Page 1

4. GAIA: IKASKUNTZA ESZENATOKIA: Gela eta IKT-ak (Testuen laburpenak) http://moodle3.ehu.es/file.php/3529/4_GelaIKT/4_azala.pdf

1


TESTUA 1: HEZTEKO OBJETU DIGITALEN DISEINU ETA GARAPENERAKO EKINTZAK: PROGRAMA INSTITUZIONALAK Gértrudix, M., Álvarez García, S., Galisteo del Valle, A., Gálvez de la Cuesta, C., y Gértrudix, F. (2007). Acciones de diseño y desarrollo de objetos educativos digitales:

Gure gizartean gero eta aldaketak handiagoak nabarmen ditzakegu, hori dela eta hezkuntza gaur egungo gizarteari egokitu behar da, hau da, ikasleek etorkizun batean beharrezkoak izango dituzten egoeretara. Horregatik guztiagatik, azken urteotan Zientzia eta Hezkuntzako ministerioak IKT-ak bultzatzeko hainbat proiektu martxan jarri dute. Esate baterako, “Internet en el Aula”. Proiektu hauek martxan jartzeko, eskolak adaptatu behar izan dute, hots, pantaila taktilak edo ordenagailu gelak jarri dituzte. Espainiako Hezkuntza Administratiboak ezarritako

dekretuan konpetentziak

betetzen dituzten ordenagailuko zerbitzuak eta plan orokorrak zabaldu

ditu

IKT-ekin

lan

egiteko dauden aukerak behatu eta ikasi ahal izateko. Zerbitzu hauen barruan, gelan ikusitako programa batzuk aurkitzen dira, hala nola, www.squeak.com edo www.hotpotatoes.com. IKT- ak eskola barruan, ikasleek modu autonomoan eta malgutasun handiagorekin ikasi dezaketela esan nahi du. Horrez gain, honekin ikasleek informazioa bilatzeko, hautatzeko, sortzeko eta hedatzeko gai izatea lortu nahi dute.

2

IKASKUNTZA ESZENATOKIA  

Laugarren gaiako testuen laburpena

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you