Page 1

– Leveres til det stevnske folk

UGE 6 / Lørdag den 9. februar 2013 · 36. årgang · www.stevnsbladet.dk · Tlf. 56 50 35 11

Socialdemokratiet: »Nej til kæmpevindmøller« Valentines Day

Sidste frist for indsigelser mod kæmpevindmøller var mandag den 4. februar

side 6+7

OlsensBar.dk Vi hygger om dig...

Det BETALER sig at gå i Østergade

Kingston USB-pind 8 GB .....................75,16 GB .................114,32 GB ................220,-

STEVNS: Reaktionen fra borgerne på Stevns har været meget tydelig: Der er massiv modstand mod kæmpevindmøllerne placeret på land, og kommunen har modtaget op imod 2.000 protester og indvendinger fra borgerne. ”Vi vil gerne være med til at dele ansvaret for de påvirkninger, som vores meget store energiforbrug gennem et par generationer har påført vores klima. Vi vil også gerne være med til at nedbringe CO2 udslippet, så vi får en bedre og sundere klimabalance i Verden, men vi vil ikke gøre det for enhver pris”, oplyser borgmesterkandidat

for Socialdemokratiet Steen S. Hansen og formand for Socialdemokraterne på Stevns Betina Baden. Bestyrelsen og den socialdemokratiske gruppe på Stevns har diskuteret planen for kæmpevindmøller og vurderet indsigelserne. På baggrund af de mange indsigelser har partiet besluttet, at der ikke skal stilles vindmøller op i det stevnske landskab efter den plan, der var lagt frem i forslag. Socialdemokratiet vil stemme imod, når Vindmølleplanen kommer til behandling i Plan- & Teknikudvalget og ved afstemningen i Kommunalbestyrelsen. rmh

14. februar

Indsigelsesfristen mod kæmpevindmøller udløb mandag den 4. februar, og op imod 2.000 indsigelser er blevet indleveret.

ØSTERGADE 34 - TLF. 56 50 33 32 Åben 12-18 · Lørdag 9-13

Til private og erhverv

To friskoler er nu en realitet VIND EN IPAD Se mere på side 3 !

Mads Jensen, salg

Stevns Autoforum Vi plejer både kunder og biler Aut. Opelforhandler Frøslevvej 38 • 4660 Store Heddinge Telefon 56 51 05 00

betalt første måneds skolepenge på 1.100 kr. Kravet var på minimum 85 betalende børn for at realisere projektet. ”Vi fra bestyrelsens side er enormt taknemmelige for, at 107 forældre har vist os den tillid at indbetale skolepenge, og med den opbakning er der ingen tvivl om, at vi godt kan melde ud, at nu kører vi”, fortæller en glad bestyrelsesformand for Skelbæk friskole Michael Heinemann. Samme store opbakning fra lokalmiljøet har man oplevet i Hellested, hvor tallet nu er oppe på over 80 indskrevne til

Klar til skolestart efter sommerferien

www.stevnsautoforum.dk

REVISION - SKAT - REGNSKAB BOGFØRING - ØKONOMISK RÅDGIVNING VIRKSOMHEDSLEDELSE

HELLESTED - MAGLEBY: Meldingen er den samme fra såvel Hellested som Skelbæk, da begge friskoler har fået så stor opbakning, at de allerede nu kan melde ud, at friskolerne åbner dørene op til det nye skoleår, der starter i august. Indtil videre har Skelbæk friskole 190 indskrevne børn, hvoraf 120 er til skolestart i august. Og af de 120 elever, der starter efter sommerferien, har 107 forældre allerede ind-

skolestart i august – også her er bestyrelsens mål nået for at kunne drive friskole. Den store opbakning gør, at en ligeså glad formand for friskoleforeningen i Hellested Line Busch-Jensen melder klar til skolestart efter sommerferien. ”Vi er meget glade og taknemmelige for lokalopbakningen og det rigtig gode lokalmiljø vi har i Hellested. Ellers var skolen ikke blevet til noget”, siger Line Busch-Jensen Økonomi og personale Næste milepæl i projektet er

for begge friskoler den 15. februar, hvor friskolerne skal oplyse kommunen om, hvor mange elever der er indskrevet efter sommerferien. Det er også her et depositum på ti procent af købesummen for skolebygningerne skal falde, og desuden skal der stilles bankgaranti for resten af summen. Den samlede købssum for Hellested friskole er på to mio. kr., mens beløber for Skelbæk er tre mio. kr. Herefter skal der ansættes personale til friskolerne. Den største opgave for begge friskoler bliver at finde den helt rigtige skoleleder, som efterfølgende skal være med til at ansætte det øvrige personale. rmh

Ring for et uforpligtende tilbud tilpasset netop din virksomhed ! Vesterbro 2 · 4660 Store Heddinge

Tlf. 56 28 58 49 - Mobil 20 94 58 49 www.birkehoj.net

Ophørsudsalg

hb@birkehoj.net

M E D L E M AF F S R - DAN S K E R EVI S O R E R

OP TIL 50% BESPARELSE PÅ VARMEREGNINGEN

SPAILR OP T

50%

Lavere el-afgifter fra årsskiftet gør det til en bedre forretning for boligejere med oliefyr at skifte fyret ud med en varmepumpe. Afgiften på elvarme nedsættes med 36,8 øre pr. kilowatt-time, og da et elopvarmet hus allerede har en reduktion på 14,57 øre pr. kilowatt-time, bliver reduktionen fra årsskiftet på sammenlagt 51,55 øre pr. kWh. Det skal typisk ses i forhold til en kilowattpris på godt 2 kr.

Uge 7 Uge 8 Uge 9

÷20% ÷30% ÷40%

...............

pluz.nu

Registreret revisor Henning Birkehøj

...............

...............

Rabatten gælder brugskunst, potter mv. – dog ikke blomster.

? KOSTSKOLE r lev, lær og væ 7 sammen 24 /

tisk 10. klasse Få en fantas idræt og it.

itet, Kost, kreativ er. r + gode venn lse ve le op de fe ad M m so ier så lin Vi tilbyder og d, omsorg & he nd Su , ge til man . mt Botræning pædagogik sa

Sidste åbningsdag: Lørdag den 2. marts 2013.

Få klar besked hos Dansk Energi Center A/S.

RING OG HØR MERE

En af de

Se mere på: shskole.dk


Læserbreve, der bringes i Stevnsbladet, udtrykker læsernes egne meninger om relevante sager og begivenheder i lokalområdet. Indlæg - underskrevet med navn og adresse - stiles til: redaktionen@stevnsbladet.dk · Indlæg må max. indeholde 2600 anslag - inkl. ordmellemrum.

På den anden side...

56 50 33 56 www.snurretoppen.net

Algade 32 · Store Heddinge Billetter kan bestilles 1 time før forest. og afhentes senest 15 min. før forest.

Fredag 8/2 Lørdag 9/2 Lørdag 9/2 Søndag 10/2 Søndag 10/2 Søndag 10/2 Mandag 11/2 Torsdag 14/2 Torsdag 14/2 Fredag 15/2

Alle For To Zambezia Alle For To Min Søsters Børn Alle For To Lincoln Verdis Opera Aida Lincoln Django Lincoln

19.30 16.00 19.30 14.00 16.00 19.30 19.30 10.00 19.30 19.30

DANMARKSPREMIERE: Fredag 8/2 kl. 19.30 Lørdag 9/2 kl. 19.30 Søndag 10/2 kl. 16.00 88 min./80,- kr. Tilladt over 7 år

Lørdag 9/2 Søndag 17/2 83 min./ kr. 70,-

kl. 16.00 kl. 14.00 Tilladt for alle

Søndag 10/2 Søndag 17/2 Torsdag 21/2 Fredag 22/2 Søndag 24/2 85 min./70,- kr.

Søndag 10/2 Torsdag 14/2 Fredag 15/2 Lørdag 16/2 149 min./70,- kr.

Torsdag 14/2 Søndag 17/2 Fredag 22/2 166 min./70,- kr.

Lørdag 16/2 78 min./ kr. 70,-

kl. 14.00 kl. 16.00 kl. 14.00 KL. 14.00 kl. 16.00 Tilladt for alle

kl. 19.30 kl. 10.00 kl. 19.30 kl. 19.30 Tilladt o. 15 år

kl. 19.30 kl. 19.30 kl. 19.30 Tilladt o. 15 år

NEJ og atter NEJ til BS og hendes vindmøller - Stik piben ind! Et langt liv som praktiserende arkitekt har lært mig, at det ikke er ALTID, at den umiddelbart forelagte løsning i sidste ende viser sig at være den mest langtidsholdbare for beboerne (læs: Borgerne på Stevns). Efter grundige overvejelser er jeg nået frem til følgende

forslag: 1: Det højtliggende, flade stevnske landskab med levende hegn har en nænsom karakter. Dette landskab kan slet ikke akkumulere vindmøller, der er 5 gange højere end vores vartegn Stevns Fyr! Hertil kommer så gener fra den

Støjen om natten fra kæmpevindmøllerne Vindmølleindustriens lobbyister har spredt det budskab, at kæmpevindmøller ikke larmer lige så meget som f.eks. biler på motorveje eller fabrikker i nærhed af beboelse. Men det er ikke rigtigt, når det gælder det vigtigste problem: Støjen om natten. Når det gælder støjen om natten, er det støjen fra fabrikker, vi skal sammenligne med, for motorvejsstøjen dør jo ud om natten. Og her er sammenligningen enkel: I åben, lav bebyggelse er grænsen for indus-

tristøj 35 dB, mens den er mellem 42 eller 44 dB for vindmøller. Forskellen svarer ca. til en firedobling i den oplevede støj! Faktisk er det værre endnu. Kravet bør nemlig være strengere for vindmøller end for megen anden støj, for det er påvist, at støjen fra vindmøller opleves som den langt mest genererende. Hertil kommer den lavfrekvente støj. De dybe brummelyde sætter tilsyneladende kroppen i

Jeg tror det ikke, men ikke desto mindre viser en netop offentliggjort rapport, som er udarbejdet på baggrund af de seneste års afgangskarakterer, at Stevns Kommune indtager en ydmyg plads som nr. 93 ud af 98 kommuner. Den borgerlige tænketank Cepos har bearbejdet tallene fra

Undervisningsministeriet i en såkaldt socioøkonomisk beregning, hvor der er lagt en række parametre ind, og Cepos fastslår, at skolernes dårlige resultater alene kan henføres til dårlig ledelse. Hvis der er tale om dårlig ledelse, må der vel også være tale om dårlig politisk ledelse.

Låse &

i SNURRETOPPEN Store Heddinge www.snurretoppen.ne

Sikring

Mandag den 11. februar kl. 19.30

VERDIS OPERA

STOP TYVEN

inkl. 1 glas vinFestival i pausen Salzburg

RING 56 662 672

KOMMENDE FILM

Kristine Wilche Wridt Acryl og mixt media

Udlejning: 30 52 37 33

hus (og i nogle tilfælde endda op til 9 decibel), selv om alle regler var overholdt. 5 dB betyder mindst en fordobling af lydindtrykket, og en femdobling af selve lydens intensitet. Fem decibel kan ødelægge et menneskes liv. Kommunale politikere har ansvaret for, at lokalplaner ikke skader lokalbefolkningens sundhed, og med dette ansvar følger naturligvis også retten til at lokalplanlægge, så man lever op til ansvaret. Kommunalbestyrelsen må sige, som de siger i en række kommuner over hele landet, at så længe vi ikke kan udelukke alvorlige skadevirkninger af den lavfrekvente støj – vi ser dem jo allerede - og så længe reglerne tillader et støjniveau om natten, som vi ellers slet

ikke tillader nær beboelse i Danmark, så ønsker vi ikke at opstille kæmpevindmøller på Stevns.

CEPOS (Center for Politiske Studier) for skoleåret 2010/11. Undersøgelsen viser den samlede undervisningseffekt - som er skolernes evne til at løfte deres elever set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund - opgjort samlet for alle folkeskolerne i hver kommune. Listen illustrerer således, hvilke kommuner, der har folkeskoler, som er gode til at løfte deres elever, og hvilke kommuner, der har folkeskoler, som er mindre gode til at løfte eleverne. De tre folkeskoler i Stevns Kommune rangerer på plads nummer 93 ud af de 98 og hører dermed ifølge undersøgelsen til blandt landets dårligste til at løfte deres elever. Til sammenligning er København nummer 81 på listen, Køge er placeret på en 85. plads, Faxe ligger på plads nummer 95 mens Lolland indtager bundplaceringen som nummer 98. Top tre på listen udgøres af Ærø efterfulgt af Lyngby-Taarbæk og Jammerbugt som nummer to og tre.

(hverdage kl. 16-08 - lørdage og helligdage, hele døgnet)

Jeg synes bestemt, at der her er tale om et vigtigt fokusområde for de lokale politikere. Hvorfor har Stevns Kommune en så ydmyg placering på listen over de bedste/dårligste skoler? Området trænger helt åbenlyst til mere opmærksomhed. Det er uhyre vigtigt, at børnene får et godt afsæt i grundskolen, når de skal videre i uddannelsesforløbet. Nu handler det om at komme i gang med initiativer, så Stevns Kommune fremover får en markant bedre placering på ranglisten.

Note fra redaktionen: Jens Broberg henviser til en undersøgelse gennemført af

PENGESKABE - GITRE - ALARMER - PANSERFILM

i 3D fra Arena de Verona LA TRAVIATA, VERDI Scala, Milano PrisTeatro kr.Alla 200,13. FEB. kl. 20.00: COSI FAN TUTTE, MOZART 16. JAN. kl. 20.00:

Månedens udstiller:

alarmberedskab, for naboer til kæmpevindmøllerne vågner midt om natten i panik. Hvis man nat efter nat ikke når ned i den dybe søvn, bliver man uarbejdsdygtig og syg. Gitte, der forklarede om sin situation på borgermødet i Boestofte, har fået at vide af lægerne, at hvis hun ikke flytter snart, bliver hendes søvnløshed kronisk. Men hun kan ikke flytte uden at gå personligt konkurs, for hendes hus er usælgeligt. Den lavfrekvente støj er et problem for sig. Grænsen for den lavfrekvente støj på 20 dB indendørs er ikke overholdt i praksis, for støjen måles ikke men beregnes, og den beregnes forkert, som påvist af forskerne fra Ålborg. De har målt 5 decibel højere lyd inde i en nabos

Med venlig hilsen Jens Broberg Engvangsvej 14 Strøby Egede

fra Europas store scener

Otto er et næsehorn Jagten De Urørlige The Impossible Hitchcock Renoir Kvartetten

shavn, men Siemens nyeste kalkuler viser, at Rødvig måske er mere attraktiv pga. logistikken på land. Vi taler om 150 arbejdspladser i en 5 til 6-årig periode i etableringsfasen og 25 arbejdsplader de næste 25 år. Er det helt uden interesse Hr. Borgmester? Vil vi, kan vi nå målet...Således at vore efterkommere kan sige: “ De tænkte sig sgu’ om - dengang i 2013-14.

Er børn på Stevns dummere end andre børn?

OPLEV OPERA

Uge 08: Uge 08: Uge 08: Uge 09: Uge 09: Uge 09: Uge 10:

til; vi udnytter kun randområder, jorder med ringe bonitet og jorder, der er meget gødningskrævende. 3: Jeg nævnte før Kriegers Flak som det område, der officielt er udpeget til megamøllerne, det er jo der, de HØRER TIL. Siemens Windpower har vundet den tyske licitation på deres del af flakket...De starter produktionen op på land i 2013 og selve opstillingen i 2014. Danskerne følger efter i 2018 20. Hidtil har alle taget det for givet, at Klintholm på Møn bliver support- og udskibning-

Jørn Bond Arkitekt M.A.A. Rødvig

Henrik Lando Barupvejen 35, Barup 4653 Karise

ALARM 112 Landpolitiet i Store Heddinge

56 56 14 48 Landpolitiet i Hårlev

56 79 14 48 Landpolitiet i Fakse

56 77 14 48 Køge Politi

56 65 14 48 Midt- og Vestsjællands Politi, Roskilde

46 35 14 48 LÆGEVAGT

kl. 16.00 Frarådes u/7 år

»AIDA«

uudforskede lavfrekvente lyd, der i værste fald kan gøre de omkringboende “vanvittige”. Endelig er Stevns en af de mest benyttede ruter for trækfuglene.....Så ud på Kriegers Flak med møllerne. 2: Hvad skal så være vores bidrag til nedsat CO 2 udslip? Vi anlægger diskrete solcelleparker, tilpasset den stevnske natur. Den nye NANO-teknologi vil inden for kort tid gøre solceller ca. 5 gange så effektive, som dem vi kender i dag. Det vil betyde, at vi ikke skal “plastre” hele Stevns

VÆRDI KUPON meget mere end en låsesmed

GRATIS

ER skaden sket! SÅ reparerer eller skifter vores snedker også dine låse og døre

AVL

GRUPPEN

2

275 m butik Valdemarshaab 2 »Den Hvide By« 4600 Køge

www.avlgruppen.dk

Anbefalet og godkendt af forsikringsselskaber - Medlem af Sikkerhedsbranchen - Autoriseret af Ruko

2 / STEVNSBLADET LØRDAG DEN 9. FEBRUAR 2013

BLIV HURTIGT OPDATERET

www.sn.dk/STEVNS

70 15 07 00 Konsultationer: Store Heddinge 56 56 55 55 56 28 60 82 Hårlev (Bredgade 2A) Strøby Egede Center 15 56 26 74 05 56 78 80 03 Karise (Kildevej 2) Fakse (Kirketorvet 18, 1.) 56 76 13 33 Rønnede (Butikstorvet 27) 56 71 11 48

SKADESTUE (Region Sjællands akuttelefon)

70 15 07 08 TANDPINEVAGTEN

29 60 01 11 OFFER RÅDGIVNINGEN (Dansk Røde Kors)

23 68 60 30 (Døgnåbent)

STEVNS KOMMUNE

56 57 57 57 FAMILIETELEFONEN: 21 36 36 38 el. 21 36 36 39 Biografer Snurretoppen, Store Heddinge

56 50 33 56 GENBRUGSPLADSER Frøslevvej 34, St. Hedd. Tlf. 46347500 Mandag Lukket Tirsdag 09-17 Onsdag Lukket Torsdag 09-17 Fredag 09-17 Lørdag Lukket Søndag 09-17 Køgevej 4 A, Hårlev. Tlf. 46347500 Mandag 09-17 Tirsdag Lukket Onsdag 09-17 Torsdag Lukket Fredag 09-17 Lørdag 09-17 Søndag Lukket Genbrugspladsen på Tangmosevej i Køge har åbent alle ugens dage kl. 9-17

STEVNS BIBLIOTEKERNE www.bibliotek.stevns.dk Kirketorvet 2, Store Heddinge

56 50 30 70 Hårlev Bibliotek Bredgade 1, Hårlev

56 57 53 70 Strøby Egede Bibliotek Strøby Egede Center 11

56 57 53 80


Køb din Opel nu og få ekstra fordele !

119.990 Kr.* Nu inkl. masser af standardudstyr

Gratis servicekontrakt Alle der køber ny Opel senest 17. marts får GRATIS servicekontrakt 36 mdr/45.000 km (værdi: f.eks. Opel Astra kr. 11.250,Gælder ikke Corsa Essentia Plus

Introforsikring “if-forsikring” fra 18 år - uden anciennitet 1. halvår kr. 3700,-

Min. 25 år: 1. halvår kr. 1.850,-

d est 1 iPay Opel sen . af d n i V er n 0 stk

OPEL CORSA

r køb om 1 le de er vi lod Pad l a t i d Blan r ts trækk e Apple t a s e m y . n 17 den

EN LILLE BIL, MEN EN RIGTIG BIL.

e: Renktun Fra

% 5 9 , 2

Masser af standardudstyr og 3 års fri service- og reparationsaftale**. Af en lille bil at være, er en Opel Corsa dejlig rummelig og spækket med standardudstyr. Og så er den, i modsætning til mange andre små biler, en rigtig bil, der giver masser af køreglæde. Hvis du køber i januar får du 30 dages returret***, og 3 års fri service - og reparationsaftale oveni, så hvad venter du på? Kom ind og få en prøvetur.

www.opel.dk *Corsa Enjoy 3dr 1.0 65hk ekskl. lev. omk. Kr. 3.680. Bilen er vist med ekstraudstyr. Energiklasse: A **Serviceeftersyn i op til 3 år eller 45.000 km. Værdi: fra kr. 13.032 - kr. 18.648. ***Med fradrag for lev. omk. og 1,50 kr. per kørte km.

Stevns Autoforum Vi plejer både kunder og biler

Aut. Opelforhandler Frøslevvej 38 • 4660 Store Heddinge • Tlf. 56 51 05 00 www.stevnsautoforum.dk

Mads Jensen, salg

SALG: MANDAG-FREDAG KL. 9.00-17.30. LØRDAG OG SØNDAG EFTER AFTALE. VÆRKSTED: MANDAG-TORSDAG 7.30-15.30. FREDAG 7.30-15.00

Sten Aarøe, Erhverssalg

WWW.STEVNSAUTOFORUM.DK

STEVNSBLADET LØRDAG DEN 9. FEBRUAR 2013

/3


Sundhedstilstanden på Stevns Nytorv 6 4660 Store Heddinge

*56 50 35 11 Telefax 56 50 41 35 E-mail/annonceafdelingen: annoncer@stevnsbladet.dk

(Benyt venligst mail-programmet eller Microsoft Word til dine meddelelser. Evt. illustrationer skal vedhæftes som separate filer). E-mail/redaktionen: redaktionen@stevnsbladet.dk E-mail/bogholderiet: bogholderiet@stevnsbladet.dk Hjemmeside: www.stevnsbladet.dk KONTORTID: Mandag-torsdag 8.30-16 FREDAG LUKKET Indleveringsfrister Korrekturannoncer, 1/1 sider: tirsdag inden kl. 16.00. Øvrige annoncer og redaktionelt stof: onsdag inden kl. 16.00. Bestilt, færdigt materiale: torsdag inden kl. 14.00.

Annoncer annoncer@stevnsbladet.dk

Chefkonsulent Kirsti Clement kd@stevnsbladet.dk Tlf. 56 55 01 03 Annoncekonsulent Mediegrafiker Anders Grann anders@stevnsbladet.dk

Tlf. 56 55 01 04

I løbet af februar får 2.000 borgere på Stevns mulighed for at være med til at tegne kommunens sundhedsprofil i et spørgeskema fra Region Sjælland STEVNS: Har flere droppet smøgerne? Hvor mange er i god form? Bliver vi tyndere eller tykkere? Det kommer der svar på, når i alt 34.000 borgere i Region Sjælland – 2.000 borgere i hver af regionens 17 kommuner - får stillet spørgsmålet: ”Hvordan har du det?”. ”Det er vigtigt, at du svarer, hvis du har fået spørgeskemaet. Det er til gavn for dig, din familie og andre borgere”, opfordrer lægefaglig konsulent Britta Ortiz fra Region Sjælland. ”Vi bruger svarene til at tegne en sundhedsprofil af befolkningen i Region Sjælland og hver af de 17 kommuner. Det er et redskab til at planlægge og målrette vores tilbud til borgerne, så vi skaber mere sundhed. Vi får et billede af, hvor det er vigtigt at sætte ind, og hvordan pengene og personalekræfterne bruges bedst”, forklarer Britta Ortiz.

KOSMETOLOG · FYS. MASSØR · NEGLETEKNIKER NYHEDER I SMYKKER, TASKER OG TØJ I løbet af februar vil 2.000 borgere i Stevns Kommune modtage et spørgeskema fra Region Sjælland, der skal kortlægge, hvordan sundhedstilstanden er anno 2013.

● FAKTA ”Hvordan har du det?”-undersøgelsen er en kortlægning af danskernes sundhed og gennemføres samtidig i hele Danmark. Undersøgelsen blev første gang gennemført i 2010, og nu skal den nye undersøgelse afsløre, hvordan det står til i 2013, og om der er sket en udvikling.

2.000 borgere i Stevns Kommune modtager spørgeskemaet ”Hvordan har du det?” med posten i februar 2013. Spørgsmålene kan enten besvares på papir - portoen er betalt - eller på internettet på hvordanhardudet.dk. Svarene behandles fortroligt, og resultaterne offentliggøres i form af statistikker. Den enkelte person kan derfor ikke genkendes.

Redaktion Redaktør Charlotte Skøtt cs@stevnsbladet.dk Tlf. 56 55 01 05

NAVNENYT

Byg et fuglehus og lav »decoupage« Vinterferie aktiviteter på Stevns Bibliotekerne

Kontor Elisa Hollænder bogholderiet@ stevnsbladet.dk Tlf. 56 55 01 00

Layout/DTP/www Mediegrafiker Mikkel Hoffmann-Rasmussen mikkel@stevnsbladet.dk

Tlf. 56 55 01 08 Layout/DTP Mediegrafikerelev Rasmus Henriksen rasmus@stevnsbladet.dk

Tlf. 56 55 01 07

steen@stevnsbladet.dk

Tlf. 56 55 01 09 Priv.: 56 50 34 34

ANNONCEPRISER: Tekstside og rubrik kr. 3.65 Forside kr. 5.75 Farvetillæg min. kr. 500.00 Farvetillæg max. kr. 1425.00 Priserne er pr. mm på 1 sp. excl. moms

ANNONCEINDLEVERING I HÅRLEV: Staxen´s Boghandel, tlf. 56 28 60 77 - dog senest onsdag kl. 11 Stevnsbladet distribueres gennem POST DANMARK

Valentinspakke 90 min. 2 pers. 1499,Start med en kropspeeling, hvor døde hudceller fjernes og blodcirkulationen bliver sat i gang. 50 min. afslappende massage, mini ansigtsbehandling og hovedbunds massage. Incl. Asti og chokolade.

Forkæl dig selv eller en du holder af, med et gavekort fra Corpuss. Husk vi har også smykker, krops- og ansigts produkter og andre gaveidéer!

Algade 21 · 4660 Store Heddinge · Tlf. 29 90 26 33 · www.corpuss.dk

KLINIK FOR FODTERAPI

Postbud Lisa Sørensen kan den 15. februar 2013 fejre sit 25 års jubilæum i Post Danmark. For 25 år siden startede Lisa i Rødvig, hvor hun er født og opvokset. Senere flyttede hun til Store Heddinge, hvor hun blev tilknyttet distributionscenteret i Store Heddinge. Lisa har i alle årene betjent kunderne i Lundområdet, og hun er vellidt både i lokalesamfundet og blandt kollegaerne. Postområde Sjælland ønsker Lisa tillykke med jubilæet.

DØDSFALD Lise Lotte Pedersen, Faxe 70 år.

HÅRLEV/STORE HEDDINGE: I uge 8 er der vinterferie i Stevns Kommune. Mange børn holder fri og derfor har Stevns Bibliotekerne arrangeret lidt aktiviteter. Den ene aktivitet er ”byg selv et hus til fuglene i din have”. Hjælp fuglene i din have ved at sætte en redekasse op til dem. Naturvejleder Kirsten Føns tager materialer med og vejleder i, hvordan man bygger kasserne. Det er bedst at være to, så derfor skal man tage en voksen med. Det foregår både på Hårlev Bibliotek mandag den 18. januar kl. 10-12, og på Store Heddinge Bibliotek onsdag den 20. januar kl. 10-12. Det koster 25

kr. og børn kan kun deltage ifølge med en voksen. Der er også mulighed for at lave sin egen dækkeserviet eller skriveunderlag. Er du fan af Messi eller Ronaldo, eller er du mere til heste, biler eller popstjerner, så kan du lave en dækkeserviet eller et skriveunderlag med masser af billeder af dine idoler. Biblioteket har samlet en masse blade, og nu ligger de klar til at klippe i. Når du er færdig med at klippe, klistre og sætte sammen, laminerer bibliotekets personale din dækkeserviet, som du selvfølgelig får med hjem. Det foregår på Hårlev Bibliotek onsdag den 20. februar kl. 13-15. Du skal være fyldt 10 år for at deltage. Det er gratis at deltage, men man skal tilmelde sig på Hårlev Bibliotek.

TÆNDER MED TRYGHEDSGARANTI Tandproteser med 5 års garanti. Det skåler vi på. Sker der noget, bliver vi hjulpet over hele landet på nærmeste Tandprotetikeren klinik. Gratis. Oveni har vi et abonnement, så vi aldrig mere får store udgifter til tænder. Både vedligeholdelse og nye tænder er betalt via abonnementet..!

Udebliver avisen: Kontakt det lokale postkontor

Oplag 13.250

Ulla Klokkerholm Ravnsvej 18 4652 Hårlev

Tlf. 27 89 10 19

Lagerførende i New Feed og Arcopedico sko

Life Design Creator - design dit eget liv

Tab dig og hold vægten Professionel hjælp under hele forløbet

Annelise Gregers-Høegh exam. coach og kostvejleder, speciale i vægttab

Varpelev Bygade 14, 4652 Hårlev. Tlf. 40 48 48 80 agh@lifedesigncreator.dk / www.lifedesigncreator.dk

VI BESKÆRER HEGN

Op til 4 meter i højden

Layout/DTP/ bladchef/ansvarsh. Steen Nedergaard

Helkropsmassage 60 min. 2 pers. 750,God til afslapning og behandlende problemstillinger, der bliver gået i dybden med, ben for og bag, ryg, arme og nakke.

Statsaut. fodterapeut

Freelance journalist/foto: Rikke Michael Hansen rikke@stevnsbladet.dk Tlf. 56 55 01 06

Produktion

Indleveringsfrist for annoncer til Stevnsbladet: Senest ONSDAG kl. 16.00

Beskæring af store hegn og hække udføres med hegnssav

FINGERKLIPPER SLAGLEHOVED GRENSAV

FÅ ET GODT TILBUD PÅ STUBFRÆSNING

Få et godt tilbud på vedligeholdelse af grønne arealer i 2013 Vedligeholdelsesaftaler for virksomheder og boligselskaber

TANDPROTESER MED TRYGHEDSGARANTI FULD TILFREDSHED ELLER PENGENE TILBAGE

Post Danmark omdeler fredag/lørdag Stevnsbladet til samtlige husstande i Stevns Kommune samt i Karise by og dele af Fakse kommune.

Tryk: Provins Trykkeriet Medlem af Kommerciel brug af annoncer, fotos og tekst må ikke finde sted uden Stevnsbladets tilladelse. STEVNSBLADET PÅTAGER SIG INTET ERSTATNINGSANSVAR SOM FØLGE AF EVT. TRYKFEJL I ANNONCER OG TEKST

4 / STEVNSBLADET LØRDAG DEN 9. FEBRUAR 2013

Køge Bjerggade 7 · Tlf. 56 63 83 00

Stubfræsning · Anlægsarbejde · Græsslåning Hækkeklipning. Ring for uforpligtende tilbud !

Haslev Torvet 9 · Tlf. 56 31 25 26 www.tpt.dk Behandlinger finansieres. Små afdrag over op til 5 år.

Sigerslevvej 80, 4660 Store Heddinge kontakt@morfarshaveservice.dk

Tlf. 22 72 36 83

www.morfarshaveservice.dk


UGENS TILBUD

fra SuperBrugsen Hårlev

FYLD VOGNEN MEGET BILLIGERE

Hårlev

Tre rigtig gode kødtilbud

45% mellemlagret Minimumvægt 892 gram

Pr. 1/2 kg

Uden svær og ben

19

95

Husk vores nye weekend åbningstider

LØRDAG 8-18 SØNDAG 10-18

Flotte Culottestege Tilbudene på rosenbænk og sodavand gælder fra torsdag den 14/2

Svinekam

Pr. 1/2 kg

39

95

Uanset førpris

Oksecuvette 1-1,5 kg

69

95

Bemærk:

2 ltr.

Rosenbænk

9

00

300,-

Tilbudene gældende fra søndag den 10. februar til og med lørdag den 16. februar - hvis ikke andet er anført

Kondi Free eller Pepsi alm.

2 liter

Begrænset parti Limegrøn

FAXE

Bredgade 5 · Tlf. 56 28 60 05

+ pant

Hårlev

STEVNSBLADET LØRDAG DEN 9. FEBRUAR 2013

/9


Stevns udpeget af Kulturstyrelsen Kulturstyrelsen har udpeget 25 steder på Danmarkskortet - to af dem på Stevns og i Faxe der kan være med til at fortælle om livet under Den Kolde Krig. STEVNS: Områderne - hvoraf mange var tophemmelige rummer bunkers, radarer, flyvepladser og flådestationer, skal gøres mere synlige for offentligheden. Områderne ud mod Øresund i Stevns og Faxe kommuner lå under Den Kolde Krig i Danmarks og NATO’s forreste frontlinje mod øst, og det var her, at Den Kolde Krig meget hurtigt kunne være blevet varm, hvis krigen var kommet. Her ligger to helt centrale historier om Danmarks og NATO’s forsvar mod øst i perioden. Det har Kulturstyrelsen markeret ved at udpege Stevnsfort og overvågningen af Øresund samt Københavns luftforsvar

ved Ejby og Sigerslev som to af 25 steder i Danmark, der kan være med til at fortælle om livet under Den Kolde Krig. I Sigerslev og ved Mandehoved, ved Stevns Fyr og omkring Stevnsfort havde Flyvevåbnet missilbatterier, som skulle beskytte København mod luftangreb fra Warszawapagten. Fra Stevnsfort, fra kystudkigshytten ved Stevns fyr og fra pejlestationer langs hele kysten blev al gennemsejling af Øresund konstant overvåget. Stevnsfort kunne standse for al skibstrafik gennem Øresund og derved spærre Warszawapagtens flåde inde med sine kanoner og med de søminer, der lå klar i minedepotet i Vemmetofte, og som hurtigt kunne udskibes fra Faxe Ladeplads. Endelig havde forsvaret store radioanlæg ved Stevnsfort og i Tommestrup, som kunne holde kommunikationen med NATO’s styrker i Østersøen. Den strategisk vigtige placering gjorde samtidig området

invasionstruet, og her ville de første kamphandlinger have fundet sted i tilfælde af en krig. Hele rækken af operative militære anlæg i Stevns og Faxe er i dag velbevarede og langt hen ad vejen tilgængelige for offentligheden, og de er nu blevet udpeget af Kulturstyrelsen som vigtige vidnesbyrd om forsvaret i perioden. Disse to kulturmiljøer kan nu være med til at fortælle den store historie om de militære forsvar og den civile beskyttelse af Danmark, indtil faren forsvandt med Berlinmurens fald i november 1989 og endelig sluttede med Sovjetunionens sammenbrud i 1991. De udpegede anlæg er ikke fredede. Planen er, at Kulturstyrelsen i de kommende år samarbejder med ejerne, kommunerne og Østsjællands Museum for at give offentligheden bedre adgang til stederne. Samtidig skal områderne have et formidlingsmæssigt løft ude på stedet, hvor historien foregik, som det allere-

Stevnsfortet er ét af de 25 steder i Danmark, der af Kulturstyrelsen er blevet udpeget til at fortælle mere om livet under den kolde krig. de er tilfældet på Mandehoved, på Stevns Fyr og ikke mindst på Koldkrigsmuseum Stevnsfort. ”Hele af striben af militære anlæg på Stevns og i Faxe rummer

nogle helt centrale og spændende historier, som vi glæder os til yderligere at kunne udforske og folde ud for offentligheden i de kommende år” si-

ger overinspektør på Koldkrigsmuseum Stevnsfort, Thomas Tram Pedersen.

Kurser sæson februar-marts 2013 Praktiske oplysninger: G Vi gentager kurserne flere gange i år - og kommer også ud til mange flere landsbyer med kurserne. G Kurserne er både for unge og ældre (og dem midt imellem). G Du er velkommen til at bruge din egen bærbare pc på kurserne. Den skal bare kunne gå på trådløst netværk, være opdateret og uden tekniske problemer. Hvis vi på kurset ikke hurtigt kan få den på det trådløse netværk, må du være indstillet på at bruge en af vore pc’er.

Kurser på bibliotekerne:

Mandag den 18/2 10.00-12.00 Tirsdag den 19/2 10.00-12.00 Mandag den 25/2 10.00-12.00 Tirsdag den 26/2 10.00-12.00 Mandag den 4/3 10.00-12.00 Tirsdag den 5/3 10.00-12.00 Mandag den 11/3 10.00-12.00 Tirsdag den 12/3 10.00-12.00 Mandag den 18/3 10.00-12.00 Tirsdag den 19/3 10.00-12.00 Tirsdag den 2/4 10.00-12.00 Mandag den 8/4 10.00-12.00

Tilmelding på bibliotekerne: Personligt, Personligt via ellere-mail pr. telefon eller pr. telefon. Fra mandag den 4/2 kl. 14.00

Torsdag den 21/2 10.00-12.00

Mandag den 18/2 11.30-13.30 Onsdag den den 20/2 10.00-12.00 12,00-14.00 Onsdag Onsdag den 20/2 19.00-21.00 Mandag den 25/2 11.30-13.30 Onsdag den 27/2 10.00-12.00 Onsdag den 27/2 19.00-21.00 Mandag den 4/3 11.30-13.30 Onsdag den 6/3 10.00-12.00 Onsdag den 6/3 19.00-21.00 Mandag den 11/3 11.30-13.30 Onsdag den 13/3 10.00-12.00 Onsdag den 13/3 19.00-21.00 Mandag den 18/3 11.30-13.30 Onsdag den 20/3 10.00-12.00 Onsdag den 20/3 19.00-21.00 Onsdag den 3/4 10.00-12.00 Onsdag den 3/4 19.00-21.00 Mandag den 8/4 10.00-12.00

Tilmelding på bibliotekerne: Personligt, via e-mail Personligt eller pr. telefon eller pr. telefon. Fra mandag den 4/2 kl. 14.00

Kurser i landsbyer:  Tirsdage klokken 10-12 19. februar: Tæm musen 26. februar: Internet marts: E-mail 5. marts: NemID 12. marts: Digital postkasse 19. april: stevns.dk 2. Tilmelding på bibliotekerne: Personligt, via e-mail Mød op i Strøby Forsamlingshus eller pr. den telefon. tirsdag 5/2 mellem 13 og 15. 

Torsdage klokken 10-12 21. februar: Tæm musen 28. februar: Internet 7. marts: E-mail 14. marts: NemID 21. marts: Digital postkasse 4. april: stevns.dk

Tilmelding på bibliotekerne: Personligt, via e-mail Mød op i Holtug Forsamlingshus eller pr. telefon. torsdag den 7. februar mellem 13 o

Tilmelding på bibliotekerne:

Torsdag den 4/4 10.00-12.00

Hårlev Bibliotek • Bredgade 1 • 4652 Hårlev • tlf.: 56 57 53 70

Fredage klokken 10-12 22. februar: Tæm musen 1. marts: Internet 8. marts: E-mail 15. marts: NemID 22. marts: Digital postkasse 5. april: stevns.dk

Tilmelding på bibliotekerne: Personligt, via e-mail Personligt eller pr. telefon eller pr. telefon. Fra mandag den 4/2 kl. 14.00

Strøby Egede Bibliotek • Strøby Egede Center 11 • 4600 Køge • tlf.: 56 57 53 80 •

Tilmelding på bibliotekerne: Personligt, via e-mailKlubhus Mød op op ii Sydstevns Sydstevns Klubhus Mød eller pr. telefon. Fredag 8. februar fred. 8/2den mellem kl. 11 mellem og 13 11 og

Torsdag den 14/3 10.00-12.00

Store Heddinge Bibliotek • Kirketorvet 2 • 4660 Store Heddinge • tlf.: 56 50 30 70

Torsdag den 21/3 10.00-12.00

10 / STEVNSBLADET LØRDAG DEN 9. FEBRUAR 2013

DET HANDLER KURSERNE OM

Tilmelding på bibliotekerne: Personligt, via e-mail Mød op i Valløby Forsamlingshus eller pr. telefon. onsdag den 6/2 mellem 10 og 12.

MUSEN: Kom godt i gang med bruge computer og mus.

KURSERNE

Internet: Lær at gå ind på en hjemmeside og finde rundt dér - og at søge med Google.Torsdag den 28/2 10.00-12.00 Torsdag den 7/3 10.00-12.00

Onsdage klokken 10-12 20. februar: Tæm musen 27. februar: Internet 6. marts: E-mail 13. marts: NemID 20. marts: Digital postkasse 3. april: stevns.dk

ER GRATIS Få pladser tilbage på alle kurserne

E-mail: Få oprettet en e-mail-postkasse og lær at sende og modtage mails. NemID: Hvad er NemID - og hvordan bruger du det ? Digital postkasse: Få en digital postkasse til kommunikation med det offentlige. Stevns.dk: Lær at bruge Stevns Kommunes hjemmeside.


Velkommen Kom indenfor i en stærk lokal bank. Hos os er du altid velkommen! Eller ring til os – vi ta’r selv telefonen. Vi har nemlig tid til dig. Altid. Det vigtigste for os er, at du er tilfreds og føler dig i trygge hænder. Bliv kunde i en stærk lokal bank, der også engagerer sig i det lokale foreningsliv, sport og kultur. Ring på tlf. 5575 4050 og få en aftale med en af os. Det kan godt betale sig. Velkommen i DiBa.

$OJDGHÂ6WRUH+HGGLQJH 7OIÂwww.diba.dk

STEVNSBLADET LØRDAG DEN 9. FEBRUAR 2013

/ 11


i nyt format

ÂŤ

Mandag

K Ă˜G E

3 141. uar 201 21. jan

KĂŚmpe ia spritrazz i byen

nr. 295 ĂĽrgang

n.dk www.s

Stolt formand for park Faxe side 4 1. sektion

ert türskonc Stor nytion side 4 sek Køge 1.

r tere ha t Ì s k r Ì Unge iv ens løsninger d i t frem Køge side 3 1. sektion

Hänsch Af Cecilie

RING 56 65 07 01

MAIL koege.salg@sn.dk

NU TIL ÉN PRIS

PRĂ˜V 3 UGER GRATIS RING • MAIL • SCAN SEND KUPON NU

   

  

ys Stearinl i hus satte ild

ve Kom ag vil Gre og anPĂĽ fred markere nge frimune ma de de t i

SMS Tast koden SJM (mellemrum) DB3 (mellemrum) navn, adresse, postnr. og by til 1234.

AVIS I HÅNDEN PÅ PAPIR • SMARTPHONE • TABLET • PC

mor. tirsdag e Strange - Jan aven blev stillet id faldt domup Her ostt Opg andre ter pĂĽ Sør det ved frok ďŹ k ďŹ med sine gĂŚs over kommer n gen - i gĂĽr løserende ser pĂĽ ďŹ e en . De stud t tid til at ďŹ nd Og frem ske ved, at lade e men regĂĽrd. et kor et til at dvanlig ord meg blandt and me om usĂŚ ning ner ram @ dk

     

(SMS-tjenesten koster kun alm. SMS-takst)

Torvet 10, 4600 Køge

JA TAK!

Jeg vil gerne tegne et 3-ugers prøveabonnement pü DAGBLADET helt GRATIS A

Navn: Adresse: Nr.:

Etage:

Postnr.:

By:

Side/lejl.:

DAGBLADET + + + 15349 + + + 0893 SjĂŚlland USF B

T Telefon: E-mail:

Tilbuddet gĂŚlder kun husstande, der ikke har haft abonnement indenfor de sidste 3 mĂĽneder. Vi tillader os at tage kontakt. Tilbuddet gĂŚlder indtil 1. marts.

12 / STEVNSBLADET LĂ˜RDAG DEN 9. FEBRUAR 2013


Månedens brød

Stevns Kommune

RAPPORTEN I samarbejde med lokalpolitiet i Stevns Kommune

Gratis Rygestopkursus

Februar KlitroseBrød Bagt med tang. God til både ost og pålæg.

Store Heddinge Kursusstart: Torsdag den 28. februar 2013 Tidspunkt: Kl. 18.30-21.00 Sted: Birkehøj, mødelokale 1 Bjælkerupvej 32, 4660 St.Heddinge Mødegange:

Den 28/2 – 7/3 – 14/3 – 21/3 og 4/4

Tilmelding til:

Sundhedskonsulent Denni Pedersen denped@stevns.dk Tlf.: 5657 5333 / 2025 2174

Stevns Kommune tilbyder rygestopvejledning til alle borgere. Hør nærmere ved at kontakte Denni Pedersen, denped@stevns.dk Læs mere på: www.sundhed.forebyggelse.stevns.dk

NYTORV · STORE-HEDDINGE Tlf. 56 50 20 45

Læs ugens avis online på www.stevnsbladet.dk

annoncer 56503511

Blomsterhuset gentager successen:

Stor forårs- & påskedemonstration på Hårlev Kro i moderne blomsterkunst, med festlige

TRINE NORBY European Gold winner og Tivoli mester. Søndag den 10. marts kl. 14.00 - ca. 18.00 Pris: Kr. 195,- incl. let anretning + kaffe. Billetter købes hos BLOMSTERHUSET – skynd dig ! Begrænset antal pladser. (Mulighed for køb af materialer på dagen).

v/Karsten Wejdemann :: Hovedgaden 20 :: Hårlev :: Telefon 56 63 36 43 14 / STEVNSBLADET LØRDAG DEN 9. FEBRUAR 2013

Et på skure på Laurasvej i Rødvig har fået deres hængelåse klippet op, men intet er tilsyneladende stjålet. Det er sket på et tidspunkt mellem torsdag den 24. januar klokken 16.00 og torsdag den 31. januar klokken 19.00. – Bobby, en sort Labrador, der normalt bor på Skørpingevej i Lille Heddinge blev torsdag den 31. januar klokken 19.32 meldt savnet til politiet. – På Arnøje Bygade i Arnøje har en varebil mistet begge sine gule nummerplader med registreringsnummer UV97187. Tyveriet er sket i tidsrummet onsdag den 30. januar klokken 18.00 til fredag den 1. februar klokken 7.00. – Klokken 10.07 lørdag den 2. februar fandt forbipasserende et pengeskab, der var brækket op og smidt på Lerskovvej ved Lundmøllebroen i Vråby. Politiet hører meget gerne nærmere, såfremt man har flere oplysninger i sagen. – En 21-årig ung kvinde kom lørdag den 2 februar klokken 18.03 kørende ad Bredgade mod Hovedgaden i Hårlev i lav fart, da en kat valgte at passere gaden foran hendes bil. Kvinden forsøgte at undvige, hvilket resulterede i, at hun i stedet kørte ind i to parkerede biler. Hendes airbag blev udløst, og hun måtte en tur på sygehuset for kontrol, men slap uskadt. Det samme gjorde katten, men de tre biler fik alle lidt skrammer. – Politiet modtog søndag den 3. februar klokken 9.30 en anmeldelse fra en hundeejer, da naboens hund havde været på besøg i deres have. Her havde den bidt anmelders hund, som dog slap for alvorlige skader. Ejeren af den bidske hund kan forvente at modtage en bøde på et par tusind. – Fra en campingvogn på campingpladsen på Strandevejen i Strøby stjal en ukendt gerningsmand søndag den 3. februar klokken 14.00 en sort gasovn samt en sort cykelvogn. Gerningsmanden gik ind og ud via teltdøren og bevægede sig rundt i både fortelt og campingvogn. – Der er på et tidspunkt i perioden mandag den 14. januar klokken 12.00 til mandag den 4. februar klokken 11.00 begået indbrud i en varebil parkeret på Kærvej i Endeslev. Varebilen har centrallåsen, og tyvene har underboret låsen i højre fordør. Herefter har de stjålet diverse elværktøj og håndværktøj. Navnet ”Denker” eller ”JD” er påført værktøjet med sort og gul tusch. – Mandag den 4. februar klokken 19.57 modtog Stevns Brandvæsen en melding om en bil, der var kørt galt på Tingvej i svinget fra Hårlev mod Varpelev. En mand i 50′erne var kørt af vejen, da det på kort tid var blevet spejlglat på vejene. Det pludselige vejrskifte resulterede i, at manden mistede herredømmet over sin personbil, hvorefter bilen kurede ned ad bakken, indtil den ramte et træ på strækningen. Falck i Hårlev var hurtigt fremme på skadesstedet. Der var tale om en teknisk fastklemning, og manden blev hurtigt klippet fri fra den ødelagte bil. Herefter røg han med ambulance en tur på skadestuen i Køge - han slap fra uheldet med små skrammer. – På parkeringspladsen ved Hårlev Station har en lastbil i løbet af onsdag eftermiddag den 6. februar efter klokken 15.00 til torsdag morgen den 7. februar inden klokken 5.00 haft besøg af dieseltyve. Gerningsmændene har brækket dækslet op på den hvide MAN lastbil, hvorefter det er lykkedes dem at suge omkring 220 liter diesel op af tanken. Har man set noget mistænkeligt, vil politiet meget gerne høre nærmere.


ATV, knallert og scooter

Salg, service, reparation og udstyr

Stevnsdrabet gav 13 års fængsel

AT V - K N A L L E R T

CENTER

Din knallert-forhandler Håndværkervej 7, 4652 Hårlev

Tlf. 56 12 92 22 · www.bbmotor.dk

ISO 14001

DUPONTS AUTOGENBRUG SKROTGODT.NU FÅ GOD PRIS FOR DIN SKROTBIL

LEVERET KOMPLET HOS OS FRA KR. 2.000,ER DU IKKE REGISTRERET EJER, KAN DU UDPRINTE EN FULDMAGT PÅ VORES HJEMMESIDE SOM DEN REGISTREREDE EJER SKAL UDFYLDE FOR AT DU KAN SKROTTE BILEN.

Åbningstider: Mandag - torsdag kl. 15-17 eller efter aftale

TLF. 5621 6999 / 2913 0093 TIGERVEJ 22E, 4600 KØGE

Den 34-årige Thorsten Grønlund Thomsen blev mandag eftermiddag idømt 13 års ubetinget fængsel for det bestialske drab på den 22-årige Anders Mark Hansen fra Lyderslev ROSKILDE/STEVNS: Den 28årige Ronni Lauenborg Elg, blev tidligere på dagen kendt medskyldig i drabet på Anders Mark Hansen, og blev idømt fire års fængsel. Dommere og nævninge i Retten i Roskilde var enstemmigt enige om, at beg-

ge de tiltalte er skyldige. Ifølge Dagbladet fandt retten det bevist, at det var Thorsten Grønlund Thomsen, der arrangerede mødet med Anders Mark Hansen i Fællesskov ved Rødvig den 2. marts sidste år. Han havde planlagt drabet længe og havde taget handsker, baseballbat og strips med hjemmefra. Han fik Ronni Lauenborg Elg til at give ham et lift til skoven. I skoven blev Anders Mark Hansen slået med battet, overmandet og bagbundet med strips af Thorsten Grønlund Thomsen. Retten fandt det ifølge Dagbladet “ubestridt”, at de

strips og det baseballbat, der blev brugt, tilhørte Thorsten Grønlund Thomsen. Anders Mark Hansen blev herefter sparket og slået og blev til sidst kvalt, eventuelt med de samme slags plasticstrips, som han var blevet bagbundet med. Han blev efterladt i skoven ved sin bil. Ronni Lauenborg Elg blev kendt medskyldig i drab, fordi han kunne have forhindret drabet. Han har tidligere forklaret i retten, at han var stiv af skræk og ikke turde gøre noget. Men ifølge Dagbladet fandt retten, at han havde mulighed for og pligt til at handle anderledes,

end han gjorde. Det var også en medvirkende handling, at han blev ved skoven og ventede på Thorsten Grønlund Thomsen. Anklager Bente Schnack havde krævet 16 års fængsel til Thorsten Grønlund Thomsen og “en længerevarende fængselsstraf” til Ronni Lauenborg Elg. Thorsten Grønlund Thomsen ankede på stedet dommen til landsretten, og han går efter frifindelse. Ronni Lauenborg Elg udbad sig til gengæld i samråd med sin advokat betænkningstid i forhold til ankespørgsmålet. rmh

Livsbekræftende kunst i Nordea STORE HEDDINGE: Ejvind Bjerres verdensbillede er langt fra gråt i gråt – tværtimod er det stærke farver, der kommer én i møde, når man i indeværende og næste måned besøger Nordea på torvet i Store Heddinge, hvor Ejvind Bjerre fra Karise udstiller sine malerier. Sammen med flere andre kunstmalere arbejder Ejvind på sine malerier i den gamle løgfabrik i Varpelev. Her deler

han atelier med kunstnergruppen KRAKA, der tæller kunst-

nerne Annette Sjølund, Bente Ansholm og Miriam Reiner. Ejvind foretrækker at skildre naturens fugle, dyr og blomster i livsglade og klare farver. ”Og så kan jeg rigtig godt lide at male smukke kvinder med former, der nyder et glas vin og friske frugter”, fortæller Ejvind. Selvom Ejvind Bjerre har rundet de firs år, er det kun syv år siden han for alvor gik i gang med at male, for indtil da havde han travlt som selvstændig. Udover maleriet og fælles-

skabet på den gamle løgfabrik bliver der også tid til fodbold hver uge, for som Ejvind så rigtigt siger, så er det vigtigt at holde sig i gang med ting man godt kan lide at lave. rmh

Klare farver er kendetegnende for Ejvind Bjerres malerier, som i februar og marts kan ses i Nordea på Nytorv, Store Heddinge. (Foto: Rikke Michael Hansen).

Ejendomme, hus og have

SE HER Udlejes i Stevns Industrihus Håndværkerparken Gode, tørre, isolerede lagerlokaler udlejes i Stevns Industrihus . Kan bruges til lager, møbler, arkiv m.m. Priser fra 600 kr. plus forbrug af varme og vand hvis nødvendig.

Lejlighed i Store Heddinge Centrum

LEJLIGHED i STORE HEDDINGE CENTRUM

Store 2 vær. lejligheder m/have. Kr. 4.800,- + forbrug. Ingen hund.

Stor 2-værelses lejlighed, 94 m2, samt 16 m2 balkon udlejes. Nyt køkken. Adgang til have. Pr. måned kr. 4.900,- + forbrug. Indskud: 3 mdr. leje.

Tlf. 61 13 01 80

N.J. TOTALBYG A/S

Kontakt

Stevns Bolig & Erhvervsudlejning jensknudsen@c.dk · Telefon 40 15 35 61

Autoriseret Kloakmester

Kloakmester Niels Jeppesen Tilbyder alle former for kloakarbejde bl.a.

UDLEJES

Hus til leje

i Rødvig 2-værelses lejlighed 58 m . 4.100 kr. ekskl. forbrug. 2

Tlf. 40 32 70 76

ANNONCER TLF. 56 50 35 11

Strøby Strand. 120 m2 med 10 m2 udestue. Udsigt over åbne marker og 100 meter fra vandet. 4 værelser. Stue m. åbent køkken. Varmepumpe samt brændeovn. Opvaskemaskine, vaskemaskine. Incl. Viasat guldpakke & internet. m/u møbler. Tæt på HT-bus og indkøb. Leje kr. 6.500,- + forbrug.

Tlf: 51 64 78 03

Store Heddinge Centrum Rengegade 6 B, lejlighed i 2 plan. 90 m2. I stueplan: Køkken-alrum, bad, toilet og soveværelse. 1. sal: 45 m2 stue. Lejligheden er nyistandsat, charmerende og indrettet “lidt ekstra”. Have kan medfølge. Ledig fra 1. marts 2013. Md. leje kr. 5.000,- + forbrug. Skriftlig henvendelse til Billetmrk. 710, Stevnsbladet, Nytorv 6, 4660 Store Heddinge.

16 / STEVNSBLADET LØRDAG DEN 9. FEBRUAR 2013

N.J. Totalbyg A/S · Teestrup Overdrevsvej 1 · 4690 Haslev email: nj@njtotalbyg.dk · Tlf. 56 32 51 22 · Fax 56 32 51 23

Henvendelse: 56 50 01 23 / 20 49 11 35

Tilstandsrapport Energimærke & Eleftersyn Fra kr alt incl

Boligingeniøren

ATTRAKTIV ANDELSBOLIG

Altid skarpe priser wwwboligingdk Tlf:  

NY PRIS og mulighed for hurtig overtagelse !

Lejlighed/hus udlejes

Solbærvænget, Store Heddinge Meget velholdt og indretningsvenlig 3 værelses bolig fra 2004 på 90m2 i en god og velfungerende andelsforening på i alt 16 boliger. En af de bedste beliggende med sydvendt flisebelagt terrasse på 17m2, hvor solen kan nydes fra morgen til aften i en lille velanlagt have. Boligen med gulvvarme indeholder et godt bryggers, dejligt køkken i ekstra standard i åben forbindelse til stor lys stue, soveværelse, gæsteværelse, godt stort badeværelse med rummelig bruseniche og lyse klinker, samt gæsteentré. Dejligt stort loftrum.

Ny istandsat, centralt beliggende i St. Heddinge. 75 m2 fordelt på 2 værelser, køkken og bad samt vinkelstue med udgang til overdækket terrasse og lukket have. Husleje kr. 5.200,- + a/c forbrug, 3 mdr. depositum og forudbetalt husleje. Skriftelig henvendelse til billetmrk. 712, Stevnsbladet, Nytorv 6, 4660 Store Heddinge.

Endvidere hører integreret carport med loftrum samt 9m2 udhus og lille forhave til boligen.

PRODUKTIONSHAL UDLEJES

Andelspris kr. 434.672, NY pris kr. 410.000.-. Bemærk blot md. ydelse kr. 5.461,- !!

Bygning på 256 kvm. udlejes til produktion, håndværk eller lager. Gode adgangsforhold fra SFstens-belagt plads, samt stor El-hejseport. Eventuelt kan udendørs oplagsplads indgå i lejemålet.

Henvendelse til: Formand Lene Christensen, tlf. 21 74 58 41 Svend Ejner Jensen, tlf. 25 64 23 44 eller Bent Haagen tlf. 41 32 08 33 fra kl. 09.00-21.00

DANCLOCK APS Maglehøjvej 30, Varpelev 4652 Hårlev. Tel. 5657 9131

danclock@danclock.com


DEJLIG LANDEJENDOM TÆT PÅ BYEN

Store Heddinge Landejendom Virkelig pæn og velholdt hesteejendom tæt på Store Heddinge by. I udbygningen forefindes 90 m2 godkendt beboelse, indrettet med bryggers, badeværelse, hobbyrum og tre værelser og i den anden ende er der fyrrum med pillefyr og værksted. Vognport. Træbygning med tre gode hestebokse. Ejendommen er beliggende 1,5 km fra Store Heddinge centrum med mange store stupemarkeder, gode detailbutikker, daginstitutioner, skole, sportsfaciliteter og biograf. Ejendommen er løbende renoveret siden 1998. Indeholder: Vindfang, entre med trappe til 1. sal, pænt badeværelse fra 1999 med bru- seniche, spisekøkken fra 2000 med gulvvarme i åben forbindelse med dej- lig lys stue. 1. sal: Stue og soveværelse med walk-in closet. Godt jordtilli- gende rundt om ejendommen. Området, som ligger 25 minutters kørsel syd for Køge uagtet om du vælger at køre i bil eller med toget, byder på smuk natur med bl.a Stevns Klint, lystbåde- havne, badestrande og skovområder.

Kontant/Udb.: 2.350.000/120.000 Brutto/Netto: 14.035/12.486 Alternativt finansieringsforslag: Rentetilpasning BRT/NT: 13.070/12.074

SKOVVEJEN 8

Grund m²: 42.284 Udhus m²: 243 Garage: 31 Energi: F

NYHED ÅBENT HUS SØNDAG D. 10/2 KL. 11.00 - 11.30

NYHED

DRUELUNDSVEJ 2D Store Heddinge Virkelig centralt beliggende rækkehus i gåafstand til togstationen med ½ times drift til Køge og Rødvig, byens centrum med mange detailbutikker, supermarkeder, sportsfaciliteter, svømmehal og biograf. Indeholder: Vindfang, entre, soveværelse med skabe, køkken med spiseplads, badeværelse med brus og plads til vaskemaskine samt dejlig lys stue med udgang til hyggelig udestue. Dejlig lille have. Til lejligheden hører lille kælderrum. Rækkehuset er velegnet til ældre eller unge mennesker uden børn.

Bolig m²: 220 Stue/Vær: 2/4 Byggeår: 1927 Sag: 106STH11102

SKOVSTUMPERNE 40 Ejerlejlighed Kontant/Udb.: 495.000/25.000 Brutto/Netto: 4.389/4.292 Alternativt finansieringsforslag: Rentetilpasning BRT/NT: 4.226/4.234 Bolig m²: 56 Placering: stuen Stue/Vær: 1/1 Byggeår: 1973 Sag: 106STH12151 Energi: E

Rødvig Stevns Pragtfuldt, rummeligt fritidshus, beliggende på sidste vej i udstykningen tæt på fredet, grønt areal der ligger direkte ud til vandet. Ca. 2 km. til togstation, indkøb, lystbådehavn og spisesteder. Indeholder: Entre, pænt badeværelse med brus, to værelser, stort soveværelse, stue med brændeovn og udgang til udestuen samt stort spisekøkken. Høj træterrasse på tre af husets sider. Rødvig er en dejlig havneby med pragtfulde badestrande, lystbådhavn med et godt leben samt hyggelige caféer.

Fritidsbolig Kontant/Udb.: 1.095.000/55.000 Brutto/Netto: 6.390/5.797 Alternativt finansieringsforslag: Rentetilpasning BRT/NT: 6.282/5.785 Bolig m²: 105 Grund m²: 1.014 6 Stue/Vær: 1/3 Udhus m²: 24 Byggeår: 1989/90 Carport: Sag: 106STH13002

Rødvig Stevns Dejlig villa på landet ved Havnelev

STOR, OPVOKSET GRUND

Villa

Ejendommen er beliggende i hyggelig husrække mellem Rødvig og Havnelev med udsigt over markerne. I Rødvig er der mulighed for indkøb, der er togstation, sko- le, daginstitutioner, dejlige badestrande samt en fantastisk lystbådehavn med et godt leben og flere cafeér. Indeholder: Stort bryggers med olie- og brændefyr, entre med trappe til 1. sal og mulig- hed for kontor, soveværelse med skabe, badeværelse med bruseniche, spi- sekøkken med udgang til gården samt dejlig lys stue. 1. sal: Gang og 2 pæ- ne værelser. God stor muret garage- og udhusbygning. En del af grunden er naturgrund og der er en dejlig lukket have.

MINDEHØJVEJ 10

Grund m²: Kælder m²: Udhus: Energi:

1.418 2 70 E

STEVNSBLADET LØRDAG DEN 9. FEBRUAR 2013

/ 17

Kontant/Udb.: 945.000/50.000 Brutto/Netto: 5.942/5.797 Alternativt finansieringsforslag: Rentetilpasning BRT/NT: 5.561/5.631

Bolig m²: 164 Stue/Vær: 1/3 Byggeår: 1921/84 Sag: 106STH12091

danbolig Store Heddinge v/Søren Jagd Lauritsen · Nytorv 5, 1., Store Heddinge · Tlf. 56 51 02 00 · st-heddinge@danbolig.dk · www.danbolig.dk


Brandmand pü Thulebasen Ny kosmetolog i Strøby Egede Center

Ă…bner tirsdag d. 12 februar.

Ă…BNINGSTILBUD!

Ă…bninepgts-ion Rec

Kom og prøv en af vores dejlige ansigtsbehandlinger tilpasset din hudtype. Behandlingen er incl. hudanalyse.

Kun kr. 450,- (Bestil tid allerede nu.)

Lørdag 9. februar afholdes der

Ældresagen i Vallø inviterer til foredrag i Klub Aktiv tirsdag den 12. februar STRĂ˜BY: Klub Aktiv har inviteret Leif Nielsen, der i dag er kommunalbestyrelsesmedlem

i Stevns Kommune. Han vil fortÌlle om sine oplevelser pü Grønland, hvor han under den kolde krig var udstationeret til Thulebasen som brandmand. Leif Nielsen var Ên af tre brandmÌnd fra Københavns BrandvÌsen, der i juni 1966 rejste af sted til basen pü Grønland. Her

rmh

Bekendtgørelser

Vi ses!

Fra kl. 12-14

Vor elskede mor, svigermor og mormor

Lise Lotte Pedersen �Krutter�

Tilbuddet gĂŚlder til 28. februar (inkluderer ikke Schrammek Green Peel).

* 23. august 1942 er stille sovet ind den 4. februar 2013 efter lÌngere tids sygdom Lizette, Charlotte og Mia svigersønner og børnebø rn BisÌttelsen har fundet sted

Vi har mange gode og effektive behandlinger for hudproblemer. F.eks. mod akne, skjolder, rynker, slappe øjenomgivelser, uønsket hürvÌkst samt gevÌkster i ansigtet. Hos os behandler vi ogsü indefra og vejleder med kost og vitaminer.

Liljen

Vi ses hos

Alternativ kosmetolog

kom Leif Nielsen som nÌstkommanderende til at stü for driften af den ene brandstation. I sit foredrag vil Leif Nielsen - i süvel ord som billeder fortÌlle om sine mange oplevelser. Foredraget holdes tirsdag den 12. februar klokken 14.00 til cirka 16.30 pü Lodbjerggürdsvej 10 i Strøby. Det koster 30,- kroner at deltage, og prisen inkluderer kaffe og kage. Tilmelding er ikke nødvendig, og alle er velkomne.

Hjertelig tak

Hudplejeklinik Strøby Egede Center 5, 4600 Køge

Tlf. 56 29 21 09

for deltagelse ved Bents bisÌttelse. Tak for de smukke blomster og trøstende ord, under hans sygdom og ved bisÌttelsen. En sÌrlig tak til hjemmesygeplejen, der har vÌret en stor støtte.

Leif Nielsen fortĂŚller om sin tid som brandmand pĂĽ Thulebasen, hvortil han var udstationeret under den kolde krig.

Anni

Begravelser

âœą

Årsmøde 2013 Bankrüdsomrüde Store Heddinge holder ürsmøde Tirsdag den 5. marts kl. kl. 18.00 18.00 i Stevnshallen Parkvej 3 3 Parkvej 4660 Store Store Heddinge Heddinge. 4660

Aftenens program:

Kunder, der er tilknyttet omrĂĽdet, kan tilmelde sig pĂĽ nordea.dk/ĂĽrsmøde og tilmelde sig nordea.dk/ĂĽrsmøde og i via netbank pĂĽ eller hente et adgangskort via netbank eller hente et adgangskort i bankrĂĽdsomrĂĽdets ďŹ lialer. bankrĂĽdsomrĂĽdets filialer.

•šBeretning Beretningv/Bankrüdsformand v/BankrüdsformandMartin Martin Steen SteenAndersen Andersen Beretningv/Filialdirektør v/Filialdirektør Ivan Hansen Beretning Ivan Hansen IndlÌgv/Susanne v/SusanneStøving, Støving,Danbolig danbolig •šIndlÌg Foredragved vedLisbeth LisbethDahl Dahl- -en enfortÌlling fortÌl•šForedrag ling om hendes liv hendes liv šom Underholdning v/Stevns Friluftsscene •šUnderholdning v/Stevns Friluftsscene

Vi skal have din tilmelding senest 1. marts. Der er have begrĂŚnset deltagerantal. Vi skal din tilmelding senest 1. marts.

Aftenen afsluttes med et lettere traktement tement

Kunder, der er tilknyttet omrĂĽdet, kan

Der er begrĂŚnset deltagerantal

Indleveringsfrist for annoncer til Stevnsbladet: Senest ONSDAG kl. 16.00

Knudsens Eftf. ¡ Grundlagt 1954

STEVNS BEGRAVELSESFORRETNING Rengegade 3 ¡ 4660 Store Heddinge

BisĂŚttelse/Begravelse fra

Kim Mithiof

Søren Ambjørn

kr. 9.450

+ evt. udgifter til blomster, kirke/kapel og gravsted. Ingen tillÌg for aften-, søn- og helligdage.

Ring trygt til os - vi trĂŚffes altid !

NÆRVÆR OMSORG NÆRVÆR RESPEKT OMSORG Lad trygt os hjÌlpe RESPEKT

med at tilrettelĂŚgge bisĂŚttelsen/begravelsen. Lad trygt os hjĂŚlpe Vi kommer gerne med at tilrettelĂŚgge i Deres hjem. bisĂŚttelsen/begravelsen.

Tlf. 56 50 29 26 Vi kommer gerne i Deres hjem.

www.dinlokalebedemand.dk Topplacering i pristest

Elsebeth Mithiof Søren Ambjørn Kim Mithiof Exam. Bedemand Exam. Bedemand Exam. Bedemand

Tlf. 56 50 29 26

STORE HEDDINGE STRĂ˜BY HĂ…RLEV VALLĂ˜

KĂ˜GE AFDELING ¡ NĂ˜RRE BOULEVARD 77 ¡ TLF. 56 65 13 14 www.dinlokalebedemand.dk - dinbedemand@gmail.com

$GITCXGNUGUHQTTGVPKPIGP

X2GTÂ?UVGP 6KNTGVVGNÂ&#x;IIGNUGCHDKUÂ&#x;VVGNUGTQIDGITCXGNUGTIGTPGKFGTGUJLGO 8KUXCTGTCHVGPUÂ PQIJGNNKIFCIGWFGPGMUVTCQOMQUVPKPIGT

š

Venlig Venlig hilsen hilsen BankrĂĽdsomĂĽde BankrĂĽdsomrĂĽdeStore Store Heddinge Heddinge

$KUÂ&#x;VVGNUGDGITCXGNUGHTCMT 4KPIHQTWHQTRNKIVGPFGRTKUQXGTUNCI &GVJCPFNGTQOVT[IJGF

Gør det muligt 2GT�UVGP

18 / STEVNSBLADET LĂ˜RDAG DEN 9. FEBRUAR 20130

Elsebeth Mithiof

BisĂŚttelse/begravelse: fra

Ring trygt til os - vi trĂŚffes altid!

š Aftenen afsluttes med et lettere trak-

Store Heddinge afdeling Nytorv 5 70 33 33 33 nordea.dk

kr. 7.900,-

Inkl. dansk produceret hvid kvalitetskiste, øko-urne, honorar, ilÌgning og iklÌdning. Prisen er ekskl. kørsel. Ingen tillÌg for aften, søn- og helligdage.

&Â IPXCIV

5VQTG*GFFKPIG$GITCXGNUGUHQTTGVPKPI#NICFG5VQTG*GFFKPIG6NH $GITCXGNUGUHQTTGVPKPIGPHQT*mTNGX-CTKUG1OGIP*QXGFICFGP*mTNGX6NH YYYQGUVGPDGITCXGNUGUHQTTGVPKPIGTFM


Bekendtgørelser

Reception Blomsterpigen er blevet 50 år, og har været 10 år i Danmark, derfor vil jeg gerne invitere kunder, kollegaer og forretnings-forbindelser til en hyggelig komsammen, i butikken, fredag den 15. februar fra kl. 12.00, til lidt let servering og hyggeligt samvær. Glæder mig til at se jer !

St. Tårnby Vandværk & St. Tårnby Forsamlingshus afholder fælles generalforamling tirsdag den 26. februar kl. 19.00 i forsamlingshuset.

ROKLUBBEN STEVNS

Dagsorden ifølge vedtægterne.

afholder generalforsamling torsdag den 28. februar kl. 19.00 i klubhuset, Fiskerihavnen 13, Rødvig.

Venlig hilsen

Dagsorden ifølge vedtægter.

Bestyrelsen

Indkomne forslag skal være formanden skriftlig i hænde senest den 20. februar kl. 12.00.

Vinterhilsen fra:

Bestyrelsen

v/Nina Louise Tjønn Algade 24 · Store Heddinge · Tlf. 56 50 43 60

»DET LILLE GALLERI« Østergade 1, Store Heddinge.

ÅBNINGSRECEPTION:

Lørdag den 23. februar kl. 11.00-13.00

Rødvig & Omegns Erhversforening Generalforsamling tirsdag den 5. marts kl. 18.00 på Rødvig Kro. (Tilmelding til spisning til Rødvig Kro: 56 50 60 98). Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Med venlig hilsen

Rødvig og omegns Erhvervsforening

Salg af kunst, kunsthåndværk, brugskunst og lopper. Alle er velkomne. Venlig hilsen Grethe Holm

afholder generalforsamling i Forsamlingshuset. Som medlem af foreningen har du stemmeret.

Husk datoen torsdag den 21. februar kl. 19.30 Dagsorden ifølge lovene. Derefter kaffe.

GENERALFORSAMLING Stevns Friluftsscene afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 26. februar 2013 kl. 20.30 i den gamle gymnastiksal på Gymnastikefterskolen Stevns. Dagsorden ifølge vedtægter. Se www.stevnsfriluftsscene.dk Forslag der ønskes behandlet skal skriftligt være formanden, Hanne Christophersen, i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

www.stevnsbladet.dk

STRØBY FORSAMLINGSHUS

Der afholdes prøve på sommerens forestilling »Skatteøen« samme dag fra kl. 19.00-20.30, hvor medlemmer kan få en »smagsprøve« på stykket.

Bestyrelsen

Bestyrelsen

LYDERSLEV VANDVÆRK 2. ekstraordinær generalforsamling afholdes i Klubhuset på Nørrehusvej, mandag den 26. februar kl. 18.30. Eneste punkt på dagsordenen. Ifølge vedtægter skal ændringsforslag til vedtægter godkendes på 2 generalforsamlinger, når ikke mindst 2/3 af medlemmer mødte op på 1. generalforsamling. Vedtægtsændring § 8 & 9. Generalforsamlingen afholdes i februar måned, ændres til i marts måned. Forslag til behandling på generalforsamlingen; Afgives til bestyrelsen inden 15. januar. ÆNDRES til inden den 15. februar.

Bestyrelsen

GENERALFORSAMLING Magleby Forsamlingshus og Magleby Borgerforening afholder ordinær generalforsamling i Magleby Forsamlingshus tirsdag den 26. februar kl. 19.30. Dagsorden: Magleby Borgerforening ændrer deres vedtægter. Magleby Forsamlingshus har dagsorden iflg. vedtægter.

VI STARTER MED FÆLLESSPISNING ! Husk at købe madbilletter - enten hos Sparkøbmanden eller hos Pia Heuer på tlf. 61 16 60 78 Bestyrelsen

Indkalder til ordinær generalforsamling i Venstre Stevns, torsdag den 28. februar 2013, kl. 19.00 på Hårlev Kro i Hårlev. Dagsorden ifølge vedtægterne samt hermed varsling af vedtægtsændring, der bl.a. omfatter at næstformand ikke vælges på generalforsamlingen, men sker ved konstituering i bestyrelsens midte. Se næste uges VENSTRESIDE i Stevnsbladet for yderligere information. Tilmelding til spisningen kl. 18.00 forud for generalforsamlingen sker direkte til: Hårlev Kro på tlf. 56 28 60 08. Menuen er stegt flæsk m/persillesovs. På foreningens vegne Hans Peter Michaelsen formand

STEVNS HØJSKOLEFORENING indkalder til generalforsamling og en festlig aften,

TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 kl. 18.30 på Stevns Friskole, Vemmetoftevej 6, Rødvig. Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen 5. Valg af revisor 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 7. Forslag a) Bestyrelsen fremlægger forslag til vedtægtsændringer Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 16. februar. Da Stevns Højskoleforening i år fylder 90 år, begynder vi med fællesspisning, derefter generalforsamling og til slut musikalsk underholdning ved Tine Karlshøj og Troels Haar. I anledning af jubilæet er foreningen vært for spisning og kaffe, medens deltagerne selv skal medbringe drikkevarer til spisningen. Af hensyn til bestilling af mad, skal tilmelding finde sted til Aksel Bording på tlf. 23 82 22 08 eller mail: ak.bording@gmail.com senest onsdag den 20. februar.

TILBUD TIL KVINDER MED BRYSTKRÆFT

»BrystCafé« Tirsdag den 19. februar kl. 19.00 til 21.00 i 3F Huset, Bjælkerupvej 7

STEVNS

Kost og kræft: Økonoma i Stevns Kommune Bente Olsen fortæller om vigtigheden af at spise sundt. Hun kommer med gode forslag til kost før, under og efter et kræftforløb. Tilbuddet er åbent for alle kvinder der har/har haft brystkræft. (næste ”BrystCafé” er den 19. marts) Brystkræftvejlederne Anne Andersen og Anne Munch. Kræftens Bekæmpelse på Stevns tlf. 5650 4095 eller 2924 7726 · mail: annyborch@mail.dk Støttet af Vaskerifonden

Strandforeningen BØGESKOV afholder generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 på Troldstedet, Holtug Strandvej 72. Foreningen, som er et initiativ af lokale borgere, har som primære formål at holde stranden mellem Traktørstedet og Bøgeskov Havn, ren for havaffald og tang. Initiativet har forhindret at stranden er blevet dækket af tang og ukrudt, som det bl.a. kan ses i Lund.

Vi håber, at rigtig mange medlemmer vil deltage i denne aften.

Det er lykkedes foreningen, med financiel støtte fra Nordeafonden, Stevns Brandkasse, Friluftsrådet og LAG-midler at få opført en 20 m. handicapvenlig badebro.

Stevns Højskoleforening

Foreningen har pt. 30 betalende medlemmer. STEVNSBLADET LØRDAG DEN 9. FENRUAR 2012

/ 19


Renovering af Algade i Store Heddinge

Postboks 83, 4660 Store Heddinge Tlf.: 56 57 57 57 · Fax: 56 57 57 58 stevns@stevns.dk Find adresserne på de tre rådhuse på stevns.dk

STEVNSBADET Åbningstider Mandag: Kl. 6.30-12.00*

igen kl. 15.00-21.00

Tiden nærmer sig for igangsætning af renoveringsarbejdet med Algade i Store Heddinge. Det samlede arbejde vedrørende kloakrenovering for Stevns Forsyning og den nye belægning, som udføres af Stevns Kommune, udbydes som en samlet arbejdsopgave. Licitationen over arbejdet afholdes den 21. februar på Rådhuset i Hårlev. Når opgaven er overdraget til en entreprenør, forventes entreprenøren at opstarte på arbejdet medio marts afhængigt af vejret. Der afholdes informationsmøde tirsdag den 5. marts 2013 Kl. 18.00 - 21.00. Informationsmødet afholdes i gymnastiksalen på Erikstrupskolen. Algade etapeopdeling

Tirsdag og onsdag: Kl. 6.30-9.00* igen kl. 15.00-17.00 ** Torsdag: Kl. 6.30-12.00* Fredag: Kl. 6.30-9.00*

igen kl. 15.00-21.00 (Børnebassin lukket mellem kl. 17-19)

Det er en betingelse for behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr på 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet sender en opkrævning på gebyret. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i sin klage.

Stevns Kommune søger 2 elever, der er klar til at starte en spændende og afvekslende kontoruddannelse.

Der er opkald af vandet en halv time før annonceret lukketid.

Generelt om uddannelsen 2-årig uddannelse – dels praktik på vores 3 rådhuse dels undervisning på Niels Brock. Mulighed for udstationering i Irland i 3 måneder i dit 2. praktikår. Studietur til Bruxelles. Flextid.

Har du en kronisk sygdom..?

Din fremtid som kontorelev starter 1. september 2013. Du kan læse mere om at være kontorelev i Stevns Kommune på http://www.stevns.dk/kontorelever.aspx Send din ansøgning senest den 25. februar til: hr-ansoeg@stevns.dk mærket ”elev” Rækkefølge for arbejdets udførelse:

Kursus i ”Lær at leve med kronisk sygdom”

Vi forventer at holde samtaler i uge 10.

Velkommen til Stevns Kommunalbestyrelse

Har du en kronisk sygdom og ønsker du at kunne håndtere hverdagens problemer bedre, så er dette kursus måske noget for dig?

Stevns Kommunalbestyrelse afholder møde torsdag den 14. februar 2013 18.00 på Rådhuset, Rådhuspladsen 4 i Store Heddinge.

På kurset lærer du teknikker og redskaber, der kan hjælpe dig til at leve det bedst mulige liv med kronisk sygdom. Kurset varer 6 uger, med mødegang en gang om ugen.

Tidsplanen er med forbehold for senere ændringer.

Underviserne på kurset har selv en kronisk sygdom og har gennemgået en uddannelse, der kvalificerer dem til at undervise andre med en kronisk sygdom.

Landzonetilladelse Etablering af hundekendel

Kursusstart: Tidspunkt: Sted:

Onsdag den 6. marts 2013 Kl. 15.00–17.30 Birkehøj, Mødelokale 1 Bjælkerupvej 32, 4660 Store Heddinge

Stevns Kommune har den 8. februar 2013 meddelt landzonetilladelse til etablering af hundekennel på ejendommen matr.nr. 30b Frøslev By, Frøslev, beliggende Nørrehusvej 29, Frøslev, 4660 Store Heddinge.

Kurset er gratis. Det forudsættes at kursusbogen anskaffes. Den kan købes på kurset.

Tilladelsen gives i henhold til planlovens § 35 stk. 1. Sagen ligger til gennemsyn i Teknik & Miljø på Rådhuset i Hårlev, Hovedgaden 46, 4652 Hårlev.

Stevns Kommune i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning og Sundhedsstyrelsen.

Enhver med retlig interesse i sagen kan klage over godkendelsen. Klagen skal være skriftlig. En eventuel klage sendes til Stevns Kommune, Hovedgaden 46, 4652 Hårlev eller til stevns@stevns.dk. Klagefristen er den 11. marts 2013 ved kontortids ophør. Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Bliv kontorelev og få mulighed for at komme på praktikophold i Irland

Lørdag og søndag kl. 9.00-15.00: * Morgensvømning kl. 6.30-8.00: kun adgang for voksne. ** Onsdag kl. 15.00-17.00: lukket for varmtvandsbassin. *** Torsdag kl. 19.00-21.00: kun adgang for voksne.

Tilmelding og yderligere information: Forebyggelseskonsulent Denni Pedersen, tlf. 5657 5333 eller 2025 2174, denped@stevns.dk

Godkendelsen kan findes på kommunens hjemmeside på www.stevns.dk under Høringer/Offentliggørelser. Hvis I ikke kan besøge hjemmesiden, så kontakt undertegnede.

For yderligere information kontakt da venligst Jan Pedersen, telefonnr: 56 57 51 54, e-mail: janpeder@stevns.dk

igen kl. 15.00-21.00 ***

Vil du vide mere om kurset, er du velkommen til informationsmøde onsdag den 13. februar, kl. 15.00– 16.30 på, Birkehøj, Bjælkerupvej 32, Store Heddinge.

Afgørelse om velfærdsudvidelse for mink, Vissemosevej 21, 4660 Store Heddinge.

Tilladelse kan påklages. Tilladelse og klagevejledning kan ses på vores hjemmeside og i Borgerservice på Rådhuset, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge. http://www.stevns.dk/Om-kommunen/HoeringerOffentliggoerelser.aspx Teknik & Miljø

Dagsorden og beslutningsreferat Du kan se dagsordenen til kommunalbestyrelsesmødet fra og med mandag den 11. februar 2013 på Rådhusene og på kommunens biblioteker. Referatet kan ses samme steder fra mandag den 18. februar 2013. Såvel dagsorden som beslutningsreferat kan ligeledes ses på kommunens hjemmeside www.stevns.dk Spørgetid Efter det åbne møde har du mulighed for at stille spørgsmål til de politiske grupper i kommunalbestyrelsen. Der er ikke begrænsninger i spørgsmålenes emner. Et enkelt medlem fra hver gruppe kan give en kort besvarelse af spørgsmålene. Spørgetiden har en varighed af max. 15 minutter med borgmesteren som ordstyrer. Skriftlige spørgsmål, som ønskes besvaret i spørgetiden, må være borgmesteren i hænde 14 dage før det pågældende kommunalbestyrelsesmøde.

Aktiv sommer 2013 Så er det tid, at tænke på Aktiv Sommer igen! Derfor inviteres alle interesserede til informationsmøde. For yderligere oplysninger og tilmelding til informationsmødet kontakt da Fritidskonsulent Yasmina Liv Zacares på tlf. 56 57 52 77 eller på e-mail yaszac@stevns.dk Årets informationsmøde vil blive afholdt torsdag den 28. februar kl. 18.00 på Hårlev Rådhus. Alle interesserede er velkomne!

Sommerplan 2013 Alle brugere af HÅRLEV og STRØBY hallen bedes komme med ønsker til sommerplanen 2013. E-mail med ønsker til Hårlevhallen sendes til karloa@stevns.dk og ønsker til Strøbyhallen sendes til yaszac@stevns.dk

20 / STEVNSBLADET LØRDAG DEN 9. FEBRUAR 2013


Bekendtgørelser

FOREDRAG i Himlingøje Forsamlingshus

Beskæftigelse

TIRSDAG DEN 12. FEBRUAR KL. 20.00.

Rødvig Ferieby

John Risager kommer og fortæller om 20.000 km. togrejse fra Hårlev til Ho Chi Minh i Vietnam.

søger en servicemedarbejder

Foredraget er gratis. Kaffe, kage, øl og vand kan købes.

Rødvig Ferieby søger en servicemedarbejder, med tiltrædelse d. 1. marts 2013 eller efter aftale.

Himlingøje Bylaug & Himlingøje Menighedsråd

DENNE ANNONCE SKULLE HAVE VÆRET med i Stevnsbladet, lørdag den 2/2. Stevnsbladet beklager, at pga. en teknisk fejl, kom den slet ikke med

STG / VALLØ afholder ordinær generalforsamling, onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Hårlev Hallens cafeteria. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, på mail: stgvallo@gmail.com Med venlig hilsen

STG / VALLØ Bestyrelsen

Sydstevns Krocket Afholder Afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 i Sydstevns Klubhus kl. 19.00

Jobbet består primært i at rengøre feriebyens huse og fælleslokaler. Derudover lettere udendørs vedligeholdelse, bistå med praktisk hjælp ved kurser o.l., samt hjælpe til i reception om sommeren.

DAGBLADET • Fokus og Nærhed DAGBLADET • Fokus og Nærhed DAGBLADET • Fokus og Nærhed DAGBLADET • Fokus og Nærhed DAGBLADET • Fokus og Nærhed DAGBLADET • Fokus og Nærhed DAGBLADET • Fokus og Nærhed DAGBLADET • Fokus og Nærhed DAGBLADET • Fokus og Nærhed DAGBLADET • Fokus og Nærhed DAGBLADET • Fokus og Nærhed VISBUDE S T E ADAGBLADET Fokus og Nærhed

BYENS BED

Er du fyldt 13 år, ansvarsbevidst og har du lyst til at tjene en bunke lommepenge efter skoletid? Så er det DIG vi gerne vil have til at omdele DAGBLADET.

Jobbet kræver at du er serviceminded, ansvarsbevidst, stabil og kan arbejde selvstændigt. Det er en fordel, hvis du kan lidt tysk og engelsk.

Lige nu har vi ledige ruter her: Store Heddinge og Bjælkerup

Til opskrivning på venteliste:

Stillingen er i øjeblikket fastsat til ca. 22 timer pr. uge, fortrinsvis om formiddagen med en løn på 120,00 pr. time + feriepenge og er tidsbegrænset til 1. november, 2013.

Store Heddinge Rødvig

Ring til os på tlf. 56 65 07 01 Fokus og Nærhed

Ansøgningsfrist: Torsdag d. 14. februar 2013.

Sjællandske Medier A/S er i kontakt med Sjælland. Selskabet udgiver DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis og Sjællandske samt 29 ugeaviser. Selskabet driver en række tjenester på nettet, reklamebureau, lokalradio, lokal-tv, bogtrykkeri og to rotationstrykkerier. Sjællandske Medier har redaktioner og afdelinger i 24 byer.

Har du lyst/mod til at tage udfordringen op, så ring eller skriv til os.

www.dagbladetonline.dk - www.frederiksborgamtsavis.dk www.sjaellandske.dk - www.sn.dk

Dagsorden ifølge vedtægterne. Eventuelle forslag skal være undertegnede ihænde senest den 12. februar 2013.

P.U.V. Erling B. Nielsen Fruegade 7 4660 Store Heddinge

Sigerslev Forsamlingshus afholder ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i forsamlingshuset. Dagsorden ifølge lovene. Derefter kaffe. Med venlig hilsen

Bestyrelsen

HOLTUG VANDVÆRK Generalforsamling den 22. februar 2013 kl. 18.00 i Holtug Forsamlingshus. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Det reviderede regnskab til godkendelse 4. Budget 2013, herunder takts blad 5. Indkomne forslag 6. Valg til bestyrelsen, på valg er: Ole Anker Birthe Jensen Søren Larsen 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen, på valg er: Tor Grønbæk Christian Mogensen 8. Valg af revisor, på valg er: Yvonne Pedersen 9. Valg af revisor suppleant, på valg er: Villy Petersen 10. Eventuelt Efter generalforsamlingen byder Holtug Vandværk på et lille traktement. Af hensyn til traktementet er tilmelding nødvendigt på tlf. 50500261 – 56500001 senest den 14. februar. På bestyrelsens vegne

Ole Anker Formand

Mor læser Kierkegaard, far læser John Le Carré og Sebastian læser kemi for øvede

Strandgabsvej 29 · 4673 Rødvig Stevns Tel.: 2323 7484 · Mail: email@roedvigferieby

”Gæt hvad de alle sammen læser”

DAGBLADET • Fokus og Nærhed HARDAGBLADET DU BRUG • Fokus og Nærhed DAGBLADET FOR PENGE?• Fokus og Nærhed DAGBLADET • Fokus og Nærhed DAGBLADET • Fokus og Nærhed DAGBLADET • A Fokus og Nærhed DAGBLADET • Fokus og Nærhed DAGBLADET • Fokus og Nærhed DAGBLADET • Fokus og Nærhed DAGBLADET • Fokus og Nærhed DAGBLADET • Fokus og Nærhed DAGBLADET Fokus og Nærhed

SERE Ø L F A N E S K O V R VI SØGE ftermiddage DET i hverdage/e St. Heddinge, Rødvig, Bjælkerup, Holtug og Lyderslev m.m.

Ring til os på tlf. 56 65 07 01 hvis det har din interesse... Fokus og Nærhed

Sjællandske Medier A/S er i kontakt med Sjælland. Selskabet udgiver DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis og Sjællandske samt 29 ugeaviser. Selskabet driver en række tjenester på nettet, reklamebureau, lokalradio, lokal-tv, bogtrykkeri og to rotationstrykkerier. Sjællandske Medier har redaktioner og afdelinger i 24 byer. www.dagbladetonline.dk - www.frederiksborgamtsavis.dk www.sjaellandske.dk - www.sn.dk

Anlægsgartnere Trænger din have til en kærlig hånd? Alt i have- og belægningsarbejde.

H & J Larsen ApS Tlf. 24 27 09 23 · www.ennyhave.dk

v/Jesper Hansen

Tlf. 21 23 93 99

GBLA til udkørsel af DA i ferier og spids belastninger. n, ge or samt lørdag m

Området dækker:

Rubrikannoncer A-E

Nyanlæg og vedligeholdelse j.h.anlaegogbelaegning@pc.dk

E

El-installatører

EL-Installation • El-Installationer • Sikring • Telefoncentraler • ITV overvågning • ABA-Installationer

• ADK-Installationer • Netværk • Solceller • Kølservice

www.faxe-orup.dk Rådhusvej 51 • 4640 Faxe • 56 71 31 60 Egestrædet 5 • 4660 Store-Heddinge • 56 50 31 60 STEVNSBLADET LØRDAG DEN 9. FEBRUAR 2012

/ 21


LOPPEMARKED OP TIL 30 ORD FOR 40,- KR.

for PRIVATE køb og salg annoncer. Ønsker momsregistrerede firmaer optagelse i loppemarkedet er prisen 100 KR.

Prebens Udlejning tilbyder: Div. gravearbejder udføres m. rendegraver, minigraver, Bobcat minilæsser og motorbør. Betongulve opbrydes. Flytning af jord. Udrensning af stalde med Bobcat og knækstyret minilæsser, bredde fra 85 cm. Vi udlejer også maskiner uden fører. Desuden tilbydes nu også traktorfræsning. Ring på telefon 40 41 25 63. Prebens Udlejning tilbyder: Minigraver, Bobcat, knækstyret minilæsser, overfaldsgreb, motorbør, pæleboremaskine, pladevibrator, fliseklipper, betontromle, betonblander, Boschhammer, flishugger, brændeflækker (tryk 20-31t) trailermonteret, Nibbi m. fræser/kost, mosfjerner/plænelufter m. opsamler, generator, soldater, trailer. Evt. lev. Tlf. 40 41 25 63

PC-problemer løses. Har du problemer med pc, netværk, printer osv. så kontakt på tlf. 56 50 66 16 / 61 66 53 32, mail: peravl@gmail.com jeg kommer på besøg hos dig. Bornholmerure repareres også standure, franske ure, vægure, konsolure, skibsure og andre ure. Jeg henter og bringer, og giver gerne fast tilbud. Storm Thomsen, telefon 33253100/ 53253300.

Professionel træfældning m.m. Træfældning, beskæring, topkapning, stubfræsning, flishugning. Gratis uforpligtende tilbud gives. Fuldt forsikret. Ring til: BG Træfældning v/Bjarke G. Nielsen, tlf. 20 25 90 91. SKAL huset sælges? Tilstandsrapport & energimærke kr. 6.900,- incl. moms. Energimærke alene kr. 4.000,- incl. moms. Købergennemgang kr. 3.000,- incl. moms. Tlf. 40 88 12 30. Mail: info@murbyg.dk Købes: Frimærker, postkort og gamle breve, gerne hele samlinger samt dødsboer. Til privat samler. Henv. 22 16 37 37.

Hjælp Lions Club Stevns at hjælpe. Genbrugseffekter som er hele og pæne, som du gerne vil donere til Lions, modtager vi gerne i vores genbrugsbutik i Algade 12c, Store Heddinge lørdag mellem 9 og 13 eller i vores genbrugscontainer på genbrugspladsen i Store Heddinge. Besøg vores hjemmeside på: www.stevns.lions.dk Skrotbiler, jern & metal afhentes. Dødsboer, pulterrum tømmes og afhentes. Kommer overalt med lille kranvogn. Tlf. 40 88 60 46.

Anlæg af haver, træfældning, stubfræsning, flishugning, hækklipning. Alt i belægning. Ring for uforpligtende tilbud. Totalløsninger, pleje af grønne områder, græsslåning. Anlægsgartner Christoffersen, telefon 40 11 11 82. www. anlægsgartnerchristoffersen.dk

KØGE AUTO SKROT A/S 35 års erfaring. ISO 14001 miljøcertificeret. Skrotbiler modtages og afhentes. Skrotpræmie udbetales - min. 2000 kr. Div. brugte autodele sælges. Unionsvej 5, 4600 Køge Mail: dmh-as@mail.dk

Tlf. 40 98 80 01 (Bjørn) Indleveringsfrist. Senest onsdag kl. 16.00

Vækstmøde med Stevns Erhvervsråd ”Fang kunderne - bliv en bedre sælger” er temaet, når Stevns Erhvervsråd på onsdag afholder vækstmøde på Rødvig Kro RØDVIG: En salgsindsats skulle gerne give flere kunder, og på mødet er der gode råd at hen-

Håndboldresultater fra Sierslev Herre kvalifikationsrækken endte kampen mod Rørby/Værslev uafgjort med cifrene 28-28. Sierslevholdet spillede en god kamp mod et af topholdene i rækken, og tjente et vigtigt 00 point i kampen om at holde sig fri af de tre nederste hold i rækken. I Herre serie 4 vandt Sierslev uden kamp over Nakskov, der ikke kunne stille hold. Sierslev ligger nummer et i rækken. U-12 drengene fik deres første nederlag i sæsonen, da holdet i en udekamp tabte med et enkelt mål mod Holbæk. Slut-

Loppemarked Musiker John Palmer tilbyder levende musik til sølv- og guldbryllupper, bryllupper og konfirmationer. Akkompagnement til alle festsange. Dæmpet musik under middagen og festlig tressermusik til dansen. Ring og få et godt tilbud. Tlf. 28141562. LA*KIs selskabslokaler midt i St. Heddinge, lige ved kirken. Vi sørger for alt. Begravelse, kaffe, mødelokaler eller familiefester. Priser fra kr. 75,- pr. person.Telefon 51 89 41 66.

Dødsboer ryddes! God pris gives. Vi rydder op oggør rent efter os. Antikke møbler og ting købes. Åben efter aftale. Arnøjevej 13, Store-Heddinge Tlf. 40 70 13 16 www.stevnsantik.dk

LOPPEMARKED RUBRIKKEN FOR KØB OG SALG

Skriv annoncens tekst (max. 30 ord) på nedenstående kupon og vedlæg kr. 40.- i check eller kontant (husk at alm. breve ikke må indeh. kontanter). For momsregistrerede firmaer er prisen kr. 100.- inkl. moms. Annoncer omhandlende bolig, taksigelser, serviceydelser m.v. henvises til bladets særlige rubrikker. NB: Annoncer til loppemarkedet modtages ikke pr. telefon

Annoncetekst max. 30 ord

(blokbogstaver)

te fra en professionel sælger om, hvordan ikke-sælgeren alligevel kan ende med at skaffe flere kunder og sælge mere. Stevns Erhvervsråd har nemlig inviteret Rune Schou – der har arbejdet med salg og telemarketing siden 1996 - til at komme med brugbare råd til at blive en bedre sælger. Han vil blandt andet fortælle om salgsprocessen med fokus på den

Virker computeren ikke? Har du problemer med at komme på nettet, sende/modtage mails, holde styr på dine digitale billeder, printer problemer eller andre elektroniske problemer f.eks. indstilling af net TV. Ring til 61 65 96 69 eller: niels@lund-stevns.dk VW Golf 4 van 2001-2002. 2,0 benzin lav vægtafgift. Starter defekt. Skal synes om 3 mdr. sælges for 10.000,00 tlf. 21911036 eller 56578212.

resultatet lød på 16-15. Til gengæld sejrede U-10 drengene mod Næstved/Herlufsholm, hvor kampen endte 127 til Sierslev. Målene blev scoret af: Anders Pil Jensen 7, Kristian Nøddekær 2, Mathias Bøgeskov 1, Magnus Mouritzen 1 og Johannes Frimodt-Møller 1. Ludvig Zeltins var holdet en god målmand. Oldboys veterankampen Skovlunde - Sierslev endte 12-15. Følgende spillere stod for målene: Torben Gylling 5, Jørgen Sørensen 3, Henrik Olsen 3, Christian Mogensen 2, Thomas Hansen 1 og Leif Rasmussen 1 mål. I Dame serie 4 tabte Sierslev til SHK-Ballerup med cifrene 1421. Målene blev sat ind af: Helene Pruss 6, Karina Skytte 4,

direkte dialog og det opsøgende salg, som kan være svært for mange selvstændige. Udover, at Rune Schou har praktisk erfaring som selvstændig, er han også uddannet til at undervise, coache og motiver inden for salg. Vækstmødet foregår onsdag den 13. februar fra klokken 18.00 til 21.00 på Rødvig Kro. Som medlem koster det 150,-

kr. eks. moms, mens prisen for ikke-medlemmer er 500,- kr. eks. moms. Prisen er inkl. forplejning: En sandwich, 1 øl/sodavand, kaffe/the, vand og frugt. Drikkevarer herudover er for egen regning. Tilmelding og betaling til vækstmødet skal ske senest søndag den 10. februar via bookingsystemet Billetto.

Pernille Højklint 2, Tabita Lauritsen 1 og Rie Freitag 1. U-10 pigerne vandt over Borup med 9-14. Målene blev scoret af: Mie Egeblad 5, Marie Louse Mouritzen 5 og Mie Vinkel Petersen 4. Målmand Mathilde Heinemann stod godt og var derfor stærkt medvirkende til sejren. Miniholdene spillede kampe for første gang. Ældste hold vandt 3-0 over Fuglebjerg og 90 over Dalby. Målene i begge kampe: Tjalfe Reimann 4, Lea Vang Petersen 4, Kristoffer Ullersted 2 og Nynne Kofod Henriksen 2. Yngste hold vandt 3-0 over Dalby og spillede 4-4 mod Næstved/Herlufsholm. Målene i begge kampe: Joacim Nøddelund 2, Ida Marie Flex 2, Ida Lundbye 2 og Sif Winther-Jensen 1.

Telegrafist på verdenshavene HÅRLEV: Støtteforeningen for Vallø Lokalhistoriske arkiv inviterer til generalforsamling og foredrag med Marie Fenne på mandag den 11. februar. Traditionen tro efterfølges generalforsamlingen altid af et foredrag om gammelt håndværk, og denne gange er Marie Fenne fra Åbenrå inviteret. Hun vil fortælle om sit liv og arbejde som telegrafist på verdenshavene. Årsmødet afholdes på Mødestedet i Hårlev og begynder med generalforsamlingen klokken 19.30.

● FAKTA

Ældresagen indbyder til cafémøde på Stevnshøj STORE HEDDINGE: Cafémødet er arrangeret af Ældresagens lokalbestyrelse i Store Heddinge og er nu på søndag den 10. februar, hvor dørene åbnes klokken 12.00. Efter fællesspisning vil visesangeren Stig Nørregaard tage publikum med på en musikalsk rundrejse ”I Osvalds viseunivers”. Stig spiller på klaver, og vil synge 26 af Osvalds kendte viser, blandt andet ”Faders vilje”, ”Den mellemste køje” og ”Kys mig godnat” - med andre ord skønne revyviser, som alle

kan synge med på. Der vil være en indlagt kaffepause i løbet af foredraget, som forventes at slutte omkring klokken 16.00. Det koster 150,- kr. at deltage i hele arrangementet, mens det koster 60,- kroner, hvis man kun vil høre foredraget med Stig Nørregaard. Tilmelding er nødvendig og bindende og skal ske senest onsdag den 6. februar til enten Else Tornehøj på telefon 56504249 eller til Hanne Olsen på telefon 23460412.

Støtteforeningen for Vallø Lokalhistoriske Arkiv – arrangementer i 2013 Generalforsamling og årsmøde med foredrag af Marie Fenne, der fortæller om sit liv som telegrafist på verdenshavene. Holdes på Mødestedet i Hårlev mandag den 11. februar kl. 19.30. Arne Aasbjerg holder foredrag om stormfloden i Fakse Ladeplads i Strøby Forsamlingshus onsdag den 3. april kl. 19.30. Udflugt: Turen går i år til Møn. William Houmann fra Nyord vil guide og fortælle om de mange seværdigheder, der findes på denne lille ø. Udflugten er datosat til tirsdag den 14. maj. Knud Hedin fortæller om vores store digter Karen Blixen på Mødestedet i Hårlev onsdag den 11. september kl. 19.30. Det sidste foredrag i 2013 holder Jutta Bojsen-Møller, der vil fortælle om Grundtvig og Maries korte kærligheds historie i Strøby Forsamlingshus onsdag den 13. november kl. 19.30.

Køb & Salg

TRÆPILLERSPÅNERFLIS

1 palle svenske 6 mm højkvalitets træpiller á 832 kg Pris (afhentet) inklusive moms .……………………………………kr. 1.700,1 palle nordiske 8 mm højkvalitets træpiller á 896 kg Pris (afhentet) inklusive moms .……………………………………kr. 1.830,1 palle svenske briketter á 1050 kg. Pris inkl. moms ……………kr. 2.000,TILBUD: 4 paller 8 mm nordiske højkvalitets træpiller á 896 kg Pris inklusive levering og moms ............................kr. 7.720,-

Vi kan også tilbyde levering af træpiller med blæsebil eller tipbil, samt levering af pallevarer.

DK-SPÅN – Telefon 56 71 28 50 info@dkspaan.dk - www.dkspaan.dk

Nordiske kvalitetsprodukter

Åben kl. 8.30-16.00, Navervej 1-3, Store Heddinge. Weekend efter aftale.

DØDSBOER KØBES/RYDDES Møbler, lamper m.v. købes. Med venlig hilsen

Dannebrog Antik · Tlf. 33 25 23 53

Æbler hele vinteren

Stort udvalg - også nye sorter med god fasthed. Frisk most af egne æbler. Kig ind vi har åbent alle dage 8 – 18.

www.engvang-frugt.dk Varpelevvej 2 4671 Strøby

TRÆPILLER

8 mm - SVENSKE 1 palle á 832 kg (afhentet) kr. 1670,- incl. moms.

Hverdage efter kl. 17.00. Lørdage og søndage efter aftale. Sidste indleveringsfrist ONSDAG kl. 16.00 Kuponen sendes til Stevnsbladet, Nytorv 6, 4660 Store Heddinge. Husk at mærke kuverten»Loppemarked«.

24 / STEVNSBLADET LØRDAG DEN 9. FEBRUAR 2013

TORBEN VESTERGAARD

Håndværkerparken 2 (indkørsel fra Trykkervej) 4660 Store Heddinge. Tlf. 51 43 85 09


I byen

Kinesisk Nytår på Hotel Stevns

Vind fine præmier til den kinesiske nytårsfest på Hotel Stevns. (Foto: Anders Grann)

STORE HEDDINGE: Hotel Stevns byder denne lørdag aften fra klokken 18.00 indenfor til lækker buffet, kinesisk lotte-

ri og livemusik med OS 4. Menuen står på autentisk og traditionel kinesisk nytårsmad, og alle gæster får desuden ”lishi” (udtales laishi), som er en rød kuvert, der i aftenens anledning vil indeholde et nummer til det efterfølgende lotteri. En kinesisk nytårstradition er, at de voksne giver ”lishi” til alle børnene - i Kina opfattes unge der endnu ikke blevet gift som børn, og de får derfor også

gaver – og ”lishi” er såkaldte “lucky money”, som er en rød konvolut indeholdende penge. Efter maden er der kinesisk lotteri med fine præmier: Kinesiske vaser og traditionel kinesiske rød nytårspynt. Den røde farve er ikke tilfældig. Ifølge en legende fra gammel tid i Kina var Nian (“Nyehn”) et uhyre, der lydløst kunne komme ind i folks huse. Kineserne lærte dog snart, at Nian var bange for højlydt støj og farven

● FAKTA Kinesisk nytår er også kendt som månenytår eller forårsfestival, og det er den vigtigste af de traditionelle kinesiske helligdage og varer femten dage. Det starter på den første dag i den første måned i den kinesiske kalender og slutter med lanternefestival på den 15. dag. I den kinesiske kalender starter en måned altid, når det er nymåne – dvs. når månen er mellem jorden og solen og derfor ikke synlig. Når det kinesiske nytår starter, er det derfor nymåne, og når det slutter, er det fuldmåne.

ugens

film i Snurretoppen

Se Snurretoppens fulde program med forestillinger, spilledage, spilletider, priser osv. i annoncen side 2.

Lincoln - Amerikansk drama Søndag den 10., fredag den

»Django Unchained« Torsdag den 14., søndag den 17. og og fredag den 22. februar viser Snurretoppen den

torsdag den 14. februar VELKOMSTDRINK Pink Champagne C.A.I.R

MENU Fasan paté & foie gras m/kompot & grissini Kalvetournedos m/aspargesskum, sprøde grøntsager & Porto Bello svampe Nøddefragilité m/vanilleis på hindbærcoulis m/friske bær pr. kuvert

275,Bordreservation nødvendig

Algade 5 · Store Heddinge 56 56 32 56 · www.cafealgade.dk

A

NA RØD R E VI NT

G

Historisk drama og Western-action 15. og lørdag den 16. februar alle dage kl. 19.30 - vises Steven Spielberg-filmen »Lincoln«. Det er et historisk drama med fokus på Amerika’s 16. præsidents sidste, omtumlede måneder i det ovale kontor. Daniel Day-Lewis spiller titelrollen i dramaet. Handlingen: Borgerkrigen raser på fjerde år, da USA's præsident, Abraham Lincoln, i 1865 forsøger at samle opbakning til en lovændring, der vil afskaffe slaveriet. Præsidenten finder støtte hos sin loyale udenrigsminister, William Seward, og det reformvenlige kongresmedlem Thaddeus Stevens. Men i Repræsentanternes Hus yder oppositionen voldsom modstand mod det kontroversielle forslag.

n i t s dag n e l a V

L

I år skydes det kinesiske nytår i gang lørdag den 9. februar, og hermed siger kineserne farvel til Dragens år og velkommen til Slangens år.

rød, og de skræmte det væk med eksplosioner, fyrværkeri og brug af meget rødt indendørs. Disse skikke ledte til de første fejringer af kinesisk nytår. Aftenen slutter med dans og livemusik med bandet OS 4. Det koster 338,- kroner pr. kuvert eksklusiv drikkevarer, og der er kun få pladser tilbage. Tilmelding er nødvendig. rmh

Åben alle dage

VALENTINS-MENU 3-retters inkl. drikkevarer Torsdag den 14. februar fra kl. 17.00 Forret: Indbagte rejer Hovedret: Bøf-bearnaise Dessert: Chokolade-fondant Leonardo DiCaprio medvirker i den amerikanske western, »Django Unchained«. Amerikanske western, »Django Unchained« af QuentinTarantino. Handlingen udspiller sig i de amerikanske Sydstater to år før borgerkrigen. Den frikøbte slave, Django, lader sig optræne som dusørjæger af den sofistikerede tyske doktor King Schultz. Hvis Django opsporer de efterlyste Brittlebrødre for Schultz, lover denne at finde og befri Djangos kone, Broomhilda. Hun holdes som slave af den vederstygge-

lige plantageejer Calvin Candle, som hygger sig med at lade slavemænd kæmpe til døden i sin dekadente Cleopatra Club. Medvirkende: Jamie Foxx, Don Johnson, Leonardo DiCaprio, Christoph Waltz. Informations anmelder skrev bl.a. om filmen: .... – »sjov, dramatisk, originalt tænkt, velskrevet, velspillet og fantastisk fotograferet og akkompagneret af både ny og gammel musik..."

Inkl. 1 glas hvidvin, 1 glas rødvin og en kop kaffe/the.

Pris pr. person

259.-

Se også vores spændende menukort !

Ring: 2044 1735 eller 5650 6261 Åbent hver dag fra kl. 12.30 Køkkenet lukker kl. 20.30 Husk bordbestilling

Kig ind på vores hjemmeside: www.lanterna.dk

Vi tilbereder mad til dig og dem, du holder af !

Teaterleg med gys og grin ERIKSTRUPHALLEN: Teatret Asterions Hus optrådte sidste sommer i Boesdal Kalkbrud med deres imponerende og nærværende tolkning af Myten om Minetauros. Nu har Stevns Teaterforening inviteret dem med endnu et bud på mytologien. De formidler den drabelige historie om Medusa, så de 3- til 8-årige kan være med. Det er teaterleg, hvor to granvoksne mænd med få rekvisitter fortæller om heksen med slangehovedet, om guder og havuhyrer, om den fantastiske helt og en lænket prinsesse. Med få og små midler oplever

vi Zeus som guldregn, den magiske kraft i Hermes’ bevingede sko og Medusa, der forstener den, der ser hende i øjnene. Og pludselig er publikum blevet til stenstøtter. Det er meget morsomt og et sus for de mindste. Forestillingen spiller lørdag den 16. februar klokken 11.00 og varer 35 minutter. I løssalgspris koster en billet 110 kroner, mens medlemsprisen er 50 kroner ved køb af mindst 3 billetter til en eller flere forestillinger. Det koster 50 kroner at blive medlem af Stevns teaterforening. Vær opmærksom på, at både børn og voksne

Medusa spilles af Martin Ammundsen og Basse Dam, der begge var med i Myten om Minetaurus, som spillede i Boesdal Kalkbrud 29. juni sidste år. skal have billetter, der kan bestilles på stevns-teater.dk eller

på telefon 61 72 84 86. STEVNSBLADET LØRDAG DEN 9. FEBRUAR 2013

/ 25


Hjerter og blomster i Endeslev Kirke

Vi gratulerer FOTO + OP TIL 30 ORD FOR kr.

40.-

Endeslev Kirke vil torsdag den 14. februar klokken 19.30 for første gang fejre Valentinsdag

som skal vedlægges i check eller kontant (alm. breve må ikke indeh. kontanter). Husk frankeret svar-kuvert, hvis foto ønskes retur.

KÆRE KATRINE ! Du ønskes et kæmpe forsinket tillykke med din 2 års fødselsdag onsdag den 6 februar. Håber du havde en dejlig dag i dagplejen, og du bli’r fejret med maner søndag. Stort knus fra fætter Mathias og moster Mette

HEJ JONAS! Tillykke med din 40 års fødselsdag den 15. februar. Vi hører du holder åbent hus samme dag i Strøby forsamlingshus fra kl. 12. Knus fra far og mor.

ENDESLEV: Det er også den første kirke på Stevns, der vælger at markere Valentinsdag. ”Valentinsdag har siden det 16. århundrede været fejret som en kærlighedsdag, hvor forelskede par har set hinanden dybt i øjnene og udvekslet kærlighedserklæringer. I Danmark er det ikke længe siden, at vi har taget traditionen til os”, udtaler Camilla Diderichsen, der er sognepræst ved Endeslev Kirke. ”Vi vil i Endeslev gerne være med til at fejre dagen, da kærligheden er den største gave, vi får i livet. Er man gift, kærester eller singler, der gerne vil møde den eneste ene - eller har oplevet den store kærlighed, så

kan man komme til Endeslev Kirke og være med til at høre Biblens ord om kærlighed”, slutter Camilla Diderichsen. Peter Bruun og Hanne Brønd Holst vil synge kendte kærlighedssange, og efter Valentinsgudstjenesten byder kirken på et glas i Våbenhuset.

● FAKTA Helligdagen Valentinsdag er opkaldt efter den romerske præst Valentin. Ifølge overleveringen havde den romerske kejser Claudius problemer med at rekruttere soldater til sin hær og forbød forlovelser og ægteskaber i Rom. Præsten Valentin viede i hemmelighed de par, der ønskede det. Han blev slået ihjel for at tro på kærligheden og ægteskabet den 14. februar. Derfor hedder dagen Valentinsdag.

Valentinsdag er kendt som “de elskendes helligdag”, og Endeslev Kirke markerer dagen med gudstjeneste og kærlighedssange.

15 Minutes of Fame DA JEG FYLDER 40 ÅR fredag den 15 Februar, holder jeg derfor åbent hus i Strøby Forsamlingshus fra kl. 12-17, Jeg håber vi ses, Venlig Hilsen Jonas Kaaterud.

KÆRE OLDEMOR ! Du ønskes kæmpe stort tillykke med den runde dag. 80 år lørdag den 9. februar. Vi glæder os til at fejre dig. Kæmpe store lykønskninger fra Oldebørnene K-K og M

Strøbyskolens årlige musical, lavet af 8. årgang, hedder ”15 Minutes of Fame”, og handler om reality-tv og berømmelse STRØBY: Traditionen tro har alle 8. klasser – i alt 75 elever – samt alle årgangens lærere og

musiklærerne på Strøbyskolen travlt med årets musical. En tidstypisk musical, der handler om reality tv og det at ville være kendt, og er forfattet af årgangslærerne. Musicalen ruller over scenen i næste uge: Mandag, tirsdag og onsdag får skolen øvrige elever lejlighed til at overværet stykket, mens forældre og venner er

inviteret til onsdag og torsdag aften. Tre af skolens 8. klasses elever Rebecca, Caroline og Amallia har beskrevet handlingen: ”Eleverne på Strøbækskolen vil gerne i fjernsynet, og er villige til at gå langt, for at det lykkes. Skolens inspektør Thommy Mågeklat Sjovsen har installeret kameraer overalt på hele skolen. Hans håb er, at skolen skal blive kendt i realityshowet ”Skandaleskolen 24/7”. Da eleverne altid møder op til tiden

Kyndelmisseaften i Varpelev kirke

HEJ VORES TRE DEJLIGE BØRNEBØRN. I ønskes hjertelig tillykke med fødselsdagen. Joakim 13. februar, Emma 1. marts og Felix 17. marts. Kærlig hilsen og knus fra farfar og farmor.

Vi gratulerer

Klip ud og send

Gratulationer i forbindelse med familiebegivenheder, fødselsdage, jubilæer m. m. optages gratis i Stevnsbladet. Ønskes FOTO koster det kr. 40,00, som skal vedlægges i check eller kontant (almindelige breve må ikke indeholde kontanter). Husk frankeret svarkuvert, hvis foto ønskes retur. Bemærk: Taksigelser optages IKKE under denne rubrik - men henvises til rubrikken bekendtgørelser. Max. 30 ord. Vi modtager også foto og tekst på e-mail. Sendes til adressen: bogholderiet@stevnsbladet.dk - som oplyser om betaling via netbank. Tekst (brug venligst blokbogstaver):

Sendes til: Stevnsbladet, Nytorv 6, 4660 Store Heddinge, senest ONSDAG kl. 16.00. Mærk kuverten: »Vi Gratulerer«.

26 / STEVNSBLADET LØRDAG DEN 9. FEBRUAR 2013

VARPELEV: Traditionen tro afholdtes søndag aften kyndelmissegudstjeneste i Varpelev kirke. Her talte pastor Anette Seifert blandt andet om bonden, der såede korn på sine marker. Nogle af sædkornene faldt på vejen, hvor disse hurtigt blev spist af fugle, nogle på stenet grund med lille muldlag, hvor de korte spirer visnede i sollyset og endelig andre på en tyk frodig muld, hvor de spirede og blev til guldkerner. Vallø Lokalhistorisk Arkiv hav-

de i dagens anledning opstillet en planche med fotos af ukendte personer og motiver i kirkens indgangsfløj. Dette medførte til stor glæde for arkivet - at 5 fotos blev identificeret og efterfølgende vil indgå i dettes efterhånden righoldige fotosamling. Efter gudstjenesten var menigheden inviteret til pandekager og kaffe på Ranestedet, hvor aftenen blev tilbragt i stedets kakkelovnsvarme under hyggelige former med sange fra

højskolesangbogen, en kort fortælling om Ranestedets 800årige historie samt hyggesnak. Efter halvanden times ”ranehygge” begav de 26 gæster sig ud i den nyfaldne sne for at tage hjem til de hjemlige lune stuer. Anette Seifert og Ranestedets formand Jørgen Holstein aftalte, at det hyggelige samvær mellem Ranestedet og Varpelev kirke skulle gentages en gang i løbet af dette år.

og gør, hvad lærerne siger, hjernevasker inspektøren eleverne om, at vejen frem er reality-tv. Der kommer en ny dreng i klassen, som går op i kultur og fremmede folkeslag. Den nye dreng mener, at det er en syg skole, som er besat af berømmelse og stjernestøv. Men ikke bare på skolen er de besatte af at komme i fjernsynet. Familierne derhjemme er også meget opsatte på at blive berømte. Hvordan vil fremtiden se ud for eleverne?”

● FAKTA Kyndelmisse (eller Mariæ renselsesdag) er en gammel kristen helligdag, der falder hvert år den 2. februar. Dagen blev af danskerne kaldt for Kjørmes Knud. Kyndelmisse er også en fordanskning af de latinske ord for lysmesse: Kyndel = candelarum, der betyder lys og missa altså messe. Det er dagen, hvor det markeres, at halvdelen af vinteren er gået, og i den katolske kirke fejres dagen stadig med en stor lysmesse, hvor de lys som skal bruges i det kommende år velsignes. At det lige sker denne dag skyldes, at der ved kyndelmisse er gået 40 dage, siden Jesus blev født.

Hofnarren holder fernisering lørdag den 9. februar Den hollandske kunstner Jet Rotmann er mest kendt for sine installationer og performances, men arbejder også med tegninger og malerier. Galleriet Hofnarren i Hellested har en samling af hendes værker udstillet, der handler om et udvalg af malerier, tegninger og leporello’er, som er en slags skulpturelle bøger i forskellige formater. Kom på lørdag den 9. februar klokken 14.00 til 17.00 og oplev Jet Rotmans værker til et glas vin og lidt kage. Få samtidigt lejlighed til at se de andre ting hos Hofnarren, såsom keramiske smykker af Ulla Thornberg & Søster, keramik af Ulla Thornberg og Michael Jarner, akrylsmykker og lamper af Claire Requa, fotografier af Margot Donkersloot, malerier af Ingelise Valenting og Lise Mannstaedt, drejede træskåle og små kabinetter af Sejer Folke mm.

Hofnarren inviterer til fernisering med den hollandske installationskunster Jet Rotmann


KIRKESIDEN Nyt fra sognene · lørdag den 9. februar 2013

SALMEMARATON

TLF. 56 50 21 67

Vel mødt !

Kirkekontor: Kirketorvet 7, 4660 Store Heddinge. Åbent: mandag 10-17, tirsdag-torsdag 10-13. Mail: kirkekontor@storeheddingekirke.dk · www.storeheddingekirke.dk Kirkebil for gangbesværede: 56 50 21 67

AF LONE BALLE OLESEN Sognepræst i Magleby Sogn

Retten til at ytre sig Så skete det igen! At en kendt person, kendt for sine markante holdninger, udsættes for attentat. Heldigvis endte det ikke ulykkeligt denne gang, selvom det var mere end tæt på. Jeg tænker på attentatet imod Lars Hedegaard tirsdag formiddag på Frederiksberg. Det er faktisk ikke til at tro at det sker. Men når det sker må vi tænke over hvilke motiver der kan ligge til grund. Lars Hedegaard sagde det selv i tv interview samme aften: At ingen kender jo motivet endnu, men alle kan jo lægge to og to sammen..Det eneste Lars Hedegaard vidste var, at han ikke ville holde op med at udtale sig og ytre sig, som han sagde. Er der en grænse for hvad vi må sige højt i offentligheden? I Danmark har alle jo ret til at ytre sig, uden frygt. Men jo flere gange vi bliver vidner til hvor risikabelt det er at ytre sig, desto mere vil vi overveje næste gang, hvad vi siger og til hvem, at frygt for repressalier. Og det er i sig selv skræmmende at en person ikke kan tage imod et postbud, uden at frygte det værste. Udover motiver, stiller denne sag mange spørgsmål. Hvor vigtigt er det at kæmpe for en sag, når man risikerer sit liv? Og skal vi ikke altid overveje det hensigtsmæssige i at ytre sig, hvis det volder mere splid, mere krig og had? Det er selfølgelig nødvendigt at opveje tingene i forhold til hinanden, men tilbage står om ens ret skal vinde over ens pligt til at skabe dialog og forståelse, også imellem kulturer? Jeg mener bestemt vi skal værne om vores ret til at ytre os, men vi skal altid samtidig overveje hvordan vi kommunikerer, og om vores tale og tanke blot avler mere ufred. At Lars Hedegaard fortsætter med at skrive og ytre sig som han vil, er godt. Men ligeså godt vil det være hvis vi i fremtiden alle kunne ytre os frit, uden at frygte for vores liv. Debatten om ytringsfriheden er endnu engang sat fri ! --I næste uge skriver: John Salling

GUDSTJENESTER Søndag den 10. februar kl. 10:00 Gudstjeneste Stevns Valgmenighed

søndag den 10. februar kl. 10:30 Gudstjeneste (Fastelavn) ved Eigil Ingemann Andreasen i Højerup Kirke

søndag den 10. februar kl. 10:15 Musikgudstjeneste (Fastelavn) ved Anette Seifert i Hårlev Kirke

søndag den 10. februar kl. 10:30 Gudstjeneste (Fastelavn) ved Stine Lene Hansen i Valløby Kirke

søndag den 10. februar kl. 10:30 Gudstjeneste (Fastelavn) ved Camilla Maya Saaskin Diderichsen i Vråby Kirke Kirkekaffe

søndag den 10. februar kl. 10:30 Gudstjeneste (Fastelavn) ved Marianne Berg i Sankt Katharina Kirke

søndag den 10. februar kl. 10:30 Gudstjeneste (Fastelavn) ved Lisbeth Mannerup Nielsen i Karise Kirke Familiegudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning

søndag den 10. februar kl. 10:30 Gudstjeneste (Fastelavn) ved Erik Grønvall Kempfner i Lyderslev Kirke søndag den 10. februar kl. 12:30 Familiegudstjeneste (Fastelavn)

VALENTINSDAG i Enderslev kirke, torsdag den 14. februar kl. 19.30. En aften i kærlighedens tegn. Peter Bruun & Hanne Brønd Holst synger kærlighedssange. Alle er velkomne !

Eftermiddagsmøde i Kirkeladen i Strøby, torsdag den 14. februar kl. 14.30

Sankt Katharina

P.v.a. Ll. Heddinge, Højerup, Havnelev, Magleby & Holtug menighedsråd

Frøslev Kirke

i Magleby kirke den 28. februar kl. 19.30

Lyderslev Kirke

Præstetanker...

STORE HEDDINGE · LYDERSLEV OG FRØSLEV PASTORAT

Kalender Frøslev kirke 10/2 kl. 14.00 Gudstjeneste, Fastelavn – Erik Grønvall Kempfner Lyderslev kirke 10/2 kl. 10.30 Højmesse – Erik Grønvall Kempfner Sankt Katharina kirke 9/2 kl. 16.00 Koncert – Concerto Copenhagen 10/2 kl. 10.30 Højmesse – Marianne Berg 10/2 kl. 14.00 Familiegudstjeneste, fastelavn – Marianne Berg 13/2 kl. 12 Onsdagsrefleksion 17/2 kl. 10.30 Højmesse – Erik Grønvall Kempfner Stevnshøj 28/2 kl. 15.00 Gudstjeneste – Erik Grønvall Kempfner Lørdag den 9. februar kl. 16.00:

Concerto Copenhagen

Velkommen til en festlig eftermiddag med sang, musik og fællesange, styret af det musikalske makkerpar Birgit Pedersen og Anna Bernstein. Vi skal traditionen tro også slå »katten af tønden«. Vel mødt!

Det 14 mand store orkester: Concerto Copenhagen gæster Sankt Katharina kirke. Et af verdens bedste barokorkestre. Entré: Voksne: 125,00 kr. Børn og unge under 18 år: 50,00 kr.

BOLLER I MIN MAVE

Billetter kan købes på kirkekontoret i åbningstiden, på kirkens hjemmeside: www.storeheddingekirke.dk og ved indgangen fra en time før koncerten.

Søndag den 10. februar kl. 15.00 holder vi fastelavn i Strøby Kirke. Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden foran præstegården, spiser fastelavnsboller og kårer bedste udklædte. Vel mødt til alle prinsesser, orker, cowboys, hello kittys, ironmen... - og til jeres familier, naturligvis.

ved Stine Lene Hansen i St. Tårnby Kirke søndag den 10. februar kl. 13:00 Gudstjeneste (Fastelavn) ved Lone Balle Olesen i Holtug Kirke Fastelavnsgudstjeneste søndag den 10. februar kl. 14:00 Gudstjeneste (Fastelavn) ved Torben Petersen i Hellested Kirke søndag den 10. februar kl. 14:00 Børnegudstjeneste (Fastelavn) ved Camilla Maya Saaskin Diderichsen i Endeslev Kirke søndag den 10. februar kl. 14:00 Gudstjeneste (Fastelavn) ved Eigil Ingemann Andreasen i Lille Heddinge Kirke Familiegudstjeneste tøndeslag-

ning i Sognehuset søndag den 10. februar kl. 14:00 Gudstjeneste (Fastelavn) ved Marianne Berg i Sankt Katharina Kirke Fastelavnsgudstjeneste søndag den 10. februar kl. 14:00 Gudstjeneste (Fastelavn) ved Marianne Berg i Sankt Katharina Kirke søndag den 10. februar kl. 14:00 Gudstjeneste (Fastelavn) ved Erik Grønvall Kempfner i Frøslev Kirke søndag den 10. februar kl. 15:00 Familiegudstjeneste (Fastelavn) ved Stine Lene Hansen i Strøby Kirke

Fastelavn Frøslev og Store Heddinge 10. februar Søndag den 10.2 kl. 14.00 Frøslev kirke. Efter gudstjenesten går vi over i Forsamlingshuset og slår katten af tønden. Der er tønder til både til børn og voksne. Juletræskomiteen inviterer på fastelavnsboller, saft, kaffe og te til alle. Kom gerne udklædt, små som store ☺ Velkommen Søndag den 10.2 kl. 14.00 Sankt Katharina kirke. Børnekoret Kvidr synger for os og med os ved gudstjenesten, og bagefter er der tøndeslagning uden for kirken. Der er tønder til både børn og voksne. Vi slutter af med kakao og fastelavnsboller i konfirmandstuen. Kom gerne udklædt, små som store ☺ Velkommen

Sankt Katharina Kantori optager sangere Sankt Katharina Kantori, som øver hver onsdag aften kl. 19.30 i Sankt Katharina Kirke, optager nu nye sangere. Koret er et ambitiøst Kammerkor på ca. 25 sangere, som synger en bred vifte af værker fra renæssance til moderne klassisk kompositionsmusik, med enkelte afstikkere til jazz og blues. Koret deltager ved mange af kirkens højtider og afholder ca. 4-5 koncerter om året og det vil være ambitionen at lave større korprojekter i kommende fremtid. Tidligere korerfaring i klassisk sammenhæng er en forudsætning, og nodekendskab en absolut fordel, men ikke påkrævet.Vi optager i øjeblikket sangere i stemmegrupperne: alt, tenor og bas. Hvis du er interesseret eller har spørgsmål, kan du rette henvendelse til korleder Martin Norddahl på tlf. 40941821 eller mail: organist@storeheddingekirke.dk / martin.norddahl@gmail.com

Læs nyt fra dit sogn på provstiets hjemmeside: www.tryggevaeldeprovsti.dk STEVNSBLADET LØRDAG DEN 9. FEBRUAR 2013

/ 27


06_13  
06_13  

Stevnsbladet e-avis uge 6 2013

Advertisement