdynų teritorijos formavimas ir kraštovaizdžio būklės gerinimas Vyžuonaičio parke“ statybos rangos darbų. Įvykdytų darbų vertė: 329,677 tūkst. Eur. Atlikti Dauniškio parko Utenos mieste infrastruktūros plėtros 5 etapo (terasinių laiptų įrengimo) darbai. Įvykdytų darbų vertė: 139,313 tūkst. Eur. Atlikta dalis lopšelio - darželio „Šaltinėlis“ Utenoje statinio rekonstravimo darbų. Įvykdytų darbų vertė: 1,632 mln. Eur. Per 2020 metus atlikta statybos rangos darbų daugiau kaip už 1 mln. Eur.

Atlikta dalis nenaudojamose patalpose esančių sanitarinių mazgų su dušo patalpomis remonto darbų, pritaikant patalpas katilinę prižiūrinčių darbuotojų poreikiams. Katilinės įrengtos įgyvendinant projektą „Biokuro katilinės įrengimas Užpalių gimnazijos Vyžuonų skyriuje“. Įvykdytų darbų vertė: 41,722 tūkst. Eur. Atlikta dalis Užpalių gimnazijos Vyžuonų skyriaus pastato šildymo sistemos avarinių remonto darbų. Įvykdytų darbų vertė: 7,974 tūkst. Eur. Atlikti Kuktiškių katilinės ir šildymo sistemos paprastojo remonto darbai. Įvykdytų darbų vertė: 134,593 tūkst. Eur. Atlikti konteinerinės katilinės Vyžuonose statybos darbai. Įvykdytų darbų vertė: 247,503 tūkst. Eur.

Atlikti tilto per Bukos upę Strazdų kaime paprastojo remonto darbai. Įvykdytų darbų vertė: 10,909 tūkst. Eur . Atlikti Utenos mokyklos-darželio „Saulutė“ teritorijos dangų sutvarkymo darbai. Įvykdytų darbų vertė: 22,697 tūkst. Eur. Atlikta dalis Utenos ligoninės teritorijos sutvarkymo papildomų darbų. Įvykdytų darbų vertė: 14,648 tūkst. Eur. Sutvarkyta VšĮ Utenos ligoninės teritorija. Įvykdytų darbų vertė: 450,281 tūkst. Eur.

Įrengta tilto per Žiežulnos upę nauja medinė perdanga ir turėklai. Įvykdytų darbų vertė: 18,089 tūkst. Eur.

- 38 -


UTENA TVARKOSI Suremontuota dalis Dauniškio parko medinių takų. Įvykdytų darbų vertė: 150,251 tūkst. Eur.

Atlikta dalis Dauniškio parko terasos ežero pakrantėje statybos darbų. Įvykdytų darbų vertė: 97,203 tūkst. Eur. Ruošiantis naujos vaikų žaidimo aikštelės įrengimui Dauniškio parke, nuardyti buvę seni žaidimų aikštelės elementai, naujus planuojama pastatyti iki 2021 m. gegužės mėn.

Utena tvarkosi Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos statybos priemonėms (2018–2020 m.)

Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos statybos priemonėms 2018–2020 m. tūkst. Eur 3500,0 3000,0

2020 m. lėšų, skirtų statybos priemonėms, struktūra

3179,8

Lėšos tūkst. Eur

2500,0 2204,0

2000,0

2259,0

27% 44%

1500,0

SB lėšos

KPPP lėšos

1000,0

ES lėšos Kitos lėšos

500,0 0,0

20% 2018

2019

2020

9%

- 39 -

2020 m. lėšų, skirtų statybos priemonėms, struktūra


UTENA TVARKOSI

RENGIAMI TECHNINIAI PROJEKTAI: „Stadiono daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo dalies teritorijos sutvarkymo ir infrastruktūros plėtros įrengimo Utenos mieste projektas“. „Užpalių g. dalies nuo Užpalių g. ir Sėlių g. sankryžos iki Hipodromo g. kapitalinio remonto darbų“ techninis projektas. Projekte numatyta ~740 m ilgio dalies Užpalių gatvės asfaltbetonio dangos atnaujinimo darbai. Projektuojamas bendras pėsčiųjų ir dviračių takas dešinėje važiuojamosios dalies pusėje ir pėsčiųjų takas kairėje važiuojamosios dalies pusėje. Numatomi LED tipo gatvės apšvietimo tinklai ir lietaus nuotekų surinkimo sistemos. Projektuojamos gatvės atkarpoje ties Rašės upeliu esantis tiltas rekonstruojamas į pralaidą. Pertvarkomas Užpalių–Vaižganto gatvių šviesoforo postas. Numatomos eismo saugumo priemonės. „Mokyklos – vaikų darželio „Eglutė“ pastato atnaujinimo (modernizavimo) techninis projektas“. Projekte numatyti stogo remonto ir fasado atnaujinimo darbai, pastato langų ir lauko durų keitimas, pastato šildymo, elektros inžinerinės sistemos, pastato šalto ir karšto vandens sistemų atnaujinimas, pastato buitinių ir lietaus nuotekų, pastato vėdinimo sistemų atnaujinimo (modernizavimo) darbai. Kompiuterinių tinklų, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos modernizavimas. Pastato vidaus patalpų remontas ir pastato teritorijos sutvarkymas.

„Aukštakalnio gatvės, Utenoje, kapitalinio remonto darbų projektas“. Projekte numatyti ~1300 m ilgio Aukštakalnio g. asfaltbetonio dangos atstatymas. Bendras pėsčiųjų – dviračių takas vienoje važiuojamosios dalies pusėje. LED tipo gatvės apšvietimo tinklai. Suprojektuotos eismo saugumo inžinerinės priemonės, užtikrinančios maksimalų eismo dalyvių saugumą. „Atgimimo g. dalies, Utenoje, rekonstravimo darbų techninis projektas“. Projekte numatyta ~180 m ilgio, 2 eismo juostų dalies Atgimimo gatvės su asfaltbetonio danga įrengimas. Suprojektuotas bendras pėsčiųjų ir dviračių takas vienoje važiuojamosios dalies pusėje. Gatvėje numatyti LED tipo apšvietimo tinklai ir suprojektuota lietaus nuotekų nuvedimo sistema. Identifikuotos eismo saugumo probleminės vietos ir numatytos priemonės joms panaikinti. Numatyti mažosios architektūros elementai. „Sudeikių miestelio daugiafunkcio centro pastato kapitalinio remonto techninio projekto parengimas“.

- 40 -

Parengtas techninis projektas kapitališkai remontuoti Sodžiaus g. Pačkėnuose. Projekte numatyta 1500 m ilgio gatvės asfaltbetonio dangos atstatymas. Dalyje Sodžiaus gatvės suprojektuotas trinkelių dangos pėsčiųjų takas. Visoje gatvės atkarpoje numatyti apšvietimo tinklų atnaujinimai. Suprojektuotos saugaus eismo priemonės.


KELIAI

Keliai Keliai

Seniūnijų vietinės reikšmės viešųjų kelių priežiūra 2020 m.

Seniūnijų vietinės reikšmės reikšmėsviešųjų viešųjųkelių keliųpriežiūra priežiūra2020 2020m.m. Seniūnijų vietinės

2020 m. m. Kelių Kelių priežiūrai priežiūrailėšų lėšųpasiskirstymas pasiskirstymas 2020 seniūnijose, tūkst. Eur seniūnijose, tūkst. Eur 130,0 130,0

216,0 216,0

SBlėšos lėšos(tūkst. (tūkst.Eur) Eur) SB

KPPPlėšos lėšos(tūkst. (tūkst.Eur) Eur) KPPP

2020 2020 m. m. Kelių Keliųpriežiūrai priežiūrailėšų lėšųpaskirstymas paskirstymas seniūnijose, seniūnijose,tūkst. tūkst.Eur Eur 160,0 160,0 140,0 140,0 120,0 120,0 100,0 100,0 80,0 80,0 60,0 60,0 40,0 40,0 20,0 20,0 0,0 0,0

tūkst. tūkst. Eur Eur

tūkst. EurEur tūkst. Žvyrkelių Žvyrkelių taisymas taisymas 100,0 100,0

Augalijos Augalijos šalikelėse šalikelėse šalinimas šalinimas 30,0 30,0

Profiliavimas Profiliavimas A/b A/bišdaužų išdaužų taisymas taisymas 156,0 156,0

60,0 60,0

2020 m. iš Kelių priežiūros plėtros programos gauta ~1,630,100 tūkst. Eur. Jos panaudotos: Techninių reguliavimo priemonių (TERP) priežiūrai Utenoje - 14,037 tūkst. Utenos r. savivaldybei priklausančių TERP eksploatacijai – 3,902 tūkst. Eur. Tilto per Žiežulnos upę kelyje Ta-53 Tauragnų sen. remontui – 18,089 tūkst. Eur. Vietinės reikšmės kelių ir gatvių profiliavimui Utenos r. seniūnijose – 4,896 tūkst. Eur. Parengtos seniūnijų (Daugailių, Leliūnų, Kuktiškių, Saldutiškio, Sudeikių, Utenos) kelių, gatvių kadastro ir registro bylos - 39,967 tūkst. Eur. Vietinės reikšmės kelių ir gatvių profiliavimui Utenos r. seniūnijose – 151,066 tūkst. Eur.

Asfaltbetonio dangos išdaužų taisymui Utenos m. gatvėse – 59,999 tūkst. Eur. Asfaltbetonio dangos išdaužų taisymui Utenos r. vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse – 59,999 tūkst. Eur. Utenos m. gatvių važiuojamosios dalies horizontaliam ženklinimui – 19,999 tūkst. Eur. Vilties g. Utenoje remontui – 68,814 tūkst. Eur. Vestuvių g. Utenoje remontui – 118,816 tūkst. Eur. Šviesoforo Utenos J. Basanavičiaus ir Vaižganto g. sankryžos remontui – 6,655 tūkst. Eur. Tilto per Bukos upę kelyje Ta-58 remontui – 10,909 tūkst. Eur. Kelio Da-50 Juknėnai–A. ir M. Miškinių sodyba Juknėnų k. Daugailių sen. kapitaliniam remontui – 9,739 tūkst. Eur. Atgimimo g. Utenoje kapitaliniam remontui -1,360 tūkst. Eur. Aušros g. Utenoje rekonstravimui - 872,392 tūkst. Eur. Aušros g. Utenoje rekonstravimo darbų techninė priežiūrai – 5,997 tūkst. Eur. Žibuoklių g. Utenoje rekonstravimui – 71,651 tūkst. Eur. Tauragnų g. Utenoje rekonstravimui – 89,692 tūkst. Eur. Aušros g. Utenoje rekonstravimo projekto vykdymo priežiūrai – 1,210 tūkst. Eur. 2020 m. Kelių priežiūros plėtros programai įgyvendinti papildomai buvo gauta 201,100 tūkst. Eur. Jos panaudotos: Bočių g. Utenoje kapitaliniam remontui – 80,400 tūkst. Eur. Kelio Su-39 Padbuožė–Voverynė, Sudeikių sen. kapitaliniam remontui – 95,000 tūkst. Eur. J. Margalio g. Sudeikių sen. kapitaliniam remontui – 25,700 tūkst. Eur.

- 41 -


KELIAI

Kelių priežiūros plėtros programos (KPPP) lėšos 2019 m. ir 2020 m.

LR Susisiekimo ministerija, siekdama mažinti koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltas pasekmes ir skatinti ekonomiką, keliams taisyti (remontuoti) Utenos rajono savivaldybei skyrė 608,591 tūkst. Eur. Lėšos panaudotos: J. Basanavičiaus g. dalies Utenoje remontui – 103,575 tūkst. Eur. Aukštakalnio g. dalies Utenoje remontui – 261,149 tūkst. Eur. Joneliškio g. Utenoje remontui – 243,867 tūkst. Eur. 686,242 tūkst. Eur ministerija skyrė gyvenvietėse esantiems ir gyvenvietes jungiantiems keliams (gatvėms) su žvyro danga asfaltuoti. Lėšos panaudotos: Kelio Da-50 Juknėnai–A. ir M. Miškinių sodyba Juknėnų k. Daugailių sen. Utenos r. kapitaliniam remontui – 278,000 tūkst. Eur. Nemeikščių g. Utenoje kapitalinis remontas – 89,166 tūkst. Eur. Atgimimo g. Utenoje kapitaliniam remontui – 50,977 tūkst. Eur.

KPPP lėšos 2019 m. ir 2020 m. 2.000,000 1.500,000 1.000,000 500,000 0,000 2019 2020

Skaičiuojamosios 1.512,900 1.630,100

Tikslinės 40,000 201,100

Covid 0,000 1.675,000

Kelių priežiūros plėtros programos (KPPP) lėšos 2019 m. ir 2020 m.

Žibuoklių g. Utenoje rekonstravimui – 265,551 tūkst. Eur. Žibuoklių g. Utenoje rekonstravimo darbų techninei priežiūrai – 2,548 tūkst. Eur. 350,000 tūkst. Eur ministerija skyrė pėsčiųjų ir dviračių takams bei kitoms kelių saugumo priemonėms įrengti. Lėšos panaudotos: Tauragnų g. Utenoje rekonstravimui - 350,000 tūkst. Eur.

- 42 -


DAUGIABUČIŲ NAMŲ RENOVACIJA Per 2020 m. UAB „Utenos butų ūkis“ vykdė anksčiau pradėtus 35 daugiabučių namų renovacijos projektus. Taikos g. 29, Taikos g. 35, Vaižganto g. 16 ir Aušros g. 95 daugiabučiams namams gauta valstybės parama bei šių namų butų ir kitų patalpų savininkai jau moka įmokas už jiems suteiktas paskolas atnaujinti daugiabučius namus. Sudarytos rangos sutartys su rangovais dėl šių daugiabučių namų atnaujinimo - Sėlių g. 30B ir Sėlių g. 30C, Taikos g. 13, 48, Tauragnų g. 7 ir Aušros g. 35.

Aušros g. 75, Vaižganto g. 68, Sėlių g. 59 ir Taikos g. 8 butų savininkai pritarė investicinių planų koregavimui padidinant rangos darbų kainą. Gauti Taikos g. 10, 16, 24, 52, 83 ir Vaižganto g. 10 namų butų ir kitų patalpų savininkų pritarimai dėl investicijų planų koregavimo didinant rangos darbų kainą. Investicijų planų koregavimai atlikti. Sudarytos statybos rangos sutartys dėl Vaižganto g. 6, Taikos g. 34, 36 ir 40 daugiabučių atnaujinimo. Taikos g. 66, 75, 96, Vyžuonų g. 41, Aušros g. 24 ir Maironio g. 15 daugiabučiams namas renovuoti vykdomi viešieji rangos darbų pirkimai. Atlikti Taikos g. 38 ir Vaižganto g. 34 daugiabučių techninių darbo projektų parengimo paslaugų pirkimai. Projektavimo paslaugų teikėjai parengė daugiabučių namų atnaujinimo techninius projektus. Atlikti pirkimai kiekvieno parengto daugiabučio namo

atnaujinimo techninio projekto ekspertizei atlikti, taip pat gauti statybos darbų leidimai ir sudarytos rangos sutartys su rangovais.

Įmonė atliko daugiabučių namų Basanavičiaus g. 14, Rožių g. 7, Taikos g. 4, 46, 90, Tauragnų g. 4 atnaujinimo investicijų planų parengimo paslaugų pirkimus, pasirašė sutartis, o paslaugų teikėjai parengė daugiabučių namų atnaujinimo investicijų planus. Dėl visuotinio karantino projekto administratorius negali organizuoti butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų dėl pritarimo investicijų planams, tačiau ši procedūra bus atlikta, kai tik bus įmanoma rengti gyventojų susirinkimus.

- 43 -


APLINKOSAUGA Vienas svarbesnių Utenos rajono savivaldybės dokumentų – Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa. Programos 2020 metų priemones Utenos rajono savivaldybės taryba patvirtino 2020 m. vasario 27 d.

Į Utenos regiono sąvartyną Operatoriaus pristatytos mišrios komunalinės atliekos, t 9191,64

8984,98

8698,08

8628,62

Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos specialiosios programos panaudotos lėšos (be lėšų, skirtų visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai), tūkst. Eur 135,00 113,00

148,00 123,00

125,00

8061,58

143,00

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

98,00 75,00

2013 m.

2014 m. 2015 m.

2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m.

2020 m.

Programos lėšos buvo skirtos atliekų tvarkymo sistemai diegti, miesto ir rajono patrauklumui didinti, visuomenės aplinkosauginiam švietimui, medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimui skatinti, želdiniams atkurti, kraštovaizdžiui saugoti.

kymo taisykles. Jos buvo pakoreguotos 2019 m. Pasikeitė pavojingų, didelių gabaritų atliekų, komunalinių atliekų surinkimo išvežimo dažnis. 2020 m. buityje susidarančias pavojingas ir didelių gabaritų atliekas UAB „Utenos komunalininkas“ apvažiavimo būdu rinko tris kartus per metus. Komunalinių atliekų konteineriai, esantys miesto individualiose namų valdose, buvo tuštinami ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, o kolektyvinio naudojimo atliekų konteineriai buvo tuštinami ne rečiau kaip penkis kartus per savaitę, esant dideliam apkrovimui, iki 14 kartų per savaitę.

ATLIEKŲ TVARKYMAS

1529,54

Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planas 2014–2023 m. buvo patvirtintas 2016 m. sausio 28 d. Jame nurodyti Utenos rajono komunalinių atliekų tvarkymo tikslai, uždaviniai, įgyvendinimo priemonės iki 2023 m. Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos operatoriumi yra paskirtas UAB „Utenos komunalininkas“. Įmonei Utenos rajono savivaldybės taryba taip pat pavedė teikti minėtas paslaugas nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2030 m. gruodžio 31 d. Atliekų tvarkymas Utenos rajono savivaldybėje vyksta pagal Utenos rajono savivaldybės tarybos patvirtintas Utenos rajono savivaldybės atliekų tvar-

1494,16

1280,66

1194,14

763,14

2016 m.

963,54

2017 m.

760,00

2018 m.

638,3

2019 m.

1697,36

685,04

2020 m.

Surinktos kompostuojamos atliekos, t Tik iš individualių namų surinktos kompostuojamos atliekos, t

UAB „Utenos komunalininkas“ kompostuojamų (žaliųjų) atliekų surinkimas

- 44 -


APLINKOSAUGA Utenos rajono savivaldybė yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir pakuočių atliekų paruošimo naudoti organizavimo su: • VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“, • VšĮ „Žaliasis taškas“, • VšĮ „Gamtos ateitis“. Įgyvendinant projektą „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone“ (primename, kad jo metu buvo sumontuotos 24 aikštelės su 149 vnt. pusiau požeminiais komunaliniais atliekų ir antrinių žaliavų konteineriais bei įsigyta 605 rūšiavimo konteineriai, skirti individualioms namų valdoms žaliosioms ir virtuvės atliekoms rūšiuoti) liko sutaupytų lėšų. Jos buvo panaudotos įrengiant dar 4 papildomas aikšteles ir įsigyjant dar 700 vnt. individualių konteinerių, skirtų biologiškai skaidžioms atliekoms surinkti.

VANDENS TIEKIMAS IR NUOTEKŲ SURINKIMAS 2020 m. buvo vykdomi projektai dalinai finansuojami ES lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programas: ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k.)“, ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k. II etapas)“, ,,Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“.

237

79

2019 m.

237

79

2020 m.

Būstai prisijungę prie vandentiekio tinklų

2020 m. įsibėgėjo UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ eksploatuojamoje atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelėje 2019 m. pradėjusio veikti keitimosi daiktais punkto ,,Dalinkimės“ veikla.

Pusiau požeminiai konteineriai Aukštakalnio mikrorajone

Būstai pasijungę prie nuotekų tinklų

Projekto ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k. ir Jsonių k. II etapas)“ prisijungimai

UAB ,,Utenos vandenys“ lėšomis Utenos rajone taip pat buvo vykdomi projektai: ,,Vandentvarkos infrastruktūros plėtra Pačkėnų kaime“, ,,Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Antalgės kaime“, ,,Vandentiekio infrastruktūros plėtra Antalgės kaime“, ,,Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Saldutiškio kaime“, ,,Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Utenos mieste ir rajone“, „Gręžinio Nr. 19/3168/12336 Kaliekių vandenvietėje Utenos r. pergręžimo darbai“ ir kiti smulkesni projektai. - 45 -


APLINKOSAUGA

Pūdytuvo pado paruošiamasis sluoksnis. Biodujų valymo įrenginių pado plokštė.

Dar vienas svarbus ES finansuojamas projektas – ,,Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“. Projektas vykdomas dviem etapais. Pirmame etape - paruošiamieji darbai dumblo įrenginių statybai, kuriuos sudaro inžinerinių tinklų iškėlimo, rekonstrukcijos ir naujos statybos, taip pat inžinerinių įrenginių griovimo darbai. Antrame etape - dumblo apdorojimo įrenginių statyba. 2020 m. gruodžio 1 d. buvo gautas statybą leidžiantis dokumentas, rengiami darbo projektai, buvo pradėti biodujų talpyklos statybos darbai, betonuojami nesudėtingų statinių pamatai, atliekami kombinuotų šiluminės ir elektros energijos jėgainių montavimo darbai, pradedama montuoti technologinė įranga.

- 46 -


APLINKOSAUGA

2020 m. daug dėmesio buvo skiriama individualių namų prijungimui prie inžinerinės infrastruktūros.

737

722

759

772

792

2017 m.

807

798

844

971

875

1008

904

1043

1299

1288

1277

1247

1222

1194

1172

818

936

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Būstai prisijungę prie vandentiekio tinklų Būstai prisijungę prie nuotekų tinklų

Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Sudeikiuose, Tauragnuose, Utenoje, Užpaliuose, Vyžuonose)“ prisijungimai

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Būstai prisijungę prie vandentiekio tinklų Būstai prisijungę prie nuotekų tinklų

Neries upės baseino vandentvarkos I etapo prisijungimai

190 179 179 165

165

2016 m.

189

183 183

170 170

2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Būstai prisijungę prie vandentiekio tinklų Būstai prisijungę prie nuotekų tinklų

Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Utenos rajone‘‘ prisijungimai

Pagal Individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įrengimo dalinio finansavimo tvarkos aprašą buvo numatyta skirti 500,00 eurų kompensaciją už įsirengtą ir pradėtą eksploatuoti nuotekų valymo įrenginį, Vaikutėnuose, Daugailių ir Kuktiškių miesteliuose – 1000,00 eurų kompensaciją. Gauta 60 paraiškų, iš kurių 53 atitiko keliamus reikalavimus ir pareiškėjams buvo skirtos kompensacijos – 43500,00 eurų. Pagal Kompensacijų pastatų savininkams už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas, skyrimo tvarką 2020 m. buvo skirtos 25 kompensacijos. Bendradarbiaujant su Aplinkos apsaugos departamento Utenos valdybos Utenos aplinkos apsaugos inspekcija, 2020 m. organizuoti 3 patikrinimai, vykdant individualių ir grupinių nuotekų tvarkymo įrenginių kontrolę Utenos mieste. Gyventojai buvo raginami prisijungti prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų, o mažas pajamas turintys gyventojai - kreiptis į Utenos rajono savivaldybės administraciją dėl kompensacijų ir socialinės paramos. Gyventojams, nevykdžiusiems teisės aktų reikalavimų, skirti įspėjimai ir įpareigojimai tinkamai šalinti buityje susidarančias nuotekas.

- 47 -


APLINKOSAUGA POILSIAVIETĖS IR PAPLŪDIMIAI

APLINKOS MONITORINGAS

2020 m. buvo patvirtintos ,,Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo Utenos rajono savivaldybėje taisyklės“, nustatančios bendruosius žmonių saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo reikalavimus bei gelbėjimo darbų paplūdimiuose organizavimo principus. Taip pat buvo pritarta projektui „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas“, kurio tikslas – įrengti vandens transporto priemonių nuleidimo vietą Alaušo ežere, Sudeikiuose, taip suteikiant galimybę žvejams, poilsiautojams bei svečiams patogiai įsileisti vandens transporto priemonę į šį vandens telkinį. 2020 m. iš savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų buvo įrengtos dvi poilsiavietės prie Klykių ežero ir Šventosios upės, o Aiseto ežere pastatytas pontoninis lieptas. GYVŪNŲ GLOBA 2020 m. Utenos rajono gyvūnų mylėtojų draugija į Gyvūnų globos namus priėmė 1335 bepriežiūrius keturkojus. Namus surado taip pat įspūdingas skaičius gyvūnų – 1243.

Aplinkos monitoringą Utenos rajone 2020 m. atliko UAB ,,Darnaus vystymosi institutas“. Buvo tikrinamas aplinkos oras, paviršiniai ir požeminiai vandenys, paplūdimių ir poilsiaviečių vandens kokybė, dirvožemis, gyvoji gamta (rainuotojo vėžio) ir triukšmo lygis. Duomenys skelbiami http://www.utenosmonitoringas.lt. 2020 m. rugpjūčio 27 d. patvirtinta nauja Utenos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programa 2021–2026 metams. APŽIŪRA-KONKURSAS ,,GRAŽIAUSIA SENIŪNIJA UTENOS RAJONE 2020“ Utenos rajone 2020 m buvo surengta apžiūra-konkursas ,,Gražiausia seniūnija Utenos rajone 2020“, kurio tikslas – įvertinti gražiausią seniūniją rajone ir paskatinti seniūnijų aplinkos gražinimo tradicijas. Pirmą vietą užėmė Saldutiškio seniūnija, antrą - Sudeikių seniūnija, trečią – Utenos seniūnija. Gražiausioms seniūnijoms Utenos miesto šventės metu padovanoti sodo traktoriai.

1335 1109 893 665

807

1103

1243 1020

1041

815

672

660

529

976

908 605

628

580

2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m.

Sugauta gyvūnų, vnt.

Surado namus, vnt.

Gyvūnų globos namų veikla - 48 -


SOCIALINĖ APSAUGA Utenos rajono savivaldybės gyventojų sudėtis pagal amžiaus grupes 2020 m. pradžioje: Administracinė teritorija Lietuvos Respublika Utenos apskritis Utenos r. sav.

Gyventojai Gyventojai (0-15 Darbingo metų amžiaus ) amžiaus gyventojai 422071 1816864 (15,1 proc.) (65 proc.) 15245 78977 (12,2 proc.) (63,2 proc.) 4449 22939 (12 proc.) (61,8 proc.)

Pensinio amžiaus gyventojai

Bendras gyventojų skaičius

556240 (19,9 proc.) 30741 (24,6 proc.) 9726 (26,2 proc.)

2795175 (100 proc.) 124963 (100 proc.) 37114 (100 proc.)

2020 m. metais valstybės perduotoms ir savarankiškoms socialinėms funkcijoms vykdyti panaudota 10779,2 tūkst. Eur. Tikslinės kompensacijos (VB)

211,6

59,8 130,9 4,9 194,1

Išmokos vaikams (VB) 65

Socialinės paslaugos (VD, SB)

653,7 2499

1257,4

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Socialinė parama mokiniams (VD) Laidojimo pašalpa (VD) Palaikų laidojimo išlaidos (SB) Kita parama (SB)

Pagal lentelėje pateiktus duomenis matyti, kad Utenos rajono savivaldybėje pensinio amžiaus gyventojų skaičius (proc.) yra žymiai didesnis už esantį Lietuvoje ir Utenos apskrityje, o darbingo amžiaus gyventojų skaičius (proc.) yra mažesnis už skaičius Lietuvoje ir Utenos apskrityje. Tai lemia vis didėjantį lėšų poreikį piniginei socialiniaiAPLINKOSAUGA paramai ir socialinėms paslaugoms. COVID-19 infekcijos plitimas pakeitė daugelio gyvenimus. Nedarbo lygis tiek Lietuvoje, tiek Utenos rajono savivaldybėje 2020 metais smarkiai išaugo. Tai lėmė pasikeitusi situacija šalyje dėl pandemijos sukeltos ir dėl to sekusių neigiamų padarinių darbo rinkai, pakeistų teisės aktų. Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis (nedarbo lygis) 2018–2020 m., proc.: Administracinė teritorija

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Lietuvos Respublika

8,5

8,4

12,6

Utenos r. sav.

9,9

9,5

12,5

Šaltinis: Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Vienkartinė išmoka gimus vaikui (SB) Parama šeimynoms (SB)

5702,8

Piniginė socialinė parama (SB)

2020 m. * VB - valstybės biudžetas, SB - savivaldybės biudžetas

Išlaidos socialinei pagal išmokų rūšis, tūkst. Eur.

SOCIALINĖ PARAMA Kiekvienoje seniūnijoje komisijos, vertinusios piniginės socialinės paramos besikreipusiųjų situaciją, skyrė išmokas sunkiai besiverčiantiems. Skirtos išmokos 256 asmenims: socialinės pašalpos – 143 asmenims ir kompensacijos būsto šildymo, geriamojo, karšto vandens išlaidoms – 113 asmenų. Didžiausią socialinei paramai skirtų lėšų dalį sudaro išmokos vaikams. 2020 m. šioms išmokoms panaudota 5702,8 tūkst. Eur iš valstybės biudžeto lėšų. Savivaldybės biudžeto lėšų daugiausiai panaudojama piniginei socialinei paramai išmokėti – 653,7 tūkst. Eur ir socialinėms paslaugoms apmokėti – 554,2 tūkst. Eur. Padidėjusį lėšų poreikį lemia demografinė situacija, išaugęs nedarbo lygis ir pagyvenusių asmenų skaičius.

- 49 -


SOCIALINĖ APSAUGA

šildymo išlaidų kompensacijos (SB)

socialinės pašalpos (SB)

872 1466 1537 769 638 703 1747 2230 1725

vienkartinė parama (SB)

laidojimo pašalpa (VD)

socialinė parama mokiniams (VD)

teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius apmoka kredito ir palūkanų įmokas per kredito sutartyje nustatytą laikotarpį. Šia kompensacija 2020 m. pasinaudojo 143 asmenys (2019 m. - 92 šeimos).

2019 m.

659 677 656

2018 m.

1070 575 581

išmokos vaikams (VB)

tikslinės kompensacijos (VB)

2020 m.

4458 1555 1579

5672 5780

2608

Išmokų, kompensacijų gavėjų pokytis per 2018–2020 m.

Praėjusiais metais buvo stebima būsto šildymo kompensacijų gavėjų skaičiaus mažėjimo tendencija dėl pasikeitusių teisės aktų. Dėl Vyriausybės nustatyto pajamų dydžio padidėjimo socialinės pašalpos gavėjų skaičius sumažėjo 2020 m. II pusmetį, kadangi dauguma socialinės pašalpos gavėjų buvo įgiję teisę gauti darbo paieškos išmoką, kurią pagal LR Užimtumo įstatymą skyrė ir mokėjo Užimtumo tarnyba.

Lengvata už komunalinių atliekų tvarkymą pasinaudojo 1363 asmenys. Lengvatai iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto panaudota 10,8 tūkst. Eur (2019 m. – 8,2 tūkst. Eur). Pašalpos iš savivaldybės biudžeto buvo suteiktos 386 asmenims sunkios ligos atveju, nukentėjusiems nuo gaisro ar stichinės nelaimės, apmokant už nekompensuojamų vaistų įsigijimą, įsiskolinimams už būstą iš dalies kompensuoti, dėl įvairių priežasčių patekusiems į kritinę finansinę situaciją. Tam iš savivaldybės biudžeto panaudota 75,2 tūkst. Eur. Utenos rajono socialinių paslaugų centras, įgyvendindamas ES projektą „Integruotų socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimas asmens namuose Utenos rajono savivaldybėje“, subūrė tris mobilias komandas, aprūpino jas darbui reikalingais automobiliais, įranga, sanitarinėmis ir higienos priemonėmis. Integrali pagalba buvo teikiama miesto ir kaimo vietovių gyventojams – 106 tikslinės grupės asmenims.

PARAMA NEĮGALIESIEMS 2020 m. valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšomis buvo finansuojami 6 socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai. Panaudota 66,1 tūkst. Eur valstybės biudžeto ir 21,0 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų. Paslaugas gavo 388 asmenys, iš jų 291 suaugę neįgalieji, 30 neįgalių vaikų ir 67 šeimos nariai.

Skatinant piniginę socialinę paramą gaunančių asmenų darbinę motyvaciją, buvo siūloma atlikti visuomenei naudingą veiklą. 2020 m. visuomeninę veiklą atliko 493 gyventojai (2019 m. – 1284). Kai daugiabučio namo butų savininkai įgyvendina valstybės ir savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą ir kurie turi

2020 m. būstas neįgaliųjų poreikiams buvo pritaikytas 7 suaugusiems asmenims ir 2 vaikams (iš savivaldybės biudžeto skirta 40,6 tūkst. Eur ir iš valstybės

- 50 -


SOCIALINĖ APSAUGA biudžeto – 47,5 tūkst. Eur). 2020 m. buvo eksploatuojama ir prižiūrima 18 liftų, keltuvų, mobilių kopiklių, skirtų neįgaliesiems Pritaikyta būstų asmenims su negalia Iš viso

2019 m. Panaudota lėšų, tūkst. Eur 74,64

Pritaikyta būstų 9

Pritaikyta būstų 9

2020 m. Panaudota lėšų, tūkst. Eur 88,1

Išlaidų būstui pritaikyti ir vidutinis gavėjų skaičiaus pokytis 2019–2020 m.

VAIKŲ GLOBA IR DARBAS SU ŠEIMOMIS Per 2020 metus 7 rajono vaikams buvo nustatyta laikinoji globa (rūpyba), 3 vaikai grąžinti į biologinę šeimą. Laikinoji priežiūra tėvų prašymu nustatyta 26 vaikams, panaikinta 18 vaikų. 1

Globos centre (budintis globotojas)

53

Šeimoje

60

38

Šeimynoje

2020 m.

36

2019 m.

31

Institucijoje

21

Utenos rajono socialinių paslaugų centras įkurtas naujoje vietoje – buvusios Utenos specialiosios mokyklos – daugiafunkcio centro patalpose (K. Ladygos g. 20). 2020 metais paslaugos teiktos 188 šeimoms, iš jų 173 šeimoms organizuotas atvejo vadybos procesas, 183 šeimoms teiktos socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos. Vidutiniškai vienas atvejo vadybininkas vienu metu dirbo su 30 šeimų, o vienas socialinis darbuotojas - su 11 šeimų. Vaikus, netekusius tėvų globos, Utenos rajone sėkmingai globojo 5 šeimynos. Jų teikiamos socialinės globos paslaugos buvo ne tik ekonomiškai efektyvesnės už socialinę globą institucijoje, bet ir kokybiškesnės, nes globojamiems vaikams stengtasi sudaryti sąlygas, artimas biologinėje šeimoje gyvenančių vaikų gyvenimo sąlygoms. Šeimynoms už suteiktas socialinės globos paslaugas buvo skirta 58,2 tūkst. Eur iš savivaldybės biudžeto, taip pat skirta finansinė parama 65,0 tūkst. Eur iš savivaldybės biudžeto. Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro socialiniai darbuotojai vykdė globėjų (rūpintojų) ir įtėvių įvadinius ir tęstinius mokymus, konsultavimą Utenos rajone. Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių skaičius

2019 m.

2020 m.

Parengtų naujų globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių

Globėjai (rūpintojai), budintys globotojai - 9

Globėjai (rūpintojai), budintys globotojai - 9

Įtėvių- 0

Įtėvių-2

123

Viso

117 0

20

40

60

80

100

120

140

Utenos rajono savivaldybėje globojamų vaikų skaičius 2019–2020 m.

Reorganizuojant Utenos specialiąją mokyklą – daugiafunkcį centrą, Utenos Krašuonos progimnazijoje įkurtas „Versmės“ skyrius vaikams su specialiaisiais poreikiais.

Likusiems be tėvų globos vaikams paslaugos buvo teikiamos bendruomeniniuose vaikų globos namuose ir budinčių (socialinių) globėjų šeimose, šeimynose, Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre. Mieste įkurti 3 bendruomeniniai vaikų globos namai. Krizių įveikimo pagalba, kokybiškos paslaugos buvo teikiamos ir socialinę riziką patiriančioms šeimoms.

- 51 -


SOCIALINĖ APSAUGA

UTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS 2020 m. Centras paminėjo 25 metų veiklos sukaktį.

trumpalaikės socialinės globos, ilgalaikės socialinės globos paslaugos. 2020 m. balandžio 30 d. Utenos rajono savivaldybės taryba budinčiam globotojui patvirtino atlygį ir vienkartinę įsikūrimo išmoką. Nuo birželio mėn. Utenos rajone veiklą pradėjo 1 budintis globotojas, nuo spalio mėnesio – antras budintis globotojas. Budintys globotojai kartu su globos centro specialistais pasirengę padėti 6 vaikams likusiems be tėvų globos nuo 0 iki 18 metų amžiaus. Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro Bendruomeninių vaikų globos namų padalinių vaikai ir darbuotojai aktyviai dalyvauja skelbiamose akcijose, renginiuose, konkursuose. Utenos rajono savivaldybės organizuotoje akcijoje „Kalėdų šviesa“ juridinių asmenų kategorijoje lyderiais tapo (net 524 „patiktukai“) Bendruomeniniai vaikų globos namai, esantys Užpalių g. 49.

Centras yra mišrių bendruomeninių socialinių paslaugų įstaiga, kurioje veikia 4 skyriai: Globos centras, Šeimų skyrius (paslaugas gali gauti iki 9 šeimų), Bendruomeniniai šeimos namai, Krizių įveikimo vaikams veiklos grupės skyrius (paslaugas gali gauti 8 vaikai) ir 2 padaliniai: bendruomeniniai vaikų globos namai (Užpalių g. ir Palangos g., paslaugas gali gauti 16 vaikų) ir Pačkėnų savarankiško gyvenimo namai (paslaugas gali gauti iki 8 šeimų). Centre teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, sociokultūrinės, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, laikino apnakvindinimo, intensyvios krizių įveikimo pagalbos, psichosocialinės pagalbos, apgyvendinimo nakvynės namuose ir krizių centruose, pagalbos globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įvaikintojams ir šeimynų dalyviams,

- 52 -


SOCIALINĖ APSAUGA SOCIALINIŲ PASLAUGŲ GAVĖJAI Savivaldybėje socialinių paslaugų teikimas buvo grindžiamas prieinamumo principu: siekiama užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą asmeniui (šeimai) kuo arčiau jo gyvenamosios vietos, todėl socialines paslaugas teikiančių įstaigų tinklas rajone išplėtotas.

2020 m.

ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa (suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims) ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa (vaikams institucijoje) ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa (šeimynose) dienos socialinė globa institucijoje

3% 6%

6%

3%

28%

11% 12% 17%

3%

4%

2% 5%

dienos socialinė globa asmen namuose pagalbos į namus paslaugos

bendruomenės pagalbos į namus paslaugos socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymo paslaugos transporto organizavimas

apgyvendinimas UŠVGC

Pažymėtina, kad savivaldybėje, kaip ir daugelyje šalies savivaldybių, socialinę riziką patiriančių asmenų, šeimų skaičius nemažėja. Pagrindinės priežastys – ilgalaikis nedarbas, įgūdžių stoka, socialinė izoliacija, alkoholizmas, konfliktai. Visuomenės senėjimas, ekonominė ir socialinė situacija sąlygoja, kad pastaraisiais metais rajono gyventojai dažniausiai kreipiasi dėl ilgalaikės socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims bei suaugusiems asmenims su negalia stacionariose socialinės globos įstaigose. Daugėja vienišų asmenų, kurie neturi artimųjų ir kuriems reikalingos pagalbos į namus paslaugos. Daugėja besikreipiančių dėl dienos socialinės globos paslaugų, kai senyvo amžiaus asmenų su sunkia negalia artimieji yra dirbantys, todėl jais pasirūpinti gali tik po darbo valandų ir savaitgaliais. Šios paslaugos praėjusiais metais buvo teikiamos neįgalių asmenų namuose, todėl jų artimieji turėjo galimybę dirbti ir toliau rūpintis savo senyvo amžiaus tėvais. Susidarius situacijai, kai asmenims su sunkia negalia nebuvo galimybių gyventi savo namuose dėl sunkios fizinės būklės (būklės po insultų, infarktų, paralyžiaus), jie buvo apgyvendinti socialinės globos namuose.

140

132

124

115

120 100

124

133

90

Utenos rajono socialinių paslaugų centro pagalbos į namus paslaugos

80 perkamos paslaugos

bendruomenės transporto organizavimo paslauga

Socialinių paslaugų gavėjai proc., 2020 m.

Bendruomenių teikiamos pagalbos į namus paslaugos

60 40 20 0

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Pagalbos į namus paslaugų teikėjai - 53 -


SOCIALINĖ APSAUGA Utenos rajono socialinių paslaugų centre 2020 m. pagalbos į namus paslaugas gavo 124 asmenys (2019 m. – 132 asmenys), tam panaudota 138,6 tūkst. Eur (2019 m. – 117,1 tūkst. Eur) savivaldybės biudžeto lėšų. Pagalbos pinigai buvo mokami tokiam pačiam asmenų skaičiui kaip ir 2019 m. – 17 asmenų, kurie neturėjo galimybės gauti pagalbos į namus paslaugų.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. kiekvienam VšĮ Utenos ligoninėje gimusiam vaikui skiriamas 150,00 Eur vertės naujagimio kraitelis – būtiniausių daiktų ir priemonių kūdikio priežiūrai rinkinys. 2020 m. įteikti 388 naujagimio kraiteliai, panaudota 58,2 tūkst. Eur. savivaldybės biudžeto lėšų naujagimio kraiteliams įsigyti.

Utenos rajono savivaldybės taryba 2018 m. birželio 28 d. patvirtino Utenos rajono savivaldybės šeimos stiprinimo tvarkos aprašą, kuris nuo 2019 m. sausio 1 d. numato papildomas subsidijas, išmokas ir kompensacijas jaunoms šeimoms.

Bendradarbiaudamos su savivaldybe, bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos projektais sprendė negalią turinčių, bedarbių, gausių ar nepilnų šeimų, našlaičių socialines problemas. To rezultatas – sukurta saugesnė socialinė aplinka pažeidžiamoms gyventojų grupėms, suteiktos labiausiai reikalingos paslaugos Bendruomenės 2020 m. įgyvendino 9 projektus, joms skirta 88,3 tūkst. Eur (2019 m. už 41,8 tūkst. Eur įgyvendinti 7 projektai). Atsižvelgiant į šalyje susiklosčiusią ekstremalią situaciją dėl sparčiai plintančios COVID-19 pandemijos, 2020 m. Utenos rajono savivaldybės gyventojams organizuotos papildomos socialinės paslaugos: lankomosios priežiūros darbuotojo teikiama socialinė paslauga, užtikrinanti būtinuosius asmens poreikius, t. y. maisto produktų, medikamentų, higienos produktų pirkimo ir pristatymo paslaugas (trukmė iki 1 val.) asmenims nuo 65 metų, kurie negauna socialinių paslaugų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir priklauso didesnės rizikos grupei susirgti COVID-19. 2020 metais šia socialine paslauga pasinaudojo 40 gyventojų. - 54 -

Utenos rajono savivaldybėje deklaravusioms gyvenamąją vietą gimdyvėms raštu atsisakius naujagimio kraitelio, skiriama 150 Eur papildoma vienkartinė išmoka gimus vaikui. 2020 m. tokias išmokas gavo 106 šeimos (108 vaikai), išmokėta 16,2 tūkst. Eur.

Vienkartinė išmoka gimus vaikui išmokėta 216 šeimų (218 vaikų), panaudota 43,6 tūkst. Eur. 2020 m. suteiktos būsto nuomos kompensacijos 6 jaunoms šeimoms, išmokėta 5,2 tūkst. Eur. Finansinė paskata jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti per 2020 m. suteikta 25 šeimoms, išmokėta 63,2 tūkst. Eur. 2020 m. finansinę paramą Utenos rajone gavo 291 pirmokas, išmokėta 14,55 tūkst. Eur.


SVEIKATOS APSAUGA Utenos rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigos:

Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia ir privačios įstaigos – šeimos klinikos „Hiperika“ ir „Šalavijas“. Utenos rajone veikia 33 kitos privačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, iš kurių 26 teikia odontologijos paslaugas.

- 55 -


SVEIKATOS APSAUGA VŠĮ UTENOS LIGONINĖ

Ambulatorinių 2016–2020 m.

paslaugų

teikimo

dinamika

Ligoninėje yra 285 aktyvaus gydymo lovos. Dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo ir skatinant ambulatorinių paslaugų plėtrą, mažėja hospitalizuotų pacientų skaičius. Tačiau 2020 m. tam didžiausią įtaką turėjo COVID-19 pandemijos metu nustatyti paslaugų teikimo apribojimai (2020 m. – 6726, 2019 m. – 9660, 2018 m. – 9578), planinių paslaugų, reabilitacijos paslaugų sustabdymas, tačiau išlieka stabili kitų savivaldybių pacientų dalis – apie 30 proc. (2020 m. – 1798, 2019 m. – 3015, 2018 m. – 3012). Stacionarinių paslaugų teikimo dinamika 2016– 2020 m.

Ligoninėje įsteigus COVID-19 ligos gydymo skyrių, nuo 2020 m. lapkričio 9 d. iki gruodžio 31 d. dėl COVID-19 gydėsi 89 ligoniai, iš jų 16 mirė. 13 ligonių buvo perkelti į kitas gydymo įstaigas.

Akušerinės pagalbos apimtys padidėjo: 2015 m. buvo 269 gimdymai, 2020 m. išaugo iki 396 gimdymų. Gimdymų skaičius 2015–2020 m. Mažinant hospitalizacijų skaičių ir optimizuojant vidutinę gulėjimo trukmę, Utenos ligoninėje orientuojamasi į stacionarių paslaugų redukavimą, keičiant jas specializuotomis ambulatorinėmis, dienos chirurgijos, dienos stacionaro, stebėjimo paslaugomis, todėl šių prioritetinių paslaugų skaičius kasmet auga. Siekiama, kad dienos chirurgijos paslaugos sudarytų ne mažiau kaip 30 proc. visų operacijų. Deja, ir čia neišvengta pandemijos įtakos.

- 56 -


SVEIKATOS APSAUGA

Nuo 2020 m. kovo 20 d. pradėjusiame veikti mobiliame koronaviruso patikros punkte iki gruodžio 31 d. tyrimui mobiliame punkte užsiregistravo 9936 asmenys, jame buvo paimti 9748 tepinėliai, iš jų 8479 nerasta COVID-19 viruso, 1252 – rasta.

Tepinėlių COVID-19 virusui nustatyti paėmimo Utenos mobiliame punkte priežastys

Vidaus ligų gydytojas Mantas Kraujalis

Įgyvendinant Trūkstamų specialybių gydytojų motyvavimo dirbti Utenos rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašą, VšĮ Utenos ligoninėje pradėjo dirbti trys jauni gydytojai: Mantas Kraujalis, Sigutė Babakinienė ir Justas Babakinas. VšĮ Utenos ligoninės darbuotojai Pareigybė

Darbuotojų skaičius 23

Užimtų etatų skaičius 21,18

Gydytojai ir medicinos biologai

132

102,128

Slaugytojai ir akušeriai

198

197,75

Kitas personalas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas (dantų technikai, registratoriai, radiologijos technologai, biomedicinos technologai, ergoterapeutai, kineziterapeutai, masažuotojai, logoterapeutai, soc. darbuotojai, provizoriai) Kitas personalas (slaugytojo padėjėjai, ūkio reikalų tvarkytojai, vairuotojai, darbininkai, pagalbiniai darbuotojai, sandėlininkai, rūbininkai) Iš viso:

63

64,00

64

64,5

480

449,558

Administracija

Iš visų įstaigų (mobilaus punkto, sveikatos priežiūros, socialinės globos ir kt.) gauti 17357 Utenos rajono gyventojų COVID-19 tyrimų atsakymai, iš jų 1655 rastas virusas.

- 57 -


SVEIKATOS APSAUGA SVARBŪS PROJEKTAI • 2020 m. baigtas įgyvendinti ES finansuojamas 2014– 2020 metų Europos Sąjungos fondų projektas „Galvos smegenų kraujotakos ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Utenos ligoninėje“ (bendra projekto vertė 1.175.721 Eur,). 2020 m. buvo įsigyta: kompiuterinės tomografijos aparatas, vaizdų archyvavimo, diagnostikos ir perdavimo sistema, gyvybinių funkcijų stebėjimo sistema, defibriliatorius, elektrokardiografas ir kt., pagerinta teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė galvos smegenų kraujotakos ligų srityje ir pagerintas šių paslaugų prieinamumas Utenos apskrities gyventojams.

cializuotų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas Gardino ir Utenos apskričių vyresnio amžiaus gyventojams“, finansuojamą pagal Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą. Projekto tikslas – pagerinti dienos chirurgijos ir specializuotų ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą Gardino ir Utenos apskričių vyresnio amžiaus gyventojams. Bendra projekto suma – 893 693,85 Eur. Utenos ligoninės projekto dalies biudžetas – 452 737,21 Eur. Įgyvendinant Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo 2018–2025 metų programą, buvo įsigyta universali stacionari rentgeno diagnostikos medicinos priemonė (prietaisas) „Radspeed“ (gamintojas - Japonija).

Daugiau nei 70 proc. visų Utenos ligoninėje stacionarinių vidaus ligų paslaugų suteikiama asmenims, vyresniems kaip 60 m. Siekiant užtikrinti specializuotos medicinos pagalbos, atitinkančios specifinius šių asmenų poreikius, prieinamumą reikalinga įkurti Utenos ligoninėje geriatrijos stacionarinį skyrių. 2020 m. skirtas finansavimas ir pradėtas vykdyti projektas „Geriatrijos stacionarinio skyriaus įkūrimas VšĮ Utenos ligoninėje“. Visos projektui įgyvendinti reikalingos lėšos bus skirtos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Bendra projekto vertė – 1 376 492,00 Eur (pastato rekonstrukcijai – 912843 Eur, medicinos bei kitai įrangai įsigyti – 463649 Eur). Projekto metu bus modernizuota VšĮ Utenos ligoninės infrastruktūra, pastatytas II pastato aukštas stacionarinio Geriatrijos skyriaus įkūrimui (20 lovų), antžeminė galerija, sujungianti šį pastatą su pagrindiniu ligoninės pastatu, įrengiamas liftas. VšĮ Utenos ligoninė, bendradarbiaudama su Vyriausioji radiotechnologė Danutė Šalkauskienė ir radiologijos sveikatos priežiūros įstaiga Gardino universitetine kli- technologė Asta Sokolovienė dirba su naujuoju kompiuterinės tonika (Baltarusija), pradėjo įgyvendinti projektą „Spe- mografijos aparatu - 58 -


SVEIKATOS APSAUGA VŠĮ UTENOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

Psichikos dienos stacionare 2020 m. apsilankė 75 pacientai (2019 m. – 159).

Utenos PSPC 2020 m. sausio 31 d. prisirašiusių buvo 33 474 pacientai, 2019 m. gruodžio 31 d. – 34 106. Prisirašiusių draustų pacientų skaičius 2016–2020 m. Utenos rajono pirminės sveikatos priežiūros įstaigose:

TĘSTINIAI PROJEKTAI „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Utenos rajone“. Projekto biudžetas – 5 453,27 Eur, trukmė – 4 metai. „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Utenos rajone“. Projekto biudžetas – 294 117,65 Eur, trukmė – 2 metai. Projekto lėšomis bus įsigyjamos bendrosios praktikos gydytojams reikalingos priemonės, įrengti vaikų odontologijos, DOTS ir pakaitinės opioidų terapijos kabinetai, pritaikytas antras liftas neįgaliųjų poreikiams.

2020 m. Utenos PSPC pacientai apsilankė iš viso 159 067 kartus (2019 m. – 240 207), t. y. vienam prisirašiusiam pacientui vidutiniškai teko 5 apsilankymai.

Bendras laboratorinių tyrimų skaičius – 28 133. 2020 m. greitosios medicinos pagalbos (GMP) iškvietimų – 8178 (2019 m. iš viso iškvietimų – 8419). Iš jų: • dėl nelaimingų atsitikimų – 631, • dėl ūmių susirgimų ir būklių – 6701, • dėl nėštumo ir pogimdyminio laikotarpio patologijos – 53.

VšĮ Utenos PSPC darbuotojai Pareigybės Administracija Gydytojai ir medicinos biologai Slaugytojai ir akušeriai Kitas personalas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas (medicinos psichologai, klinikos laborantai, socialiniai darbuotojai, farmakotechnikas) Kitas personalas (slaugytojo padėjėjai, ūkio reikalų tvarkytojai, vairuotojai, darbininkai, pagalbiniai darbuotojai, sandėlininkai, rūbininkai ir kt.) Iš viso

- 59 -

Darbuotojų Užimtų etatų skaičius skaičius 16 14,75 48 39,25 91 91,75 16 15,25 44

42,5

215

203,5


SVEIKATOS APSAUGA ŠV. KLAROS PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖ Ligoninė teikia nemokamą stacionarinę ir ambulatorinę pirminę sveikatos priežiūrą asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, pasirinkusiems šią įstaigą, ir mokamą stacionarinę bei ambulatorinę pirminės sveikatos priežiūrą.

Pacientų skaičius ligoninėje 2016–2020 m.

600

537 489

500

451

436

400

287

300 200 100 0

Pacientų skaičius 2016

2017

2018

2019

2020

VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės darbuotojai

Ligoninėje yra 82 lovos, 2020 m. buvo gydomi 287 pacientai (2019 m. – 436). Pacientų skaičius žymiai sumažėjo dėl COVID-19 paskelbto karantino neberibojant hospitalizavimo trukmės. Ilgėjant pacientų gydymosi trukmei, jų skaičius mažėja.

Pareigybės Administracija Gydytojai Slaugytojai Kitas personalas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas (kineziterapeutas, kineziterapeuto padėjėjas, fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojas, ergoterapeutas, masažuotojas, socialinis darbuotojas) Kitas personalas (slaugytojo padėjėjai, ūkio reikalų tvarkytojai, pagalbiniai darbuotojai, virtuvės darbuotojai, skalbėjos ) Iš viso

- 60 -

Darbuotojų skaičius

Užimtų etatų skaičius

8 3 20 5

7,25 1,75 20 3,13

26

22,5

62

54,63


SVEIKATOS APSAUGA Tradicinis Utenos rajono savivaldybės visuome-

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUO- nės sveikatos biuro ir Utenos rajono savivaldybės MENĖS SVEIKATOS BIURAS administracijos renginys – dviračių žygis, skirtas EuroPagrindinė įstaiga, savivaldybėje vykdanti visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas – Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, įsteigtas 2007 m.

pos judumo savaitei paminėti. Dviračių žygio dalyviai išvyko iš Utenio aikštės ir riedėjo iki Vyžuonų link ir atgal. Keliavę pėstute iš Utenio aikštės ėjo iki Vyžuonėlių dvaro ir atgal.

Pagrindinės biuro funkcijos – • savivaldybės bendruomenės visuomenės sveikatos stiprinimas, • vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas, • savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas). Biure nuo 2018 m. dirba 17 darbuotojų, iš jų 5 darbuotojai teikia paslaugas Molėtų rajono gyventojams.

PROJEKTAI „Sveikos gyvensenos skatinimas Utenos rajone” (projekto vertė – 291.706,14 Eur, pabaiga – 2021 m., finansavimo šaltiniai – ES struktūrinių fondų, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšos). Projekto tikslas – padidinti tikslinių grupių asmenų sveikatos raštingumo lygį bei suformuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius. Projekto tikslinės grupės – vaikai (mokiniai) ir 55+ amžiaus asmenys. Birželio–rugsėjo mėn. poilsio centre ,,Oro Dubingiai“ vyko 9 (trys stovyklos 3 dienų, šešios stovyklos 6 d.) sveikos gyvensenos ugdymo stovyklos 55+ amžiaus žmonėms. Stovyklose dalyvavo 288 dalyviai. Stovyklautojai tris kartus per dieną buvo maitinami sveikatai palankiais maisto produktais, dalyvavo fizinio aktyvumo veiklose (joga, Tai či, mankštos ir kt.), dailės, garso, šokio terapijos užsiėmimuose ir kt.

- 61 -


VAIKŲ DIENOS CENTRAI Utenos rajono savivaldybėje pradėtos teikti akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos. Vaikų dienos centrai (VDC) buvo pirmieji, kuriems pradėta taikyti akreditacija. Akreditacija suteikiama 3 metams. Nauja tvarka ne tik užtikrins kokybiškesnes paslaugas vaikams – patys dienos centrai gaus tvaresnį ir stabilesnį finansavimą. Su vaikais dirbs išsilavinimo kriterijus atitinkantys socialiniai darbuotojai ar socialiniai pedagogai, centrų darbuotojams bus sudaryta galimybė tobulinti kvalifikaciją.

Vaikų dienos centruose: • ugdomi kasdieniai vaikų gyvenimo įgūdžiai, • mokoma higienos, sveikos gyvensenos, • lavinami socialiniai, bendravimo įgūdžiai, • organizuojamas užimtumas, • vaikai turiningai praleidžia laisvalaikį, jiems padedama ruošti namų darbus, mokytis nuotoliniu būdu (kai namuose nėra sąlygų), atostogų metu – organizuojamos įvairios stovyklos ar kitos veiklos, • padedama spręsti šeimoje iškilusias problemas, • organizuojama psichologinė pagalba, teikiamos kitos individualios socialinės paslaugos.

Utenos rajono savivaldybės teritorijoje akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą teikia 11 įstaigų.

Įstaigos pavadinimas

Adresas

El. paštas

Telefono Nr. Vietų skaičius

Saldutiškio bendruomenė

Saldutiškis, Laisvės a. 2

saltytelina@gmail.com

8 640 57141 20

Utenos seniūnijos bendruomenė

Biliakiemis, J. Asminavičiaus g. 16

aiste.bernotiene@utena.lt

8 641 22483 20

Pačkėnų krašto bendruomenė Pačkėnai, Sodžiaus g, 17

danazigo@gmail.com

8 652 73110 15

Sirutėnų krašto bendruomenė Sirutėnai, Rašio g. 9

macerauskiene@gmail.com

8 601 78230 16

Asocialcija Tauragnų krašto bendruomenė

Tauragnai, A. Musteikio g. tauragnaivdc@gmail.com 60

8 652 81288 12

Užpalių „Lions – Liūtų“ klubo vaikų dienos centras

Užpaliai, Pilies g. 14

gindrasius@gmail.com

8 686 95376 21

Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ Utenos vaikų dienos centras „Draugystė“

Utena, Vaižganto g. 50-1

guste.tylenyte@savethechildren. 8 601 03886 25 org

VšĮ Skudutiškio akademija

Antalgė, Tuopų g. 13a

info@skudutiskis.lt

8 674 86881 15

Maltos ordino tarnyba

Vyžuonos, Šilo g. 6

diana.tumeniene@maltieciai.lt

8 698 25896 20

Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centras

Utena, Lauko g. 19a

jaunimom@jaunimas.utena.lm.lt 8 389 61690 25

Utenos rajono Daugailių bendruomenė

Daugailiai, Mokyklos g. 4

ligut79@gmail.com

- 62 -

8 616 88991 15


ŠEIMOS KOMISIJA Šeimos komisijos darbas prisideda prie šeimos institutą palaikančių ir stiprinančių priemonių savivaldybėje kūrimo, bendradarbiavimo su vaiko ir šeimos gerovės srityje veikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, užtikrinant pagalbą šeimai visose srityse. Šeimos komisija 2020 metais daug dėmesio skyrė kryptingai veiklai stiprinant savivaldybės institucijų ar įstaigų ir šeimų organizacijų bei su šeimomis dirbančių organizacijų bendradarbiavimą, teikė siūlymus dėl savivaldybės prioritetų, susijusių su šeimos stiprinimu savivaldybėje, nustatymo ir šeimoms aktualių klausimų sprendimo.

Šeimos stiprinimo Utenos rajono savivaldybėje prioritetai: • bendruomenių stiprinimas, siekiant bendruomeninių paslaugų plėtros šeimai; • bazinių paslaugų šeimai plėtra ir prieinamumo didinimas, atsižvelgiant į bendruomenės poreikius; • tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas, kuriant palankią aplinką šeimai. Utenos rajono savivaldybės šeimos komisijos pirmininkė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė - Dalia Vilkauskienė.

Visos vaikui ir šeimai savivaldybėje teikiamos paslaugos suskirstytos į 9 grupes:

Sritis 1. Saugi aplinka 2. Vaiko raida 3. Vaikų laikinoji/nuolatinė globa 4. Saugus būstas 5. Pozityvi tėvystė

6. Rizikingas vaiko elgesys 7. Psichinė sveikata 8. Kritinės sveikatos problemos šeimoje 9. Finansinė situacija

Paslaugų grupės apibūdinimas Apima pagalbą smurto artimoje aplinkoje atvejais ir pagalbą smurto (psichologinio, fizinio, seksualinio) prieš vaiką šeimoje atvejais. Apima pagalbą vaikui nuo gimimo iki 18 metų, turinčiam emocinių ir elgesio raidos sutrikimų ar mokymosi sunkumų, pagalbą asmenims, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių iki 21 metų. Apima pagalbą vaikui iki 18 metų, paimtam į laikinąją globą dėl tėvų nepriežiūros ar jiems laikinai išvykus dirbti į užsienį. Apima pagalbą šeimai, užtikrinant vaiko gyvenimo sąlygas, įskaitant fizinį saugumą, vaiko gyvenamąją aplinką bei būsto pritaikymą ir būsto stabilumą. Apima pagalbą tėvams, ugdant jų pozityvios tėvystės gebėjimus bei suteikiant jiems emocinę ir tėvystės įgūdžių lavinimo pagalbą, reikalingą vaiko emociniam saugumui, jo fizinei sveikatai bei ugdymui namuose užtikrinti. Apima pagalbą vaikų nuo gimimo iki 18 metų amžiaus, kai yra mokyklos nelankymo problema ar kitas rizikingas elgesys, rūkymas, alkoholio ir psichotropinių medžiagų vartojimas, netinkamas seksualinis elgesys, suicidinė elgsena. Apima pagalbą stiprinant tėvų ir vaikų psichinę sveikatą, įskaitant tėvų priklausomybių ligas. Apima pagalbą tėvams kritinių ligų atveju, kada jie dėl savo ligos negali užtikrinti vaiko gerovės šeimoje, bei vaiko kritinių ligų atveju, kada šeima nepajėgi pati susidoroti su papildomais dėl ligos kilusiais sunkumais. Apima pagalbą, kada šeimos dėl nedarbo ar mažai gaunamų pajamų negali užtikrinti vaiko gerovės šeimoje. - 63 -


GYVENTOJAI 2020 m. Utenos rajone gimė 258

vaikai

Priskaičiavus 46 Utenos rajono gyventojų vaikus, gimusius kitose valstybėse, sudaryti (2019 m. – 324) gimimo įrašai: 172 berniukams ir 132 mergaitėms. Utenos mieste gimė 186 vaikai, seniūnijose - 11, rajonuose – 61. 362

370 360 350

337

340

324

330 320

304

310 300 290 280

270

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Gimimo įrašų skaičius

Seniūnijose gimusių vaikų skaičius Seniūnijos

Daugiavaikių šeimų skaičius mažėja: Vaikų gimstamumas šeimose

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

1- as vaikas

162

156

153

162

2 – as vaikas

130

146

131

110

3 – ias vaikas

35

46

32

28

4 - as vaikas

7

9

7

5 – as vaikas

1

4

1

6 - as vaikas

1

7 – as vaikas

1

8 – as vaikas

-

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Daugailių sen.

1

3

-

1

Kuktiškių sen.

-

1

1

-

780

-

2

760

2

Leliūnų sen.

6

Saldutiškio sen.

-

1

1

Sudeikių sen.

2

1

-

700

Tauragnų sen.

-

2

-

-

680

Utenos sen.

4

1

1

4

Užpalių sen.

6

1

1

2

Vyžuonų sen.

1

-

1

Iš viso:

20

5

11

10

1 1

1

Kaip minėta, užsienio valstybėse gimė 46 vaikai (2019 m. – 77, 2018 m. – 75, 2017 m. – 72): Jungtinėje Karalystėje – 23, Airijoje – 3, Norvegijoje – 11, Švedijoje – 1, Danijoje – 1, Vokietijoje – 2, JAV – 1, Liuksemburge – 1, Kipre – 1, Lenkijoje – 1, Nyderlanduose – 1. Tėvystės pripažinimų skaičius išaugo – 78 (2019 m. – 57). 2020 m. sudaryta 659 mirties akto įrašai (1 mirties įrašas buvo anuliuotas). Mirčių skaičius Utenos rajone išlieka panašus. Mirė 321 moteris ir 337 vyrai.

2017 m.

764

740 720 670

660

658

659

640 620 600

2017 m.

2018 m.

Mirties įrašų skaičius - 64 -

2

2019 m.

2020 m.


GYVENTOJAI Utenos miesto gyventojų mirė – 411, seniūnijose – 239 (žr. lentelę). Užsienyje mirė 8 asmenys: Jungtinėje Karalystėje – 1, Vokietijoje – 4, Danijoje 1, Norvegijoje - 1, Nyderlanduose -1. Seniūnija Daugailių Kuktiškių Leliūnų Saldutiškio Sudeikių Tauragnų Utenos Užpalių Vyžuonų

2017 m. 26 18 42 26 24 27 37 47 32

2018 m. 21 12 57 23 21 25 37 24 23

2019 m. 28 13 52 21 27 29 35 38 25

2020 m. 20 17 40 30 21 29 32 32 18

2020 m. sudaryta 170 santuokos įrašų: Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje – 110 pasirinktose vietose – 5 bažnyčiose – 45

Pirmą kartą tuokėsi 135 vyrai ir 127 moterų, antrą kartą – 31 vyras ir 34 moterys, trečią kartą – 4 vyrai, 8 moterys, ketvirtą – 1 moteris. Civilinės metrikacijos skyrius įtraukė į apskaitą 45 santuokas, sudarytas bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka ir 10 užsienio valstybėse sudarytų santuokų. Santuokos sudarytos šiose bažnyčiose: Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje – 23, Leliūnų Šv. Juozapo bažnyčioje – 9, Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje – 4, Saldutiškio Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje – 2, Pakalnių Švč. Trejybės bažnyčioje – 1, Kirdeikių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje – 1, Vyžuonų Šv. Jurgio bažnyčioje – 1, Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje – 2, Kuktiškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje – 2. 2020 m. Lietuvos Respublikos piliečiai sudarė santuokas: Baltarusijoje – 1, Jungtinėje Karalystėje – 3, Italijoje – 1, Kipre – 1, Ukrainoje – 1, Albanijoje – 1, Latvijoje – 1, Makedonijoje – 1. 2020 m. sudaryta 95 santuokos nutraukimo įrašai. Nutrauktos 2 santuokos iš Jungtinės Karalystės.

užsienio valstybėse – 10

250

240

232

227

200

170

150 100 50 0

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Santuokų skaičius 2017–2020 m. - 65 -


GYVENTOJAI 118

120

95

100

Populiariausi mergaičių vardai Utenos rajone:

112 95

• dažni: Luknė (5), Lėja (7), Elija (6), Gabija (5), Saulė (3), Mėta (4), Ema (4), Iglė (3), Austėja (3).

80

60 40

• retesni: Aneta, Amėja, Amina, Dilara, Edilija, Frėja, Elėja, Matėja, Visata, Tamilė, Meilė.

20 0

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Santuokų nutraukimo įrašų skaičius

Gyventojai 2020 m. pageidavo taisyti, papildyti, pakeisti civilinės būklės aktų įrašų – iš viso 104. Daugiausia buvo kreiptasi dėl vardo, pavardės pakeitimo. 2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Dėl vardo, pavardės pakeitimo

26

35

35

28

Ištaisymo bylos

15

36

30

26

Atkūrimo bylos Anuliavimo bylos Papildymo

19

3 33

• dažni: Matas (5), Markas (5), Motiejus (4), Kajus (9), Joris (6), Jonas (4), Jokūbas (7), Ajus (4), Arijus (4), Adas (4), Lukas (4), Adomas (3), Benas (6). •reti: Dilanas, Natas, Oliveris, Aristėjus, Juozas, Pijus, Domilis, Darenas, Ainis, Hubertas.

1 1

Populiariausi berniukų vardai Utenos rajone:

32

- 66 -


JAUNIMAS Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba Vitalijus Šeršniovas – pirmininkas, el. p. vitalijus.sersniovas@utena.lt, tel. +370 616 71770 Raimonda Gaulytė – pirmininko pavaduotoja, el. p. rgaulyte@gmail.com, tel. +370 622 11110 Nariai: Marijus Kaukėnas, Romualdas Kraulišas, Paulius Čyvas, Eglė Zarankaitė, Martynas Sirgėdas, Urtė Lekešytė, Akvilė Juškaitė, Karolina Pinkevičiūtė, Donata Lubienė, Rapolas Kriaučelis 2020 m. Taryba surengė 7 posėdžius, 2 iš jų buvo išvažiuojamieji – į Utenos A. ir M. Miškinių viešąją biblioteką ir VšĮ „Investuok Lietuvoje“.

Iš viso buvo finansuota 13 projektų, kuriuos įgyvendino Utenos rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos. Projektai finansuoti pagal šiuos prioritetus:

Jaunimo projektų finansavimas pagal prioritetus 7 6 5 4 3 2 1 0

Utenos atviras jaunimo centras (AJC)

Darbo su jaunimu Jaunimo įgalinimo Jaunimo Jaunų žmonių Jaunimo verslumo formų plėtros ir ir įtraukimo į savanoriškos lyderystės įgūdžių skatinimas kokybės pilietinę veiklą tarnybos stirpinimas užtikrinimas galimybių kūrimas įgyvendinimas ir plėtra savivaldybėje

2020 m. jaunimo veiklai buvo skirta 20 000 Eur.

Centre veiklos orientuotos į jaunų žmonių asmenybės formavimą, saugaus laisvalaikio užtikrinimą, vykdoma prevencinė veikla, individualūs ir grupiniai jaunuolių konsultavimai, jaunimo iniciatyvų skatinimas ir kt. 2020 m. įgyvendinti projektai: • „Ju2am 2020“; • „Ateik. Būk. Veik.“; • „Misija: jaunuolis 2020“. Projektais siekiama suteikti saugią erdvę mažiau galimybių turinčiam jaunimui, prasmingam jų laisvalaikiui ir saviraiškai bei teikti mobilaus darbo paslaugą seniūnijų jaunimui. COVID-19 pandemijos metu centras, pasitelkęs išmaniąsias technologijas, vykdė nuotolinį darbą su jaunimu. - 67 -


JAUNIMAS Lietuvos moksleivių sąjungos Utenos mokinių savivaldų informavimo centras (LMS Utenos MSIC) LMS Utenos MSIC pirmininke 2020–2021 mokslo metams išrinkta Akvilė Juškaitė. Pirmininkės teigimu, pasitelkus informacines technologijas bei greitą reakciją į pasikeitusias gyvenimo sąlygas, ir karantino metu pavyko įgyvendinti pagrindinius tikslus. Veiklos, kurias pavyko įgyvendinti 2020 m.: - kasmėnesiniai vadovų klubai; - vasaros renginių ciklas jaunimui „Basomis’20“; - pavasario ataskaitinis ir rudens rinkiminis mokinių savivaldų forumas; - nuotoliniai mokinių savivaldų mokymai; - „Atstovavimo iššūkis“; - „Time To Move“ iniciatyvos renginys, viena svarbiausių Eurodesk informacinio tinklo kampanijų, kurios metu jauni žmonės yra skatinami domėtis studijomis, savanoryste ir praktikos galimybėmis užsienyje bei atrasti tinkamiausią programą jų asmeniniam tobulėjimui; - bendradarbiaujant su Utenos švietimo centru surengti mokymai „Lyderystė ir karjera“.

Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga (UVJOS) „Apskritasis stalas“

UTENOS JAUNIMO 2020 METŲ GERIAUSIEJI: Metų organizacija – Utenos Dauniškio gimnazijos bendruomenė; Metų sportininkas – Simonas Bakanas; Metų moksleivis – Austina Tarvydaitė; Metų visuomenininkas – Silvija Lubytė; Metų iniciatyva – „Jaunimo taškas“; Metų talentas – Ieva Zarankaitė; Metų menininkas – Paulina Šinkūnaitė; Metų partneris – „Umaras“; Metų studentas – Eglė Zarankaitė; Metų moksleivių savivalda – Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos mokinių savivalda; Žmogus, labiausiai nusipelnęs jaunimui, – Paulius Čyvas.

UVJOS prezidentė Urtė Lekešytė teigia, jog 2020 metai buvo kitokie, tačiau iniciatyvų ir minėjimų tikrai netrūko! Vasarą UVJOS „Apskritasis stalas“ organizavo penkių dienų stovyklą - „Jaunimo zona“, renginį miesto šventėje „Jaunimo taškas 2020“ bei savaitgalio mokymus Utenos rajono jaunimui „Y karta“. Vieną jaunimo iniciatyvą - „Utenos jaunimo apdovanojimai 2020“ - teko perkelti į internetą, tačiau renginys pavyko puikiai. - 68 -


JAUNIMAS

Jaunimo integracijos į darbo rinką skatinimo programa Jaunimo integracijos į darbo rinką skatinimo programa – viena sėkmingiausių, jau antrus metus vykdyta VšĮ Utenos verslo informacijos centro programa, padėjusi 14–17 metų amžiaus jaunuoliams lengviau susirasti darbą. 2020 m. birželio–rugpjūčio mėnesiais pagal programą į darbą buvo priimti 67 jaunuoliai (19 merginų ir 48 vaikinai). Programoje sudalyvavo 27 Utenos rajono įmonės. 2020 metų vasarą, atostogų metu, Utenos rajone ūkinę-ekonominę veiklą vykdančioms įmonėms buvo pasiūlyta į darbą priimti nepilnamečius asmenis. Už kiekvieną įmonėje vasaros atostogų metu įdarbintą

jaunuolį Centras darbdaviams mokėjo kompensacijas, kurios siekė 300 Eur per mėnesį už vieną asmenį. Maksimali programos kompensacija – 600 Eur už dirbantį jaunuolį.

- 69 -


JAUNIMAS Daugiausiai 14–17 m. amžiaus asmenų praėjusią vasarą į darbą priėmė UAB „Utenos komunalininkas“ (9 jaunuoliai), UAB „Utenos prekyba“ ir UAB „Duventa“ (po 8 jaunuolius), UAB „Alsuva“ (5 jaunuoliai). Programai įgyvendinti Utenos rajono savivaldybė 2020 metais skyrė 30 000 Eur.

- 70 -


ŠVIETIMAS grįžti į darbo rinką, nepakankamai ilgai valstybės mokamos išmokos už vaiko priežiūros atostogas didina ankstyvojo amžiaus vaikų (1–2 metų), planuojančių lankyti ugdymo įstaigas, skaičių. 2020 m. buvo registruoti 429 tėvų (globėjų) prašymai dėl institucinio ugdymo poreikio vaikams. 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis nepatekusių ir laukiančių vaikų buvo 55 (1–2 metų amžiaus).

Švietimo įstaigų tinklas 2020 m. Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklą sudarė: • 4 gimnazijos, • 4 progimnazijos, • 2 pagrindinės mokyklos, • pradinė mokykla, • 2 mokyklos-darželiai.

Šiose mokyklose mokėsi 3616 mokinių.

Taip pat Utenos rajono savivaldybėje veikia 6 ikimokyklinio ugdymo įstaigos, 4 neformaliojo švietimo įstaigos bei pagalbos mokyklai, mokiniui ir mokytojui įstaiga. Utenos rajono savivaldybės taryba 2020 m. balandžio 3 d. pakeitė Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrąjį planą: nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. buvo reorganizuotas Utenos specialioji mokykla - daugiafunkcis centras Specialiojo ugdymo skyrių prijungiant prie Utenos Krašuonos progimnazijos ir įsteigiant Utenos Krašuonos progimnazijos ,,Versmės“ skyrių, kuriame šiuo metu mokosi 30 mokinių.

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 2020 m. rugsėjo 1 d. pagal ikimokyklinio ugdymo programą buvo ugdomi 1175 vaikai, iš jų kaimo vietovėje – 118. Pagal priešmokyklinio ugdymo programą – 288 vaikai, iš jų kaime – 29. Ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankė 200 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų arba 17 proc. visų ikimokyklinukų. Ikimokyklinio ugdymo grupių yra 74, priešmokyklinio – 14. Palyginti su 2019 m. ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius nežymiai kito, per metus padidėjo 9 vaikais, o priešmokyklinio ugdymo – išliko nepakitęs. Prašymų priėmimas į darželius vykdomas centralizuotu būdu visus kalendorinius metus. Tėvų noras

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas organizuojamas 6 vaikų lopšeliuose – darželiuose, 2 mokyklose - vaikų darželiuose, 9-iuose bendrojo ugdymo mokyklų skyriuose.

Nuotolinis ugdymas Dirbančių uteniškių vaikams karantino laikotarpiu organizuotos vaikų priežiūros paslaugos vaikų lopšeliuose – darželiuose, nuotolinio ugdymo (si) veiklos. Nuo 2020 m kovo mėnesio prasidėjus nuotoliniam mokymui mokyklose ir siekiant teikti pagalbą mokytojams: • švietimo centro tinklapyje sukurta nuolat pildoma duomenų bazė „Pasinaudok nepasiduok“, • parengtos naudojimosi įvairiomis nuotolinio mokymosi programomis (Zoom, Google Hangout, Google Meet, Google Diskas ir kt.) instrukcijos, • parengta ir įgyvendinama ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa vadovams „Vadovų lyderystės raiška pokyčių laikotarpiu“, • vykdytos konsultacijos ir trumpalaikiai mokymai, įgalinantys mokytojus dirbti nuotoliniu būdu, • kiekvieną savaitę vykdavo nuotoliniai susitikimai su švietimo įstaigų vadovais, lektoriais. Informacinis konsultavimas karantino metu vyko žymiai intensyviau nei įprastinėmis sąlygomis: konsultacijų poreikis ir jų skaičius išaugo daugiau nei 3 kartus. Viso specialistai suteikė 2692 tokio tipo konsultacijas (2019 m. – 1593 konsultacijos).

- 71 -


ŠVIETIMAS Mokiniai Bendrojo ugdymo mokyklose 2020 m. mokėsi 3616 mokinių. Miesto mokyklose – 3294, kaimo mokyklose – 322 (10 proc.) mokiniai. Palyginti su 2019 m., mokinių sumažėjo tik 80. Per trejus metus Utenos rajono bendrojo ugdymo mokyklose mokinių sumažėjo 5,8 proc. Daugiausiai mokinių sumažėjo vyresnėse klasėse, tačiau kelerių metų mokinių skaičiaus prognozės rodo, kad vyresnių klasių mokinių skaičius išlieka stabilus. 1400

1324 1243 1326

1196

1335

1200

1085

1000

1-4 kl.

800

m., mokytojų sumažėjo 24-iais. Vidutinis vienam mokytojui tenkantis mokinių skaičius per paskutinius 4 metus kinta nežymiai: • 2016–2017 mokslo metais buvo 11,1, • 2017–2018 m. m. – 11,5, • 2018–2019 m. m. – 11,7, • 2019–2020 m. m. – 12. Daugumos (94 proc.) bendrojo ugdymo mokyklose dirbančių mokytojų darbo stažas – virš 15 metų, 44,3 proc. iš jų turi įgiję aukštesnę - mokytojo metodininko arba eksperto kvalifikacinę kategoriją. Šiuo metu Utenos rajono savivaldybėje vyrauja vyresnio amžiaus (per 50 metų) pedagogai. Jauni (iki 40 metų) mokytojai tesudaro 3,9 proc. visų bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų.

5-8 kl.

600

9-10 ir I-IV kl.

400 200 0

2017 m.

2020 m.

Bendrojo ugdymo mokyklose mokinių skaičius

Mokyklų bendrojo ugdymo klasėse mokėsi 688 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai.

80 70 60 50 40 30 20 10 0

69 46

80 43

27 1

0

4

6

7

Mokytojai Mokytojų bendrojo ugdymo mokyklose skaičius pagal amžių

Mažėjant mokinių Utenos rajono bendrojo ugdymo mokyklose skaičiui ir dar susidūrus su Covid-19 pandemijos sunkumais, 2020 m. sumažėjo mokytojų skaičius bendrojo ugdymo mokyklose. 2020 m. spalio 1 d. duomenimis Utenos rajono bendrojo ugdymo mokyklose dirbo 322 pedagoginiai darbuotojai, iš jų - 283 mokytojai. Palyginti su 2019 - 72 -

2020 m. rajono švietimo įstaigose specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams pagalbą teikė 20 logopedų, 15 specialiųjų pedagogų, 7 psichologai, 28 mokytojo padėjėjai. Rajono švietimo įstaigose dirbo 1 surdopedagogas, 1 tiflopedagogas, 16 socialinių pedagogų.


ŠVIETIMAS Mokymosi rezultatai ir tolesnis mokymasis 2020 m. suplanuotas Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP) dėl Covid-19 pandemijos buvo atšauktas, numatoma vykdyti lietuvių kalbos ir literatūros ir matematikos PUPP patikras ne įprastu, o elektroniniu būdu. 2020 m. bendrojo ugdymo gimnazijas baigė 290 abiturientai. Daugumai (97,3 proc.) abiturientų buvo įteikti gimnazijų baigimo dokumentai - brandos atestatai, vienas - su pagyrimu.

Daugiau nei pusė (65,6 proc.) abiturientų 2020 m. pradėjo studijuoti aukštosiose mokyklose, iš jų 72,6 proc. (2019 m. – 57,4 proc.) pasirinko universitetines studijas, 27,4 proc. (2019 m. - 42,6 proc.) – aukštąsias neuniversitetines studijas, 9,6 proc. (2019 m. - 6,7 proc.) mokosi profesinėse mokyklose ir likusieji - 24,8 proc. - pasirinko kitas veiklas.

Tolimesnė abiturientų veikla Mokslo metai

2018–2019

13 rajono abiturientų gavo valstybinių brandos egzaminų aukščiausius įvertinimus. Tradiciškai daugiausia ,,šimtukų“ valstybinių brandos egzaminų įvertinta anglų kalbos (9). Kiti - lietuvių kalbos ir literatūros – 3, užsienio (rusų k.) – 2 ir fizikos – 1.

2019–2020

Abiturientų skaičius

286 290

Iš jų įstojo į aukštąsias mokyklas Aukštąsias Kolegijas, Iš viso universitetine skaičius įstojo į s mokyklas, (proc.) aukštąsias skaičius mokyklas, (proc.) skaičius (proc.)

Įstojusių į profesines mokymo įstaigas, skaičius (proc.)

105 (57,4)

78 (42,6)

183 (64)

19 (6,7)

84 (29,4)

138 (72,6)

52 (27,4)

190 (65,6)

28 (9,6)

72 (24,8)

138 140 120

Geriausiai 2020 m. abiturientams sekėsi laikyti užsienio (anglų, rusų) kalbų, istorijos, biologijos, chemijos, geografijos brandos egzaminus. Tiek šalyje, tiek rajone šiais metais prasti buvo matematikos valstybinio brandos egzamino rezultatai. Išlaikiusiųjų egzaminą mokinių dalis rajono savivaldybėje siekė 64,08 proc. (palyginimui 2019 m. - 85,6 proc.).

100

Didžioji dauguma (97,6 proc.) dešimtokų, baigę pagrindinio ugdymo antrąją pakopą, toliau tęsia mokslą. Iš jų 90,4 proc. toliau mokosi bendrojo ugdymo mokyklose (gimnazijose), 7,2 proc. pasirinko profesines mokyklas ir siekia įgyti vidurinį išsilavinimą. Pavieniai – 2,4 proc. buvusių dešimtokų pasirinko kitas veiklas.

72

80

52

60

28

40 20 0

Įstojo į univesrsitetus

Įstojo į kolegijas

Įstojo į profesines mokyklas

Dirba ar kt.

Vis mažiau abiturientų pasirenka studijas užsienyje, daugėja studijuojančių šalies aukštosiose mokyklose.

- 73 -

Kita, skaičius (proc.)


ŠVIETIMAS Neformalus vaikų švietimas Utenos rajono savivaldybėje neformaliojo vaikų švietimo įstaigose užsiėmimus lankė daugiau nei 1200 vaikų. 2020 m. Utenos rajono savivaldybei neformaliam vaikų švietimui (NVŠ) iš projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ skirta 132 tūkst. eurų. 2020 m. akredituotos ir įgyvendinamos 48 programos. Jas teikė 33 NVŠ teikėjai: 25 laisvieji mokytojai, 2 viešosios įstaigos, 3 asociacijos ir 3 biudžetinės įstaigos. Minėtos NVŠ programos įgyvendinamos vasario–rugpjūčio ir spalio–gruodžio mėn. NVŠ programose pirmą 2020 m. pusmetį dalyvavo 1390 mokinių (37,6 proc. Utenos rajono savivaldybėje besimokančiųjų). Kiekvieno vaiko ugdymui mėne-

siui skiriama 15 eurų. Pavasarį paskelbus karantiną, programas tęsė 27 NVŠ teikėjai, nuotoliniu būdu buvo ugdomi 896 mokiniai. Vasaros mėnesiais vykdytos 6 NVŠ programos, birželio–rugpjūčio mėnesiais jose dalyvavo 326 mokiniai.

Vaikų, dalyvaujančių neformaliojo švietimo veiklose, skaičius Utenos rajone kasmet auga. Palyginti su kitomis šalies savivaldybėmis, Utenos rajono savivaldybėje į neformalias veiklas buvo įtraukta daugiausiai vaikų – 75 proc. Antrąjį metų pusmetį buvo vykdytos 45 NVŠ programos. Jas įgyvendino 31 teikėjas. Programose dalyvavo 1304 mokiniai (36 proc. mokinių). Vaiko ugdymui programose skiriama po 15,30 eurų mėnesiui. Pakartotinai paskelbus karantiną šalyje, visi NVŠ teikėjai tęsė veiklas, tik dalyvaujančių jose mokinių skaičius sumažėjo iki 1185 mokinių.

540

600 400 200

256 122

135

203

134

0

„Sukonstruok robotą ir valdyk kūrybinės dirbtuvės“ programos veiklos

Dalyvavusių 2020 m. I pusmetį NVŠ veiklose mokinių skaičius (pagal ugdymo kryptis)

- 74 -


ŠVIETIMAS Vaikų vasaros užimtumas 2020 m. birželio mėn. buvo skirtas finansavimas 11-ai Utenos rajono nevyriausybinių organizacijų, įstaigų ir asociacijų vasaros užimtumo projektams finansuoti: iš savivaldybės biudžeto lėšų skirta 15 tūkst. eurų, valstybės lėšų – 29,3 tūkst. eurų. Suorganizuotos 22 vaikų vasaros kūrybiškumo ugdymo stovyklos, veiklose dalyvavo 699 vaikai.

Dėl Covid-19 viruso plitimo ir karantino sąlygų nustatymo 5 projektai nebuvo įgyvendinti, 2 vykdyti tik iš dalies, o nepanaudotos lėšos (22,37 tūkst. eurų) grąžintos ministerijai.

Pačkėnų krašto bendruomenės projekto ,,Aš noriu šokti“ akimirkos

Utenos rajono savivaldybės vaikų vasaros užimtumo ir neformaliojo vaikų švietimo programa sudarė galimybes prasmingai leisti laisvalaikį 1627 vaikams, o įgyvendinančioms nevyriausybinėms organizacijoms ir įstaigoms šioms veiklos finansuoti skirta 86,63 tūkst. eurų. Lietuvos šaulių sąjungos vasaros stovykloje

Gavus papildomą finansavimą – 50,42 tūkst. eurų – rugpjūčio mėn. suorganizuota 11 vaikų vasaros stovyklų, kuriose ilsėjosi 288 vaikai. Minėtas stovyklas rengė 6 organizacijos, kurioms buvo skirta 14,28 tūkst. eurų. Dalis lėšų taip pat buvo skirta 15-ai organizacijų ir įstaigų neformaliojo vaikų švietimo edukacinėms veikloms finansuoti: dailės ir edukaciniams užsiėmimams bei išvykos, orientacinio sporto varžyboms, rudens vaikų poilsio dienos sporto stovyklai, sportinių šokių mokymams. Neformaliojo vaikų švietimo ir stovyklų veiklose dalyvavo 640 jaunųjų uteniškių. - 75 -


ŠVIETIMAS Mokinių pavėžėjimo į mokyklas ir maitinimo organizavimas 2020 m. maršrutiniais autobusais į mokyklas ir atgal į namus vežiojami apie 280 Utenos rajono savivaldybės mokyklų ir apie 125 Utenos regioninio profesinio mokymo centro mokinių. Sutartys dėl išlaidų kompensavimo nemokamai pavežant Kompensacijos šamokinius buvo pasiralies autobusų parkams šytos su 10 šalies auuž nemokamą mokinių tobusų parkų. pavežimą 2020 m. suMokiniai į Utenos darė 25,4 tūkst. eurų. rajono savivaldybės mokyklas nemokamai buvo pavežami ir mokykliniais autobusais.

4000 3000 2000

0

640

Iš viso mokinių

2020 m. mokinius vežė 16 geltonųjų autobusų. Jais buvo pavežami apie 360 mokinių. Taip pat jais buvo pavežami ir ikimokyklinio ugdymo grupes lankantys vaikai.

Utenos savivaldybės biudžete mokyklinių autobusų išlaikymui buvo skirta 210 tūkst. eurų.

Daugiausiai mokinių 2020 m. maršrutiniais ir mokykliniais autobusais važinėjo į Utenos Krašuonos progimnaziją ir Utenos r. Užpalių gimnaziją. Iš kaimyninių Zarasų, Ignalinos, Molėtų, Anykščių ir Švenčionių savivaldybių į Utenos rajono mokyklas maršrutiniais ir mokykliniais autobusais vyko 69 mokiniai. Daugiausiai mokinių į Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigas važinėjo iš Zarasų rajono.

3616

1000

2020 m. naujus mokyklinius autobusus gavo Utenos Aukštakalnio progimnazija ir Utenos r. Užpalių gimnazija.

2020 m. nemokamas maitinimas buvo teikiamas 21-oje ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklose. Nemokami pietūs buvo skirti 1070 mokinių. Nemokamo maitinimo produktams įsigyti iš valstybės biudžeto 2020 m. buvo skirta 164,6 tūkst. Eur. 2019 m. nemokamus pietus gavo 575 mokiniai, iš valstybės biudžeto buvo skirta 85,5 tūkst. Eur.

Vežami mokiniai

Maršrutiniais ir mokykliniais autobusais vežami mokiniai - 76 -


ŠVIETIMAS Pagalbos mokyklai, mokytojui ir mokiniui švietimo įstaigų veikla 2020 m. Utenos švietimo centras: koordinavo 26 rajono metodinių būrelių veiklą, parengė 20 naujų ilgalaikių (40–80 val.) kvalifikacijos tobulinimo programų, organizavo 45 gerosios patirties sklaidos renginius Psichologinės (juose patirtimi dalijosi 126 pagalbos poreikis pedagogai), mokymus, eduka2020 metais cines išvykas, 74 seminarus, išaugo organizavo konsultaci38,1 proc. jas apie IT įrankių panaudojimą, koordinavo suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi planą, pagal kurį įvykdytos 5 programos.

2020 m. Utenos švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos padalinio (UŠC PPT) specialistai: atliko 211 vaikų/mokinių pedagoginį psichologinį/psichologinį įvertinimą, individualiai konsultavo 117 mokinių ir suteikė 1868 individualias psichologines konsultacijas jiems patiems, o taip pat jų tėvams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, pravedė 2 grupes tėvams („Efektyvus vaikų auklėjimas“ ir Paramos grupė šeimoms, auginantiems vaikus su negalia), teikė ne tik konsultacinę, bet ir korekcinę pagalbą vaikams.

- 77 -


SPORTAS 2020 m. Utenoje vyko: Lietuvos motokroso čempionato V etapo varžybos, Lietuvos motokroso taurės III etapo varžybos, Lietuvos seniūnijų žaidynių zoninės varžybos, tarptautinės jaunųjų dviratininkų varžybos treneriui Mykolui Veršilai atminti, plaukimo varžybos „Olimpiečių taurė“ – 2020“, ketvirtą kartą buvo organizuojamas tarptautinis senjorų salės futbolo turnyras žemiečiui Stanislovui Rameliui atminti, vyko lengvosios atletikos varžybos, tarptautinės dviračių sporto varžybos, skirtos LSD „Žalgiris“ prizams laimėti, VI tarptautinės stalo teniso varžybos, skirtos Utenos DSC ir LSD „Žalgiris“ prizams laimėti, 32 kartą vyko apskrities orientavimosi sporto varžybos „Ruduo-2020“.

Nors buvo įvestas karantinas ir nevyko dalis respublikinių varžybų, bet uteniškiai turi kuo pasigirti. 2020 metais Lietuvos čempionėmis tapo Ieva Zarankaitė – lengvoji atletika (disko metimas, rutulio stūmimas), Martyna Biliūnaitė ir Samanta Grigorjeva – slidinėjimas. Trys Utenos komandos žaidė Lietuvos aukščiausios lygos čempionatuose (krepšinio klubas „Juventus“, „HC UTENA“ rankininkai ir beisbolo klubas „Utenos Titanai“), rankininkės dalyvavo šalies pirmos lygos čempionate, „Utenio“ futbolininkai – II lygos Pietų zonos varžybose. XIII Lietuvos seniūnijų sporto žaidynėse uteniškiai tapo žaidynių prizininkais absoliučioje miestų ir rajonų savivaldybių įskaitoje, o Utenos miesto seniūnija buvo geriausia tarp visų šalies seniūnijų.

Salės futbolo DSC taurė 2020 1 vieta

Dviračių varžybos, skirtos LSD „Žalgiris“ prizams laimėti

Seniūnijų žaidynių II etapas - 78 -


SPORTAS Populiarios rajono mero taurės krepšinio varžybos, kurios šiais metais vyko jau 18 kartą, rajono krepšinio pirmenybės, kurios vyko dvejose lygose ir kuriose dalyvavo per 30 komandų, atviros salės futbolo varžybos „DSC taurė“, tradicinės krepšinio varžybos 3x3, skirtos Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, salės futbolo varžybos, skirtos Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai, tinklinio, stalo teniso, smiginio pirmenybės, vyko Olimpinės dienos renginiai, Utenos miesto šventės renginiai (gatvės krepšinis 3x3, stalo teniso, šachmatų varžybos, vaikų krepšinio turnyras, dviračių Velomaratonas), vyko Utenos hipodromo maratonas – 2020, Utenos arenos maratonas (Utenos daugiafunkcio sporto centro koridoriais), daug renginių vyko Europos sporto savaitės „Beactive“ metu.

Dėl paskelbto karantino rajono mokiniams renginių skaičius buvo minimalus: vyko zoninės Lietuvos mokyklų žaidynių varžybos, kvadrato, tinklinio, futbolo, krepšinio, smiginio ir kt. varžybos.

2020 m. įvairiose varžybose uteniškiai iškovojo 73 medalius

2020 m. Utenos daugiafunkcio sporto centro sportinio ugdymo grupes dešimtyje sporto šakų lankė per 600 mokinių. Centre treniruojasi viena kandidatė į Tokijo olimpines žaidynes (I. Zarankaitė), 13 Lietuvos nacionalinės, 10 jaunimo ir 12 jaunių rinktinės narių.

Utenos rajono I krepšinio lygos nugalėtojai Uta-Juventus

Ievos Zarankaitės laimėjimai

Mero taurės nugalėtojai Utenos DSC

Sportinės veiklos projektams 2020 m. finansuoti Utenos rajono savivaldybės biudžete buvo skirta 577 tūkst. eurų: „Fizinio aktyvumo ir sporto plėtojimui“ 222 tūkst. eurų, „Profesionalių sportininkų dalyvavimui šalies čempionatuose ir tarptautinėse varžybose“ - 355 tūkst. eurų. - 79 -


KULTŪRA 2020 m. sveikinome, apdovanojome, Kasmet birželio mėnesį Juknėnuose, Antano ir Motiejaus Miškinių etnografinėje-literatūrinėje sodydžiaugėmės, didžiavomės: Utenos krašto garbės piliečių vardai suteikti: Daugailių Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonui Sauliui Kalvaičiui už aktyvią visuomeninę veiklą, socialinės atskirties žmonių globą, atidumą, jautrumą ir rūpinimąsi Utenos krašto žmonėmis; gydytojui odontologui Kazimierui Preikšai už disidentinę veiklą sovietmečiu, aktyvų kraštotyrinį darbą, Sąjūdžio idėjų puoselėjimą Utenos krašte ir filantropinę veiklą.

2020 m. vasario 21 d. Vilniaus knygų mugėje paskelbus geriausias Metų knygas suaugusiems bei vaikams, uteniškis poetas Vytautas Kazela pelnė Geriausio 2019 metų poeto vardą už knygą „Alyvmedžiai“.

boje vykstanti Antano Miškinio literatūrinės premijos įteikimo ceremonija dėl pandemijos kartu su Poezijos pavasario švente 2020 m. buvo perkelta į rugpjūčio pradžią. Aštuonioliktą kartą skiriama premija buvo įteikta pasvalietei poetei, prozininkei Agnei Žagrakalytei už eilėraščių knygą „Bu bu itis: Alisa Meler išeina pro duris“. Poezijos šventė vyko ir Utenoje prie Dauniškio ežero.

Vilniuje, Lietuvos nacionaliniame muziejuje, buvo surengta Tautodailės metams skirta paroda „Tradicijų sąskambiai“, kurioje eksponuoti ir puodžių karaliaus Vytauto Valiušio darbai.

- 80 -


KULTŪRA 2020 m. rugsėjį Utenos kultūros centre buvo iškilmingai pristatytas jubiliejinis, dešimtasis almanachas „Atokios stotys“. Dešimtąja „Atokių stočių“ premija už geriausią publikaciją almanache, kūrėjų, gyvenančių ir dirbančių periferijoje, vienijimą, visuomeninę ir literatūrinę veiklą bei darbą su jaunaisiais literatais apdovanotas poetas Tomas Vyšniauskas.

Vytauto Valiušio keramikos muziejuje Leliūnuose vasarą surengta keraminės skulptūros simpoziumo „Anagama_LT 2020“ darbų paroda, kurioje unikalias anagamos keramikos skulptūras eksponavo aštuoni Lietuvos keramikai.

2020 m. Tauragnai tapo mažąja Lietuvos kultūros sostine, todėl metai buvo turtingi kultūrinių renginių. Taip pat metai buvo skirti iš Tauragnų kilusiai mokslininkei, vaistinių augalų tyrėjai, visuomenės švietėjai, habilituotai biologijos mokslų daktarei Eugenijai Šimkūnaitei. Tauragnų bendruomenės iniciatyva jos gimtųjų namų vietoje pastatytas stogastulpis, vyko prasmingi renginiai, prisimenant E. Šimkūnaitės mokslinę, edukacinę šviečiamąją ir gamtosauginę veiklą.

Utenos kraštiečių klubas „Indraja“ po Vilniaus dailės akademijos skliautais tradiciškai subūrė buvusius ir esamus uteniškius, prasmingai paminėjo Eugenijos Šimkūnaitės 100-metį. Garbingų jubiliejų proga buvo pasveikinti kraštiečiai, pristatyta E. Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo veikla, koncertavo ,,Indrajos“ choras ir Tauragnų saviveiklininkai.

- 81 -


KULTŪRA UTENOS KULTŪROS CENTRAS Utenos kultūros centrui 2020 m. iš savivaldybės biudžeto buvo skirta 831 600,00 Eur (2019 m. – 839 455,00 Eur); kultūros ir meno renginių organizavimui skirta 50 000,00 Eur (2019 m. – 65 000,00 Eur).

Renginių skaičius – 407 (235027 dalyviai) Surengta meno parodų – 23 (50156 lankytojai) Virtualių parodų – 2 (6000 peržiūrų) Virtualių renginių skaičius – 105 (243800 peržiūrų) Edukacinių programų skaičius – 46 (2984 dalyviai) Kultūros paso parengtų programų – 23 (iš jų 3 įvykdytos, 371 dalyvis) Rodyta kino filmų seansų – 38 (6049 žiūrovai) Utenos KC skyrių veikla: Renginių skaičius – 219 (31447 dalyviai) Virtualių renginių skaičius – 78 (31327 lankytojai) Edukacinių programų skaičius – 19 (487 dalyviai) Meno parodų skaičius – 24 (1629 lankytojai)

Utenos kultūros centro vykdytos veiklos 2020 m. - 82 -

Utenos kultūros centro veiklų dalyvių pasiskirstymas 2020 m.

2020 m. dėl pandemijos dalis renginių vyko ypatingomis sąlygomis, užtikrinant dalyvių saugumą ir laikantis reikalavimų kameriniai renginiai persikėlė į salę, šventinės eglutės mieste įžiebtos be viešų renginių, o Kalėdų ir Naujametiniai sveikinimai bei renginiai perkelti į virtualiąją erdvę.


KULTŪRA RENGINIAI: paminėtos kalendorinės šventės, atmintinos datos; vyko Lietuvos profesionalių teatrų festivalis „Pjero dienos Utenoje“; pristatyti populiariausių kino filmų seansai; Stiklo galerijoje ir A. Driuko muzikinėje galerijoje eksponuotos 23 meno parodos; lauko erdvėse: vasaros kino festivalis; IV jaunimo muzikos grupių festivalis „Ant paletės“; suorganizuota Utenos miesto – Laimės sostinės šventė, kurios programoje buvo gausu atrakcijų, koncertų, įvairiausių veiklų, skirtų visiems bendruomenės nariams ir miesto svečiams;

,,Literatūriniai pavakariai“ – tai susitikimai su autoriais, poezijos skaitymai su kamerinės muzikos kompozicijomis, kuriuose dalyvavo Utenos krašto ir kaimyninių rajonų kūrėjai; „Romantiniai vakarai“ ir ,,Ežero koncertai“ prie Dauniškio ežero; vaikams: susitikimai su kapitonu Laimiu Laimės saloje, renginių ciklas ,,Vasaros išdaigos vaikams ir ne vaikams“ – spektakliai, koncertai, edukacijos, kino filmai vaikams; birželio mėnesį vyko koncertai Utenos kultūros centro aikštėje ir miesto mikrorajonuose „Muzikinės improvizacijos su Mindaugu Aleknavičiumi“.

- 83 -


KULTŪRA UTENOS KRAŠTOTYROS MUZIEJUS Utenos kraštotyros muziejui 2020 m. iš savivaldybės biudžeto skirta 281903,65 Eur (2019 m. – 262095,84 Eur), iš jų kultūrinei veiklai – 2000,00 Eur (2019 m. – 12736,19 Eur). Muziejuje ir padaliniuose 2020 m. apsilankė 10136 Muziejaus lankytojai, iš jų Utenos krašto materialinės muziejų aplankė 3840 lankytobazės atnaujų, vyko 23 edukaciniai užsiėjinimui skirta mimai, kuriuose dalyvavo 468 13380,00 Eur. moksleiviai. Muziejaus padaliniuose apsilankė 6296 lankytojai. Muziejuje ir jo padaliniuose vyko 42 edukacinės programos, pravesti 188 edukaciniai užsiėmimai (1971 lankytojas), surengtos 32 įvairaus žanro parodos ir 25 renginiai. 2020 m. Utenos kraštotyros muziejaus gautos pajamos sudarė 5307,59 Eur.

Pandemijos metu muziejaus veiklos persikėlė į virtualią erdvę. Iki 2020 m. pabaigos surengti 34 virtualūs renginiai, internetinėje svetainėje www. utenosmuziejus.lt užfiksuoti 223129 apsilankymai (2019 m. – 139 345), per metus svetainę aplankė 87 784 lankytojai. 2020 m. muziejaus fondas pasipildė 767 eksponatais (per 2019 m. – 517 vnt.). Eksponatų kiekio pokyčiai 2019–2020 m. Eksponatai, pervertinti tikrąją verte (vnt.) LIMIS sistemoje suskaitmeninti eksponatai (vnt.) Muziejaus fondą papildė nauji eksponatai pirkti iš steigėjo skirtų lėšų (vnt.) Muziejaus fondą papildė nauji eksponatai (vnt.) 0 2019 m.

500 2020 m.

1000

1500

2020 metais įgyvendinti projektai, kuriems papildomai gautas 28302,69 Eur finansavimas: Odetos Bražėnienės pamoka „Karpymas. Langų užuolaidėlių kirpimas iš popieriaus“, Sauliaus Dastiko paroda Utenos kraštotyros muziejuje, ,,Molio kermošius” ir puodžių karaliaus Vytauto Valiušio jubiliejus Leliūnuose, Poezijos šventė A. ir M. Miškinių literatūrinėje-etnografinėje sodyboje.

Muziejaus ir jo padalinių lankytojų skaičius 2020 m. - 84 -

2000


KULTŪRA Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka

Bibliotekos lankytojai

50970

Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos veikla gyventojų skaitmeninių kompetencijų ugdymo srityje 2020 m. įvertinta reikšmingu prizu – tarptautinio fondo Elektroninė informacija bibliotekoms EIFL (Electronic Information for Libraries) viešųjų bibliotekų inovacijų apdovanojimu ir 1500 JAV dolerių prizu už šeimos skaitmeninių veiklų centrų kūrimo idėją ir jos įgyvendinimo programą

Renginių dalyviai 2672

13697

129603

Virtualių renginių dalyviai Virtualių mokymų dalyviai

Bibliotekos veiklų dalyvių pasiskirstymas 2020 m.

2020 m. buvo vykdomos 3 Lietuvos kultūros paso programos moksleiviams: „Tradicijos ir inovacijos: kaip robotai padeda švęsti šventes“, „Šokiai su bitutėmis – robotais“ ir „Etnokultūra kitaip: malonūs atradimai savame krašte“.

2020 m. bibliotekos projektų programų įgyvendinimui buvo skirta 93,4 tūkst. Eur, buvo vykdoma 11 projektų. Bibliotekos direktorė Vida Garunkštytė, buvusi kultūros viceministrė Ingrida Vėliūtė, bibliotekos Informacijos išteklių ir inovacijų diegimo skyriaus vedėja Laima Lapinienė, Kultūros ministerijos Atminties institucijų kultūros politikos grupės vadovė Rūta Pileckaitė – Vasilienė

Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai 2020 m. iš savivaldybės biudžeto skirta 1 031,8 tūkst. Eur (2019 m. – 889,9 tūkst. Eur.). Viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose 2020 m. vyko 559 renginiai (2019 m. – 841), juose apsilankė 13697 lankytojai (2019 m. – 29435). Dėl pandemijos surengti 267 virtualūs renginiai, kuriuose dalyvavo 2672 dalyviai. Pandemijos metu pasikeitė teikiamų paslaugų forma: kultūrinė informacija, edukacijos, mokymai persikėlė į virtualią erdvę – užregistruota 50970 apsilankymų (2019 m. jų buvo 22700).

Per dieną viešojoje bibliotekoje vidutiniškai apsilankė 266 fiziniai lankytojai, iš jų 184 virtualūs lankytojai (2019 m. atitinkamai 438 ir 64). Moksleiviams skirtos veiklos pandemijos metu buvo tęsiamos nuotoliniu būdu: skaitmeninės viktorinos, neformalaus ugdymo būrelių eksperimentai, robotikos veikla, virtualūs etnokultūriniai pabėgimo kambariai, kraštotyrinės viktorinos, nuotoliniai kūrybiniai užsiėmimai. Pandemijos metu, Utenos biPandemijos bliotekoje panaudojant projektų laikotarpiu biblioįgyvendinimo metu nupirktus 3D teka uteniškiams spausdintuvus, buvo spausdinami tapo biblioterapijos rėmeliai apsauginiams skydams. Painstitucija. gaminta 210 skydelių, kurie padovanoti Utenos įstaigų darbuotojams.

- 85 -


KULTŪRA Kultūrinės veiklos projektų finansavimas

asociacijos kūrybos klubo „Cinkas“ projektas „Almanacho „Atokios stotys 2020“ leidyba ir renginiai“, teatro mėgėjų klubo „Žaliaduoniai“ projektas „Utenos kamerinis teatras“, Utenos policijos asociacijos projektas „Lietuvos policijos atkūrimo 30-ųjų metinių minėjimas“, šokių ir dainų ansamblio „Vieversa“ projektas „Kūrybinė dienos stovykla „Tautiškumo ugdymas šokiu“, liaudies instrumentų ansamblio „UT“ projektas „UT-2020“.

NVO kultūrinė veikla Utenos rajono savivaldybė 2020 m. skyrė 10000,00 Eur finansavimą nevyriausybinių organizacijų veiklos projektams.

Kultūros įstaigų finansavimo iš savivaldybės biudžeto pokytis 2018–2020 m.

2020 m. iš Kultūrinės veiklos projektams finansuoti buvo skirta 38797 Eur. Buvo įgyvendinti 23 kultūros ir meno projektai: VšĮ „Taip kitaip“ projektai „Projektų koofinansavimas: „Tarpdisciplininių renginių ciklas T.Y.K.“ ir „Gatvės menas karpinių motyvais Utenoje“, „Virtuali laivelių šventė kitaip „Nepasiduodam! Laiveliai pirmyn!“, Tauragnų krašto bendruomenės projektas „Tauragnai - mažoji Lietuvos kultūros sostinė“, asociacijos „Marianos Veriovkinos draugija“ projektai „VII-asis M. Veriovkinos simpoziumas Utena/ Utyan“ ir „Senieji kaimynai“, VšĮ Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis projektas „XXIV Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30–iui“, uteniškių kraštiečių klubo „Indraja“ projektas „Eugenijai Šimkūnaitei – 100“, VšĮ Utenos radijas projektas „Šildau Tauragnų gyvybę delne“, Kirdeikių krašto bendruomenės projektas „Pleneras „Žolinė 20“,

Pagal prioritetą ,,Tradiciniai, tęstiniai bendruomeniškumą stiprinantys projektai“ buvo finansuota virš 20 projektų, kuriuos vykdė: Utenos rajono seniūnijų ir kaimų bendruomenės, Utenos kraštiečių klubo „Indraja“, Utenos etninės kultūros centras, Utenos trečiojo amžiaus universitetas, Lietuvos šaulių sąjunga, Utenos Dievo Apvaizdos parapija, klubas „Ašvienių fanai“, Onkologinių ligonių asociacija „Vilties kelias“, LPS ,,Bočiai” Utenos bendrija, asociacija kūrybos klubas „Cinkas“. Pagal prioritetą „Nevyriausybinių organizacijų projektai, skirti Tautodailės metams paminėti”, finansavimas buvo skirtas virš 150 tautodailininkų vienijančio Utenos rajono tautodailininkų klubo „Svirnas“ projektui „Svirnas – 2020“.

- 86 -


KULTŪRA 2020 m. Lietuvos Kultūros taryba įvertino Utenos rajono tautodailininkus Vytautą Valiušį, Odetą Bražėnienę, Adelę Bražėnaitę, Danutę Blažienę, jiems paskirdama stipendijas individualiai kūrybinei veiklai. Jaunai tautodailininkei Adelei Bražėnaitei buvo suteiktas Meno kūrėjo statusas.

NAUJOS KULTŪROS PASLAUGOS IR VEIKLOS Utenoje veikiančios kultūros įstaigos, reaguodamos į pandemijos situaciją, turėjo prisitaikyti prie pasikeitusių sąlygų kultūros sklaidai, perkeliant dalį kultūrinio gyvenimo į virtualią erdvę: Utenos kraštotyros muziejus įgyvendino Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus ir jo partnerių – 25 Lietuvos muziejų bei Vilniaus pilių teritorijos – projektą „Virtualus muziejus“ . Muziejaus lankytojai virtualiame ture, sukurtame lietuvių ir anglų kalbomis, gali aplankyti visas muziejaus ekspozicijas (turai.limis.lt/utena-lt/). Muziejus virtualiai pristatė parodas, projektinės veiklos rezultatus, pasiekimus, edukacijas, atvėrė muziejaus fondus, organizavo akciją „Laiškas muziejui“; Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje pandemijos metu pasikeitė teikiamų paslaugų forma: kultūrinė informacija, edukacijos, mokymai persikėlė į virtualią erdvę, nuotoliniu būdu buvo tęsiamos moksleiviams skirtos veiklos (www.uvb.lt); Utenos kultūros centre dalis renginių ir kultūrinių veiklų buvo organizuojama virtualioje erdvėje: įkurta Kalėdų Senelio rezidencija, iš kurios ,,Facebook” paskyroje buvo transliuojami šventiniai pokalbiai, muzika, skaitomos pasakos, vykdomos edukacijos. Renginiai kultūros įstaigose ir virtualioje erdvėje 2020 m.

- 87 -


KULTŪRA Marianos Veriovkinos draugija, organizuojanti kultūrinius renginius, susijusius su Vyžuonėlių dvaro istorija, 2020 m. surengė jau VII-ąjį M. Veriovkinos simpoziumą ,,Utena/Utyan‘‘. Utenos kultūros centre draugija eksponavo Henriko Orakausko piešinių parodą ,,Veidai iš mano vaikystės“. Šią parodą bei simpoziume įrašytas paskaitas galima peržiūrėti draugijos internetiniame puslapyje: (https://www.youtube.com/ watch?v=6OK43nykPSM).

miesto sode buvo surengta Tarptautinės vaikų gynimo dienos šventė vaikams ir jų šeimoms „Laiveliu į vasarą 2020“, o Utenos viešosiose erdvėse vykusią alternatyvios fotografijos parodą „Tezė“ galima apžiūrėti internetu svetainėje www.teze.lt/2020.

Tarptautinės vaikų gynimo dienos renginys „Laiveliu į vasarą 2020“

M. Veriovkinos simpoziumo Vyžuonėlėse uždarymas

VšĮ ,,Sankt Peterburgo-Varšuvos Senasis Traktas“ kartu su Utenos turizmo informacijos centru 2020 m. įgyvendino projektą „Laimės kelias nuo pasagos prie pasagos“, kurį finansavo Lietuvos kultūros taryba. Projektas įgyvendina savo istoriją pasakojančio miesto idėją – parengta kelionė po Uteną virtualaus foto turo pagalba aplankant 15 Laimės kelio stotelių, susipažįstant ne tik su kultūros paveldo, istoriniais pastatais, bet ir moderniomis miesto erdvėmis (https://gluk.synology.me:8090/tours/utena_v4/). VšĮ ,,Taip Kitaip“ kūrybinio judėjimo erdvė „Pokšt“ pristato alternatyvią kultūrą Utenos miesto erdvėse: mieste vyko jaunimą suburiantys renginiai, Utenos

VšĮ „Taip Kitaip“ ir idėjos autorės – menininkė Ieva Olimpija Voroneckytė ir Goda Skėrytė – vieno Aušros gatvės namo sieną papuošė uteniškės tautodailininkės Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės karpiniu „Gyvybės medis“. Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Utenos rajono savivaldybė.

- 88 -


RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ VEIKLA

Utenos rajono savivaldybė 2020 m. skyrė 26 000,00 Eur finansavimą religinių bendruomenių veiklos projektams.

My Church

Utenos rajono religinių bendruomenių vykdyti projektai Eil. Projekto Nr. pavadinimas 1.

„Kuktiškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios perdažymas“

2.

„Daunorių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios remontas“

3.

Religinė Lėšos projekto Projekto veiklų aprašymas, rezultatas bendruomenė, vykdymui, Eur vykdantiChurch projektą Kuktiškių Šv. Jono Krikštytojo parapija

10000,00

Kuktiškių bažnyčiai perdažyti buvo prašoma 30000,00 eurų. Kadangi skirta tik dalis prašomos sumos, buvo nudažytos cokolinė ir fasadinė bažnyčios dalys. Neužbaigti bažnyčios dažymo darbai bus tęsiami.

Daunorių Švč. Jėzaus Širdies parapija

8 000,00

Vykdant projekto darbus kartu su bendruomene bažnyčia buvo perdažyta, rekonstruoti varpinės bokšto langai, pakeistos langinės, sutvarkytas bažnyčios šventorius ir aplinka.

„Tauragnų Šv. Tauragnų Šv. Jurgio parapija Jurgio parapija – 2020“

4 500,00

Vykdant darbus buvo nuversta sugriuvusi tvora, jos segmentai, išvalyti griuvėsiai, pastatyti nauji kairiosios ir fasadinės pusės tvoros stulpai, šalia šventoriaus esanti automobilių aikštelė padengta žvyro skalda.

4.

„Sudeikių klebonijos langai“

1 500,00

Lėšos numatytos miestelio centre esančios klebonijos pastato langų pakeitimui, nes seni langų rėmai supuvę, nesaugūs vasaros sezonais čia apgyvendinamiems piligrimams ir turistams, gadina poilsiautojų mėgiamo Sudeikių miestelio estetinį vaizdą.

5.

„Kirdeikių Kirdeikių Šv. Jono parapijos namų Krikštytojo valymo parapija įrenginio įrengimas”

1 000,00

Vykdant projektą, Kirdeikių parapijos namų prieigose įrengti kanalizavimo įrenginiai. Iki šiol parapijos namuose jų nebuvo, tačiau Kirdeikių bendruomenės gyventojams teikiant ritualines paslaugas šiame pastate būtinas patalpų apšildymas, vandentiekis, kanalizacija.

Sudeikių Švč. Jėzaus širdies parapija

- 89 -


PAMINKLOTVARKA 2020 metais paminklotvarkos priemonių planui įgyvendinti buvo skirta 25500,00 Eur.

Antano ir Motiejaus Miškinių sodyboje pakeistas skiedrinis klėties stogas.

Didžioji lėšų dalis buvo skirta kultūros paveldo objektų remonto–tvarkybos darbams. Paminklotvarkos planui įgyvendinti 2017–2020 m. skirtos lėšos, tūkst. Eur 60 50 40 30 20

2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m.

10 0

Siekiant piliakalnius pritaikyti lankytojų poreikiams, buvo įrengti nauji laiptai Lygamiškio piliakalnyje (Užpalių sen.) bei suremontuoti laiptai Pakalnių piliakalnyje (Leliūnų sen.).

Prie Lygamiškio (Užpalių sen.), Daugailių (Daugailių sen.) ir Pakalnių (Leliūnų sen.) piliakalnių pagamintos naujos informacinės lentos su lankytojams skirta informacija apie šiuos piliakalnius bei šalia esančius kitus kultūros paveldo objektus.

- 90 -


PAMINKLOTVARKA Tęsiant 1919–1920 metų Nepriklausomybės kovų Vyties Kryžiaus kavalierių bei oficialiai pripažintų 1918–1920 metų savanorių įamžinimą Utenos r. seniūnijose, Leliūnų ir Užpalių miestelių atminties ir pagarbos vietose pastatytos atminimo lentos.

geografo, keliautojo, visuomenės veikėjo, profesionaliosios geografijos Lietuvoje pradininko K. Pakšto gimtinės vietą; Utenos žydų II senąsias kapines; Vyžuonų žydų senąsias kapines.

Bendradarbiauta vykdant projektą „Informacinės infrastruktūros plėtra Ignalinos, Molėtų ir Utenos rajonuose“. 2020 m. Utenos rajono savivaldybės teritorijoje įrengta 10 informacinių kelio ženklų Nr. 628, nukreipiančių į 6 lankytinas vietas. Dabar lengviau surasti kelią į sutvarkytus lankytinus kultūros paveldo objektus: garsaus XIX a. pr. gydytojo, vieno iš pediatrijos pradininkų, visuomenės veikėjo J. Šimkevičiaus amžinojo poilsio vietą Taukelių dvaro senosiose kapinėse; dviejų talentingų šio krašto rašytojų – poeto, literatūros kritiko A. Masionio ir prozininko B. Radzevičiaus atminimo įamžinimo vietą – Rašytojų kalnelį Vyžuonose; istoriko, pedagogo, vieno iš veikalo „Lietuvos istorija“ autorių A. Šapokos gimtinės vietą; - 91 -


TURIZMAS Turizmas – vienas iš jautriausiai į COVID-19 pandemijos poveikį reaguojančių sektorių. Naujomis sąlygomis: formavosi kitokia turistų srautų struktūra, daugėjo vietos turistų, mažėjo užsienio turistų, keitėsi keliavimo įpročiai ir kelionių organizavimo pobūdis, populiarėjo mažesnės rizikos individualios kelionės, kelionės gamtoje, objektų po atviru dangumi lankymas.

Laisvės kovų įamžinimo vietas, Sankt Peterburgo–Varšuvos trakto istoriją, literatūrinį aspektą. Utenos, Anykščių, Ignalinos, Molėtų ir Zarasų turizmo informacijos centrai organizavo kelionių žaidimą internete ,,Pasinerk į Ežerų kraštą“, kuriame dalyvavo 3539 keliautojai.

Turizmo sezono (birželio–rugpjūčio mėn.) metu, palyginti su 2019 m. ir 2018 m., bendras lankytojų srautas išaugo 6 proc., lankytojų iš Lietuvos skaičiui padidėjus 13 proc., bet 70 proc. sumažėjo lankytojų iš užsienio skaičiui. Rajono turizmo ištekliai pristatyti turizmo parodoje ,,Adventur 2020“ Lietuvoje, Vilniaus, Klaipėdos, Utenos miestų šventėse, bendradarbiaujama su interneto portalais www.pamatyklietuvoje.lt, www.15min.lt, www.delfi.lt, www.visikeliai.lt, www.welovelithuania.lt. Buvo vykdomi rinkodaros ir informavimo infrastruktūros plėtros projektai. Pateikta paraiška ir įgyvendintas projektas „Utenos TIC turizmo inovacijos“. Pateikta paraiška ir gautas finansavimas projekto „Turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Utenos, Ignalinos, Zarasų rajonų ir Visagino savivaldybėse“ įgyvendinimui. Projekto metu numatoma įsigyti ir įrengti 27 (iš jų Utenos rajone – 7) inovatyvius informacinius lauko stendus. 2020 metais: VšĮ Utenos turizmo informacijos centras suorganizavo 19 nemokamų teminių ekskursijų ciklą po Utenos miestą, pristatant architektūrą, žydų istoriją, - 92 -

Įgyvendinta Utenos rajono turizmo rinkodaros plėtros strategija 2016–2020 m.


TURIZMAS Įgyvendinant projektą „Užpalių dvaro išorės ir dalies vidaus patalpų rekonstrukcijos darbai, pritaikant patalpas kaimo bendruomenės poreikiams“, prasidėjo Užpalių dvaro administratoriaus namo rekonstrukcija. Projektui finansuoti iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai skirta 169,9 tūkst. Eur, iš Lietuvos valstybės biudžeto lėšų – 30,0 tūkst. Eur, pasiskolintų lėšų – 300,0 tūkst. Eur. Utenos regiono vietos veiklos grupė remonto darbams skirs trūkstamą lėšų dalį.

Tarptautinėje turizmo ir aktyvaus laisvalaikio parodoje „Adventur 2020“

Bendradarbiaujant su Utenos turizmo informaciniu centru, Utenos meno mokykla buvo organizuotos Europos paveldo dienos. 2020 m. dienų tema – ,,Kultūros paveldas ir edukacija“, tikslas – supažindinti visuomenę su Utenos žydų istorija, tradicijomis, švietimu, kultūra, verslais ir amatais. Savaitę trukusiame renginyje vyko koncertai, parodos, ekskursijos, buvo atidengta lentelė, kurioje hebrajų ir jidiš kalbomis pažymėta Žydų gatvė.

- 93 -


TURTO VALDYMAS Už Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų nuomą per 2020 m. gauta 35,7 tūkst. Eur. PAJAMOS UŽ NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMĄ 60

54,91

54,9 48,6

50 40

35,7

30

tūkst. Eur

20 10 0

2017 m.

2018 m.

2019 m.

Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto vertė padidėjo, nes buvo perduotas valstybės turtas Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn: nupirktas gyvenamasis namas su kitais kiemo statiniais ir žemės sklypu Utenos mieste tretiesiems bendruomeniniams vaikų globos namams steigti; siekiant padidinti socialinių būstų fondą, buvo įsigytas 1 kambario butas Utenos mieste; nupirktos AB „Lietuvos pašto“ patalpos Utenos rajono seniūnijose; LR Aplinkos ministerijos kanclerio perdavimo ir priėmimo aktais perduotas Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn turtas: keliai, gatvės, kiti statiniai ir kt. VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS TURTO STRUKTŪRA

2020 m.

Gautos negyvenamųjų patalpų nuomos pajamos, palyginti su praėjusiais metais, sumažėjo 12,90 tūkst. Eur. Šių pajamų sumažėjimui įtakos turėjo ir paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija dėl COVID-19 ligos plitimo grėsmės, nes Utenos rajono savivaldybės taryba atleido nuo nuomos mokesčio mokėjimo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nuomininkus, kurie negali vykdyti veiklos išsinuomotose patalpose dėl šalyje nustatytų draudimų ar ribojimų paskelbus karantiną.

93%

valstybės turtas savivaldybės turtas

7%

2020 m. buvo vykdomas savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pardavimas viešame aukcione.

SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTIS IR SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMAS VALSTYBĖS TURTAS Eil. Nr. 1.

2.

Turto pavadinimas Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas Savivaldybės patikėjimo teise valdomas valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas Iš viso:

Turto balansinė Turto balansinė vertė 2019-12-31 vertė 2020-12-31 (mln. Eur) (mln. Eur)

Pokytis (Eur)

33,8

45,0

+11,20

3,8

3,6

-0,2

37,6

48,6

+11,0

- 94 -

VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠAS 16 14 12 10 8 6 4 2 0

15 13 11

11 vnt

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.


TURTO VALDYMAS Viešame aukcione parduotas Utenos rajono savivaldybės nekilnojamas turtas 40 35

Asmenų (šeimų) sąrašuose pokytis

35

30

26

160 140 120 100 80 60 40 20 0

25

Skelbtų aukcionų skaičius

20 15 10 5 0

12

10

6

5

6 2

2016 m.

Parduotų objektų skaičius

12

2017 m.

2018 m.

2 2019 m.

144

2015

128

116

2016

2017

115

109

2018

2019

Per 2020 metus bendra parduoto turto vertė – 65023,00 Eur.

Socialinis būstas nuomojamas laikantis eiliškumo, įvertinus buvimo asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąraše laikotarpį. 2020 m. savivaldybės ar socialinis būstas buvo išnuomotas 17 šeimų (asmenų).

SOCIALINIS BŪSTAS 2020 m. gruodžio 31 d. į sąrašą įrašyta 105 šeimos, turinčios teisę į socialinio būsto nuomą. Per 2020 m. į sąrašą naujai įrašyta 15 šeimų, 25 šeimos išbrauktos iš sąrašo (gavus butą, patiems prašant, išvykus gyventi į kitos savivaldybės teritoriją ar kitą valstybę, nepateikus turto deklaracijos). Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašas

2020 m. savivaldybės butų fondą sudaro 194 butai, iš jų 160 butų yra Utenos mieste ir 34 butai kaimo vietovėse. Socialinis būstas yra savivaldybės butų fondo dalis. Socialinį būstą sudaro 112 butų, savivaldybės – 82 butai. Per 2020 m. iš savivaldybės biudžeto lėšų buvo nupirktas vienas vieno kambario butas, kurio kaina - 18300 Eur. Butų fondo struktūra

16

Savivaldybės būstai; 82

11

48

Socialiniai būstai; 112

14

Jaunos šeimos Šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų

Neįgalieji ar sergantys lėtinėmis ligomis asmenys Būsto sąlygų pagerinimui

1

2020

2020 m.

Lėšos, gautos už parduotus objektus, buvo panaudotos Utenos rajono savivaldybės patvirtintoms programoms įgyvendinti, parduodamų objektų dokumentacijai ruošti, reklamai, aukcionams organizuoti, turto vertintojų paslaugoms apmokėti.

Likę be tėvų globos asmenys

105

15

- 95 -


TURTO VALDYMAS 2020 m. pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą Utenos rajono savivaldybėje buvo gauti 36 prašymai. Finansine paskata Utenos rajono savivaldybėje pasinaudojo 11 šeimų, kurioms buvo suteikta 349167 eurai kredito suma pirmam būstui įsigyti. Jaunos šeimos pasinaudojo 63840 eurų subsidija pirmojo būsto kredito daliai padengti.

Butų fondas mieste ir kaime Kaime; 34

PRAŠYMŲ DĖL FINANSINĖS PASKATOS PIRMĄJĮ BŪSTĄ ĮSIGYJANČIOMS JAUNOMS ŠEIMOMS DINAMIKA

Mieste; 160 40

36 35 31 30 25 21 20

Per 2020 m. už savivaldybės butų nuomą surinkta 71843 eurai. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu dvylika nuomininkų dėl mažų pajamų atleisti nuo nuomos mokesčio, kurio suma - 1600 eurų.

15

5

2020 metais pinigai, surinkti už savivaldybės ir socialinių butų nuomą, taip pat savivaldybės biudžeto lėšos buvo naudojamos savivaldybės būsto fondo išlaikymui. Iš viso panaudota 51578 eurai. Aštuoniuose socialiniuose butuose sudėti plastikiniai langai, atliktas remontas bute, suremontuotas butas Tauragnų seniūnijoje.

11

4

3

0

11

10

9

10

2018 m.

2019 m. Gauta prašymų

2020 m.

Išduota pažymų

Suteikta finansinė paskata

2020 metais finansine paskata pirmojo būstui įsigijimui ar pirmojo būsto statybai pasinaudojo 19 jaunų šeimų ir 6 jaunos šeimos gavo būsto nuomos kompensaciją, ir tai sudarė daugiau kaip 68400 Eur Savivaldybės biudžeto lėšų. 19 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

80000 70000 60000 50000

Pajamos Išlaidos

40000 30000 20000 10000 0

6 3 1 Būsto nuomos kompensacija 2019 m.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Pajamos už būsto nuomą ir išlaidos būsto išlaikymui

Pirmojo būsto įsigijimui 2020 m.

Jaunų šeimų pokytis 2019–2020 metų laikotarpiu, kurios pasinaudojo būsto nuomos kompensacija ir finansine paskata pirmam būstui įsigyti - 96 -


TURTO VALDYMAS 2020 m. įvykdyta 48 planiniai butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų veiklos patikrinimai. Surašyta 48 daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo aktai. 2020 m atliktas neplaninis patikrinimas. Valdytojui nepateikus patikrinimui atlikti dokumentų, buvo vykdyta administracinė teisena - surašytas Nutarimas dėl administracinio nusižengimo. Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos tikrinimas bus tęsiamas 2021 m. 70 60

52

48

40 30 20 10

0

3 2016 m.

1 2017 m.

1 2018 m.

Planiniai patikrinimai

174000,26

194154,88

198888,00

150000 100000 50000 0

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

NEKILNOJAMOJO TURTO TEISINĖ REGISTRACIJA

40

40

156427,96

Valstybinės žemės nuomos mokesčio surinkimo dinamika 2017–2020 metais

64

50

200000

1 2019 m.

Per 2020 metus Utenos rajone teisiškai įregistruoti vietinės reikšmės viešieji keliai (jų atkartos) ir gatvės – 206. Utenos mieste įregistruotos 9 gatvės (jų atkarpos).

1 2020 m.

Neplaniniai patikrinimai

Valdytojų veiklos patikrinimų dinamika 2016–2020 metais

250

215

200

VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMAS 2020 m. buvo apmokestinti 3169 nuomojami (naudojami) valstybinės žemės sklypai, kurių pagrindu buvo suformuotos ir pateiktos nuomos mokesčio mokėtojams – fiziniams ir juridiniams asmenims – 1187 valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijos. Į Utenos rajono savivaldybės biudžetą 2020 metais surinkta 198 tūkst. Eur. valstybinės žemės nuomos mokesčio.

150

100 50 0

70 29

2017 m.

40

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Utenos miesto gatvių (jų atkarpų) ir vietinės reikšmės kelių (jų atkarpų) bei gatvių Utenos rajone teisinės registracijos dinamika 2017–2020 metais. - 97 -


ŠILUMOS ŪKIS Šilumos kainos 2020 m.

Jau trečius metus iš eilės UAB „Utenos šilumos tinklai“ teikiama šilumos kaina yra viena iš mažiausių Lietuvoje (2020 m. gruodžio mėn. buvome treti, 2021 sausio mėn. – pirmi). - 98 -


KAIMO IR BENDRUOMENIŲ REIKALAI Rajone daugiausiai ūkių, kurie turi iki 1 ha žemės - 243, nuo 1 ha iki 5 ha - 831, nuo 5 iki 20 ha – 1029, nuo 20 iki 100 ha - 300 ir nuo 100 ha iki 500 ha - 40 ūkių.

Ūkininkų skaičius Ūkininkų ūkių registre įregistruoti 2444 ūkiai. Daugiausiai iš jų – 1325 ūkiai – verčiasi mišria žemės ūkio veikla. Ūkių skaičius kasmet mažėja. Tam įtaką daro ūkių stambėjimas ir senėjimas.

Ūkių dydis pagal plotą 1029

Ūkių skaičius

3384

831

2017.12.31

3286 2444

2018.12.31

2019.12.31

3619

iki 1 ha nuo 5 iki 20 ha

2020.12.31

Ūkininkų iki 40 metų amžiaus yra tik 367. Kitos grupės – nuo 40 metų iki pensinio amžiaus ir pensinio amžiaus – beveik po lygiai.

Ūkininkai pagal amžiaus grupes

2020 m. rajone registruoti 320 galvijų laikytojai, turintys 4328 mėsinių ir mišrūnų veislių galvijus. Pieninių veislių karves laiko 467 subjektai, viso 3358 pieninių veislių karvių. Prognozuojama, kad ateityje sėkmingai veiks stambesnieji pienininkystės ūkiai, o smulkiuosius pieninių karvių ūkius galimai pakeis galvijų ir laukinių žvėrių auginimas mėsai.

1030

365

nuo 1 iki 5 ha nuo 20 iki 100

Galvijų skaičius

Ūkių dydžiai pagal amžių, plotą

1048

300 40243

iki 40 metų nuo 40 metų iki pensinio amžiaus pensinio amžiaus

- 99 -


KAIMO IR BENDRUOMENIŲ REIKALAI

Kaimo rėmimo srities projektų finansavimas Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų dekla2020 metais savivaldybės biudžeto lėšomis buvo ravimas finansuoti 6 ūkininkų projektai. Išmokėta 15 773 Eur 2020 metais, palyginti su 2019 m., paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų skaičius išaugo (2020 m. pateikta 44 paraiškomis daugiau). Dėl COVID-19 protrūkio padaugėjo asmenų, kurie paraiškas užpildė patys, prisijungę per e-valdžios vartus, tokių buvo 207 (2019 metais šia galimybe pasinaudojo tik 88 asmenys). Bendras deklaruotas žemės ūkio naudmenų plotas padidėjo 551 ha. Tai reiškia, kad yra įsisavinami nauji, iki šiol nedeklaruoti žemės ūkio naudmenų plotai.

lėšų, ūkininkai įsigijo laistymo sistemas, statybines medžiagas, įrangą produkcijos perdirbimui, bičių avilius ir kitas prekes.

Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis (2 000 Eur) 2020 m. buvo finansuotas konkursas „Metų ūkis 2020“, Utenos miesto šventės metu buvo pagerbti ir apdovanoti geriausi rajono ūkiai: Už darbštumą ir ryžtingumą kuriant modernų bitininkystės ūkį ir garsinant Utenos kraštą geriausiu metų ūkiu pripažintas Gedimino ir Gražinos Skardžių ūkis. Antroji vieta už darbštumą ir atkaklumą puoselėjant grūdinių kultūrų ūkį atiteko Mečislovo ir Janinos Bučelių ūkiui. Trečioji vieta už darbštumą ir ryžtą kuriant ir puoselėjant uogininkystės ūkį ir sėkmingai vystant produkcijos perdirbimo veiklą paskirta Julijos ir Sigito Sinicų ūkiui.

- 100 -


KAIMO IR BENDRUOMENIŲ REIKALAI Bendruomeninių organizacijų veikla

Žemės mokesčio lengvata ūkininkaujantiems Utenos rajone Ji suteikta fiziniams ir juridiniams asmenims, ūkininkaujantiems žemės ūkio paskirties žemėje, esančioje Utenos rajone. 50 proc. žemės ūkio paskirties žemės mokesčio lengvatą numatyta suteikti aktyviai žemės ūkio veiklą vykdantiems ūkininkams. Prašymus dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo pateikė 97 ūkininkai. Lengvata suteikta 86 asmenims. Žemės mokesčio lengvata už 2020 m., kuri ūkininkams skirta iš savivaldybės biudžeto lėšų, sudarė 17164,85 Eur.

2020 m. vasario 27 d. Utenos rajono savivaldybės taryba papildė Kaimo rėmimo srities finansuojamų projektų prioritetų sąrašą. Bendruomenėms atsirado galimybė gauti savivaldybės finansavimą bendruomenių patalpų išlaikymui ir/arba prisidėjimui prie jau vykdomų, valstybės ar ES finansuojamų, projektų (iki 2020 m. tokios galimybės bendruomenės neturėjo). Paraiškas finansavimui gauti pateikė 10 bendruomeninių organizacijų, visos paraiškos buvo patenkintos, skirta 2 013 Eur lėšų. Gavę paramą bendruomenės apdraudė pastatus, apmokėjo komunalinių patarnavimų išlaidas, padengė išlaidas, reikalingas kitiems vykdomiems projektams užbaigti. Pagal Kaimo rėmimo srities projektų finansavimo prioritetą „Vaikų dienos centrų plėtojimas ir skatinimas“ paraiškas finansavimui gauti pateikė 10 nevyriausybinių organizacijų. Visos paraiškos buvo patenkintos, skirta 16 000 Eur lėšų. Projektų lėšomis buvo vykdomi edukaciniai užsiėmimai, rengiamos išvykos, kelionės, stovyklos, šventės vaikų dienos centrų lankytojams, įrengiamos sporto, menų erdvės.

- 101 -


KAIMO IR BENDRUOMENIŲ REIKALAI Valstybės parama (paramos administravimas) ūkininkams, nukentėjusiems nuo COVID-19 Valstybė, siekdama sumažinti pandemijos padaprotrūkio rinius, 2020 m. rėmė įvairius žemės ūkio sektorius, Nenašiose žemėse ūkininkaujantys Utenos rajono ūkininkai nemažai nuostolių patyrė 2020 metais dėl užklupusios COVID-19 viruso bangos. Dėl įvesto karantino pasikeitė vidaus rinka, tapo sudėtingesnės eksporto sąlygos, žemės ūkio produkcijos gamintojai negalėjo realizuoti užaugintos produkcijos arba realizavo kur kas mažesnius kiekius nei įprastai.

nukentėjusius nuo COVID-19 protrūkio. Utenos rajono savivaldybėje buvo priimamos pieno gamintojų, galvijų laikytojų, daržovių augintojų, kailinių žvėrelių, paukščių augintojų paraiškos, smulkių ūkininkų prašymai vienkartinei ar periodinei išmokai gauti bei ūkininkų, labai mažų ir vidutinių įmonių paraiškos paramai gauti (žr. lentelę).

Nr.

Pavadinimas

Paraiškų/prašymų priėmimo laikas

1.

Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio

2020-06-11 iki 2020-09-11

Priimtas paraiškų/praš ymų skaičius 507

2.

Laikinoji valstybės pagalba galvijų laikytojams Laikinoji valstybės pagalba daržovių augintojams Pagalba kailinių žvėrelių auginimo veikla užsiimantiems subjektams, patyrusiems nuostolių dėl Covid-19 viruso protrūkio Laikinoji valstybės pagalba paukščių laikytojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio Išimtinė laikina parama ūkininkams ir mažoms bei vidutinėms įmonėms (MVĮ), kurias ypač paveikė COVID-19 krizė Palūkanų, sumokėtų už paskolas ir lizingo paslaugas be garantijos, kompensavimas COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu

2020-04-01 iki 2020-11-30

1153

2020-07-17 iki 2020-07-30

1

2020-09-07 iki 2020-11-27

6

2020-11-03 iki 2020-11-13

7

2020-10-19 iki 2020-11-20

15

2020-07-01 iki 2020-12-20

29

3. 4. 6.

7. 8.

- 102 -


KAIMO IR BENDRUOMENIŲ REIKALAI Žemės ūkio technika 2020 metais rajono ūkininkai įsigijo 26 vienetus naujos žemės ūkio technikos: 9 traktorius, 3 krautuvus, 7 puspriekabes, 2 priekabas, 2 srutvežius, 2 mėšlo kratytuvus ir 1 javų kombainą. Populiariausi tarp rajono ūkininkų yra Massey Ferguson ir Case IH traktoriai, kurių rajono ūkininkai įsigijo 6 vnt. Traktoriaus Massey Fergon MF 7718 S valdymo kompiuteris

kita technika. Palyginti su 2019 metais, įregistruotos technikos skaičius rajone padidėjo 145 vnt. Per 2020 metus buvo atlikta 1201 registracija. Utenos rajono savivaldybė yra viena iš daugiausiai respublikoje atliekančių žemės ūkio technikos registracijų: vidutiniškai vienoje šalies savivaldybėje 2020 m. atliktos 533 žemės ūkio technikos registracijos, o Utenos rajono savivaldybėje - 1201. Taip pat 2020 m. buvo atliktos 597 traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros, išvykstant į technikos buvimo vietas.

Ratinis traktorius Massey Ferguson MF 7718 S

2020 m. taip pat buvo vykdyta traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimas ir techninė priežiūra. 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis Utenos rajone viso buvo įregistruoti 5142 technikos vienetai, iš šio skaičiaus - 3491 traktorius, 474 puspriekabės, 345 priekabos, 139 krautuvai ir

Puspriekabė, pašarų rinktuvas – smulkintuvas, Schutemaker Rapide 520 W

- 103 -


KAIMO IR BENDRUOMENIŲ REIKALAI MELIORACIJA 2020 m. melioracijos sistemų priežiūrai ir remontui iš valstybės biudžeto buvo gauta 313 000 Eur. 2020 metais savivaldybė melioracijos sistemų priežiūrai ir remontui skyrė 40 000 Eur.

DARBAI: Įgyvendinti 3 melioracijos projektai – Jotaučių k. v. griovių ir juose esančių statinių projektai Nr. 1 ir Nr. 2 ir Juknėnų k. v. melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto projektas. Iš viso suremontuota 24,58 km melioracijos griovių ir juose esančių statinių: rekonstruota drenažo žiočių - 276 vnt., suremontuota pralaidų – 31 vnt., greitvietė – 1 vnt., atlikta

sausinimo sistemų vamzdynų remontas (d600-1000 mm) – 0,238 km. Atlikta darbų už 215 040 Eur. 2020 m. buvo vykdoma melioracijos griovių, suremontuotų 2019 m. ir pasinaudojus Solidarumo fondo lėšomis, priežiūra (šienavimas, bebrų užtvankų šalinimas ir kt.). Nušienauta 20 km griovių. Panaudota 11 930 Eur. Atlikta melioracijos sistemų avarinių gedimų šalinimas pagal piliečių prašymus. Patenkinta 10 vnt. piliečių prašymų dėl gedimų.

Buvo prižiūrimi (šlaitų šienavimas, krūmų šalinimas, metalinių dalių dažymas) patikėjimo teise valdomi tvenkinių hidrotechniniai statiniai (9 vnt.) ir tiltai (25 vnt.). Pradėti darbai pagal projektą „Drenažo sistemos Nr. 1 Klovinių k., Utenos r. sav. remontas“ (darbų rangos sutartis sudaryta 2020–2021 metams).

- 104 -


VIEŠOJI TVARKA 2020 m. buvo pradėta teisena dėl 288 administracinių nusižengimų, iš jų – 4 nusižengimų informacija perduota kitoms institucijoms, surašyti 226 administracinio nusižengimo protokolai, priimti 58 nutarimai nutraukti/nepradėti administracinio nusižengimo teiseną. Ne teismo tvarka išnagrinėtos 26 administracinių nusižengimų bylos, 23-ose paskiriant administracines nuobaudas, 3 nutrauktos, 1 administracinė byla perduota nagrinėti Utenos apylinkės teismo Utenos rūmams. Atstovauta Utenos rajono savivaldybės administracijai teismuose nagrinėjamose administracinio nusižengimo bylose. Pagal surašytus administracinio nusižengimo protokolus paskirta 6404,00 Eur baudų, fiziniams ir juridiniams asmenims atlyginta 509,85 Eur padarytų žalų.

Administraciniai nusižengimai Utenos rajone 116

107

133 106 82

50

63

53 46 27

9 2017 m.

2018 m.

65

60

59 30

2019 m.

76

Statistiniai duomenys Gauta pranešimų ir skundų skaičius Atlikta patikrinimų skaičius Nustatytų administracinių nusižengimų skaičius

694

675 522

372

411

180

141

2017 m.

260

2018 m.

308 189

2019 m.

276

230

2020 m.

nistracinių nusižengimų, skiriant administracines nuobaudas, priimti 2 nutarimai nutraukti/nepradėti administracinio nusižengimo teiseną, 7 bylos išnagrinėtos Viešosios tvarkos skyriuje, 1 byla perduota nagrinėti Utenos apylinkės teismo Utenos rūmams.

51 22 30

2020 m. atlikti 675 patikrinimai Utenos mieste ir rajone, gauti 276 skundai ir pranešimai, 8 skundai pagal kompetenciją perduoti kitoms institucijoms.

17

2020 m.

Kelių eismo taisyklių pažeidimai Utenos rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros, atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimai Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir gyvūnų laikymo taisyklių pažeidimai Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimai Kiti pažeidimai

Buvo vykdoma triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių, Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo kontrolė. Gauti 109 gyventojų pranešimai dėl gyvenamosiose vietovėse vykdomų statybos/remonto darbų, 3 skundai – dėl statybų triukšmo, surašyti 3 administracinio nusižengimo protokolai ir administraciniai nurodymai skiriant pinigines nuobaudas. Vykdant Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės įstatymo ir Gyvūnų laikymo Utenos rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių kontrolę, atlikta 40 patikrinimų, nustatyta 30 admi-

2020 m. taip pat buvo vykdoma miesto ir miestelių tvarkos ir švaros kontrolė. Gauti 24 skundai ir pranešimai, atlikti 38 patikrinimai, nustatyti 22 administraciniai nusižengimai. Pagal Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymą nubausta 17 asmenų, dėl Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo pažeidimo paskirtos nuobaudos 12 asmenų. Dėl Kelių eismo taisyklių, reglamentuojančių transporto priemonių sustojimą ir stovėjimą draudžiamose vietose, pažeidimo nubausti 106 asmenys, 7

- 105 -


VIEŠOJI TVARKA bylos išnagrinėtos Viešosios tvarkos skyriuje. Buvo tikrinami kelių transporto vežėjai (6 pažeidimai), asmenys, vykdantys prekybą viešose vietose ir turgavietėse (4 pažeidimai), nagrinėjami skundai dėl želdinių tvarkymo (4 pažeidimai), dėl savavaldžiavimo (5 pažeidimai), nustatytas 1 kelio sugadinimo pažeidimas, vasaros sezono metu tikrintos maudyklos ir poilsiavietės (12 patikrinimų). Nuo rugpjūčio 10 d. iki rugsėjo 10 d. vykdyta akcija „Atlaisvink kiemą!“ daugiabučių namų kiemuose ir kitose viešose erdvėse, siekiant iš kiemų pašalinti neeksploatuojamas, paliktas be priežiūros transporto priemones. Akcijos metu gauti 33 pranešimai dėl 36 automobilių. Iš viso atlikti 69 patikrinimai, savininkams išsiųsti pranešimai jomis per nustatytą terminą pasirūpinti, o dėl nepašalintų 4 automobilių surašyti administracinių nusižengimų protokolai. Vykdant prevencinius patruliavimus miesto viešose erdvėse gyventojams buvo dalijamos apsauginės veido kaukės, iš viso jų išdalinta 2200 vnt.

Pandemijos laikotarpiu dėl COVID-19 ligos protrūkio Viešosios tvarkos skyrius tikrino, kaip asmenys, kuriems privaloma saviizoliacija, laikosi nustatytų reikalavimų, vykdyta prekybą bei paslaugas, viešąjį maitinimą teikiančių asmenų kontrolė, tikrinta, kaip viešojo transporto vežėjai laikosi nustatytų reikalavimų ir apribojimų, uteniškiai kontroliuoti dėl kaukių dėvėjimo, būriavimosi ribojimų viešose vietose ir kt. Atlikta 330 patikrinimų, iš jų 54 – dėl saviizoliacijos reikalavimų laikymosi, 71 – dėl nustatytų reikalavimų laikymosi vykdant prekybą, patikrinti 81 paslaugas teikiantys asmenys, atlikta 10 patikrinimų maitinimo įstaigose, 56 patikrinimai viešose erdvėse, 19 keleivių vežėjų. Kiekvienais metais Utenos rajono savivaldybės taryba nusikaltimų prevencijos programai vykdyti skiria 94 tūkst. eurų, iš kurių yra finansuojamos vaizdo

perdavimo ir stebėjimo paslaugos, pagalbos mygtukų paslauga, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos projektai.

Siekiant užtikrinti miesto gyventojų saugumą, miesto viešose vietose įrengtos 22 vaizdo stebėjimo kameros. 2020 metais vaizdo stebėjimo kameromis buvo užfiksuotas 2121 nusikaltimas ir nusižengimas. Rūpinantis senyvų, atokiai gyvenančių, vienišų gyventojų saugumu, jau ketveri metai naudojami įdiegti modernūs pagalbos iškvietimo įrenginiai. Kilus pavojui saugumui ar sveikatai, jais gali pasinaudoti 70 Utenos rajono gyventojų. Tęstiniam projektui „Priklausomybėms - ne“, skirtam rūkymo, alkoholio, psichotropinių medžiagų vartojimo, priklausomybių nuo azartinių lošimų, kompiuterinių žaidimų, interneto, patyčių prevencijai, Utenos rajono savivaldybė skyrė 1100 Eur. Kitiems dviem tęstiniams Utenos rajono vyriausiojo policijos komisariato nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos projektams – „Saugi Utena 2020“, „Smurtui artimoje aplinkoje - ne 2020“ – savivaldybė skyrė 4000,00 Eur. Utenos švietimo centro projektui „Ieškojimai ir atradimai“, skirtam smurto lyčių pagrindu prevencijai, – 2200, 00 Eur.

- 106 -

3000 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

2200

1100 1000 339

4

Lėšos

181

2

Dalyvių skaičius

80 2

Veikla

241

4


CIVILINĖ SAUGA ES prevencijos priemonės 2020 metais civilinės saugos funkcijai vykdyti iš Valstybės biudžeto asignavimų skirta 16,10 tūkst. Eur, iš savivaldybės biudžeto – 220,556 tūkst. Dėl koronaviruso (COVID-19) paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valdymui ir likvidavimui panaudota 216,032 tūkst. Eur administracijos direktoriaus rezervo fondo lėšų, kurių dalis, t. y. 179,300 tūkst. Eur, buvo kompensuota iš valstybės rezervo. Iš savivaldybės biudžeto civilinės saugos funkcijai vykdyti 2020 m. panaudota 41,256 tūkst. Eur.

Planuota, vnt 100 %

37 37

2017 m.

Įvykdyta, vnt

Vykdymo proc. 100 %

100 %

98 %

49 49

56 56

54 53

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Įgyvendintų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių 2017–2020 metais palyginimas 240

Įvykiai

ES

180

8

120

7

60

0 Valstybės skirti asignavimai,tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšos, tūkst. Eur Valstybės rezervo lėšos, tūkst. Eur Viso, tūkst. Eur

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

14,3

14,3

15

16,1

10,4

15,05

21,01

41,26

0 24,7

0 29,35

0 36,01

179,3 236,66

5 3 1

Civilinės saugos funkcijai atlikti panaudotų lėšų 2017–2020 metais palyginimas

2020 m. vasario 26 d. šalyje dėl naujojo koronaviruso plitimo grėsmės paskelbus ekstremaliąją situaciją, civilinės saugos veikla savivaldybėje buvo vykdoma prioritetą teikiant ekstremaliosios situacijos valdymo, likvidavimo priemonėms. Buvo surengti 6 Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdžiai. Įvyko vienas Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdis ir 44 pasitarimai, priimti 6 savivaldybės operacijų vadovo sprendimai. Iš planuotų 54 prevencinių priemonių įgyvendintos 53 (98 proc.) priemonės.

2017 m.

1

0 2018 m.

1

0 2019 m.

0

0

1

2020 m.

Įvykių, ekstremaliųjų įvykių (EĮ) ir ekstremaliųjų situacijų (ES) skaičių palyginimas

2020 m. savivaldybės teritorijoje parinkti 32 kolektyvinės apsaugos statiniai (KAS), bendras jų plotas – 16347 m², planuojamas apgyvendinti gyventojų skaičius - 9080 (24,25 proc. gyventojų). Gyventojų perspėjimui apie gresiantį pavojų naudojama perspėjimo sirenomis sistema (8 centralizuoto valdymo 2020 m. Utenos rajone užregistruota viena valstybės lygio ekstremalioji situacija (dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės) ir trys ekstremalūs įvykiai (1 - dėl autoįvykio, 2 - dėl rasto sprogmens).

- 107 -


PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA elektros sirenos mieste ir 4 vietinio valdymo elektros sirenos kaimiškų seniūnijų centruose) ir gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema, siunčiant informacinius pranešimus į mobiliuosius telefonus. KAS skaičius, vnt. Nustatytas planuojamas KAS apgyvendinamų gyventojų skaičius, tūkst. vnt. Esamas planuojamas KAS apgyvendinamų gyventojų skaičius, tūkst. vnt.

32

32

28

9,93

8,65

2017 m.

8,15 9,08 2018 m.

32

8,15 9,08 2019 m.

7,45

9,08

2020 m.

KAS planuojamų apgyvendinti gyventojų 2016–2020 metais skaičių palyginimas

Savivaldybė nelaimės atveju yra sudariusi tarpusavio pagalbos planus su 7 savivaldybėmis, pasirašiusi 22 sutartis su ūkio subjektais ir kitomis įstaigomis dėl materialinių išteklių pasitelkimo ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų atveju (iš jų 6 sutartys sudarytos 2020 m. dėl koronaviruso paskelbtos ekstremaliosios situacijos likvidavimo).

PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA Utenos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba – civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos dalis. Tarnyba vykdo ir savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus funkcijas. 2020 m. tarnyba gavo 760,200 tūks. Eur asignavimų (652,200 tūkst. Eur. iš valstybės biudžeto ir 108,000 tūkst. Eur iš savivaldybės biudžeto). Iš savivaldybės biudžeto gautų lėšų 105,000 tūkst. Eur skirta infrastuktūros objektų plėtros programai ir Saldutiškio ugniagesių komandai priklausančio pastato rekonstrukcijos darbams, 3,00 tūkst. Eur - Tarnybos naudojamų informacinių, buhalterinių programų aptarnavimui, kitų prekių bei paslaugų įsigijimui. 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis Tarnyboje dirbo 56 darbuotojai (2 administracijos darbuotojai ir Daugailių, Leliūnų, Saldutiškio, Tauragnų, Užpalių ir Vyžuonų ugniagesių komandose po 1 skyrininką ir 8 ugniagesius) ir 13 savanorių ugniagesių. 2020 metais ugniagesiai pagal aliarmo signalą vyko į 139 iškvietimus: į gaisrus gyvenamajame sektoriuje – 37 kartus, į gaisrus atvirose teritorijose – 33 kartus, į gelbėjimo darbus (autoavarijos, pagalba spec. tarnyboms, vandens išsiurbimas, medžių pašalinimas, kiti gelbėjimo darbai) – 69.

Sutarčių skaičius viso, vnt.

Išvykimų pagal aliarmo signalą skaičius

Sutarčių su ūkio subjektais skaičius, vnt. Sutarčių su kitomis įstaigomis skaičius, vnt.

191

22 14 10

14

12

12

8

6 2

2017 m.

100

16

139

121

2 2018 m.

2 2019 m.

2017 m.

2020 m.

Sutarčių su ūkio subjektais ir kitomis įstaigomis skaičių 2017–2020 m. palyginimas

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Tarnybos ugniagesių pagal aliarmo signalą išvykimų pagal iškvietimus 2017–2020 metais palyginimas

- 108 -


E. PASLAUGOS Siekiant viešojo valdymo efektyvumo, įvyko daug teigiamų pokyčių organizuojant dokumentų valdymą. 2020 m. elektroninėmis priemonėmis gauta ir užregistruota 8500 dokumentų (iš 9400 viso gautų įstaigoje), t. y. tokiu skaičiumi sumažėjo pristatomų popierinių dokumentų.

Užsakytų e.paslaugų pokytis

800 700 600 500 400 300 200 100

Iš 3313 išsiųstų dokumentų 1188 išsiųsta per informacinę sistemą E.pristatymas (2019 m. - 820), daugiau kaip 1500 dokumentų - per Dokumentų valdymo sistemą (DVS), (2019 m. – daugiau kaip 1000), dalis dokumentų tiesiai iš DVS išsiųsti adresatams elektroniniu paštu. Palyginti su 2019 m., siunčiamų popierinių dokumentų skaičius 2020 m. toliau mažėjo (nuo 40 proc. iki 20 proc.) ir šiuo metu popieriniai dokumentai praktiškai siunčiami tik gyventojams, kurie to pageidauja arba kurie nesinaudoja elektroninėmis ryšio priemonėmis. 2020 metais E.pristatymo funkciją taip pat pradėjo naudoti visos seniūnijos.

0

70% 60%

El. būdų išsiųstų dokumentų procentas

50% 40%

2020 m.

Išaugęs užsakomų e. paslaugų skaičius paskatino ir daugiau dokumentų siųsti, pasirašytų elektroniniu parašu. 2018 m. elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų buvo išsiųsta 10, 2019 m. – 550, o 2020 m. – 1604 dokumentai.

Išsiųstų popierinių dokumentų procentas

80%

2019 m.

Viena iš e. paslaugų užsakymo didėjimo priežasčių – išaugęs dėl karantino apribojimų gyvenamosios vietos deklaravimo pažymų poreikis, nes prašymai išduoti gyvenamosios vietos deklaravimo pažymas sudaro 80 proc. visų užsakomų e. paslaugų (gauta 580). Per „Elektroniniai valdžios vartai“ Teisės ir civilinės metrikacijos skyriui teikia informaciją notarai, taip pat pradėtos teikti paraiškos projektų veiklai finansuoti.

100% 90%

2018 m.

30% 20% 10% 0%

Elektroniniu parašu pasirašytų išsiųstų dokumentų pokytis 2019 m.

2020 m.

1800 1600

Išsiųstų dokumentų santykis

1400 1200

Per Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ užsakomų paslaugų kiekis 2020 m., palyginti su 2019 m., išaugo daugiau kaip 4 kartus. 2018 m. buvo užsakyta 130 paslaugų, 2019 m. - 149, 2020 m. – net 72.

1000 800 600 400 200 0

- 109 -

2018 m.

2019 m.

2020 m.


SENIŪNIJOS

Daugailių seniūnija

Daugailiškių darbai

2020 m. vietos bendruomenių veiklai Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė 1127,44 Eur. Gyventojų skaičiaus kitimas 2017–2020 m. Lėšos buvo panaudotos įgyvendinus trijų bendruo menių bendrą projektą „Daugailių, Radeikių, Juknėnų Metai 2017 2018 2019 2020 bendruomenes vienijančios tradicijos“. Gyventojįų skaičius 1228 1199 1196 1194 Pristatyta seniūnijos gyventojo Vyganto Juknelio Gimė 8 6 11 12 apsakymų knyga „Kakalio istorijos“. Mirė 25 18 22 28 Seniūnijos bendruomenės dalyvavo DraugysAtvyko 53 64 68 69 tės žygyje su Lietuvos trispalve, kuris buvo skirtas LieIšvyko 26 12 14 10 tuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Liepą Daugailių gyventojai buvo kviečiami teikti paraiškas dėl individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įsirengimo. Daugailių miestelyje buvo pastatyti 9 įrenginiai, gyventojai gavo Socialinė gyventojų sudėtis 2017–2020 m. 12,0 tūkst. Eur paramą iš Utenos rajono savivaldybės. 200 UAB „Visuomenės integracijos instituto“ projekto „Savanorystės kelrodis: mes reikalingi“ veiklose 180 139 140 dalyvavo 15 seniūnijos gyventojų, buvo siekiama sti160 131 printi vyresnių darbingo amžiaus asmenų motyvaciją 121 aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime ir sugrįžti ar 140 Neįgalūs asmenys išlikti darbo rinkoje, ugdyti bendruosius gebėjimus. Vieniši asmenys 120 2020 m. Daugailių mokykla šventė trigubą juDaugiavaikės šeimos 100 biliejų: sukako 120 metų, kai Daugailiuose įkurta rusiška pradžios mokykla, 100 metų, kai veiklą pradėjo 80 lietuviška pradinė mokykla, ir jau 20 metų veikia Dau60 gailių mokyklos bičiulių draugija. Išleista knyga „Daugailių mokykla 1900–2020 m.“ . 40 22 21

20 0

13 2017

12 2018

16

18

12

10

2019

2020

Socialinė politika seniūnijoje Daugiavaikės šeimos Vieniši asmenys Neįgalūs asmenys

2017 13 22 139

2018 12 21 140

2019 12 16 131

2020 10 18 121

LRT laidos ,,Mūsų miesteliai“ kūrybinė grupė su Daugailių parapijos klebonu ir seniūne - 110 -


SENIŪNIJOS

Kuktiškių seniūnija Buitūnų seniūnaitijai vadovauja naujas seniūnaitis – Rolandas Kastėnas, tel. 8 695 72478. Kuktiškių seniūnijoje 2021-01-01 buvo: Seniūnijos gyventojų 743 Vyrų - 366 Moterų - 377 skaičius 2021-01-01 Gimusių vaikų 4 Vyrų - 2 Moterų - 2 skaičius 2021-01-01 Mirusių žmonių 13 Vyrų - 5 Moterų - 8 skaičius 2021-01-01 Seniūnijoje 2 _ _ bendruomenių Gyventojų skaičiaus kitimas 2017–2020 metais: skaičius

Metai

Gyventojų skaičius

Gimė

Mirė

Atvyko

Oficialiai išvyko

2017-12-31

748

1

18

36

16

2018-12-31

751

6

14

47

5

2019-12-31

765

6

48

2

2020-12-31

743

4

Socialinės rizikos šeimos

15

2017 m.

2018 m. 2019 m. 2020 m.

0

0

13

41

54

0

0

28/50

25/45

Maisto produktus iš Europos Sąjungos 42/72 Socialinė politika

34/68

intervencinių atsargų gavusių šeimų / 2017 m.

2018 m. 2019 m. 2020 m.

asmenų skaičius Socialinės rizikos šeimos

0

0

0

Daugiavaikių šeimų skaičius Sąjungos 542/72 Maisto produktus iš Europos

534/68

928/50

625/45

Vieniši asmenys intervencinių atsargų gavusių šeimų / 13

18

16

12

asmenų skaičius Registruoti bedarbiai darbo biržoje

0

69

57

41

65

Daugiavaikių šeimų skaičius 5 Socialinės paramos teikimo posėdžių 10

5 15

9 20

6 14

skaičius Vieniši asmenys

13

18

16

12

Surašytų buities tyrimo aktųbiržoje skaičius Registruoti bedarbiai darbo

47 69

51 57

41

37 65

Viešuosius darbus atlikusių žmonių 610 Socialinės paramos teikimo posėdžių

315

320

414

Visuomenei naudingų atlikusių 23 Surašytų buities tyrimodarbus aktų skaičius 47

23 51

17 41

11 37

žmonių skaičius Viešuosius darbus atlikusių žmonių 6

3

3

4

Prašymai skaičius kieto kuro kompensacijai -

8

12

22

gauti Visuomenei naudingų darbus atlikusių 23

23

17

11

8

12

22

Kuktiškiečių darbai: Vasario 8 d. dalis Kuktiškių bendruomenės narių įsitraukė į draugystės žygį, skirtą artėjančiai Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Kuktiškiečių kraštiečių šventė, minint miestelio 633 gimtadienį, dėl Covid–19 plitimo grėsmė buvo nukelta į rugpjūšio 15 d. Žolinę. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios švetoriuje buvo atidengta ir pašventina atminimo lenta 1919–1920 m. Lietuvos valstybės kūrėjams-savanoriams ir dviem Vyčio Kryžiaus kavalieriams. Padėka šios plokštės fundatoriui Rolandui Zvicevičiui. Rugsėjo 14 d. pagerbtas Kardinolo Sladkevičiaus atminimas. Prie Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios buvo atidengtas paminklinis akmuo, žymintis vieną iš V. Sladkevičiaus dvasinio kelio stotelių. Buvo pagerbti seniūnijos gyventojai, sulaukę 80 m. ir daugiau. Tai Genovaitė Gasiulienė, Leonė Gasiulienė, Jonas Leišys, Jonas Marcinkevičius, Stanislova Mikuckienė, Ona Dapkuvienė, Jonas Gaižutis, Genovaitė Vadišienė ir Marijona Čižienė. Miestelio parke buvo pasodinta medžių – ąžuolų, klevų, beržų, sakurų, įkurtas skulptūrų parkas. Spalio 16 d. paminėta Kuktiškių kultūros namų 45-erių metų sukaktis, surengiant duetų vakarą ,,Poromis po du“. Įgyvendinti projektai: „Mūsų ateitis – vaikų rankose“, „Bendradarbiaujam 2020“ ir kt.

skaičius

žmonių skaičius Prašymai kieto kuro kompensacijai -

- 111 -


SENIŪNIJOS

Leliūnų seniūnija Gyventojų seniūnijoje yra 2898 (vyrų - 1467, moterų - 1431), namų ūkių - 1357. Gyventojų skaičiaus pokytis per trejus metus: Metai

Gyventojų Mirė skaičius gyventojų per metus

2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31

2906 2894 2898

Deklaruota gimusių vaikų sk. per metus

55 53 45

26 18 21

Išvyko gyventojų į užsienio valstybes ir į kitas gyvenamąsias vietoves 171 135 151

Deklaruota atvykusių į seniūniją gyventojų sk. per metus 209 176 179

Gaunantys socialines pašalpas gyventojai dėl COVID-19 pandemijos dalinai atidirbo visuomenei naudingus darbus už jiems paskirtas valandas. Metai

2018 2019 2020

Maisto produktus gaunantys iš ES intervencinių fondų gavėjų sk. 143 145 124

Surašyta buities tyrimo aktų

Pašalpas gaunančių šeimų sk.

91 97 69

63 32 4

Pašalpų gavėjų sk.

72 71 39

Daugia- Vienišų vaikių asmenų šeimų sk. sk.

24 22 23

44 37 32

Asmenų sk. dirbusių už socialines pašalpas

35 33 39

Leliūniškių darbai NVO ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų planui įgyvendinti seniūnijai buvo skirta 2015,68 Eur. Bendruomenė įgyvendino projektą ,,Laisvalaikis sportuojant“. Pakalnių moterų užimtumo centras įgyvendino projektus ,,Bendruomenės namai gyventojų poreikiams“, ,,Ona - Liepos karalienė“ ir „Linksmybių parkas-2“. Projekto „Jaunimo diena“ metu suorganizuota linksma lauko iškyla su įvairiomis veiklomis ir edukacijomis. Buvo suorganizuota tradicinė šventė Pakalniuose prie Vidinksto ežero, vykstanti jau 25 metus.

Asmenų sk. dirbusių viešuosius darbus

7 4 7

Kelintus metus iš eilės Utenos rajono seniūnijų žaidynių nugalėtoja tapo Leliūnų seniūnija

Šventinės akimirkos ,,Ona-liepos karalienė“ Pakalniuose Leliūnų seniūnija turi savo internetinę svetainę www.leliunuseniunija.lt., socialinio tinklo paskyrą „Facebook“. Juose informacija nuolat atnaujinama. Per 2020 m. į internetinę svetainę buvo patalpinta 36 informaciniai pranešimai (kas mėnesį – po 3), o į Facebook – 79.

- 112 -


SENIŪNIJOS

Saldutiškio seniūnija

Konkurse „Gražiausia seniūnija Utenos rajone 2020” Saldutiškio seniūnija laimėjo I- ąją vietą.

Gyventojų skaičiaus kaita 2018–2020 metais 100% 90% 80%

792

4

796

6

27

42

18

33

23

70% 60% 50%

2020

31

40%

2019 2018

30% 20%

821

10% 0%

Gyventojų skaičius

4

19

gimė

mirė

30

30 atvyko

išvyko

Gyventojų skaičius pagal lytį

800 600

384

408

400 200 0 Gyventojų skaičius

Saldutiškiečių darbai Karantino metu visiems į seniūniją besikreipiantiems saldutiškiečiams buvo perkami ir nuvežami maisto produktai, vaistai, mokami mokesčiai, dalinamos apsauginės veido kaukės. Senyvo amžiaus asmenys, neįgalieji naudojosi Socialinių paslaugų centro paslaugomis, 1 asmuo gavo Pagalbos pinigus. Buvo lankomi senyvo amžiaus, vieniši (15), neįgalūs (49), turintys nustatytą slaugą (13) ir priežiūrą (31), asmenys. Lankant gyventojus buvo analizuojamos socialinės problemos, ieškoma sprendimo būdų, pagal poreikį organizuojamas socialinių paslaugų teikimas. Sprendžiant socialines problemas bendradarbiauta su NVO, mokyklų pedagogais, medicinos, teisėsaugos bei socialinių paslaugų įstaigų darbuotojais. Gyventojams buvo sudaryta galimybė lankyti psichologo konsultacijas. Šia paslauga 2020 m. pasinaudojo 4 gyventojai. 1 neįgaliam asmeniui teikta asmeninio asistento paslauga. Vyko 12 socialinės paramos teikimo komisijos posėdžių.

792

2021-01-01

Vyrų

Moterų

Socialinė politika 2018 m. 2019 m.

2020 m.

Rizikos šeimos/juose augantys vaikai 8/6

7/9

4/5

Iš ES intervencinių fondų Maisto produktus gaunantys asmenys

85

93

92

Daugiavaikės šeimos

5

7

8

Vieniši asmenys

25

17

15

- 113 -


SENIŪNIJOS

Sudeikių seniūnija Gyventojų skaičius seniūnijoje nežymiai svyruoja, per 2020 m. padidėjo 27. Seniūnijos demografiniai duomenys 2015–2020 m Metai

2015

2016

2017

2018

2019 2020

Seniūnijos gyventojų skaičius metų pabaigoje Gyventojų skaičius pokytis per vienus metus Gimusių vaikų skaičius

1321

1314

1294

1313

1296 1323

+3

-7

-20

+19

-17

+27

12

7

12

6

6

11

Rodikliai/metai parama 2015 2016 2017 Socialinė ir rūpyba Laikinuosius (viešuosius) darbus 13 Rodikliai/metai 2015 pagal darbo sutartis dirbusių asmenų skaičius Laikinuosius (viešuosius) darbus 13 pagal darbo sutartis dirbusių asmenų Visuomenei naudingoje veikloje 60 skaičius dalyvavusių asmenų skaičius (socialinių gavėjai) Visuomeneipašalpų naudingoje veikloje 60 dalyvavusių asmenų skaičius Daugiavaikių šeimų skaičius 10 (socialinių pašalpų gavėjai) Socialinės rizikos grupei priskiriamų 3/5 Daugiavaikių šeimų skaičius 10 šeimų skaičius/ jose auginamų vaikų skaičius Socialinės rizikos grupei priskiriamų 3/5 šeimų skaičius/ jose auginamų vaikų Sunkiau gyvenančių vienišų senyvo 5 skaičius asmenų skaičius amžiaus Sunkiau gyvenančių vienišų senyvo 5 Surašytų buities ir gyvenimo sąlygų 92 amžiaus asmenų patikrinimo aktų skaičius Surašytų pagalbos buities ir labiausiai gyvenimo sąlygų 92 Europos 217/ patikrinimo aktų skaičiusfondo skurstantiems asmenims 16,43 paramos maisto produktais Europos pagalbos labiausiaiir higienos 217/ prekėmis gavėjų skaičius/fondo proc. nuo skurstantiems asmenims 16,43 visų seniūnijos paramos maistogyventojų produktais ir higienos prekėmisprašymų gavėjų skaičius/ Priimtų mokinių proc. nuo 9 visų seniūnijos gyventojųir nemokamam maitinimui 1350 1400 1319 1321 1314 1325mokinių 1296 1318 aprūpinimui mokinio reikmenimis Priimtų prašymų 9 skaičius nemokamam maitinimui ir 1200 aprūpinimuisocialinės mokinio paramos reikmenimis Seniūnijos 13 1000 skaičius komisijos posėdžių skaičius Seniūnijos socialinės paramos 13 800 komisijos posėdžių skaičius

2018

2019

2020

11 2016

8 2017

6 2018

4 2019

4 2020

11 86

8 24

6 19

4 21

4 18

86 12

24 8

19 12

21 13

18 11

3/5 12

2/3 8

2/3 12

2/6 13

2/1 11

3/5 2

2/3 2

2/3 2

2/6 2

2/1 2

2 82

2 74

2 86

2 80

2 77

82 187/ 14,23 187/ 14,23

74 138/ 10,66 138/ 10,66

86 140/ 10,66 140/ 10,66

80 124/ 9,57 124/ 9,57

77 120/ 9,07 120/ 9,07

6

0

0

0

3

0

3

1294 6 1313 0 1296 1323 0

17

17

17

14

11

17

17

17

14

11

600 400 200 0

233

256

216

173

233

217

187

138

140

122

120

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sudeikiečių darbai Išbandymas koronovirusu sutelkė žmones. Sudeikių bendruomenės narė Zita Valančiūnienė pasiuvo 60 apsauginių kaukių. Ūkininkai Artūras Vitkūnas ir kiti pagelbėjo seniūnijai su savo technika. Vasario 14 d. Sudeikių seniūnija drauge su Utenos kultūros centro Sudeikių skyriumi surengė protų mūšį ,,Kartu mes – Lietuva“, skirtą Vasario 16-ajai. Vasario 8–9 d. Sirutėnų krašto žmonės įsijungė į draugystės žygį ir iš rankų į rankas perdavinėjo Lietuvos trispalvę, kuri apkeliavo beveik visą rajoną. Bendradarbiaujant su kauniete Daivina Urbonaite 14 sunkiau gyvenančių seniūnijos šeimų vaikų gavo kalėdinių dovanų: striukių, batų, šiltų pledų. Sudeikių bendruomenė 2020 metais vykdė 3 projektus. Sirutėnų krašto bendruomenė 2020 metais vykdė 4 projektus. Sirutėnų vaikų dienos centrą 2020 m. lankė 18 vaikų nuo 7 iki 15 m. amžiaus. Bendrija „Tėviškės pastogė“ vykdė 2 projektus. Kultūros ir socialinės plėtros centras vykdė 3 projektus. Juozapavos bendruomenė vykdė projektą „Juozapavos bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“. Seniūnija, kaip partnerė, dalyvavo Baltijos labdaros fondo projekte „Pažeidžiamų asmenų integracija į darbo rinką Utenos apskrityje“. Projekto veiklose dalyvavo 11 seniūnijos gyventojų.

Asmenys, gavę maisto produktus Seniūnijos gyventojų skaičius metų pabaigoje

Edukacija apie tausojančią žvejybą bei Alaušo ežero žuvų rūšis - 114 -


SENIŪNIJOS

TAURAGNŲ seniūnija Tauragnai – puikus kraštas aktyviam turizmui, smagiems žygiams ir iškyloms. Seniūnijoje gyvena 1109 gyventojai. 2020 metais gimė 8 vaikai. 2020 metais išvykimą iš Lietuvos Respublikos deklaravo 4 žmonės, atvykimą – 58 žmonės. 1500

1109

1000

562

547

500 0 Gyventojų skaičius 2021-01-01 547

Vyrų Moterų

562

Iš viso:

1109

Gyventojų skaičiaus pokyčiai 2018–2020 m 2018-01-01 Iš viso

2019-01-01

Vyrų

Moterų

41

24

17

42

19

23

39

18

21

nuo 7 iki 16 metų

55

26

29

53

25

28

49

22

27

nuo 16 iki 18 metų

12

7

5

9

6

3

10

7

3

nuo 18 iki 25 metų

85

40

45

74

35

39

77

36

41

nuo 25 iki 45 metų

273

169

104

272

165

107

255

154

101

nuo 45 iki 65 metų

341

190

151

341

190

151

348

193

155

nuo 65 iki 85 metų

290

100

190

276

102

174

257

96

161

81

20

61

81

24

57

80

24

56

1178

576

602

1148

566

582

1115

550

565

Iš viso:

Moterų

Iš viso

Vyrų

2020-01-01

iki 7 metų

nuo 85 metų

Vyrų

Moterų

Iš viso

Socialinė rūpyba Iš 1109 seniūnijos gyventojų vyresnių nei 65 m. yra 322. Seniūnijoje yra 8 gausios šeimos, kuriose auga 3 ir daugiau vaikų. Utenos Krašuonos progimnazijos Tauragnų E. Šimkūnaitės skyriuje mokosi 10 vaikų, ikimokyklinio ugdymo grupę lanko 12 vaikų. Tauragnų vaikų dienos centrui suteikta akreditacija. Pagalbos į namus paslaugos teiktos 31 senyvo amžiaus ar negalią turinčiam gyventojui. Metų pabaigoje Užimtumo tarnyboje registruotų asmenų buvo 101. Covid-19 pandemija 1,5–3 kartus lėmė išaugusį įvairių socialinių paslaugų suteikimo skaičių, palyginti su praėjusiais metais.

Tauragniškių darbai. Įgyvendinti projektai

„TAURAGNŲ GAMTOS MOZAIKA. Pažinkime savo kraštą“. Utenos r. savivaldybė skyrė 950,00 Eur. „Po Tauragnų dangum“ (Mažoji Lietuvos kultūros sostinė), Lietuvos kultūros taryba skyrė 5000 Eur, Utenos r. savivaldybė – 2000 Eur. „Tarptautinis teatro ir džiazo festivalis Tauragnuose „Tauragnai Jazz milžinai Jump“; Lietuvos kultūros taryba skyrė 38500 Eur, savivaldybė – 1000 Eur. „Kraštiečių šventė Tauragnuose“, Žemės ūkio ministerija skyrė 1500 Eur. „Socialinių paslaugų plėtra ir gyvenimo kokybės gerinimas senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims seniūnijoje“, savivaldybė skyrė 15000 Eur. „Vaikų dienos centras Tauragnuose“, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė 16000 Eur, savivaldybė – 1600 Eur. „Žuvininkystės paveldo ir kultūros puoselėjimas Tauragnų ir Kuktiškių seniūnijose“, Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas bei Utenos vietos veiklos grupė skyrė 19774,00 Eur. „Socialinių paslaugų plėtra ir gyvenimo kokybės gerinimas neįgaliems ir vienišiems senyvo amžiaus žmonėms Klykių seniūnaitijoje“, savivaldybė skyrė 8300,00 Eur. Poilsiavietėse prie Klykių ir Labės ežerų pastatytos naujos pavėsinės su stogu ir lauko baldais. Surengta Žolinės šventė, skirta dr. Eugenijos Šimkūnaitės metams pažymėti. „Gesės vyšnių sodas“ aptvertas nauja medine tvora. Pastatytas ąžuolinis stogastulpis dr. E. Šimkūnaitės namų vietoje.

- 115 -


SENIŪNIJOS

UTENOS seniūnija

2020 metais visos bendruomenės gavo finansavimą iš trisdešimt dviejų projektų, viso gauta lėšų už 66 898,98 Eur.

Utenos seniūnijoje gyvena 2155 gyventojai. Gimė – 15, mirė – 32, atvyko – 105, išvyko – 73 žmonės. Per 2020 m. gyventojų skaičius padidėjo 15. Gyventojų skaičiaus kitimas 2017–2020 metais Data

Gyventojų skaičius

2018-01-01 2019-01-01 2020-01-01 2021-01-01

2191 2173 2140 2155

Iš jų:

Gimė

Mirė

Mokyklinio amžiaus vaikų skaičius

37 38 35 32

201 205 193 193

vyrų

moterų

1083 1088 1076 1093

1108 1085 1064 1062

13 20 14 15

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

49

45

40

44

79 10

74 6

58 4

49 11

153

157

160

155

16 71 58

16 94 46

19 111 53

19 139 30

104

35

65

20

Socialinė politika Eil. Rodiklių pavadinimas Nr. 1. Vienišų asmenų skaičius 2. Socialinės rizikos ir stebimų šeimų skaičius 3. Atvėjo vadyba nustatyta šeimų, auginančių vaikus skaičius 4. Intervencinius produktus gaunančių asmenų skaičius 5. Daugiavaikių šeimų skaičius 6. Surašyta buities tyrimo aktų 7. Socialinių pašalpų gavėjų skaičius (šeimų) 8. Visuomenei naudingą veiklą atlikusių asmenų skaičius

SENIŪNIJOS GYVENTOJŲ DARBAI Penktą kartą buvo surengta 12 dienų vaikų dienos stovykla ,,Aitvaras – 2020“. Joje ilsėjosi 45 vaikai. Įgyvendinti projektai „Socialinių paslaugų teikimas Utenos seniūnijos bendruomenėje“, „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Utenos rajono savivaldybėje“, „Nemeikščių bendruomenės gyvenamosios vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas“ (vertė - 3462,34 Eur.), „Materialinės bazės stiprinimas Vaikutėnų krašto bendruomenėje“ (vertė – 1826,19 Eur.). Pateikta paraiška projekto „Multisensorinio kambario ir jo pagalbinių sanitarinių patalpų įrengimas“ įgyvendinimui. Bendra projekto vertė – 78 363,48 Eur. Partnerio – Utenos rajono savivaldybės – prisidėjimas – 20 000 Eur. Pačkėnų krašto bendruomenė per 2020 m. įvykdė 7 projektus. Bendra visų projektų suma - 21 030 Eur. Didžioji dalis veiklų organizuojama per Raganų muziejų. 2020 m. lankytojų muziejus sulaukė ne tik iš visos Lietuvos, bet ir iš Latvijos, Lenkijos, Kipro, Baltarusijos, Anglijos ir Vokietijos (keliaujančios šeimos). Muziejų aplankė 619 žmonių, pravesta 36 edukaciniai užsiėmimai.

Kultūrinė veikla Utenos seniūnijoje 2017–2020 metais Centrų kultūrinės veiklos rodikliai 2017 m. 2018 m. Biliakiemio laisvalaikio centras Renginių skaičius 56 54 Lankytojų ir dalyvių skaičius 2079 1879 Pačkėnų laisvalaikio centras Renginių skaičius 36 52 Lankytojų ir dalyvių skaičius 2133 4332 Vaikutėnų laisvalaikio centras Renginių skaičius 41 47 Lankytojų ir dalyvių skaičius 2394 2260

2019 m.

2020 m.

46 2079

23 1363

76 3014

68 1988

39 1180

45 943

- 116 -


SENIŪNIJOS

UŽPALIŲ seniūnija Seniūnijos gyventojai 2020 metų gruodžio 31 d. seniūnijoje gyveno 1545 gyventojai, 755 vyrai ir 790 moterų. Seniūnijoje gyvena 201 gyventojas iki 18 metų; 477 gyventojai nuo18 iki 45 metų; 489 gyventojai nuo 45 iki 65 metų; 308 gyventojai nuo 65 iki 85 metų; 70 gyventojų nuo 85 metų. Gyventojų skaičiaus pokytis: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

1545

1585

28

8

8

15

10

41

2020 m. 38

34

2019 m. 2018 m.

1617

Gyventojų skaičius

19 mirė

12

gimė

12

atvyko

33 išvyko į užsienį

Socialinis darbas • Seniūnijoje yra 14 daugiavaikių šeimų, iš kurių 3 šeimos augina 5 ir daugiau vaikų. • 17 vienišų asmenų, iš kurių 2 asmenims paskirta slauga. • 136 asmenys gavo paramą maisto produktais iš ES intervencinių fondų. • 94 žmonėms pritaikyta kompensacija už komunalinių atliekų tvarkymą. • Pagal užimtumo didinimo programą buvo įdarbinti 4 žmonės. • Visuomenei naudingus darbus dirbo 22 asmenys, gaunantys socialines pašalpas. • Seniūnijoje yra 4 socialinę riziką patiriančios šeimos.

Metai

Maisto produktus gaunantys iš ES intervencinių fondų gavėjų sk.

Surašyta buities tyrimo aktų

Socialinės paramos komisijos posėdžių sk.

Kompensacijų būsto šildymo išlaidoms sk.

Daugiavaikių šeimų sk.

Vienišų asmenų sk.

Asmenų sk. dirbusių už socialines pašalpas

Asmenų sk. dirbusių viešuosius darbus

2018 2019 2020

113 116 136

58 74 68

10 11 16

10 16 25

11 14 14

19 17 17

32 33 22

7 4 4

UŽPALĖNŲ DARBAI. ĮGYVENDINTI PROJEKTAI „Tradicinių veiklų kaleidoskopas Užpaliuose“. Laikraščio „Už palių“ leidyba, krašto tradicijų saugojimas, tradicinių švenčių organizavimas. „Mankštintis kartu – smagu!“ . „Tautodailės atspindžiai per Rudens Lygiadienio šventę“. „Šventoji jungia kaimynus“ – 19 774,00 Eur. Projekto tikslas – sukurti kultūrinį sielių maršrutą Šventosios upe, sutvarkant dvi Užpalių seniūnijos poilsiavietes. „Socialinių paslaugų teikimas Užpalių seniūnijos bendruomenėje“. Bendruomenėje „Užpalėnų krivūlė“ buvo sukurtos 2 darbo vietos. Vilučių laisvalaikio salėje surengti 25 įvairūs renginiai.

- 117 -


SENIŪNIJOS

VYŽUONŲ seniūnija Socialinė politika

2020 metais Vyžuonos tapo „Lietuvos Mažąja kultūros sostine 2021“.

Stebimos šeimos ir jose augantys vaikai Prašymai būsto šildymo (kito kuro) kompensavimui Prašymai nemokamam maitinimui mokiniams, bei mokinio reikmėms gauti ES parama maisto produktais Buities tyrimo aktai Socialinės komisijos posėdžiai Prašymai dėl kompensacijos taikymo už komunalinių atliekų tvarkymą

2020 m. sausio mėn. Vyžuonų seniūne tapo Jolita Bučelienė (tel. 8 389 60053, 8 602 80436). Vyžuonų miestelis pasipuošė sakurų sodu. Šv. Jurgio bažnyčios šlaite buvo pasodinta daugiau nei 60 sakurų. Seniūnijos gyventojų pokytis 2018–2020 m. 1440 1430 1420 2018 m.

1410

2019 m.

1400

2020 m.

1390 1380

1370

gyv.sk. 1432

gyv.sk. 1392

gyv.sk. 1417

Gyventojai pagal amžiaus grupes Iki 7m. amžiaus 75 Nuo 7 m. iki

Nuo 18m. iki 25m. amžiaus

18m. amžiaus 134

Nuo 25m. iki 45m. amžiaus

2020-01-01 gyventojų skaičius

101

1417 Nuo 45m. iki 65 amžiaus 420

355 Nuo 65m. amžiaus

Gyventojų skaičius 1417 Iš jų: vyrų – 717; moterų -700. 2020 metais seniūnijoje gimė 11 vaikų (7 berniukai ir 4 mergaitės).

2018 m. 2/2 27

2019 m. 2/2 37

2020 m. 1/1 31

6

1

-

88 80 13 41

94 118 12 23

113 84 12 17

VYŽUONIŠKIŲ DARBAI, ĮGYVENDINTI PROJEKTAI „Mink į Vyžuonas“. Projekto tikslas – aplinkos teršimo mažinimas, renginio metu buvo minama pėsčiųjų ir dviračių taku nuo Utenos iki Vyžuonų. „Vyžuonų miestelio menų inkubatoriaus įkūrimas. Muziejus – Arnotinė“. Projekto tikslas - bendruomeninės veiklos stiprinimas, socialinės apsaugos plėtojimas. „Priešaušrio vieškeliu pareisiu“. Projekto tikslas - paminėti tradicine tapusią kraštiečių šventę, kuri buvo skirta rašytojo Br. Radzevičiaus 80-ųjų gimimo metinių paminėjimui. „Vyžuoniškių bendrijos „Vyžuona“ veiklos ir plėtros skatinimas“. Projekto tikslas – sumažinti bendrijos finansinę naštą ir užtikrinti nenutrūkstamą bendrijos veiklą. „Vyžalčia 2020“. Projekto tikslas - kokybiškos švietimo sistemos kūrimas, jaunimo užimtumas, mokinių vasaros poilsio organizavimas. „Demo 2020“. Projekto tikslas – jaunimo veiklos organizavimas, užimtumas, kokybiškos švietimo sistemos kūrimas. „Auginu ir augu gamtoje“. Šis projektas skirtas mažiesiems vyžuoniškiams. Šio projekto metu buvo pasodintas vaismedžių sodelis, atnaujinta vištidė, buvo vedamos paskaitėlės ir mokymai.

332

- 118 -


SENIŪNIJOS MAŽOSIOS KULTŪROS SOSTINĖS PLANUOJAMI RENGINIAI 2021 M. ARCHEOLOGINĖ STOVYKLA Birželio 14–18. Archeologinė stovykla Radvilų dvarvietėje. JONINĖS ANT PILALĖS PILIAKALNIO Birželis 23 d. Vaikų folkloro stovykla „Vyžalčia 2021“ (2021-0622/24), stovyklos uždarymas ir Joninių šventė (tradicijos, kupoliavimas, instaliacijos ir pan.) bei koncertas.

Vaikų vasaros poilsio stovyklos „Vyžalčia“ akimirkos

Iš viso įvykdyta projektų už 10512,04 Eur. Vienuoliktus metus vyko Utenos apskrities šaulių stovykla. Vyžuonėlių dvare buvo surengtas septintasis Marianos Veriovkinos simpoziumas „Utena/Utyan“, skirtas Lietuvos žydų istorijos metams pažymėti.

KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO DIENA Liepos 6 d. „Šaulių“ stovykla LARP „RADVILIADA“ Liepos 19-23 d. Vaidmenų žaidimas, inscenizacija Radvilų giminės tema. TRADICINĖ KRAŠTIEČIŲ ŠVENTĖ „ŠĮ ŽEMĖS DRYŽĮ APČIULBĖJO PAUKŠČIAI“ Liepa 24 d. Vyžuonų krašto garbės piliečio vardo suteikimas. Oratorija „Paskutinės pagonių apeigos“. Paskaita M. Magdalietės tematika Vyžuonų bažnyčioje. Šventiniai koncertai (bardai ir kt.). Skulptūros „Vyžuonų promotė“ pristatymas miesteliui ir jo svečiams. ŽYDŲ DIENOS Rugpjūtis. Kultūros centro renginiai. MASIONIO PARODA/FILMAS Rugpjūtis 15 d. Ekskursija po Vyžuonų miestelį „Žydai Vyžuonose“. Poeto A. Masionio 80-ųjų gimimo metinių minėjimas, jo brolio S. Masionio tapybos darbų paroda ir filmo apie jį pristatymas. JAUNIMO MUZIKOS FESTIVALIS. Rugsėjis. Jaunimo muzikos festivalis. ROMANSŲ VAKARAS. Giedriaus Širkos ir Dovaldės Būtėnaitės fotonuotraukų paroda. Spalis. Romansų vakaras PYRAGŲ DIENA Lapkritis. Gerumo akcija EGLUTĖS ĮŽIEBIMO ŠVENTĖ Gruodis. Simbolinės LMKS vėliavos perdavimas ir metų užbaigimo šventė.

- 119 -