__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

2020-2021

ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES www.lauaxeta.eus


JARDUEREN PROTAGONISTAK HAURRAK DIRA, AINTZAT HARTU EIZUEZ IZENA EMATERAKO ORDUAN LOS PROTAGONISTAS DE LAS ACTIVIDADES SON LOS NIÑOS, CUENTA CON ELLOS A LA HORA DE APUNTARLES Gida honen bidez, Lauaxeta Ikastolak eskolaz kanpoko esparruan eskaintzen dituen 20/21 ikasturteko jardueren zerrenda aurkezten dizuegu. Jardueren helburua da partehartzaileen kezkei eta interesei erantzutea eta pertsona gisa garatzea. Jarduerak berrikuntzaz beteta daude eta Edukaliarekin lankidetzan programatuta daude.

Mediante esta guía, os presentamos la relación de las actividades para el curso 20/21 que ofrecemos desde Lauaxeta Ikastola para el ámbito extraescolar. Las actividades, llenas de novedades y programadas en colaboración con Educalia, tienen como objetivo atender las inquietudes e intereses de los/las participantes y promover su desarrollo como persona.

Eskolaz kanpoko ekintzek, ikaslearen erabateko garapena dute helburu, banakako eta taldeko ekintzak barneratuz, ikaslearen alde fisikoa, intelektuala, sormena eta baloreak aldi berean landuz eta ikaslearentzako erronka motibagarriak, kultura eremuaren ikuspegi zabalago bat eta bere aisiaren aprobetxamendu hobeago bat bideratuz.

Contribuyen a la formación integral del alumnado, proponiendo un abanico de actividades individuales y colectivas, físicas, intelectuales y creativas, impregnadas en valores, que supongan un reto estimulante, una ampliación del horizonte cultural y un aprendizaje para un adecuado aprovechamiento del tiempo de ocio.

Eskolaz kanpoko ekintzak, ikasleen garapenaren osogarri bezala planteatzen dira, eta ikasleen gaitasunak, talentunak eta habileziak ezagutu eta bultzatzeko baliagarri dira. Gure eskeintzan, eremu akademikoa, kirol eremua, kulturala eta aisi eremua barneratzen saiatzen gara. Zentzu horretan, eskolaz kanpoko ekintzetatik ahalik eta etekin hoberena ateratzeko asmoz, garrantzitsua deritzogu parte-hartzaile guztien inplikazio eta gogoa, gurasoen motibazio eta laguntza eta begirale eta profesionalen lan ona. Agur bat Maritere Ojanguren

Las actividades extraescolares se proponen como un complemento a la formación y educación de los alumnos y alumnas y tienen como objetivo, descubrir y potenciar capacidades, talentos, habilidades y destrezas del alumnado. Nuestra oferta abarca los ámbitos académicos, deportivos, culturales y lúdicos. En este sentido y con el objetivo de sacar el máximo provecho de las actividades extraescolares, consideramos importante la máxima implicación y compromiso tanto del alumnado, como de padres y madres y monitorado.

JARDUERA-MULTZOAK BLOQUES DE ACTIVIDADES ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK Ikasle guztientzako jarduerak ikasturtean zehar (urritik maiatzera). ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Actividades dirigidas a todo el alumnado durante el curso escolar (de octubre a mayo).

HIRUHILEKO JARDUERAK Ikasle eta familientzako jardueren programa, ikasturteko larunbat goizetan. ACTIVIDADES TRIMESTRALES Programa de actividades dirigido a alumnado y familias durante la mañana de algunos sábados del curso escolar. AISIALDIKO IKASTAROAK ETA JARDUERAK Batxilergoko ikasleentzako jardueren prestakuntza programa. CURSOS Y ACTIVIDADES DE OCIO Programa de actividades formativo dirigido a alumnado de Bachillerato.

Agur bat Maritere Ojanguren

(*) Asteko egunen legenda / Leyenda de los dias de la semana Al - Astelehena L - Lunes

As - Asteartea M - Martes

Az - Asteazkena X - Miércoles

Og - Osteguna J - Jueves

www.lauaxeta.eus

Or - Ostirala V - Viernes

Lr - Larunbata S - Sábado


(1) Bi orduetako bat aukeratu beharko litzateke / Habría que elegir uno de los dos horarios

ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

(1) (1) (1) (1) (1)

Ikonoan klik eginez, jarduera bakoitzari buruzko informazio gehiago izango duzu Pinchando en el icono podrás ver más información sobre cada una de las actividades

www.lauaxeta.eus


ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

(*) Asteko egunen legenda / Leyenda de los dias de la semana Al - Astelehena L - Lunes

As - Asteartea M - Martes

Az - Asteazkena X - Miércoles

Og - Osteguna J - Jueves

www.lauaxeta.eus

Or - Ostirala V - Viernes

Lr - Larunbata S - Sábado


ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

-4

-3

Ikonoan klik eginez, jarduera bakoitzari buruzko informazio gehiago izango duzu Pinchando en el icono podrรกs ver mรกs informaciรณn sobre cada una de las actividades

www.lauaxeta.eus


ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

(1)

(1) Hitzarmena Athletic Fundazioarekin, entrenamendu-metodologiak ezartzeko / Convenio con la Fundación Athletic para la implementación de metodologías de entrenamiento

(*) Asteko egunen legenda / Leyenda de los dias de la semana Al - Astelehena L - Lunes

As - Asteartea M - Martes

Az - Asteazkena X - Miércoles

Og - Osteguna J - Jueves

www.lauaxeta.eus

Or - Ostirala V - Viernes

Lr - Larunbata S - Sábado


ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

(1)

(1) Hitzarmena Athletic Fundazioarekin, entrenamendu-metodologiak ezartzeko / Convenio con la Fundación Athletic para la implementación de metodologías de entrenamiento

Ikonoan klik eginez, jarduera bakoitzari buruzko informazio gehiago izango duzu Pinchando en el icono podrás ver más información sobre cada una de las actividades

www.lauaxeta.eus


ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

(1) (1) Hitzarmena Athletic Fundazioarekin, entrenamendu-metodologiak ezartzeko / Convenio con la Fundación Athletic para la implementación de metodologías de entrenamiento

(*) Asteko egunen legenda / Leyenda de los dias de la semana Al - Astelehena L - Lunes

As - Asteartea M - Martes

Az - Asteazkena X - Miércoles

Og - Osteguna J - Jueves

www.lauaxeta.eus

Or - Ostirala V - Viernes

Lr - Larunbata S - Sábado


HIRUHILEKOKO JARDUERAK ACTIVIDADES TRIMESTRALES

IKASLEENTZAKO ETA FAMILIENTZAKO IKASTURTEAN ZEHARREKO LARUNBAT GOIZ BATZUETAN EGINGO DIREN JARDUERAK. JARDUEREN EGUTEGIA ETA ORDUTEGIA IRAILEAN JAKINARAZIKO DIRA

LEHEN HIRUHILEKORAKO JARDUERAK ACTIVIDADES PARA EL PRIMER TRIMESTRE

PROGRAMA TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DIRIGIDO A ALUMNADO Y FAMILIAS DURANTE LA MAÑANA DE LOS SÁBADOS DURANTE EL CURSO ESCOLAR. EL CALENDARIO Y HORARIO DE LAS ACTIVIDADES SE DARÁ A CONOCER DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE

ZUMBA

Gurasoak Padres-Madres

URRIA OCTUBRE

SENDERISMO

Familias Familias

AZAROA NOVIEMBRE

YOGA

Umeak Niños/as

ABENDUA DICIEMBRE

Jarduera guztietan aldez aurretik izena eman behar da. Jardueren iraupena ordu batekoa izango da, mendirako irteerak izan ezik, horiek gehiago iraungo dute. Todas las actividades requieren inscripción previa y tendrán lugar un día al mes. La duración de las actividades será de 1h salvo las salidas al monte que tendrán un mayor duración.

Ikonoan klik eginez, jarduera bakoitzari buruzko informazio gehiago izango duzu Pinchando en el icono podrás ver más información sobre cada una de las actividades

www.lauaxeta.eus


AISIRAKO KURTSOAK ETA EKINTZAK CURSOS Y ACTIVIDADES DE OCIO

BATXILERGOKO IKASLEENTZAKO JARDUEREN PRESTAKUNTZA PROGRAMA. KURTSO ETA EKINTZETARAKO EGUTEGIA, IRAILEAN EMONGO DA EZAGUTZERA PROGRAMA DE ACTIVIDADES FORMATIVAS DIRIGIDO A ALUMNADO DE BACHILLERATO. EL CALENDARIO PARA LOS CURSOS Y ACTIVIDADES SE DARÁ A CONOCER EN SEPTIEMBRE

LEHEN LAGUNTZAK PRIMEROS AUXILIOS (1)

Batx. 1 eta 2 1º y 2º Bachi.

Ostirala Orduak 48 Viernes Horas 48

URETAKO SOROSLETZA SOCORRISMO ACUATICO (2)

Batx. 2 2º Bachi.

Larunbata Orduak 80 Sábado Horas 80

AISIALDIRAKO BEGIRALE MONITOR DE TIEMPO LIBRE.

Batx. 2 2º Bachi.

Os. eta Lr. Orduak 200 Viernes y Sábado Horas 200

12-20 tarteko taldeak Grupos de entre 12-20

135€

12-20 tarteko taldeak Grupos de entre 12-20

160€

430€

20-30 partaide 20-30 participantes

(3)

(1) Ikastaro erdipresentziala izango da, beraz, ostiralez gain urrutiko prestakuntza ere egin beharko da / Será un curso semipresencial, por lo que además de los viernes habrá formación a distancia. (2) Lehen laguntzak kurtsoa eginda euki behar da. Lehentasuna Ikas- tolako lan-talde desberdinetakoak izango dabe / Se deberá tener realizado el curso de Primeros Auxilios. Tendrán preferencia los participantes en grupos de tiempo libre de la Ikastola. (3) Lehentasuna, Euskera Batzordean iraunkortasunez igaro dabenek eta Lehen Laguntzak kurtsoa beteta dabenek izango dabe / Tendrán preferencia los que tengan realizado el curso de Primeros Auxilios y los que con continuidad hayan participado en la Comisión de Euskera.

(*) Asteko egunen legenda / Leyenda de los dias de la semana Al - Astelehena L - Lunes

As - Asteartea M - Martes

Az - Asteazkena X - Miércoles

Og - Osteguna J - Jueves

www.lauaxeta.eus

Or - Ostirala V - Viernes

Lr - Larunbata S - Sábado


IZENA EMATEKO EPEA Ekainaren 1etik 10era

PLAZO DE INSCRIPCIÓN Del 1 al 10 de junio

INSKRIPZIOAK Izena emateko, Ikastolaren web orrian dagoen online inprimakia edo 'izena emateko inprimakia' sakatu behar da. Gutxieneko kopuru bat ezarri da jarduera bakoitzerako.

INSCRIPCIONES La inscripción se realizará a través del formulario online que puedes encontrar en la web de la Ikastola o pinchado en el icono 'formulario de inscripción'. Se establece un nº mínimo para cada una de las actividades.

ORDAINKETAK Ordainketa hilero egingo da, ordainagiri arruntekin batera (8 hilabetetan, urritik maiatzera).

PAGOS El pago se realizará mensualmente junto con los recibos ordinarios (en 8 mensualidades de octubre a mayo).

OHARRAK Jarduera guztiei buruzko informazioa Ikastolaren web orrian dagoen dosierrean dago, edo 'jardueren dosierra' ikonoan klik eginda.

OBSERVACIONES La información de todas las actividades está en el Dossier que puedes encontrar en la web de la Ikastola o pinchado en el icono 'dossier de actividades'.

Izena emateko orria Formulario de inscripción

Jarduaren dosierra Dossier de actividades

Ikonoan klik eginez, jarduera bakoitzari buruzko informazio gehiago izango duzu Pinchando en el icono podrás ver más información sobre cada una de las actividades

www.lauaxeta.eus


Garraio zerbitzu egunak: astelehena, asteartea, asteazkena eta osteguna. Lauaxeta Ikastolatik autobusen irteera ordua: 18:30. Eskolaz kanpokoeta arratsaldeko ekintzetan izen emoten daben guztiek erabili ahal izango dabe autobus zerbitzua. Azken geralekua ziurtatzeko, gitxienez 5 pertsona izan beharko dira beronen erabiltzaile. Días de servicio de transporte: lunes, martes, miércoles y jueves. Hora de salida desde Lauaxeta Ikastola: 18:30 Todos los inscritos a las actividades extraescolares de las tardes podrán hacer uso del servicio de autobús de las mismas. La última parada requerirá de un mínimo de 5 usuarios.

ABADIÑO AMOREBIETA, Apeadero AMOREBIETA, Txili  APATAMONASTERIO ARRIGORRIAGA, Ambulat. ARRIGORRIAGA, Estación ARRIGORRIAGA, Lanbarketa ARTEA, Centro  BASAURI, Ariz BASAURI, Ayuntamiento  BASAURI, San Jose BASAURI, San Miguel- Barriada BASAURI, San Miguel- Taberna BEDIA

BERRIZ BILBAO, Al. Urkijo 14 BILBAO, Ayuntamiento BILBAO, Jard. de Gernika 24 BILBAO, Juan de Garay-Torre Urizar BILBAO, Miribilla BILBAO, San Nicolas BILBAO, Santutxu BILBAO, Zabalburu DURANGO, Magdalena DURANGO, Ollerias Kalea ELORRIO ETXEBARRI, Rtda 634 GALDAKAO centro, CLP

GALDAKAO, Ayto. GALDAKAO, Erletxeak GALDAKAO, Hirubide GALDAKAO, Ibaizabal K. GALDAKAO, Zabalgane IGORRE, Centro IGORRE, Garbe LEMOA, Inzunza  LEMOA, Urkuzu MATIENA UGAO USANSOLO, Centro USANSOLO, Laminarrieta

(*) Asteko egunen legenda / Leyenda de los dias de la semana Al - Astelehena L - Lunes

As - Asteartea M - Martes

Az - Asteazkena X - Miércoles

Og - Osteguna J - Jueves

www.lauaxeta.eus

Or - Ostirala V - Viernes

Lr - Larunbata S - Sábado

Profile for Lauaxeta Ikastola Lauaxeta Ikastola

LAUAXETA IKASTOLA- Eskolaz kanpoko inguruko Informazio liburuxka/ Folleto informativo extraescolares  

LAUAXETA IKASTOLA- Eskolaz kanpoko inguruko Informazio liburuxka/ Folleto informativo extraescolares  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded