Page 53

— życie z pasją — nieobecności na lekcjach, kiedy zamiast siedzieć w ławce – podpatrywał ptaki. Nigdy za to nie opuszczał zajęć z łowiectwa u Jerzego Pawińskiego, prowadzącego jednocześnie szkolny klub sokolników. Uczeń Kowalski bardzo się wtedy angażował i do dzisiaj wspomina ekscytujące przeżycie, jakim był wyjazd na ogólnopolskie łowy z sokołami. Po ukończeniu technikum i odbyciu służby wojskowej rozpoczął pracę w Nadleśnictwie Piotrków, mającym siedzibę w jego rodzinnym mieście. Karierę zaczął od posady gajowego w Leśnictwie Proszenie. Ówczesny leśniczy, Jan Karbowiak, także dobrze zapisał się w jego pamięci, jako wprowadzający w praktyczne aspekty zawodu. Po dwóch latach dojeżdżania do lasu z miasta, zamieszkał w małym domku w śródleśnej wsi Koło. W urządzaniu się pomagała mu Justyna, znajoma dziewczyna z miasta. – Nie przestraszyła się prymitywnych warunków i została moją żoną – Paweł Kowalski nadal jest dla niej pełen uznania. Niebawem obejście zaczęło wypełniać się zwierzętami. Obok gospodarskich pojawiły się dzikie. Ludzie – chore lub nieporadne młode zwyczajowo przynosili przecież do „pana leśniczego”. • Czego nauczyli się Duńczycy? W 1992 r. został strażnikiem leśnym i jednocześnie rozpoczął karierę popularyzatora wiedzy przyrodniczej. Przez następne dwa lata prowadził cykl pogadanek w Radiu Piotrków o pożyteczności ptaków szponiastych, przełamując krążące stereotypy. Jednocześnie zaczął być gościem w szkołach, opowiadał o zwierzętach pól i lasów oraz pracy leśnika. Kiedy stało się to zbyt czasochłonne, zaproponował, aby to nauczyciele z podopiecznymi przyjeżdżali do niego. Pod koniec lat 90. ub.w. duńska Szkoła Leśna z Fredensborga zaoferowała Wydziałowi Leśnemu SGGW udział w szko-

leniach na temat kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa. Mogli wziąć w nich udział także pracujący zawodowo leśnicy. Adam Pewniak, ówczesny dyrektor RDLP w Łodzi, bez wahania zaproponował wyjazd Pawłowi Kowalskiemu. Sporo się na tych zajęciach dowiedział, ale też podzielił się własnymi doświadczeniami. Jak dalece dzieci utraciły kontakt z naturą i jak mało wiedzą o zwierzętach, przekonywał się na co dzień, kiedy, wskazując na chodzące po podwórzu kozy, pytały: „czy te psy z rogami gryzą?”. Ze szkolenia w Kopenhadze wrócił do, formalnie już powołanej w 2000 r., leśnej osady edukacyjnej. Cztery lata później piotrkowski nadleśniczy zdecydował, że będzie ona także oficjalnym ośrodkiem rehabilitacji zwierząt, a Jerzy Piątkowski, będący w tym czasie dyrektorem łódzkiej RDLP, rozszerzył działalność placówki na obszar wszystkich jej nadleśnictw. • Leśny Hollywood Osada w Kole stała się miejscem akcji odcinkowego programu łódzkiej telewizji „W leśniczówce”, a potem serialu „Ekoecho”, który na zamówienie RDLP Łódź realizował Wojciech Bruszewski, filmowiec i wykładowca tamtejszej szkoły filmowej. Współpracując z Pawłem Kowalskim, chętnie uczył go tajników swego fachu. W 2007 r. w konkursie Lasów Państwowych serial dostał nagrodę im. Adama Loreta, a gospodarz leśnej osady edukacyjnej zdobył tyle umiejętności, że mógł przystąpić do własnych filmowych produkcji. Na początek nakręcił film pt. „Testament łowiecki”, w którym Krzysztof Grabałowski, wieloletni leśniczy z Nadleśnictwa Spała opowiada o swym sześćdziesięcioletnim doświadczeniu myśliwego. Później było pięć odcinków serialu pod wspólną nazwą „Zwierzątkowo”, których bohaterami były kolejno: bocian, żaba, dzik, pszczoła i pająk. Paweł Kowalski współpracował też przy realizacji

ętami

filmu fabularnego. – W jednej ze scen miał pojawić się kruk i, oczywiście, zagrać zgodnie ze scenariuszem – wspomina Paweł Kowalski. – Przyjechałem na plan filmowy z jednym z mieszkańców ośrodka. Ptak znakomicie się spisał, a filmowcy nie mogli się nadziwić, że chociaż nie jestem zawodowym treserem, tak dobrze się z nim dogadałem… W zeszłym roku gospodarstwo Pawła Kowalskiego odwiedziło 4,5 tys. osób. W większości były to dzieci i młodzież szkolna. Goście przyjeżdżają z Piotrkowa

Młodociane puszczyki

– jeden złamał nogę, a drugi topił się w stawie.

Młody dzik

ze wszystkimi żyje w zgodzie.

jesień 2014 echa leśne—51

Profile for Lasy Państwowe

Echa Leśne nr 3 (617) 2014  

Magazyn przyjaciół lasu

Echa Leśne nr 3 (617) 2014  

Magazyn przyjaciół lasu