Page 91

Archivo online multimedia de la Fundación Crisóstomo de Ibaibe / Crisostomo de Ibaibe Fundazioaren artxibategi multimedia on line. La Fundación (FCdI) conmemora los 30 años de ausencia (que no desaparición ni fallecimiento) del insigne poeta barakaldes, poniendo a disposición libre y pública todo su archivo (textos, documentos, imágenes, vídeos y archivos de audio) a través de Internet. Los fondos publicados corresponden a los siguientes apartados:

la obra literaria y plástica; documentos sobre su vida; obras de intercambio con autores amigos. Por otra parte, se trata de un proyecto activo, se invita al público a que haga aportaciones sobre la vida y obra de Crisóstomo de Ibaibe, documentos que pasarían a formar parte del Archivo y disponibles asimismo para su consulta. El

Archivo online dispone de su propio dominio:(www.fundacioncdeibaibe. org) con un diseño sobrio pero efectivo, permitirá tanto la consulta como la descarga y la subida de contenidos. Barakaldoko poeta ospetsuaren gabeziaz (ez, ordea, desagertzea edo heriotza) 30 urte betetzen diren honetan, Fundazioak (FCdI) urteurrena ospatzen du, xede horretarako, bere artxibategi osoa (testuak, agiriak, irudiak, bideoa eta audioa) denon esku jarri du, Internet bidez, libreki erabil dezagun. Argitaratutako funtsak hurrengo atal hauei dagozkie: literatur lanei eta lan plastikoei, haren bizitzari buruzko agiriei eta autore lagunekin elkartrukatutako lanei. Bestalde, egitasmo aktiboa denez, Crisostomo de Ibaiberen bizitzaren eta lanen inguruko ekarpenak egiteko gonbitea egiten zaio jendeari, hala gertatuz gero, agiri berriak artxibategian sartu eta kontsultarako erabilgarri izango lirateke. Era berean, artxibategi on line-k beraren domeinua izango luke (www.fundacioncdeibaibe.org) eta, haren neurrizko diseinu eraginkorra dela eta, edukiak kontsultatu, behera kargatu eta igotzeko aukera emango liguke. 89

Bienal de Poesís Experimental de Euskadi "ex!poesía 2012"  

Con la entrada del siglo XXI nuestro poder de síntesis ha experimentado muchas mutaciones. En La Única Puerta a la Izquierda hemos abierto...

Bienal de Poesís Experimental de Euskadi "ex!poesía 2012"  

Con la entrada del siglo XXI nuestro poder de síntesis ha experimentado muchas mutaciones. En La Única Puerta a la Izquierda hemos abierto...

Advertisement