Page 1

SITUACIÓ GEOGRÀFICA

Urbanització Can Solà II

PB+2

PB+2 (unifamiliar)

PB+2 (unifamiliar)

PB+2

GI-674 GIV-6741 Urbanització Aigües bones Cassà de la Selva Llagostera

E: 1/500

la ral Mu

EL SOLAR

1086m2

44,25m

30,56m

ALÇAT PLAÇA EST

ALÇAT PLAÇA OEST

ALÇAT PLAÇA SUD

ALÇAT PLAÇA NORD

2

E: 1/500

ANÀLISIS DEL SOLAR I DE L'ENTORN

LAURA BAIGES GILABERT PFC QP 11-12 TRIBUNAL 8

Perspectiva general plaça Mathausen des del carrer Girona. La plaça es troba 2 metres per sobre de la cota de carrer. Hi ha cinc xiprers importants a la plaça que es van plantar en el moment de la seva construcció.

Blocs d'edificació plurifamiliar de PB+2. Locals en planta baixa. Accès a les vivendes des de la plaça Mathausen.

Edificació unifamiliar d'alçada planta baixa+2. Aparcament al propi edifici. L'entrada a aquestes vivendes es troba a la part que dona a la mateixa plaça. Disposen de una zona d'horts al darrera.

Edificació unifamiliar d'alçada planta baixa +2. Aparcament en el propi edifici. L'entrada a les vivendes es fa des de la propia plaça Mathausen. La visual directa des del balcó serà de la biblioteca.

Alçat edificació carrer Girona, al davant de la futura biblioteca. Edificació unifamiliar estreta d'alçada variable. Pendent d'enderrocar per construïr-hi vivenda nova.

El solar destinat a l'equipament de biblioteca te unes dimensions aproximades de 1086 m2 en planta baixa. Una part del solar està considerat urbanísticament com a solar destinat a zona no edificable. La diferencia de cota entre la banda del carrer Girona i la Plaça Mathausen és de 2 metres, sent la cota del carrer 96,00m i la de la plaça de 98,00m respectivament.

18,58m

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

era eR rd rre Ca

CARRER GIRONA

C TI AN

BIBLIOTECA

2

+96,00m

2

(plurifamiliar)

PB+2

(plurifamiliar)

PB+2

(plurifamiliar)

PB+2

(plurifamiliar)

PB+2

(unifamiliar)

Carre r G i rona

Plaça Mathausen

Carrer de la Cerdanya

r

1

PLAÇA MATHAUSEN

(unifamiliar)

PB+2 (unifamiliar)

PB+2 (unifamiliar)

milia

SC

CASC ANTIC

Ajuntament

El tipus d'edificació que trobem a l'actualitat a les façanes que tanquen la plaça (Nord, Oest i Sud) es tracta de vivenda unifamiliar i plurifamiliar de PB+2. El tipus d'edificació de la façana est al carrer Girona és molt més antiga, i està pendent d'enderrocar per fer-hi vivenda nova similar a la que està actualment existent a la plaça. La Plaça amical de Mathausen , al trobar-se tant a prop de l'Ajuntament i del centre antic, actualment allotja moltes de les activitats populars que es fan a Caldes de Malavella així com també serveix per a esbarjo dels més petits.

CALDES DE MALAVELLA

Destaquem també la proximitat del CEIP Sant Esteve al solar que aportarà un fluxe important de gent.

iblio TB eca

24,61m

+98,00m

CEIP Sant Esteve Ed i f i c a ció u nifa

estre t a d 'alça da v co n s t r uïr-h ariable. P i vive end e n d a nova nt d'ende rro

CA

Carretera de Llagostera Carretera de Llagostera

El solar actualment destinat a la construcció de la nova biblioteca té una situació privilegiada ja sigui perquè està directament relacionat amb al núcli antic de Caldes com perquè també es troba situat en un punt d'unió de dues vies rodades importants (la GIV-6741 i la GI-674 que va cap a Cassà de la Selva i Llagostera i l'antiga carretera que anava cap a Girona (actual Carrer Girona) cap a la urbanització Can Solà Gros II.

car p er

nya talu Ca de uda ing Av

Carrer de Salvador Espriu


ANÀLISIS DE BIBLIOTEQUES: . BIBLIOTECA AGUSTÍ CENTELLES / CENTRE CULTURAL TERESA PÀMIES :

.

Arquitectes: Victor Rahola i Jorge Vidal. Data projecte/Final obra: Juny 2011 Adreça: C/Urgell 145-146 08036 Barcelona

BIBLIOTECA FORT PIENC:

Biblioteca James Ussher (Trinity College), Mc Cullough Mulvin

3

CENTRE CÍVIC WC'S AULA SUPORT

BIBLIOTECA

ESCOLA BRESSOL

ADMINISTRACIÓ

SALA D'EXPOSICIONS

AUDITORI

PLAÇA - PARC

ATRI CENTRAL DISTRIBUCIÓ

LLAR D'INFANTS

BIBLIOTECA

de

Nuevas

BIBLIOTECA NORD DE SABADELL : Ronda Navacerrada, 60 Sabadell

BIBLIOTECA SOLNA : Adreça: Solna Centrum, 17 145 Solna, Estocolm

BIBLIOTECA PHILIPS EXETER ACADEMY :

.

.

de

Nuevas

Tecnologías,

TRACTAMENT FAÇANA PLAÇA MATHAUSEN:

Pavelló d'Espanya Expo 2008 , Francisco Mangado

ESPAI ESGLAONAT DE LECTURA:

Arquitectes: Louis Kahn. Data projecte/Final obra: 1965-1968

Tecnologías,

Aeroport de London Gatwick

Ref Etsab: 727.8 BIB arquitectura iberica

ATRI CENTRAL COMUNICACIÓ

ATRI CENTRAL COMUNICACIÓ

LLIBRES (KAHN)

Barcelona.

Biblioteca Joan Oliver, Barcelona. RCR

Biblioteca Agustí Centelles, Victor Rahola i Jorge Vidal

.

.

LAURA BAIGES GILABERT PFC QP 11-12 TRIBUNAL 8

CONTINUITAT DE PAVIMENTS I ADAPTACIÓ A LA PLAÇA:

Centro de salud mental y hospital de día psiquiátrico en Lorca, L+A arquitectos

.

_REFERENCIES

Sala Pina Bausch, Mercat de les Flors, Guillem Aloy Bibiloni

Centro de Formación Francisco Mangado

SALA POLIVALENT (sortida a l'exterior + diferents usos):

Centro de Formación Francisco Mangado

VESTÍBUL

.

Bodegas Marco Real de Olite, 1989-1991, Francisco Mangado

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Atri Ajuntament de Göteborg. Erik Gunnar Asplund

Pasarel.la Estació de Ferrocarril a Lisboa, Álvaro Siza

Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, 1999-2003, Francisco Mangado

1 2

Atri entrada Escola Universitaria a Guilford, DSDHA, Londres

Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, 1999-2003, Francisco Mangado

Mimesis Museum Álvaro Siza / Carlos Castanheira / Jun Sung Kim

Arquitecte: Josep Llinàs. Data projecte/Final obra: Juny 2001

.

REFERENCIES: . CONCEPTE: .

Balneari de Panticosa, Alvaro Siza

PATIS (MATERIALS):

Parque empresarial de Arte Sacro en Sevilla, Suarez Santas Arquitectos

CALDES DE MALAVELLA

Edificio Alhóndiga de Bilbao, Philippe Starck

PATIS (EMBOLCALL):

iblio TB eca

LLAR D'INFANTS


POBLE: GENT

A NIVELL FUNCIONAL

C / G

ALINEACIONS A 3 CARRERS

HEMEROTECA ZONA INFANTIL MÚSICA I IMATGE FONS GENERAL FONS ESPECIALITZAT ESPAI MULTIMEDIA ESPAI DE SUPORT

PROGRAMA

- BIBLIOTECA

45

IR O

PLAÇA

N A

BIBLIOTECA SALA POLIVALENT TREBALL INTERN CAFETERIA SERVEIS ESPAI TÈCNIC I MAGATZEMS

MATERIALS: EXTERIOR

NATURAL

- ALUCOBOND - LAMES ALUMINI

MATERIALS MÀSSICS

-PEDRA BEIGE

PROGRAMA DE BIBLIOTECA

A NIVELL VOLUMÈTRIC:

MÀSSIC

ATRI CENTRAL

- PARQUET FLOTANT

- XAPA D'ACER

ESTRUCTURA ACER

- ENTRADA DE LLUM - COMUNICACIONS i PAS - RELACIONS VISUALS

ESPAI CENTRAL

- LAMES FUSTA

MATERIALS TECTONICS

INTERIOR

FORMIGÓ ESTRUCTURAL

RETICULA ORDENADA - ESTABILITAT

TRACTAMENT DEL PATI:

ZONA LECTURA I ESTUDI

JOC DE FORATS - MOVIMENT

LAURA BAIGES GILABERT PFC QP 11-12 TRIBUNAL 8

ZONA DE PAS

CONCEPTES_

PROLONGACIÓ SALA POLIVALENT

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

RELACIÓ DIRECTA PLAÇA - BIBLIOTECA

FAÇANA PLAÇA:

ESPECIFICACIÓ A NIVELL DE PROGRAMA:

- SALA POLIVALENT - TREBALL INTERN - CAFETERIA - ZONA LAVABOS COMUNS

1 2 3

OBERTURA CAP A LA PLAÇA

PLAÇA: ACTIVITATS

BIBLIOTECA PAS

E: 1/500

(plurifamiliar)

CONCEPTE I ESTRATEGIES PROJECTUALS:

PUNT ESTRATEGIC URBANÍSTIC

PUNT ESTRATÈGIC A NIVELL URBANÍSTIC:

BIBLIOTECA INTERCANVI DE CONEIXEMENTS

JERARQUITZACIÓ DE VOLUMS:

FAÇANA ENTRADA CARRER:

LLUM

CALDES DE MALAVELLA

LA BIBLIOTECA ES TANCA AL CARRER

iblio TB eca

S PA


99,10m

3,5 %

97,60m

96,96m

97,28m

96,32m

96,64m

96,86m

98,75m

97,85m

8,0%

97,50m

8,0%

96,86m

98,57m

98,39m

98,21m

98,03m

5,3%

98,52m

97,50m

97,15m

TRAM 2

TRAM 1

5 4 3 2 1

96,86m

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

8%

SITUACIÓ RESPECTE A LA PLAÇA MATHAUSEN

4,65%

96,00m

A

E: 1/500 L'edifici es sitúa a l'emplaçament com un edifici de planta baixa + 2 en el cas dels blocs de la biblioteca i de pb+3 en el cas del bloc de serveis. L'alçada de l'edifici es semblant a la dels edificis que hi ha actualment a la plaça per el qual reforça la idea de plaça tancada. L'accès a la Plaça Mathausen es pot fer per els dos carrers laterals i durant les hores d'obertura de la biblioteca a travès del seu atri central. Aquest accès es tant en planta com en secció de manera casi casual, ja que d'alguna manera la forma de la biblioteca et condueix cap a aquest pas. La forma en planta de la biblioteca et condueix cap a un espai més estret, travesser l'atril central de la biblioteca i tornar-se a eixamplar el pas per a donar sortida a la Plaça Mathausen. En secció passa una cosa similar, accedim per un espai petit que desprès es fa gran i ens ensenya l'atri central de la biblioteca per finalment acabar altra vegada conduits cap a la porta de sortida que ens porta a la plaça.

96,00m 96,00m

96,86m

IRON

98,50m 98,25m

A nivell de cotes de secció la diferencia de cota entre la Plaça Mathausen i el carrer Girona (2 metres) es resol amb un sistema de rampes i escales. En primer lloc s'accedeix a la biblioteca ja sigui per escales des de l'esquerra o per una rampa des de la dreta a la cota 96,85m (la cota de carrer és de 96,00m) i la rampa per tal d'accedir a aquesta plataforma és del 5%.

98,00m

97,50m

97,00m

96,00m

96,00m

DE G

3,5 %

98,75m

98,00m 97,75m

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Un cop travessat el pati d'accès a la biblioteca, l'accès a la plaça es torna a resoldre amb un altre sistema de rampes i escales baixes que mai excedeixen el 8% que ens condueixen de manera casi obligatoria cap al centre d'activitats de la plaça. Aquest sistema de rampes també ens resol l'accès de vehicles per al manteniment de la biblioteca i cafeteria. Per tal de donar aquesta continuitat a nivell de materials, es tria un paviment continu tipus microciment que alhora serveixi per unir tot aquest recorregut fins a la plaça juntament amb l'atri d'entrada. Les zones del bar i de la sala polivalent, a diferent cota que la rampa també tenen un mateix paviment per tal de donar continuitat des de l'interior.

. PLAÇA MATHAUSEN:

ACTUAL PAVIMENT DE SAULÓ

96,50m

96,00m

95,65m

5 4 3 2 1

RER

4,65%

1,5%

1,5%

4%

1,5%

1,5%

97,26m

Es defineix un altre accès secundari a la biblioteca per al personal de servei des del carreró al sud de la biblioteca. Aquest accès està tancat al públic i serveix per a l'entrada directa del personal en hores que la biblioteca estigui tancada i per al manteniment.

PAVIMENT BIBLIOTECA:

La carrega i descarrega de material per a la sala polivalent es pot fer directament des d'un dels carrers rodats que accedeixen a la plaça.

ACCES BIBLIOTECA:

LINOLEUM

E: 1/200

98,75m

CAR

1,5%

4%

1,5%

RAMPES ACCES:

MICROCIMENT GRIS PLATA

97,85m

EMPLAÇAMENT

42 41 40 39 38 37 36 35 34 33

EMPLAÇAMENT

1,5%

4%

CAFETERIA:

MICROCIMENT GRIS PERLA

97,50m

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

N

TIPUS DE PAVIMENTS SALA POLIVALENT:

PAVIMENT TERRAZO GRIS

96,86m

5

S

PAVIMENT TERRAZO BEIGE

96,00m

1 2 3 4

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

S

CALDES DE MALAVELLA

Contadors

Armaris contadors

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6

E

O

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12

N

SITUACIÓ RESPECTE A LA PLAÇA EN SECCIÓ

iblio TB eca

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22

E O

98,35m

97,76m

5%

97,60m

97,45m

96,86m

96,30m

97,26m

3,1 %

96,85m

E: 1/250

5%

5%

96,40m

LAURA BAIGES GILABERT PFC QP 11-12 TRIBUNAL 8

97,76m


97,60m 97,28m 96,96m 96,64m 96,32m

3

96,86m

8,0%

97,50m

8,0%

6

5,3%

98,52m

5

97,50m

97,50m

4

TRAM 2

TRAM 1

5 4 3 2 1

96,86m

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

2

1

96,00m

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22

9

96,00m 8%

96,86m

10

11

Contadors

97,76m

S

7

8

96,86m

5 4 3 2 1

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

96,00m

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

6

E

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12

1 2 3 4 5

N

Armaris contadors

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6

O

96,00m

96,00m

CALDES DE MALAVELLA

PLANTA BAIXA

iblio TB eca

42 41 40 39 38 37 36 35 34 33

98,35m

97,76m

5% 97,60m

97,45m

96,86m

E: 1/100

9

PLANTA BAIXA

2

1

8

7

LLEGENDA I SUPERFICIES:

9

ESPAIS COMUNS:

3

6

5

4

10

11

SALA POLIVALENT........................................................ 135,70 M2

PROLONGACIÓ SALA POLIVALENT EXTERIOR......... 345,10 M2

FOYER SALA POLIVALENT / ESPAI DE SUPORT ........ 49,15 M2

CAFETERIA AUTOSERVEI ............................................. 98,30 M2

CAFETERIA EXTERIOR ...................................................62,50 M2

ATRI DE DISTRIBUCIÓ GENERAL ..................................66,25 M2

BIBLIOTECA:

SALA INFANTIL ............................................................. 180,90 M2

ATRI DE DISTRIBUCIÓ BIBLIOTECA ........................... 174,80M2

ESPAIS TÈCNICS:

MAGATZEM SALA POLIVALENT ..................................... 48,27M2

SERVEIS .......................................................................... 28,90 M2

ESTACIÓ TRANSFORMADORA ..................................... 17,70 M2

LINOLEUM

SALA INFANTIL:

COMPTADORS ................................................................ 6,86 M2

TERRAZO GRIS

CAFETERIA:

TIPUS DE PAVIMENTS:

SALA POLIVALENT:

TERRAZO BEIGE

CIRCULACIONS:

LAURA BAIGES GILABERT PFC QP 11-12 TRIBUNAL 8


100,64m

2

100,64m

1

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22

TRAM 3 TRAM 2

7

102,62m

9

S

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22

100,64m

100,64m

8

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

7

Contadors Contadors Contadors

3

100,64m

6

4

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12

1 2 3 4 5 6

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

12

5

CALDES DE MALAVELLA

E O

PLANTA PRIMERA

iblio TB eca

21 20 19 18 17 16 15 14 13 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8

N

42 41 40 39 38 37 36 35 34 33

E: 1/100

5

3

4

2

LLEGENDA I SUPERFICIES:

6

ESPAIS COMUNS:

1

7

8

9

ALTELL CAFETERIA .............................................. 38,50 M2

BIBLIOTECA:

HEMEROTECA ..................................................... 130,68 M2

ÀREA DE FONS ESPECIALITZAT CALDES ....... 118,15 M2

MÚSICA I IMATGE ................................................ 87,20 M2

ÀREA MULTIMEDIA .............................................. 38,70 M2

ESPAI DE SUPORT ................................................22,35 M2

ESPAIS TÈCNICS:

SERVEIS ................................................................. 28,90 M2

MAGATZEM DE PLANTA ....................................... 34, 25 M2

LINOLEUM

SALA DE COMPTADORS ...................................... 12,45M2

BIBLIOTECA:

TIPUS DE PAVIMENTS:

PASARELES:

PARQUET FLOTANT

CIRCULACIONS:

PLANTA PRIMERA

LAURA BAIGES GILABERT PFC QP 11-12 TRIBUNAL 8


104,42m

1

104,06m

104,42m

2

104,42m

5

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

11 10 9 8 7 6 5

106,40m

4 3 2 1

TRAM 5 TRAM 4

3

4

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

S

104,42m

104,42m

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

8

Contadors Contadors Contadors

42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32

N

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22

1

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12

1 2 3 4 5 6 7

E O

53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43

CALDES DE MALAVELLA

PLANTA SEGONA

iblio TB eca

42 41 40 39 38 37 36 35 34 33

E: 1/100

1

1

LLEGENDA I SUPERFICIES:

BIBLIOTECA:

3

4

2

5

ÀREA DE FONS GENERAL ................................... 508, 55 M2

ESPAI DE TREBALL INTERN .................................. 97,90 M2

ESPAIS TÈCNICS:

SERVEIS ................................................................ 28,90 M2

MAGATZEM DE PLANTA ....................................... 34, 25 M2

LINOLEUM

SALA DE COMPTADORS ....................................... 12,45 M2

BIBLIOTECA:

TIPUS DE PAVIMENTS:

PASARELES:

PARQUET FLOTANT

CIRCULACIONS:

PLANTA SEGONA

LAURA BAIGES GILABERT PFC QP 11-12 TRIBUNAL 8


1,5%

28,3 m2

1,5%

72,7 m2

4%

108,20m 1,5%

103 m2

108,20m

4%

1,5%

90 m2

1,5%

4%

108,20m

104,42m

108,20m

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12

11 10 9 8 7 6 5 4

106,40m

3 2 1

TRAM 5 TRAM 6

1,5%

1,5%

1,5%

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1,5%

53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43

98-100 m2 1,5%

9

Contadors Contadors Contadors

S

98-100 m2 1,5%

1 2 3 4 5 6 7 8

O

98-100 m2 1,5%

CALDES DE MALAVELLA

N

PLANTA TERCERA I COBERTA

iblio TB eca

E

64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54

E: 1/100

LLEGENDA I SUPERFICIES:

BIBLIOTECA:

ESPAI DE TREBALL INTERN ..................................... 38, 53 M2

ESPAIS TÈCNICS:

ZONA DE MAQUINARIA ............................................. 85,97 M2

COBERTA PLANA DE GRAVES NO TRANSITABLE. 486,36 M2

COBERTA PLANA TRANSITABLE ........................... 138,68 M2

TIPUS DE PAVIMENTS EN COBERTA:

COBERTA TRANSITABLE AMB LOSA FILTRÓN

COBERTA INVERTIDA DE GRAVES AMB LOSA FILTRÓN

PLANTA TERCERA i COBERTA

LAURA BAIGES GILABERT PFC QP 11-12 TRIBUNAL 8


CALDES DE MALAVELLA

ALÇAT CARRER GIRONA

iblio TB eca

BIBLIOTECA MUNICIPAL

ALÇAT CARRER GIRONA_OEST

CALDES DE MALAVELLA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

E: 1/100

LAURA BAIGES GILABERT PFC QP 11-12 TRIBUNAL 8


CALDES DE MALAVELLA

ALÇAT PLAÇA MATHAUSEN

iblio TB eca

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ALÇAT PLAÇA MATHAUSEN_EST

E: 1/100

LAURA BAIGES GILABERT PFC QP 11-12 TRIBUNAL 8


E: 1/100

ALÇATS NORD I SUD

ALÇAT NORD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

LAURA BAIGES GILABERT PFC QP 11-12 TRIBUNAL 8

E: 1/100

CALDES DE MALAVELLA

ALÇAT SUD

iblio TB eca


E: 1/100

95,70m

100,28m

96,50m

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

96,50m

100,28m

96,85m

SECCIÓ TRANSVERSAL EDIFICI I PLAÇA

100,28m

100,28m

100,28m

TR A M3

TR A M2

102,26m

C ontadors

C ontadors

C ontadors

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22

LAURA BAIGES GILABERT PFC QP 11-12 TRIBUNAL 8

RELACIÓ EN SECCIÓ BIBLIOTECA - PLAÇA

SECCIÓ TRANSVERSAL

98,75m

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

12

104,42m

100,64m

42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

96,86m 96,00m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

21 20 19 18 17 16 15 14 13

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22

CALDES DE MALAVELLA

96,00m

SECCIÓ TRANSVERSAL EDIFICI I PLAÇA MATHAUSEN

iblio TB eca

42 41 40 39 38 37 36 35 34 33


CALDES DE MALAVELLA

96,86m

100,64m

104,42m

SECCIÓ LONGITUDINAL PATI INTERIOR

iblio TB eca

9

63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

1 2

8 3

7 4

6 5

102,26m

106,04m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 21 22 23 24

97,76m

E: 1/100

SECCIÓ LONGITUDINAL PATI INTERIOR

ZONA DE LECTURA

JOC DE FORATS - MOVIMENT

RETICULA ORDENADA

CONCEPTE D'EMBOLCALL:

ZONA DE PAS

SECCIÓ PATI INTERIOR

LAURA BAIGES GILABERT PFC QP 11-12 TRIBUNAL 8


95,70m

100,28m

96,50m

96,50m

100,28m

96,85m

TRAM 2

TRAM 3

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22

100,28m

100,28m

SECCIÓ TRANSVERSAL PATI ENTRADA

100,28m

95,70m

100,28m

96,50m

96,85m

TRAM 2

TRAM 3

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22

96,50m

100,28m

SECCIÓ LONGITUDINAL PATI INTERIOR

100,28m

100,28m

102,26m

102,26m

E: 1/100

LAURA BAIGES GILABERT PFC QP 11-12 TRIBUNAL 8

100,28m

Contadors

12

E: 1/100

104,42m

100,64m

96,86m

SECCIONS PATI

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Contadors

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12

Contadors

Contadors

Contadors

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22

104,42m

100,64m

96,86m 96,00m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 14 1516 17 18 19 20 21 22 23 24 25

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

12

SECCIÓ TRANSVERSAL PATI ENTRADA

97,50m

CALDES DE MALAVELLA

SECCIÓ LONGITUDINAL PATI INTERIOR

iblio TB eca

21 20 19 18 17 16 15 14 13

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

21 20 19 18 17 16 15 14 13

Contadors

42 41 40 39 38 37 36 35 34 33

42 41 40 39 38 37 36 35 34 33


CONCEPTE:

= ASPECTE + MÀSSIC

ESTRUCTURA DE FORMIGÓ per al programa de BIBLIOTECA PROGRAMA DE BIBLIOTECA

45x70

1O / 8 c/20

45x70

45x70

45x70

45x70

45x70

45x70

45x70

45x70

45x70

PRELLOSA PRETENSADA DE 250 D'AMPLE POSADA EN CARREGA A OBRA AMB FORMIGÓ I GRUIX TOTAL DE 28 CM

45x70

45x70

45x70

45x70

45x70

45x70 45x70

45x70

45x70

45x70

45x70

45x70

45x70

ASPECTE + LLEUGER

XAPA GRECADA COLABORANT HAIRCOL 59 + CAPA DE COMPRESIÓ DE FORMIGÓ

=

ESTRUCTURA D'ACER per a l'atri d'unió ATRI DE COMUNICACIONS

45x70

45x70

45x70

45x70

45x70

45x70

45x70

45x70

45x70

45x70

45x70

45x70

30x90

30x90

45x70

45x70

30x90

30x90

45x70

Estructura pasarel.les atri central

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL: Estructura biblioteca

- Pasarel.les de circulació amb perfils IPE 220 collades a la jàssera de formigó armat de cantell mitjançant fixacions metàl.liques. - Forjat col.laborant a base de xapa grecada Haircol 59 i capa de compresió de formigó 15 cm.

45x70

45x70

45x70

45x70

c/20

45x70

45x70

45x70

1O/ 8 c/20

1O/ 8

45x70 45x70

45x70

45x70

45x70

45x70

45x70

45x70

45x70

45x70

45x70

45x70

45x70

45x70

45x70

45x70

45x70

COBERTA LLEUGERA TIPUS DECK ENTRE PÒRTICS FORMATS PER PERFILS IPE 220

45x70

45x70

30x90

30x90

45x70

Estructura lluernari

E: 1/200

E: 1/200

-Estructura de pilars i jàsseres d'acer HEB 220 collades directament a jàssera de forjat. - Estructura lleugera de xapa grecada per a coberta tipus Deck

ESTRUCTURA

ESTRUCTURA FORJAT PLANTA LLUERNARI I PLANTA QUARTA

45x70

ESTRUCTURA FORJAT PLANTA COBERTA / PLANTA TERCERA

- Estructura de prelloses anclades a jàsseres de cantell de 45 x70. - Gran llibertat de distribució en planta i baixa altura dels forjats (prellosa 30 cm) - Es prepara abans de posada en obra l'espai necessari per al pas d'instal.lacions.

E: 1/200

E: 1/200

45x70

ESTRUCTURA FORJAT PLANTA PRIMERA

45x70

45x70

45x70

1O/ 8 c/20

45x70

45x70

1O / 8 c/20

45x70

45x70 45x70 45x70 45x70

45x70

30x90

30x90

45x70

45x70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24

1O/ 8 c/20

45x70

45x70

45x70

45x70

1O/ 8 c/20

45x70 45x70 45x70 45x70

CALDES DE MALAVELLA

Estructura escala atri

-Escala atri feta a partir de perfils d'acer HEB 220 i collada directament a jàssera de formigó armat

DETALLS UNIONS:

Detall unió xapa grecada pasarel.la amb jàsera de formigó E: 1/10

Detall unió xapa grecada pasarel.la amb bigues d'acer E: 1/10

M=0

Pas conductes ventil.lació

Pas d'instal.lacions cada quan M=0; 51biga = cada 3 i 2 m

Detall voladís prellosa en escales de lectura E: 1/50

LAURA BAIGES GILABERT PFC QP 11-12 TRIBUNAL 8

0,70m

45x70

45x70

ESTRUCTURA FORJAT PLANTA SEGONA

45x70

iblio TB eca

0,30m

45x70

45x70

45x70

45x70

45x70

45x70

45x70

45x70

45x70

45x70

45x70

45x70

1O/ 8 c/20 1O / 8 c/20

45x70 45x70 45x70 45x70 45x70 45x70 45x70

45x70 45x70 45x70 45x70 45x70 45x70 45x70 45x70 45x70 45x70 45x70 45x70

1O/ 8 c/20 1O / 8 c/20

45x70

45x70

1O / 8 c/20

45x 70

1O / 8 c/20

45x70 45x70 45x70 45x70 45x70 45x70 45x70 45x70 45x70 45x70 45x70 45x70 45x70

45x70 45x70

45x70 45x 70

45x70 45x 70

45x 70 45x 70


x

4ml

= 15,0KN/ml

= 12,0 KN/ml

15,8 KN/ml

2,0 KN/ml

4ml =

20 KN/ml

4ml = 3,04 KN/ml

4ml =

x

4m

= 1,52 KN/ml

x

MOMENTS (ELU);

DEFORMACIONS (ELS);

;

A=

N qadm

c=

N qadm

PREDIMENSIONAT PER A LES SABATES:

N A

Sabates aïllades: qadm =

N qadm

A=

97,91 T 25T/m2

A= 3,91 m2

* qadm: considerarem una qadm de 2,5kg /cm2 -> 25 T/m2 (Estudi Geotècnic extret de la rehabilitació al Passeig de Colom, número 20, Caldes de Malavella) A=

ESTRUCTURA AMB PRELLOSA P-7

FITXES TÈCNIQUES PRELLOSA P-7 + 23

CÀLCULS ESTRUCTURA

Repartint l'àrea proporcionalment a les mides del pilar tenim que;

c1= 1,70m i c2= 2,30m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ESTAT DE CÀRREGUES I DIMENSIONAT DE LES PRELLOSES ESTAT DE CÀRREGUES:

(segons WIneva) x

=

4ml

Sostre planta segona (coberta) / prellosa 30 (7+23) Pes propi 3,75 KN /m2

x

1,75 KN/m2 2,00 KN /m2

3,00 KN /m2 4ml

0,50 KN /m2

x

- Prellosa - Coberta

Carregues permanents

Sobrecarrega d'ús Neu

(segons Wineva)

x

Sostre planta baixa i primera (coberta) / prellosa 30 (7+23) Pes propi 3,95 KN /m2 1,75 KN/m2 1,20KN/m2 1,00KN/m2

5,00 KN /m2

- Prellosa - Envans - Paviment

Carregues permanents

Sobrecarrega d'ús Vent - Barlovent PVENT B =0,50 KN /m2⋅1,9⋅0,8=0,76 KN /m2 Vent - Sotavent PVENT B =0,50 KN /m2⋅1,9⋅0,4=0,38 KN /m2

DIAGRAMES D'ESFORÇOS; TALLANTS (ELU);

CALDES DE MALAVELLA

AXILS (ELU);

iblio TB eca

LAURA BAIGES GILABERT PFC QP 11-12 TRIBUNAL 8


C1 C2 C3 C4 C5

C6

F1

A2

C9

E3

E5

A1

E2

C8

C10

D1 D2 D3

A3 1,5%

F2

F3

A4

A5

E3

B1

G1 G2

G3

CALDES DE MALAVELLA

C7

E4

E1

A6

iblio TB eca

G4

G5

G6

SECCIÓ CONSTRUCTIVA CARRER GIRONA A. COBERTA PLANA INVERTIDA DE GRAVES

E: 1/20

A1) Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a70 mm, amb estesa i piconatge del material A2) Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2, col.locat sense adherir (es pot posar un geotextil també entre el formigó de pendents l'impermeable, per assegurar el bon estat d'aquest últim) A3) Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 50 mm de gruix i resistència a compressió >=100 kPa, resistència tèrmica entre 1,786 i 1,613 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb cantell encadellat A4) Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9 segons UNE 104402 de 4,8 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FP amb armadura de feltre de polièster de 180 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació A5) Formació de pendents amb formigó de dosificació 150kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 15 cm degruix mitjà A6) Xapa metàl.lica plegada e=3mm

B. ESTRUCTURA FORJATS B1) Prellosa pretençada de 30cm de gruix (7+23) de formigó abocat en obra HA-25 i acer de pretensar Y1860. Pes prellosa 1,75KN.m2 i ample prellosa L= 2500. Longitud variable segons projecte. Armadures inferiors i superiors segons càlcul estructural. Acer armadura superior B500S i acer de la gelosia B500T.

C. FAÇANA VENTILADA PEDRA C1) Peces de pedra natural tipus sorrenca amb acabat beige pulit de dimensions variables 60x40cm i 20x40cm. Gruix de la pedra 3cm. C2) Grapa d'acer galvanitzat amb molla de retenció per a la subjecció de peces de pedra. Fixats mecànicament als muntants. C3) Muntants d'acer galvanitzat.Suport muntants d'acer galvanitzat amb trau colís per permetre el moviment. C4) Aïllament tèrmic a base de plaques de poliestirè extruït. C5) Bloc foradat de morter de ciment gris, llis, de 400x200x200 mm de cares vistes amb una cara esmaltada, categoria I segons norma UNE-EN 771-3 C6) Lames verticals d'alumini fetes a partir de perfil rectangular de mides 400 x 60 mm amb plecs interiors per a donar rigidesa. Collades a forjat mitjançant pletina d'acer amb trau colís per tal de permetre els canvis tèrmics. C7) Aïllant tèrmic d'escuma de poliuretà projectat directament en obra. Espesor aproximada = 4cm C8) Guies d'acer degudament collades a forjat per a la subjecció de pedres C9) Peces de pedra natural tipus sorrenca amb acabat beige pulit de mida estàndard 37,5 x 37,5. Ranura lateral de la peça per tal de poder posar-hi les guies. Gruix de la pedra 3cm. C10) Fals sostre amb 2 plaques de guix laminat de 10 mm de gruix, de 250x 120 cm, sistema desmuntable amb entramat vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada

D. FAÇANA VENTILADA XAPA METÀL·LICA D1) Panell continu Composite (Alucobond ®) 4 mm de gruix - 2 làmines d'alumini A1. Lacat gris clar. Núcli central aïllant tèrmic de poliestirè extruit. D2) Membrana impermeabilitzant amb una làmina de cautxú sintètica D3) Bloc foradat de morter de ciment gris, llis, de 400x200x200 mm de cares vistes amb una cara esmaltada armat amb barrilles d'acer i formigonat per a major resistència. E. PARAMENTS I ACABATS INTERIORS E1) Sòcol de PVC E2) Morter lleuger d'anivellament e 2 cm E3) Paviment de linòleum en rotlle classe 23-32-41 i de gruix de 2 mm, col.locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel.lular de diàmetre 4 mm E4) Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total del trasdossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament. Aïllament tèrmic llana de roca 30mm E5) Fals sostre amb plaques de guix laminat de 10 mm de gruix, de 250x 120 cm, sistema desmuntable amb entramat vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada amb llana mineral acústica incorporada als perfils secundaris. F. FAÇANA OBERTURES F1) Vidre fix translúcid de dues llunes incolores de 4mm de gruix cada una i cambra d'aire de 10mm, col.locat amb perfileria d'alumini. Juntes entre vidre amb sil.licona. F2) Finestra d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla de vidre fix cada mm i un batent per a manteniment, buit d'obra aproximat de 485x297 mm, elaborada amb perfils de preu mitjà. Vidre fix de dues llunes incolores de 4mm de gruix cada una i càmera d'aire de 10mm. F3) Finestra d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment de base i lames laterals de subjecció. Vidre fix de dues llunes incolores de 4mm de gruix cada una i càmera d'aire de 10mm.

G. FORJAT SANITARI G1) Morter lleuger d'anivellament e = 2cm G2) Solera armada de formigó 10cm + mallazo amb iglu amb càmera d'aire no ventilada. G3) Geotextil de separació G4) Membrana impermeabilitzant de p olietilé G5) Formigó de neteja 10cm G6) Terreny compactat amb proctor a 95

Detall anclatje pedres façana

E1

E2

E5

E10

A1 A2

E3

A3 1,5%

A4

E4

E6 E7 E8

D1 D2

A5

G1 G2

E9

G3

B1

D3

G4

G5

A6

G6

C1

C2

C3

C4

C5

C6

DETALLS CONSTRUCTIUS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24

SECCIÓ CONSTRUCTIVA FAÇANA PLAÇA MATHAUSEN

A. COBERTA PLANA INVERTIDA DE GRAVES

E: 1/20

A1) Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a70 mm, amb estesa i piconatge del material A2) Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2, col.locat sense adherir (es pot posar un geotextil també entre el formigó de pendents l'impermeable, per assegurar el bon estat d'aquest últim) A3) Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 50 mm de gruix i resistència a compressió >=100 kPa, resistència tèrmica entre 1,786 i 1,613 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb cantell encadellat A4) Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9 segons UNE 104402 de 4,8 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FP amb armadura de feltre de polièster de 180 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació A5) Formació de pendents amb formigó de dosificació 150kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 15 cm degruix mitjà A6) Xapa metàl.lica plegada e=3mm

B. ESTRUCTURA FORJATS

B1) Prellosa pretençada de 30cm de gruix (7+23) de formigó abocat en obra HA-25 i acer de pretensar Y1860. Pes prellosa 1,75KN.m2 i ample prellosa L= 2500. Longitud variable segons projecte. Armadures inferiors i superiors segons càlcul estructural. Acer armadura superior B500S i acer de la gelosia B500T.

C. MUR CORTINA

C1) Perfil travesser de contraforjat d'alumini lacat de la marca Technal C2) Vidre Climalit 3+3mm amb càmera d'aire C3) Lames verticals d'alumini fetes a partir de perfil rectangular de mides 400 x 60 mm amb plecs interiors per a donar rigidesa. Collades a forjat mitjançant pletina d'acer amb trau colís per tal de permetre els canvis tèrmics. C4) Perfil travesser intermig d'alumini lacat de la marca Technal C5) Finestra italiana 31 mm amb carpinteries d'alumini i amb vidres 3+3 C6) Perfil de travesser zona d'arrancada inferior d'alumini lacat de la marca Technal

D. FAÇANA PORTES SALA POLIVALENT

D1) Portes practicables vidre laminat 4+4mm amb carpinteria d'alumini D2) Portes correderes d'alumini amb ànima de 50 mm de poliestiré extruït D3) Perfil angular 80x80cm collat a forjat per a la subjecció d'estructura secundària de peces de pedra façana

E. PARAMENTS I ACABATS INTERIORS

E1) Morter lleuger d'anivellament. E2) Paviment de linòleum en rotlle classe 23-32-41 i de gruix de 2 mm, col.locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel.lular de diàmetre 4 mm E3) Tac de subjecció de fusta per a "agafador" de barana E4) Perfil d'acer de 4mm de gruix collat a subestructura de perfils angulars d'acer collats a forjat. E5) Fals sostre amb plaques de guix laminat de 10 mm de gruix, de 250x 120 cm, sistema desmuntable amb entramat vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada amb llana mineral acústica incorporada als perfils secundaris. E6) Placa alveolar alleugerida de 60mm de cantell apoiada sobreperfils tubulars metàl.lics de 40x40mm. E7) Bloc de morter armat utilitzat coma estructura que permeten el pas dels conductes de climatització E8) Planxes de aglomerat de OSB de 40mm de gruix per a fer les grades E9) Reixeta metàl.lica de 100 x 400 mm per permetre el pas de l'aire dels conductes de climatització. E10) Cortinatge de bellut negre com a aïllant tèrmic i acústic.

G. SOLERA

G1) Paviment peces de terrazo 60 x 60 mm adherits en obra amb morter cola 1D) Aïllament tèrmic a base de panells rígids de poliestirè extruït e=2.5cm G2) Morter lleuger d'anivellament G3) Capa de formigó e=15 cm G4) Subbase de grava procedent de granulats reciclats de formigó, de 20 cm de gruix i grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material. G5) Làmina de butil G6) Terres compactades

Detall obertura portes batens de vidre i portes correderes d'alumini sala polivalent

E :1/20

LAURA BAIGES GILABERT PFC QP 11-12 TRIBUNAL 8


a1 a2 a3 a4 a5 a6 EXT.

c1 c2 c3 c4 c5 c6 c6

e1 e2 e3

INT.

INT.

EXT.

CAPES a1) Peces de pedra natural tipus sorrenca amb acabat beige pulit de dimensions variables 60x40cm i 20x40cm. Gruix de la pedra 3cm. a2) Muntants d'acer galvanitzat.Suport muntants d'acer galvanitzat amb trau colís per permetre el moviment. a3) Aïllament tèrmic a base de plaques de poliestirè extruït. a4) Bloc foradat de morter de ciment gris, llis, de 400x200x200 mm de cares vistes amb una cara esmaltada a5) Aïllament tèrmic llana de roca 30mm a6)Trasdossat de plaques de guix laminat 15+15 format per estructura lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat

CAPES c1) Panell continu Composite (Alucobond ®) 4 mm de gruix - 2 làmines d'alumini A1. Lacat gris clar. Núcli central aïllant tèrmic de poliestirè extruit. c2) Muntants d'acer galvanitzat.Suport muntants d'acer galvanitzat amb trau colís per permetre el moviment. c3) Membrana impermeabilitzant amb una làmina de cautxú sintètica c4) Aïllament tèrmic a base de plaques de poliestirè extruït. c5) Bloc foradat de morter de ciment gris, llis, de 400x200x200 mm de cares vistes amb una cara esmaltada c6) Aïllament tèrmic llana de roca 30mm c7)Trasdossat de plaques de guix laminat 15+15 format per estructura lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat

D2

EXT.

b1) Perfil travesser de contraforjat d'alumini lacat de la marca Technal b2) Vidre Climalit 3+3mm amb càmera d'aire b3) Lames verticals d'alumini fetes a partir de perfil rectangular de mides 400 x 60 mm amb plecs interiors per a donar rigidesa. Collades a forjat mitjançant pletina d'acer amb trau colís per tal de permetre els canvis tèrmics.

CAPES

SOLUCIÓ 2: MUR CORTINA BIBLIOTECA

b1 b2 b3 INT.

INT.

d1) Vidre Climalit 3+3mm amb càmera d'aire d2) Perfil travesser per a sistema de mur cortina estructural anclat directament a forjat. d3) Franja opaca. d4) Aïllament tèrmic a base de plaques de poliestirè extruït e 5 mm per a aminorar el salt tèrmic en el forjat.

CAPES

SOLUCIÓ 4: MUR CORTINA PASAREL.LES

d1 d2 d3 d4 EXT.

INT.

A1

1,5%

A2

B1 D1

D1

E4

E3

f1) Perfil rectangular d'acer galvanitzat de mides 400 x 60 mm forrades amb xapa d'alumini. f2)Finestra d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment de base i lames laterals de subjecció. Vidre fix de dues llunes incolores de 4mm de gruix cada una i càmera d'aire de 10mm. f3) Estor mecànic accionat per sensons segons les condicions tèrmiques.

CAPES

SOLUCIÓ 6: VIDRES FAÇANA f1 f2 f3

EXT.

Encontre coberta Deck amb canaló E: 1/5

Esquema construcció lluernari e 1:30

g1a

SOLUCIÓ 7-8: COBERTA PLANA INVERTIDA GRAVES (no trans.)/LLOSA FILTRÓN (trans.)

CAPES

T NT

g1b

g2

g3

g4

g5

g6

i6

i5

i3 i4

i2

i1

g1.a) Llosa filtrón. Aïllant tèrmic incorporat. Dimensions 60x60. Acabat en color gris. g1.b) Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a70 mm,estesa i piconatge del material. g2) Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament col.locat sense adherir g3) Planxa de poliestirè extruït de 50 mm de gruix,amb la superfície llisa i amb cantell encadellat g4) Membrana per a impermeabilització de cobertes d'una làmina de betum asfàltic g5) Formació de pendents amb formigó de dosificació 150kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 15 cm degruix mitjà g6) Prellosa pretençada de 30cm de gruix de formigó abocat en obra HA-25 i acer Y1860.

SOLUCIÓ 10: SOLERA

C1

C2

C3

4,0%

SOLUCIÓ 9: COBERTA PLANA LLEUGERA TIPUS DECK

CAPES

h1

h2

h3

h4

h5

h6

j5

j4

j3

j2

j1

h1) Làmina autoprotegida de polietilè per a assegurar el correcte manteniment de la coberta h2) Impermeabilitació a base de làmina asfàltica autoprotegida h3) Aïllament amb plaques d'escuma de poliuretà, de densitat 35kg/m3, autoextingible, de 40 mm de gruix, col·locades no adherides h4) Làmina de vapor de betum elastòmer revestit h5) Perfil nervat autoportant de xapa d'acer galvanitzat. Espesor mínima recomanada 0.7 mm h6) Corretja

SOLUCIÓ 11: FORJAT SANITARI

C4

C5

D2

CAPES

4,0%

CAPES

E2

A5

j1) Acabat segons plànol de paviments, a base de morter lleuger d'anivellament. e = 2cm j2) Solera armada de formigó 10cm + mallazo amb iglu amb càmera d'aire no ventilada. j3) Membrana impermeable a base de film de polietilé. j4) Formigó de neteja 10 cm j5) Terreny compactat amb proctor a 95

E1

A3

1,5%

LAURA BAIGES GILABERT PFC QP 11-12 TRIBUNAL 8

A4

i1) Acabat segons plànol de paviments, a base de formigó fratasat i2) Solera de formigó armada amb fibres de polièster per tal d'evitar retraccions. i3) Membrana impermeable a base de film de polietilé. i4) Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament col.locat sense adherir i5) Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a70 mm,estesa i piconatge del material. i6) Terreny compactat amb proctor a 95 i amb un pendent cap a de tubs de drenatge del 1% envoltats de geotextil.

B2

E :1/10

SOLUCIONS CONSTRUCTIVES - LLUERNARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Encontre coberta Deck - perfil metàl.lic E: 1/5

D1

e1) Cortinatge de bellut negre com a aïllant tèrmic i acústic. e2) Portes practicables vidre laminat 4+4mm amb carpinteria d'alumini e3) Portes correderes d'alumini amb ànima de 50 mm de poliestiré extruït

CAPES

SOLUCIÓ 5: PORTES SALA POLIVALENT

EXT.

SOLUCIÓ 3: FAÇANA D'ALUMINI ALUCOBOND

INT.

SOLUCIÓ 1: FAÇANA VENTILADA DE PEDRA

SOLUCIONS CONSTRUCTIVES ENVOLVENTS PLANTA BAIXA E: 1/500

PLANTA PRIMERA E: 1/500

PLANTA SEGONA E: 1/500

PLANTA TERCERA I COBERTA E: 1/500

SECCIÓ CONSTRUCTIVA PATI E: 1/20 A. COBERTA PLANA INVERTIDA DE GRAVES A1) Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material A2) Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2, col.locat sense adherir A3) Aïllament amb plaques d'escuma de poliuretà, de densitat 35 kg/m3, autoextingible, de 50 mm de gruix, col·locades no adherides A4) Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9 segons UNE 104402 de 4,8 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FP amb armadura de feltre de polièster de 180 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació A5) Formació de pendents amb formigó de dosificació 150kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 15 cm degruix mitjà B. ESTRUCTURA B1) Perfil d'acer IPE 220 funcionant com a pilar B2) Perfil d'acer IPE 220 funcionant com a biga C. COBERTA DECK C1) Perfil nervat autoportant de xapa d'acer galvanitzat. Espesor mínima recomanada 0.7 mm C2) Làmina de vapor de betum elastòmer revestit C3) Aïllament amb plaques d'escuma de poliuretà, de densitat 35 kg/m3, autoextingible, de 40 mm de gruix, col·locades no adherides C4) Impermeabilitació a base de làmina asfàltica autoprotegida C5) Làmina autoprotegida de polietilè per a assegurar el correcte manteniment de la coberta D. COBERTA OBERTURES LLUERNARI D1) Carpinteria d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment de base. Vidre fix translúcid de dues llunes incolores de 4mm de gruix cada una i càmera d'aire de 10mm. E. INTERIOR BIBLIOTECA

CALDES DE MALAVELLA

E1) Fals sostre a base de llistons de conglomerat de fusta amb acabat de fusta natural de bedoll, subjectes una subestructura a base de perfils tubulars i cables d'acer fixats a l'estructura principal. E2) Condicionament acústic de llana de roca d'espesor 40mm adherida als perfils secundaris E3) Trasdossat a base de llistons de conglomerat de fusta amb acabat de fusta natural de bedoll, fixats mecànicament mitjançant subestutructura de muntants i travessers. E4) Conductes de climatització per tal d'evitar les condensacions al lluernari

iblio TB eca


PFC_catala  

Projecte final de carrera - Caldes de Malavella

PFC_catala  

Projecte final de carrera - Caldes de Malavella

Advertisement