Page 1

FOXI Állatorvosi Ügyviteli Rendszer 5.7

Kezelési leírás

2000 - 2009

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu


Tartalomjegyzék 1. TELEPÍTÉS....................................................................................................................................................... 2 2. A PROGRAM KEZELÉSE............................................................................................................................ 10 2.1 A MENÜSOR ................................................................................................................................................. 10 2.2 AZ ÁLLAPOTSOR .......................................................................................................................................... 12 2.3 A BEVITELI MEZİK ...................................................................................................................................... 12 2.4 A VÁLASZTÓ MEZİK .................................................................................................................................... 14 2.5 AZ ADATTÁBLÁZATOK ................................................................................................................................ 16 2.6 A DÁTUM KIVÁLASZTÁSA ............................................................................................................................ 17 2.7 A NYOMTATÁSI ELİNÉZET ESZKÖZSÁVJA .................................................................................................... 17 3. A PROGRAM HASZNÁLATA ..................................................................................................................... 19 3.1 A PROGRAM INDÍTÁSA ................................................................................................................................. 19 3.2 A TÖRZSADATOK SZERKESZTÉSE ................................................................................................................. 20 3.3 GYÓGYKEZELÉS .......................................................................................................................................... 27 3.3.1 Gyógykezelés ................................................................................................................................. 30 3.3.2 Labor leletek.................................................................................................................................. 41 3.3.3 Mőszeres vizsgálatok ..................................................................................................................... 42 3.3.4 Elszámolás..................................................................................................................................... 42 3.3.5 Képek ............................................................................................................................................. 44 3.3.6 Dokumentumok .............................................................................................................................. 47 3.3.7 Sablonok ........................................................................................................................................ 50 3.3.8 Keresések....................................................................................................................................... 51 3.4 LEKÉRDEZÉSEK ........................................................................................................................................... 53 3.4.1 Bevételek........................................................................................................................................ 53 3.4.2 Napi gyógykezelések ...................................................................................................................... 54 3.5 LISTÁK ........................................................................................................................................................ 56 3.5.1 Veszettség ...................................................................................................................................... 56 3.5.2 Nem oltott állatok .......................................................................................................................... 60 3.5.3 Visszarendelés ............................................................................................................................... 63 3.5.4 Tartozók listája .............................................................................................................................. 64 3.5.5 Kábítószer felhasználás ................................................................................................................. 65 3.5.6 Törölt állatok listája ...................................................................................................................... 66 3.5.7 Gyógykezelések listája ................................................................................................................... 68 3.5.8 Gyógyszerek listája........................................................................................................................ 68 3.6 BEÁLLÍTÁSOK .............................................................................................................................................. 70 3.6.1 Beállítások ..................................................................................................................................... 70 3.6.2 Adatbázis útvonal megadás ........................................................................................................... 71 3.7 KARBANTARTÁS .......................................................................................................................................... 73 3.7.1 Adatok mentése.............................................................................................................................. 73 3.7.2 Adatok tömörítése, mentése ........................................................................................................... 73 3.7.3 Adat import.................................................................................................................................... 74 3.7.4 Adat frissítés .................................................................................................................................. 74 3.7.5 Állomány karbantartás .................................................................................................................. 74 3.7.6 Idıszakos törlés ............................................................................................................................. 75 3.7.7 Tulaj export ................................................................................................................................... 75 3.7.8 Távoli törléskezelés (export, import) ............................................................................................. 75 4. HARDVER- ÉS SZOFTVERKÖVETELMÉNYEK.................................................................................... 76 4.1 HARDVER .................................................................................................................................................... 76 4.2 SZOFTVER .................................................................................................................................................... 76

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu


A DOKUMENTÁCIÓBAN LEHETNEK ELTÉRÉSEK AZ ÖN ÁLTAL MEGVÁSÁROLT SZOFTVERHEZ KÉPEST. EZ EGYRÉSZT ADÓDHAT AZ IDİKÖZBENI FEJLESZTÉSEKBİL, MÁSRÉSZ A MEGVÁSÁROLT MODULOK ELTÉRİ MENNYISÉGÉTİL. A DOKUMENTÁCIÓBAN PÉLDAKÉPPEN FELTÜNTETETT ÁBRÁKON AZ ÉRTÉKEK SZÁNDÉKOSAN NEM VALÓSAK!

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

1. Telepítés A program telepítését a mellékelten átadott CD lemezrıl kell elvégezni. Miután minden futó alkalmazásból kilépett, tegye be a CD lemezt a meghajtóba, és a telepítı program automatikusan elindul. Ha mégsem indulna el (valószínőleg nincs engedélyezve a programok CD-rıl történı automatikus indítása), akkor a Sajátgép ikonra kattintva a CD meghajtóról indítsa el az „setup” nevő programot. Online változat esetén a letöltött setup nevő programot kell elindítani. Ebben az esetben célszerő egy biztonsági másolatot CD-re vagy egyéb külsı adathordozóra kimásolni. A program lépésenként végigvezet a telepítés folyamatán, minden képernyın a megfelelı adatok kitöltése után a Tovább feliratú gombra kattintva lehet a következı lépésre jutni, illetve szükség esetén a Vissza gombbal vissza lehet térni az elızı lépéshez. Az elsı képernyın egy üdvözlet látható (1-1. ábra), ami azonosítja, hogy az Állatorvosi nyilvántartó program telepítése kezdıdik. és figyelmeztet a szerzıi jogok tiszteletben tartására.

1-1. ábra

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

2


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás A következı képernyın a szerzıi jogok részletes leírása olvasható, és egy kérdéssel zárul ezen jogok elfogadásáról (1-2. ábra)

1-2. ábra

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

3


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás A következı lépésben a telepítı jelszót kér. Adja meg a forgalmazótól kapott jelszót. (1-3. ábra)

1-3. ábra

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

4


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás A következı lépésben a program telepítési könyvtárát kell megadni (1-4. ábra), ami alapértelmezésben a C:\Program Files\Allatnyilvantarto. Ha ez megfelelı, akkor elég a Tovább gombra kattintani. Ha egy másik könyvtárba kell telepíteni, akkor azt a Tallóz gombra kattintva lehet megtenni, amikor is egy újabb ablakban lehet kijelölni a megfelelı helyet. Ilyenkor ha még nem létezı mappát adunk meg, akkor a program egy kérdés után létrehozza azt. Az OK gombra kattintás után visszajutunk az elızı képernyıre, ahol a Tovább gombbal lehet folytatni a telepítést.

1-4. ábra

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

5


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás A következı lépésben meg kell adni, hogy a Start menü Programok csoportjának melyik mappájába kerüljön a program. Ez alapértelmezésben Állatorvosi nyilvántartó, de itt új nevet is meg lehet adni, egyszerően átírva a felajánlott nevet, .ez 1-5. ábrán látható.

1-5. ábra

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

6


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás A telepítés megkezdése elıtt még át lehet tekinteni az összes megadott adatot, és ha minden rendben van, akkor a Tovább feliratú gombra kattintva a beállításoknak megfelelıen megkezdıdik a szükséges állományok létrehozása. (1-6. ábra)

1-6. ábra

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

7


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

A telepítést egy folyamatjelzı ablakban lehet figyelemmel kísérni, végül pedig megjelenik az utolsó ablak, ami a sikeres telepítést nyugtázza. (1-7. ábra)

1-7. ábra

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

8


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

A telepítési folyamat során Mégsem gombra kattintva a telepítés megszakítható. (1-8. ábra)

1-8. ábra

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

9


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

2. A program kezelése A program az indítása után egy üres munkaterülető ablakkal kezd, amint a 2-1. ábra mutatja. Az ablak tetején a címsor alatt a menüsor található, innen választhatók ki a kívánt funkciók

2-1. ábra

Az ablak alsó sorát az állapotsor foglalja el (lásd 2.2 Az állapotsor). Itt jelennek meg a program üzenetei, az alkalmazható billentyőkombinációk, a billentyőzet állapota és az idı. Az ablak középsı, legnagyobb részét a munkaterület foglalja el, itt jelennek meg a különbözı funkciókhoz tartozó megfelelı ablakok.

2.1 A menüsor A menüsor a program ablakának tetején, közvetlenül a címsor alatt található, amint az alábbi 2-2. ábra mutatja. A menüsorból lehet kiválasztani a kívánt menüpontokat, amikkel a megfelelı funkciók elindíthatóak.

2-2. ábra

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

10


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

11

A Törzsadatok, Lekérdezések, Listák és Karbantartás menüpontokhoz legördülı menük tartoznak (mint például a Törzsadatokhoz a 2-3. ábrán), innen egy további kiválasztással lehet elindítani a kívánt funkciót. Az egyes menüpontokat többféle módon lehet elérni: -

egérkattintással a kívánt menüponton (pl. a Törzsadatok ponton, 2-3. ábra)

-

a menü neve mellett, illetve a legördülı menü sorainak jobb oldalán látható billentyőkombinációval (pl. F2 billentyő, 2-3. ábra)

2-3. ábra

-

az Alt billentyő megnyomására az elsı menüpont válik kijelöltté (2-4. ábra), ezután a kijelölést a jobbra és balra nyílbillentyőkkel lehet mozgatni a soron belül, a le és fel nyílbillentyőkkel pedig a menüponthoz tartozó legördülı menü elemei között lehet választani.

2-4. ábra

A kijelöléseket az Alt billentyő újbóli lenyomásával lehet megszüntetni. Ugyanez elérhetı az Esc billentyővel is de ebben az esetben, ha volt megnyitott legördülı menü, akkor az Esc billentyő elsı lenyomása csak azt tünteti el, a menüsorban a kijelölés megmarad. Ennek megszüntetéséhez még egyszer meg kell nyomni az Esc billentyőt. Összefoglalva: Tevékenység

Egér

Billentyőzet

menüsor kijelölése

egérmutató menüsorban

mozgatása

a Alt billentyő, ha még nincs kijelölve

menüpont kijelölése

egérmutató menüsorban

mozgatása

a jobbra-balra nyilak

legördülı menü megnyitása

kattintás a menüponton

kijelölés a legördülı menüben egérmutató mozgatása legördülı menüben menüpont kiválasztása, a kattintás a menüponton hozzá tartozó funkció indítása

lefele nyíl a lefele-felfele nyilak Enter billentyő

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás legördülı menü bezárása

menüsor megszüntetése

kattintás a menüsorban a Esc billentyő legördülı menühöz tartozó menüponton

kijelölésének kattintás valahol a menükön Alt billentyő, vagy Esc kívül billentyő, ha nincs megnyitott legördülı menü

2.2 Az állapotsor A program állapotsora az ablak alsó sorában látható (2-5. ábra). Információkkal szolgál a program állapotáról, segítséget nyújt a használható billentyőzetkombinációkról, kijelzi a billentyőzet állapotát és mutatja a pontos idıt.

2-5. ábra

Az állapotsor bal oldali legnagyobb részét a program üzenetei foglalják el. Itt láthatóak az alkalmazható hasznos billentyőzetkombinációk, és a program egyéb üzenetei. Ha az adott helyzetben nincs ilyen üzenet, akkor az aznapi aktuális dátum jelenik meg. A következı három mezı a billentyőzet állapotát mutatja: -

OVR: felülírás üzemmód, a billentyőzetrıl begépelt adatok felülírják a megfelelı beviteli mezıben szereplı adatokat. Az OVR állapotot az Insert billentyővel lehet be- és kikapcsolni.

-

NUM: numerikus üzemmód, a billentyőzet jobb szélén lévı elkülönített számbillentyőzeten a billentyők a feliratuk szerinti számokat jelentik, egyébként az alternatív feliratuk érvényes (Page Up, Page Down, Home, End, Insert, Delete, nyilak). A NUM állapotot a Num Lock billentyővel lehet be- és kikapcsolni.

-

CAPS: nagybetős üzemmód, a billentyőzetrıl begépelt betők nagybetőkkel szerepelnek. A CAPS állapotot a Caps Lock billentyővel lehet be- és kikapcsolni.

Az állapotsor utolsó, jobb oldali mezıje mindig a számítógép órája szerinti pontos idıt mutatja.

2.3 A beviteli mezık A beviteli mezı egy névvel ellátott mezı, amibe a billentyőzetrıl lehet begépelni a kívánt adatot, mint a 2-6. ábra mutatja.

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

12


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

13

2-6. ábra

A beviteli mezıben a villogó, függıleges vonal alakú kurzor mindig azt a pozíciót mutatja, ami elé a következı begépelt karakter fog kerülni. A kurzor a nyílbillentyőkkel, illetve egérkattintással pozícionálható. Ha az állapotsorban (lásd 2.2 Az állapotsor) az OVR mezı aktív, akkor a következı begépelt karakter felülírja a kurzort követı eredeti karaktert. Az OVR mezıt az Insert billentyővel lehet ki- és bekapcsolni. A beviteli mezı területén belül egy részletet ki is lehet jelölni, mint a 2-7. ábrán a Béla felirat mutatja. Ilyenkor a további begépelt karakterek a kijelölt szöveg helyére fognak kerülni, illetve a Delete billentyővel a kijelölt szövegrész egyszerre törölhetı.

2-7. ábra

A kijelölést billentyőzetrıl és egérrel is meg lehet tenni. Egérrel elıször a kijelölés kezdetére kell vinni az egérmutatót, majd a bal oldali egérgombot lenyomva tartva az egérmutató mozgatásával a kijelölést ki kell terjeszteni, végül a megfelelı pozícióban fel kell engedni a gombot. Egy másik módszer az, hogy a kurzort egy egérkattintással a kijelölés kezdıpontjára kell vinni, majd a Shift billentyőt lenyomva tartva kattintani kell a végponton, akár többször is, míg a kijelölés a kívánt pozícióba kerül. Billentyőzetrıl elıször a balra- és jobbra nyilakkal a kijelölés kezdetére kell vinni a kurzort, majd a Shift billentyőt lenyomva tartva ugyanezekkel a billentyőkkel ki lehet terjeszteni a kijelölést a kívánt irányba. A Shift billentyő nyomva tartása mellett a Home billentyő a sor elejéig, az End billentyő pedig a sor végéig terjeszti ki a kijelölést. A kijelölést egérkattintással, vagy egy billentyő leütésével lehet megszüntetni. Ha a beviteli mezı tartalma nem változtatható meg, akkor azt a mezı területének eltérı háttérszíne jelzi, mint a 2-8. ábrán.

2-8. ábra

Összefoglalva: Tevékenység

Egér

Billentyőzet

kurzor mozgatása

kattintás a kívánt pozícióban

jobbra- vagy balra nyíl

kurzort a sor elejére

kattintás a kívánt pozícióban

Home billentyő

kurzort a sor végére

kattintás a kívánt pozícióban

End billentyő

kijelölés kiterjesztése

mozgatás a bal egérgomb lenyomva tartása mellett

Shift + jobbra- vagy balra nyíl

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

14

kattintás a végponton a Shift billentyő lenyomva tartása mellett kijelölés kiterjesztése a sor a bal egérgomb lenyomva Shift + Home billentyő elejéig tartása mellett mozgatás a sor elejére a Shift billentyő lenyomva tartása mellett kattintás a sor elején kijelölés kiterjesztése a sor a bal egérgomb lenyomva Shift + End billentyő végéig tartása mellett mozgatás a sor végére a Shift billentyő lenyomva tartása mellett kattintás a sor végén ugrás az elızı mezıre

kattintás az elızı mezın

Shift + felfele nyíl

ugrás a következı mezıre

kattintás a következı mezın

Tab billentyő

Tab

billentyő

lefele nyíl

2.4 A választó mezık A választómezık olyan adatok bevitelére szolgálnak, amelyek csak elıre megadott lehetıségek közül választhatóak ki, mint a 2-9. ábra mutatja. Ilyenkor az adott mezıbe közvetlenül nem lehet beírni semmit, helyette meg kell nyitni a hozzá tartozó legördülı listát a mezı jobb szélén látható gombbal, vagy az Alt + lefelé nyíl billentyőkombinációval, és abból kell kiválasztani a megfelelı bejegyzést. A kijelölt elem a Windows rendszer beállításainak megfelelı eltérı háttérszínnel, alaphelyzetben kék alapon fehér betőkkel látszik.

2-9. ábra

A legördülı listában egérrel és billentyőzettel is lehet navigálni, de célszerően csak az egyikkel. Egérrel való pozícionáláshoz a legördülı lista jobb oldalán látható görgetısávot lehet igénybe venni. Itt a felsı, nyíl alakú gombra való kattintás egy sorral felfelé gördíti a listát, az alsó nyíl gomb pedig lefelé. A csúszka fölötti kattintás egy lappal felfelé gördít, a csúszka alatti kattintás pedig lefelé. Maga a csúszka is mozgatható úgy, hogy az egérmutatót rá kell vinni, majd a bal egérgomb lenyomva tartása mellet a csúszka mozgása követi az

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

15

egérmutatót. A lista az egérgomb felengedésekor módosul a csúszka pozíciójának megfelelıen. A kijelölés megváltoztatásához egyszerően a listára kell vinni az egérmutatót, ekkor a kijelölés követi a mutató mozgását. A kijelölt bejegyzés kiválasztásához egyszerően kattintani kell a bal egérgombbal, ekkor a legördülı lista eltőnik, a kiválasztott bejegyzés pedig bekerül a kiválasztó mezıbe. Billentyőzetrıl való navigálás esetén a lefele nyíl egy sorral lejjebb lépteti a kijelölést a felfele nyíl pedig egy sorral feljebb. A balra nyíl is egy sorral felfelé léptet, de ebben az esetben ha elérte a lista elejét, akkor a végére ugrik. Hasonlóképpen a jobbra nyíl egy sorral lejjebb léptet és a lista végérıl az elejére ugrik. A Page Down billentyő elsı leütésekor a kijelölés a lista látható részének utolsó sorára ugrik, majd a további leütésekkor egy lappal lejjebb lép. A Page Up billentyő elsı leütésekor a kijelölés a lista látható részének elsı sorára ugrik, majd a további leütésekkor egy lappal feljebb lép. A Home billentyőre a lista elejére ugrik, az End billentyőre pedig a végére. Hosszú listák esetén kényelmes szolgáltatás, hogy egy betőbillentyő leütésekor a kijelölés a következı adott betővel kezdıdı sorra ugrik, így egy bető többszöri leütésével végig lehet menni a lista adott betővel kezdıdı bejegyzésein. Összefoglalva: Tevékenység

Egér

Billentyőzet

legördülı lista megnyitása

kattintás a választómezı jobb Alt + lefele nyíl oldali nyílgombján

kijelölés mozgatása a lista látható elemei közt

a kijelölés követi az egérmutatót

le- és felfele nyíl jobbra és balra nyíl

ugrás a lista elejére

a csúszka feltolása a görgetısáv tetejére

Home billentyő jobbra nyíl a lista végén

ugrás a lista végére

a csúszka lehúzása a görgetısáv aljára

End billentyő balra nyíl a lista elején

lista görgetése egy sorral fel

kattintás a görgetısáv tetején lévı nyílgombra

felfele nyíl a lista tetején

lista görgetése egy sorral le

kattintás a görgetısáv alján lévı nyílgombra

lefele nyíl a lista alján

ugrás a lista tetejére

a kijelölés követi az egérmutatót

Page Up billentyő (ha még nincs ott)

ugrás a lista aljára

a kijelölés követi az egérmutatót

Page Down billentyő (ha még nincs ott)

lista görgetése egy lappal fel

kattintás a csúszka fölé

Page Up billentyő a lista tetején

lista görgetése egy lappal le

kattintás a csúszka alá

Page Down billentyő a lista alján

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás ugrás a következı adott betővel kezdıdı bejegyzésre a kijelölt bejegyzés kiválasztása

16 a megfelelı bető

kattintás a megfelelı bejegyzésen

Enter billentyő

2.5 Az adattáblázatok Az adatok felsorolása egy táblázatban látható, mint a 2-10. ábrán. Az ablak alján és jobb oldalán a görgetısávok találhatóak, amikkel az ablak tartalma pozícionálható. A görgetısávok közül csak az aktív, amelyik irányba elmozdítható az ablak tartalma.

2-10. ábra

Az adatmezık oszlopokba vannak rendezve, a tartalmukról a mezıfejlécek felirata ad információt. Az adattáblázaton csak a kijelölés mővelete értelmezett. Ezt az egérrel egyszerően a megfelelı mezıre való kattintással lehet megtenni, ekkor a bal oldali oszlopban a háromszög alakú kijelölés is az adott sorra áll. Billentyőzetrıl a kijelölés a nyílbillentyőkkel mozgatható, a bal oldali kijelölı háromszög ebben az esetben is követi a változást. Az oszlopok szélességét szükség esetén meg lehet változtatni. Ehhez az egérmutatót a mezıfejléc megfelelı elválasztó vonalára kell vinni, majd a bal egérgombot lenyomva tartva az egér mozgatásával lehet átméretezni az oszlop szélességét. Ha az átméretezés hatására az oszlopok már túlnyúlnak az ablak szélességén, akkor a vízszintes görgetısávot egérkattintással lehet azonnal aktivizálni, egyébként csak a kijelölés megváltoztatására fog automatikusan megtörténni. Hasonlóképpen az oszlopokhoz, a sorok méretét is meg lehet változtatni az elsı sor elején található gomb elválasztó vonalának elhúzásával. Ezt a méretet aztán a többi sor is örökli.

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

17

2.6 A dátum kiválasztása A programban sok helyen kell egy dátumot, vagy dátumtartományt megadni. Ilyenkor szerepel a dátum kiválasztó mezı, ahol a jobb oldali gombra kattintva feljön egy új ablak, ami a kívánt nap kiválasztását könnyíti meg. Ez látható az alábbi, 2-11. ábrán.

2-11. ábra

A hónapot és évet a jobb és bal felsı sarokban lévı nyilakkal lehet léptetni, a középsı részt elfoglaló naptár mindig a kijelölt hónapot fogja mutatni. A kiválasztott napot zöld háttérszín jelzi, ezt egérkattintással lehet a kívánt napra vinni. Ha a kijelölt nap megfelelı, akkor azt vagy dupla egérkattintással, vagy az Esc billentyővel lehet kiválasztani, ekkor az ablak eltőnik, és a dátum kiválasztó mezıben megjelenik a kijelölt nap dátuma. Ha egy dátumtartományt kell megadni a programnak, akkor a kezdı- és a befejezı dátumot is hasonlóképpen, de külön-külön kell kijelölni.

2.7 A nyomtatási elınézet eszközsávja A Listák menüpontban szereplı Veszettség, Gyógykezelések és Gyógyszerek listája egy nyomtatási elınézet formájában jelenik meg. Itt oldalanként látható a megfelelı összesített lista, a lapok közti mozgást és a lapok méretezését a nyomtatási elınézet eszközsávja könnyíti meg, ami a 2-12. ábrán látható.

2-12. ábra

A

nyomógombra kattintva az elınézet a lista elsı oldalát mutatja, a

pedig az utolsót. Az elızı oldalt a

, a következıt pedig a

nyomógombra

nyomógomb mutatja meg.

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

Az ugrás gombra kattintva egy új ablak jelenik meg, ahol a kívánt oldal számát lehet megadni, amint a 2-13. ábra mutatja.

2-13. ábra

Itt az oldal számát közvetlenül be lehet írni a fehér hátterő beviteli mezıbe, vagy a növelés és csökkentés gombokra kattintgatva, illetve a lefele és felfele nyílbillentyőkkel lehet növelni, illetve csökkenteni a szám értékét. Ha a kért oldal száma nagyobb, mint az utolsó oldalé, akkor az utolsó oldal jelenik meg. A megadott oldalszámot az OK feliratú gombra kattintással, vagy az Enter billentyővel kell jóváhagyni, egyébként a Cancel gombbal, vagy az Esc billentyővel lehet módosítás nélkül kilépni. Az oldal méretének százalékos értékét egy választómezıvel lehet megadni, A Zoom választása azt jelenti, hogy a program az egész oldalt a lehetı legnagyobb nagyítással, optimális elrendezésben mutassa meg. A nyomtatás nyomógombbal indítható el a lista kinyomtatása a Windows operációs rendszer alapértelmezett nyomtatójára. Az elınézet ablakát a Kilépés gombbal lehet bezárni, ugyanez történik az Esc billentyő leütésére is.

Az F1 billentyő lenyomásával ez a dokumentum programból is elérhetı.

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

18


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

3. A program használata 3.1 A program indítása Ha a telepítés folyamán nem változtatták meg, akkor a program a Start menü – Programok – Állatorvosi nyilvántartó útvonalról, vagy az asztalról a ikonra kattintva indítható. Kliens számítógépek elsı indításakor, illetve ha nem az alapértelmezett könyvtárba történt a telepítés, akkor elsı lépésben az adatbázis útvonalát kell megadni, amint azt az 3.6.2 Adatbázis útvonal megadás írja le. Az útvonal módosítása után újra kell indítani a programot. Indulás után a képernyı közepén megjelenik a program ablaka (lásd 3-1. ábra), ami rögzített mérető és át sem helyezhetı. Elsı lépésben a program ablakának közepén megjelenik az indító kép, ami a Beállítások menü Orvosok megkülönböztetése pontja szerint (lásd 3.6.1 Beállítások) kétféle lehet. Ha nem kell megkülönböztetni az orvosokat, akkor a 3-1. ábra szerinti ablak látszik, ami kis idı múlva eltőnik, és el lehet kezdeni a munkát.

3-1. ábra

Ha meg kell különböztetni az orvosokat, akkor a 3-2. ábra szerinti ablak jelenik meg, ami nem tőnik el, amíg az orvost ki nem választották az Orvos feliratú választómezıvel. Ha a megjelenı orvos neve megfelelı, akkor elég egy egérkattintás, vagy az Enter billentyő leütése.

3-2. ábra

A kiválasztást követıen a bejelentkezı ablak eltőnik, és meg lehet kezdeni a munkát. Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

19


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

3.2 A törzsadatok szerkesztése A Törzsadatok menüpont alatt található legördülı menüben azokat az adatokat lehet karbantartani, amelyeket a programban a munka során használni kell, leginkább a Gyógykezelés (lásd 3.3,) menüpontban. Ezek az állatfajok, a fajokon belüli állatfajták, az állatok színe, ivara, a beadható védıoltások és gyógyszerek, az alkalmazható kezelések, valamint az orvosok. A törzsadatok részben összefüggnek, hiszen nem lehet felvenni egy új állatfajtát, amíg a hozzá tartozó faj nincs megadva, illetve a védıoltások, gyógyszerek és gyógykezelések leírása tartalmazza többek közt a mennyiségi egységeket is. A törzsadatok közti belsı összefüggéseket, és kapcsolódásukat a Gyógykezelés ponthoz a 3-3. ábra mutatja.

3-3. ábra

A törzsadatok szerkesztésére szolgáló ablakok meglehetısen hasonlítanak egymásra,

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

20


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás ugyanazok a nyomógombok, kezelıelemek találhatóak rajtuk, csak az adattáblázatokban és az adatok módosítására szolgáló beviteli mezıkben különböznek. Példaként a következı, 3-4. ábrán a Állat fajta ablaka látható:

3-4. ábra

Mindegyik ablakban megtalálható a módválasztó mezı, ami a véletlen módosítások ellen védi az adatokat. Az ablakok jobb oldalának tetején jelenik meg, a képe a 3-5. ábrán látható.

3-5. ábra

Alaphelyzetben a Fix feliratú mezı van bejelölve, ami azt jelenti, hogy a megjelenített adatok nem változtathatók meg, ilyenkor az adattáblázat feletti beviteli mezık is letiltott állapotban vannak. A Módosít választásnál az adattáblázatban kijelölt sor adatai megjelennek a táblázat feletti beviteli mezıkben, és itt javíthatóak is. A javításokat a Rögzít nyomógombra való kattintással lehet véglegesíteni, illetve ha nem kell megtartani a módosításokat, akkor a Mégsem feliratú gombbal lehet elvetni a változtatásokat.

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

21


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás Az Új sort választva az adattáblázat feletti beviteli mezık üressé válnak, és be lehet írni az új adatokat, amiket szintén a Rögzít, vagy a Mégsem gombbal kell lezárni. A módok között egérkattintással lehet váltani, amit meg lehet tenni a szövegükön, és a fehér hátterő kijelölı körükön is. A nyomógombok is megegyeznek minden törzsadat szerkesztésére szolgáló ablakban, az engedélyezési állapotuk csak a kiválasztott módtól függ. Ha a nyomógombon lévı ábra szürke, akkor a gomb letiltott, nem lehet rákattintani.

A Keres nyomógomb a Fix és a Módosít módokban érhetı el, új adat felvételekor szürkített, és így letiltott lesz. Kereséskor az adattáblázat feletti beviteli mezık engedélyezettek lesznek, ezekbe kell beírni a keresési feltételeket. Az adattáblázat ilyenkor csak a kitöltött mezıknek megfelelı adatokat mutatja, így könnyő kijelölni a kívánt sort. Választás után az adattáblázat újra az összes bejegyzést tartalmazni fogja, de a kijelölést megtartja a kiválasztott soron.

A Rögzít feliratú nyomógombbal kell lezárni minden változtatást, így csak a Módosít és Új módok esetén lesz engedélyezett, ez esetben is csak akkor, ha történt változtatás, illetve az új bejegyzés minden mezıje ki lett töltve.

A Mégsem nyomógomb a változtatások visszavonására szolgál, ebbıl kifolyólag csak a Módosít és Új módok esetén lesz engedélyezett.

A Töröl feliratú nyomógombbal a kijelölt bejegyzést lehet kitörölni az adattáblázatból, ezért csak a Módosít módban érhetı el. A törlés végrehajtása elıtt a program egy ablakban még megerısítést kér:

amikor a Nem gombra kattintva még meggondolhatjuk magunkat. Törölni csak azokat az adatokat lehet, amelyek nincsenek más adattáblázatokban felhasználva, egyébként a törlés helyett egy ablak jelenik meg a munkaterület jobb felsı Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

22


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás sarkában, ami tartalmazza azt, hogy milyen fennálló függıség miatt nem lehet törölni a kijelölt adatot. A sikeresen törölt bejegyzések a törlés után fehér színnel jelennek meg az adattáblázatban, és kijelölésükkor a Töröl gomb helyett a

Vissza feliratú gomb jelenik meg, amivel még visszaállítható a tévesen törölt adat. A végleges, visszavonhatatlan törlés csak a Karbantartások menüpont Állomány karbantartás (lásd 3.7.5 Állomány karbantartás,) pontjának kiválasztásával történik meg.

A Kilép feliratú nyomógombbal lehet kilépni a törzsadatok szerkesztésére szolgáló ablakból, ugyanezt billentyőzetrıl az Esc billentyővel lehet megtenni. Minden törzsadat szerkesztésre szolgáló ablakban van egy navigációs nyomógombsor is, amivel az adattáblázat kijelölését lehet mozgatni. nyomógomb az adattáblázat elsı sorára ugrik, pedig az utolsóra. egy sorral feljebb viszi a kijelölést, pedig egy sorral lejjebb.

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

23


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás Az alábbiakban a Törzsadatok menüpont legördülı menüjébıl elérhetı szerkesztıablakok tartalmát és használatát írjuk le. Faj A fajok szerkesztésére szolgáló ablakban csak egy beviteli mezı van a Faj megnevezése felirattal, mivel az adattáblázat is csak egy oszlopot tartalmaz Faj mezıfejléccel. A fajokra egyrészt a fajták megadásánál, másrészt a Gyógykezelés (3.3,) menüpontban van szükség. Fajta A fajták szerkesztésére szolgáló ablak két beviteli mezıt tartalmaz. Az elsı egy választómezı a fajokat tartalmazó legördülı listával, a felirata Faj megnevezése. A második egy szabad beviteli mezı, ami a fajhoz tartozó fajtát adja meg, a felirata pedig Fajta megnevezése. Az adattáblázatnak két oszlopa van Faj és Fajta mezıfejlécekkel. Fontos megjegyezni, hogy új fajtát is csak a meglévı fajokhoz lehet felvenni, ezért ha szükséges, akkor a kívánt fajt elıbb a fajok szerkesztésére szolgáló ablakban fel kell venni az adatbázisba. Keresni a faj és fajta együttes megadásával lehet. Szín A színek megadására szolgáló ablak egy beviteli mezıt tartalmaz Szín megnevezése felirattal, és a hozzá tartozó adattáblázatnak is csak egy oszlopa van Szín mezıfejléccel. Itt kell megadni az állatok lehetséges színeit, ami a Gyógykezelés (3.3,) menüpontban lesz felhasználva. Ivar Az állatok ivarának (nemének) szerkesztésére szolgáló ablak egy beviteli mezıt tartalmaz Ivar megnevezése felirattal, és a hozzá tartozó adattáblázatnak is csak egy oszlopa van Ivar mezıfejléccel. Itt kell megadni az állatok nemének lehetséges megnevezéseit, amire majd a Gyógykezelés (3.3,) menüpont fog hivatkozni. Védıoltások A Védıoltások szerkesztésére szolgáló ablaknak négy mezıje van. A Védıoltás megnevezése nevő beviteli mezıben kell megadni az oltás nevét. A Veszettség? nevő választómezıben Igen/Nem választással kell megadni, hogy veszettség elleni oltásról van-e szó, ezt késıbb a Veszettség (3.5.1 Veszettség ,)

pont használja majd a lista összeállításához. A Mennyiségi egység feliratú választómezıben az elızıekben definiált egységek közül lehet választani. Az Elszámoló ár nevő beviteli mezıben az oltás árát kell megadni, ezt a Gyógykezelés menüpontban az Elszámolás funkció használja majd a kezelések árának összegzése során. Ez az ár csak tájékoztató jellegő, mivel késıbb, a tényleges felhasználás során még módosítható. A védıoltásokra a Gyógykezelés menüpontban lesz szükség, ahol a Védıoltások nevő mezıben az F4 billentyővel az itt felsorolt oltások közül lehet majd választani. Keresni a védıoltások neve szerint lehet. Kórelızmény A kórelızmény bejegyzések gyorsítására szövegsablonok tárolhatók. Ezzel jelentısen gyorsítható az információk rögzítése

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

24


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás Tünet A tünet bejegyzések gyorsítására szövegsablonok tárolhatók. Ezzel jelentısen gyorsítható az információk rögzítése

Diagnózis A diagnózis bejegyzések gyorsítására szövegsablonok tárolhatók. Ezzel jelentısen gyorsítható az információk rögzítése

Gyógyszerek A Gyógyszerek szerkesztésére szolgáló ablaknak három mezıje van. A Gyógyszer megnevezése nevő beviteli mezıben kell megadni a gyógyszer nevét. A Mennyiségi egység? feliratú választómezıben az elızıleg definiált egységek közül lehet választani. Az Elszámoló ár nevő beviteli mezıben a gyógyszer árát kell megadni, ezt a Gyógykezelés menüpontban az Elszámolás funkció használja majd a kezelések árának összegzése során. Ez az ár csak tájékoztató jellegő, mivel késıbb, a tényleges felhasználás során még módosítható. A gyógyszerekre a Gyógykezelés menüpontban lesz szükség, ahol a Gyógykezelés nevő mezıben az F3 billentyővel az itt felsorolt gyógyszerek közül lehet majd választani. Keresni a gyógyszerek neve szerint lehet. Gyógykezelések A Gyógykezelések szerkesztésére szolgáló ablaknak három mezıje van. A Gyógykezelés megnevezése nevő beviteli mezıben kell megadni a gyógykezelés nevét. A Mennyiségi egység? feliratú választómezıben az elızıleg definiált egységek közül lehet választani. Az Elszámoló ár nevő beviteli mezıben a gyógykezelés árát kell megadni, ezt a Gyógykezelés menüpontban az Elszámolás funkció használja majd a kezelések árának összegzése során. Ez az ár csak tájékoztató jellegő, mivel késıbb, a tényleges felhasználás során még módosítható. A gyógykezelésekre a Gyógykezelés menüpontban lesz szükség, ahol a Gyógykezelés nevő mezıben az F4 billentyővel az itt felsorolt gyógykezelések közül lehet majd választani. Keresni a gyógykezelések neve szerint lehet. Mennyiségi egység A Mennyiségi egységek szerkesztésére szolgáló ablakban két beviteli mezı található. A Mennyiségi egység kód feliratú beviteli mezıbe az egység rövidítését kell beírni (pl. ml, db), a Mennyiségi egység leírás nevő mezıbe pedig a nevét (pl. milliliter, darab). A késıbbiekben a név fog szerepelni minden olyan választómezıben, ahol mennyiségi egységeket kell megadni, a kódja pedig az adattáblázatokban fog megjelenni. Az adattáblázatnak két oszlopa van, az Mee kód feliratú oszlop tartalmazza a rövidítéseket a Leírás mezıfejlécő oszlop pedig a neveket. A mennyiségi egységekre a Védıoltások, Gyógyszerek és Gyógykezelések megadása során kell hivatkozni. Keresni kód és név szerint is lehet. Orvosok Az orvosok adatainak szerkesztésére szolgáló ablakban négy beviteli mezı található. Az Orvos kódja feliratú mezı egy egyedi, adatbázis azonosító, különböznie kell minden

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

25


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás orvosnál. A Neve Monogram és Telefonszám feliratú mezık értelemszerőek. A nevet a program indulásakor megjelenı ablakban használjuk az orvos kiválasztásánál, ahogy a 3-2. ábrán látható. A monogram az elıélet listájában szerepel. Keresni az orvosok kódja és neve szerint lehet. Labor normálértékek A laboreredmények kiértékeléséhez nyújt támogatást az eltárolt normálértékek. Állatfajonként adható meg az elfogadható intervallum tartomány. A bevitel gyorsítása érdekében az állatfajt kiválasztva sorozatosan adhatók meg a laborcsoport, labor, minimális és maximális értékek. Mőszeres labor sablonok A mőszeres labor bejegyzések gyorsítására szövegsablonok tárolhatók. Ezzel jelentısen gyorsítható az információk rögzítése Törlés okok A Gyógykezelés (3.3,) menüpontban kiválasztható valamely állat törlése. Az itt megjelenı törlés okokat lehet itt felvinni. Késıbb lehetıség van valamely ok szerint keresni. Pl. valamely idıszakban elhullott állatok.

Település A Gyógykezelés (3.3,) menüpontban automatikus irányítószám – város megjelenítés van. Az

itt megjelenı településeket lehet itt felvinni. A program tartalmazza teljes Magyarország település jegyzékét. Megadható, hogy valamely település belsı vagy külsı területnek számít-e az adott rendelı esetében.

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

26


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

3.3 Gyógykezelés A Gyógykezelés menüpont a program leggyakrabban használt funkciója. Itt lehet megadni az új kezelés adatait, a beadott védıoltásokat, az alkalmazott gyógyszereket, a laboreredményeket, valamint vissza lehet nézni a kiválasztott állat kórtörténetét. A menüponthoz tartozó ablak az alábbi, 3-6. ábrán látható. Az ablak tetején az állat és a tulajdonos kódjai, EÜ könyv szám mellet a módválasztó gombok vannak. Itt a Fix, Módosít, Átsorol módok közül lehet választani, aminek alapértelmezése a Fix. Az Új mód helyett – mivel egy gazdához több állat is tartozhat – megkülönböztetjük az új gazda (F8 billentyő) és az új állat (F7 billentyő) felvételét. Az Átsorol mód kiválasztása esetén lehetıség van egy kiválasztott állat esetében egy már korábban felvett vagy új tulajdonoshoz rendelni. Tulajdonos csere, új tulajhoz kerülés esetén alkalmazandó.

3-6. ábra

Az ablak felsı részen bal oldalon az állatok, a jobb oldalon pedig a gazdák adatait tartalmazó mezık vannak. Az gazdáknál szereplı mezık: név, cím, telefonszám, mobil telefonszám. A Megjegyzés mezıbe tetszıleges szöveg beírható, erre a keresés során (3.3.8 Keresések,) hivatkozni lehet. Az esetleges Tartozások nyilvántarthatók. Tartozás rendezés esetén itt kell az értéket 0-ra átírni. Az állatoknál szereplı mezık: faj, fajta, név, ivar, szín, születési idı, törzskönyvi szám, útlevél szám. Az egyedi EÜ. könyv más néven Oltási könyv szám, (központilag kiadott), gyors kereséséi funkció miatt kiemelt helyre került. Az Azonosító feliratú mezıbe tetszıleges adat beírható, például Chip azonosító, vagy egy nyilvántartási szám. Ezekre az adatokra a keresés során (3.3.8 Keresések,) hivatkozni lehet. A mezık közül a faj, a fajta, az ivar és a szín

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

27


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás választómezıvel adható meg, ezeknek a Törzsadatok táblázataiban (3.2 A törzsadatok szerkesztése) szerepelniük kell. A Megjegyzés mezıbe lehet rögzíteni fontos információkat az állattal kapcsolatban, pl allergia, gyógyszerérzékenység. Figyelem felkeltés érdekében az ide beírt szöveg pirossal jelenik meg. Az adatok mellet mind a gazdáknál, mind az állatoknál pozícionáló gombok vannak, sorrendben felülrıl lefelé: - elsı gazda – a gazdához tartozó elsı állat, - elızı gazda – a gazdához tartozó elızı állat - következı gazda – a gazdához tartozó következı állat - utolsó gazda – a gazdához tartozó következı állat Ha az állathoz tartozik kép is, akkor az állat kiválasztásakor Kép feliratú nyomógomb aktívvá válik, jelezve, hogy van kép. Ezt megnyomva megjelenik az állat képe. ESC billentyő lenyomásával a kép eltőnik a kezelés rögzíthetı. Módosít üzemmód esetén a Kép feliratú nyomógomb megnyomásával elıször egy ablak jelenik meg:

Itt az Igen gombot választva a kép törlıdik. A Nem gomb választására egy újabb ablakban ki lehet választani az állathoz tartozó képet:

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

28


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

29


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

3.3.1 Gyógykezelés Az ablak alsó részét a gyógykezeléssel kapcsolatos adatok foglalják el. Belépés után több eset lehetséges. Ha az állat már visszatérı, akkor az elsı lépés az állat kikeresése. Többféle gyorskeresési lehetıség van. Jelenleg a programban 6 gyors keresési funkciót érhetı el - Kereshetı a program által generált állat kód alapján. Egyszerően be kell írni a kódszámot és ENTER leütésével, ha valóban létezik a megadott kódú állat a program megkeresi és az adatokat megjeleníti. - Amennyiben a Chip azonosítás funkció be van kapcsolva (3.6.1 Beállítások) az állatkódszám mezıben F3 billentyő lenyomásával a kurzor a Chip azonosító mezıbe ugrik és leolvasóval vagy a Chip számának beírásával kikereshetı az állat. - Ha az állat kódja nem ismert, az állat kódszámot 0 értéken hagyva leüti az ENTER-t. Ekkor átlép az „EÜ könyv szám” mezıbe. Ide beírva az EÜ könyv számát kikereshetı az állat. - Ha sem az állat kódja nem ismert, sem az „EÜ könyv szám” akkor mindekettı alaértéken hagyva (állat kódszámot 0, EÜ könyv szám üres) leüti az ENTER-t. Ekkor átlép tulajkód mezıbe. .Ide beírva a tulaj kódot kikereshetı az állat. - Gazda neve alapján, a gazdák adatait tartalmazó részben a Név beviteli mezı engedélyezett. Ide a név begépelése során a mezı alatt megjelenı ablakban láthatóak a begépelt mintára illeszkedı gazdák nevei és címei, amint az alábbi, 3-7. ábrán látható. Ez elérhetı úgy is, ha az állat kódszámot 0 értéken hagyva leüti az ENTER-t. Ekkor átlép az EÜ könyv szám mezıbe, itt is ENTER leütés után tulajkód mezıbe. Ezt is 0 értéken hagyva a program belép a Név mezıbe.

3-7. ábra

Ha a lista már eléggé leszőkült, akkor innen dupla egérgomb kattintással kiválasztható a gazda, a hozzá tartozó elsı állat pedig megjelenik az állatok adatait tartalmazó részben. Ha a gazdának több állata is van (ez az Állatai száma feliratú mezıben látszik a gazda neve felett), akkor az állatok navigációs gombsorával ki lehet választani a megfelelıt. Összetettebb keresésre is lehetıség van, ezt tárgyalja a következı pont (3.3.8 Keresések).

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

30


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás Ha egy már regisztrált gazda új állattal jelentkezik, akkor a gazda kiválasztása után az F7 billentyővel vagy az állat kódszám mezı melletti ÚJ gombra klikkelve meg kell adni az új állat adatait az engedélyezetté vált beviteli mezıkben. A választómezıkkel megadható adatoknak a törzsadatok közt szerepelniük kell, ezért ha szükséges, akkor elıbb a törzsadatok körét bıvíteni kell. Ha új tulajdonos jelentkezik, akkor az F8 billentyővel vagy az tulaj kódszám mezı melletti ÚJ gombra klikkelve fel kell venni mind a gazda, mind az új állat adatait. A gyógykezelések adatait az ablak alsó része tartalmazza, itt több fülön több táblázat érhetı el. A Gyógykezelés adatainál a dátum és az orvos neve automatikusan kitöltıdik. A Kórelızmény, Tünet és Diagnózis feliratú mezık jelentése értelemszerő, szabadon kitölthetıek. A bevitelhez használhatóak a segédablakok, de nem kötelezı használni. Védıoltások és gyógykezelések A Védıoltások beviteli mezıre kattintva az állapotsorban feltőnı feliratból is láthatóan az F4 gombbal lehet választani a Törzsadatok menüpont Védıoltások pontjában elıre megadott oltások közül. Ekkor egy új ablak nyílik meg az oltások neveivel, mint az alábbi 3-8. ábrán is látható.

3-8. ábra

Ebben az ablakban a választómezıkhöz hasonlóan lehet kikeresni a megfelelı védıoltást. A bal oldali egérgomb dupla kattintására, vagy az Enter billentyőre a kiválasztott védıoltás neve és egysége az ablak tetején lévı mezıkbe kerül, ahol szükség esetén még módosítani lehet a mennyiségi egységet, majd egy újabb egérkattintásra, vagy az Enter billentyő újabb lenyomására az oltás bekerül a Védıoltások feliratú beviteli mezıbe. Az így felvett védıoltás az Elszámolás feliratú fülön keresztül elérhetı összesítésbe is bekerül. Az oltóanyag jele a kiválasztás után beírható. A késıbbi statisztikákban külön lekérdezhetı.

Kórelızmények A Kórelızmény beviteli mezıre kattintva az állapotsorban feltőnı feliratból is láthatóan az F4 gombbal lehet választani a Törzsadatok menüpont Korelızmény pontjában elıre megadott oltások közül. Ekkor egy új ablak nyílik meg az kórelızmények neveivel, mint az alábbi 3-9. ábrán is látható.

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

31


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

3-9. ábra

Tünet A Tünet beviteli mezıre kattintva az állapotsorban feltőnı feliratból is láthatóan az F4 gombbal lehet választani a Törzsadatok menüpont Tünet pontjában elıre megadott oltások közül. Ekkor egy új ablak nyílik meg az tünetek neveivel, mint az alábbi 3-10 ábrán is látható.

3-10. ábra

Diagnózis A Diagnózis beviteli mezıre kattintva az állapotsorban feltőnı feliratból is láthatóan az F4 gombbal lehet választani a Törzsadatok menüpont Diagnózis pontjában elıre megadott oltások közül. Ekkor egy új ablak nyílik meg az diagnózis neveivel, mint az alábbi 3-11 ábrán is látható.

3-11. ábra

A Gyógykezelések beviteli mezıre kattintva az állapotsorban feltőnı feliratból is láthatóan az F4 gombbal lehet választani a Törzsadatok menüpont Gyógykezelések pontjában elıre megadott kezelések közül.

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

32


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

3-12. ábra

Az F2 vagy F3 gombbal lehet választani a Törzsadatok menüpont Gyógyszerek pontjában elıre megadott kezelések közül. F3 választásával egyszerően megadható, hogy napi hány alkalommal mennyi gyógyszer kell és ezt hány napig kell alkalmazni.

3-13. ábra

F3 választásával egyszerően megadható az egy alkalommal adott gyógyszerek.

3-14. ábra

Hasonlóan a védıoltások ablakához, itt is dupla kattintásra, vagy az Enter billentyőre kerül be a gyógykezelés, vagy gyógyszer neve és mennyisége a felsı beviteli mezıbe, ahol a mennyiség még módosítható, majd egy újabb kattintásra, vagy az Enter billentyő újabb lenyomására kerül be a Gyógykezelés feliratú beviteli mezıbe. Az így felvett gyógykezelés az Elszámolás feliratú fülön keresztül elérhetı összesítésbe is bekerül. A Gyógykezelés feliratú beviteli mezı második sorába beírható vagy kiválasztható kábítószer tartalmú gyógyszer. A mezı elıtt lévı Kábítószer jelölı bekapcsolása esetén az ebbe sorba beírt szöveg kigyőjtésre kerül a Kábítószer listában, (lásd 3-44 ábra) A Tömeg feliratú beviteli mezı megadható az állat kezelés idıpontjába mért tömege. Ez az elıélet listában megjelenik, így nyomon követhetı az állat tömegváltozása.

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

33


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás A Visszarendelés feliratú beviteli mezı megadható, hogy mikorra tüzzük ki a következı kezelést. Ez alapján a Visszarendelések listában összegyőjthetek mely állatokat várjuk vissza egy megadott idıintervallumba. (lásd 3-42 ábra) A Díj feliratú beviteli mezı a kiválasztott védıoltások, kezelések gyógyszerek alapján összesített fizetendı díjat mutatja. Ez átírható, szerkeszthetı. Amennyiben az törzsadatoknál szerepelnek a megfelelı összegek azonnal látható mennyibe kerül a kezelés a felhasznált anyagokkal együtt. A Fizetve feliratú beviteli mezı automatikusan átveszi a Díj mezı értékét, de átírható. A tartozás a kifizetett és a számolt érték alapján automatikusan tárolódik az Eltérés feliratú beviteli mezıben. Fizetve feliratú beviteli mezıben lehet az elıleget is beírni. A tartozókat ki lehet győjteni (lásd 3-43 ábra)

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

34


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás Elıélet A gyógykezelésekhez tartozó beviteli mezıkbıl az F5 billentyővel elıhívható az állat elıéletét tartalmazó lista az eddigi kezelések adataival, amint a 3-15. ábrán látható.

3-15. ábra

Lehetıség van csak a védıoltások megjelenítésére, valamint a kezelési díjak és az eddigi kezelések összköltségeinek megjelenítésére is.

A Nyomtat feliratú gombra kattintva a lista kinyomtatható., akár a teljes akár csak valamely rész idıszak, 3-16. ábrán látható.

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

35


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

3-16. ábra

Azokon a napokon, amikor laboreredmények rögzítésre kerültek *LABOR* felirat jelenik meg jelezve, hogy további információk érhetık el. Ez a sort kijelölve F4 billentyővel elıhívhatók a labor bejegyzések, amint a 3-17 ábrán látható.

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

36


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

3-17. ábra

A normálértéken belüli adatok zöld színnel láthatóak, a negatív irányú eltérés kék a pozitív piros színnel jelölt. Azoknál az értékeknél, leírásoknál ahol nincs megadva intervallum fekete felirat látható. A Normál érték jelölı kipipálásával tájékoztatásul látható a normál értékek alsó és felsı határa, valamint az eltérés %-ban , amint a 3-18 ábrán látható. Visszatérés az elıélethez F4 leütésével történik.

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

37


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

3-18. ábra

Azokon a napokon, amikor képek rögzítésre kerültek *KÉP* felirat jelenik meg jelezve, hogy további információk érhetık el. Ez a sort kijelölve F3 billentyővel elıhívhatók a képek.amint a 3-19 ábrán látható.

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

38


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

3-19. ábra

Egy adott kezeléshez rendelhetı 8 kép és az állat „portréja” megtekinthetı. A képre klikkelve a Windows alapértelmezett képnézıje megnyílik, amint a 3-20 ábrán látható.

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

39


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

3-20. ábra

Ezzel a kép tetszılegesen nagyítható, forgatható, nyomtatható. A Kilép gombra vagy a képre klikkeléssel visszatérés az elızı „Képek” oldalhoz. Visszatérés az elıélethez F4 leütésével vagy a Kilép gombra történik. Ezen túl, ha a Gyógykezelés ablakban az üzemmódnak a Módosít volt kijelölve, akkor a megfelelı dátumra kétszer kattintva a kiválasztott gyógykezelés adatai jelennek meg az ablakban. Fix üzemmód esetén csak egy figyelmeztetı üzenet érkezik:

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

40


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

3.3.2 Labor leletek A következı táblázatban a Labor leletek további fülekre oszlik, ezekben a táblázatokban lehet megadni a különbözı laborvizsgálatok eredményeit. Az alábbiakban bemutatott táblázatok csak alapbeállítások, szükség esetén ezektıl az egyéni igények szerint el lehet térni néhány korlátozás betartásával: legfeljebb 9 táblázat lehet, táblázatonként 28 mezıvel. A program használatba vétele után a meglévı táblázatokat már csak bıvíteni lehet, törlésre nincs mód. Ilyen egyedi igények felmerülése esetén kapcsolatba kell lépni a program forgalmazójával, és a továbbiakat már vele kell egyeztetni. 3-21 ábra Az elsı táblázatban a hematológia eredményei szerepelnek:

3-21. ábra

Az értékek beírás után kiértékelésre kerülnek a korábban felvitt normál-értékek alapján. Zöld a megfelelı, kék az alacsony, piros a magas érték. Beíráskor a státussorba láthatóak a normálértékek. Amennyiben az egérkurzor valamely beviteli mezı fölé kerül egy kis ablakban megjelenik a hozzá tartozó elfogadható intervallum.

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

41


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

3.3.3 Mőszeres vizsgálatok A következı táblázatban a Mőszeres vizsgálatok további fülekre oszlik, ezekben a táblázatokban lehet megadni a különbözı mőszeres vizsgálatok eredményeit. Az alábbiakban bemutatott táblázatok csak alapbeállítások, szükség esetén ezektıl az egyéni igények szerint el lehet térni néhány korlátozás betartásával: legfeljebb 9 táblázat lehet, táblázatonként 7 mezıvel. A program használatba vétele után a meglévı táblázatokat már csak bıvíteni lehet, törlésre nincs mód. Ilyen egyedi igények felmerülése esetén kapcsolatba kell lépni a program szállítójával, és a továbbiakat már vele kell egyeztetni. 3-22 ábra Az elsı táblázatban az Ultrahang eredményei szerepelnek, de ide sorolható a mőtéti leírás is:

3-22. ábra

3.3.4 Elszámolás Az Elszámolás feliratú fülön a védıoltások, gyógyszerek és gyógykezelések árainak összesített listája látható a részletes adatokkal és a végsı, összegzett kezelési árral: 3-23 ábra

3-23. ábra

Ez a lista kezdetben a Gyógykezelés feliratú fülön felvett védıoltások, gyógyszerek és gyógykezelések adatait tartalmazza, de minden adat módosítható, szükség esetén törölhetı és újabb sorokat is fel lehet venni. Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

42


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

43

Ha egy adatot módosítani kell, akkor elıször ki kell jelölni a sort, mire a sorban szereplı mezık megjelennek a táblázat feletti beviteli mezıkben. Ezeket a mezıket lehet módosítani, majd a javítás elvégzése után a megfelelı sorba.

gombra kattintva a megváltozott adatok visszakerülnek a

Új sor felvételéhez elıször ki kell tölteni a táblázat feletti beviteli mezıket, majd az gombra kattintva a megadott adatokat tartalmazó sor a lista végére kerül. Egy sor kitörléséhez elıször ki kell választani a törölni kívánt sort, majd a kattintani, mire a kijelölt sor eltőnik a listából.

gombra kell

A módosításokat a táblázat alján látható összesített árat tartalmazó mezı folyamatosan követi, mindig az aktuális összeget tartalmazza. A Nyomtatás (3-24 ábra) vagy a Nyomtatás részletes gomb (3-25 ábra) megnyomásával a költségek kinyomtathatók.

3-24. ábra

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

3-25. ábra

3.3.5 Képek Minden kezeléshez 8 db kép rögzíthetı, ezek lehetnek mőszerek digitális kimenetei vagy digitális fényképezıgép felvételei vagy hagyományos felvételek digitalizált változatai. Formátum JPEG. (3-26 ábra)

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

44


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

3-26. ábra

Képek felvételének módja: A rögzíteni kívánt képet el kell menteni egy tetszıleges könyvtárba/mappába. A KÉP feliratú gombra klikkelve az alábbi ablak jelenik meg. (3-27 ábra)

3-27. ábra

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

45


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

Kiválasztva a korábban rögzített képet duplaklikk vagy ENTER leütésével (egy megerısítést kérı ablak megjelenése után) a kép rögzíthetı. Amennyiben az adott napon volt már kép rögzítve az adott állathoz egy piros csík jelenik meg a képek felirat alatt! A már rögzített képekre klikkelve a felvételt nagy méretbe is megnézhetı. . (3-28 ábra)

3-28. ábra

Amennyiben már rögzített kép esetén történik a KÉP feliratú gomb megnyomása a kép törölésre kerül az megerısítés elfogadása esetén.

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

46


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás Ezek után új kép rögzíthetı, vagy üresen hagyható.

3.3.6 Dokumentumok Minden kezeléshez tetszıleges számú file csatolható. Formátum tetszıleges, pl. pdf, dokumentum, doc – szöveg, xls – excel táblázat , avi – film stb . (3-29 ábra)

3-29. ábra

Dokumentum felvételének módja: A rögzíteni kívánt képet el kell menteni egy tetszıleges könyvtárba/mappába. A TALLÓZ feliratú gombra klikkelve az alábbi ablak jelenik meg. . (3-30 ábra)

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

47


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

3-30. ábra

Kiválasztva a file-t a Tallóz ablak eltőnik és LEIRÁS mezıbe megadható egy rövid leírás. A MEGNYITÁS gombra klikkelve a file típusához tartozó program segítségével ellenırizhetı, megnézhetı a file tartalma. pl egy video file esetében a látható az eredmény. . (3-31 ábra)

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

48


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

49

3-31. ábra

Ha egy adatot módosítani kell, akkor elıször ki kell jelölni a sort, mire a sorban szereplı mezık megjelennek a táblázat feletti beviteli mezıkben. Ezeket a mezıket lehet módosítani, majd a javítás elvégzése után a megfelelı sorba.

gombra kattintva a megváltozott adatok visszakerülnek a

Új sor felvételéhez elıször ki kell tölteni a táblázat feletti beviteli mezıket, majd az gombra kattintva a megadott adatokat tartalmazó sor a lista végére kerül. Egy sor kitörléséhez elıször ki kell választani a törölni kívánt sort, majd a kattintani, mire a kijelölt sor eltőnik a listából.

gombra kell

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

3.3.7 Sablonok Meglévı dokumentumok nyithatók meg. Beutalók, szabvány levelek gyors eléréshez ki kell választani a dokumentum típusát és a TALLÓZ gombra klikkelve kikereshetı a dokumentum amit a MEGNYITÁS gombbal meg lehet nyitni. Az itt megnyitott dokumentumok nem kerülnek tárolásra. 3-32 ábra

3-32. ábra

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

50


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

3.3.8 Keresések A Gyógykezelés ablak Keres feliratú gombjára kattintva több szempont szerint lehet keresni a gazdák és az állatok között. Az ablak jobb oldalán állíthatóak be a keresés feltételei, felül a gazdák, alatta az állatok adatainak megadására szolgáló mezıkkel. Az ablak bal oldalán a keresés eredménye jelenik meg. A keresés ablakának képe a 3-33. ábran látható.

3-33. ábra

Kereséskor csak a kijelölt mezık fognak szerepelni a keresés feltételei között, egy mezı kitöltésekor a kijelölés automatikusan megtörténik. Ha késıbb mégsem szükséges egy mezıt figyelembe venni, akkor elegendı egy egérkattintással a kijelölést eltávolítani a mezı végérıl. A szabad beviteli mezıkbe beírt szövegnek nem szükséges teljes egészében illeszkednie az adatokhoz, a program a szótöredékes illeszkedést is megtalálja, akkor is, ha az nem a szöveg elején fordul elı. Így például ha csak a gazda keresztneve ismert, akkor azt beírva az összes adott keresztnevő gazdát megtalálja a program. A további – akár töredékesen – ismert adatok megadásával természetesen még jobban szőkíthetı a találatok száma. A keresés irányulhat a tulajdonosra, az állatra, illetve összetett keresés esetén mindkettıre. A keresés típusát az ablak alsó felében látható kiválasztó mezıben lehet megadni. További lehetıség egy szabad szövegre keresés, amikor a Szöveg feliratú mezıt kell kitölteni, majd az Oltás, Kórelızmény, Tünet, Diagnózis és Gyógykezelés közül ki kell választani, hogy melyik adatnak kell tartalmazni a megadott szöveget. Ennek segítségével meg lehet keresni, hogy például egy adott gyógyszert, vagy oltást milyen állatok kaptak meg, vagy milyen állatok jelentkeztek egy adott tünettel és így tovább. A szöveg ebben az esetben is, hasonlóan a gazdák és az állatok adataihoz, lehet a keresett adat szótöredéke is, tehát

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

51


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás például a „SEPT” szót beírva, és a Gyógykezelés-t választva a program megtalálja az összes CEFASEPTIN FORTE TABL., DODESEPT OLDAT, vagy DOXYSEPTIN TABL. alkalmazásával kezelt állatot. Szabad szövegre való keresés esetében csak Összetett keresés alkalmazható. A keresés az idı szerint szőkíthetı is, ilyenkor a kezdı- és végzıdı dátumot az Idı feliratú mezıkben lehet megadni. Az összetett szótöredékes keresést kombinálva a gazdák és állatok adataival könnyen megkereshetı például az az uszkár, amelyiknek a nevében volt ’x’ bető, farkaskörmöt kellet eltávolítani róla, a gazdájának a neve pedig Szabadi, vagy Szabados, esetleg Szabó, és a múlt hónapban voltak a rendelésen: -

a tulajdonos adatainál - Név: Szab az állat adatainál - Faj: EB, Fajta: USZKÁR, Név: X Szöveg: FARKASKÖRÖM, a Gyógykezelés-t választva Idı: a megelızı hónapnak megfelelıen beállítva

A keresés összes feltételének megfelelı beállítása után a Keres feliratú gombra kell kattintani, mire az ablak bal oldalának felsı részén lévı adattáblázatban megjelenik a megadott feltételeknek megfelelı lista. Ha tulajdonosokra vonatkozott a keresés, akkor itt a tulajdonosok adatai láthatóak, ha állatokra, akkor természetesen az állatoké. A felsı táblázatban egy sort kijelölve az alsó táblázatban feltőnnek a hozzá tartozó pár adatai, ha felül a tulajdonosok voltak, akkor alul az állatok, és viszont. Ha egyáltalán nincs, vagy túl sok találat van, akkor a keresési feltételek módosítása után (szőkítve, vagy bıvítve a keresési feltételeket) újra a Keres gombra kell kattintani, hogy az új feltételeknek megfelelı eredmény megjelenjen.

A Nyomtat feliratú gombra kattintva a keresés eredménye kinyomtatható. Amennyiben a gomb nem aktív, nyomja meg a Keresés gombot. Pl. pároztatáshoz adott fajú és korú kan kutyák listája megadott városban.

A keresés végeztével a Kilép gombbal lehet visszatérni a Gyógykezelés ablakhoz. Ha kilépéskor volt kijelölt tulajdonos, vagy állat, akkor az adataik megjelennek az ablak megfelelı mezıiben.

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

52


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

3.4 Lekérdezések Az alábbi fejezetekben a Lekérdezések menüpontokon keresztül elérhetı lehetıségeket mutatjuk be.

3.4.1 Bevételek A Lekérdezések menüpont Bevételek pontja alapértelmezésben az aznapi bevételek összesítésére szolgál, de tetszılegesen kijelölhetı egy másik dátumtartomány is. A menübıl való indítás mellett F4 billentyő is használható, az ablaka az alábbi 3-34. ábran látható.

3-34. ábra

A menüpont kiválasztásakor feltőnik a Bevételek az ablaka, a jobb szélsı adattáblázatban pedig megjelennek az adott napon vizsgált állatok gazdáinak nevei. Ha aznap még nem volt regisztrált gyógykezelés, akkor elıször a

ablak jelenik meg a jobb felsı sarokban, csak ezt követıen jön fel a Bevételek ablaka, de ekkor a tulajdonosokat tartalmazó adattáblázat üres lesz. Elsı lépésben a kívánt dátumtartományt (lásd 2.6 A dátum kiválasztása) lehet beállítani – ha nem az aznapi bevétel megtekintése a cél. A Mutasd gomb megnyomásával a jobb szélsı adattáblázatban megjelennek az adott idıszakban vizsgált állatok gazdáinak nevei. Ezek közül egyet kiválasztva a részletes adatok is feltőnnek az ablak mezıiben. Az adott idıszakra összesített bevétel a dátumtartományok megadására szolgáló ablakok mellet található a Bevétel nevő mezıben. Felette a Számolt nevő mezıben az elméleti bevétel szerepel. A kettı

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

53


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás eltérését a tartozások elılegek okozzák. pl. egy kezelés 3 000 Ft és a gazdi csak 2 000 Ft-ot fizet. Látható továbbá az adott idıszakba kezelt állatok száma és a hozzájuk kapcsolódó tulajdonosok száma is.

Az ablakot a Kilép gombra kattintva, vagy az Esc billentyővel lehet bezárni

3.4.2 Napi gyógykezelések A Lekérdezések menüpont Napi gyógykezelések pontja alapértelmezésben az aznapi gyógykezelések összesítésére szolgál, de tetszılegesen kijelölhetı egy másik nap is. Az ablaka az alábbi, 3-35. ábrán látható.

3-35. ábra

A menüpont kiválasztásakor feltőnik a Napi kezelések az ablaka, a jobb szélsı adattáblázatban pedig megjelennek az adott napon vizsgált állatok gazdáinak nevei. Ha aznap még nem volt regisztrált gyógykezelés, akkor elıször a

ablak jelenik meg a jobb felsı sarokban, csak ezt követıen jön fel a Napi kezelések ablaka, de ekkor a tulajdonosokat tartalmazó adattáblázat üres lesz.

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

54


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás Elsı lépésben a kívánt dátumot (lásd 2.6 A dátum kiválasztása) lehet beállítani – ha nem az aznapi gyógykezelések megtekintése a cél, mire a jobb szélsı adattáblázatban megjelennek az adott napon vizsgált állatok gazdáinak nevei. Ezek közül egyet kiválasztva a részletes adatok is feltőnnek az ablak mezıiben. Bal oldalon az állat adatai (kód, fajta, név, nem, szín, születési idı, törzskönyvi szám, azonosító, megjegyzés), a jobb oldalon a gazdájának adatai (kód, név, cím, telefonszám, mobil telefonszám, megjegyzés), alul pedig a gyógykezelés adatai (védıoltás, kórelızmény, tünet, diagnózis, gyógykezelés, visszarendelés).

Az ablakot a Kilép gombra kattintva, vagy az Esc billentyővel lehet bezárni

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

55


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

3.5 Listák Az alábbi fejezetekben a Listák menüpontokon keresztül elérhetı lehetıségeket mutatjuk be.

3.5.1 Veszettség A Listák menüpont Veszettség pontja segítségével egy megadott idıtartományra állatfajonként, lakóterületenként, és orvosonként lebontott összesített kimutatást lehet készíteni a beadott veszettségi oltásokról. Az elkészített jelentés elınézeti képben megtekinthetı, és kinyomtatható az alapértelmezett nyomtatóra. Az ablaka a 3-36. ábrán látható.

3-36. ábra

A veszettségi jelentés paramétereit az ablak jobb felsı sarkában megjelenı mezık segítségével lehet beállítani. Elıször az Idı feliratú sorban meg kell adni a kívánt dátumtartományt (lásd 2.6 A dátum kiválasztása), a Faj nevő választómezıben ki kell választani a kívánt fajt. Ha az orvosok szerint is szelektálni kell, akkor az Orvos nevő választómezı végén látható jelölınégyzetet egérkattintással be kell jelölni, ekkor elérhetıvé válik az orvosok választómezıje, ahol ki lehet választani a megfelelı orvos nevét.

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

56


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

57

A paraméterek beállítása után a Rögzít feliratú nyomógombra kell kattintani, mikor is a program kigyőjti és megjeleníti a paramétereknek megfelelı lakóterületeket a Terület feliratú lista bal oldalára. A jelentésbe a jobb oldali listában szereplı lakóterületek kerülnek be, ezért elıször a bal oldali lista kijelölt elemeit át kell vinni a jobb oldali listába a

nyomógombbal. Ha az

összes felsorolt területre szükség van, akkor azokat egy lépésben a lehet átvinni. A jobb oldali listából a nem kívánt sort el lehet távolítani a

nyomógombbal gombbal,

illetve a listát teljesen ki lehet törölni a gombbal. Fontos megjegyezni, hogy ezek a gombok csak a kijelölt sorokra vonatkoznak, ezért elıbb a megfelelı oldalon a kívánt sort egy egérkattintással ki kell jelölni. A jobb oldali listában szereplı sorok sorrendjét meg lehet változtatni úgy, hogy a sor elején álló üres gombra kell kattintani, ekkor a gombon egy fel-le nyíl jelenik meg ( ), amit a bal egérgomb lenyomva tartása mellett át lehet húzni a megfelelı pozícióba. A lakóterületek sorrendje Ekkor már az összes feltétel be lett állítva, elkészíthetı a jelentés.

A Keres gombra kattintva az ablak bal oldalának tetején megjelenik egy adattáblázat a paramétereknek megfelelı állatok listájával. Közülük egyet kiválasztva a bal oldal alján egy új adattáblázat tőnik fel az állathoz tartozó gazda adataival.

Az Teljes feliratú gombbal egy összesítı jelentés készíthetı, ami csak a területi bontás szerinti beadott veszettségi oltások oltóanyagát és darabszámát tartalmazza, amint a 3-37. ábrán látható

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

3-37. ábra

Az összesített jelentés kezelésénél az elınézeti képpel együtt megjelenı eszközsávot lehet használni (lásd 2.7 A nyomtatási elınézet eszközsávja,), és innen lehet nyomtatni is. A jelentésbıl az eszközsáv Kilépés gombjával, vagy az Esc billentyővel lehet kilépni.

A LISTA nyomógombbal egy részletes jelentés készíthetı, ami minden adatot tartalmaz az állatról, a gazdájáról, valamint az oltásról, amint a 3-38. ábrán látható Minden kerület/település új lapra kerül. Ez küldhetı területenként illetékes hatóságnak.

3-38. ábra

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

58


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás A részletes jelentés kezelésénél az elınézeti képpel együtt megjelenı eszközsávot lehet használni (lásd 2.7 A nyomtatási elınézet eszközsávja,), és innen lehet nyomtatni is. A jelentésbıl az eszközsáv Kilépés gombjával, vagy az Esc billentyővel lehet kilépni.

A JELENTÉS nyomógombbal egy részletes jelentés készíthetı, ami minden adatot tartalmaz az állatról, a gazdájáról, valamint az oltásról, amint a 3-38. ábrán látható Folyamatos lista. Ez küldhetı országos illetékes hatóságnak, de ez javasolt saját felhasználású listázásra is. Megyénkénti összesítések is végezhetık a programmal, különbözı szintőek: Részletes feliratú gomb: Megye – terület – oltóanyag. Egyes oltóanyagok listája megyei és településenkénti bontásban. Település feliratú gomb: Megyénként csoportosítva a területek. Egyes városokból / településekbıl / kerületekbıl elıfordult állatok összesítése. Csak az oltások száma. Külsı belsı feliratú gomb: A rendelı hatáskörébe tartozó és azon kívüli települések szerintzi

lista Csak az oltások száma. Megye feliratú gomb: Egyes megyékbıl elıfordult állatok összesítése. Csak az oltások száma.

A program lehetıséget kínál digitális jelentéskészítésre is. Ezeket e-mail-ben, vagy adathordozón lehet elküldeni. Export feliratú gomb Ez az egyik lehetıség egy excel file készítésre. Ebben az esetben az

adatok tovább feldolgozhatók. A mentés helye az adatbázis helye. Alapesetben c:\adata\db Nyomtató választás feliratú gomb Ez a másik lehetıséggel pdf formátumú file készíthetı. Ez megegyezik a papírra kinyomtatott lista formátumával. Ennek használatához telepíteni kell a telepítı cd-n található pdf nyomtatót. Ezzel a gombbal kiválasztható a rendszerbe kötött bármelyik nyomtatók is.

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

59


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

Lehetıség van gazdaságos nyomtatás megadására, (kisebb betőméretek, kiemelések elhagyása, sortávolságok csökkentése).

Oltások darabszáma: Megadható, hogy az oltási lista végén legyen-e összesítés.

3.5.2 Nem oltott állatok A Listák menüpont NEM OLTOTT ÁLLATOK pontja segítségével kigyőjthetıek és listázhatóak egy adott évben nem oltott állatok. További szempont, hogy korábban volt-e a programban rögzített oltása. Ezzel kigyőjthetıek a lejárt oltású saját paciensek. 3-39 ábra

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

60


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

3-39. ábra

A Veszettség listázásnál leírt módon kiválasztható az állat faja, területek. A Keres gombra kattintva megjelenik a 3-40 ábrán látható lista a képernyın. A megjelent lista nyomtatható, excel-be exportálható. Ez a menüpont nagyon jól használható soron következı vagy elmaradt védıoltások kiértesítésére.

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

61


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

3-40. ábra

Export feliratú gomb Ez az egyik lehetıség egy excel file készítésre. Ebben az esetben az adatok tovább feldolgozhatók. A mentés helye az adatbázis helye. Alapesetben c:\adata\db

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

62


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

Nyomtató választás feliratú gomb Ez a másik lehetıséggel pdf formátumú file készíthetı. Ez megegyezik a papírra kinyomtatott lista formátumával. Ennek használatához telepíteni kell a telepítı cd-n található pdf nyomtatót. Ezzel a gombbal kiválasztható a rendszerbe kötött bármelyik nyomtatók is.

A LISTA nyomógombbal egy részletes jelentés készíthetı, ami minden adatot tartalmaz az állatról, a gazdájáról, valamint az oltásról, amint a 3-41 ábrán látható

3-41. ábra

3.5.3 Visszarendelés

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

63


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás A Listák menüpont VISSZARENDELÉSEK pontja segítségével kigyőjthetıek és listázhatóak azok az állatok amelyek kezeléséhez visszarendelési dátum is bejegyzésre került. Meg kell adnia az idıtartamot és opcionálisan az orvos nevét. Ezek után a KERES gomb megnyomásával indítható a kigyőjtés. Az orvos választó mezı melletti jelölıvel adható meg, hogy figyelembe vegye-e a kigyőjtés az orvos nevét is, vagy ha nincs jelölés akkor csak az idıintervallum alapján történik a keresés. A lista képernyın átnézhetı vagy nyomtatható a NYOMTAT feliratú gomb megnyomásával. 3-42 ábra

3-42. ábra

3.5.4 Tartozók listája A Listák menüpont Tartozók listája pontja segítségével valamennyi tartózó állattulajdonos kigyőjthetı. Ehhez a KERES gombot kell megnyomni. A lista képernyın átnézhetı vagy nyomtatható a NYOMTAT feliratú gomb megnyomásával. 3-43 ábra

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

64


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

3-43. ábra

3.5.5 Kábítószer felhasználás A Listák menüpont Kábítószer felhasználás pontja segítségével kigyőjthetıek és listázhatóak azok az állatok amelyek kezeléséhez kábítószer is bejegyzésre került. Meg kell adnia az idıtartamot és opcionálisan az orvos nevét. Ezek után a KERES gomb megnyomásával indítható a kigyőjtés. Az orvos választó mezı melletti jelölıvel adható meg, hogy figyelembe vegye-e a kigyőjtés az orvos nevét is, vagy ha nincs jelölés akkor csak az idıintervallum alapján történik a keresés. A lista képernyın átnézhetı vagy nyomtatható a NYOMTAT feliratú gomb megnyomásával. 3-44 ábra

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

65


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

3-44. ábra

3.5.6 Törölt állatok listája

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

66


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

3-45. ábra

3-46. ábra

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

67


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

3.5.7 Gyógykezelések listája A Listák menüpont Gyógykezelések pontja egy összesített jelentést készít az adatbázisban szereplı gyógykezelésekrıl. A menübıl való indítás mellett az Alt + G billentyőkombináció is használható, az ablaka az alábbi, 3-47. ábrán látható.

3-47. ábra

A gyógykezelések listájának kezelésénél az elınézeti képpel együtt megjelenı eszközsávot lehet használni (lásd 2.7 A nyomtatási elınézet eszközsávja), és innen lehet nyomtatni is. A jelentésbıl az eszközsáv Kilépés gombjával, vagy az Esc Esc billentyővel lehet kilépni.

3.5.8 Gyógyszerek listája A Listák menüpont Gyógyszerek pontja egy összesített jelentést készít az adatbázisban szereplı gyógyszerekrıl. A menübıl való indítás mellett az Alt + Y billentyőkombináció is használható, az ablaka az alábbi, 3-48. ábrán látható.

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

68


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

3-48. ábra

A gyógyszerek listájának kezelésénél az elınézeti képpel együtt megjelenı eszközsávot lehet használni (lásd 2.7 A nyomtatási elınézet eszközsávja), és innen lehet nyomtatni is. A jelentésbıl az eszközsáv Kilépés gombjával, vagy az Esc billentyővel lehet kilépni.

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

69


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

3.6 Beállítások A Karbantartás menüpont alatt található funkciókat csak egyszer-kétszer, vagy csak ritkán, de rendszeres idıközönként kell meghívni.

3.6.1 Beállítások

3-49. ábra

A Beállítások menüpont meghívásakor a munkaterületen megjelenik a program alapvetı beállításait tartalmazó ablak, ami több választási beállítási lehetıséget tartalmaz, amint az 3-49. ábra mutatja. A mezık között a lefele és felfele nyílbillentyőkkel lehet váltani, a bejelölést pedig a szóköz billentyő váltja át az ellenkezıjére. Egérrel a megfelelı soron kell kattintani a bejelölés megváltoztatásához. Az Orvos megkülönböztetés sort akkor érdemes bejelölni, ha több orvos is dolgozik a programmal. A Caps Lock bekapcsolás indításnál sor bejelölésekor a program nagybetős üzemmódba fog váltani a program indításakor. A Gazdaságos jelentés nyomtatás sor bejelölésekor a veszettség elleni védıoltás listát festék/tinta takarékosan nyomtatja. Kisebb betőméreteket, tömörített sorokat használ, és kiemeléseket elhagyja.

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

70


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás Képernyı felbontás adatait és elhelyezkedését adhatja meg. Amennyiben a vízszintesen és függılegesen mezıbe is 0-t ír a program teljesen kihasználja a képernyıt. Az Elhelyezés középre mezıt bejelölve a program mindig a képernyı közepén lesz. Az Útlevél mask és a Chip mask beállításával az állat adatainak rögzítésekor a formai tévesztés kizárhatja. A ’X’ bármilyen karaktert, a ’#’ numerikus értéket jelöl. Tehát a XX ## ####### lehetséges kitöltése HU 12 1234567 A maskolási beállításokat a Útlevél mask és a Chip mask felirat melletti választó mezı bejelölésével aktiválhatja. Az Egészségügyi könyv szám formátuma is maskolható, tehát beállítható milyen karaktereket fogadjon el. Egészségügyi könyv szám mask További lehetıség a sorszám tartomány megadása. Egészségügyi könyv szám min-max . Ha ez ki van töltve a program új EÜ. könyv szám beírásakor figyeli, hogy az adott tartományon belül van-e a beírt érték. Figyelmeztetést küld, ha eltérést talál, de nem korlátozz a beírást. Természetesen lehet nem „saját” könyv.

A program beállításainak ablakából a Kilép feliratú gombra kattintva, vagy az Esc billentyővel lehet kilépni.

3.6.2 Adatbázis útvonal megadás Az Adatbázis útvonal megadás menüpontot rendszerint egyszer, a telepítés után kell meghívni akkor, ha az alapértelmezetten beállított útvonalak nem megfelelıek. Itt azt kell megadni, hogy az adatbázis állományok melyik mappában helyezkednek el, illetve, hogy az adatbázisok biztonsági mentései melyik mappába kerüljenek. A képek útvonal megadás a képkezelést segíti. Ha mindig az itt megadott helyre másolja a képeket gyorsabban találja meg kezelés rögzítésekor. Az adott beviteli mezıkbe közvetlenül is be lehet írni a mappák elérési útvonalait, de kényelmesebb a sorok végén lévı gombra kattintva a megjelenı ablakban kiválasztani a megfelelı mappát, amint a 3-50. ábra mutatja. Elsı lépésben a Drive feliratú választómezıben ki kell jelölni a megfelelı meghajtót a legördülı listából, majd a megjelenı mappák közül kell választani. A kijelölt mappa a többitıl eltérı háttérszínnel jelenik meg, a szín a Windows operációs rendszer beállításaitól függ, alaphelyzetben sötétkék. Ha egy mappa további mappákat tartalmaz, akkor dupla kattintással, vagy az Enter billentyővel nyitható meg, ekkor a hozzá tartozó ikon nyitottá válik, és megjelennek alatta a tartalmazott mappák. Egy megnyitott mappából visszalépni az egy szinttel felette lévı mappára való dupla kattintással, vagy billentyőzetrıl a felfele nyíl, Enter billentyősorozattal lehet.

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

71


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

3-50. ábra

A Cancel feliratú gombbal változtatás nélkül lehet elhagyni a mappa kiválasztó ablakot, ha mégsem szükséges megváltoztatni az útvonalat. A kijelölt mappát a Select feliratú gombra való kattintással lehet kiválasztani, ekkor eltőnik a mappák kiválasztó ablaka és megjelenik egy figyelmeztetés, miszerint a változások csak a program újraindítása után lépnek érvénybe, ahogy azt az 3-51. ábra mutatja.

3-51. ábra

Ekkor az Igen gombra kattintva ki lehet lépni a programból, de a Nem gombot is lehet választani, mikor is tovább lehet dolgozni, de a mappabeállítások ilyenkor természetesen nem változnak meg.

Az Adatbázis útvonal megadás ablakát a Kilép feliratú gombra kattintva, vagy az Esc billentyővel lehet bezárni.

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

72


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

3.7 Karbantartás 3.7.1 Adatok mentése Az Adatok mentése menüpont az adatbázis archiválására szolgál. Ekkor a program az adatbázis összes állományát átmásolja az Adatmentés útvonal (lásd 3.6.2 Adatbázis útvonal megadás) által megadott mappába, hogy az állományok sérülése esetén a visszaállítás minél könnyebb legyen. Fontos, hogy mentés közben ne változzon meg az adatbázis, ezért elıtte a helyi hálózathoz kapcsolódó összes számítógépen a futó programból ki kell lépni, amire az 3-52. ábrán látható ablak figyelmeztet is.

3-52. ábra

Az Igen feliratú gombra kattintva elindul az adatbázis mentése, amit a munkaterület jobb felsı sarkában megjelenı

ablak jelez. A mentés befejezését a

ablak jelzi ugyanabban a pozícióban. Ez a felirat egy kis idı után magától eltőnik, de ezt az idıt nem szükséges kivárni, nyugodtan lehet dolgozni tovább. Az adatbázis mentését gyakori használat esetén ajánlott minden nap, a programból való kilépés elıtt elvégezni, de egyébként is legalább hetente érdemes ezt megtenni.

3.7.2 Adatok tömörítése, mentése A rendszeres adatmentést segítı menüpont. Indításakor feltérképezi a számítógéphez kapcsolt külsı adattárolókat, elsısorban pendrive-ot. Ha talál kiírja és felajánlja mentési útvonalnak, amint a 3-53. ábrán látható. Ha nem talál a mentési útvonalat állítja be. (3-54 ábra)

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

73


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

3-53. ábra

3-54. ábra

Mindkét esetben a […] jelzett gombra klikkeve a mentési könyvtár/mappa módosítható. Lásd 3-50. ábra.

3.7.3 Adat import Az Adat import menüpont arra szolgál, hogy a program elızı, DOS rendszer alatt futó változatának adatbázisát át lehessen menteni az új, Windows-os verzió alá. Ekkor a program az Adatbázis útvonal (lásd 3.6.2 Adatbázis útvonal megadás) által megadott mappából az adatbázishoz tartozó állományokat átkonvertálja az új programnak megfelelı formátumra. Ez a menüpont nem szerves része a programnak, lehetséges, hogy az adott verzió ezt nem tartalmazza.

3.7.4 Adat frissítés Az Adat frissítés menüpont kiválasztásakor a program adatbázis módosításokat, bıvítéseket hajt végre. Csak akkor kell használni, ha verzió frissítés esetén erre külön utasítást kap.

3.7.5 Állomány karbantartás Az Állomány karbantartás menüpont kiválasztásakor a program egy teljes újraindexelést végez az adatbázis állományain, ami az adatokhoz való gyors hozzáférést biztosítja, valamint áramszünet, vagy merevlemezhiba miatt megsérült indexállományok újragenerálására is

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

74


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás szolgál. Ekkor történik meg az eddig csak törlésre kijelölt adatok végleges, visszavonhatatlan törlése, amik eddig fehér betőszínnel jelentek meg az adattáblázatokban. A menüpont kiválasztása után a munkaterület közepén feltőnı folyamat kijelzı ablakban követni lehet a karbantartás menetét, amint a 5-6. mutatja.

3-55. ábra

A karbantartás végeztével ez az ablak eltőnik, és a munka folytatható tovább.

3.7.6 Idıszakos törlés Több éve nem kezelt állatok csoportos törlése esetén meg kell adni azt a dátumot amikortól nem kezelt állatokat törölni kívánja. Fontos, hogy a TÖRÖL gomb megnyomása egy visszafordíthatatlan törlést eredményez.

3-56. ábra

3.7.7 Tulaj export Lehetıség van a rögzített tulajdonosok exportálására csv formátumban. Ezt a formátumot a legtöbb szoftver felismeri. Például készíthetı Word-del körlevél, vagy etikett nyomtatható. Megfelelı kézi kommunikációs eszközökbe is átvihetık az adatok. Pl. plamtop, notebook, mobil telefon stb.

3.7.8 Távoli törléskezelés (export, import) A nem oltott állatok karbantartása menüpontnál törlésre kijelölt állatok exportálhatóak. Egy másik gépen az így exportált adatok a rendszerbe átvihetıek az import funkcióval. Egymástól távoli munkaállomások szinkronizálására készült ez a menüpont. Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

75


FOXI - Állatorvosi ügyviteli rendszer 5.8 leírás

4. Hardver- és szoftverkövetelmények 4.1 Hardver Mőködtetéshez szükséges egy általános irodai célra alkalmas IBM PC kompatibilis számítógép. A hardvert elsı sorban a telepített operációs rendszer határozza meg! A FOXI szoftver hardverigénye lényegesen kisebb mint napjaink Windows rendszereinek alapkövetelménye. Windows 98 esetén: Minimum:

Pentium II. 366 Mhz 64 Mb RAM 10 Mb Winchester 800x600 –as felbontású monitor + 2 Mb RAM video kártya Windows kompatibilis nyomtató Egér 10/100 hálózati kártya hálózatos üzem esetén

Javasolt:

Pentium III. 600 Mhz 128 Mb RAM 100 Mb Winchester 800x600 –as felbontású monitor + 4 Mb RAM video kártya Windows kompatibilis lézer nyomtató Optikai egér 10/100 hálózati kártya hálózatos üzem esetén

Adatok mentésére:

1 GB USB pendrive

4.2 Szoftver Operációs rendszer: Windows 98, Millenium, NT, 2000, Xp, Vista

Pollák Szoftver Stúdió • www.szoftverstudio.hu • www.vetinfo.hu

76

FOXI Állatorvosi Ügyviteli Rendszer  
FOXI Állatorvosi Ügyviteli Rendszer  

Teljes körű tulajdonos-, állatnyilvántartás az oltások, védőoltások, kórelőzmények, tünetek, gyógykezelések, gyógyszerek nyilvántartásával.

Advertisement