Page 1

MAY 19–20, 2018


2 HELLO 6 WELCOME TO RIGA 8 CELEBRATIONS ON THE COURSE 12 HELIO FINISH ZONE 16 RIMI KIDS’ DAY 19 FAMILY RUN MAP 22 ELITE 26 START 30 WATCH AND FOLLOW 32 42 KM MAP 33 21 KM MAP 34 10 KM MAP 35 6 KM MAP 37 HEALTH

1

SATURS CONTENTS

2 SVEICIENS 6 LAIPNI LŪGTI RĪGĀ 8 SVĒTKI TRASĒ 12 HELIO FINIŠA ZONA 16 RIMI BĒRNU DIENA 19 ĢIMEŅU SKRĒJIENA KARTE 22 ELITE 26 STARTS 30 SKATIES UN SEKO 32 42 KM KARTE 33 21 KM KARTE 34 10 KM KARTE 35 6 KM KARTE 37 VESELĪBA


HELLO SVEICIENS

RAIMONDS VÄ’JONIS President of the Republic of Latvia

2


Latvijas valsti veido cilvēki. Mūsu valsts simtgadē mēs īpaši novērtējam katra Latvijas cilvēka paveikto valsts attīstībai. Latvijas valsts gadsimta pamats ir mūsu cilvēki. Cilvēki, kuri sasnieguši izcilus rezultātus gan sportā un kultūrā, gan zinātnē un uzņēmējdarbībā. Cilvēki, kuri izvirza ambiciozus mērķus un aktīvi rīkojas, lai tos sasniegtu. Sports un kultūra ir jomas, kuras cieši vieno lielu daļu Latvijas iedzīvotāju. Mums ir tādas nozīmīgas tradīcijas kā Dziesmu un deju svētki, vasaras saulgriežu svinības un kopīga valsts himnas dziedāšana 18. novembrī, kas ļauj tūkstošiem cilvēku sajust piederību mūsu valstij un mūsu kultūrtelpai. Savukārt sports saliedē visdažādākos cilvēkus — izzūd tautību un kultūras atšķirības, mazsvarīgs kļūst vecums un uzskati.

Lattelecom Rīgas maratons ir salīdzinoši jauna, tomēr jau labi iesakņojusies tradīcija. Rīgas maratona panākumu atslēga ir ne tikai spēja nodrošināt visaugstākās raudzes profesionālo sportistu dalību, bet arī spēja radīt kopā būšanas prieku ikvienam tā dalībniekam. Sev piemērotu distanci var atrast cilvēki ar dažādu sportisko sagatavotību — ik gadu varam vērot, kā maratonā piedalās darba kolēģi, draugu pulciņi un ģimenes. Tie, kuri neskrien paši, atbalsta savējos trases malā. Rīgas maratons ir spilgts apliecinājums ieguvumiem, ko sniedz aktīvs un veselīgs dzīvesveids. Sports padara cilvēku stiprāku ne tikai fiziski, bet arī norūda raksturu un ļauj katram sacensties visupirms pašam ar sevi. Tādēļ novēlu, lai katrs maratona dalībnieks šogad sasniedz savu labāko rezultātu un ir iedvesmots turpināt maratona tradīciju Latvijā arī nākamos gadus!   RAIMONDS VĒJONIS Latvijas Valsts prezidents

3

The state of Latvia is shaped by our people. In the year that marks the centenary of our country, we especially appreciate the efforts made by every person in Latvia for the development of our country. Our people are the foundation of the centenary of Latvia. People who have achieved outstanding results in sports and culture, as well as in science and business. People who set ambitious goals and take active steps to reach them. Sports and culture are areas that unite a large part of Latvia’s population. We have such significant traditions as the Song and Dance Celebration, summer solstice celebration, and the joint singing of the national anthem on November 18, which allows thousands of people to feel belonging to our country and our cultural space. Sport brings together a wide range of people, as national and cultural differences disappear, age, and beliefs become minor. The Lattelecom Riga Marathon is a relatively new, yet well-established tradition. Key to the success of Riga Marathon is not only the ability to ensure participation of the top professional athletes but also the ability to create the joy of being together in every participant. A suitable distance can be found for every person with different athletic experience. Thus every year we can observe how the marathon is challenged by our colleagues, friends, and families. Those, who do not participate in the marathon, support their peers along the route. The Riga Marathon is a vivid testimony to the benefits of an active and healthy lifestyle. Sports makes a person stronger physically, steels the character, and allows everyone to compete first of all with themselves. Therefore, I wish that every participant of the marathon this year achieves the best result and may find the inspiration to continue the marathon tradition in Latvia in the future as well! RAIMONDS VĒJONIS President of the Republic of Latvia

HELLO SVEICIENS

Marathon is a new tradition in Latvia that brings us together for the future.


HELLO SVEICIENS

AIGARS NORDS Race Director, Lattelecom Riga Marathon

4


Tā! Trīs galvaspilsētas tilti trasē iekļauti. Dziesmu un deju svētki ciemos ielūgti. Mesa, Busulis un Musiqq aizrunāti. Finiša zona kopā ar Helio līdz nepazīšanai pārvērsta. Rimi Bērnu dienai sīkie sapucēti. 70 valstu viesi Rīgā uzņemti. Kas vēl? Gustava Kluča Lāčplēsim goda vieta uz krekla sarūpēta. Un Milda medaļā iemūžināta. Draugi, Lattelecom Rīgas maratonu Latvijas simtgadē esam gatavi izskriet ar vērienu!

Three bridges included for the first time? Check. Song and Dance Festival invited? Check. Most famous music groups arranged? Check. A completely redesigned finish zone by Helio? Check. The little ones dressed up for the Rimi Kids’ day? Check. Guests from 70 countries welcomed? Check. Gustavs Klucis’ drawing printed on the official shirt? Check. The legendary Latvian Milda on the medal? Check!

Jo simtgades maratonā mēs svinam ne jau skaitli. Svinam ceļu, kas kopā ar Latviju noskriets. Svinam skriešanas svētkus, kas kopā radīti. Svētkus, kas simtgadē mums pašiem kopā jāizskrien!

Friends, we are ready for Latvia’s Centenary Lattelecom Riga marathon! And we are very happy to be able to share our Centenary celebrations with running guests from all over the world!

Paldies jums par uzticību un atsaucību visu šo gadu garumā — lai tikpat raiti mums visiem kopā skrienas arī nākamajā simtgadē!

Thank you for your continuous support of Lattelecom Riga marathon. Let us wish that our friendship continues well into the next Centenary of Latvia!

Baudiet svētkus!

Enjoy the celebrations!

AIGARS NORDS Lattelecom Rīgas maratona organizatoru komandas vadītājs

AIGARS NORDS Race Director, Lattelecom Riga Marathon

5

HELLO SVEICIENS

Lattelecom Rīgas maratonu Latvijas simtgadē esam gatavi izskriet ar vērienu!


LAIPNI LŪGTI RĪGĀ WELCOME TO RIGA

IZSKRIEN SVĒTKUS RĪGĀ! RUN THE CELEBRATIONS IN RIGA! SIMTGADES MARATONA MEDAĻA 2018. gada medaļā iekļauti pirmskara piecu latu monētas dizaina motīvi un viens no spēcīgākajiem Latvijas neatkarības simboliem — tautu meita Milda. Medaļa ir Lattelecom Rīgas maratona veltījums Latvijas simtgadei un kalpos kā simbolisks apliecinājums simtgades svētku izskriešanai! GUSTAVA KLUČA KREKLS Oficiālo kreklu šogad rotā Gustava Kluča (1895–1938), viena no zināmākajiem latviešu izcelsmes māksliniekiem pasaulē, zīmējums “Daugavas sargs” jeb Lāčplēsis. 2018. gadā maratons Daugavu pirmoreiz šķērsos pa trim Rīgas tiltiem, tādēļ Gustava Kluča Lāčplēsim simboliski tik tiešām būs iespēja

CENTENARY MARATHON MEDAL The 2018 medal includes motifs from the pre-war coin of Five Lats (Latvia’s pre-war currency) and one of the most powerful Latvian independence symbols — the Latvian girl, Milda. The medal is the Lattelecom Riga Marathon’s homage to Latvia’s Centenary and will serve as a symbolic acknowledgement of having run in the Centenary celebrations! GUSTAVS KLUCIS’ SHIRT “The Guardian of the Daugava River” or Lāčplēsis, by Gustavs Klucis (1895–1938), one of the world’s most well-known artists of Latvian origin, decorates this year’s official shirt. For the first time the marathon will cross the River Daugava on three of Riga’s bridges, therefore Lāčplēsis will symbolically be able to guard the Daugava. Klucis’ original work was bought at auction in Riga on the 18th of November 2017 specially for the Centenary marathon shirt.

6


RĪGA — BALTIJAS MARATONU GALVASPILSĒTA! Esam vienīgie Ziemeļeiropā ar prestižo IAAF Bronze Label kvalitātes zīmi. Simtgades maratons būs Lattelecom Rīgas maratona pieteikums uz pasaules Top 30 jeb IAAF augstāko kvalifikācijas zīmi Gold Label, kuras kritērijus šogad centīsimies izpildīt kopā ar vairāk nekā 35000 dalībniekiem no 70 valstīm. LABUMS NO SKRIEŠANAS 4,5 MILJONU APMĒRĀ

Lattelecom Rīgas maratona ekonomiskā ietekme 2017. gadā tiek lēsta 4 566 000 eiro apmērā, Rīgai piesaistīto ārvalstu līdzekļu apjoms — 2 545 000 eiro, bet valstij papildus radītie PVN ienākumi tikai no ārvalstu līdzekļiem vien — 390 000 eiro apmērā! Katrs no vairāk nekā 4000 ārvalstu skrējējiem, kas šogad startēs Rīgā, līdz ņem 1,2 līdzbraucējus, Latvijā vidēji uzturas 3,4 dienas, par naktsmītnēm, maltītēm un iepirkšanos vidēji dienā tērējot no 45 līdz 220 eiro.

RIGA — THE MARATHON CAPITAL OF THE BALTICS! We are the only race in Northern Europe with the prestigious IAAF Bronze Label. The Centenary Marathon will be the Lattelecom Riga Marathon’s application to the world’s top 30 — the IAAF Gold Label. We will try to fulfil the criteria of the IAAF Gold Label this year in the company of over 35,000 participants from 70 countries. WE BRING 4.5 MILLION EURO TO ECONOMY! The economic impact of the Lattelecom Riga Marathon in 2017 was calculated at 4,566,000 Euro, while total overseas funds generated — 2,545,000 Euro. Each one of the more than 4,000 runners from overseas who will run in Riga this year brings 1.2 travel companions, stays in Latvia for an average of 3.4 days and spends an average of between 45 and 220 Euro per day on accommodation, food and shopping.

Gustavs Klucis. Daugavas sargs. Ap 1920. Gustavs Klucis. The Guardian of the Daugava River. 1920s.

7

Katrs no vairāk nekā 4000 ārvalstu skrējējiem Latvijā vidēji uzturas 3,4 dienas, dienā tērējot no 45 līdz 220 eiro

LAIPNI LŪGTI RĪGĀ WELCOME TO RIGA

sargāt Daugavu. Kluča oriģināldarbs speciāli simtgades maratona kreklam tika iegādāts izsolē Rīgā 2017. gada 18. novembrī.


SVĒTKI TRASĒ CELEBRATIONS ON THE COURSE

DZIESMU UN DEJU SVĒTKI IENĀK MARATONĀ!

SONG AND DACE CELEBRATION COMES TO THE MARATHON!

Vai 400 koristu apdziedāti kādreiz esat skrējuši? Skrieniet un dziediet līdzi no sirds Dziesmu un deju svētku koru alejā Brīvības un Stabu ielas krustojumā, kur koristi būs sarūpējuši varenu koncertprogrammu ar populārākajiem Dziesmu un deju svētku gabaliem! Paldies Evai Juhņēvičai no Dziesmu un deju svētkiem un Gintam Cepleniekam, vienam no Dziesmu un deju svētku virsdiriģentiem, par dziesmotāko un unikālāko atbalstu maratona vēsturē!

Have you ever run to the sound of 400 choristers? Run and sing along with all your might through the Song and Dace Celebration Choir Alley at the Brīvības Street and Stabu Street crossing, where the choristers will present a mighty concert programme of the most popular Song and Dance Celebration’s songs! Thanks to Eva Juhņēviča from the Song and Dance Celebration and Gints Ceplenieks, one of the Grand Conductors of the Song and Dance Celebrations, for the most unique musical support in the history of the marathon!

SIMTGADES GODA SARDZE

CENTENARY GUARD OF HONOUR

Pie Brīvības pieminekļa simtiem tautas deju dejotāju izvietosies simboliskā “Simtgades goda sardzē”, lai uzmundrinātu ikvienu dalībnieku un līdzjutēju.

Hundreds of folk dancers will line up by the Freedom Monument in a symbolic “Centenary Guard of Honour” to energise the runners and spectators.

tet ENERĢIJAS PUNKTI

tet ENERGY POINTS

Par kārtīgu enerģijas lādiņu trasē gādās desmit tet enerģijas punkti, kuros saimniekos populāras ētera personības,

Ten tet energy points will provide energy boosts around the course, overseen by popular broadcasting personalities, DJs and musicians.

8


High five Lauris Lizbovskis, smile at Lelde Lietaviete, chat to Kozmens, and sing with Nauris Brikmanis — the tet supporters will look after you for the whole course!

Lattelecom elektroenerģijas zīmols tet ikviena dalībnieka noskrieto kilometru pārvērtīs gudras enerģijas risinājumos kādā Latvijas augstskolā. Ikviens var ietekmēt kura augstskola iegūs jaunākos tet gudrās mājas risinājumus, balsojot Facebook.com/tet.lv. Uzvarētāju un kopējo noskrieto kilometru skaitu uzzināsiet 20. maijā maratona izskaņā 360TV tiešraidē un tet sociālajos tīklos.

The Lattelecom electroenergy brand tet will turn each kilometer run by our runners into smart energy solutions in one of Latvia’s higher education institutions. The institution which receives the newest tet smart home solutions will be decided through voting on the tet Facebook account. Results of the vote and the total amount of kilometers run will be announced on the 360TV’s live broadcast and tet’s social media accounts.

KAROGU ALEJA

FLAG AVENUE

Pie Ministru kabineta Nacionālās aizsardzības akadēmijas jaunie kadeti skrējējus no visas pasaules sveiks, veidojot Lattelecom Rīgas maratonā pārstāvēto dalībvalstu karogu aleju.

At the Cabinet of Ministers young cadets from the National Defence Academy will greet runners from all over the world with an avenue of flags from every country represented in the race.

9

SVĒTKI TRASĒ CELEBRATIONS ON THE COURSE

DJ un mūziķi. Dod pieci Laurim Lizbovskim, uzsmaidi Leldei Lietavietei, uzsit klaču ar Kozmenu, sadziedies ar Nauri Brikmani — tet uzmundrinātāji par jums rūpēsies visas trases garumā!


Jana

Kalniņa Jana Jana Kalniņa Kalniņa

Busulis Busulis

īv Br īBbar īv sīvbī īb bua as lsv bu ābrui lv slvā ār r is is

Br

a iela iel as las sal sa a Ķīp Ķīp as iel sal Ķīp

dsnds ZunZu s d Zun

a el ai ār a a iel a iel m e a ld r r Veamāemā ld ld Va Va

Mārtiņš Kozlovskis Mārtiņš Mārtiņš Kozlovskis Kozlovskis

Lauris Busulis Lauris Lauris

Andris Krauja Andris Andris Krauja Krauja

Lauris Lizbovskis Lauris Lauris Lizbovskis Lizbovskis

Elizab etes ElizEalibzab eteestes

ilts šu t Vantiltstilts u u š š n n Va Va

Zirņ u ZirņZirņ iela u ieu ie la la

Hanzas iela HanHan zaszas ielaiela

Eksporta Ekspo Ekspo rta rta

ielaiela OgļuOgļu iela Ogļu

Matrožu iela Matrožu ielaiela Matrožu

2018 2018 2018

Ves et VesVeass iel eta etasa s ie ie la la

Ska n SkaSksates ie nst nste la es s i iela ela

Jānis Kozlovskis Jānis Jānis Kozlovskis Kozlovskis

īga Vecgra ga ī ī r r c c Ve Ve

Lelde Lietaviete Lelde Lelde Lietaviete Lietaviete

la ie ua la l ķ aiļe ie ķKu ķu aļ Kaļ K lts

ti ntss ts teil til sm s Aenk en m m Ak Ak

Aivis Ceriņš Aivis Aivis Ceriņš Ceriņš

Kr a Kr Kr sta as as iel ta ta a iel iel a a

Ketija Šēnberga Ketija Ketija Valters Šēnberga Šēnberga Fridenbergs Valters Valters Fridenbergs Fridenbergs

Sa l Sa uStai lu ltus til til ts ts

a a iel iel las las a sa sa iel ku ku as Mū Mū usal k Mū

Ģirts Zebuliņš Ģirts Ģirts Zebuliņš Zebuliņš

Miķelis Visockis Miķelis Miķelis Visockis Visockis

Helio finiša zona Helio Finish Zone Helio Helio finiša finiša zonazona Helio Helio Finish Finish ZoneZone

Simtgades goda sardze Centenary Guard of Honour Simtgades Simtgades godagoda sardze sardze Centenary Centenary Guard Guard of Honour of Honour

Dziesmu un deju svētku koru aleja Dziesmu Dziesmu un deju un deju svētku svētku Song and Dance koru koru alejaaleja Celebration’s Choir Alley Song Song and and Dance Dance Celebration’s Celebration’s Choir Choir Alley Alley

tet Enerģijas punkti tet Energy Points tet Enerģijas tet Enerģijas punkti punkti tet Energy tet Energy Points Points

Karogu aleja Flag Alley Karogu Karogu alejaaleja FlagFlag Alley Alley


HELIO FINIŠA ZONA HELIO FINISH ZONE

FINIŠA ŠOVS SADARBĪBĀ AR HELIO! ENJOY THE FINISH SHOW WITH HELIO! Finiša zona sadarbībā ar Lattelecom izklaides zīmolu Helio šoreiz pārvērtīsies līdz nepazīšanai, piedāvājot iespaidīgu mūzikas, sporta un izklaides šovu. Līdzjutēju ērtībām būs pieejamas plašas tribīnes, skrējējus Helio finiša zonā sagaidīs gan vadošo Latvijas mūziķu — Mesa, Musiqq un Intara Busuļa uzstāšanās, gan akrobātikas, karsējmeiteņu, velotriāla priekšnesumu, gan DJ Toma Grēviņa, ceremonijmeistaru Kaspara Breidaka, Ineses Vaikules un Anatolija Kreipāna izklaidēti. Līdzjutējus aicinām pasteigties, laicīgi ieņemot labākās vietas Helio finiša zonā un jo īpaši tribīnēs!

This year Finish Zone will be transformed beyond recognition with Lattelecom entertainment brand Helio, offering an impressive show of music, sport and entertainment. Supporters, for whose comfort we will build wide stands, will be able to wait for the runners in the Helio Finish Zone while being entertained by Latvian musicians Mesa, Musiqq and Intars Busulis along with masters of ceremonies Kaspars Breidaks, Inese Vaikule and Anatolijs Kreipāns, and many other shows with acrobats, cheerleaders, bike trials, and much more.

Finiša šovs svētdien, 20.maijā, 11. novembra krastmalā norisināsies visu dienu — no plkst. 9.00 līdz 15.00 uz īpašas Helio skatuves, kas simtgades maratona finišētājiem par godu tiks izbūvēta pašā finišā.

The Helio Finish Show at the 11 November Embankment will take place on Sunday, the 20th of May from 9.00 to 15.00 on the special Helio stage, which will be built in honour of the Centenary Marathon finishers above the finish line.

Performances un muzikālie sveicieni 11. novembra krastmalā ir pieejami visiem līdzjutējiem, rīdziniekiem un pilsētas viesiem — programma ir jaunā Helio zīmola veltījums tūkstošiem Lattelecom Rīgas maratona dalībnieku un līdzjutēju!

The performances and musical greetings will be accessible to all supporters, locals and visitors to the city — the programme is a dedication from the new Helio brand to the thousands of Lattelecom Riga Marathon participants and fans!

12


MESA

INTARS BUSULIS

No 6.30 DJ TOMS GRĒVIŅŠ

No 6.30 DJ TOMS GRĒVIŅŠ

~08.30

Starts 42 km un 21 km

~~8.30

42 km and 21 km starts

~~9.35

21 km 1. vietas finišs vīriešiem

~~9.35

21 km men’s 1st place finish

~~9.45

21 km 1. vietas finišs sievietēm

~~9.45

21 km women’s 1st place finish

(J. Prokopčuka)

(J. Prokopčuka)

~10.00 MUSIQQ

~10.00 MUSIQQ

~10.38

42 km 1. vietas finišs vīriešiem

~10.38

42 km men’s 1st place finish

~10.44

LČ maratonā 1. vieta finišs

~10.44

Latvian Marathon Championship

vīriešiem (V. Žolnerovičs)

men’s 1st place finish (V. Žolnerovičs)

~10.55

42 km 1. vietas finišs sievietēm

~10.55

42 km women’s 1st place finish

~11.30

LČ maratonā 1. vietas

~11.30

Latvian Marathon Championship

finišs sievietēm

women’s 1st place finish

~11.30

Apbalvošana 42 km un 21 km

~11.30

42 km and 21 km award ceremony

~12.30

Starts 10 km

~12.30

10 km start

~12.45

Apbalvošana Latvijas čempionātam

~12.45

Latvian Marathon Championship

award ceremony

maratonā ~13.00

10 km 1. vietas finišs vīriešiem

~13.00

10 km men’s 1st place finish

~13.06

10 km 1. vietas finišs sievietēm

~13.06

10 km women’s 1st place finish

~13.15 MESA

~13.15 MESA

~14.00

Starts 6 km 1. vilnim

~14.00

6 km 1st wave start

~14.15

Starts 6 km 2. vilnim

~14.15

6 km 2nd wave start

~14.19

6 km 1. vietas finišs vīriešiem

~14.19

6 km men’s 1st place finish

~14.23

6 km 1. vietas finišs sievietēm

~14.23

6 km women’s 1st place finish

~14.25

INTARS BUSULIS

~14.25

INTARS BUSULIS

~15.10

Apbalvošana 10 km un 6 km

~15.10

10 km and 6 km award ceremony

~15.30

Closing

~15.30 Noslēgums

13

HELIO FINIŠA ZONA HELIO FINISH ZONE

MUSIQQ


ADIDAS FINIŠA FOTO Kad finiša lenta kaklā kārta, sameklējiet draugus un dodieties pie adidas #takecharge foto sienas, kur profesionāls fotogrāfs parūpēsies par lieliskām finiša atmiņām.

Kr.KVr.aVldaeldm eāmra āra iela iela

SPORTLAND Oficiālo Lattelecom Rīgas maratona adidas kreklu kolekciju, kā arī visu nepieciešamo ekipējumu savam skrējienam, meklējiet Sportland teltī. Atradīsiet gan kreklu ar Gustava Kluča “Daugavas sargu”, gan pavisam jaunu kolekciju, kas tapusi sadarbībā ar Sportland.

MĒNESS APTIEKAS MASĀŽAS UN TEIPOŠANAS ZONA Pēc labi padarīta darba par jūsu kāju labsajūtu uz viena no 10 galdiem rūpēsies uzreiz divi masieri. Uz atjaunojošu masāžu aicinām ikvienu 42 km vai 21 km finišētāju. Nelaidiet garām arī citas mūsu partneru sarūpētās aktivitātes — uzlādējieties startam un atjaunojieties pēc finiša Isostar sporta uztura teltī, siltu dušu pēc finiša meklējiet pie Hansgrohe un jautras aktivitātes baudiet Gardena aktivitāšu zonā. Mazos ziķerus uz plašu multeņu programmu gaidīsim Helio Bērnu stūrītī.

Pils laukums Pils laukums

WC WC

Sportland pacemakers Sportland

VaVnašnuštiultti slts

pacemakers

gāte Poļu gāte Poļu

gāte Daugavas gāte Daugavas

Rīgas pils Rīgas pils

la ie li s iela P ls Pi

WC WC WC WC

WC

a a ieliel ņuņu kākā gligli AnAn

42 KM FINIŠĒTĀJU ZONA Visiem 42 km finišētājiem esam sarūpējuši īpašu atpūtas zonu, kas piedāvās uzkodas un kārumus spēku atjaunošanai.

WC

Mēness aptieka massage zone Mēness aptieka massage zone

Hansgrohe showers Hansgrohe showers #beactive

S TSATRATR

T

#beactive

November 11 Embankment November 11 Embankment

WC WC WC WC

42 km Team tents Team tents

42 km


42 KM FINISHERS’ ZONE We have provided a special 42 km relaxation zone for all 42 km finishers, offering snacks and treats to renew your strength.

SPORTLAND Get the official Lattelecom Riga Marathon’s Adidas shirt collection, as well as all the necessary equipment for your run, in the Sportland tent. You will find both the shirt with Gustavs Klucis’ “The Guardian of the Daugava River” and a completely new collection created in collaboration with Sportland.

ADIDAS #TAKECHARGE FOTO Once the finish medal is placed around your neck, find your friends and go to the adidas #takecharge photo wall, where a professional photographer will capture your wonderful finishing memories.

MASSAGE AND TAPING BY MĒNESS APTIEKA After a well-run race, look for the Mēness Pharmacy’s massage and taping zone, where two masseuses will look after the wellbeing of your legs at one of 10 tables. All 42 km or 21 km finishers are invited for a revitalising massage.

ms ukuums a l ma uk Doma la o D Marathon Bicycle bag check storage Marathon Bicycle bag check storage

Don’t miss other offers and activities by our partners — gear up for the race and recover at Isostar sports nutrition tent, take a post-race shower at Hansgrohe and have fun and relax at the Gardena Garden. All the littles ones ar welcome to Helio Kids’ Zone for a wide cartoon program.

Rīgas doms Rīgas doms

te pa gā Bīskaapa gāte Bīsk

la Palasta iela Palasta ie

WC WC

WC WC

Sportland

Isostar

Press

Sportland

Isostar

Press

adidas #takecharge adidas foto #takecharge foto

Spectator stands

FINISH FINISH finisher zone finisher zone

Helio stage Helio stage

Spectator stands

Lattelecom team tent Lattelecom team tent

a u ieliela KaKļķaļķu

la ku iue iela esiensieniek MiM

Mūku iela Mūku iela

ielaela JaJuanuni

H Heerd rd era er la a u la ku uk m um s s

2 2

1 1

3 3

T Helio T Kids Helio Zone Kids Zone

42 km, 10 km, 6 km FINISH 42 km, 10 km, 6 km FINISH 42 km LAP 2, 21 km FINISH 42 km LAP 2, 21 km FINISH

Helio 360 TV TVHelio screen studio 360 TV TV screen studio

WESS

RIMI team RIMItent

team tent

team tent WESS team tent

en na gard Garde en na gard e rd a G


RIMI BĒRNU DIENA RIMI KIDS’ DAY

RIMI BĒRNU DIENA RIMI KIDS’ DAY 19. MAIJS PLKST. 9.00—17.00 11. NOVEMBRA KRASTMALA

19TH MAY FROM 9.00 TO 17.00 11 NOVEMBER EMBANKMENT

Vai piekrītat, ka jauno paaudzi jāradina pie fiziskām aktivitātēm jau no agrām dienām? Tieši tā! Lepojamies, ka jau sesto gadu pēc kārtas Lattelecom Rīgas maratona Rimi Bērnu dienā kopā pulcējam tūkstošiem mazo ziķeru, lai šķēršļu joslās, skriešanas trasītēs un 4,2 km garajā Ģimeņu skrējienā kārtīgi izkustētos! Mīļās mammas un papi, neguļam, nākam ārā, ņemam līdzi atvases, un aiziet!

Would you agree that the next generation has to start getting used to physical activities as early as possible? Exactly! We are proud that, for the sixth year in a row, we are gathering thousands of little ones together as part of the Lattelecom Riga Marathon Rimi Kids’ Day to properly stretch their legs on obstacle courses, running tracks and the 4.2 km Family Run! Mummies and Daddies, don’t sleep in — get out, bring your kids, and let’s go!

PROGRAMMA UN AKTIVITĀTES 10.00—11.00 Starts 4,2 km Ģimeņu skrējienam 11.00—17.00 Sportiskas un radošas aktivitātes Trasīte “Mazie” (0–3 g. v.) Skriešanas trases 300 m (3–8 g. v.) un 600 m (5–12 g. v.)

PROGRAMME AND ACTIVITIES 10.00—11.00 4.2km Family Run 11.00—17.00 Sporting and creative activities “Little Ones” course (0–3 years) 300 m (3–8 years) and 600 m (5–12 years) running courses

16


RIMI BĒRNU DIENA RIMI KIDS’ DAY

ĢIMEŅU SKRĒJIENS

FAMILY RUN

4,2 km garā trase pāri Vanšu tiltam ar startu un finišu 11. novembra krastmalā. Starts plkst. 10.00. Finišā — piemiņas medaļa un gardu uzkodu paka no Rimi. Rezultātus būs iespēja apskatīt lattelecomrigasmaratons.lv.

4.2 km long course over the Vanšu Bridge starting and finishing on the 11 November Embankment. Starts at 10.00. At the finish line — a commemorative medal and delicious snack pack from Rimi. Results can be found on lattelecomrigasmaratons.lv.

TRASĪTE “MAZIE”

“LITTLE ONES” COURSE

Skriešanai un kāpšanai piemērotu aktivitāšu zona bērniem no 0 līdz 3 gadu vecumam. Starts: kā atnāc, tā skrien. Finišā — piemiņas medaļa un garda uzkodu paka no Rimi.

A running and climbing activity zone for children ages 0 to 3 years. Start: whenever you arrive, come and run. At the finish line — a commemorative medal and delicious snack pack from Rimi.

TRASES 300 M UN 600 M

300 M AND 600 M COURSES

300 m distancē bērni varēs doties vecāku pavadībā. 600 m distancē vecāki aicināti bērnu sagaidīt pie finiša. Pirmais starts plkst. 11.00, pēdējais — plkst. 17.00. Katras distances starts tiks dots ik pēc 10–15 minūtēm. Finišā — piemiņas medaļa un gardu uzkodu paka no Rimi.

Children can run 300 m course accompanied by their parents. Parents are invited to wait at the finish line for their children participating in 600 m course. First start at 11.00, final start at 17.00. Each distance is started every 10–15 minutes. At the finish line — a commemorative medal and delicious snack pack from Rimi.

17


RIMI BĒRNU DIENA RIMI KIDS’ DAY SPORTISKAS UN RADOŠAS AKTIVITĀTES

SPORTING AND CREATIVE ACTIVITIES

Rimi Bērniem TV studijā bērni un jaunieši varēs nodot video sveicienu Latvijai simtgadē un kopā ar zinošiem ekspertiem runāt gan par Latvijas vēsturi, gan tās nākotni vēl pēc 100 gadiem. Bērniem kopā ar vecākiem būs iespēja trasē apbraukt apkārt Latvijai ar Indoor velosipēdiem un izklaidēties mobilajā virvju trasē “Turies!”. Bungas spēlēt mācīs Andžeja Grauda bungu skola. Bērni varēs gūt iemaņas laikmetīgajā dejā, baletā un hip-hop. Tie, kam ar skriešanu nebūs gana, aicināti startēt boksā, bērnu fitnesā un hokejā kopā ar BHC37 hokeja klubu. Savukārt Helio Bērnu stūrītis piedāvās plašu animācijas filmu programmu.

At the Rimi for Kids TV studio children and teenagers can try out different filmmaking roles and create a video greeting to Latvia on its Centenary; the Helio Kids Zone will offer a wide programme of animated films, while Andžejs Grauds Drum School will teach the art of drumming.. Those for whom running just isn’t enough can test their boxing, children’s fitness and hockey skills with the BHC Hockey Club. Kids and their parents can ride around the shape of Latvia on Indoor’s bike track and have fun on the “Turies!” mobile ropes course. Children can also practice modern dance, ballet and hip-hop dancing skills.

SERVISA ZONAS DOMA LAUKUMĀ Velo novietnes darbosies no 9.00 līdz 17.00. Mantu glabātuve no plkst. 9.00 līdz 11.30 tikai Ģimeņu skrējiena dalībniekiem.

SERVICE ZONES IN DOME SQUARE Bike parking will be available from 9.00 to 17.00. Bag Check will be available from 9.00 to 11.30 for Family Run participants only.

18


Jānis Kozlovskis

2018

Jana Kalniņa

as

sal

Ķīp iela

ds

Zun

iela

s

4,2 km m Ak

si Aivis 3 Ceriņš

S

RT STA ts til

īga

Vecr

īga

Vecr

en

ba īvī

lv ār is bu as īb

l

Va

Lelde Lietaviete

ķu

ļ Ka

Lauris Busulis

a

īv

m de

el

ai

ār

2

Br

las

ilts

šu t

Br

iela

ilts

Mārtiņš Kozlovskis

Van

el a

Eksporta

Ogļu

asa

Ķīp 1

la

ie

Lauris Lizbovskis

etes

šu t

Van

a ār

m

de

l Va

Elizab

la

Andris Krauja

Hanzas iela Matrožu iela

u ie

Ves eta s ie la

Ska nst es iela

Zirņ

la

ie

S INIŠ

F

s

s

en

t til

Ketija Šēnberga Valters Fridenbergs

4

Kr

as

ta

Kr

iel

as

a

ta

m

Ak

RIMI BĒRNU DIENA RIMI KIDS’ DAY

ĢIMEŅU SKRĒJIENS

iel

a

til

s ie

ts

la sa

ku

Ģirts Zebuliņš

Sa

lu

la Miķelis Visockis

Helio finiša zona Helio Finish Zone

Trase / Simtgades goda sardze Centenary Guard of Honour

Course

0

Dziesmu un deju svētku koru aleja km atzīmes Song and Dance Celebration’s Choir Alley

tet Enerģijas punkti / km marks tet Energy Points

Karogu aleja Flag Alley


Rimi Bērniem klubs paver iespējas mammām un tētiem, kuri vēlas, lai viņu bērni izaug priecīgi, mīlēti, aprūpēti un izglītoti. Aicinām pievienoties klubam, lai: iepriecinātu Tevi ar atlaidēm Tava bērna jubilejā; nosūtītu Tev personalizētus piedāvājumus bērniem piemērotiem produktiem; informētu Tevi par īpašām akcijām, loterijām; dalītos ar Tevi mūsu sadarbības partneru piedāvājumos; sniegtu Tev iespēju apmeklēt dažādus mūsu ekspertu vadītus seminārus, darbnīcas un citus pasākumus; aicinātu Tevi notestēt bērnu produktu klāstu.

Reģistrējies un uzzini vairāk www.rimi.lv/berniem vai jebkurā Rimi veikala kioskā


Rimi Bērniem radīja platformu domu un pieredzes apmaiņai ar citiem vecākiem. Platformā Tu vari atrast profesionālus padomus no mūsu ekspertiem, kas sniedz atbalstu bērnu audzināšanā.

Ienāc www.rimi.lv/berniem


ELITE ELITE

2017. gada maratonā VALĒRIJS ŽOLNEROVIČS uzstādīja jaunu valsts rekordu (2:14:23)

CEĻĀ UZ ZELTU THE PATH TO GOLD Ceļā uz pasaules Top 30 jeb IAAF Sudraba un Zelta statusu esam sarūpējuši vēl nebijušu pasaules skriešanas zvaigžņu parādi. No vairāk nekā 20 Zelta un Sudraba statusa skrējējiem, kas šogad skries Rīgā, lielākā daļa iekarojusi goda pjedestālus Ņujorkā, Bostonā, Vīnē, Prāgā, Hamburgā, Barselonā, Frankfurtē, Hanoverē un citur.

On the path to the World Top 30 or IAAF Silver and Gold Label we have organised a parade of world running stars for the first time. From the more than 20 Gold and Silver status runners who will run in Riga this year, the majority have climbed the podium in New York, Boston, Sydney, Vienna, Prague, Hamburg, Barcelona, Frankfurt, Hanover and elsewhere.

Vīru konkurencē maratona favorīti būs Eiprils Leslijs Lusafo no DĀR (3. vieta Ņujorkā, 2013, 2:09:45), kenijietis Žozefs Kiengo Munivoki (Lattelecom Rīgas maratona uzvarētājs, 2017), Varšavas maratona uzvarētājs polis Arturs Kozlovskis (personiskais rekords 2:10:58), etiopietis Češari Kirui Džeikobs (2. vieta Barselonā, 2017, 2:09:24) un citi.

The favourites in the the male marathon competition will be Lusapho Lesly April from the Republic of South Africa (3rd place in New York, 2013, 2:09:45), Kenyan Joseph Kyengo Munywoki (Lattelecom Riga Marathon winner, 2017), Polish Warsaw Marathon winner Artur Kozłowski (PB 2:10:58), and Ethiopian Jacob Cheshari Kirui (2nd place in Barcelona, 2017, 2:09:24) among others.

Dāmu konkurencē maratona favorītes būs kenijiete Džordžīna Džepkirui Rono

In the ladies’ marathon competition, the favourites will be Georgina J. Rono (2nd

22


(2. vieta Frankfurtē, 2012, 2:21:39, un 3. vieta Bostonā, 2012, 2:33:03), pagājušā gada Rīgas vice-čempione japāniete Kikujo Cuzaki, baltkrieviete Anastasija Ivanova, divkārtējā Varšavas maratona uzvarētāja (2017, 2:28:44), un citas augstākās raudzes sportistes. JAUNS LATVIJAS REKORDS? 2017. gada maratonā Valērijs Žolnerovičs uzstādīja jaunu valsts rekordu, kļūstot par Latvijas čempionu un kopvērtējumā izcīnot 4. vietu ar rezultātu 2:14:23. Turam īkšķus, lai arī simtgades maratonā Valērijam izdotos izskriet jaunu valsts rekordu! Maratona distancē uzgavilējiet arī Jānim Girgensonam, Lattelecom Rīgas maratona vice-čempionam 2017. gadā (2:20:57).

place in Frankfurt, 2012, 2:21:39, 3rd place in Boston, 2012, 2:33:03), last year’s Japanese Riga vice-champion, Kikuyo Tsuzaki, Belorussian Anastasia Ivanova, the two-time winner of the Warsaw Marathon (2017, 2:28:44) and other athletes of the highest caliber. A NEW LATVIAN RECORD? In the 2017 marathon, Valērijs Žolnerovičs set a new state record, becoming the Latvian champion and gaining 4th place with a result of 2:14:23. Fingers crossed that Valērijs can also run a new state record in the Centenary Marathon! Also in the marathon distance, cheer on Jānis Girgensons, Lattelecom Riga Marathon 2017 vice-champion (2:20:57).

VEIKSMI JEĻENAI PROKOPČUKAI!

GOOD LUCK JEĻENA PROKOPČUKA!

Simboliskā pusmaratona duelī Jeļena Prokopčuka šogad sacentīsies ar ukrainieti Tatjanu Kuzinu, Jeļenas sīvāko sāncensi 2006. gada Ņujorkas maratonā. Līdz šim Jeļena Rīgā vienmēr uzvarējusi — gaidīsim viņas uzvaru arī jaunajā trasē! Pusmaratonā Latviju pārstāvēs arī Ilona Marhele, kura šajā distancē 2016. gadā Rīgā izcīnīja 3. vietu (1:16:37).

In a symbolic half-marathon duel, Jeļena Prokopčuka will race this year against Ukrainian Tetyana Kuzina, Jeļena’s closest competition in the 2006 New York Marathon. Up until now Jeļena has always won — we also await her victory on this new course! Latvia will also be represented in the half-marathon by Ilona Marhele, who earned 3rd place in the half-marathon in Riga in 2016 (1:16:37).

75000 EIRO BALVU FONDS!

75,000 EURO PRIZE FUND!

Naudas balvu fonda lielākais kumoss jeb 50000 eiro atvēlēti maratona distances pirmajam pieciniekam, bet atsevišķs 9400 eiro balvu fonds novirzīts vadošo Latvijas maratonistu prēmēšanai, iespējamam Latvijas rekordam paredzot 5000 eiro lielu prēmiju. Balvu fonds 4000 eiro apmērā paredzēts pusmaratona distances pjedestālam.

The biggest bite of the prize fund, or 50,000 EUR, has been allocated to the top five of the marathon distance; a separate prize fund of 9,400 EUR has been set aside for the top Latvian marathon runners, with a prize of 5,000 EUR for the possible Latvian record. A prize fund of 4,000 EUR has been allocated to the half-marathon podium.

23

ELITE ELITE

No vairāk nekā 20 Zelta un Sudraba statusa skrējējiem, kas šogad skries Rīgā, lielākā daļa iekarojusi goda pjedestālus Ņujorkā, Bostonā, Vīnē, Prāgā, Hamburgā, Barselonā, Frankfurtē, Hanoverē un citur.


Tallinas rekl


tikai varēsiet virtuāli samērīties spēkiem, bet, kas zina, izlozēsiet ceļazīmi uz Berlīnes maratonu septembrī! Iepriekšējos gados jūs sūtījām uz Ņujorku, Atēnām, Kopenhāgenu, bet šogad 3 maratona komandas ceļos uz Berlīnes maratonu, savukārt 3 pusmaratona komandas — uz Tallinas pusmaratonu.

KURŠ PAŅEMS SKOLU KAUSU?

Ar Rīgas domes un Latvijas Sporta federāciju padomes atbalstu Latvijas Skolu kausā piedalās kustīgākās skolas — kopumā ap 2500 skolēnu liela izlase. Kurš šogad paņems Latvijas kausu — Aizputes vai Mārupes vidusskola? Kurai skolai tiks Rīgas kauss — Rīgas 66. speciālajai vai Teikas vidusskolai? Kuram vai kurai tiks Skolotāju reitinga uzvarētāja gods?

25

Make sure you register for our Team Cup — not only will you be able to compete with virtually every team of the Marathon, but also have a good chance of winning the possibility to go to Berlin marathon in September! We’ve already taken you to New York, Athens, Copenhagen — now it’s time to go to Berlin and Tallinn!  

WHO’S GOING TO WIN THE SCHOOL CUP?

There are about 2500 school children from the most sportive Latvia’s schools taking part in our School Cup thanks to the Riga City Council and Latvia’s Council of Sports Federations. Who’s going to win this year? Who’s going to be the Teacher of the Year?

KOMANDU KAUSS UN LATVIJAS SKOLU KAUSS

LAIŽAM UZ BERLĪNI? JOIN US TO BERLIN Komandu kausam esat reģistrējušies? Ne MARATHON?


STARTS START

VAI ESI GATAVS STARTAM? ARE YOU READY FOR THE START? STARTA LAIKI 20. MAIJĀ

START TIMES MAY 20

8.30 12.30 14.00 14.15

8.30 12.30 14.00 14.15

42 km un 21 km 10 km​ 6 km 1. vilnis 6 km 2. vilnis

42 km and 21 km​ 10 km​​​ 6 km 1st wave​ 6 km 2nd wave​

42 KM UN 21 KM STARTA KORIDORI

42 KM AND 21 KM START CORRIDORS

Vietas starta koridoros 42 km un 21 km distances dalībniekiem aicināsim ieņemt pēc plānotā finiša laika — ātrākie vietas varēs ieņemt priekšā, bet lēnākie — aizmugurē. Prognozētie finiša laiku intervāli tiks norādīti pie ieejas koridorā.

We will invite 42 km and 21 km runners to take their places in the start corridors based on their planned finish time — the fastest will be able to take their places at the front, and the slowest — towards the back.Predictedfinishingtimeintervalswillbeshown on entry to the corridor.

42 km

21 km

42 km

21 km

Elites koridors

Rezervēts elites skrējējiem

Elite lane

Reserved for elite runners

1. koridors

< 4h

< 1h 50min

Lane 1

< 4h

< 1h 50min

2. koridors

4h–5h

1h 50min–2h 50min

Lane 2

4h–5h

1h 50min–2h 50min

3. koridors

> 5h

> 2h 50min

Lane 3

> 5h

> 2h 50min

26


10 KM START CORRIDOR

Starta koridori 10 km skrējējiem tiks organizēti pēc starta numuriem.

Start corridors for the 10 km runners will be organised by starting number.

10 km

10 km

Elites koridors

Rezervēts elites skrējējiem

Elite lane

Reserved for elite runners

1. koridors

9001–11000

Lane 1

9001–11000

2. koridors

11001–1300

Lane 2

11001–1300

3. koridors

13000–17000

Lane 3

13000–17000

6 KM STARTĒS DIVOS VIĻŅOS

6 KM RACE WILL START IN TWO WAVES

Starta koridori 6 km skrējējiem tiks organizēti pēc starta numuriem. 6 km dalībnieki startēs divos viļņos — pirmais vilnis ar elites skrējējiem priekšgalā trasē dosies 14.00, bet otrais — 14.15 jeb 15 minūtes vēlāk. Neatkarīgi no viļņa, kurā startēsiet, vietu starta koridoros aicināsim ieņemt pirms 14.00 jeb pirmā viļņa starta.

Startcorridorsfor6kmrunnerswillbeorganisedby starting number. 6 km participants will start in two waves—thefirstwavewitheliterunnersatthefront will start the course at 14.00, and the second — at 14.15 or 15 minutes later. Regardless of which wave the runner starts in, we ask runners to be in their corridorbefore14.00,orbeforethefirstwavestarts.

6 KM STARTA NUMURS

6 KM STARTING NUMBER

1. VILNIS 171–200, Lattelecom un 17001–21500

WAVE 1

171–200, Lattelecom and 17001–21500

2. VILNIS 21501–31000

WAVE 2

21501–31000

NŪJOTĀJI UN SKRĒJĒJI AR BĒRNU RATIEM

NORDIC WALKERS AND RUNNERS WITH STROLLERS

Nūjotājus un skrējējus ar bērnu ratiem aicinām ieņemt attiecīgā starta noslēdzošo starta koridori (6 km distancē 2. vilni), neskatoties uz piešķirto numuru, lai būtu gan drošāk jums, gan netraucētu citiem skrējējiem ar ātrāku tempu.

We ask all nordic walkers and runners with children’s strollers to take their place in the final start corridor of their respective distance (for the 6 km distance, the 2nd wave), regardless of the starting number issued, to ensure greater safety for themselves and to avoid getting in the way of other runners with a faster pace.

OFICIĀLO MARATONA SOMU NODOŠANA Doma laukumā, Vecrīgā Mantas būs iespējams nodot, izmantojot tikai oficiālās Maratona somas. Maratona somu katrs dalībnieks saņems EXPO. VELO NOVIETNE Doma laukumā, Vecrīgā Velosipēdu novietnes ietilpība būs ierobežota, tāpēc iesakām ierasties laicīgi — kurš pirmais brauc, tas iegūst vietu velo novietnē.

27

OFFICIAL MARATHON BAG CHECK Dome Square, Riga Old Town Possessions can only be handed in in official Marathon bags. Each participant will receive their marathon bag at the EXPO. BIKE PARKING Dome Square, Riga Old Town Bike parking spaces will be limited, therefore we recommend arriving early — spaces will be given on a first-come, first-served basis.

STARTS START

10 KM STARTA KORIDORI


STARTS START

LAT 20.05.2018

2018

AGNESE 9578

MANTU GLABĀTAVAS DARBA LAIKS 6.30–16.00

BAG CHECK WORKING HOURS 6.30-16.00

KĀ NODOT UN SAŅEMT MARATONA SOMU

HOW TO HAND IN AND GET BACK YOUR MARATHON BAG

1. Uzlīmi ar savu starta numuru līmējiet uz caurspīdīgās Maratona somas tur, kur norādīts “VIETA TAVAM NUMURAM”! Uzlīmes saņemsiet EXPO aploksnē kopā ar dalībnieka numuru. 2. Doma laukumā atrodiet telti, kas numurēta ar Jūsu starta numura pēdējo ciparu! Šajā teltī nodosiet un pēc skrējiena atpakaļ saņemsiet savu Maratona somu. 3. Bez dalībnieka numura uzrādīšanas Maratona soma netiks izsniegta.

1. Attach the sticker with your bib number on the Marathon bag “ATTACH RACE NUMBER HERE”. Stickers with the number you will receive at EXPO in an envelope along with your starting number. 2. Find the tent in Dome Square numbered with the final number of your start number! In this tent you will be able to hand in and, after running, get back your Marathon bag. 3. If a starting number is not shown, the Marathon bag will not be handed out.

RIMI ENERĢIJAS PUNKTI UN FINIŠA MAISIŅI

RIMI ENERGY POINTS AND FINISH BAGS

Atspirdzinājumi tiks pasniegti šādā secībā: (1) individuālie elites skrējēju dzērieni, (2) dabīgais minerālūdens Mangaļi, (3) Isostar Hydrate & Perform sporta dzēriens, (4) banāni un apelsīni, (5) dabīgais minerālūdens Mangaļi, (6) trauks ar sūkļiem.

Refreshments will be handed out in this order: (1) elite runners’ individual drinks, (2) Mangaļi natural mineral water, (3) Isostar Hydrate & Perform sports’ drink, (4) bananas and oranges, (5) Mangaļi natural mineral water, (6) tray of sponges.

Isostar želejas būs pieejamas 26,5 km punktā tikai maratonistiem. Visu distanču dalībnieki finišā saņems Rimi finiša maisiņu ar 0,5 l dabīgo minerālūdeni Mangaļi,

Isostar gels will be available at the 26,5 km point only for those running the marathon. At the finish runners of all distances will receive a Rimi finish bag with 0.5L Mangaļi

28


natural mineral water, 0.5L Fruts Bubbles, a Herkuless muesli bar, dates and an apple. 42 km finishers will be provided with extra goodies and comforts in the “42 km Rest Zone.”

SPORTLAND TEMPA TURĒTĀJI Ar Sportland un skrējēju kluba VSK Noskrien atbalstu tempa turētāji vienmērīgu skriešanas tempu palīdzēs noturēt 42 km un 21 km distancēs. Meklējiet sarkanos (42 km) un zaļos (21 km) balonus starta koridoros — ātrākie atradīsies tuvāk starta līnijai, bet lēnākie — starta koridora beigās.

SPORTLAND PACEMAKERS With the support of Sportland and running club VSK Noskrien, pacemakers will help to keep a steady running pace during the 42 km and 21 km distances. Look for the red (42 km) and green (21 km) balloons in the starting corridors — the faster ones will be towards the start line, and the slower ones will be towards the end of the starting corridor.

42 km 3:00, 3:15, 3:30, 3:45, 4:00, 4:15, 4:30, 5:00 21 km 1:30 (kopā ar 42 km 3:00), 1:45, 2:00, 2:15

42 km 3:00, 3:15, 3:30, 3:45, 4:00, 4:15, 4:30, 5:00 21 km 1:30 (along with 42 km 3:00), 1:45, 2:00, 2:15

SATIKSME

TRAFFIC

11. novembra krastmala būs slēgta no piektdienas, 18. maija, plkst. 20.00 līdz pirmdienas, 21. maija, plkst. 6.00. 19. maijā satiksme Ģimeņu skrējiena trasē tiks slēgta no plkst. 9.30 līdz 11.00. 20. maijā satiksme trasēs tiks slēgta no plkst. 7.30 līdz 16.30.

The 11 November Embankment will be closed from Friday the 18th of May at 20.00 until Monday the 21st of May at 6.00. On the 19th of May, the Family Run course will be closed to traffic from 9.30 to 11.00. On the 20th of May, courses will be closed to traffic from 7.30 to 16.30.

KONTROLLAIKS

CONTROL TIME

42 km distancē noteikts 6h kontrollaiks ar vairākiem kontrolpunktiem. Dalībniekiem, kuri nepagūs sasniegt kontrolpunktu norādītajā laikā, līdz finišam būs jānokļūst, ievērojot satiksmes noteikumus. Skrējējus, kuri 3h laikā nesasniegs 21 km atzīmi (starta un finiša zonā, dodoties otrajā aplī), trases tiesnesis lūgs pārtraukt skrējienu, jo ar esošo tempu noteiktais kontrollaiks tiks pārsniegts.

A 6-hour control time is set for the 42 km distance with several control points. Participants who are not able to reach a control point in the given time will have to make their way to the finish while observing traffic rules. Runners who do not reach the 21 km mark in 3 hours (in the start and finish zone starting the second lap) will be asked by the referee to stop running, as at their current pace the set control time would be exceeded.

13 km – 1h 50min 17 km – 2h 20min 20 km – 2h 45min 21 km – 3h 00min

13 km – 1h 50min 17 km – 2h 20min 20 km – 2h 45min 21 km – 3h 00min

32 km – 4h 25min 37 km – 5h 00min 39 km – 5h 20min 40 km – 5h 45min

32 km – 4h 25min 37 km – 5h 00min 39 km – 5h 20min 40 km – 5h 45min

TOYOTA UN POLICIJAS ESKORTS

TOYOTA AND POLICE ESCORT

Līderus trasē pavadīs policijas auto, motocikli, velo un Toyota eskorts sadarbībā ar WESS. Toyota auto būs aprīkoti ar oficiālo pulksteni, kas demonstrēs laiku trasē no starta šāviena brīža.

Police cars, motorbikes, bicycles and a Toyota escort in collaboration with WESS will accompany the leaders on the course. The Toyota cars will be fitted with an official watch which will show the time since the starting gun.

29

STARTS START

0,5 l Fruts Bubbles, musli batoniņu Herkuless, dateles un ābolu. 42 km finišētājus nodrošināsim ar papildu labumiem un ērtībām “42 km atpūtas zonā”.


SKATIES UN SEKO WATCH AND FOLLOW

SKATIES UN SEKO WATCH AND FOLLOW 20. MAIJS MAY 20 8.00

9.00

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00

TIEŠRAIDE LIVE RACE

ARHĪVS ARCHIVE

TIEŠRAIDE LIVE RACE

KOPSAVILKUMS

LIVE

OFICIĀLĀ 360TV TIEŠRAIDE VISĀS EEZ VALSTĪS Ekskluzīvā 360TV tiešraidē maratonam pieslēgsimies Gustava Terzena un RenāraRozeskompānijā.Tiešraidēvērosim un komentēsim Jeļenas Prokopčukas, Valērija Žolneroviča, kā arī favorītu, pasaules un Eiropas maratona zvaigžņu, skrējienu, emocijas trasē un finišā, kā arī iztaujāsimekspertus,laisniegtuizsmeļošu ieskatu maratona norisē. 360TV tiešraide būs skatāma no plkst. 8.00–15.30. 360TV kanāls ir pieejams Lattelecom televīzijas platformās — Interaktīvajā TV un Virszemes TV, kā arī lietotnē Shortcut, kas bez maksas lejuplādējama iTunes Store un Google Play Store. Šogad 360TV būs skatāms visās EEZ valstīs lietotnē Shortcut, lai atbalstītu Lattelecom Rīgas maratonu ceļā uz Starptautiskās Vieglatlētikasfederācijuasociācijas(IAAF) “Zelta” kvalitātes zīmi (Gold Label).

LIVE

LIVE

LIVE

OFFICIAL 360TV BROADCAST We will tune in to the exclusive 360TV marathon broadcast to watch and comment on the runs and emotions of Jeļena Prokopčuka, Valērijs Žolnerovičs and other favourites, follow world and European marathon stars on the track and at the finish, in addition to interviewing experts who will offer an exhaustive look into the marathon as it progresses. The 360TV broadcast can be seen from 8.00 to 15.30. The 360TV channel is available on the Shortcut app which is available for free download on the iTunes Store and Google Play Store in all EEA countries. BEST4SPORT TV2 BROADCAST You will also be able to specifically follow just the elite runners on the Best4Sport TV 2 channel, which is available to marathon lovers on the Shortcut app - download for free on the iTunes Store and Google Play Store in all EEA countries.

30


LTV1 TIEŠRAIŽU SĒRIJA “MANS MARATONS” Reinis Ošenieks un Dagmāra Legante Lattelecom Rīgas maratona svētkiem pieslēgsies no studijas Rīgas centrā, intervējot dalībniekus, ziņojot no karstākajiem līdzjušanas punktiem un fanojot kopā ar līdzjutējiem un Rīgas viesiem. LTV1 tiešraižu sērijai “Mans maratons” pieslēdzies svētdien, 20. maijā, plkst. 9.30, 11.00, 13.30 un 15.30. LNT KOPSAVILKUMS “IZSKRIEN SVĒTKUS” 19. maijā plkst. 18.00 LNT atskatīsies uz spilgtākajiem notikumiem Lattelecom Rīgas maratona Rimi Bērnu dienā, savukārt 20. maijā plkst. 18.00 LNT demonstrēs 2018. gada maratona svētku mirkļus īpašā kopsavilkumā “Izskrien svētkus”. SEKO SKRĒJĒJIEM AR MARATONA APLIKĀCIJU! Aplikācijā Maratons atradīsiet visu distanču kartes un maratona dienas programmu, kā arī iegūsiet savu finiša diplomu, ar ko dalīties sociālajos tīklos. Jūsu draugi aplikācijā varēs ērti sekot līdzi Jūsu atrašanās vietai trasē. Aplikācija izstrādāta sadarbībā ar galveno partneri Lattelecom un ir bez maksas lejupielādējama iTunes Store un Google Play Store. SEKO SKRĒJĒJIEM AR UZMUNDRINI.LV! Lai sekotu līdzi skrējējam distancē, iespējams izmantot arī vietni uzmundrini.lv, meklētājā ierakstot skrējēja vārdu un uzvārdu. 6 km distancē divu starta viļņu dēļ precīzi datu rādījumi sagaidāmi pēc 3 km šķērsošanas.

LattelecomRigaMarathon rigasmaratons

LTV1 BROADCAST SERIES “MY MARATHON” Reinis Ošenieks and Dagmāra Legante will tune in to the Lattelecom Riga Marathon festivities from their central Riga studio, interviewing participants, reporting from the hottest viewing points and cheering on along with fans and visitors to Riga. Tune into the LTV1 broadcast series “My Marathon” on Sunday the 20th of May at 9.30, 11.00, 13.30 and 15.30. LNT RECAP “RUN THE CELEBRATIONS” On the 19th of May at 18.00, LNT will show the brightest events from the Lattelecom Riga Marathon Rimi Kids’ Day; meanwhile on the 20th of May at 18.00, LNT will show the festive moments of the 2018 marathon in a special recap, “Run the Celebrations.” FOLLOW RUNNERS WITH THE MARATHON APP! You will find maps of all the distances and the marathon day timetable on the “Maratons” app, in addition to receiving your finishing diploma to share on social media. You friends will easily be able to follow your location on the course. The app has been developed in collaboration with our main partner, Lattelecom, and can be downloaded for free on the iTunes Store and Google Play Store. FOLLOW THE RUNNERS WITH UZMUNDRINI.LV! You can also follow a runner along their distance using uzmundrini.lv by entering the runner’s name and surname into the search field. Because of the two starting waves, precise data for the 6 km distance will only be available after the 3km mark.

#LattelecomRigaMarathon #IzskrienSvetkus #SimtgadesMaratons

lattelecomrigasmaratons.lv 31

SKATIES UN SEKO WATCH AND FOLLOW

BEST4SPORT TV 2 TIEŠRAIDE Tikai elites skrējēju gaitām trasē sekot varēsiet arī Best4Sport TV2 kanālā, kas maratona mīļotājiem būs pieejams lietotnē Shortcut, kas bez maksas lejuplādējama iTunes Store un Google Play Store.


42 km

Zi

s ie Ska nst e

27

24

u

ie

la

Ves eta s ie la

28

la

2018

25

26 29

Hanzas iela

ab

etes

ds

Zun

is

īv īb

as

Va

Br ilts

32

šu t

Van

39

12 41

Vecr

9 38

IŠS

TS

FIN

R STA

u

ķ aļ

13

37

21

14

s

Kr

m

Ak

K

42

ilt

st

en

la

ie

as

15

ta

ie

la

20 19

iel

lu

las

til t

s

sa

ku Mū 16

a

Sa

iela

8

10

īga

3

kas

Slo

36 7

40 11

2

iela 33

la

lv ar

31

22

as 4

ie

bu

sal Ķīp 6

u

ie

1

34

35

St

30

Elizab

ld em ār a

Matrožu iela

iela

5

la

Ogļu

Eksporta

23

18

17

Trase / Course

32

Dabīgais minerālūdens Mangaļi Natural mineral water Mangali km atzīmes / km marks

Isostar Hydrate & Perform Sports Drink

Isostar želejas / Isostar gels Apelsīni un banāni Oranges and Bananas


21 km

2018

ie

la

iela

Matrožu iela

Ogļu Elizab

5k

a

etes ie

em ār

la

Eksp

St

īb as

ab

Br

īv

2

as

12

3

ilts šu t

Van

īga

RTS

STA

u ļķ

S INIŠ

F

Ka 13

ts

il st

en

Kr

m

Ak

la

ie

as

ta

15k

iel

a

20k 19

ts

las sa

ku Mū 16

til

iela

8

14

10k

Vecr

9

a iel

lu

kas

Slo

7

Sa

ds

iela

Zun

sal

Ķīp

iela

4

bu l

11

orta

6

va ris

Va

ld

1

18

17

Trase / Course

0

Dabīgais minerālūdens Mangaļi Natural mineral water Mangali km atzīmes / km marks

Isostar Hydrate & Perform Sports Drink

Apelsīni un banāni Oranges and Bananas

u

ie

la


10 km km 10

2018 2018 2018

Hanzas iela HaHa nza nza s iel s iel aa 2 22

Va VaVlda ldeldm emeām ārraāri a eal ie iae la la

Eliza etes ie EliEzliazbab la ebte ete s ie s la iela 1 11

ir i r oi r oo vica vicva ica

S RST AT TS STR TAR STSA

5 55

si s sil tilt esnnts t n m ee Amkm AkAk

0 00

7 77

9 99

a cīrrgīīg gaa a Vee r c c e l VV liaela

IŠS FIN IŠISŠS FIFNIN lts

Trase / Course Trase Trase / Course / Course

Br BrBīvr īvībīva īb ībs as absu bublvu lvalrvi ar asr is is

M eM ee M

a ie a liealla oprotartta ie EkEskpssp or Ek 6 66

8 88

3 33

4 ts 4 4

til šu tilttislts Vnašn u u š n VaVa

S St Sttab ababu i u u el ie ie a la la

iue ie uļķu Kļķaaļķ a KK

K KrKrras asasta ta ta iel ieliela aa

Dabīgais minerālūdens Mangaļi Isostar Hydrate & Dabīgais Dabīgais minerālūdens Mangaļi Isostar Isostar Hydrate Hydrate && Naturalminerālūdens mineral waterMangaļi Mangali Perform Sports Drink Natural Natural mineral mineral water water Mangali Mangali Perform Perform Sports Sports Drink Drink Apelsīni un banāni km atzīmes / km marks Apelsīni Apelsīni unun banāni banāni Oranges and Bananas kmkm atzīmes atzīmes / km / km marks marks Oranges Oranges and and Bananas Bananas


2018 2018 2018 Elizabe ElizEalibzeabetes iela teste ieslaiela 1 1 1

2

2 2

Va l Va dVeam ld ldeā em rma ār āireal a aie ie la la

km 66 km

RSTSS SATRAATR T STST IŠS FIIN ŠNSIŠS N I I F F lts sti lts t s l i ent ti m ns ens k e A m m Ak Ak

e M eM Me

a taliael sprtoar ie ko EkEsp orta iela Eksp ilts šultts lts i i Van t šu šu t VanVan

Br ī Br vBīrbīa īv vsīb īb bau as slbv bu aurl lv visar ar is is

4

iro i r o i r ovica vicavica 3 3 3

5

5 5

a cīrgīag a e g V ī VeVcercr

la aie la l u ķe e auļi u i ļKķ aļķ a K K

6

6 6

Kr Kr Karsta as as ie ta ta la iel iel a a

Trase / Course TraseTrase / Course / Course

0 km atzīmes / km marks 0 0km atzīmes km atzīmes / km /marks km marks

St St Satbu ab ab ie u u la ie ie la la

4 4


7.-9. September 2018

Run the Tallinna Maraton on the year of Estoniaâ&#x20AC;&#x2122;s 100th anniversary! 42,2 km | 21,1 km | 10 km | 5 km

tallinnamaraton.ee

Event dresscode is blue, black and white!


VESELĪBA HEALTH

ĪSAIS VESELĪBAS TESTS HEALTH CHECK-LIST 1. Man ir normāla ķermeņa temperatūra.

1. I have normal body temperature.

2. Man nav noguruma sajūtas.

2. I have no feeling of tiredness.

3. Iepriekšējā naktī labi izgulējos.

3. I had a good sleep last night.

4. Esmu lietojis pareizu uzturu un šķidrumu pirms skrējiena.

4. I had proper food and drunk enough liquids before the race.

5. Man nav saaukstēšanās simptomu

5. I have no symptoms of cold

(drudzis, galvassāpes, kakla sāpes, klepus, iesnas).

(fever, headache, throat ache, cough, cold)

6. Man nav sāpju vai diskomforta sajūtas krūšu rajonā.

6. I have no feeling of pain or discomfort in the chest area.

7. Man nav vēdera sāpju, caurejas vai nelabas dūšas.

7. I have no stomach-ache, diarrhea or sickness.

Ja kādu no šiem apgalvojumiem nevarat attiecināt uz sevi, iesakām atteikties no starta, it īpaši, ja plānojat skriet pusgarās un garās distances.

If you can’t check all the boxes, we recommend not to run, especially long distances.

Latvijā viedtālruņu lietotājiem ir izstrādāta unikāla mobilā lietotne eVeselībasPunkts , kas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem palīdzēs noteikt zvanītāja atrašanas vietu un līdz ar to daudzās situācijās ātrāk ierasties negadījuma vietā, lai palīdzētu pacientiem vai cietušajiem. Aplikācija eVeselībasPunkts nodrošina to, ka vienlaikus ar zvanu uz NMPD ārkārtas tālruni 113 dispečeriem tiek nodoti arī zvanītāja atrašanās vietas dati (GPS koordinātes). Lietotne ir bez maksas lejupielādējama iTunes Store un Google Play Store.

A unique mobile app, eHealthPoint , has been developed for Latvian smartphone users which allows State Emergency Medical Service (SEMS) medics to determine the caller’s physical location — in many situations helping them to find the site of the incident quicker. The eHealthPoint app ensures that, along with a call to the SEMS emergency number 113, dispatchers are also given the caller’s location via GPS coordinates. The app is free to download from iTunes Store and Google Play Store.

37


18-55


FILL IN THE MEDICAL INFORMATION ON BACK OF YOUR RACE NUMBER! Please complete the medical questionnaire on back of your start number. This info will help medical staff if you need any assistance.

Veiksmi visiem! Good luck to all!

2018

JŪSU DROŠĪBAI / FOR YOUR SAFETY

Lūdzu, aizpildiet šo formu (izmantojiet lodīšu pildspalvu)

Please fill out this form (use a ball pen only)

Vārds / Name Uzvārds / Surname Dzimtā valoda / Mother tongue Pašreizējās slimības / Current diseases Kādus medikamentus šobrīd lietojat / Medicine currently used: Atzīmējiet, vai esat slimojis ar / Check if you have you suffered from

Hroniskas slimības / Chronical diseases

Sirds un asinsvadu slimības/ Diseases of the cardiovascular system

Bronhiālā astma / asthma

Paaugstināts asinsspiediens/ High blood pressure

Cukura diabēts / Diabetes

Stenokardija: Miokarda infarkts/ Angina pectoris, myocardal infarction: Samaņas zudums, ģībonis, krampji/ Loss of consciousness, fainting, seizures

Citas / Other

Alerģijas (medikamentozas, citas)/ Allergies (on medicine, other) Kādas alerģijas / name allergies

Kontaktpersona neatliekamās situācijās / In case of emergency please contact: Kontaktpersonas vārds / Name of contact person Telefona numurs / Phone number Adrese / Adress

NEATLIEKAMĀ MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA (NMP) NMP automašīnas ar mediķu brigādēm atradīsies trasē dažādās vietās. Ja jums nepieciešama palīdzība, vērsieties pie medicīnas darbiniekiem, kuri pastāvīgi dežūrēs enerģijas punktos un starp tiem (meklējiet personālu ar uzrakstu MEDICAL HELP), kā arī vajadzības gadījumā palīdzēs un/vai sazināsies ar NMP dienestiem. 113 Atcerieties, ka Neatliekamās medicīniskās palīdzības numurs ir 113. Norādiet, no kuras maratona vietas jūs zvanāt, un nosauciet starta numuru dalībniekam, kam nepieciešama palīdzība.

EMERGENCY MEDICAL AID (EMA) EMA vehicles will be located throughout the event. If you need emergency medical aid on the course, find medical staff at and between energy points (look for MEDICAL HELP staff).

113

If you need medical aid for yourself or fellow runners — call 113. Indicate where you are on the marathon course and the race number of the runner needing help.

MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA FINIŠA ZONĀ

MEDICAL AID IN THE FINISHING AREA

Ja jums ir nepieciešama medicīniskā palīdzība 11. novembra krastmalā, vērsieties pēc palīdzībasPirmāspalīdzībasteltīpiefinišaarkas. Medicīnas punkts iezīmēts krastmalas kartē.

Medical assistance in the start and finish area is in the FIRST AID tent next to the finish arc. See location of FIRST AID tent on start area map.

39

VESELĪBA HEALTH

AIZPILDIET MEDICĪNISKO INFORMĀCIJU NUMURA OTRĀ PUSĒ! Visiemdalībniekiemobligātijāaizpildamedicīniskā anketa starta numura otrā pusē. Anketas informācijabūtiskiatvieglosmedicīnasdarbinieku darbu, ja jums būs nepieciešama palīdzība trasē.


PALDIES THANK YOU

MILZĪGS PALDIES mūsu sponsoriem, partneriem, sadarbības organizācijām, brīvprātīgajiem un, protams, skrējējiem no vairāk nekā 70 pasaules valstīm par kopā radītajiem skriešanas svētkiem Rīgā! Tiekamies atkal 2019. gada 18. un 19. maijā! WE THANK our sponsors, partners, volunteers and runners from more than 70 countries for the joy of running you all brought to Riga! We shall see you again on May 18–19, 2019!

2018

40


Lattelecom Riga Marathon 2018 Runners' Guide  
Lattelecom Riga Marathon 2018 Runners' Guide  
Advertisement