__MAIN_TEXT__

Page 1

Preludi Laura Maresc


Esbós capella Santa Bàrbara, Ordino.


Preludi - Laura Maresc Elena Sánchez, comissària.

Preludi vol ser una reflexió sobre la fragilitat del paisatge per posar en valor allò natural. Un conjunt escultòric fet amb materials propis de l’entorn que transita l’artista i que estableix un diàleg amb l’espai on es troba. La proposta sorgeix en descobrir l’obra de Laura Maresc i reconèixer-la en un espai en plena natura, així neix la iniciativa d’instal·lar l’obra de l’artista a la capella de Santa Bàrbara. Convidant-hi els seus nius, element recurrent en la seva producció, que ens transporta a l’origen, i a un imaginari primigeni i natural en cadascú de nosaltres. Fora del temps i de l’espai, en una cruïlla de camins, que són principi i final, la capella és una petita construcció del segle XVII de planta rectangular i absis quadrangular. Té una situació aïllada i alhora propera al nucli urbà, i queda perfectament integrada en la natura, gairebé suspesa entre els prats. Paral·lelament, trobem una exposició individual amb 21 obres de l’artista, a L’antiga Casa Masover, també d’interès patrimonial, i unida a la capella pel Camí Ral, itinerari que es proposa recórrer per visitar els dos espais. Posteriorment, durant el setembre de 2020 es va traslladar part de l’obra a l’Ajuntament Vell de Formentera, en el marc de la programació d’estiu del Consell Insular. Laura Maresc (Ordino, 1988) és una artista compromesa amb el moment present. Viu i treballa a la ciutat de Barcelona, i alhora manté un fort vincle amb els Pirineus on actualment hi té el taller, i amb Formentera, illa on passa llargues temporades, on ha consolidat la seva trajectòria, i que ha inspirat fortament la seva obra. Multidisciplinària, llicenciada en Belles Arts, en l’especialitat d’escultura per l’Universitat de Barcelona, va continuar la recerca expressiva amb la dansa contemporània. La seva obra, orgànica i matèrica, incorpora el moviment i la música dels cossos que l’envolten. D’actitud “Brossiana”, les seves composicions i instal·lacions juguen en permanent i fràgil equilibri, i són tangents amb l’Arte Povera, i L’object Trouvé. Kunstank assoleix amb Preludi aquest diàleg que cerca entre espais i artistes d’interès. El projecte, discret però ambiciós, vol dinamitzar l’art contemporani a Andorra, donant a conèixer i mostrant l’obra dels artistes, així com integrant el fet artístic a la societat, i a l’àmbit quotidià.


Entrada capella Santa BĂ rbara, Ordino.


Preludi - Laura Maresc Elena Sánchez, comisaria.

Preludi quiere ser una reflexión sobre la fragilidad del paisaje y poner en valor aquello natural. Una obra hecha con materiales propios del entorno de la artista y que establece un diálogo con el espacio donde se encuentra. La propuesta surge al descubrir la obra de Laura Maresc y reconocerla en un espacio en plena naturaleza; así nace la iniciativa de instalar la obra de la artista en la capilla de Santa Bárbara. Invitando sus nidos, elemento recurrente en su producción, que nos transporta al origen y a un imaginario primigenio, y natural en cada uno de nosotros. Fuera del tiempo y del espacio, en un cruce de caminos, que son principio y final, la capilla es una pequeña construcción del siglo XVII de planta rectangular y ábside cuadrangular. Tiene una situación aislada y a la vez cercana al núcleo urbano, y queda perfectamente integrada en la naturaleza, casi suspendida entre los prados. Paralelamente, se exponen 21 obras de la artista, en l’Antiga Casa Masover, bien de interés patrimonial, y unida a la capilla por el Cami Ral, itinerario que se propone recorrer para visitar ambos espacios. Posteriormente, durante el setiembre de 2020 se trasladó parte de la obra a l’Ajuntament Vell de Formentera, en el marco de la programación de verano del Consell Insular. Laura Maresc (Ordino, 1988) es una artista comprometida con el momento presente. Vive y trabaja en la ciudad de Barcelona, así mismo mantiene un fuerte vínculo con los Pirineos dónde actualmente tiene su taller, y con Formentera, isla dónde pasa largas temporadas, dónde ha consolidado su trayectoria y que ha inspirado fuertemente su obra. Multidisciplinaria, licenciada en Bellas Artes, en la especialidad de escultura por la Universitat de Barcelona, continuó su búsqueda expresiva con la danza contemporánea. Su obra, orgánica y matérica, incluye el movimiento y la música de los cuerpos que la rodean. De actitud Brossiana, sus composiciones e instalaciones juegan en permanente y frágil equilibrio, y son tangentes con el Arte Povera y el Objet Trouvé. Kunstank alcanza con Preludi este diálogo que busca entre espacios y artistas de interés. El proyecto, discreto pero ambicioso, quiere dinamizar el arte contemporáneo en Andorra, exponiendo la obra de los artistas, así cómo integrando en la sociedad y el ámbito cotidiano el hecho artístico.


LÍMIT SUSPÈS 127 x 186 x 33cm Fusta de freixe, ferro, vímet.


PRELUDI III 145 x 127 x 35cm Fusta de freixe, ferro, llana.


PRELUDI II 202 x 113 x 33cm Fusta de granadillo, ferro, llana.


LÍMIT SUSPÈS 127 x 186 x 33cm Fusta de freixe, vímet.


ร’RBITA I 40 x 45cm Ferro, cotรณ, fusta.


ÒRBITA II 50 x 57cm Ferro, cotó, plèstic, llana.


Ajuntament Vell de Formentera, detall del costat de ponent.


PORTELLA 53 x 170 x 20cm Fusta, ferro, llana.


NEBULA II 94 x 64cm Llana, vidre, metalls, cotó, acrílic, paper.


NEBULA I 94 x 64cm Llana, pissarra, metalls, cotó, acrílic, paper.


Ajuntament vell, costat sud.


MICROCOSMOS 170 x 80cm Ferro, pedra, metalls, cotó, fusta, vidre, plàstic.


CÈL·LULA II 25 x 25cm Marbre, acrílic, ferro, paper.


CÈL·LULA I 25 x 25cm Marbre, acrílic, ferro.


Ajuntament vell, costat de ponent.


NEBULA III 42 x 52cm Pissarra, metalls, acrĂ­lic.


NEBULA IV 42 x 52cm Llana, metalls, fusta, acrĂ­lic, paper.


TRANSICIONS 234 x 57cm Pissarra, ferro.


Exposició a l’Ajuntament Vell, Formentera, 1-15 Setembre 2020.


www.lauramaresc.com www.kunstank.com

Amb el suport de l’Ajuntament d’Ordino, el ministeri de cultura de Govern d’Andorra, i el Consell Insular de Formentera. Text: Elena Sánchez. Disseny gràfic i maquetació: Laura Maresc. Fotografíes: Juan Fornes.


Profile for lau maresc

PRELUDI - Laura Maresc  

PRELUDI - Laura Maresc  

Profile for laumaresc
Advertisement