Page 6

— spis treści —

Inspiracje

67 —  Na starej pocztówce Podróż sentymentalna

70 —  P taki miedzią

malowane U wielkopolskiego artysty

Echa Leśne

kwartalnik bezpłatny № 3(617) 2014

ECHA LEŚNE PISMO UK AZUJE SIĘ OD 1924 ROKU

MAGAZYN PRZYJACIÓŁ LASU PL ISSN 1230 - 0 071

NASZ GOŚĆ

LAS WOLNOŚCI Wypowiedź prezydenta Bronisława Komorowskiego, specjalnie dla „Ech Leśnych” ZWIERZYNIEC

„CI ODLATUJĄ, CI ZOSTAJĄ…” Wędrówki ptaków GŁOŚNYM ECHEM

WYKOP SOBIE SKARB Poszukiwacze na cenzurowanym TEMAT NUMERU

72 —  Czaswlas.pl Smaki natury

74 —  Ogródek, figi, trochę sera

str. 48 Sztuka wabienia

Archiwum

76 —  Z archiwum

„Ech Leśnych”

jeleni.

ŻYCIE Z PASJĄ

50 —  Dogadany

ze zwierzętami Pensjonat Pawła Kowalskiego

GŁOŚNYM ECHEM

53 —  W ykop sobie skarb

Poszukiwacze na cenzurowanym

56 —  „Gdzie skarb twój...” CUDZE CHWALICIE

57 —  K rólowa Warmii Z biegiem Łyny

W RYTMIE NATURY

60 —  Do lasu po formę Z APARATEM W KNIEJĘ

63 —  Skąd taki kąt?

Fotograficzne przygody

4—echa leśne jesień 2014

KALENDARIUM

77 —  Co, gdzie, kiedy

str. 70 Tworzone rylcem.

CZY GŁUSZEC NAM ZAGRA?

fot. Ingo Barth Interfoto/FORUM I_okladka_3_2014_gluszec.indd 1

11/09/14 14:51

Wydawca: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych Dyrektor — Mariusz Turczyk Redakcja: Artur Rutkowski — redaktor naczelny Krzysztof Fronczak — zastępca redaktora naczelnego Mariola Kluczek — sekretarz redakcji Stale współpracują: Wojciech Gil, Krzysztof Kamiński, Tomasz Kłosowski, Edward Marszałek, Eugeniusz Pudlis, Sergiusz Sachno, Tadeusz Zachara Adres redakcji: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 02-362 Warszawa, tel. 22 822 49 31, wew. 523, 528 e-mail: echa.lesne@cilp.lasy.gov.pl faks 22 823 96 79 Sekretariat: Agnieszka Kuchta Projekt i skład: Novimedia Sp. z o.o. Fotoedycja: Zwierciadło Sp. z o.o. Druk: Zakłady Graficzne MOMAG S.A. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do adiustacji i skracania artykułów. Nie odpowiadamy za treść zamieszczonych reklam. Nakład: 21 tys. egz.

Profile for Lasy Państwowe

Echa Leśne nr 3 (617) 2014  

Magazyn przyjaciół lasu

Echa Leśne nr 3 (617) 2014  

Magazyn przyjaciół lasu