Page 41

— człowiek i las —

Przywrócone Fot. Tomasz Czyżyk

naturze

Pociski rakietowe i przeciwpancerne, bomby lotnicze, działka przeciwlotnicze, czołgi i myśliwce… To nie opis arsenału jednostki wojskowej, to tylko niektóre z „niespodzianek” wciąż kryjących się w naszych lasach. T ekst: Bogumiła G rabowska

P

ozostałości po przetaczających się frontach, po niemieckich, radzieckich i polskich jednostkach wojskowych oraz poligonach nie tylko obniżają walory przyrodnicze lasów, ale i stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, którzy chcieliby aktywnie korzystać z zielonych ostępów. Jedyną możliwością przywrócenia tych terenów naturze i człowiekowi jest ich saperskie oczyszczenie. Ułatwia to projekt „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i  powojskowych zarządzanych przez PGL LP”, do którego przystąpiło pięćdziesiąt osiem nadleśnictw. Wraz ze wspierającym leśników Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych udało się przez trzy lata oczyścić z wybuchowych pamiątek przeszło 15 tys. ha terenów leśnych.

cie t o

k aw

e…

„TYgrys” spod ziemi W lipcu 2013 r. projekt saperskiego oczyszczania terenu zakończyło Nadleśnictwo Koszęcin (RDLP Katowice). W koszęcińskich lasach w trakcie drugiej wojny światowej Niemcy zmagazynowali ogromne ilości amunicji. Na pozostałości tych depozytów natykali się później grzybiarze i pracownicy leśni. Lasy przeczesywali złomiarze i kolekcjonerzy. Dochodziło do groźnych wypadków. Jedynym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa było całkowite saperskie oczyszczenie terenu. W trakcie tych prac znaleziono m.in. wrak myśliwca Jak-10, fragment niemieckiego czołgu „Tygrys”, bombę z ulotkami propagandowymi, prawie 45 tys. sztuk pocisków i amunicji oraz 40 ton wojskowego złomu.

➺ jesień 2014 echa leśne—39

Profile for Lasy Państwowe

Echa Leśne nr 3 (617) 2014  

Magazyn przyjaciół lasu

Echa Leśne nr 3 (617) 2014  

Magazyn przyjaciół lasu