Page 49

— człowiek i las — leśniczy

Franciszek Miąskowski przy tablicy unaoczniającej ogrom zniszczeń.

– Nawet starzy leśnicy nie spotkali się tu wcześniej z podobną katastrofą. Naprawianie szkód było dla wszystkich nie lada wyzwaniem. –

Wzdłuż potoku Bembeńskie rosły czarne olsze i topole osiki. Na podmokłym terenie, w naturalnym siedlisku, znowu tu są. W wyżej położonych partiach lasu odradzają się jodły i buki. •przyroda odradza się W ubiegłym roku, w ramach programu małej retencji, leśnicy urządzili półhektarowy staw. Po zbudowaniu drogi i wysokiego wału, właściwie zbiornik powstał samorzutnie na małym cieku, zanikającym w czasie suszy. Widać, jak dzięki dostatkowi wody wzbogaciła się biologiczna różnorodność siedliska – przy brzegach gnieździ się stadko kaczek krzyżówek, pojawiły się perkozki, za-

domowiły kumaki górskie i zaskrońce. Przybywa roślinności wodnej… W planach leśnictwa jest jeszcze drugi taki akwen. Część uroczyska Bembeńskie – 40,5 ha – zajmuje rezerwat leśny o takiej samej nazwie. Dzięki staraniom gospodarzy terenu, ten przyrodniczo cenny obszar już od dawna był użytkiem ekologicznym, a w 2001 r. powstał tu rezerwat. Obejmuje on ochroną koryto potoku Bembeński, stanowiska jedliny ziołoroślowej i świerczyny bagiennej – zbiorowiska bogate pod względem florystycznym. Wprawdzie w pamiętnym listopadzie 2004 r. powywracały się świerki rosnące wzdłuż potoku, jednak sam chroniony obszar ucierpiał nieznacznie. Nadleśniczy zauważa nawet, że roślinność alpejska dostała więcej słońca i dzięki temu stała się bardziej ekspansywna… Emerytowany leśniczy, Stanisław Miąskowski, dobrze ocenia sposób i tempo likwidacji skutków huraganu, ale też patrzy w przyszłość: – Trzeba przebudowywać strukturę gatunkową drzewostanów, przeprowadzać na czas cięcia pielęgnacyjne, sadzić dany gatunek tam, gdzie będzie dobrze rósł. W ten sposób najlepiej uchroni się las od niszczycielskich skutków wiatru i ciężkiego, mokrego śniegu. W uroczysku powinny rosnąć jodły, buki, sosny, a wzdłuż potoku – olsze. Myślę, że w rezerwacie przybędzie też mocnej brzozy. Przyroda pięknie się odradza… Przy naszej pomocy – dodaje. ¶ jesień 2014 echa leśne—47

Profile for Lasy Państwowe

Echa Leśne nr 3 (617) 2014  

Magazyn przyjaciół lasu

Echa Leśne nr 3 (617) 2014  

Magazyn przyjaciół lasu