Page 1

ALKATETZA  ARLOA      Idazkaritza Tlf.: 94 403 4800 / Fax.: 94 403 4751

AREA DE ALCALDIA Secretaría idazkaritza@laudio.eus Herriko Plaza  01400 Laudio / Llodio (Araba / Alava) www.laudio.eus

LAUDIO IBAR NOBLEAREN UDALA AYUNTAMIENTO DEL NOBLE VALLE DE LLODIO 2017ko urtarrilaren 13an 09:30etan, Udal honetako Tokiko Gobernu Batzarrak egingo duen ohiko bileran aztertuko den gai-zerrenda Orden del día de la sesión ordinaria de Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento que se celebrará a las 09:30 horas del día, 13 de enero de 2017

1.- (1)

Tokiko Gobernu Batzarreko 2016-12-16ko 45. Akta eta 2016-12-23ko 46. Akta, onartzea. Aprobación del Acta de Junta de Gobierno Local nº 45 de 16-12-16 y del Acta nº 46 de 23-12-16.

2.- (2)

Onartzea Sostengurako Udal Laguntza Programaren deialdia eta horren oinarri arautzaileak.- Alkatetzaren proposamena, Gizarte Ongizate, Lankidetza eta Osasuna Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez. Aprobación de la convocatoria del Programa Municipal de Ayudas de Sostenimiento y de las Bases reguladoras del mismo.- Propuesta de Alcaldía, a través de la Concejalía Delegada Adjunta al Area de Bienestar Social, Cooperación y Salud.

3.- (3)

Onartea Prebentsio unibertsal familiarra eskola programa. Familien Formazioa eta Prestakuntza. OSADI, Servicios Psicológicos de Salud enpresaren kontratazioa.- Alkatetzaren proposamena, Gizarte Ongizate, Lankidetza eta Osasuna Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez. Aprobación del programa escolar Prevención universal familiar. Formación de familias. Contratación de OSADI, Servicios Psicológicos de Salud.- Propuesta de Alcaldía, a través de la Concejalía Delegada Adjunta al Area de Bienestar Social, Cooperación y Salud.

17-01-13ko Tokiko Gobernu Batzarra Gai Zerrenda

1/3


ALKATETZA  ARLOA      Idazkaritza Tlf.: 94 403 4800 / Fax.: 94 403 4751

4.- (4)

AREA DE ALCALDIA Secretaría idazkaritza@laudio.eus Herriko Plaza  01400 Laudio / Llodio (Araba / Alava) www.laudio.eus

Onartzea egitea lanean hasi aurretiko inguruetan mendekotasunen prebentzio programa. OSADI, Servicios Psicológicos de Salud enpresaren kontratazioa.Alkatetzaren proposamena, Gizarte Ongizate, Lankidetza eta Osasuna Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez. Aprobación de un programa de prevención de adicciones en entornos prelaborales. Contratación de OSADI, Servicios Psicológicos de Salud.- Propuesta de Alcaldía, a través de la Concejalía Delegada Adjunta al Area de Bienestar Social, Cooperación y Salud.

5.- (5)

Onartzea Lehen Hezkuntza eskola-programa hau gauzatzea "babesteko faktoreak garatzea". Kontratatzea OSADI, Servicios Psicológicos de Salud enpresa.- Alkatetzaren proposamena, Gizarte Ongizate, Lankidetza eta Osasuna Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez. Aprobación del programa escolar Desarrollo de factores de protección en Educación Primaria. Contratación de OSADI, Servicios Psicológicos de Salud.- Propuesta de Alcaldía, a través de la Concejalía Delegada Adjunta al Area de Bienestar Social, Cooperación y Salud.

6.- (6)

Onartzea kontzientzia emozionalari (mindfulness deritzonari) buruzko eskola-programa bat Haur Hezkuntzako ikasleentzat.- Alkatetzaren proposamena, Gizarte Ongizate, Lankidetza eta Osasuna Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez. Aprobación de un programa escolar de conciencia emocional (mindfulness), para alumnado de Educación Infantil.- Propuesta de Alcaldía, a través de la Concejalía Delegada Adjunta al Area de Bienestar Social, Cooperación y Salud.

7.- (7)

Onartzea eskola programa iraupen indarraz eta moldatzeko trebetasunez.- Alkatetzaren proposamena, Gizarte Ongizate, Lankidetza eta Osasuna Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez. Aprobación de programa escolar sobre resiliencia y habilidades adaptativas.Propuesta de Alcaldía, a través de la Concejalía Delegada Adjunta al Area de Bienestar Social, Cooperación y Salud.

8.- (8)

Onartzea autofinkapen emozionalari nahiz egoera berriak kudeatzeari buruzko eskola programa bat DBHko eta Oinarrizko Lanbide Heziketako ikasleentzat.- Alkatetzaren proposamena, Gizarte Ongizate, Lankidetza eta Osasuna Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez. Aprobación de un programa escolar de autoafirmación emocional y afrontamiento de nuevas situaciones, para alumnado de ESO y de Formación Profesional Básica.- Propuesta de Alcaldía, a través de la Concejalía Delegada Adjunta al Area de Bienestar Social, Cooperación y Salud.

17-01-13ko Tokiko Gobernu Batzarra Gai Zerrenda

2/3


ALKATETZA  ARLOA      Idazkaritza Tlf.: 94 403 4800 / Fax.: 94 403 4751

9.- (9)

AREA DE ALCALDIA Secretaría idazkaritza@laudio.eus Herriko Plaza  01400 Laudio / Llodio (Araba / Alava) www.laudio.eus

Aretako haurrentzako parkean estalkia, segurtasun-zoladura eta haurrentzako zabu berriak eraikitzeko obrak.- Aditzera ematea obrak Urbabil 2000, S.L. enpresari esleitu izana.- Alkatetzaren proposamena, Obra, Zerbitzu, Mantentze-lanen eta Landa Ingurumenaren Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez. Obras de construcción de cubierta, pavimento de seguridad y nuevos juegos infantiles en el parque infantil de Areta.- Dar cuenta de la adjudicación de las obras a la empresa Urbabil 2000, S.L..- Propuesta de Alcaldía a través de la Concejalía Delegada Adjunta al Area de Obras, Servicios, Mantenimiento y Medio Rural.

10.- (10)

Ermuko Andra Mariko abade-etxeko teilatua berritzeko obrak.- Aditzera ematea obrak Prefabricados y Construcciones Modulares S.L. enpresari esleitu izana. (PRECOM).- Alkatetzaren proposamena, Obra, Zerbitzu, Mantentze-lanen eta Landa Ingurumenaren Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez. Rehabilitación de la cubierta de la casa del cura de Santa. Mª del Yermo.- Dar cuenta de la adjudicación de las obras a la empresa Prefabricados y Construcciones Modulares S.L. (PRECOM).- Propuesta de Alcaldía a través de la Concejalía Delegada Adjunta al Area de Obras, Servicios, Mantenimiento y Medio Rural. Galde-Eskeak / Ruegos y Preguntas. Laudio, 2017ko urtarrilaren 10a Alkatea / El Alcalde,

Idazkaria / La Secretaria,

Jon Iñaki Urkixo Orueta

Arantza Lili Salazar

17-01-13ko Tokiko Gobernu Batzarra Gai Zerrenda

3/3

UDALBATZA 20170113  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you