Page 1


redesigning mindsets experiences spaces Лончлабс София е международно студио за бизнес редизайн с офиси в София, Берлин, Базел и Бангалор. Задачата ни е да подготвим компаниите да действат уверено в необичайни бизнес ситуации. Подходът ни към бизнес редизайна е холистичен - промяна на нагласите, начина на работа, работната среда в организацията и преживявания на клиентите.

Нашата експертиза включва познания в различни бизнес и дизайн области, които помагат на компаниите да се развиват иновативно. В ежедневната си работа, която включва създаване на иновативни обучителни програми и работа по стратегически проекти, използваме думи, които често дори не превеждаме на български. За да се самодисциплинираме, а и да помогнем на бизнес средата в България, заедно с Forbes България, направихме този малък речник на найчесто използваните термини в иновациите. Не претендираме за изчерпателност, целта ни е да сме на една страница, за това накъде трябва да върви бизнесът, за да е успешен в новото „никога нормално“.

01 Design thinking / Дизайн мислене Съвременна методология, позволяваща на мултидисциплинарни екипи да влязат в ролята на дизайнери и да разработват иновативни концепции. Използвана от водещи компании в различни индустрии по света.


02 Service design / Дизайн на услуги Съвременна методология, която позволява да се анализират и оптимизират преживяването на клиента и вътрешните процеси зад дадена услуга. Успешно приложима и за продукти, пространства и програми, когато те се разглеждат като услуга.

03 Customer persona / Клиентски персонаж Описание на настоящ или потенциален клиент, което освен демография включва човешки характеристики мотивация, емоции, стремежи.

launchlabs.bg


04 Customer journey / Клиентска пътека Карта на всички стъпки, канали и емоции, през които клиентът преминава, за да си свърши конкретна задача.

05 Service blueprint / План на услугата Карта на всички вътрешни процеси и роли на отделите при изпълнението на дадена услуга към клиент.

launchlabs.bg


06 Customer-centric development / Клиентскoфокусирано разработване Подход на разработване на решение, в който фокусът е върху нуждите на клиента. В процеса на разработване се търсят подходящи технологии и бизнес модел за решението.

07 Iterrative development / Итеративно разработване Подход на разработване на решение, който е базиран на итерации - повтарящи се цикли на извеждане на хипотеза за проблем, разработване на прототип за решение, тестване, анализ и при нужда - ново връщане в началната точка на процеса.

launchlabs.bg


08 Incremental development / Частично разработване Подход за разработване на решение, където изпълнението е поетапно. Обикновено се започва с функционалните части, най-ключови за клиента.

09 Sprint / Спринт Кратък период от време, обикновено няколко седмици, за който екипът си поставя конкретна задача, свързана с проекта - например да валидира клиентските пътеки - проучвателен спринт, да развие първоначална концепция - дизайн спринт или на по-късен етап в проекта, да разработи и тества част от решението - тест спринт. launchlabs.bg


10 Scrum / Скръм Методология за управление на комплексни проекти, която насърчава клиентско-фокусирано, итеративно, частично разработване на решението, работа в спринтове и самоуправление в екипа. Първоначално използвана за софтуерни продукти, сега приложима в различни индустрии.

launchlabs.bg

11 Daily Scrum Standup / Кратка среща Кратка ежедневна среща, на която всеки член на екипа споделя прогреса си от последната среща, плана за деня и пречки, ако вижда такива. Обикновено екипът стои изправен с цел по-бързо и фокусирано провеждане на срещата.


12 Scrum Master / Скръм мастър Роля, която помага на екипа да постигне поставените цели по даден проект, като фасилитира ключови срещи, премахва пречки пред екипа и го насочва към самоуправление.

13 Product Owner / Продуктов собственик Ролята на продуктовия собственик е да познава нуждите на клиента и да го представлява пред екипа, отговорен за разработването на продукта. Негова задача е да приоритизира задачите и да следи за интегритета на решението.

launchlabs.bg


14 Agility / Гъвкавост Свойството на организациите да предусещат промени в бизнес средата, особено по отношение на клиентските нужди и бързо да въвеждат необходимите промени. Да не се бърка с адаптивност, което е реактивно приспособяване към промените.

15 Agile organizations / Гъвкави организации Организации, които са изградили гъвкавост т.е. имат едновременно устойчиви и бързи механизми за анализ на клиентските нужди, вземане на решения, разработване и лансиране на нови решения. launchlabs.bg


16 Agile workspace / Гъвкава работна среда Работна среда, която включва избор от места за самостоятелна и екипна работа, формални и неформални срещи, дистанционна работа. Може да се променя според нуждите на хората и екипите.

17 Agile teams / Гъвкави екипи

launchlabs.bg

Самоуправляващи се мултидисциплинарни екипи, които работят по клиентскиориентирани казуси и итеративно достигат до оптималното решение.


18 Agilе leadership / Гъвкаво лидерство Лидерски практики, които насърчават клиентскоориентиран подход на работа, иновативно мислене, самоуправление в екипите и радикална колаборация.

19 Servant leadership / Лидерство в услуга на служителите

21

Лидерски практики, които обръщат йерархичния модел и поставят хората в компанията, техните нужди и тяхното развитие на първо място. Измерител за успеха е личностното израстване на хората.

launchlabs.bg


20 Creative leadership / Креативно лидерство Лидерски практики, които залагат на лидера като вдъхновител. Креативните лидери демонстрират и развиват емпатия, любознателност и експериментаторски дух в екипа.

Бизнес наградите на Forbes / Насърчават предприемаческия дух, социално отговорните компании и добрите бизнес практики. Конкурсът е сред най-важните инструменти в изпълнение на мисията на Forbes България да вдъхновява хората да следват мечтите си. Наградите съществуват от 2011 и през годините с тях са отличени над 220 шампиони в свободното и социално-отговорното предприемачество. Тази година, съвместно с Лончлабс, създадохме изцяло нова категория – за най-иновативна компания на годината. Наградата цели да отличи добрите практики, свързани с въвеждането на иновативен начин на работа във фирмите в България, и се дава за цялостен подход за промяна на компанията. Тази награда обединява общата мисия на Forbes България и Лончлабс да подпомагат бизнеса в България по пътя на иновациите. Повече за наградите и как бихте могли да кандидатствате можете да научите на: www.forbesbulgaria.com/fba/

launchlabs.bg


Profile for launchlabssofia

Малък Речник на Иновациите  

Лончлабс София е международно студио за бизнес редизайн с офиси в София, Берлин, Базел и Бангалор. Задачата ни е да подготвим компаниите да...

Малък Речник на Иновациите  

Лончлабс София е международно студио за бизнес редизайн с офиси в София, Берлин, Базел и Бангалор. Задачата ни е да подготвим компаниите да...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded