Page 1

/

NEPRIKLAUSOMYBĖS KIEMASVARTAI Į LAIKINAS ERDVES Prototipas viešosioms erdvėms atverti

INDEPENDENCE COURTYARDGATE TO TEMPORARY SPACES

Prototype to open public spaces and encourage vacant lots usage


[MODERNIZMO ARCHITEKT的RA]

[Modernism Architecture]


[MODERNUS GYVENIMAS] [Modern Life]


NEPRIKLAUSOMYBĖS KIEMAS/ VARTAI Į LAIKINAS ERDVES atverti esamas erdves apleistų vietų išnaudojimas Vieta: Nepriklausomybės aikštė 1 kampinis blokas buvęs Politechnikos institutas Diagnozė: koma Gydymas: kineziterapija


Įsikūręs pastebimoje vietoje , Nepriklausomybės aikštėje, pastatas nepasižymi jaunatviška energija ir neišnaudoja savo potencialo. Mūsų pagrindinis tikslas nėra sukurti naują išorinį pastato veidą, nes nemanome, kad vien išvaizda gali pagydyti esamą situaciją. Mes siūlome idėją atverti vidinį kiemelį, kuriame rastų veiklos skirtingų amžiaus grupių atstovai. Taip pat siūlome gyvenamojo būsto prototipą - gyventi/ dirbti. Turint tinkamą erdvę darbui savo gyvenamajame būste, būtų sumažintos keliavimo išlaidos, energijos resursai, tarša ir būtinybė turėti nuosavą automobilį. Glaudus santykis būnant apsuptam su esamais verslais skatina naujų verslų atsiradimą. Nauji verslininkai- šviežios ir naujos idėjos miestui. Kiemai ir pasažai buvo svarbios miesto gyvenimo vietos, sukūriančios gyvenimo būdo įvairovę. Tačiau dabar daugelis iš jų yra virtę automobilų stovėjimo aikštelėmis. Remiantis statisktika, tūkstančiui žmonių dabar tenka virš penkių šimtų automobilių .

Dešimties metų laikotarpy šis skaičius tik išaugo, tuo tarpu gerai išsivysčiusiuose miestuose kaip Stokholmas, Kopenhaga ar Amsterdamas šis skaičius mažėja. Ten žmonės yra linkę naudotis viešuoju transportu, dviračiais ar įveikti atsumą pėščiomis. Remiantis Berlyno eismo stebėjimo centro duomenimis, yra pastebėtas didžiulis poveikis viešojo transporto plėtrai ugdant visuomenę ir mokant žmones apie tvaraus gyvenimo būdą. Keli privalumai: - Bendruomenės jausmas -> bendruomeninės veiklos ir renginiai -> patirties ir žinių dalijimasis -> naujos idėjos -> nauji verslai -> aukštesnės kokybės miesto gyvenimas - Geras viešasis transportas mieste -> geresnis susisiekimas mieste/ su miesto naktiniu gyvenimu -> vystyti miesto naktinį gyvenimą -> verslų įvairovė, gyvas miestas -> žmonės gatvėse -> besivystantis saugus miestas Taigi, kiekvienas veiksmas turi savo pasekmes.


Laisvės alėjoje yra daug apleistų erdvių, kiemelių ir butų, kuriuose niekas negyvena. Kiekviena apleista erdvė - tai galimybė, pilna laisvės laikinoms veikloms. Mes skatinam ‘ liquid ’ (skystos) urbanistikos idėją. Gyvenimo tempas per greitas ir miestas turi suspėti prisitaikyti. Miestas negali skursti dėl privačių savininkų, kurie nesirūpina savo nuosavybe. Tos tuščios nuosavybės gali tapti vieta jaunųjų verslinikų ar meninkų poreikiams įgyvendinti, jei tai būtų prieinama ir už patrauklią kainą. Trumpalaikė nuoma yra būtinybė šiais laikais.


INDEPENDANCE COURTYARD/ GATE TO TEMPORARY SPACES opening the existing spaces and using vacant lots Site: Independence sq 1 corner block Ex -Polytechnic Institute Diagnose: in coma Medication: Physiotherapy

Situated in a prominent location on the Independence square building is lack of welcoming feeling, energy and youth. Thus, our goal is not to do a major make up as we do not think that facial appearance could heal it, we offering an idea of creating a courtyard with serious activities for different age of people. Also we offer a prototype of live/work model housing. Having a working space in your accommodation reduces travelling cost, pollution and necessity for car. Also having a working space and being surrounded by existing business encourages new entrepreneurships to appear. And new entrepreneurship is new business and fresh new ideas for the city. Courtyards and arcades were important places of city life, creating different layers of life and lifestyles. Now they are transformed into the car parking. According to the statistics there are over five hundred cars for thousand people and in ten years period this number just increased while in well developed countries like Stockholm, Copenhagen or Amsterdam the number is decreasing. People tend to use public transport, bicycles or walk.


According to Berlin traffic monitoring centre, there is an enormous impact of public transport development and teaching people sustainable living. Few advantages: - Community feeling ->community activities and events-> sharing experience and knowledge -> new ideas -> new business -> improving city life. Good public transport in a city->better access to city and its nightlife -> developing city nightlife -> more business and live city-> people in the street -> developing safe city So every action has its consequences. Freedom Avenue has many vacant lots, abandoned corners and courtyards, flats nobody lives in. Every vacant lot is a possibility; it is full of freedom for temporary activities. We promote the idea of ‘liquid ‘urbanism. Life pace is too fast and city must go with it not to be frozen with the poverty of private owners who do not care about their property. Those empty shops could be a place for young entrepreneurs or artists if it could be accessible and have reasonable price. Short leases are a must these times.


1000 x

= 547 x


MODERNUS GYVENIMAS Modern Life


2

VIETA Site

? 1

Integracija su sumaniojo miesto schema yra ilgalaikis procesas. Tačiau tai yra būtina pradėti ir pasivyti kitų Europos miestų standartus. Pirma ir svarbiausia užduotis yra atnaujinti švietimo strategijas, didinti infomacijos kiekį visuomenėje apie tvaraus gyvenimo principus ir vystyti tvaraus gyvenimo politiką. Antrasis žingsnis- pagerinti viešąjį susisiekimą ir sumažinti privačių automobilių naudojimą norint užtikrinti gerą susisiekimą mieste.

Integration to the smart city scheme is a long lasting process. Although it is crucial to star and keep up with other Europian cities. The first and most important task is to update education strategy and raise awareness of sustainable living, also introduce sustainable living policies. Second step is to improve public transportation and reduce private car usage in order to make the city easy accessble.


1

VISAPUSIŠKAS VISUOMENĖS LAVINIMAS Raise Society Awarness


2

SPRENDIMAS IR PASEKMĖS Solution And Concequences


ĮGYVENDINIMAS Implementation

98 m² 5.000 Lt

100 m² 5.000 Lt


Vienos dienos renginiĹł erdvÄ— One day events space

Pop up studijos pradedantiesiems verslininkams Pop Up studijos for young entrepreneuers


PAVYZDŽIAI Precedents

Nepriklausomybės aikštės vidinis kiemelis/ Independence courtyard Kaunas

Vidinis kiemelis/ Courtyard Berlynas/ Berlin


Neal’s Yard Londonas/ London

Miesto paplĹŤdimys /Urban beach Berlynas/ Berlin

Sony Centras Berlynas/ Berlin


PASI的LYMAS Proposal

1

2


DIZAINO ĮRANKIAI Design Tool - Box

3


INFORMACIJOS SKLAIDA, BENDRADARBIAVIMAS, GAMYBA, GERESNIS GYVENIMAS SHARING EXPERIENCE, COLLABORATION, PRODUCTION, BETTER LIFE


NAUJAS TRAUKOS CENTRAS

NEW CENTRE OF ATTRACTION


http://urbanrestart.wordpress.com/

Paulina Naruševičiūtė

Laura Petruškevičiūtė

Freedom Avenue  

Architecture Festival Kaunas 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you