LAUAXETA IKASTOLA- Literatur lehiaketa 2020-2021-LH

Page 1

LITERATUR LEIHAKETA 2020-2021


LHko literatur lehiaketa ospatu da Lauaxeta Ikastolan. Bertan, LHko 1. mailatik 6.mailararteko ikasleek parte hartu dute, kategoria desberdinetan bereizturik. Leihaketa liteatura eta euskararen sustapenaren alde egin da. 1. mailako ikasleek berba politena aukeratu behar izan dute, 2. mailakoek, aldiz, esaldi politena. 3. mailan ipuin batetik abiatuta marrazki bat egin behar izan dute. 4. mailan, alderantziz, marrazki batetik abiatuta ipuin bat. Azkenik, 5. mailakoek 150 karakteredun ipuina sortu dute eta 6. mailakoek kopla bat asmatu dute. Ondorengo orrietan, guztiaren bilketa bat aurkituko duzu.


SARITUAK LH 1. maila

Berba politena

Oihan Bilbao

Sofia Uribe


SARITUAK LH 2. maila

Esaldi politena

Iñigo Lopez

Amets Carrasco


SARITUAK LH 3. maila

Istorio batetik abiatuta marrazkia sortzea


ISTORIOTIK...


Josu Cigaran

...MARRAZKIRA


Leyre Willuweit


SARITUAK LH 4. maila

Marrazki batetik abiatuta ipuin bat idaztea


MARRAZKITIK...


...ISTORIORA Nerea Lazpita


Aider Rodriguez


SARITUAK LH 5. maila

150 karaktereko mikro-ipuina

June Isasi

Izaro Pagaldai


SARITUAK LH 6. maila

Koplak

Eider Aburto

Jon Vegas

Jule AguirreTurn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.