Preludi

Page 1

Preludi Laura Maresc


Esbós capella Santa Bàrbara, Ordino.


Preludi - Laura Maresc comissàriat per Elena Sánchez

Laura Maresc està llicenciada en Belles Arts en l’especialitat d’escultura per la Universitat de Barcelona, i formada en dansa contemporània. En la seva obra podem veure com explora sobre el potencial de moviment, i el perímetre i límits entre disciplines. L’artista treballa mantenint certa preferència pels materials orgànics i una gamma cromàtica força acotada en les seves produccions. Busca per mitjà de l’assemblatge el traç tridimensional, i reflexiona a través de la pràctica escultòrica entorn a conceptes com la pertinença o l’efímer. Preludi, 4a edició de Kunstank, neix amb la iniciativa d’instal·lar l’obra de Laura Maresc a la capella de Santa Bàrbara, i a l’antiga Casa Masover, a la vall d’Ordino. La idea sorgeix en reconèixer l’adequació de l’obra, per reflexionar sobre la fragilitat del paisatge. Kunstank, és un projecte comissariat per Elena Sánchez, que dinamitza l’art contemporani a Andorra per donar a conèixer l’obra d’artistes en espais d’interès patrimonial, amb la intenció integrar el fet artístic a la societat. Després, part del conjunt escultòric es va traslladar a l’Ajuntament Vell de Formentera, en el marc de la programació d’estiu del Consell Insular.


Entrada capella Santa BĂ rbara,


Preludi - Laura Maresc comsionado por Elena Sánchez

Laura Maresc está licenciada en Bellas Artes en la especialidad de escultura por la Universidad de Barcelona, y formada en danza contemporánea. En su obra podemos ver cómo explora sobre el potencial de movimiento, y el perímetro y limites entre disciplinas. La artista trabaja manteniendo cierta preferencia por los materiales orgánicos y una gama cromática bastante acotada en sus producciones. Busca mediante el ensamblaje el trazo tridimensional, y reflexiona a través de la práctica escultórica alrededor de conceptos cómo la pertenencia o lo efímero. Preludi, 4a edición de Kunstank, nace con la iniciativa de instalar la obra de Laura Maresc en la Capella de Santa Bàrbara, y L’Antiga Casa Masover, en el valle de Ordino. La idea surge al reconocer la adecuación de la obra, para reflexionar sobre la fragilidad del paisaje. Kunstak, es un proyecto comisionado por Elena Sánchez que dinamiza el arte contemporáneo en Andorra, para dar a conocer la obra de artistas en espacios de interés patrimonial, con la intención de integrar el hecho artístico en la sociedad. Después parte del conjunto de piezas se trasladó a L’Ajuntament Vell de Formentera en el marco de la programación de verano del Consell insular.


Interior capella Santa BĂ rbara,


Preludi - Laura Maresc curated by Elena Sánchez

Laura Maresc has a degree in Fine Arts with a speciality in sculpture from the University of Barcelona. She is also trained in contemporary dance. In her work we can see how she explores the potential of movement and the perimeter and limits between disciplines. Through her work, the artist professes a preference for organic materials and a fairly limited range of colors. Through the act of assembling different media, she seeks the three-dimensional line, and through the art of sculpture, reflects on concepts such as belonging and the ephemeral. Preludi, 4th edition of Kunstank, initiated with the idea of installing Laura Maresc’s work in the Capella de Santa Bàrbara and L’Antiga Casa Masover, both in the Ordino valley. The project has arisen from a recognition of the appropriateness of her work for reflecting on the fragility of the landscape. Kunstak is a project curated by Elena Sánchez that invigorates contemporary art in Andorra by to displaying the work of artists in heritage sites, with the intention of integrating art into society.


LÍMIT SUSPÈS 127 x 186 x 33cm Fusta de freixe, ferro, vímet.
PRELUDI III 145 x 127 x 35cm Fusta de freixe, ferro, llana.


PRELUDI II 202 x 113 x 33cm Fusta de granadillo, ferro, llana.
LÍMIT SUSPÈS 127 x 186 x 33cm Fusta de freixe, vímet.


ร RBITA I 40 x 45cm Ferro, cotรณ, fusta.


ÒRBITA II 50 x 57cm Ferro, cotó, plèstic, llana.

PORTELLA 53 x 170 x 20cm Fusta, ferro, llana.
NEBULA II 94 x 64cm Llana, vidre, metalls, cotó, acrílic, paper.


NEBULA I 94 x 64cm Llana, pissarra, metalls, cotó, acrílic, paper.

MICROCOSMOS 170 x 80cm Ferro, pedra, metalls, cotó, fusta, vidre, plàstic.


CÈL·LULA II 25 x 25cm Marbre, acrílic, ferro, paper.


CÈL·LULA I 25 x 25cm Marbre, acrílic, ferro.
NEBULA III 42 x 52cm Pissarra, metalls, acrĂ­lic.


NEBULA IV 42 x 52cm Llana, metalls, fusta, acrĂ­lic, paper.TRANSICIONS 234 x 57cm Pissarra, ferro.

Exposició a l’Ajuntament Vell, Formentera, 1-15 Setembre 2020.


www.lauramaresc.com www.kunstank.com

Amb el suport de l’Ajuntament d’Ordino, el ministeri de cultura de Govern d’Andorra, i el Consell Insular de Formentera. Text: Elena Sánchez. Disseny gràfic i maquetació: Laura Maresc. Fotografíes: Juan Fornes.