Page 1

Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs

LATVIA TOURS CEĻOJUMU INDEKSS 2017. gada septembris


LATVIA TOURS CEĻOJUMU INDEKSS

2017. gada septembris

LATVIA TOURS CEĻOJUMU INDEKSS Saturs

"Latvia Tours Ceļojumu indeksa" apraksts

Kopsavilkums/ galvenie rādītāji

3

I DAĻA: Pārdoto aviobiļešu skaita un vērtības indekss

5

II DAĻA: Dažādi ekonomiskie rādītāji un statistikas dati

6

III DAĻA: Latvijas iedzīvotāju aptaujas rezultāti Došanās ārpus Latvijas pēdējo 12 mēnešu laikā Došanās ārpus Latvijas pēdējo 12 mēnešu laikā iemesli Ceļojuma organizators: pats vai tūrfirma Pēdējā atpūtas ceļojuma izmaksas Pēdējā atpūtas ceļojuma izdevumu apmaksa Ko darīja pēdējā atpūtas ceļojumā? Plāni doties ceļojumā ārpus Latvijas tuvākā gada laikā Nākamā atpūtas ceļojuma plānotās izmaksas Atpūtas galamērķa izvēli ietekmējošie faktori Ziņu par teroraktiem un dabas katastrofām ietekme uz ceļojuma izvēli Iespējas apvienot darba braucienu ar atpūtu izmantošana

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pielikumi Aptaujas tehniskā informācija Pētījuma darba grupa Respondentu sociāli demogrāfiskais profils Terminu skaidrojums Pētījuma rezultātu statistiskās kļūdas novērtēšanas tabula Aptaujas anketa

22 22 23 24 25 26

"Latvia Tours Ceļojumu indekss" ir pētījums par Latvijas iedzīvotāju noskaņojumu, viedokli un attieksmi pret dažādiem ar ceļošanu saistītiem jautājumiem. Pētījumu "Latvia Tours Ceļojumu indekss" veido reizi gadā, atspoguļot konkrētā brīža aktuālākās norises tūrisma nozarē. Paralēli katrā no aptaujām sabiedrībai tiek uzdots arī indikatoru jautājumu kopums, kas norāda uz sabiedrības ceļošanas paradumu izmaiņām.

Metodoloģija

Pētījumu "Latvia Tours Ceļojumu indekss" veido trīs daļas: 1) Pārdoto aviobiļešu skaita un vērtības indekss Šis indekss novērtē ceļojumu tirgus attīstību kā indikatoru kopējai ekonomiskajai attīstībai Latvijā. Indeksu veido pārdoto aviobiļešu skaits un pārdoto aviobiļešu vērtība. 2) Dažādi ekonomiskie rādītāji un statistikas dati Statistikas dati, kuri atspoguļo dažādu ekonomisko un ar ceļošanu saistīto rādītāju tendences, iegūti no Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes. Šajā nodaļā atspoguļotas arī Finanšu ministrijas galveno makroekonomisko rādītāju prognozes. 3) SKDS veiktā Latvijas iedzīvotāju aptauja 2017. gada septembrī tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS veica Latvijas iedzīvotāju aptauju. Kopumā tika aptaujāti 1003 respondenti vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Tie tika izvēlēti atbilstoši vairākpakāpju stratificētās nejaušās izlases metodei. Šāda izlases metode nodrošina ģenerālajam kopumam (Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā 18-74 gadiem) reprezentatīvu izlasi. Aptauja tika veikta tiešās intervijas veidā respondentu dzīvesvietās. Pētījuma statistiskā kļūda kopējiem atbilžu sadalījumiem nepārsniedz + / 3.1% robežas. 2


LATVIA TOURS CEĻOJUMU INDEKSS

2017. gada septembris

Kopsavilkums/ galvenie rādītāji Kopsavilkums

Analizējot galvenos Latvijas makroekonomiskos rādītājus, redzams, ka visos indikatoros laikā no 2013. gada pirmā pusgada līdz 2017. gada pirmajam pusgadam ir notikušas izmaiņas. Kopš 2015.gada otrās puses turpina samazināties nodarbināto iedzīvotāju skaits. Kopējā tendence rāda, ka strādājošo vidējā darba samaksa turpina palielināties, bet bezdarba rādītājs samazināties. Iekšzemes kopprodukts ar nelielām svārstībām arī turpina pieaugt. Arī pārdoto aviobiļešu skaita un vērtības indekss minētajā periodā ar zināmām svarstībām, tomēr palielinās. Tā kā pastāv sakarība starp pārdoto aviobiļešu skaita un vērtības indeksu un minētajiem ekonomiskajiem rādītājiem (ko apliecina korelācijas koeficienti), var teikt, ka pārdoto aviobiļešu skaita un vērtības indekss ir ļoti labs indikators, kas parāda iedzīvotāju labklājību līdzās tādiem rādītājiem kā nodarbinātība vai iekšzemes kopprodukts. Līdz ar to, aplūkojot pārdoto aviobiļešu skaita un vērtības indeksa rādītājus, mēs varam spriest par ekonomisko situāciju valstī. Ņemot vērā Latvijas iedzīvotāju aptaujā noskaidroto, ka vairāk ir to ceļotāju, kuri savā nākamajā atpūtas ceļojumā plāno tērēt vairāk naudas, bet mazāk to, kuri plāno tērēt mazāk, un pastāvošo sakarību starp galvenajiem makroekonomiskajiem indikatoriem un tūrismu, mēs varam izdarīt pieņēmumu, ka gaidāma makroekonomisko rādītāju uzlabošanās.

I DAĻA: Pārdoto aviobiļešu skaita un vērtības indekss

II DAĻA: Dažādi ekonomiskie rādītāji

Dažādi CSP statistikas dati par ceļošanu Latvijas iedzīvotāju atpūtas un citi personiskie braucieni uz ārvalstīm

rādītājs Pārdoto aviobiļešu skaita un vērtības indekss

2017.gada septebris

izmaiņas kopš 2017.gada februāra

130

+ 11.3

rādītājs

2017.gada I puse

izmaiņas kopš 2016.gada II puses

Nodarbināto iedzīvotāju skaits

855 000

-6 000

Bezdarbnieku īpatsvars

9.4%

- 0.3%

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa

906 eur/mēnesī

+ 29 eur/ mēnesī

Izlīdzinātais iekšzemes kopprodukts

€ 6 578211

+ 272 470 eur

rādītājs

2016.gada rezultāts

izmaiņas kopš 2015.gada

Braucienu skaits

1 696 (tūkst.)

+ 0.2

Nakšņojumu skaits

6584 (tūkst.)

+ 0.6

Izdevumi

360 milj/eur

- 14.3 milj/eur

Braucienu uz ārzemēm īpatsvars

49%

+ 2%

3


LATVIA TOURS CEĻOJUMU INDEKSS

2017. gada septembris

Kopsavilkums/ galvenie rādītāji

III DAĻA: Latvijas iedzīvotāju 2017. gada septembra un 2016. gada augusta aptaujas rezultātu salīdzinājums

2017.gada septembris

rādītājs

izmaiņas kopš 2016.gada augusta

no visiem aptaujātajiem Došanās ārpus Latvijas pēdējo 12 mēnešu laikā

43%

- 1%

Došanās atpūtas ceļojumā 12 mēnešu laikā

26%

- 1%

Plāni doties ceļojumā ārpus Latvijas tuvākā gada laikā

37%

- 3%

no tiem, kuri ir bijuši atpūtas ceļojumā pēdējā gada laikā Pēdējā atpūtas ceļojuma izmaksas

410 euro

- 3 euro

29%

- 10%

- nauda tika īpaši krāja

47%

+ 3%

- naudu ņēma no esošajiem līdzekļiem

37%

+ 2%

- ceļojumu apmaksāja kāds cits

16%

- 4%

- devās ekskursijās

60%

- 5%

- laiku pavadīja pludmalēs

33%

+ 2%

- atpūtās pie dabas

25%

- 4%

Tūrfirmas organizēts ceļojums (pilnībā vai deļēji) Pēdējā atpūtas ceļojuma izdevumu apmaksa:

Ko darīja pēdējā atpūtas ceļojumā?:

no tiem, kuri bija atpūtas ceļojumā pēdējā gada laikā un kuri plāno tādā doties atkal Nākamā atpūtas ceļojuma plānotās izmaksas: - plāno tērēt vairāk naudas nekā iepriekšējā

22%

+ 1%

- plāno tērēt ceļojumā tikpat daudz naudas

47%

+ 4%

- plāno atvēlēt mazāku naudas summu

9%

izmaiņas nav notikušas

4


LATVIA TOURS CEĻOJUMU INDEKSS

2017. gada septembris

I DAĻA: Pārdoto aviobiļešu skaita un vērtības indekss 135.0

Indeksā ceļojumu tirgus attīstība izmantota kā indikators kopējai ekonomiskajai attīstībai Latvijā. Rēķinot ceļojumu tirgus lielumu un tā attīstību, tika izmantota proprietārā metodoloģija un dati. Tā apvieno pārdoto aviobiļešu skaitu un pārdoto aviobiļešu vērtību.

130.0 130.0 125.0

121.4 118.2

120.0

115.8 115.0

117.6

112.2

110.0

118.7

113.7 115.4

114.5

111.7

105.0

100.0 Avots: IATA (International Air Transport Association) un Latvia Tours

100.0 02.

09. 2012

02.

09.

02.

2013

09. 2014

02.

09. 2015

02.

09. 2016

02.

09. 2017

Ir zināms, ka tēriņi ceļojumiem un darījumu braucieniem mēdz būt ļoti mainīgi, un tie lielā mērā atspoguļo kopējo iedzīvotāju un tirgus noskaņojumu pret esošo ekonomisko situāciju un prognozēm par Latvijas ekonomikas izmaiņām nākotnē. Piemēram, ja iedzīvotāji sāk uztraukties par savas darbavietas vai ienākumu stabilitāti, ceļojumu pārdošanas apjomi sarūk. Citos ekonomikas indikatoros šī tendence būs redzama vēlāk, tāpēc pārdoto aviobiļešu skaita un vērtības indekss ātrāk nekā citi indikatori liecina par ekonomiskās situācijas izmaiņām nākotnē.

Kā var redzēt grafikā, 2012. gadā notika straujš ceļojumu tirgus attīstības tempa pieaugums. Turpmāko divu gadu laikā pieauguma temps palēninājās un 2014. gada otrajā pusē vērojams neliels kritums, kas ir saistīts ar sankcijām pret Krieviju un tirgus noskaņojuma pasliktināšanos. Šī tendence bija vērojama vēl 2015. gada sākumā, tomēr jau gada otrajā pusē iedzīvotāju un tirgus noskaņojumā vērojama uzlabošanās. 2016. gada sākumā atkal bija vērojama neliela lejupslīde, tomēr jau gada otrajā pusē ceļojumu tirgus atdzīvojās un ceļojumu pārdošana palielinājās. 2017. gads turpināja iesākto pieauguma tempu, sasniedzot līdz šim visaugstāko rādītāju 2017.gada otrajā pusē.

5


LATVIA TOURS CEĻOJUMU INDEKSS

2017. gada septembris

II DAĻA: Dažādi ekonomiskie rādītāji un statistikas dati Nodarbināto iedzīvotāju skaits pa pusgadiem

Nodarbināto skaits (tūkst.) 950

900

874 859

860

857

I

II

872

864

864

861

I

II

855

850

800 I

II

Avots: Latvijas Centrālās statistikas pārvalde

Bezdarbnieku īpatsvars pa pusgadiem

2013

I

II

2014

2015

2016

I 2017

Bezdarba īpatsvars (%) 20

15

12.5

11.8

11.5

10.7

10.2

10.0

10.1

II

I

9.7

10

9.4

5 I

II

Avots: Latvijas Centrālās statistikas pārvalde

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa pusgadiem

I

II

2013

I

2014

II

2015

2016

I 2017

Mēneša vidējā darba samaksa (euro) € 1000

€ 877

€ 900 € 800

€ 702

€ 729

€ 779

€ 751

€ 837

€ 840

II

I

€ 906

€ 799

€ 700 € 600 € 500 I Avots: Latvijas Centrālās statistikas pārvalde

II 2013

I

II 2014

6

I 2015

II 2016

I 2017


LATVIA TOURS CEĻOJUMU INDEKSS

2017. gada septembris

II DAĻA: Dažādi ekonomiskie rādītāji un statistikas dati

Iekšzemes kopprodukts faktiskajās cenās pa pusgadiem

IKP (tūkst. euro)

Sezonāli neizlīdzināti

Sezonāli izlīdzināti

€ 7 000 000

6 452 437

€ 6 500 000

6 247 580 6 042 187

€ 6 000 000

6 135 270

6 044 639

5 845 254 5 618 316

6 578 211

6 320 930 6 305 742

6 124 622

5 933 334

5 742 492

€ 5 500 000

6 602 578

5 888 063

5 728 031

5 542 854 € 5 000 000

5 339 259

€ 4 500 000 I Avots: Latvijas Centrālās statistikas pārvalde

Baltic International Bank Latvijas barometra Tagadnes vērtējuma indekss Iepriekš DNB Latvijas barometrs

II

I

II

2013

I

2014

II

I

2015

II 2016

I 2017

Tagadnes vērtējuma indekss* 0

-10

-20

-26

-26

-25

-25

-27

-28

-30

-30

-29

-30

-40 I pusgads II pusgads I pusgads II pusgads I pusgads II pusgads I pusgads II pusgads I pusgads 2013

2014

2015

2016

2017

Avots: "BIB Latvijas barometrs"

* - Tagadnes vērtējuma indekss tiek aprēķināts kā vidējais rādītājs no 6 apakšindeksiem (kopējās situācijas attīstības vērtējuma, pašreizējā ekonomikas stāvokļa vērtējuma, ekonomikas stāvokļa izmaiņu virziena, pašreizējā ģimenes materiālā stāvokļa vērtējuma, darba izredžu vērtējuma un valdības darba vērtējuma indeksa. Indekss var svārstīties no +100 (visi vērtējumi pozitīvi) līdz -100 (visi vērtējumi negatīvi).

7


LATVIA TOURS CEĻOJUMU INDEKSS

2017. gada septembris

II DAĻA: Dažādi ekonomiskie rādītāji un statistikas dati Korelācijas koeficients Pozitīva korelācija

Korelācija starp pārdoto aviobiļešu skaita un vērtības indeksu un dažādiem ekonomiskajiem rādītājiem

stipra 1.0 korelācija

0.61

0.59

0.52

0.51 0.5 vāja korelācija

Negatīva korelācija

nav korelācijas 0.0 vāja korelācija -0.5

-0.49 stipra korelācija -1.0

Bezdarba īpatsvars

Galveno makroekonomisko rādītāju prognozes 2017. gada jūlijs

Mēneša vidējā darba samaksa

IKP, sezonāli izlīdzināti

DNB Latvijas barometra Tagadnes vērtējums

2016

2017

2018

2019

25018.2

26676

28359

29977

2.7

6.6

6.3

5.7

pieaugums salīdzināmās cenās, %

2

3.7

3.4

3.2

IKP deflators (gads pret gadu), %

0.7

2.8

2.8

2.4

Patēriņa cenu indekss (gads pret gadu), %

0.1

2.8

2.8

2.4

Nodarbināto mēneša vidējā bruto darba samaksa, euro

859

914.8

969.7

1020.6

5

6.5

6

5.25

pieaugums salīdzināmās cenās, %

4.9

3.6

3.3

2.9

Nodarbinātība, tūkst. iedzīvotāju

893.3

893.3

893.3

893.3

pieaugums, %

-0.3

0

0

0

Bezdarba līmenis, % no ekon. aktīviem iedzīvotājiem

9.6

8.9

8.2

7.7

Iekšzemes kopprodukts, milj. euro pieaugums faktiskajās cenās, %

pieaugums faktiskajās cenās, %

Avots: Latvijas Republikas Finanšu ministrija

Nodarbināto skaits

8


LATVIA TOURS CEĻOJUMU INDEKSS

2017. gada septembris

II DAĻA: Dažādi ekonomiskie rādītāji un statistikas dati Latvijas iedzīvotāju atpūtas un citi personiskie braucieni uz ārvalstīm

Braucienu skaits (tūkst.) 2 000

1 696

1 605 1 430

1 405

1 500

1 087 1 000 500 Avots: Latvijas Centrālās statistikas pārvalde

Latvijas iedzīvotāju atpūtas un citi personiskie braucieni uz ārvalstīm

0

2012

2013

2014

2015

8 007

8 026

2016

Nakšņojumu skaits (tūkst.) 10 000 8 000

6 910

6 584

6 426

6 000 4 000 2 000 Avots: Latvijas Centrālās statistikas pārvalde

Latvijas iedzīvotāju atpūtas un citi personiskie braucieni uz ārvalstīm

0

2012

2013

2014

2015

2016

€ 356

€ 361

2015

2016

Izdevumi (milj. euro) € 600 € 500

€ 398

€ 391

2012

2013

€ 433

€ 400 € 300 € 200 € 100 Avots: Latvijas Centrālās statistikas pārvalde

Latvijas iedzīvotāju atpūtas un citu personisko braucienu pa Latviju un uz ārvalstīm dalījums

€0

100

Gan pa Latviju, gan uz ārvalstīm

%

31

Avots: Latvijas Centrālās statistikas pārvalde

39

40

5

4

75

43

45

4

4

4

Tikai uz ārvalstīm Apsekojumā iekļauti privāto mājsaimniecību locekļi no 15 gadu vecuma, kas piedalījušies gan vienas dienas, gan vairākdienu braucienos.

2014

50

Tikai pa Latviju 65 25

56

56

53

51

2013

2014

2015

2016

0

2012

9


LATVIA TOURS CEĻOJUMU INDEKSS

2017. gada septembris

III DAĻA: Latvijas iedzīvotāju aptaujas rezultāti Došanās ārpus Latvijas pēdējo 12 mēnešu laikā "Vai pēdējo 12 mēnešu laikā Jūs esat bijis/-usi ārpus Latvijas? Ja JĀ, tad kādu iemeslu dēļ?"

Bāze: visi respondenti attiecīgajā grupā (sk. "n" grafikā)

IR bijis ārpus Latvijas

Grūti pateikt

NAV bijis ārpus Latvijas %

2017, n=1003

43

0.5

56

2016, n=1002

44

0.3

55

1

57

2015, n=1007

42

Saskaņā ar SKDS 2017. gada septembra aptauju, pēdējo 12 mēnešu laikā ārpus Latvijas ir devušies 43% iedzīvotāju. Salīdzinot šos datus ar 2016. gada augustā un 2015. gada novembrī veikto aptauju datiem, redzams, ka būtiskas izmaiņas nav notikušas. Biežāk ārpus Latvijas devušies iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 44 gadiem. Aptaujas dati parāda arī ienākumu ietekmi uz došanos ārpus Latvijas, proti, ir vērojama tendence, ka palielinoties ienākumu līmenim, pieaug to iedzīvotāju īpatsvars, kuri pēdējā gada laikā ir bijuši ārpus Latvijas. Šī tendence saglabājas kopš 2015. gada. "Vai pēdējo 12 mēnešu laikā Jūs esat bijis/-usi ārpus Latvijas? Ja JĀ, tad kādu iemeslu dēļ?"

IR bijis ārpus Latvijas VISI RESPONDENTI

Grūti pateikt

NAV bijis ārpus Latvijas %

43

0.5

56

42

1

57

0.2

55

DZIMUMS Vīrietis Sieviete

45

VECUMS 18 - 24 gadi

55

25 - 34 gadi

2

44

52

35 - 44 gadi

48

52

45 - 54 gadi

48

40

55 - 63 gadi

1

37

64 - 74 gadi

59

1

25

62

1

75

SARUNVALODA ĢIMENĒ Latviešu

44

Krievu

42

1

55 58

IENĀKUMI UZ 1 CILVĒKU ĢIMENĒ Zemi

23

77

Vidēji zemi

35

Vidēji

36

Vidēji augsti

1

64 64

49

Augsti

51 65

35

APDZĪVOTĀS VIETAS TIPS Rīga

49

Cita pilsēta Bāze: visi respondenti attiecīgajā grupā

0.3

42

Lauki

38

10

0.2 1

50 57 61


LATVIA TOURS CEĻOJUMU INDEKSS

2017. gada septembris

Došanās ārpus Latvijas pēdējo 12 mēnešu laikā iemesli "Vai pēdējo 12 mēnešu laikā Jūs esat bijis/-usi ārpus Latvijas? Ja JĀ, tad kādu iemeslu dēļ?"

2016, n=1002 2015, n=1007

7

Ir bijis darba darīšanās

Vairākatbilžu jautājums (% summa > 100)

2017, n=1003

13 14 13

Ir bijis citu privātu iemeslu dēļ

Bāze: visi respondenti attiecīgajā grupā (sk. "n" grafikā)

%

26 27 25

Ir bijis atpūtas ceļojumā

10 9 56 55 57

Nav bijis ārpus Latvijas 0.5 0.3 1

Grūti pateikt

Pēdējo 12 mēnešu laikā ārpus Latvijas ir devušies 43% iedzīvotāju. To skaitā 26% bija devušies atpūtas ceļojumā, 13% - citu privātu iemeslu dēļ, bet vēl 7% bija ārpus Latvijas darba darīšanās. Salīdzinot došanās ārpus Latvijas iemeslus ar iepriekš veikto aptauju datiem, redzams, ka būtiskas izmaiņas nav notikušas. Arī šogad aptaujas dati rāda, ka palielinoties iedzīvotāju vecumam, samazinās to iedzīvotāju īpatsvars, kuri bija devušies atpūtas ceļojumā. Tas nozīmē, ka vecāka gadagājuma iedzīvotāji ceļojumos dodas retāk nekā jaunieši. Ir vērojama arī korelācija starp ienākumiem un ceļošanu, proti, palielinoties ienākumiem, pieaug atpūtas ceļojumu īpatsvars. "Vai pēdējo 12 mēnešu laikā Jūs esat bijis/-usi ārpus Latvijas? Ja JĀ, tad kādu iemeslu dēļ?"

Atpūtas ceļojumā

VISI RESPONDENTI

26

Citu privātu iemeslu dēļ

Darba darīšanās

13

7

11

10

DZIMUMS Vīrietis

24

Sieviete

29

14

5

VECUMS 18 - 24 gadi

34

25 - 34 gadi

34

35 - 44 gadi

9

15

25

55 - 63 gadi

9

11

31

45 - 54 gadi

64 - 74 gadi

15

11

11

21

14

13

7 6

11

1

13

8

13

7

SARUNVALODA ĢIMENĒ Latviešu

27

Krievu

24

IENĀKUMI UZ 1 CILVĒKU ĢIMENĒ Zemi Vidēji zemi Vidēji

9

12 21

9

17

Vidēji augsti

7 17

27

Augsti

46

3

5

14

10

14

12

APDZĪVOTĀS VIETAS TIPS Bāze: visi respondenti attiecīgajā grupā Vairākatbilžu jautājums (% summa > 100)

Rīga

35

Cita pilsēta Lauki

11

26 18

10

8

11

9

18

6

%


LATVIA TOURS CEĻOJUMU INDEKSS

2017. gada septembris

Ceļojuma organizators: pats vai tūrfirma "Kā Jūs organizējāt savu pēdējo atpūtas ceļojumu: pats patstāvīgi vai arī izmantojāt kādas tūrfirmas pakalpojumus?"

Pilnībā patstāvīgi Tūrfirma veica daļu darbību, bet daļu veica pats To pilnībā organizēja tūrfirma Grūti pateikt 2017, n=261

69

2016, n=272 Bāze: respondenti, kuri pēdējo 12 mēnešu laikā ir devušies atpūtas vai tūrisma ceļojumā ārpus Latvijas attiecīgajā grupā (sk. "n" grafikā)

14

59

2015, n=247

%

15

18

71

1

21

12

1

17

Kopumā 29% no tiem ceļotājiem, kuri pēdējo 12 mēnešu laikā ir devušies atpūtas vai tūrisma ceļojumā ārpus Latvijas, pilnībā vai daļēji ir izmantojuši tūrfirmu pakalpojumus. To skaitā 15% izvēlējās iegādāties jau gatavus ceļojumus kādā no tūrfirmām, bet 14% daļu pakalpojumu iegādājās kādā tūrfirmā, bet daļu organizēja paši. Salīdzinot ceļojuma organizēšanas prakses ar 2016. gada augustā veiktās aptaujas datiem, redzams, ka ceļotāji retāk savu ceļojumu plānošanā iesaista tūrfirmas. "Kā Jūs organizējāt savu pēdējo atpūtas ceļojumu: pats patstāvīgi vai arī izmantojāt kādas tūrfirmas pakalpojumus?"

Pilnībā patstāvīgi Tūrfirma veica daļu darbību, bet daļu veica pats To pilnībā organizēja tūrfirma Grūti pateikt VISI RESPONDENTI

%

69

14

15

1

12

14

3

DZIMUMS Vīrietis

72

Sieviete

68

16

16

1

VECUMS 18 - 24 gadi

78

25 - 34 gadi

3

73

35 - 44 gadi

11

72

45 - 54 gadi

21 69

64 - 74 gadi

8

3

19 12

59

3

16

16

59

55 - 63 gadi

16

16

23

3

18

SARUNVALODA ĢIMENĒ Latviešu

69

Krievu

70

14

15

15

2

15

IENĀKUMI UZ 1 CILVĒKU ĢIMENĒ Zemi*

57

17

Vidēji zemi

Bāze: respondenti, kuri pēdējo 12 mēnešu laikā ir devušies atpūtas vai tūrisma ceļojumā ārpus Latvijas * Bāze attiecīgajā grupā ir pārāk maza statistiski pamatotu secinājumu veikšanai

18

74

Vidēji

78

Vidēji augsti

77

Augsti

61

9

8 14

10 10 23

2

11 13 16

APDZĪVOTĀS VIETAS TIPS Rīga

76

Cita pilsēta

63

Lauki

67

12

12 15

12 20

17

11

1 5


LATVIA TOURS CEĻOJUMU INDEKSS

2017. gada septembris

Pēdējā atpūtas ceļojuma izmaksas Vidējās viena atpūtas ceļojuma izmaksas vienam ceļotājam 2015. gadā ir € 264 2016. gadā ir € 413 2017. gadā ir € 410

"Cik daudz naudas Jums (eiro uz vienu mājsaimniecības locekli) izmaksāja Jūsu pēdējais atpūtas ceļojums ārpus Latvijas?" %

21

2015, n=247 2016, n=272 2017, n=261 22

20

21

23

18 16

14 12 11 8

9

9 8

10 10 11

11 9

11 8

8 5

5

Bāze: respondenti, kuri pēdējo 12 mēnešu laikā ir devušies atpūtas ceļojumā ārpus Latvijas, attiecīgajā grupā (sk. "n" grafikā)

2017. gada aptauja parādīja, ka vidēji vienam cilvēkam viens ceļojums izmaksāja 410 EUR, kas ir gandrīz tikpat kā 2016. gadā, kad vidēji vienam cilvēkam viens ceļojums izmaksāja 413 EUR. 16% no tiem, kuri pēdējā gada laikā bija devušies atpūtas ceļojumā ārpus Latvijas, ceļojuma izmaksas bija līdz 199 EUR. 20% pēdējais atpūtas ceļojums izmaksāja no 200 līdz 399 EUR. 33% izmakas sastādīja no 400 līdz 799 EUR, bet 8% atpūtas ceļojuma izmaksas bija virs 800 EUR.

"Cik daudz naudas Jums (eiro uz vienu mājsaimniecības locekli) izmaksāja Jūsu pēdējais atpūtas ceļojums ārpus Latvijas?"

Vidējās ceļojuma izmaksas vienam cilvēkam (EUR) € 410

VISI RESPONDENTI DZIMUMS Vīrietis

€ 415

Sieviete

€ 407

VECUMS € 355

18 - 24 gadi

€ 435

25 - 34 gadi

€ 422

35 - 44 gadi

€ 410

45 - 54 gadi

€ 369

55 - 63 gadi

€ 440

64 - 74 gadi SARUNVALODA ĢIMENĒ Latviešu

€ 378 € 469

Krievu IENĀKUMI UZ 1 CILVĒKU ĢIMENĒ Zemi* Vidēji zemi Vidēji Vidēji augsti Bāze: respondenti, kuri pēdējo 12 mēnešu laikā ir devušies atpūtas ceļojumā ārpus Latvijas

* Bāze attiecīgajā grupā ir pārāk maza statistiski pamatotu secinājumu veikšanai

€ 254 € 266 € 367 € 347 € 509

Augsti APDZĪVOTĀS VIETAS TIPS Rīga Cita pilsēta Lauki

13

€ 445 € 392 € 369


LATVIA TOURS CEĻOJUMU INDEKSS

2017. gada septembris

Pēdējā atpūtas ceļojuma izdevumu apmaksa "Kādā veidā Jūs apmaksājāt pēdējā atpūtas ceļojuma izdevumus?"

47 44 43

Tam tika īpaši krāta nauda 37 35 37

Tēriņi tika segti no rīcībā esošajiem līdzekļiem - nekas īpaši krāts netika 16

Ceļojumu apmaksāja citi

Bāze: respondenti, kuri pēdējo 12 mēnešu laikā ir devušies atpūtas ceļojumā ārpus Latvijas, attiecīgajā grupā (sk. "n" grafikā) Vairākatbilžu jautājums (% summa > 100)

Ņēmu kredītu/ aizņēmos naudu no citiem Citā veidā Grūti pateikt

%

2017, n=261 2016, n=272 2015, n=247

20 20 1 1 1 1 4 3 1 2 0.4

Gandrīz puse (47%) no ceļotājiem ceļojumu apmaksāja no līdzekļiem, kas tika īpaši krāti. Nedaudz mazāks ceļotāju īpatsvars (37%) ceļojuma izdevumus apmaksāja no rīcībā esošajiem līdzekļiem. Savukārt 16% ceļotājiem izdevumus apmaksāja kāds cits. Kopš 2016. gada, ir samazinājies to ceļotāju īpatsvars, kuriem ceļojumu apmaksāja kāda cita persona. Naudu ceļojumam biežāk krāj iedzīvotāji no 25 līdz 34 gadiem, kā arī iedzīvotāji pēc 55 gadu vecuma. Iedzīvotāji no 35 līdz 44 gadiem biežāk ceļojuma izdevumus sedza no rīcībā esošajiem līdzekļiem. Jaunākajiem (18-24 gadi) iedzīvotājiem biežāk ceļojumus apmaksāja kāds cits. "Kādā veidā Jūs apmaksājāt pēdējā atpūtas ceļojuma izdevumus?"

Bāze: respondenti, kuri pēdējo 12 mēnešu laikā ir devušies atpūtas ceļojumā ārpus Latvijas Vairākatbilžu jautājums (% summa > 100) * Bāze attiecīgajā grupā ir pārāk maza statistiski pamatotu secinājumu veikšanai

Tam tika īpaši krāta nauda VISI RESPONDENTI PĒDĒJĀ CEĻOJUMA IZMAKSAS Zemas Vidēji zemas Vidēji augstas Augstas DZIMUMS Vīrietis

Tēriņi tika segti no rīcībā esošajiem līdzekļiem

47

37

31 44

51 44

58 55

27 34

44 49

Sieviete VECUMS 18 - 24 gadi 25 - 34 gadi 35 - 44 gadi 45 - 54 gadi 55 - 63 gadi 64 - 74 gadi SARUNVALODA ĢIMENĒ Latviešu Krievu IENĀKUMI UZ 1 CILVĒKU ĢIMENĒ Zemi* Vidēji zemi Vidēji Vidēji augsti Augsti APDZĪVOTĀS VIETAS TIPS Rīga Cita pilsēta Lauki

41

16

%

13 12 11 15

43 32

12 19

31

14 3 17 12 14

13 56

43 36 50 54

49 51 43 40 32

42

43 56

32

14

Ceļojumu apmaksāja citi

26

15 19

26

34

51 53 40 55

32 24 42 39

16 27 12 8

46 50 43

39 33 40

18 14 16


LATVIA TOURS CEĻOJUMU INDEKSS

2017. gada septembris

Ko darīja pēdējā atpūtas ceļojumā? "Kāds bija Jūsu pēdējais atpūtas ceļojums ārpus Latvijas?"

60

Ekskursijas 50 33 31 29

Pludmales/ pie jūras 25

Atpūta pie dabas 17

Koncertu, festivālu apmeklējumi 3

2 1

Makšķerēšana, medības

Grūti pateikt

2017, n=261

6

2016, n=272

8

2015, n=247

6 5 5

Ārstniecības/ veselības atgūšanas

5 10 9 13

Cits atpūtas veids Vairākatbilžu jautājums (% summa > 100)

29

12 12 12

Aktīvā atpūta

Bāze: respondenti, kuri pēdējo 12 mēnešu laikā ir devušies atpūtas ceļojumā ārpus Latvijas, attiecīgajā grupā (sk. "n" grafikā)

%

65

0.4 1 1

60% no ceļotājiem devās dažādās ekskursijās, 33% laiku pavadīja pludmalēs, bet 25% izvēlējās atpūtu pie dabas. Citus laika pavadīšanas veidus ceļojumos izvēlējās mazāks ceļotāju īpatsvars.

"Kāds bija Jūsu pēdējais atpūtas ceļojums ārpus Latvijas?"

Ekskursijas VISI RESPONDENTI

Pludmales/ pie jūras

60

33

Atpūta pie dabas 25

Aktīvā atpūta 12

PĒDĒJĀ CEĻOJUMA IZMAKSAS Zemas

71

Vidēji zemas

63

Vidēji augstas

61

Augstas

15

15

23

9

31

34

51

53

6

26

18

26

19

DZIMUMS Vīrietis

58

34

Sieviete

61

33

62

35

30 22

19 8

VECUMS 18 - 24 gadi 25 - 34 gadi

55

35 - 44 gadi 45 - 54 gadi

42

59

41

53

30

55 - 63 gadi

72

64 - 74 gadi

73

22

27 22

24 13

28

22

30

2

22

5

14

3 5

SARUNVALODA ĢIMENĒ Latviešu Krievu

67

26

47

47

23

15

28

7

25

8

29

15

IENĀKUMI UZ 1 CILVĒKU ĢIMENĒ Zemi* Bāze: respondenti, kuri pēdējo 12 mēnešu laikā ir devušies atpūtas ceļojumā ārpus Latvijas Vairākatbilžu jautājums (% summa > 100) * Bāze attiecīgajā grupā ir pārāk maza statistiski pamatotu secinājumu veikšanai

41

9

Vidēji zemi

74

31

Vidēji

56

24

Vidēji augsti

55

21

Augsti

58

15 43

4

26

2

29

15

APDZĪVOTĀS VIETAS TIPS Rīga

58

34

Cita pilsēta

61

30

Lauki

61

15

39

33 16 24

14 11 13

%


LATVIA TOURS CEĻOJUMU INDEKSS

2017. gada septembris

Plāni doties ceļojumā ārpus Latvijas tuvākā gada laikā Jau ir konkrēts plāns Ir tikai ieceres Nav nodoma doties ceļojumā Grūti pateikt

"Vai Jūs plānojat tuvāko 12 mēnešu laikā doties kādā atpūtas ceļojumā ārpus Latvijas?"

Bāze: visi respondenti attiecīgajā grupā (sk. "n" grafikā)

2017, n=1003

12

25

2016, n=1002

12

28

2015, n=1007

9

%

56

6

55

23

5

59

9

Kopumā 37% iedzīvotāju plāno doties atpūtas ceļojumā ārpus Latvijas tuvākā gada laikā. To skaitā 12% jau ir konkrēts plāns attiecībā uz ceļojumu ārpus Latvijas, bet vēl 25% iedzīvotāju ir ieceres. Daudz biežāk plānus doties ceļojumā tuvāko 12 mēnešu laikā pauda tie iedzīvotāji, kuri pēdējā gada laikā bija devušies ārpus Latvijas. No visiem aptaujātajiem iedzīvotājiem vairāk nekā puse (56%) norāda, ka viņiem nav nodoma tuvāko 12 mēnešu laikā doties kādā atpūtas ceļojumā ārpus Latvijas. Kopš 2016. gada būtiskas izmaiņas, attiecībā uz plāniem doties atpūtas ceļojumā ārpus Latvijas tuvākā gada laikā, nav notikušas. Jau ir konkrēts plāns

"Vai Jūs plānojat tuvāko 12 mēnešu laikā doties kādā atpūtas ceļojumā ārpus Latvijas?"

Ir tikai ieceres Nav nodoma doties ceļojumā Grūti pateikt VISI RESPONDENTI DOŠANĀS ĀRPUS LATVIJAS PĒDĒJĀ GADA LAIKĀ Bija atpūtas ceļojumā

12

56

28

Bija citu privātu iemeslu dēļ

19

Bija darba darīšanās

19

Nebija ārpus Latvijas

4

%

25

6

47

20

30

43 42

13

5 7

27 77

12 6

DZIMUMS Vīrietis

11

Sieviete

13

23

59

27

7

54

6

VECUMS 18 - 24 gadi

9

25 - 34 gadi

13

39

35 - 44 gadi

19

45 - 54 gadi 55 - 63 gadi 64 - 74 gadi

10

43

9

25

15

50

18

10

21

5

42

35

14

5

60

7

63

6

79

2

SARUNVALODA ĢIMENĒ Latviešu

12

25

56

6

Krievu

13

25

56

7

IENĀKUMI UZ 1 CILVĒKU ĢIMENĒ Zemi

6

7

81

6

Vidēji zemi

11

16

68

5

Vidēji

11

15

69

5

Vidēji augsti

16

Augsti

30

20

49 40

5 34

6

APDZĪVOTĀS VIETAS TIPS Rīga Bāze: visi respondenti attiecīgajā grupā

16

32

47

5

Cita pilsēta

10

23

60

8

Lauki

11

20

62

7

16


LATVIA TOURS CEĻOJUMU INDEKSS

2017. gada septembris

Nākamā atpūtas ceļojuma plānotās izmaksas

"Runājot par atpūtas ceļojumiem ārpus Latvijas vai tuvākajos 12 mēnešos Jūs šādām aktivitātēm visdrīzāk tērēsiet vairāk, tikpat vai mazāk naudas nekā Jūs iztērējāt iepriekšējos 12 mēnešos?"

Bāze: respondenti, kuri pēdējo 12 mēnešu laikā ir devušies ceļojumā ārpus Latvijas un kuriem ir nodoms tuvāko 12 mēnešu laikā doties ceļojumā ārpus Latvijas, attiecīgajā grupā (sk. "n" grafikā)

Vairāk

Mazāk

Tikpat

Grūti pateikt %

2017, n=298

22

2016, n=302

21

2015, n=171

47

9

43

25

22

9

27

44

9

22

47% no tiem iedzīvotājiem, kuriem ir nodoms tuvāko 12 mēnešu laikā doties atpūtas ceļojumā ārpus Latvijas, plāno tērēt tikpat daudz naudas, cik viņi iztērēja savā pēdējā ceļojumā. Savukārt 22% plāno tērēt vairāk naudas, bet 9% nākamajam ceļojumam plāno atvēlēt mazāku naudas summu.

Vairāk

"Runājot par atpūtas ceļojumiem ārpus Latvijas vai tuvākajos 12 mēnešos Jūs šādām aktivitātēm visdrīzāk tērēsiet vairāk, tikpat vai mazāk naudas nekā Jūs iztērējāt iepriekšējos 12 mēnešos?"

VISI RESPONDENTI

Mazāk

Tikpat

22

Grūti pateikt

47

9

%

22

PĒDĒJĀ CEĻOJUMA IZMAKSAS Zemas

46

Vidēji zemas

28

13

Vidēji augstas

23 5

21

Augstas

3

63 58

8

19 14

66

6

17

9

DZIMUMS Vīrietis

20

Sieviete

53

23

7

43

19

11

23

VECUMS 18 - 24 gadi

15

25 - 34 gadi

52 25

35 - 44 gadi

22

45 - 54 gadi

10

23

47

8

35

16

32

57

55 - 63 gadi

26

64 - 74 gadi

25

20

11 8 48

18

9

54

17 11

11

SARUNVALODA ĢIMENĒ Latviešu

26

Krievu

15

45

8

51

21

11

23

IENĀKUMI UZ 1 CILVĒKU ĢIMENĒ Zemi* Bāze: respondenti attiecīgajā grupā, kuri pēdējo 12 mēnešu laikā ir devušies ceļojumā ārpus Latvijas un kuriem ir nodoms tuvāko 12 mēnešu laikā doties ceļojumā ārpus Latvijas

24

Vidēji zemi Vidēji

15

Vidēji augsti Augsti

28 43

5

54

18

50

23

19

18 10 53

14 22

7

18

APDZĪVOTĀS VIETAS TIPS Rīga

* Bāze attiecīgajā grupā ir pārāk maza statistiski pamatotu secinājumu veikšanai

47 33

19

Cita pilsēta

50 30

Lauki

18

17

11

20

9

21

40 50

7

25


LATVIA TOURS CEĻOJUMU INDEKSS

2017. gada septembris

Atpūtas galamērķa izvēli ietekmējošie faktori

"Kas visvairāk ietekmē Jūsu lēmumu, izvēloties atpūtas galamērķi?"

Draugu un ģimenes ieteikumi

54

Internetā atrodamā informācija, tostarp sociālie tīkli

22

Tūrisma aģentūru speciālistu ieteikumi

4

Reklāmas materiāli Bāze: visi respondenti, n=1003

%

3

Grūti pateikt

18

Nedaudz vairāk kā puse aptaujāto, izvēloties atpūtas galamērķi, paļaujas uz draugu un ģimenes ieteikumiem. Savukārt gandrīz katrs piektais aptaujātais norāda, ka meklē informāciju par ceļojumiem internetā. Aptaujas dati parāda, ka pieaugot iedzīvotāju vecumam, samazinās informācijas meklēšanas internetā īpatsvars.

"Kas visvairāk ietekmē Jūsu lēmumu, izvēloties atpūtas galamērķi?"

Draugu un ģimenes ieteikumi

VISI RESPONDENTI

Internetā atrodamā informācija

54

Tūrisma aģentūru speciālistu ieteikumi

22

Reklāmas materiāli

4

3

2

2

10

2

PĒDĒJĀ CEĻOJUMA IZMAKSAS Zemas

48

Vidēji zemas

37

42

43

Vidēji augstas

46

37

10

Augstas

47

36

8

5 3

DZIMUMS Vīrietis

52

23

4

2

Sieviete

55

20

4

3

VECUMS 18 - 24 gadi

47

25 - 34 gadi

49

35 - 44 gadi

52

45 - 54 gadi

52

55 - 63 gadi

37

63

64 - 74 gadi

57

31

3 6

27

6 3

3

4

4

2

8

4

1

7

4

2

3

3

21

SARUNVALODA ĢIMENĒ Latviešu

54

21

Krievu

52

23

6

3

IENĀKUMI UZ 1 CILVĒKU ĢIMENĒ Zemi

5

1

Vidēji zemi

54

59

17

3

1

Vidēji

58

18

2

4

Vidēji augsti

60

20

3

2

Augsti

53

10

28

8

2

28

6

3

APDZĪVOTĀS VIETAS TIPS Rīga Bāze: visi respondenti attiecīgajā grupā

48

Cita pilsēta

55

Lauki

58

18

22 14

4

2

2

3

%


LATVIA TOURS CEĻOJUMU INDEKSS

2017. gada septembris

Ziņu par teroraktiem un dabas katastrofām ietekme uz ceļojuma izvēli "Vai ziņas par teroraktiem un dabas katastrofām ietekmē Jūsu lēmumu izvēloties galamērķi?"

Jā, cenšos izvairīties no šo problēmu skartajiem reģioniem 65%

Nē, uzskatu, ka uz mani tas neattiecas 22%

Grūti pateikt 13%

Bāze: visi respondenti, n=1003

65% aptaujāto, izvēloties sava ceļojuma galamērķi, cenšas izvairīties no tādiem reģiniem, kur notiek terorakti vai kādas dabas katastrofas. Tomēr 22% norāda, ka viņu ceļojumu plānus šāda veida informācija neuztrauc, un tas neietekmē viņu izvēli. "Vai ziņas par teroraktiem un dabas katastrofām ietekmē Jūsu lēmumu izvēloties galamērķi?"

Jā, cenšos izvairīties no šo problēmu skartajiem reģioniem Grūti pateikt Nē, uzskatu, ka uz mani tas neattiecas % VISI RESPONDENTI

65

13

22

DZIMUMS Vīrietis

58

14

Sieviete

28

72

11

17

VECUMS 18 - 24 gadi

67

25 - 34 gadi

25

73

35 - 44 gadi

5

70

45 - 54 gadi

67

55 - 63 gadi 64 - 74 gadi

7

61

21

9

22

12

22

18

50

21

25

26

SARUNVALODA ĢIMENĒ Latviešu

64

Krievu

12

68

25 14

18

IENĀKUMI UZ 1 CILVĒKU ĢIMENĒ Zemi

55

Vidēji zemi Vidēji

16 64

12

57

Vidēji augsti

29 24

21

22

75

Augsti

8

17

71

11

18

Rīga

71

11

19

Cita pilsēta

71

10

19

APDZĪVOTĀS VIETAS TIPS

Bāze: visi respondenti attiecīgajā grupā

Lauki

19

53

17

30


LATVIA TOURS CEĻOJUMU INDEKSS

2017. gada septembris

Iespējas apvienot darba braucienu ar atpūtu izmantošana "Vai kādreiz esat izmantojis/-usi iespēju apvienot darījuma braucienu ar atpūtu?"

%

Jā, labprāt izmantoju šādu iespēju

25

Nē, jo darba devēja politika to nepieļauj

29

Nē, nezināju par tādu iespēju, un domāju, ka nākotnē to nedarīšu

10

Nē, nezināju par tādu iespēju, bet nākotnē labprāt to darīšu

5

Grūti pateikt

31

Bāze: visi respondenti, n=1003

Katrs ceturtais norāda, ka labprāt izmanto iespēju apvienot darījuma braucienu ar atpūtu. Visbiežāk šādu iespēju izmanto iedzīvotāji ar augstākiem ienākumiem. 29% savukārt atzīst, ka darba devējs nepieļauj šādu iespēju.

"Vai kādreiz esat izmantojis/-usi iespēju apvienot darījuma braucienu ar atpūtu?"

Jā, labprāt izmantoju šādu iespēju

VISI RESPONDENTI

Nē, jo darba devēja politika to nepieļauj

Nē, nezināju par tādu iespēju, un domāju, ka nākotnē to nedarīšu

Nē, nezināju par tādu iespēju, bet nākotnē labprāt to darīšu

25

29

10

5

Vīrietis

25

28

10

5

Sieviete

24

30

10

6

%

DZIMUMS

VECUMS 18 - 24 gadi

25

25 - 34 gadi

23

35 - 44 gadi

20

7 31

31

45 - 54 gadi

36

28

55 - 63 gadi

30

27

64 - 74 gadi

33

11

15

9

7

7

6

9

4

11

18

19

3 2

SARUNVALODA ĢIMENĒ Latviešu

27

Krievu

20

29

9

5

29

12

6

7

4

IENĀKUMI UZ 1 CILVĒKU ĢIMENĒ Zemi

15

Vidēji zemi

25

23

Vidēji

17

Vidēji augsti

26

Augsti

31

11

4

29

13

6

31

13

5

8

6

10

6

12

4

9

6

38

34

APDZĪVOTĀS VIETAS TIPS

Bāze: visi respondenti attiecīgajā grupā

Rīga

23

Cita pilsēta

24

Lauki

27

20

31 34 22


PIELIKUMI


LATVIA TOURS CEĻOJUMU INDEKSS

2017. gada septembris

Aptaujas tehniskā informācija PĒTĪJUMA VEICĒJS ĢENERĀLAIS KOPUMS PLĀNOTĀS IZLASES APJOMS SASNIEGTĀS IZLASES APJOMS IZLASES METODE STRATIFIKĀCIJAS PAZĪMES APTAUJAS VEIKŠANAS METODE ĢEOGRĀFISKAIS PĀRKLĀJUMS APTAUJAS VEIKŠANAS LAIKS

Pētījumu centrs SKDS Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem 1000 respondenti (ģenerālajam kopumam reprezentatīva izlase) 1003 respondenti Stratificētā nejaušā izlase Administratīvi teritoriālā Tiešās intervijas respondentu dzīves vietās Visi Latvijas reģioni (123 izlases punkti) No 08.09.2017. līdz 19.09.2017.

SASNIEGTĀS IZLASES SALĪDZINĀJUMS AR STATISTIKU PAR IEDZĪVOTĀJIEM

KOPĀ

Respondentu skaits izlasē (%) pirms svēršanas 100.0

Respondentu skaits izlasē (%) pēc svēršanas

LR IeM PMLP Iedz. reģ. dati uz 13.02.2017.

100.0

100.0

REĢIONS Rīga

33.1

33.2

33.2

Pierīga

18.3

18.2

18.2

Vidzeme

9.9

9.8

9.8

Kurzeme

13.0

12.6

12.6

Zemgale

12.0

11.9

11.9

Latgale

13.8

14.2

14.2

DZIMUMS Vīrieši

47.4

48.0

48.0

Sievietes

52.6

52.0

52.0

TAUTĪBA Latvieši

58.8

58.8

58.8

Citi

41.2

41.2

41.2

VECUMS 18 - 24 g.v.

11.0

9.6

9.6

25 - 34 g.v.

18.4

21.0

21.0

35 - 44 g.v.

19.4

18.9

18.9

45 - 54 g.v.

18.8

19.1

19.1

55 - 63 g.v.

15.5

16.9

16.9

64 – 74 g.v.

16.8

14.5

14.5

Dati tika svērti pēc pazīmēm: reģions, tautība, dzimums, vecums. Šajā materiālā norādīti svērti procenti un nesvērts respondentu skaits.

Pētījuma darba grupa Projekta vadītājs

Arnis Kaktiņš

Latvijas iedzīvotāju aptaujas vadītājas

Kristīne Šaraņina, Santa Šervele

Latvijas iedzīvotāju aptaujas datu masīva izveidošana

Diāna Goreliševa

Darbs pie rezultātu atskaites

Svetlana Aļošina, Karīna Zandere 22


LATVIA TOURS CEĻOJUMU INDEKSS

2017. gada septembris

Respondentu sociāli demogrāfiskais profils

Bāze: visi respondenti, n=1003; 2017. gada septembra aptaujas dati

23


LATVIA TOURS CEĻOJUMU INDEKSS

2017. gada septembris

Terminu skaidrojums IZLASE  Latvijas iedzīvotāju kopuma mikromodelis. REĢIONS  Rīga – Rīgas pilsēta  Vidzeme Pilsētas – Jūrmala, Valmiera. Novadi – Alojas, Alūksnes, Amatas, Apes, Ādažu, Babītes, Baldones, Beverīnas, Burtnieku, Carnikavas, Cesvaines, Cēsu, Ērgļu, Garkalnes, Gulbenes, Ikšķiles, Inčukalna, Jaunpiebalgas, Kocēnu, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Limbažu, Līgatnes, Lubānas, Madonas, Mazsalacas, Mālpils, Mārupes, Naukšēnu, Ogres, Olaines, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Ropažu, Rūjienas, Salacgrīvas, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Siguldas, Smiltenes, Stopiņu, Strenču, Valkas, Varakļānu, Vecpiebalgas novads.  Kurzeme Pilsētas – Liepāja, Ventspils. Novadi – Aizputes, Alsungas, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Grobiņas, Kuldīgas, Mērsraga, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Vaiņodes, Ventspils novads.  Zemgale Pilsētas – Jelgava, Jēkabpils. Novadi – Aizkraukles, Aknīstes, Auces, Bauskas, Dobeles, Engures, Iecavas, Jaunjelgavas, Jaunpils, Jelgavas, Jēkabpils, Kandavas, Kokneses, Krustpils, Neretas, Ozolnieku, Pļaviņu, Rundāles, Salas, Skrīveru, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku, Viesītes novads.  Latgale Pilsētas – Daugavpils, Rēzekne. Novadi – Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu, Zilupes novads. APDZĪVOTĀS VIETAS TIPS  Rīga - Rīgas pilsēta.  Cita pilsēta - Daugavpils, Liepāja, Jelgava, Jūrmala, Ventspils, Rēzekne, Valmiera, Jēkabpils un citas pilsētas.  Lauki - lauku teritorijas. IZGLĪTĪBA  Pamatizglītība – respondents ar pamata vai nepabeigtu vidējo izglītību.  Vidējā, vidējā profesionālā – respondents ar vispārējo vidējo vai vidējo profesionālo izglītību.  Augstākā – respondents ar augstāko izglītību. PAMATNODARBOŠANĀS  Vadītājs - augstākā vai vidējā līmeņa vadītājs: uzņēmuma, firmas, organizācijas, nodaļas vadītājs, vadošais speciālists uzņēmumā, iestādē.  Speciālists, ierēdnis - ierēdnis vai darbinieks valsts, pašvaldību iestādē vai privātā uzņēmumā; nestrādā fizisku darbu.  Strādnieks - ierindas darbinieks rūpniecībā, celtniecībā, lauksaimniecībā, tirdzniecībā, apkalpojošajā sfērā, sabiedriskajā ēdināšanā; strādā fizisku darbu.  Individuālais darbs - pats sev darba devējs, arī profesionāls speciālists (advokāts, ārsts u.tml.), uzņēmuma īpašnieks; persona, kas strādā sev piederošā lauku saimniecībā.  Pensionārs - persona, kas ir pensijā un nestrādā algotu darbu, arī invaliditātes pensionārs.  Skolnieks, students - persona, kas mācās dienas nodaļā kādā no mācību iestādēm.  Mājsaimniece - persona, kas ir mājsaimnieks vai mājsaimniece un pašlaik nestrādā algotu darbu; arī ja atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā.  Bezdarbnieks - persona, kas ir darba spējīgā vecumā un nekur nestrādā. IENĀKUMU LĪMENIS Ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī, ieskaitot visus ienākumus (algas, stipendijas, pabalstus, pensijas utt.) pēc nodokļu nomaksas. Respondenti pēc ienākumu līmeņa ir sadalīti kvintilēs.  Zemi – 199 EUR un mazāk  Vidēji zemi – no 200 līdz 269 EUR  Vidēji – no 270 līdz 349 EUR  Vidēji augsti – no 350 līdz 499 EUR  Augsti – 500 EUR un vairāk PĒDĒJĀ CEĻOJUMA IZMAKSAS Vidējās ceļojuma izmaksas vienam cilvēkam. Respondenti pēc pēdējā ceļojuma izmaksām ir sadalīti kvartiles.  Zemas – 199 EUR un mazāk  Vidēji zemas – no 200 līdz 399 EUR  Vidēji augstas – no 400 līdz 569 EUR  Augstas – 570 EUR un vairāk

24


LATVIA TOURS CEĻOJUMU INDEKSS

2017. gada septembris

Pētījuma rezultātu statistiskās kļūdas novērtēšanas tabula Pētījuma rezultātos vienmēr pastāv zināma statistiskās kļūdas varbūtība. Analizējot un interpretējot pētījumā iegūtos rezultātus, to vajadzētu ņemt vērā. Tās atšķirības, kuras iekļaujas statistiskās kļūdas robežās jeb ir mazākas par to, var uzskatīt par nenozīmīgām. Statistiskā kļūda tiek aprēķināta pēc sekojošas formulas: ______________ SK = q x  x ( 100 -  ) / n kur: SK - statistiskā kļūda q - koeficients, kas pie 95% varbūtības ir vienāds ar 1.96  - pētījumā iegūtais respondentu atbilžu procentuālais sadalījums n - respondentu skaits Lai ērtāk un ātrāk noteiktu statistisko mērījuma kļūdu, ir lietderīgi izmantot statistiskās kļūdas novērtēšanas tabulu.

PĒTĪJUMA REZULTĀTU STATISTISKĀS KĻŪDAS NOVĒRTĒŠANAS TABULA ( ar 95 % varbūtību ) Procentuālais atbilžu sadalījums (%) 1 vai 99 2 vai 98 4 vai 96 6 vai 94 8 vai 92 10 vai 90 12 vai 88 15 vai 85 18 vai 82 20 vai 80 22 vai 78 25 vai 75 28 vai 72 30 vai 70 32 vai 68 35 vai 65 40 vai 60 45 vai 55 50 vai 50

Respondentu skaits [ n ] = 50 2.8 3.9 5.4 6.6 7.5 8.3 9.0 9.9 10.7 11.1 11.5 12.0 12.5 12.7 12.9 13.2 13.6 13.8 13.9

75 2.2 3.2 4.5 5.4 6.1 6.8 7.4 8.0 8.7 9.1 9.4 9.8 10.2 10.4 10.6 10.8 11.1 11.3 11.3

100 1.9 2.7 3.8 4.7 5.3 5.9 6.4 7.0 7.5 7.8 8.1 8.5 8.8 9.0 9.1 9.4 9.6 9.8 9.8

200 1.4 1.9 2.7 3.3 3.8 4.2 4.5 5.0 5.3 5.5 5.7 6.0 6.2 6.4 6.5 6.6 6.8 6.9 6.9

300 1.1 1.6 2.2 2.7 3.1 3.4 3.7 4.0 4.4 4.5 4.7 4.9 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7

400 1.0 1.4 1.9 2.3 2.7 2.9 3.2 3.5 3.8 3.9 4.1 4.2 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.9

500 0.9 1.2 1.7 2.0 2.4 2.6 2.9 3.1 3.4 3.5 3.6 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4

600 0.8 1.1 1.6 1.9 2.2 2.4 2.6 2.9 3.0 3.2 3.3 3.5 3.6 3.7 3.7 3.8 3.9 4.0 4.0

700 0.7 1.0 1.5 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5 3.6 3.7 3.7

800 0.7 1.0 1.4 1.7 1.9 2.0 2.3 2.5 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5

900 0.6 0.9 1.3 1.6 1.8 2.0 2.1 2.3 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.1 3.2 3.3 3.3

1000 0.6 0.9 1.2 1.5 1.7 1.9 2.0 2.2 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.8 2.9 3.0 3.0 3.1 3.1

1100 0.6 0.8 1.2 1.4 1.6 1.8 1.9 2.1 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.7 2.8 2.8 2.9 2.9 3.0

1200 0.5 0.8 1.1 1.3 1.5 1.7 1.8 2.0 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.8 2.8 2.8

1500 0.5 0.7 1.0 1.2 1.4 1.5 1.6 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5

2000 0.4 0.6 0.9 1.0 1.2 1.3 1.4 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2

Lai noteiktu statistisko mērījuma kļūdu, ir jāzina nesvērts respondentu skaits attiecīgajā grupā un rezultāts procentos. Izmantojot šos lielumus, tabulas attiecīgajā iedaļā var atrast statistiskās mērījuma kļūdas robežas + / - procentos ar 95% varbūtību. Piemēram, ja pētījuma rezultāti rāda, ka no visiem aptaujātajiem Latvijas iedzīvotājiem (respondentu skaits n=1000) tiek iegūta mērķa grupa 10.0%, kas pauž apstiprinošu attieksmi pret spriedumu vai izteikumu “X“, tad ar 95% varbūtību var teikt, ka statistiskā mērījuma kļūda šeit ir + / - 1.9% robežās. No tā izriet, ka mērķa grupa, kura identificē sevi ar spriedumu vai izteikumu “X“, ir no 8.1% līdz 11.9%.

25


LATVIA TOURS CEĻOJUMU INDEKSS

2017. gada septembris

Aptaujas anketa T1. Vai pēdējo 12 mēnešu laikā Jūs esat bijis/-usi ārpus Latvijas? Ja JĀ, tad kādu iemeslu dēļ? Var būt vairākas atbildes Esmu bijis/ -usi atpūtas ceļojumā 1 --- > T2 Esmu bijis/ -usi citu privātu iemeslu dēļ 2 Esmu bijis/ -usi darba darīšanās 3 --- > T6 Neesmu bijis ārpus Latvijas 4 Grūti pateikt/ NA 8 T2. Kā Jūs organizējāt savu pēdējo atpūtas ceļojumu: pats patstāvīgi (t.i., paši pirkāt biļetes, pasūtījāt viesnīcu, kārtojāt vīzu – ja tāda bija nepieciešama) vai arī izmantojāt kādas tūrfirmas pakalpojumus? Viena atbilde Pilnībā patstāvīgi, izmantojot internetu 1 Tūrfirma veica daļu darbību (piemēram, vīzu noformēšana, biļešu iegāde), bet daļu 2 veicām paši ar interneta starpniecību To pilnībā organizēja tūrfirma (iegādājos jau pilnībā gatavu tūri) 3 Grūti pateikt/ NA 8 T3. Kādā veidā Jūs apmaksājāt pēdējā atpūtas ceļojuma izdevumus? Var būt vairākas atbildes Tam tika īpaši krāta nauda Tēriņi tika segti no Jūsu rīcībā esošajiem līdzekļiem – nekas īpaši krāts netika Ceļojumu apmaksāja citi (vecāki, tuvinieki, draugi u.tml.) Ņēmu kredītu/ aizņēmos naudu no citiem Citā veidā Grūti pateikt/ NA T4. Kāds bija Jūsu pēdējais atpūtas ceļojums ārpus Latvijas? Var būt vairākas atbildes Pludmales/ pie jūras Ārstniecības/ veselības atgūšanas (SPA utt) Ekskursijas (piemēram, pilsētas tūres, muzeju, vēsturisku vietu apmeklējumi) Aktīvā atpūta (piemēram, slēpošana, sports u.tml.) Koncertu, festivālu apmeklējumi Makšķerēšana, medības Atpūta pie dabas (piemēram, pastaigas pa dabas takām, nacionālo parku apmeklējumi u.tml.) Cits atpūtas veids Grūti pateikt/ NA

1 2 3 4 5 8

1 2 3 4 5 6 7 8 98

T5. Cik daudz naudas Jums (eiro uz vienu mājsaimniecības locekli) izmaksāja Jūsu pēdējais atpūtas ceļojums ārpus Latvijas? (atzīmēt summu) € ……

Nav atbildes 98

UZDOT VISIEM! T6. Vai Jūs plānojat tuvāko 12 mēnešu laikā doties kādā atpūtas ceļojumā ārpus Latvijas? Viena atbilde Jau ir konkrēts plāns 1 --- > T7 Ir tikai ieceres 2 Nav nodoma doties ceļojumā 3 --- > T8 Grūti pateikt/ NA 8 T7. Runājot par atpūtas ceļojumiem ārpus Latvijas vai tuvākajos 12 mēnešos Jūs šādām aktivitātēm visdrīzāk tērēsiet vairāk, tikpat vai mazāk naudas nekā Jūs iztērējāt iepriekšējos 12 mēnešos? Viena atbilde Vairāk 1 Tikpat 2 Mazāk 3 Iepriekšējos 12 mēnešos šādu tēriņu nebija 4 Grūti pateikt/ NA 8 26


LATVIA TOURS CEĻOJUMU INDEKSS

2017. gada septembris

UZDOT VISIEM! T8. Kas visvairāk ietekmē Jūsu lēmumu, izvēloties atpūtas galamērķi? Viena atbilde Internetā atrodamā informācija, tostarp sociālie tīkli 1 Reklāmas materiāli 2 Tūrisma aģentūru speciālistu ieteikumi 3 Draugu un ģimenes ieteikumi 4 Grūti pateikt/ NA 8 T9. Vai ziņas par teroraktiem un dabas katastrofām ietekmē Jūsu lēmumu izvēloties galamērķi? Viena atbilde Jā, cenšos izvairīties no šo problēmu skartajiem reģioniem 1 Nē, uzskatu, ka uz mani tas neattiecas 2 Grūti pateikt/ NA 8 T10. Vai kādreiz esat izmantojis/-usi iespēju apvienot darījuma braucienu ar atpūtu? Viena atbilde Jā, labprāt izmantoju šādu iespēju 1 Nē, nezināju par tādu iespēju, bet nākotnē labprāt to darīšu 2 Nē, nezināju par tādu iespēju, un domāju, ka nākotnē to nedarīšu 3 Nē, jo darba devēja politika to nepieļauj 4 Grūti pateikt/ NA 8

27


SKDS sabiedriskās domas pētījumu centrs Baznīcas iela 32-2, Rīga, Latvija, LV-1010 Tālr.: 67 312 876, fakss: 67 312 874 E-mail: skds@skds.lv www.skds.lv

Ceļojumu indekss 2017  
Ceļojumu indekss 2017  
Advertisement