__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

2020-2021

ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES www.lauaxeta.eus


ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

INFORMAZIOA INFORMACIÓN ESKOLAZ KANPOKO JARDUERETAN IZENA EMATEKO PROZESUA

1. FASEA Ekainaren 1etik 10era. Epea amaituta. 2. FASEA Ekainaren 25etik 30era. Epea amaituta.  3. FASEA Irailaren 10etik 15era. Ikastolako ikasle guztiei zuzendutako azken deialdi irekia, ezarritako autobus geralekuarekin bete beharreko plaza libreak dauden jardueretan izena emateko.

1. ETA 2. FASEAN BERRETSI ETA ETENDAKO JARDUERAK

Hona hemen ziklo bakoitzerako izen-emateen xehetasunak: 2020-2021 ikasturterako BERRETSITAKO jarduerak. Zure semeari/alabari jarduera horietako baterako izena eman badiozu, dagoeneko baieztatuta duzu plaza. Por tanto, no tienes que volver a realizar la inscripción de nuevo. 2020-2021 ikasturterako SUSPENDITUTAKO jarduerak, ezarritako gutxieneko ikasle kopurura ez iristeagatik. Jarduera horietakoren batean izena eman baduzu, berrikusi eskaintza berria eta eman izena irailean.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

FASE 1 Del 1 al 10 de junio. Plazo finalizado. FASE 2 Del 25 al 30 de junio. Plazo finalizado. FASE 3 Del 10 al 15 de sept. Última convocatoria abierta, dirigida a todo el alumnado de la Ikastola para apuntarse a aquellas actividades en las que queden plazas libres con la parada de autobús establecida.

ACTIVIDADES CONFIRMADAS Y SUSPENDIDAS EN LA FASE 1 Y 2

A continuación tenéis el detalle de las inscripciones para cada uno de los ciclos: Actividades CONFIRMADAS para el curso 2020-2021. Si has apuntado a tu hij@ a alguna de estas actividades, ya tienes la plaza confirmada. Por tanto, no tienes que volver a realizar la inscripción de nuevo. Actividades SUSPENDIDAS para el curso 2020-2021 por no llegar al nº mínimo establecido de alumnado. Si habías apuntado a tu hij@ a alguna de estas actividades, revisa la nueva oferta y realiza la inscripción en el mes de septiembre.

www.lauaxeta.eus


4-5 URTE

ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

JARDUERA ESEKIAK ACTIVIDADES SUSPENDIDAS

JARDUERA BERRETSIAK ACTIVIDADES CONFIRMADAS

HAUR HEZKUNTZA EDUCACIÓN INFANTIL

www.lauaxeta.eus


L.H.-E.P.

1-2

ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

JARDUERA ESEKIAK ACTIVIDADES SUSPENDIDAS

JARDUERA BERRETSIAK ACTIVIDADES CONFIRMADAS

LEHEN HEZKUNTZA EDUCACIÓN PRIMARIA

www.lauaxeta.eus


L.H.-E.P.

3-4

ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

JARDUERA ESEKIAK ACTIVIDADES SUSPENDIDAS

JARDUERA BERRETSIAK ACTIVIDADES CONFIRMADAS

LEHEN HEZKUNTZA EDUCACIÓN PRIMARIA

www.lauaxeta.eus


L.H.-E.P.

5-6

ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

JARDUERA ESEKIAK ACTIVIDADES SUSPENDIDAS

JARDUERA BERRETSIAK ACTIVIDADES CONFIRMADAS

LEHEN HEZKUNTZA EDUCACIÓN PRIMARIA

www.lauaxeta.eus


DBH-ESO

1-4

ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

BIGARREN HEZKUNTZA EDUCACIÓN SECUNDARIA JARDUERA BERRETSIAK ACTIVIDADES CONFIRMADAS

JARDUERA ESEKIAK ACTIVIDADES SUSPENDIDAS

www.lauaxeta.eus


BATX-BCH

1-2

ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

BATXILERGOA BACHILLERATO JARDUERA BERRETSIAK ACTIVIDADES CONFIRMADAS

JARDUERA ESEKIAK ACTIVIDADES SUSPENDIDAS

www.lauaxeta.eus


ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

INFORMAZIOA INFORMACIÓN PLAZA LIBREAK DITUZTEN JARDUERAK (3. FASEA). Izena emateko epea irailaren 10etik 15era. Ikastolako ikasle guztiei zuzendutako azken deialdi irekia, ezarritako autobus geralekuarekin bete beharreko plaza libreak dauden jardueretan izena emateko. OFERTA DE ACTIVIDADES CON PLAZAS LIBRES (FASE 3). Inscripciones del 10 al 15 de septiembre. Última convocatoria abierta, dirigida a todo el alumnado de la Ikastola para apuntarse a aquellas actividades en las que queden plazas libres con la parada de autobús establecida. HH4 / JOLASBIZI -- AS-OG / M-J (13:00-14:00) HH5 / JOLASBIZI -- AL-AZ / L-X (13:00-14:00) HH4-5 / JOLASAK INGELESEZ -- AS / L (13:00-14:00) HH4-5 / JOLASAK INGELESEZ -- AL / L (15:15-16:15) HH4-5 / JOLASAK INGELESEZ -- AS / M (13:00-14:00) HH4-5 / JOLASAK INGELESEZ -- AZ / X (13:00-14:00) HH4-5 / JOLASAK INGELESEZ -- AZ / X (15:15-16:15) LH1 / DANTZA -- AL / L (13:00-14:00) LH1 / ARTE -- AS / M (13:00-14:00) LH2 / ARTE -- AL / L (13:00-14:00) LH2 / DANTZA -- AS / M (13:00-14:00) LH2 / PERKUSIOA -- AZ / X (13:00-14:00) LH1-2/ ESKUPILOTA -- AZ / X (13:00-14:00) LH1-2 / ABESBATZA -- OG / J (13:00-14:00)

www.lauaxeta.eus


ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

INFORMAZIOA INFORMACIÓN LH3 / ARTE -- OG / J (13:00-14:00) LH3 / DANTZA -- OG / J (13:00-14:00) LH3 / ROBOTIKA ETA PROGRAMAZIOA -- AS / X (13:00-14:00) LH4 / PERKUSIOA -- AL / L (13:00-14:00) LH4 / ARTE -- AS / X (13:00-14:00) LH4 / ROBOTIKA ETA PROGRAMAZIOA -- OR / V (13:00-14:00) LH3-4 / INGELESA -- AL-AZ / L-X (16:45-18:15) LH3-4 / INGELESA -- AS-OG / M-J (16:45-18:15) LH3-4 / ABESBATZA -- OG / J (13:00-14:00) LH3-4 / ESKUPILOTA -- OR / V (13:00-14:00) LH5-6 / PERKUSIOA -- AL / L (13:00-14:00) LH5 / ROBOTIKA ETA PROGRAMAZIOA -- AS / M (13:00-14:00) LH6 / ROBOTIKA ETA PROGRAMAZIOA -- OG / J (13:00-14:00) LH5-6 / ARTE -- AS / J (13:00-14:00) LH5-6 / ABESBATZA -- OG / J (13:00-14:00) LH5 / DANTZA -- OR / V (13:00-14:00) LH6 / DANTZA -- OR / V (13:00-14:00) LH5-6 / INGELESA -- AL-AZ / L-X (16:45-18:15) LH5-6 / INGELESA -- AS-OG / M-J (16:45-18:15) DBH / INGELESA -- AL-AZ / L-X (16:45-18:15) DBH / INGELESA -- AS-OG / M-J (16:45-18:15) DBH / IGERIKETA / NATACIÓN -- AS-OG / M-J (16:45-18:15) DBH / FUTBOL -- AS-OG-LR / M-J-S (16:45-18:15) DBH / SASKI -- AS-OG-LR / M-J-S (16:45-18:15) BATXI. / INGELESA -- AL-AZ / L-X (16:45-18:15) BATXI. / IGERIKETA / NATACIÓN -- AS-OG / M-J (16:45-18:15)

www.lauaxeta.eus


INFORMAZIOA INFORMACIÓN IZENA EMATEKO EPEA 3. FASEA Irailaren 10etik 15era

PLAZO DE INSCRIPCIÓN FASE 3 Del 10 al 15 de septiembre

INSKRIPZIOAK Inskripzioa online inprimakiaren bidez egingo da. Orri honetako 'izena emateko formularioa' ikonoan klik egin dezakezu. Gogoratu jarduera bakoitzerako gutxieneko kopuru bat ezartzen dela.

INSCRIPCIONES La inscripción se realizará a través del formulario online, al que puedes acceder pinchado en el icono 'formulario de inscripción' de esta misma hoja. Recuerda que se establece un nº mínimo para cada una de las actividades.

ORDAINKETAK Ordainketa hilero egingo da, ordainagiri arruntekin batera (8 hilabetetan, urritik maiatzera).

PAGOS El pago se realizará mensualmente junto con los recibos ordinarios (en 8 mensualidades de octubre a mayo).

OHARRAK Jarduera guztiei buruzko informazioa Ikastolaren web orrian dagoen dosierrean dago, edo 'jardueren dosierra' ikonoan klik eginda.

OBSERVACIONES La información de todas las actividades está en el Dossier que puedes encontrar en la web de la Ikastola o pinchado en el icono 'dossier de actividades'.

Izena emateko orria Formulario de inscripción

Jardueren dosierra Dossier de actividades

www.lauaxeta.eus

Profile for Lauaxeta Ikastola Lauaxeta Ikastola

LAUAXETA IKASTOLA- Extraescolares actividades confirmadas- Eskolaz kanpokoak berretsitako ekintzak  

LAUAXETA IKASTOLA- Extraescolares actividades confirmadas- Eskolaz kanpokoak berretsitako ekintzak  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded