Page 1


== == KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK รก !"#$ N !"#$%&' KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK O O !"#$ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK T P !"#$%&'()* KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK U Q !"#$%&'()*+,-./01 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK V R !"#$%&'() KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NM S !"# $%!&'"()*+, ! !"#$% KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NN T !"#$%&'()*+,'()* !" KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NO U ! "#$%&'()*+,#$ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NP

รกรกรก


 !"#$% V !"#$%&'(")(*+,#-. KKKKK NS NM !"#$%&'()*+,-.$/ !"#$ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NS NN !"#$%&'()*+,-.,/0 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NT NO !"#$%&'()*+,-#./, KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NU NP !"#$%&'($)*+,-./0 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NV

NQ !"#$%&'()*+, KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OM NR !"#$%&'()*+,-./0 KKKKKKKKKKK ON

 !"#$ NS !"#$%&'()* KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OQ NT !"#$%&'(")*+,-./01 OS NU !"#$%&' ! !"# !" KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OT NV !"#$ !"#$%& KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OU

áî

NNU 

!"#$


OM !"#$%& '()"#*+,$ !"#$%&'( KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OU

 !"#$ ON ! KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PM OO !"#$%&'()* KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PM OP !"#$%&'()*+, KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PO OQ !"#$%&'()*+,-./01 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PP OR !"#$%&'()*+, -. 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PQ

OS !"#$%&'()*+,-./0 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PR OT ! !"# !"#$%&' !"#$% KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PS

 !"#$% OU !"#$%&' KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK QM OV !"#$%&' KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK QO

=

î


PM !"#$%&'()* +,-. !" KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK QQ PN !"#$%&'()*+,-$./0 !"#$%&'( KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK QR

 !"#$%&'()* PO !"#$%

&'()*+(),

 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK QU PP !"# KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK QV PQ !"#$%&'( KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RN PR !"#$%&%'()* KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RP PS !"#$%&'()*+,-./01 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RP

PT !"#$%&'()*+,- KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RQ

 !"#$%&' PU !" KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RU PV !"#$% KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RU QM !"#$%&'()*+,-./ KKKKKKKKKKKKKKKK RV

îá

NNU 

!"#$


QN !"#$% KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RV QO !"#$%&'()*+ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK SM QP !"#$%&'!()*+,-./0 !" KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK SM QQ !"#$%&'()* +!$, ! "#$% KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK SN QR !"#$%&'()* KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK SO QS !"#$%&' ()*+,- !"#$%&'( KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK SP QT !"#$%&'()*+,-.!/0 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK SQ QU !"#$%&'()*+ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK SQ QV !"#$%&'()*+,-./01 !"#$ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK SR RM !"#$%&'()*+,-./$ !"#$ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK SS RN !"#$%&'()*+ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ST RO !"#$%&"#'( KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ST RP !"#$%& KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK SV

=

îáá


RQ !"#$ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK TM RR !"#$%&' KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK TN RS !"#$%&'()*+,%-./ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK TO RT !"!#$%&'()*+ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK TP RU !"#$%&'()*+,- KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK TP

 !"#$%&'()*+, RV !"#$%&'()*+,-./ KKKKKKKKKKKKKKKK TS SM !"#$%&'()*+,-.* KKKKKKKKKKKKKKKK TS SN !"#$%&'()*+",-./ KKKKKKKKKKK TT

 !"#$%&'() SO !"#$%&'() KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK UM SP !"#$%&'()*+,&-. / !"#$%&'

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK UN

 !"#$%&'() SQ !"#$%&'()*+,-#.$

îááá

NNU 

!"#$


 !"#$%&'( KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK US SR !"#$%&'()*+,-./01 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK UT SS !"#$%&' ()*)+, KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK UU ST !"#$% &'()*+,-./ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK UV SU ! ! !"  !"#$%&'( KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK UV SV !"#$%&'()*+,'-. KKKKKKKKKKKKKKKK VM TM !"#$%&'( KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VN TN !"#$%&'()*+ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VN

 !"#$%& TO !"#$% &'#( KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VQ TP !"#$%&'() KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VS TQ !"#$%&'()*+,- KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VT TR !"#$%& KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VV TS !"#"$%&'#()*+ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VV

=

áñ


TT !"#$%&'()* KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMM TU !"#$%&'()*+&,-./% ! KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMN TV !"#$%& #'( KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMO UM !"#$%#&'() KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMP UN !"#$%&'()*+,&-./0 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMQ UO !"#$%&'()*+,-./ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMR UP !"#$%&'( KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMS UQ !"#$ %&'()* KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMS UR !"#$%&'()$*+,-./ !"#$%&' KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMT US !"#$%&'()*+,-./01 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMU

UT !"#$%&'()*+,-./0 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMV UU !"#$%&'(%)*+,- KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NNM UV !"#$%&'()*+,-./01

NNU 

!"#$


 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NNN VM !"#$%&'( KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NNO VN !"#$%&!"'()* KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NNP VO !"#$%&'()*+ ,-. KKKKKKKKKKKKKK NNQ VP !"#$%&'!()*+, KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NNR VQ !"#$%&'()*+(,-./ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NNR VR !"#$%&'()*+,-./%& KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NNS VS !"#$%&'()*+,-.$%& KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NNT VT !"# KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NNU VU !"#$% KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NNV VV !"#$%&'()*+,-./01 !"#$% KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NOM NMM !"#$%&'()*+,-./01 !"#$%&'()*+, KKKKKKKKKKKKKK NON NMN !"#$%&'()*+,-./0 !"#$%&'()*+,-%./0

=

ñá


 !" KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NOO

 !"#$%&'()*+,-./01 ==== NMO !"#$%&'()*+,-./ KKKKKKKKKKKKKK NOS NMP !"# $%&'(!"#)&' 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NOT

NMQ !"#$%&'( KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NOV NMR !"#$%&'( )* KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NPM NMS !"#$%&'!()*+,-$./ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NPN NMT !"#$%&'( KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NPP NMU !"#$" KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NPQ NMV !"#$%& '( KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NPR NNM !"#$%&'()*+,-./$ 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NPS

NNN !"# $%&'( KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NPS NNO !"#$%&'()*+,-./01 !" KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NPT

ñáá

NNU 

!"#$


NNP ! "#$ % KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NPU

 !"#$%&'() NNQ !"!"#$%&'() KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NQO NNR !"!#$%&'()*+,-./! !"#$% KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NQP NNS !"#$%&!"#'%&$(!)* KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NQP NNT !"#$%&'()*+,-./01 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NQQ

NNU !"#$%&'()*+ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NQR

=

ñááá
 !"!"#$


N 

!"#$%&'

NK= !"#$%&'!() ! !"#$%&'( 

N

!"#$%&'()*+',-../0(&

 !"#$%&'()*+,-./0$123 !"

OM !"#$%&!'(

 !"#$%&'($)*+,-./0123 !"#$%&'()*+,-*#./012 !"#$%&'()*+, &-. #/  !"#$%&'()*+,-.,/01 !"#$%&'!()*+,- ./!01 !"#$%&'(()*+,-./0123 !"#$%&'()*+, -.(/012 !"#$%&'()*+,-./01234 !"#$%&'()*+,-./0123+ !"#$%&'()*+,-./01&2 !"#$%&'()*+,-./01234 

O

NNU 

!"#$%&'()*+,-./0123

!"#$


 !"#$%&'()*+,-./0123' !"#"$%&'()*+,-./ !"#$%!&'() !  !"#$%&'"()*+,-./ !"#$%&'()* +,-./012 !"# $%&'()*+,-./0123 

!"#$%&'()*+,-.!&/0

 !"#$%&'()*+,-.%/0123 !"#$%&'()*+,-./01234 !"!#$%&'()*+,-./0123 !"#$%& '()*+,-./0123 !"#$%&'()*+,-./ak^ !"#$%&'()*+,-./%012 !"#$%&'()*+,-./01234 !"#$%&'()*+,-./%012 !"#$ !"#$ !"#$%&'()*+ !"#$%&'()*"+,-./0123 !"#$%&'( )*+,- ."/0!"

P


 !"#$%&'()*!+,-./0123 !"#$ !"# !"#$%&# !"#$%&'()*!+#,-./012  !"#$%&'()*+,-./0* !"#$"%&'()*+,-./0123 !"#$%&'!()*+,-./0123 !"#$%&'()*+,-./0 123 !"#$%&'()*+,-./01234  !"# !"#$%&'()*+,  !"#$%&'()*+,- (). !"#$% &'#()*+,-./01 !"#$%&'()*+,-./012 3 !"#$%&'()*+,-./012(3 !"#$%&'()*+$, !" !"#$%&'()*+, !"#$%&'() !"#$%&'( !" !" !"#$%&'() ! !" !"#$%

Q

NNU 

!"#$


 !"#$%&'()*+, -./ !"#$%&'()*+,-./,012$ !"#$%&'()*+,-./0,123 !"#$%&'()*+,-./%0123 !"#$%&'()*+,-./0$123 !"#$%&'()*+,-./01 !"#$%&'()*+,-. !"# 

!"#$%&'()*

 !"#$%&'()*+, 

! N P !

!"#$%&'()*+,-./01OK= !"#$% &' !"#$%&'()*+,-+./"% 

!"#$%&'()*+,()-./

 !"#$%&'!(")*+,"-./0 

!"#

$%&'()*+,-./)0

 !"!#$%&'()*+!, #-./ !"#$%&'()*+,-./012!"

R


 !"#$%&'()*+,-.,/0123 !"#$%&' !"#$%&'( # 

!"#$%&'()*+,-

./

NV !"#$%&'( )*+,-.(/ !"#$%&'()*+,#'-./01 !"#$%&'()*+,-./01 !"# !" !"#$%&' !"#$%&'()*+$,-./01+ 

!"#$%&'()*+,-.('/0

 !"#$%&'()*+"%,-./)01 !"#$%&'()*+,-./0121( !"#$%&'()*+,-./01234 

!"#$%&'()*$+,-./0!1

 !"#$%&'()

PK= !" !"#$%&'()*#+$,-./0 !"#$%&'()*+,-./01 )2

S

NNU 

!"#$


 !"#$%&'()*+,$-./012 !"#$%"&'()*+,-./0123 !"#$%&'()*

QK= !"#$%&' 

!"#$%&'()*+,-./01

 !"#$%&'()*+,-./0123 !"#$%&'()*+,-./01'23 !"#$%&'()*+,"#$-./01 !"#$%&'()*+,-./+0123 !"#$%&'()*+,-./0/12 !"# !"#$%& !"#$% !"#$%&'()*+,!-./0/1! !"#$

O 

!"#$ !"#$%&'()*)+,-./

 !"#$%&'()*+,-./012( !" ! "#$%"!"

T


 !"#$%&'()*+(,-./0)' !"#$%&'()*+,-$./012# 

!"#$%&'!"

()*+

!"

!"#$%

!"#$%&'(

 !"#$%&'()*+ ,-./0 !"#$%&'()*!+,-.  !"#$%&'() ! R !"#$%!&'()*

P 

!"#$%&'()*

 !"#$%&'()*+,'-./'0 !"#$%&'()*+,-"'./01 !"#$%&'()*+,-.!/0%1 

!"#$%&'()*+),+)-.)*

 !"#$%&'()*+,-."/0 !"#$%&'()*+,-./012#3 !"#$% &'#() *+,-#. !"#$%&'()*+,-./012 3 !"#$%&'"()%*+, !"-

U

NNU 

!"#$


 !"#$%&'()*+,$%&-./01 !"#$%&'()!"*+,-./01 !"#$%&'($)*+,-./012 !"#$%& !"#$%& '()!*+,-&./ !"#$%&'()*+,-%&"./01 !"#$%&'()%*+,-./0123 !"#$%&'()*+,-./012 

!"#$%&'()*+,-./012

 !"#$%&'()*+,(-./01*$ !"#$%&'()*+,-./01&23 

!"#$%&'()*+,-.-/0

 !"#$$%&'()*+

Q 

!"#$%&'()*+,-./

 !"#$%&'()*+,-./012 !"#!$%&'()*'+,-./0! !"#$%&'()*+,-./01234!"

V


 !"#$%&'()*+,-./#012 !"#$%&'()*+$%,-./01 !"#$%&'( )*#+,-./01 

!"#$%&'()*+,-.

!"/0!"#$%&'()*+,-./012

 !"#$% &'()*+,-./0"12 !"#$%&'()*+,-$./01 !"#$%&'()*+,-./012$3 !"#$%&

R 

!"#$%&'()

 !"#$%&'()*+,-./012 !"#$%&'()*+,$-./0  N !"#$%&'()*+,-./ !"#$%&'()*+,-./0123 !"#$%&'()*+,-.!*/012 !"#$%&'()*+,-./0'123 !"#$%&'()*+,-./&012% !"#$%&'()

NM

NNU 

!"#$


 !"#$%&'()*+,-./012 ! !"#$%&'()*+,-./# 

!"#$%&'($)*+,-.

NS

 !"#$%&'()*+,-.'/01(. !"#$%&'()*+,"-./012 !"#$%&'()*+,-./012 !" !"#$%&'()* +,-./01 !"#$!%&'()*+,-./0!+1 !"#$%&'()*+,-./012!3 

!"##

!"$%&&'()*+,

 !"#

S 

!"#

$%!&'"()*+,

 !"#$%&'( !"#$%&'()*+,-$./% !"#$%&'()*#+,-./0123 !"#$%&'()*+,-./01234 !"#$%&'()*+,-./012(!"

NN


 !"#$%&'()*#$+,-.&/0 !"#$%&'()*+,-./)(012 !"#$%& '()*+,-./#0 !"#$%&'()*+,!% -./0 !"#$%&'!()*+%,-./01 

!"#$%&'()*+,-./01

NS !"#$%&'()*+, Q !"#$%&'(%)*+,-./0 !"#$%&'()*+,-. !"# !"#$%&'()*+

T 

P

!"#$%&'()*+,'()

 !"#$%& ! !"#$ !"#$ !"#$%&'()*!+$%&'(,-! !"#$%&'()*+,-./0123 !"#$% &'"#!()*+$,(% !"#$%&'()*+,-./0123 !"#$%&'()*"+,-./0123

NO

NNU 

!"#$


 !"#$%&'()*+ ," +,'-. !"#$%&'()*+, !"-./% !"#$%&'()*+,-.!/0'1 !"#$%&'()*+,-./0#123 !"#$%&'()!*+

U 

!

"#$%&'()*+,

 !" !"#$%&'%() !%*+) 

!"#$%&'($)*+#,(-./#

 ! "#$%&'()*&+,%-'.# !"#$%&'()*+!,-. ! ! ! Q !"!#$%&' !"#$ ! NV !"#$#%& !"#$%&'()*+,-"

 !"#$%&'()*+,-./'012 !"#$%&'#()*'#+,-./01 !"#$%&'()*+,-./$012!"

NP

118福音疑難問與答(預覽版)  

人因對基督教信仰感到疑惑而不信耶穌;亦有人已經是基督徒,卻仍有不少問題想不通。本書為你解答118條有關信仰和人生的問題,諸如: 為何神不消滅魔鬼,任他敗壞人? 怎能證明真有天堂和地獄的存在? 占卜問卦也能知道過去未來,為何一定要信耶穌? 有錢不是比信耶穌更實際嗎? 十字架可以治邪...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you