Page 1

REVISTA DE L’EIXAMPLE

Del 20 de febrer al 20 de març 2018

Frankenstein a Barcelona

Àngel Llàcer i Joel Joan es posen en la pell de Frankenstein al Teatre Nacional Especial Escoles

L’Eixample aposta pel comerç de proximitat

Més terrasses a Barcelona

Segueix-nos a www.latorredebarcelona.com i a www.facebook.com/latorrebarcelona


Saunier Duval


SUMARI

4

14

20

BARCELONA 4 Barcelona manté el Mobile World Congress fins a 2023.

MODA 12 All you need is love, especialment per Sant Valentí.

BARCELONA 4 L’Ajuntament flexibilitzarà la normativa de terrasses a Barcelona.

PROPOSTES 14 Àngel Llàcer i Joel Joan protagonitzen una nova versió de Frankenstein.

LOCAL 6 El renovat Mercat de Sant Antoni obrirà les portes a l’abril.

TENDÈNCIES 14 Tothom té algina cosa a dir, i la roba també parla, i es queixa.

CONFIDENCIAL 8 Conflicte entre Mediapro i la Televisió de Catalunya.

ESPECIAL ESCOLES 20 La millor dieta per aprendre més a l’escola.

COMERÇ 9 L’Eixample lidera el rànquing de comerços de proximitat a Barcelona.

ESPECIAL ESCOLES 28 Els 10 manaments per a una autèntica educació liberal.

Proper Número

PER PUBLICITAT trucar al 93 418 19 19

ESPECIAL IMMOBILIÀRIA

o envieu un mail a comercial@latorredebarcelona.com Edita: Triangulo Marketing Group S.L./ Cameliès, 109 08024 Barcelona/ T. 93 418 19 19 Director: Josep Garcia Director de continguts: Andreu Asensio Redactors: Raquel Fontanet, Verónica Maya, Gema Ruiz redaccio@latorredebarcelona.com Disseny: Souliman Laaboudi Publicitat: comercial@latorredebarcelona.com Dipòsit legal: B-39384-2009 www.latorredebarcelona.com La Torre de Barcelona no es fa responsable de les opinions expressades pels col·laboradors en els seus articles

www.latorredebarcelona.com - www.facebook.com/latorredebarcelona · 3


BARCELONA

Barcelona es manté connectada al Mobile World Congress fins a l’any 2023 Barcelona acull una nova edició de la fira de totes les fires que es fan i es desfan: el Mobile World Congress, del 26 de febrer a l’1 de març. En la presentació de l’esde· veniment Michael O’Hara, vicepresident de la GSMA, organitzadora de l’esdeveni· ment, va assegurar la conti· nuïtat a la ciutat fins a la fi del contracte estipulat, el 2023. “Estem compromesos amb aquesta relació, i esperem que l’entorn a la ciutat ens ho permeti”, va sentenciar. Amb l’objectiu de mostrar una unitat que no sempre ha exis· tit l’alcaldessa Ada Colau va organitzar un acte de suport conjunt a l’important ecosis· tema de centres i empreses vinculades a la innovació, la recerca, i la investigació. Colau va voler destacar que “Barce·

Internet de les Coses Un dels espais més visitats tornarà a ser l’Innovation City, l’espai on es presentaran les innovacions més sorpre· nents dirigides al gran públic. L’Internet de les Coses, l’aplicació de la intel·ligència artificial a processos profes· sionals i domèstics, serà de nou el gran centre d’atenció: logística i agricultura intel· ligents, drons connectats a automòbils, realitat virtual per a naus espacials...

Enguany no es veuran gaires cares conegudes pel MWC. L’organització vol que l’atenció se centri sobre la tecnologia, i no tant en el restaurant on Mark Zuckerberg va a sopar. lona no només es bolcarà per· què el Mobile World Congress de 2018 repeteixi i ampliï l’èxit d’edicions anteriors,

sinó que a més no defallirà ni defraudarà la confiança” per acollir el congrés com a mínim fins al 2023.

I perquè tot això sigui possi· ble KT Corporation presen· tarà un nou servei de xarxa 5G. També es podran veure moltes aplicacions i serveis enfocats a l’entreteniment que han de revolucionar el nostre estil de vida. La Torre De Barcelona

L’Ajuntament accepta flexibilitzar la normativa de terrasses La guerra entre veïns i ter· rasses, amb l’Ajuntament de per mig, sembla haver arribat al seu final després que el Consistori ha donat llum ver· da a l’aprovació d’un seguit de canvis en la normativa. Ara el text entra en exposició pública i s’hauria d’aprovar a l’abril.

• Les distàncies mínimes en relació als elements urbans se· ran orientatives, i es detallaran en un annex. No obstant, les terrasses no podran impedir o dificultar l’accés a establi· ments i edificis privats. • En carrers de vorera dife· renciada, es mantindrà lliure orientativament un 50% de l’amplada total de la vorera. De manera justificada, es po· drà adoptar una altra distribu· ció de l’espai lliure.

Més flexibilitat El nou text planteja criteris generals per a tota la ciutat i, alhora, té en compte les sin· gularitats i especificitats dels districtes i les característiques pròpies de cada territori a l’hora d’ubicar les terrasses. • Les terrasses hauran de res· pectar l’espai lliure necessari per garantir l’accessibilitat. Caldrà respectar una distància lliure de pas de 1,80 metres a continuació de la façana.

L’ordenança conté regulacions generals per a tota la ciutat i alhora serà prou flexible com per poder adaptar-se a les singularitats de cada districte. • La ubicació de les terrasses davant del local s’estableix com a preferent, si bé es podrà flexibilitzar en els casos

4 · www.latorredebarcelona.com - www.facebook.com/latorredebarcelona

on es consideri necessari. Serà possible augmentar la longi· tud de les terrasses, sempre de forma justificada.

• Excepcionalment, en el cas de terrasses emblemàtiques adossades a la façana, es promourà un treball conjunt entre restauradors i l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) per definir propostes de solució. La Torre De Barcelona


Serveis de l’Eixample

ADVOCATS

COACHING

LLAR

Bufet Torrent & Pérez....... 30

Mª Fernanda Costa............ 30

ASSESSORIES

ESCOLES

Saunier Duval.................... 2 Aigües de Barcelona......... 7 Barelec............................... 6

Manuel Dopazo................. 10

BODES Expo Boda.......................... 31

CALÇATS Clínica del Calçat............... 30

CENTRES COMERCIALS L’Ila Diagonal..................... 32

COMERÇ Compramos........................ 30

Col·legi La Merced............ 18 Escola Sagrat Cor Diputació........................... 19 Escola Sagrada Família...... 20 Col·legi Sant Miquel.......... 21 Immaculada Concepció..... 23 Frederic Mistral.................. 25 BetàniaPatmos................... 27 IPSE..................................... 28 Maristes La Immaculada... 29

FORMACIÓ Escola Auxiliars Infermeria.......................... 30

PSICOLOGIA Centre Pip.......................... 16

QUIROPRÀCTICA Pura Vida........................... 15

RESIDÈNCIES Sanitas Residencial............ 5 Orpea Residencias............. 11

SEXOLOGIA Maria Martínez.................. 6

Residencial Altanova Quatre Camins, 95. 08022 Barcelona Residencial Bonaire Alt de Pedrell, 100-120. 08032 Barcelona Residencial Consell de Cent Consell de Cent, 210-216. 08011 Barcelona

SANITAS MAYORES

Residencial Iradier Iradier, 5 bis. 08017 Barcelona

Sanitas Residencial Residències per a gent gran

Residencial Les Corts Evarist Arnús, 32. 08014 Barcelona Residencial Provença Provença, 520. 08025 Barcelona

On el primer és la persona

Residencial Sagrada Familia Castillejos, 256-258. 08013 Barcelona Residencial Cornellà Avinguda del parc, 46. 08940 Cornellà de LLobregat (Barcelona)

900 494 792 sanitas.es/mayores


LOCAL

Sant Antoni recupera el mercat El Mercat de Sant Antoni ha completat les obres de l’edifici i les infraestructures, i entra ara en la fase en què els comerciants completaran l’interior de cada un dels seus establiments d’acord amb el disseny i l’especialitat de cada parada. Un cop acabin aquestes obres a l’abril el mercat podrà obrir portes quan ho decideixin. l’Institut de Mercats de Barcelona i els mateixos paradistes. En total, el mercat compta amb 235 establi· ments, dels quals 52 corres· ponen al mercat de producte fresc (alimentació), 105 als encants (no alimentari) i 78 al dominical de llibres. El Mercat també comptarà

amb un establiment d’auto· servei i un establiment d’ofer· ta no alimentària. El mercat dominical de llibres se situarà envoltant el mercat i a les voreres contràries dels carrers Tamarit i Urgell. La marquesina del mercat serà una estructura lleugera for· mada per quatre trams lineals a les quatre voreres del mer· cat, que quedaran interrom· puts a les quatre cantonades. Tindrà uns 3 metres d’alçada i algunes d’elles tindran peces orientables per permetre l’en· trada de llum i la transparèn· cia quan no hi hagi activitat de venda.

La foto del mes

La Meridiana es transforma A partir del juny comença la transformació de l’Avinguda Meridiana en un eix cívic. L’objectiu és ampliar l’espai per als vianants, les bicicletes i el transport públic. Actualment la Meridiana funciona com una autopista urbana per on passen uns cent mil vehicles cada dia, que la converteixen en una barrera per als veïns i veïnes que hi viuen al voltant. La remodelació integral perquè l’avinguda esdevingui un espai més verd i agradable i amb menys contaminació acústica és una demanda his· tòrica de les entitats veïnals. El primer tram que es refor· marà és el comprès entre la

Els afectats denuncien truca· des de pressió perquè aban· donin els pisos i es refermen en la lluita veïnal i reclamen que volen viure al seu barri “en un habitatge digne”. Els afectats de Comte d’Urgell, 9, han donat suport als veïns d’Entença, 151.

Maria Martínez Dóna’t una oportunitat

T 691 623 835 www.mmartinezpsicologa.com

6 · www.latorredebarcelona.com - www.facebook.com/latorredebarcelona

Un estudi municipal avala els canvis en aquest primer tram pel que fa a la mobilitat i conclou que en general no es veurà afectada. La interven· ció començarà al juny, les obres estaran enllestides el març del 2019 i costaran uns 11 milions d’euros.

Bombolla immobiliària? El sindicat de llogaters ha donat suport als veïns d’ambós edificis i han criticat que s’està generant una nova bombolla immobiliària. El seu portaveu, Jaime Palome· ra, denuncia que els inversors han creat nous preus de refe· rència que els petits propieta· ris segueixen a remolc. Ell considera que s’ha con· tribuït a augmentar el cost dels lloguers. D’altra banda, Palomera ha criticat també l’índex de preus de l’habi· tatge perquè el considera mal fet i lamenta que no hagi estat consensuat amb entitats socials.

Tres generaciones a vueltas con los cables

Comença a gaudir

de la teva sexualitat

Sense afectacions

Assetjament immobiliari Els fons voltor segueixen comprant pisos a Barcelona. Un dels darrers casos és el del número 9 del carrer del Comte d’Urgell, on els veïns han rebut la notificació que no se’ls renovarà el contrac· te de lloguer i que hauran d’abandonar els seus pisos. En alguns casos, la nova propietat ja ha tapiat algunes portes.

Des de primers d’any ja es pot visitar lliurement la presó Model. Les visites es poden fer sense inscripció i es pot veure el pati d’entrada, l’espai de paqueteria, el locuto· ri, el centre panòptic, les galeries 4 i 5 i el poliesportiu. Divendres de 15 a 18 h i dissabtes de 10 a 18 h.

plaça de les Glòries i el carrer de Mallorca, on es guanya· ran 52.000 metres quadrats d’espai públic, amb una rambla central amb arbrat, zones de passejada i d’estada i carrils bici segregats, així com voreres més amples i més verd urbà.

Barelec

Electricitat • Instal·ladors autoritzats • Legalitzacions • Adequacions d’instal·lacions d’enllaç i muntants Control d’accessos • CCTV Eficiència energètica en il·luminació • Instal·lació LED (només primeres marques) Aigua • Bateries de comptadors • Muntants Gas Reformes i rehabilitacions

C/ Provença 66 Local 2 08029 Barcelona 93 430 13 52 www.barelec.net administracio@barelec.net Barelec Emilio Bargueño


AigĂźes de Barcelona


ACTUALITAT

Barcelona Confidencial Conflicte entre Mediapro i TV3

L’exigència del Ministeri d’Hisenda de pagar un IVA del que habitual queden exemptes les televisions (com RTVE, per exemple) ha col·locat TV3 en una situació molt delicada. La cadena pública catalana ha de retallar despeses, i una de les primeres de 2018 ha sigut prescindir del programa Tarda Oberta, que s’emetia a les tardes, un programa produït per Me· diapro, de Jaume Roures. Val a dir que TV3, com altres cadenes públiques té l’obligació, la tenia fins ara, de promoure les empre· ses privades del sector. El cas és que a Mediapro no li ha semblat gens bé la mesura, perquè confiava a mantenir el programa fins a l’estiu, tot esperant que els jutges acabin eximint la cadena de l’IVA que reclama Montoro. TV3 no ha volgut esperar-se i des de fa po· ques setmanes la franja horària l’ocupa el programa Tot es mou, presentat per Helena Garcia Melero. La primera reacció de Mediapro ha sigut prohibir que TV3 emeti els resums llargs dels partits del Barça si no està al dia dels pagaments.

El Ministeri de Treball persegueix Deliveroo Segons llegim al diari El País el Ministerio de Trabajo està in· vestigant l’anomenada economia col·laborativa i, en particular, a l’empresa Deliveroo, especia· litzada en portar a domicili les comandes dels usuaris. La Inspecció de Treball ha fet una sèrie de descobriments que posen en dubte el model laboral de l’empresa basada, segons diuen, en una xarxa de reparti· dors autònoms que treballen de forma lliure. No obstant, Treball hauria esbrinat que en realitat es

tracta de treballadors assalala· riats en qualitat d’autònoms, una pràctica que es coneix com a falsos autònoms. I exigeix el pagament de 160.000 euros per cotitzacions impagades. Delive· roo òbviament no està d’acord i recorrirà la sanció. L’anomenada economia col·laborativa atreu a molts joves i, i no tan joves, que busquen feina, i a vegades feina més eventual. Però la pràc· tica demostra que el model col·laboratiu real no proporciona treball regularment així que les empreses acaben aprofitant-se de la llei i contractant autònoms o treballadors a temps parcial. Alguns treballadors tam· bé denuncien que algunes companyies no paguen cap assegurança i ni tan sols les bicicletes o els mitjans de transport dels repartidors.

Apostes no gaire clares

Norwegian Airlines aposta per Catalunya

Mentre continua la pressió a al· gunes empreses perquè marxin de Catalunya altres aposten fort pel nostre país, com Norwegian Airlines, la companyia aèria no· ruega, que traslladarà la seva seu corporativa per al sud d’Europa al Prat de Llobregat, segons hem llegit a www.naciodigital.cat El trasllat tindrà lloc el tercer trimestre de l’any i s’allotjarà en un edifici de quatre plantes al polígon Mas Blau II. El conse· ller delegat ha justificat el trasllat com a conseqüència d’un crei· xement molt més ràpid del que havien previst, de 7 treballadors a 210 en poc més de tres anys.

nes acusats de delictes d’odi o injúries per haver criticat la vio· lència policial de l’1 d’octubre. Però la cosa no queda aquí. Fa pocs dies, al programa El Món a Rac1, un mecànic de Reus va denunciar que un Mosso d’Esquadra li ha posat una denúncia per negar-se a arreglar el cotxe de la seva dona, que és policia nacional. L’afectat, en un arravatament de dolor i de sinceritat, va confessar el motiu autèntic de negar-se a reparar el cotxe i això l’ha situat en una situació molt delicada, acusat d’un delicte d’odi. Precisament l’associació de jutges Àgora Judicial ha denunciat la via lliure amb què compten moltes d’aquestes denúncies tot i que no segueixen l’esperit del legis· lador que pensava en protegir a minories o grups especialment sensibles i no a càrrecs públics ni a les forces policials.

Carrer Salvador Dalí?

L’exèrcit torna al Saló de l’Ensenyament

Diverses associacions vinculades a la ludopatia, com ACEN· CAS, han denunciat en diverses aquesta situació que converteix en normal el fet d’apostar per gairebé qualsevol cosa i que compta amb privilegis respecte a d’altres jocs d’atzar. Però ara les cases d’apostes tenen altres problemes. Com a mínim una de les més grans: Bet365. Segons hem llegit a www.elconfidencial.com diversos clients han demandat a la companyia per recàlculs inco· rrectes de les quotes. Els afectats denuncien que les companyies recalculen al gust i si els usuaris no estan a l’aguait acaben per· dent diners. D’altra banda, alguns usuaris· també acusen les cases d’apostes de cancel·lar els seus comptes sense justificació quan comen· cen a guanyar diners amb les apostes online.

8 · www.latorredebarcelona.com - www.facebook.com/latorredebarcelona

L’exèrcit tornarà a tenir un estand propi al Saló de l’Ensenyament, que se celebrarà del 14 al 18 de març en el recin· te de Montjuïc. L’Ajuntament va aprovar al 2016 una declara· ció institucional en contra de la presència dels militars, tot al·legant que es volia afavorir espais educatius lliures d’armes. Ni els organitzadors ni l’exèrcit s’han sentit al·ludits i l’exèrcit serà un dels 190 expositors que mostraran la seva oferta al Saló. Ara caldrà que ni uns provoquin ni els altres se sentin provocats. Si ho aconseguim el més proba· ble és que no en parlem gaire, perquè no creiem que l’exèrcit tingui gaire èxit atraient joves barcelonins a les seves files...

Tenen via lliure els delictes d’odi? L’ex diputat Germà Bel, Jordi Galves o els humoristes Toni Albà o Eduard Biosca han declarat en les últimes setma·

En les últimes setmanes Alberto Fernández Díaz ha reclamat un carrer per a Salvador Dalí. Ara farà quinze anys el llavors conseller de cultura Ferran Mas· carell va dir que estava en llista d’espera, i fins avui. Quin problema hi ha amb Salva· dor Dalí? El sol fet que sigui el Partit Popular qui el reivindiqui ja diu molt, oi? El pintor em· pordanès es va convertir en un símbol de l’Espanya franquista i la seva relació amb Catalunya és com a mínim polèmica. Molts confiaven que llegaria les seves grans obres a Barcelona i així es faria perdonar, però el pintor va llegar-les a Madrid. Serà difícil que cap alcalde barceloní pugui perdonar aquesta arravatament tan nacional que va privar Bar· celona de ser la capital de Gaudí i de Dalí a la vegada. La Torre De Barcelona


COMERÇ

L’Eixample lidera el rànquing de comerços de proximitat a Barcelona Barcelona compta amb 60.265 establiments actius. Més de la meitat es dediquen a activitats de serveis, mentre que al voltant d’un terç (38%) són establiments de comerç al detall. Així es recull a l’Inven· tari de Locals 2016 elaborat per l’Ajuntament. El rànquing de comerços el lidera Ciutat Vella, amb 3.150 establiments i un 50% seguit de Gràcia (2.147 i 40%) i l’Eixample (5.641 i 38%). A l’Eixample hi ha més bars i restaurants que a qualsevol altre districte: concretament 2.791, més de 1.300 més que a Ciutat Vella. Entre els mo· dels de negoci més abundants també hi trobem els comerços de productes quotidians ali· mentaris, 1.758; equipament personal, 1.309; o parament de la llar, 543.

L’Eixample té el nombre més gran d’establiments de serveis en matèria d’activitats immobiliàries (225), seguit per Sarrià - Sant Gervasi (99) i per Sant Martí (103).

Productes de proximitat En el grup de producte quoti· dià alimentari (begudes, carn i porc, fruites i verdures, ous, pa i pastisseria, peix i maris· cos...), destaquen per nombre d’establiments els districtes de l’Eixample (1.758) i també Ciutat Vella (1.088), però són els districtes d’HortaGuinardó (49,3%) i Nou Barris (46,5%) aquells que en representen un tant per cent més elevat. En Oci i cultura l’Eixample també està molt ben posicionat, amb 592 establiments.

En el cas del sector de ser· veis, la concentració és molt més intensa a l’Eixample, amb 7.720 establiments de serveis (una quarta part del conjunt de la ciutat), amb focus importants d’activitat a Sant Martí, Sants-Mont· juïc i Sarrià - Sant Gervasi. Aquests 4 districtes acumulen el 56,5% de les activitats de serveis, mentre que la resta de districtes, tot i tenir un volum d’establiments significatiu, se situen en nivells menors. Ciutat Vella concentra el nombre més gran de restau· rants, bars i hotels (55,29%)

respecte al total de serveis, i és l’Eixample el districte que té el nombre més alt d’esta· bliments de restauració, bars i hotels amb un total de 2.791, i té també un alt percentatge respecte al total (36,15%). Una de les categories que també destaca pel que fa a percentatge és la categoria de sanitat i assistència en els dis· trictes de l’Eixample i Sarrià - Sant Gervasi. Si entrem en el detall de les dades, l’Eixample té el nombre més gran d’establi· ments de serveis en matèria d’activitats immobiliàries (225), seguit per Sarrià Sant Gervasi (99) i per Sant Martí (103). També és líder quant a finances i assegu· rances amb 377. La Torre De Barcelona

COMPROMESOS AMB EL PRESENT IL·LUSIONATS EN EL FUTUR DE L’EDUCACIÓ DE QUALITAT I PER A TOTHOM

TRIA ESCOLA CRISTIANA www.triaescolacristiana.cat 93 302 70 13

www.latorredebarcelona.com - www.facebook.com/latorredebarcelona · 9


Descubra cómo ahorrar impuestos y gastos en las Herencias Una herencia sin planifica· ción civil y fiscal, en la gran mayoría de los casos, acaba consumida en costosos pleitos hereditarios o en manos de hacienda, por la desmesurada tributación que supone el pago del impuesto sobre sucesiones. Toda sucesión debe planifi· carse para evitar conflictos hereditarios y para aliviar, cuanto menos, la tremenda carga fiscal que implica.A continuación paso a enumerar algunas alguna de las princi· pales reducciones fiscales y medidas a adoptar:

1. Otorgar testamento

notarial, ello reducirá futuros costes y trámites a sus herede· ros, ya que en caso contrario se deberá tramitar una decla· ración de herederos abintesta· to, la cual se otorga delante de Notario aportando diversos documentos y testigos, siendo su coste superior al otorgami· ento del testamento.

2. Procurar adjudicar en el testamento a los herederos bie· nes o lotes individuales, al objeto de evitar los indivisos o comunidades de bienes para que cada uno de ellos pueda disponer individualmente de los mismos tras su fallecimiento, sin tener que contar con los otros, y satisfacer el impuesto exclusiva· mente por aquello que se recibe en plena disposición. En caso de no existir bienes suficientes para adjudicar a los herederos, o

DOPAZO & ABOGADOS Visitas concertadas

Rambla Cataluña 91 6º 2ª Barcelona (08008) T. 932 471 767 mdopazo@icab.cat

de mala relación entre los mis· mos, se deben arbitrar medidas para que un tercero proceda a su venta y reparto.

reducción adicional de 25.000 euros cada uno de ellos.

6. En el supuesto de heredar el cónyuge, a la reducción por parentesco de 100.000 euros citada, se permite apli· car una bonificación adicional del 99%, lo que supone que éste se encuentra práctica· mente exento del impuesto.

3. Resulta bastante usual de·

signar en el testamento como herederos a los familiares más cercanos y en este sentido debe recordar que existen reducciones en función del grado de parentesco, siendo beneficiarios de las mismas, el cónyuge y los hijos (100.000 euros), los nietos (50.000 eu· ros), los ascendientes (30.000 euros), los hermanos y los sobrinos (8.000 euros).

10. Existen otras reducci·

ones tales como las referidas a las situaciones conviven· ciales de ayuda mutua, la reducción por adquisición de vivienda habitual o la relativa a la transmisión del negocio empresarial o profesional.

7. En caso de que resulten ser beneficiarios hijos menores de veintiún años a la reducción de 100.000 euros de parentesco se le adicionan 12.000 euros por cada año menos de veintiuno con el límite de 196.000 euros.

4. Recuerde que en el caso de heredar los ascendientes, el cónyuge, o los hijos, si éstos tienen setenta y cinco años de edad o más, se aplica una reducción adicional de 275.000 euros dada su condi· ción de “persones grans”.

No permita que todo aquello alcanzado en vida, se malogre a su muerte, en conflictos entre herederos o en impuestos por falta de planificación sucesoria.

8. Además, los ascendientes y descendientes del difunto, tienen derecho a una bonificación adicional que oscila entre el 20% y el 99% en fun· ción del caudal hereditario.

5. Por otra parte, si contrata seguros de vida designando como beneficiarios un ascen· diente, cónyuge o descendi· ente, éstos disfrutarán de una

tencia de una serie de patologías o deficiencias iguales o superi· ores al 33%, lo que supone una reducción de 275.000€ en el impuesto; La citada reducción se puede obtener por la concur· rencia de patologías bastante usuales a partir de cierta edad, tales como problemas de visión, movilidad, de corazón, lesiones, uso de prótesis y muchos otros tipos de deficiencias, por lo que su solicitud y tramitación es recomendable para obtener ventajas en éste y otros impues· tos que pueden alcanzar hasta los 650.000€.

MANUEL DOPAZO ZORELLE

Abogado. Doctor en Derecho

9. Otra de las reducciones más importantes del ISD es la reducción por minusvalía (que no, incapacidad) consistente en acreditar ante el ICASS la exis·

Rambla Catalunya nº: 91-93. 6º, 2ª. (08008) Barcelona T. 93 247 17 67 Fax. 93 246 44 24

EXPERTOS EN DERECHO SUCESORIO Y FISCALIDAD HEREDITARIA

Manuel Dopazo TESTAMENTOS

HERENCIAS

TESTAMENTARIAS

Testamentos

Tramitación y gestión

Juicios Testamentarios

Planificación fiscal

Aceptación y Reparto

Usufructos / Indivisos

Desheredaciones hijos

Tasación Bienes

Conflictos hereditarios

Legítimas y Donaciones

Sucesiones / Plusvalías

Reclamaciones Hacienda

Menores / Incapacitados

R. Propiedad / Catastro

Impugnación Testamento

NO PAGUE SUCESIONES SIN CONSULTARNOS

MAS DE 25 AÑOS TRAMITANDO HERENCIAS CON EXITO

10 · www.latorredebarcelona.com - www.facebook.com/latorredebarcelona


GRANS EN

QUALITAT DE VIDA En cura, en experiències Orpea Residencias i en benestar. L’objectiu de les Residències i centres de dia ORPEA és mantenir les capacitats dels nostres residents i garantir la tranquil·litat dels seus familiars. Perquè al Grup ORPEA posem a la seva disposició una gran oferta de serveis adaptats a cadascuna de les seves necessitats, unitats especialitzades en Alzheimer i altres demències amb la garantia de tenir l’acreditació de la Generalitat de Catalunya. ORPEA SANT CUGAT DEL VALLÈS Passeig Sevilla,1 Mirasol 08195 - Sant Cugat del Valles - Barcelona

935 877 200 ORPEA BARCELONA GUINARDÓ Ronda de Guinardó, 48-50 08025 - Barcelona

Amb excel·lents instal·lacions, entorns exclusius i les millors comunicacions. Comprovi-ho. Truqui’ns per concertar una visita.

934 463 908

ORPEA CIUTAT DIAGONAL Carrer August Font I Carreras, 13 08950 - Esplugues de Llobregat - Barcelona

936 110 333

www.orpea.es

HI HA UN CENTRE ORPEA MOLT A PROP SEU LA CORUNYA ALACANT BARCELONA CIUTAT REAL CÒRDOBA HUELVA JAÉN LA RIOJA LLEÓ LUGO MADRID MÀLAGA MÚRCIA SEVILLA VALÈNCIA VALLADOLID SARAGOSSA


Estilisme d’Agnès, Sabates i bossa de Lindsey.

Estilisme i complements d’Èstro

All you need is love

Vestits i complementos de Botó&Co.

Febrer, un mes breu però intens. Un mes en què l’amor ens envaeix i que ens convida a compartir les experiències en parella. La cerca de la sabata idònia que portarem al sopar o el vestit d’home amb el qual esperarem al portal, o fins i tot l’arribada dels nens de l’escola es poden conver· tir en moments únics i irrepetibles. Per això cal que cuidem els detalls, i que seleccionem un lloc únic i una atenció especial com la que ens ofereix Pedralbes Centre. Marques: Pedralbes Centre. Av. Diagonal, 609 www.pedralbescentre.com(Agnès, Tascón, Botó&Co, Èstro, Majoral, Pirulas, Timberland, Furest, Lindsey, L’Òptica del Bulevard). Fotografia: Horiuchi Kazumasa i Judit Díaz García @daz_ju Models: Patricia, Anne C, Irina, Jumma, Ismael, Manel O, Eric V. Claudia (model infantil) by AQ Mmodels @aqmodels www.ainhoaquiroga.com Direcció d’estilisme: Hannah Rodríguez @hannahrodrii Assistent d’estilisme: Aina Pérez @ainaperezmz MUAH: Mónica De Dios Martín @monicaofgod, Belén @belenpereirav, Noelia Hernández Fuentes @noeliafxmakeup, Rubén Monges @rubmongs, Esteve Domínguez VERONICA MAYA Cool Hunter @veronicamaya

Vestits i complementos de Botó&Co.

Estilismes i sabates de Timberland.


AGENDA

MÚSICA

The Glenn Miller Orchestra De la mà de Glenn Miller Productions a Nova York, el veterà, Ray McVay va ser convidat a liderar una orques· tra de la qual el gran mestre se sentiria orgullós, o com a mínim això és el que diuen els seus nombrosos seguidors. El repertori complet de la banda es compon de més de 200 cançons.

L’era de les grans orquestres Un concert per tornar als anys 40, l’era de les grans orquestres. Llavors totes les bandes d’èxit tenien com a referència una melodia: el tema més reconegut de l’Orquestra Glenn Miller,

que va ser i continua sent, Moonlight Serenade. La qualitat de la música supe· ra la prova del temps, actuant grata i melòdicament sobre els anys. Ray McVay, líder de l’Orquestra Glenn Miller i, apassionat etern de la música de Glenn Miller, des de fa anys que permet als fans tenir l’oportunitat de seguir escol· tant les músiques del mestre. L’acompanyen Mark Porter, Catherine Sykes, Andy Potts, Ray Wordsworth i Dave Ford. Data: Diumenge 4 de març, a les 19 h. Lloc: Teatre Tívoli. Casp, 8-10. www.barts.cat

CINEMA

L’hora dels deures Un pare filma l’esforç i el patiment diari del seu fill per fer els deures. Com· pletar els exercicis que li posen a l’escola és un cal· vari que oprimeix la passió creativa d’un nen inquiet i imaginatiu. El pare s’im· plica a fons per entendre el problema i dedica una hora cada dia a ajudar-lo a fer els deures. Passen els dies, les setmanes i els anys, i observem com les ganes

d’aprendre xoquen contra el fantasma del fracàs es· colar. L’entranyable relació pare-fill, tota una mun· tanya russa d’emocions, ens revela amb humor les contradiccions del sistema educatiu francès. Data: Dimarts 20 de febrer, a les 19:30 h. Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. www.casaelizalde.com

TEATRE Les noies de Mossbank Road Cristina Genebat, Marta Marco i Clara Segura protagonitzen aquesta obra d’Amelia Bullmore. Una història que parla de l’amistat que sorgeix en un espai de llibertat com és un pis d’estudiants.

tan de veritat, que aquest temps les marcarà per a tota la vida. De fet, arriba· rà un punt en què Moss· bank deixarà de ser un lloc físic per convertir-se en un espai interior que les acompanyarà sempre.

Les protagonistes no· més viuran juntes un parell d’anys, però el que compartiran serà tan pur,

Data: Fins al 4 de març. Lloc: La Villarroel Teatre. Villarroel, 87. www.lavillarroel.cat

Bull Un text incisiu que camina sobre la fina línia que hi ha entre la política d’oficina i l’assetjament laboral. Bull ofereix seients de primera filera en un ring on tres treballadors lluiten per la seva feina. Amb Joan Carreras, David Bagés, Marc Rodríguez i Mar Ullde· molins. A la sala La Villarroel a partir del 8 de març.

INFANTS La flauta màgica Adaptació de la famosa òpera de Mozart amb música i cançons en directe.Tal i com passa en l’obra original, Príncep Tamino i l’ocellaire real, Papageno passaran un munt d’aventures intentant rescatar la Princesa Pamina, filla de la Reina de la Nit, de les mans del bruixot Sarastro. Per aconseguirho, compten amb l’ajuda d’una flauta màgica. Data: Fins al 25 de març, a les 12.30 h. Lloc: Eixample Teatre. Aragó, 140. www.eixampleteatre.cat

El tresor del pirata Després que el seu vaixell s’enfonsi el capità Trujillo desperta en una illa deserta. O potser no tan deserta... Allà sabrà de l’existència d’un tresor amagat. Una història plena d’acció, humor i tendresa. Recomanat per a infants a partir de 3 anys. Data: Diumenge 4 de març, a les 12 h. Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. www.casaelizalde.com

COMERÇ Mercats i fires al districte Mercat de Sant Antoni Ubicat de moment a un envelat del carrer Comte d’Urgell. Llibres de segona mà, segells, pel·ícules... Data: Diumenges de les 8.30 a les 14.30 h. Lloc: Comte d’Urgell. ----------------------------

Encants vells La Fira de Bellcaire és el lloc ideal on trobar quelcom. www.encantsbcn.com Data: Dilluns, dimecres, divendres i dissabtes, de 9 a 20 h. Lloc: Castillejos, 158. ----------------------------

Pintors a Sagrada Família Data: Dissabtes i diumenges, de 10 a 15 h. Lloc: Pl. Sagrada Família.

www.latorredebarcelona.com - www.facebook.com/latorredebarcelona · 13


PROPOSTES

Joel Joan i Àngel Llàcer es posen en la pell de Frankenstein replantejament profund de les construccions d’identitat en el nou món marcat per la indus· trialització i la reorganització dels poders fàctics.

El Teatre Nacional de Ca· talunya recupera el mite de Frankentein en una nova producció que promet deixar empremta a Barcelona. Es podrà veure a la Sala Gran fins al 25 de març. Joel Joan i Àngel Llàcer prota· gonitzen aquesta nova versió de la novel·la de Mary Shelley. Dos-cents anys després de la seva publicació, la direc· tora Carme Portaceli porta a escena la història d’aquest Prometeu modern amb una dramatúrgia de Guillem Mo· rales (director i guionista de Los ojos de Julia) que indaga en els territoris més tenebro· sos de la humanitat ferida. El clàssic de Mary Shelley sobre un dels monstres més famosos de la història mostra les tenebres d’una societat in·

Més que terror

Frankenstein pren vida al Teatre Nacional en un muntatge dirigit per Carme Portaceli amb dramatúrgia de Guillem Morales. capaç d’assumir la diferència. L’any 1818, Mary Shelley va dotar d’una vida perdurable el seu cèlebre monstre, que amb

la seva multiplicitat orgànica acabaria esdevenint un mite fonamental de la nova societat contemporània, abocada a un

Potser molts veuen encara Frankenstein com una novel· la o fins i tot una pel·lícula de terror, però és molt més que això. El mite de Frankenstein ens parla sobre un metge que desafia la ciència i les lleis de la natura per aconseguir el seu objectiu i d’una criatura que passa de ser un èxit a una desgràcia per culpa de la incomprensió de la societat, i del seu propi creador. Molt real, oi? Ben bé aquesta histò· ria es podria repetir qualsevol dia en algun laboratori del primer món La Torre De Barcelona

Tothom té alguna cosa a dir, i la roba també La moda sempre ha estat un llenç perfecte per a les reivin· dicacions socials. La forma en què triem les peces del nostre armari i les combinem diu molt de nosaltres, i la roba pot parlar i tot, literalment, si la utilitzem per adherir-nos a un moviment, una tendència social, mitjançant un missatge escrit. Recordem la famosa samarreta blanca de Dior We should all be feminists. O les més recents #MeToo i Time’s Up per denunciar l’assetja· ment sexual. Les peces de roba, i sobretot, els colors, s’han utilitzat com una bandera i una crida a la igualtat i al respecte. Als Globus d’Or, la catifa verme· lla es va omplir de negre. Als Grammy, les dones van apa· rèixer amb una rosa blanca a la mà, símbol del moviment

La moda sempre ha estat un llenç perfecte per a les reivindica· cions socials. Les pe· ces de roba, i sobretot, els colors, s’han utilit· zat són una bandera i una crida a la igualtat i al respecte sufragista de principis del segle XX. Als premis Feroz també va regnar el negre entre les assistents, i als Goya les actrius portaven ventalls vermells amb el missatge #MásMujeres. Als Gaudí el hashtag era #LesDonesSomAquí.

14 · www.latorredebarcelona.com - www.facebook.com/latorredebarcelona

Tant important és la moda per a les reivindicacions socials que fins i tot el Fashion and Textile Museum de Ber· mondsey, a Londres està fent una exposició sobre el tema: T-shirt, Culture, Subversion Alguns tenim l’esperança que aquestes samarretes es quedin

aquí, en un museu: un espai que ens fa pensar, reflexio· nar i meditar sobre aquesta problemàtica, però que demà serà una finestra a la història i un record d’allò que, algun dia, deixarem enrere. I tu, què has de dir al món? Carla Pagespetit @carlapagespetit


Cada vez más los españoles acuden al quiropráctico Boyce Kinnison, doctor en quiropráctica, fue premiado por la Universidad de Dallas por ser el quiropráctico fuera de EEUU más involucrado en difundir la Quiropráctica en nuestro país. dolor, síntomas o enferme· dades y, muchas veces, no comprendemos que el origen del problema se encuentra en nuestra espalda.

Un hueso muy pequeño

Como miembro de la Asoci· ación Española y del consejo fundador del Barcelona Co· llege of Chiropractic, ha de· sarrollado una gran labor para ayudar a que esta profesión sanitaria sea cada vez más conocida en nuestro país. Día a día en su consulta de Barcelona, Boyce atiende a pacientes de todas las edades con patologías o molestias de índole muy diversa. Su objetivo principal es liberarles de las in· terferencias de su sistema ner· vioso y permitir que el propio cuerpo recupere su capacidad de auto curación. Las inter· ferencias a nivel del sistema nervioso que, en quiropráctica se llaman “subluxaciones”, se producen cuando una o varias vértebras están desalineadas y ejercen presión sobre uno o varios nervios. Antes o después, ésta interrupción en el flujo del sistema nervioso, provocará

La primera vértebra de tu columna, justo en la base de tu cráneo se llama Atlas. La importancia de este pequeño y desconocido hueso no puede tomarse a la ligera: puede sig· nificar la diferencia entre vivir con o sin dolor. Así que vamos a profundizar un poco en este huesecillo de sólo unos 28 gr de peso y que, sin embargo, soporta una cabeza que puede pesar entre 4 y 6,5 Kg. Cada impulso nervioso que viaja desde el cerebro y recorre nuestro cuerpo, pasa por el Atlas. Es la vértebra que protege el tronco del encéfalo que es el encargado de que el cuerpo lleve a cabo funciones auto· máticas como respirar, el latir del corazón, la digestión, etc. Así mismo, la mayoría de los movimientos laterales de nuestra cabeza están controlados por el Atlas y también por el Axis, la segunda vértebra de la columna. ¿Qué ocurre si este huesecito se disloca de su posición apropi· ada? Si sufres el latigazo de un

accidente, caídas, malas postu· ras o cualquier otro suceso que provoque una dislocación del Atlas, puedes tener migrañas, dolor cervical, dificultades para dormir, problemas respiratorios, estreñimiento, falta de equilibrio, etc. Incluso, un parto difícil o poco natural, supone para el bebé un trauma y probablemen· te sea la causa de su primera subluxación. Nuestra cabeza debe estar centrada sobre el Atlas, y si este está desalineado o subluxado, la cabeza está literal· mente mal apoyada con todo lo que ello conlleva. Un examen quiropráctico determina si tu Atlas está de· salineado. En caso afirmativo, los ajustes quiroprácticos te ayudaran a recolocarlo y evi· tar los síntomas que puedas estar experimentando en este momento o en el futuro. Con el peso que soporta este hue· secito, ¿no crees que deberías llamar y pedir un examen de tu columna hoy mismo?

Testimonio: MARINA, 53 años. Soy de Rusia y fui a la consulta porque estaba gravemente enferma de cáncer. Acaba de pasar por una operación muy delicada y me sentía comple· tamente rota. A parte de la lenta recuperación de mi cu· erpo, me resultaba muy difícil

moverme. Con la quimiotera· pia se añadieron más compli· caciones; notaba una enorme tensión en mi cuerpo y era muy duro moverme, sentarme o tumbarme. Por esta razón elegí al Dr. Boyce para ayudar a mi cuerpo a recuperar la necesaria y saludable movili· dad. También para recuperar mi sistema inmunológico que resulta imprescindible para luchar contra el cáncer. Durante los primeros dos me· ses acudí regularmente, como dos o tres veces por semana. La condición de mi cuerpo ha cambiado, he recuperado ligereza, mi columna se ha vuelto flexible. De nuevo sien· to la fuerza de la energía y me siento muy bien. Me puedo mover y no siento ningún dolor. He empezado a bailar de nuevo, antes de la enfermedad bailaba muchísi· mo. Ya soy capaz de volver a enseñar a bailar Hula, danza hawaïana. Después de un largo descanso forzoso, hace pocos días pude participar de nuevo en un espectáculo de danza. Estoy muy agradecida al Dr. Boyce y al equipo Pura Vida. Creo que es muy importante estar en manos de un buen profesional que ayude al cuer· po a recuperarse.

Pura Vida www.latorredebarcelona.com - www.facebook.com/latorredebarcelona · 15


Terapia, Quan anar al psicòleg/psicòloga? En què em pot ajudar? Aquest dubte apareix de manera freqüent entre les persones que es troben en situacions complicades i/o senten malestar en el seu dia a dia. Són conscients que algun aspecte no va bé, però a vegades els hi costa identificar o verbalitzar-ho, allargant el període fins demanar hora. D’una banda, s’ha de tenir present que no hi ha una nor· ma concreta que indiqui quan és el moment correcte perquè una persona acudeixi al psi· còleg o realitzi teràpia. Cada persona reacciona i s’enfronta al seu dia a dia de manera molt diversa, per tant, no podem generalitzar al respecte. D’altra banda, donar el pas també resulta complicat per a moltes persones. Reconèixer que necessiten ajuda i superar els tabús i els prejudicis resul· ten molt difícils. No obstant això, un cop superada aquesta fase, els beneficis que es po· den extreure d’una teràpia fan que aquests esforços inicials, valguin la pena. Per aquest motiu, volem compartir-vos alguns indicadors que poden orientar-te per acudir a un profesional. • No trobar-te a gust amb tu mateix, ja sigui a nivell físic com emocional. • Sentir tristesa, apatia o falta d’il·lusió de manera contínua • Percebre el teu voltant com

• •

amenaçant i amb sentiments de soledat o incomprensió. Pensar que tot et surt malament o trobar difícil visualitzar les coses positi· ves que t’envolten. Sentir pors que et incapa· citen i impedeixen desen· volupar les teves activitats normals (sortir al carrer, relacionar-te amb altres persones, romandre en un lloc tancat, parlar en públic, viatjar, etc). Mostra ràbia i ira de manera descontrolada, sense saber gestionar-la ni controlar-la. Presentar símptomes psico· somàtics (insomni, proble· mes digestius, cardiovascu· lars, sexuals …). Patir ansietat i els seus símptomes psicofisiològics de manera constant Trobar-te estancat i no saber com reenfocar la teva vida.

• Tenir dificultats a les relaci· ons socials, ja sigui amb la parella, família i/o amics. • Estar cansat en general, notar que et costa més estar concentrat. Voler estar sol la majoria del temps.

En què em pot ajudar un psicòleg/psicòloga? Com hem dit prèviament, els beneficis són multiples, entre ells, recuperar una sensació de benestar. • Identificació, reconeixement i gestió adaptativa de les emocions que experimentem. • Modificació dels estils de pensaments i/o de conducta que actúen de mantenidors de les situaci· ons actuals. • Entrenament d’estràtegies d’afrontament de situacions estressants que

Centre Pip Centre de psicologia Infantil – Juvenil – Adults Reeducacions psicopedagògiques

poden afectar de forma negativa al dia a dia. • Entrenament d’habilitats que ens manquen i/o necessitem per poder enfrontar-nos a determina· des situacions i/o per poder desenvolupar-nos de la millor manera. • Desenvolupament d’una autoestima sana que permeti valorar-nos i ac· ceptar-nos amb les nostres qualitats i defectes. • Assessorament i Orientació en els canvis que es produeix al llarg de la vida.

CENTRE PIP C/ Consell de Cent, 180 1º E 08015 Barcelona T. 628 54 67 91 www.centrepip.com

VISITES CONCERTADES

635 676 515 628 546 791

C/ Consell de Cent 180, 1ºE - Metro (L1) Urgell y (L5) Hospital clínic www.centrepip.com 16 · www.latorredebarcelona.com - www.facebook.com/latorredebarcelona


Especial Escoles:

Com més Internet, pitjors notes Internet ha revolucionat l’educació. Els estudiants compten amb més recursos que mai però, a la vegada, mai no han tingut una distracció tant important dels seus estudis. L’Informe Pisa ho advertia fa uns mesos. El 22% dels alumnes enquestats reconeixen que fan servir Internet fora de classe més de 6 hores al dia. Participen menys a l’escola (retards i absències injustificades) i tenen més tendència a distreure’s (xatejant o escrivint correus). Però el pitjor és que obtenen 35 punts menys de mitjana en ciències que els estudiants que es connecten menys. I a sobre es declaren menys satisfets. Les noves tecnologies i Internet són una gran oportunitat però cal que els professors, i les famílies, ensenyem als nens a fer-los servir amb responsabilitat. La Torre De Barcelona


ESCOLES

La falta de despesa pública en educació promou l’abandonament escolar Espanya és el segon país europeu amb una taxa més gran d’abandonament: 1 de cada 5 joves no té un nivell mínim. Investigadors de la Universi· dad de Valladolid han estu· diat la influència de factors educatius, econòmics i socials en l’abandonament escolar precoç entre 2001 i 2011 des d’una perspectiva regional. El treball conclou que la despesa pública és el factor més deter· minant a l’hora d’explicar les grans diferències regionals. L’abandonament precoç de l’educació i la formació constitueix un greu problema a Espanya. Segons les últimes dades, corresponents a 2016, la taxa se situa en el 19%, o sigui que una cinquena part dels joves espanyols d’entre 18 i 24 anys no tenen un nivell d’educació mínim. “La dada és preocupant perquè és el segon més alt de tota la Unió Europea, només superada per Malta”, expli· ca a DiCYT l’investigador Siro Bayón, qui subratlla que aquesta tendència ve de lluny i es manifesta en uns altres molts indicadors educatius. La Unió Europea ha marcat la reducció de l’abandonament com a objectiu prioritari per al continent per sota del 10% de cara a 20120. Cada estat ha marcat un objectiu especí· fic d’acord amb el seu context i, en el cas espanyol, l’objectiu

per a l’any 2021 és reduir-lo com a mínim al 15%. Segons Bayón España sempre ha estat entre els països capda· vanters: “Si ens comparem amb la mitjana europea, que és del 10,7% el 2016 obser· vem encara amb més claredat l’endarreriment que portem en aquest indicador”.

Grans diferències L’abandonament escolar és un problema arrelat a Espa· nya i sempre s’ha explicat per l’àmplia oferta de treball de baixa qualificació. Molts joves deixaven els estudis atrets pels elevats salaris i la poca exigència de sectors com la construcció. Però la recent crisi econòmica ha posat de manifest el problema de fons: joves aturats, sense estudis ni possibilitats de reciclatge. D’altra abanda a Espanya conviuen realitats contrasta· des. Mentre comunitats com les Illes Balears, Múrcia, Andalusia, Castella-La Manxa i Extremadura compten amb taxes molt altes d’abandonament esco· lar, per sobre del 35%, entre 2001 i 2011, d’altres com Navarra (18%) o el País Basc (14,2%) se situen més a prop de la mitjana europea

L’abandonament precoç de l’educació i la formació constitueix un greu problema a Espanya. La dada és preocupant perquè és el segon més alt de tota la Unió Europea, només superada per Malta. Invertir és clau D’entre totes les variants analitzades, la major o menor inversió de recursos públics en educació ha sigut la més significativa per explicar el fenomen. “En els darrers anys s’ha adoptat una política de retallades pressupostàries que és contrària a l’objectiu de reducció de les xifres d’aban· donament. Si volem potenciar un model productiu basat en el coneixement no podem articular polítiques pressu· postàries que comprometin la despesa en educació perquè incurrim en una contradicció. D’altra banda les diferències regionals en despesa pública que es destina a l’educació concertada mereix una refle· xió sobre la necessitat d’im· pulsar mesures que promo· guin un accés equitatiu a una educació pública de qualitat”, considera Bayón. També han resultat significa· tius els resultats que aporten les variables relacionades amb

el context econòmic. L’equip apunta que tant el PIB per càpita com la taxa d’atur permeten concloure que el cicle expansiu de l’economia ha pogut exercir un efec· te d’atracció cap al mercat laboral. “Aquests resultats plantegen la necessitat d’im· pulsar polítiques de beques i ajudes a l’estudi que dismi· nueixen el cost d’oportunitat de no accedir precoçment al mercat laboral. Hem d’articu· lar incentius perquè els joves opten per invertir en la seva educació i la formació”. En últim lloc la importància dels factors socials emplaça a desenvolupar una major coordinació entre la política econòmica, la política edu· cativa, i la política social. Per això recalquen que és precís millorar el seguiment i avalua· ció de les accions i programes portades a terme. La Torre de Barcelona Font: Cristina G. Pedraz/DICYT

Col·legi La Merced

18 · www.latorredebarcelona.com - www.facebook.com/latorredebarcelona


Sagrat Cor Diputació

LA NOSTRA ESSÈNCIA Eduquem persones responsables, agraïdes, competents, madures i felices, que faran un món millor Som una escola cristiana Red de centros Sagrado Corazón

Escola Sagrat Cor Diputació DES DELS

3 18 FINS

ALS

ANYS

T’ACOMPANYEM

EDUCACIÓ CONCERTADA A TOTES LES ETAPES INFANTIL Acollim i ajudem a créixer els infants PRIMÀRIA Formem bones persones amb criteri SECUNDÀRIA Fomentem l’esperit crític i la convivència BATXILLERAT Preparem per a la vida adulta i professional

UBICACIÓ I CONTACTE Carrer Diputació, 326 08009 Barcelona secretaria@sagratcordiputacio.com Telèfon: 93 265 63 61 www.sagratcordiputacio.com

Per assistir a les jornades de portes obertes cal que us apunteu a l'enllaç que trobareu al nostre web: www.sagratcordiputacio.com EDUCACIÓ INFANTIL: dissabte 17 de febrer a les 11 hores dimecres 28 de febrer a les 15 hores dissabte 3 de març a les 11 hores divendres 9 de març a les 15 hores

SECUNDÀRIA: divendres 16 de febrer a les 15,30 hores dissabte 17 de febrer a les 10 hores dissabte 17 de març a les 10 hores

BATXILLERAT dissabte 10 de març a les 11 hores divendres 16 de març a les 16,30 hores dissabte 7 d’abril a les 10 hores dissabte 7 d’abril a les 11,30 hores divendres 27 d’abril a les 16,30 hores


ESCOLES

ESCOLES

La millor dieta per aprendre més a l’escola Cal reduir aliments poc saludables com sucs, galetes, cereals ensucrats i, en general, aliments altament processats i enriquits amb sucre. Els nens i nenes necessiten acompanyament i guia durant els àpats, tant al menjador escolar com a casa. L’Agència de Salut Pública de Catalunya ha actualitzat la guia L’alimentació saludable en l’etapa escolar 2017 que inclou algunes recomanacions per millorar la qualitat de les programacions de menús a l’escola per a nens en etapa escolar. La guia s’adreça a fa· mílies, escoles, associacions de mares i pares d’alumnes i als responsables de l’organització del menjador escolar.

• Les principals novetats són: • Disminució d’aliments “poc

saludables” com ara sucs, galetes, cereals d’esmorzar en· sucrats i, en general, aliments altament processats i enriquits en sucres; la reducció de carns vermelles i processades. • Increment de llegums i aliments integrals. • Reforç per als làctics no ensucrats. • Potenciació dels aliments estacionals i de proximitat. • Respecte per la sensació de gana expressada per l’infant. • També es destaca la impor·

tància dels àpats en família, la participació de l’infant en el procés alimentari, tant a casa com el menjador escolar, i la conscienciació de la necessitat de reduir el malbaratament. La guia també recomana re· partir els aliments dels infants en diversos àpats diaris, uns cinc: tres de principals que serien l’esmorzar, el dinar i el sopar, i dos de complementa· ris: un a mig matí i un altre, el berenar, a mitja tarda. Durant els darrers 5 anys s’ha incrementat l’evidència de la necessitat de reduir la presèn· cia d’aliments poc saludables en l’alimentació dels infants com la importància d’in· crementar, tant a casa com l’entorn del menjador escolar, l’oferta de fruites senceres i no en forma d’integrals. A més, durant aquest període s’ha comprovat la importància de l’acompanyament de l’àpat dels infants per la qual cosa s’ha treballat conjuntament amb entitats de l’àmbit del lleure i la pedagogia.

Hàbits saludables, a casa i a l’escola L’educació d’hàbits salu· dables, entre ells l’alimen· tació, s’ha d’abordar des de diferents vessants i des de diferents sectors. Sens dubte, la família és el més important, però l’entorn comunitari, els serveis sanitaris i també l’escola, hi tenen un paper transcendental. L’entorn escolar és un espai idoni per promoure una alimentació saludable, en tant que ofereix als infants ali· ments adequats des del punt

de vista nutricional i dietètic, tant en els menús de migdia com en les possibles propos· tes d’esmorzars i berenars, i també les que ofereixen les màquines expenedores d’ali· ments i begudes en els espais per a infants i joves de Catalu· nya), en cas que n’hi hagi. També, i igualment impor· tant, cal que l’acompanya· ment dels adults durant els àpats sigui respectuós, sense pressions ni coercions i tenint en consideració els gustos i la sensació de gana dels infants. La Torre de Barcelona

Escola Sagrada Família

20 · www.latorredebarcelona.com - www.facebook.com/latorredebarcelona


Col·legi Sant Miquel

Rosselló, 175 08036 Barcelona Tel. 93 4104005 www.csm.cat csm@csm.cat

Metro: Hospital Clínic (L5) i Diagonal (L3) FGC: Provença (L6, L7)

missioners del sagrat cor

VISITES CONCERTADES: www.csm.cat


A L’ESCOLA IMMACULADA CONCEPCIÓ: Jo ensenyo i jo aprenc De tots és conegut aquell pro· verbi africà que diu “ Per educar un nen es necessita tota la tribu”. Avui podem afirmar que en el procés d’aprenentatge tots els sectors de la comunitat educati· va intervenen i són necessaris en l’educació dels infants i joves. La nostra escola “ Immacula· da Concepció Barcelona”, és un centre no gaire gran, amb alumnes de P3 a 4t d’ESO on tothom es coneix, i possibilita aquest tipus de vincle més fami· liar i individualitzat. Estem en el grup de les escoles que des· placen el seu focus del mestre/a que ensenya a l’alumne/a que aprèn. Això ens porta a canviar la mirada i la pedagogia. Això és el fruit d’una intenció i es concreta en el Projecte Educatiu que ens és propi. Aquí el pes no recau únicament en els docents que entren a una aula, ni en la codocència que és una de les millors eines que estem emprant, sinó en línies d’aprenentatge que van en totes direccions: de pujada donant protagonisme als alumnes, de baixada amb els docents o companys més grans o més hàbils donant eines o acompa· nyant; horitzontals entre iguals o diagonals amb altres agents educadors com els experts, fa· miliars... Això ens dona la rique· sa de diferents punts de vista, diferents motivacions, diversitat d’aprenentatges i de treball de les diverses emocions. Dos exemples ho expliciten. Les paraules del Martí (4t d’EP) , col·laborador amb un company amb TEA de l’aula ens indica que les coses es fan bé quan afirma: “Et poses a la seva pell. Quan l’ajudo me n’adono que jo també estic aprenent i recordant coses. A mi també em va bé” La Meritxell, mare de l’escola ho resumeix en tres paraules: SATISFACCIÓ – APRENENTATGE – COMPROMÍS.

Què podem trobar un dia a l’escola ? • Padrins de lectura (progra· ma ILEC a l’EI i a EP) • Voluntaris dels alumnes de 4t

d’ESO amb reforç al migdia per alumnes de 1r i 2n d’EP. Auxiliars de conversa amb voluntaris de 3r d’ESO a ho· res de pati amb nouvinguts i nouvingudes d’EI. Aprenentatge entre iguals amb el protagonisme dels EXPERTS en projectes i treballs cooperatius (CM , CS i ESO). Treball internivells amb la barreja de grans, mitjans i petits d’EI en la franja d’ Ambients. Programa “Un cop de mà”: on mares, aquest any, dediquen hores, de manera voluntària per acompanyar

Què ens diuen els protagonistes?

a les sortides i/o ajuden els alumnes que desconeixen l’idioma a adquirir habilitats de conversa. Alumnes de l’ESO obren les portes a les famílies de l’es· cola per explicar i compartir els projectes i les activitats que estan fent. Exalumnes i pares i ma· res participen en xerrades d’orientació de futur per als alumnes de 4t d’ESO. Formadors externs que els porten una realitat o una experiència del món exterior de l’escola molt interessant. Altres situacions que mostren el teixit que es crea entre l’alumnat són activi· tats com “la setmana de la Ciència, festivals, activitats en anglès des dels AICLES i amb suport de les TAC” entre altres...

• Alumnes : Em sento útil amb el voluntariat, m’agra· da m’ho passo bé (Raquel). Em sento responsable i important (Victòria). És guai perquè m’ajuda. Tinc una amiga gran a l’escola (alumnes de 1r i 2n d’EP). • Kàtia (mare): donant unes hores del meu temps, puc contribuir que nens i nenes nouvinguts de fora tinguin un suport addicional . No és una tasca senzilla, però sí molt gratificant.

22 · www.latorredebarcelona.com - www.facebook.com/latorredebarcelona

• Claustre: “ Quan es prepa· ren per exposar un tema da· vant dels companys sempre volen anar una mica més lluny del que se’ls demana, per estar preparats a possi· bles dubtes. Aprenen molt d’aquesta manera”(tutors de 1r i 2n d’ESO) “Un nen guanya aprenentatge cada vegada que l’altre li demana que li expliqui un dubte. (Lluís, EP). “És molt tendre quan un nen diu orgullós a la seva mare: “Mira aquell és el MEU padrí de lectura” amb cara de satisfet de la sort que té” (Isabel, EI)

Què ens aporta? Per què hi creiem? Amb la convivència com· partida en diferents activi· tats de l’escola i obrint les portes a pares i mares hem aconseguit que les famílies sentin seva l’escola. L’ Eve (mare del programa “Un cop

de mà”) comparteix: “A mi em va animar a participar en l’experiència el fet d’haver viscut a l’estranger. Malgrat jo parlava la llengua del país, no hi ha res més útil que conviure amb la gent local, tant per aprendre l’idioma com els costums. Estar amb l’Alesha és un aprenentatge comú, tant d’ella com meu, ja que de vegades només cal una mirada per veure la felicitat d’entendre una paraula nova o una expressió”. Amb els alumnes ens permet fer tot un treball de valors tan importants com: reforç de l’autoestima, treball d’empatia, responsabilitat, diàleg, solidaritat, amistat, aprenentatge, pluralitat i diversitat, i sobretot una ac· titud proactiva. Tot un con· junt d’activitats i propostes que formen part del nostre projecte educatiu com la participació dels alumnes de 3r d’ESO en la campanya de recollida de sang i teixits (en col·laboració amb el BST de Barcelona), o la campanya de 1r d’ESO de recollida de roba. Tot això els dona un bagatge que els ajudarà, sens dubte, a ser ciutadans de primera en un futur. El benefici més gran és que els estudiants i les seves famí· lies augmenten els lligams i la sensació de pertinença amb el “nostre col·le”. I això és palpable quan veiem la llista d’exalumnes que contents de tornar, col·laboren en moltes de les activitats organitzades.

Vine a conèixer-nos. ESCOLA IMMACULADA CONCEPCIÓ BARCELONA C/ València 252 BCN 08007 T. 932152683 cimmaculada@immaculadacic.cat

www.immaculadacic.cat


Immaculada Concepciรณ


50 anys de qualitat i esperit innovador Una educació renovadora, de qualitat i amb sentit crític

de les celebracions serà una taula rodona sobre educació, oberta al públic en general, que ens servirà per presentar el nostre Projecte Educatiu (PEC) actualitzat. Aquest nou PEC ha nascut de l’anàlisi i la reflexió que, el curs passat, vam fer amb tota la comunitat escolar: alumnat, professorat, famílies i PAS.

L’any 1967 naixia l’escola Frederic Mistral. Aquest curs, per tant, celebrem el nostre 50è aniversari. Des d’aquell any, han passat moltes coses. El que no ha canviat, però, és la responsabilitat que té l’es· cola a l’hora d’educar ciuta· dans i ciutadanes del present i del futur. En aquell moment, l’escola va ser creada per un grup de professionals de l’ensenya· ment amb ganes de fer una transformació pedagògica i fer realitat un projecte edu· catiu diferent, català, plural i laic. Aquest grup de persones creien fermament en una educació renovadora i de qua· litat, que fomentés la reflexió i el sentit crític de l’alumnat, en oposició a la rigidesa de l’escola franquista del mo· ment. Igual que ara, eren nous temps que requerien noves maneres de fer. Aquest esperit innovador i la voluntat de ser una escola de qualitat ens han acompanyat al llarg de tota la nostra histò· ria. Amb els anys, al projecte de l’escola Frederic Mistral s’hi han anat afegint l’escola Avenç de Sant Cugat del Vallès, l’Institut Tècnic Eulàlia de Barcelona i l’escola Ramon Fuster de Bellaterra, a més de la casa de colònies de Les Vinyes de Vilamarí (Berga). L’any 1995, per altra banda, fèiem un pas endavant, i ens constituíem com a Fundació Collserola per continuar tre· ballant i oferint una educació de qualitat. La voluntat de respondre amb més eficàcia a les diferents necessitats, ens ha portat a crear i incorporar diferents fundacions gràcies a les quals, al llarg dels anys, hem vist néixer i consolidar-se el Grup Collserola. En el nostre viatge, comptem amb la Fundació Cim d’Estela, dedicada a acti· vitats extraescolars i de lleure i a l’Espai Migdia; de la Fun·

dació Institut de Psicologia, dedicada als serveis de salut i tractaments especialitzats en l’àmbit de la psicologia, la psiquiatria, la psicopedagogia i la logopèdia; la Fundació Bellaire, dedicada a la inves· tigació, educació i tractament de persones amb trastorn de l’espectre autista i la Fundació Els Xiprers, que atén perso· nes adultes amb TEA.

Nous reptes de futur També actualment estem vivim temps canviants i de reptes complexos a tots nivells. I l’educació, re· flex d’aquesta realitat, està immersa en un profund mo· viment de renovació peda· gògica que ens ha de portar a una actuació cada vegada més clarivident i de qualitat. Cal preparar l’alumnat per viure en una societat on, entre altres valors, caldran perso· nes preparades per resoldre problemes complexos, amb pensament crític, creatius, amb capacitat de gestionar altres persones i de coordi· nar-se amb la resta i amb una sòlida intel·ligència emocio· nal. Per a tot això cal que les escoles facilitem una formació i una preparació integral a les noves generacions. A la Fundació Collserola i, per tant, a l’escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia, a partir de la reflexió del treball del dia a dia i de la formació contínua, fem una aposta ferma cap a la innovació, sen· se perdre l’essència del que com a institució sempre hem representat: laïcitat, pluralitat,

24 · www.latorredebarcelona.com - www.facebook.com/latorredebarcelona

pensament crític, autonomia personal, acció social i cultu· ral i consciència cívica. Els reptes que tenim al davant són molts però les ganes de treballar per poder encarar-los i resoldre’ls també. Per fer-ho, comptem amb l’esforç de tot un equip que s’apassiona amb la feina que fa i d’unes famí· lies i alumnes plenament vin· culats amb el nostre projecte. Sense aquest capital humà, mantenir l’esperit de renova· ció, innovació i millora que ens ha caracteritzat des del primer dia no seria possible.

50 anys de l’escola Ho dèiem en començar l’article: aquest curs 2017-18, l’escola Frederic Mistral fa 50 anys. Per això, al llarg de tot aquest curs, hem orga· nitzat diferents activitats per celebrar-ho amb la nostra comunitat educativa. Hem convidat el filòsof i pro· fessor de literatura italià Nuc· cio Ordine, autor de diversos llibres sobre educació, a fer la conferència inaugural; Ordine ens parlarà de “L’escola de la vida”. Per altra banda, el cicle de conferències Reflexions a l’escola, que cada curs orga· nitzem amb la col·laboració de l’editorial Arcàdia, enguany és “En clau de dona” i comp· ta amb la presència de Natza Farré, Marta Segarra, Jaume Funes i Amelia Valcarcel. Al mes d’abril i maig, cele· brarem l’aniversari amb tot el nostre alumnat i farem una trobada d’exalumnes a l’es· cola. L’acte de cloenda oficial

El punt final de totes les ce· lebracions serà el tradicional sopar de final de curs amb tot el professorat. Enguany, de manera especial, hi convida· rem, també, els jubilats i jubi· lades de la Fundació i la resta de fundacions del grup.

Ens voleu conèixer? Veniu a les Jornades de Portes Obertes Els propers dissabte 17 de febrer i dissabte 3 de març organitzem una Jornada de Portes Obertes per a les famílies que vulguin portar els seus fills i filles el curs vinent a Educació Infantil. Podran veure, de la mà dels mestres, la feina que duem a terme a l’escola. Per conèixer-nos, també poden demanar una hora de visita personalitza· da a la Secretaria d’Escola. Estarem encantats d’explicar el nostre projecte i d’ensenyar les instal·lacions.

ESCOLA FREDERIC MISTRAL-TÈCNIC EULÀLIA (TIBIDABO) Lluís Muntadas, 3-5-7 08035 Barcelona T. 93 211 89 54 fmistralt@fundaciocollserola.cat

ESCOLA FREDERIC MISTRAL-TÈCNIC EULÀLIA (SARRIÀ) Pere II de Montcada, 8 08034 Barcelona T. 93 203 12 80 fmistrals@fundaciocollserola.cat

www.fundaciocollserola.cat


Frederic Mistral Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia (edifici Tibidabo)

Dissabte 17 de febrer i dissabte 3 de març a partir de les 10h

C. Lluís Muntadas, 3-5-7 · Barcelona Confirmeu l’assistència a través del formulari que trobareu al nostre web, trucant al 93 211 89 54 o enviant un correu a fundacio@fundaciocollserola.cat. També podeu demanar una entrevista personalitzada.

www.fundaciocollserola.cat


BetàniaPatmos, una escola socialment responsable

A la pàgina 52 de l’exemplar del mes de gener d’aquesta mateixa revista, La Torre de Barcelona, es pot llegir una breu ressenya del llibre que celebra el 75è aniversari de l’Escola BetàniaPatmos, Moments & Constel·lacions. Si obrim aquest llibre, entre les pàgines 12 i 13 trobarem inserida una mena d’estampa en el revers de la qual diu: «Saber que l’Escola és fruit d’incomptables herències, tangibles o intangibles; i descobrir, després, el plaer del retorn, la força de la generositat». D’alguna manera podem dir que aquest és el primer missatge que BetàniaPatmos vol proclamar obertament d’acord amb la fórmula jurídica que li dóna cos, una fundació creada l’any 1984 amb l’objectiu de prestar un projecte educatiu de la màxima qualitat per al nombre màxim de famílies que vulguin acollir-s’hi. La contribució al desenvolupament d’un món més sostenible i a la millora de la societat han estat i són dos dels principis bàsics de la nostra Escola. A BetàniaPatmos impulsem iniciatives socials i accions de voluntariat que promouen el respecte i la cura del planeta, i persegueixen la construcció d’una societat

més justa. En aquest sentit, es porten a terme diverses activitats, tant dins com fora de l’Escola, que posen de manifest el nostre compromís social des de la perspectiva personal de cada individu, els nostres alumnes, però també des de la perspectiva corporativa de la institució, la Fundació. Així, per exemple, hem participat activament a la convenció Barcelona + Sostenible on vam intervenir amb la ponència Com hem arribat fins aquí? Què hem fet i com seguir a partir d’avui?. Aquest projecte va començar fa cinc anys amb la publicació del Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat 20122022 en el qual l’Escola ja va participar tant en la convenció com en l’acte de signatura. Cinc anys després seguim treballant per contribuir en la construcció d’una ciutat que garanteixi el benestar de les persones i la integritat del medi ambient, idea força que també es veu clarament expressada en el nou edifici d’Educació Infantil estrenat el passat mes de setembre. Dins l’activitat ordinària, formem tot l’alumnat en suport vital bàsic i ressuscitació cardiopulmonar per poder

26 · www.latorredebarcelona.com - www.facebook.com/latorredebarcelona

atendre persones en situació d’emergència: a les classes de psicomotricitat o d’educació física els alumnes aprenen com s’ha d’actuar davant d’una víctima i quins passos cal seguir per ajudar-la, des de trucar al 112 fins a, si fos necessari, utilitzar el desfibril·lador extern automatitzat. Enguany també hem participat en el I Programa de Joves Ambaixadors per als Oceans i el Clima al Peace Boat, el vaixell de l’ONG japonesa homònima on viatja un grup de joves procedents de diferents illes del Pacífic, de l’Índic i del Carib afectades pel canvi climàtic. Durant l’estada del vaixell al Port de Barcelona, un grup de professors i alumnes van exposar diversos treballs realitzats al centre a favor del medi ambient i van compartir coneixements i experiències amb els joves ambaixadors. En començar el curs, un gran nombre d’alumnes de Batxillerat va seguir el curs de voluntariat de Càritas amb la voluntat de col·laborar amb aquesta organització. Al marge d’aquestes accions, al llarg del curs i des de fa molts anys tota la comunitat col·labora intensament en campanyes solidàries i de sensibilització. Entre altres, la Campanya de Recollida

d’Aliments per al Banc dels Aliments, la Campanya de Recollida de Roba que organitza la Fundació Formació i Treball, la Campanya de Recollida de Pilotes en col·laboració amb l’Associació Cívica La Nau, La Marató de TV3, la Campanya de Recollida de Taps, etcètera. A BetàniaPatmos creiem que la solidaritat i el respecte són valors fonamentals, formen part del nostre projecte educatiu integrats a totes les etapes a través de diferents projectes i activitats, alguns dels quals els acabem d’anotar. Per això ens agrada repetir allò que a Moments & Constel·lacions també trobareu escrit: «preparem els nostres alumnes perquè puguin esdevenir persones saludables, lliures i felices capaces de prendre decisions creatives i responsables per a un món millor».

BETÀNIAPATMOS C. Montevideo, 13 08034 Barcelona T. 932 521 900 info@betania-patmos.org www.betania-patmos.org


BetĂ niaPatmos


ESCOLES

Deu manaments per a una autèntica educació liberal És un bon moment per rei· vindicar Bertrand Russell un liberal autèntic, no com alguns d’ara. Russell va ser un mate· màtic, historiador i crític social que al 1951 va publicar al The NewYork Times un decàleg li· beral que descriu amb precisió com hauria de ser l’educació en un país democràtic. 1. No et sentis segur absolu· tament de res. 2. No pensis que paga la pena ocultar les evidències perquè acaben sortint a la llum. 3. Mai no descoratgis el fet de pensar, perquè és probable que ho aconsegueixis. 4. Quan et trobis en una discussió, fins i tot si és amb la dona o els fills, intenta imposar-te per la via dels arguments i no per l’autoritat. Una victòria que depèn de l’autoritat és irreal i il·lusòria.

Si creus en una educa· ció liberal autèntica, no facis servir mai el poder per suprimir opinions que creus pernicioses, perquè sinó elles et suprimiran a tu.

5. No sentis respecte per

l’autoritat dels altres perquè sempre hi haurà autoritats a qui t’hauràs d’enfrontar. 6. No facis servir el poder per suprimir opinions que creus pernicioses, perquè sinó elles et suprimiran a tu. 7. No tinguis por de ser excèntric per una opinió, totes

les avui acceptades van ser excèntriques un dia. 8. Has de trobar més plaer en la discrepància intel·ligent que no amb la conformitat passi· va. Si valores la intel·ligència com deuries sabràs que arriba a un acord amb algú que dis· crepa és molt més efectiu. 9. Sigues escrupolós amb la

IPSE

28 · www.latorredebarcelona.com - www.facebook.com/latorredebarcelona

veritat , fins i tot quan no et convé, perquè és més incòmo· da quan proves d’ocultar-la. 10. No sentis enveja de la felicitat dels que viuen en el paradís dels estúpids perquè només un estúpid pensarà que allò és felicitat. La Torre De Barcelona


ESCOLES

La literatura és el mitjà ideal per accedir als coneixements reacionats amb valors seva dimensió moral “a través dels personatges de les històries. En les històries ens reconeixem a nosaltres mateixos. D’aquesta manera, la imaginació pot arribar a ser quelcom realista”.

La moralitat pot ser objecte de coneixement i la literatura és el mitjà ideal per accedir-hi, aquest és el missatge central de la ponència amb què el professor d’Ètica i Pedago· gia David Carr, va obrir a la Universitat Abat Oliba CEU la 5ena edició del Congrés Inter· nacional Word in Education. Carr rebutja l’argument que la literatura, per ser matèria de ficció, no pot ser considerada font de coneixement. La capa· citat del relat literari de situar els personatges en situacions hipotètiques i descriure les conseqüències dels seus actes fa que sigui un instrument clau per a l’adquisició de “coneixement moral”. “Ningú que no sigui un estúpid pot llegir una sola pàgina de Jane Austen i dir que no n’ha après gens”, va observar.

La capacitat que té el relat literari de situar els personatges davant situacions hipotètiques fa que sigui un instrument clau per a l’adquisició de coneixement moral. Carr, adverteix de l’error de jutjar els relats des dels paràmetres del discurs cien· tífic, tot considerant que la

literatura ensenya coses que difícilment podria entendre per altres mitjans. Els éssers humans entenen millor la

La ponència del professor britànic parteix del pressu· post que el fet moral és una cosa cognoscible, una qua· litat que qüestionen les ten· dències filosòfiques domi· nants des de fa dos segles. Aquestes idees, que neixen de l’idealisme, contemplen la veritat com “una qüestió de percepció social”. “El que la gent anomena avui coneixement és el que tro· ben útil individualment. Pur pragmatisme”, adverteix. La Torre De Barcelona

Immaculada Maristes

www.latorredebarcelona.com - www.facebook.com/latorredebarcelona · 29


GUIA DE SERVEIS

Bufet Torrent & Pérez

Bufet Torrent & Pérez

PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ TRUCAR AL 93 418 19 19

Paseo de Gracia, 42 , 2º 3ª T. 934 592 731 bufettorrent@telefonica.net www.bufettorrentperez.es

O ENVIEU UN MAIL A COMERCIAL@LATORREDEBARCELONA.COM www.latorredebarcelona.com

ADVOCATS

Clínica del Calçat

Clínica del Calçat

CALÇAT

Farmàcia Serra Mandri

MESTRE ARTESÀ Isidre Castellà 1er Premi Concurs Nacional de Destresa Professional • Reparació ràpida de calçat • La tècnica més avançada • Còpies de claus • Gran assortit de productes per a la neteja i conservació del calça Novetat: forrat de sabates plantilles pel descans Calvet, 30, 08021 Barcelona www.clinicadelcalçat.com

Què en saps de la cosmètica casolana? Saps que és la millor cosmètica ecològica possible? Vine a un dels nostres tallers per aprendre’n més. Demana més informació al correu comunicacion@ farmaciaserra.com

FARMÀCIA

Mª Fernanda Costa

Está especializada en Coaching personal y Coaching de Adolescentes y Familia.

Compramos

Les acompaña profesionalmente en su autoconocimiento y desarrollo personal.

COACHING

T. 629 029 604 mfcosta@coachycoach.com

COMERÇ

Maria Martinez Comença a gaudir de la teva sexualitat. Dóna’t una oportunitat per ser feliç. Si alguna cosa no acaba de funciona en l’àmbit sexual no deixis que t’amargui l’existència. Parla’n amb professionals que t’ajudaran a trobar una solució. Sempre n’hi ha alguna. El més important és afrontar el problema i obrir-se una mica per poder ajudar-te.

Especializados en formar técnicos en cuidados auxiliares de enfermería para ejercer en hospitales, clínicas dentales, maternidades, geriátricos, urgencias, etc. MATRÍCULA ABIERTA Horarios: mañanas, tardes, noches o sábados C/ Sants 63 T. 93 238 62 74

FORMACIÓ

info@auxiliarenfermeriabcn.net www.auxiliarenfermeriabcn.net

Discos, relojes, plumas, objetos, libro temático, gafas, bolsos, ropa vintage, instrumentos musicales, antigüedades, bisutería, juguetes, cuadros, espejos, lámparas, coleccionismo. T. 653 532 375

Enfermería BCN Escola Auxiliars Infermeria

Av. Diagonal, 478 (amb Via Augusta) T. 93 416 12 70 Obert tots els dies de l’any de 9 a 22 hores. www.farmaciaserra.com

Compramos

Coach certificada por ICF Mª Fernanda Costa

En Bufet Torrent & Pérez llevamos más de 20 años brindando a nuestros clientes servicios de jurídicos y contables, con resultados sobresalientes.

PSICÒLOGA I SEXÒLOGA

T. 691 623 835 www.mmartinezpsicologa.com


Expo Boda


Arriba el Talonari dels descomptes!

L’Ila Diagonal

Ja pots comptar-hi :) Aconseguix-lo al taulell d'atenció al client o a través de www.lilla.com/talonari. Accedeix al Talonari mitjançant l’app de L’illa per a iPhone o Android.

La Torre de Barcelona (Eixample)  

Revista Independent de l'Eixample

La Torre de Barcelona (Eixample)  

Revista Independent de l'Eixample

Advertisement