Page 28

Czas owocowania — w zielonej szacie —

Jesień to pora kiedy – także na drzewach i krzewach leśnych – zawiązują się nasiona i dojrzewają owoce. Pod względem bogactwa form i kształtów niewiele ustępują kwiatom. T ekst i zdjęcia: G rzegorz O kołów

Grusza pospolita Wbrew pozorom, jest gatunkiem leśnym, spotykanym m.in. w grądach i łęgach, wieki temu udomowionym i zsynantropizowanym. Owoc tych dziko rosnących drzew ma 3 cm długości, barwę od zielonawej po żółtawą, a nawet czerwoną. Zawiera dużo komórek kamiennych (wzmacniających tkankę roślinną), przez co jest twardy i bardzo cierpki w smaku. Bardziej jadalny staje się po uleżeniu (przejrzeniu). Zwierzęta, zjadając go, rozsiewają nasiona.

Cis pospolity Jako roślina nagozalążkowa nie wytwarza owocu. Nasionko otoczone jest jaskrawą, pomarańczową osnówką, która przywabia ptaki. xsCisowe „jagody” zjada ponad 20 gatunków ptaków i niektóre ssaki, a znajdujące się wewnątrz nasionko przechodzi nieuszkodzone przez przewód pokarmowy i jest wydalane. Dla człowieka jadalna jest tylko osnówka, a cała reszta rośliny pozostaje trująca. Nasiona dojrzewają od września do października.

Jałowiec pospolity Jako gatunek nagozalążkowy nie wytwarza owoców. Nasiona ukryte są w szyszkojagodach powstałych ze zrośniętych łusek nasiennych szyszki, które tworzą twór przypominający jagodę. Szyszkojagody dojrzewają w drugim, trzecim roku po zawiązaniu się, a ich barwa z czasem zmienia się z zielonej, przez czerwoną, po niebieską z sinym nalotem. Zawierają one bardzo dużo związków chemicznych, w tym olejków eterycznych. Wykorzystywane są jako przyprawa oraz do produkcji ginu, znanego u nas pod swojską nazwą jałowcówka. Rozsiewane są przez zjadające je zwierzęta, bywają też toczone po śniegu przez wiatr.

26—echa leśne jesień 2014

Profile for Lasy Państwowe

Echa Leśne nr 3 (617) 2014  

Magazyn przyjaciół lasu

Echa Leśne nr 3 (617) 2014  

Magazyn przyjaciół lasu