Page 69

— inspiracje —

na grzybobraniu.

Pocztówka wydana przez Salon Malarzy Polskich w Krakowie, za czasów Galicji.

głównym zadaniem służby leśnej

było upilnowanie drewna przed kradzieżą. Nocny dyżur gajowego to temat pocztówki wysłanej w 1938 r. z Orzechowa do Pragi.

Na starej

Urok jesiennego lasu najlepiej dziś oddają pełne barw fotografie. Zanim jednak technologia kolorowych zdjęć stała się powszechna, ich rolę pełniły dzieła malarskie, reprodukowane na licznych pocztówkach.

pocztówce T ekst: E dward M arszałek Pocztówki ze zbiorów autora

jesień 2014 echa leśne—67

Profile for Lasy Państwowe

Echa Leśne nr 3 (617) 2014  

Magazyn przyjaciół lasu

Echa Leśne nr 3 (617) 2014  

Magazyn przyjaciół lasu