Page 1


Planificació de vuit microcicles  
Planificació de vuit microcicles  

En aquest document es veura una planificació de vuit microcicles per a tonificar el nostre cos.